55049

Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ (інформаційно-комп’ютерних технологій)

Книга

Педагогика и дидактика

Використовуючи на уроці розвитку звязного мовлення âТвір описâ матеріали медіапосібника âКультурна спадщина Україниâ здійснюємо з учнями віртуальну екскурсію до Києва занурюємося в культурний простір столиці поглиблюємо знання з історії. Аудюювання Тренажер для зору Вірші про осінь Вгадай казку Чехов âНа весніâ Короткі оповідання зимавесна літо осінь 5 Математика Арифметикамалятко DVD Навчаємось рахувати відеоурок ЕДМ: Геометрія Задачі в віршах Тренажер âРахуємо в межах 10â Тест âПорівняння чиселâ Ознаки...

Украинкский

2014-04-02

11.04 MB

16 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Бердянської міської ради Запорізької області

ПОСІБНИК

для вчителів початкових класів

Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ  (інформаційно-комп’ютерних технологій).

Підготували і упорядкували:

                 вчителі початкових класів

ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Євтушенко Т.Ю. - вища категорія, старший вчитель,

Фролова І.В. -  вища категорія, старший вчитель,

Якуніна О.М. - вища категорія, старший вчитель

м. Бердянськ

2011 р.


Посібник адресований

вчителю початкової школи.

Він містить інформацію про ППЗ (педагогічні програмні засоби), методику підготовки і використання  мультимедійних презентацій на уроці.

Посібник може використовуватися вчителями початкових класів для створювання й використання мультимедійних презентацій та відеоуроків.


Сьогодні, коли знання стають основним стратегічним ресурсом, особливого значення набуває здатність людини функціювати в глобалізованому, інформаційно насиченому суспільстві, учитися впродовж усього життя. Завдання освіти – формування компетентнісно розвиненої учнівської особистості з критичним мисленням, здатної до самоосвіти, самооцінювання та орієнтації в сучасному інформаційно-комунікативному середовищі.

Формування здійснюється засобами технологічного інструментарію (Інтернет-ресурсів, он-лайнових освітніх середовищ, інформаційно-комунікативних технологій, програмних педагогічних засобів навчального призначення), що сприяють розвитку універсальних компетенцій (прогностичних, візуалізаційних, риторичних, мотиваційних, когнітивних, проектувальних).

Урок супроводжується мультимедійною презентацією з демонстрацією фотографій, репродукцій картин, текстів, схем, завдань, фрагментів кінофільмів тощо.

За допомогою педагогічних програмних засобів (ППЗ) забезпечується миттєвий зворотній зв’язок під час навчальної діяльності. Наприклад, на уроці з використанням ППЗ учні виконують такі завдання:

 •  вставити пропущені букви;
 •  встановити відповідність;
 •  розподіліти слова на дві колонки;
 •  пояснити фразеологізм (робота з електроним словником);
 •  здійснити самоперевірку, самореалізацію;
 •  виконати малюнок;
 •  скласти план рішення.

Використовуючи на уроці розвитку зв’язного мовлення “Твір опис” матеріали медіапосібника “Культурна спадщина України”, здійснюємо  з учнями віртуальну екскурсію до Києва, занурюємося в культурний простір столиці, поглиблюємо знання з історії.  Результатом віртуальної подорожі стало написання творчої роботи.

На уроці, присвяченому вивченню біографії письменників широко використовуємо наочність у вигляді слайдів (портрети письменника, схеми, що допомагають розкрити тематику, стильові особливості творчості митця), організовуємо дослідно-пошукову роботу з вивчення життєопису письменника, залучаючи з цією метою Інтернет-ресурси. Таким чином, інтерес учнів до пошукової роботи поступово підвищується.

На етапі рефлективно-коригуючої частини уроку проводимо тестові завдання.

Так, на уроках предмету “Я і Україна” при вивченні теми “Птахи” створюємо навчальний проект “Птахи нашого краю”, що дало можливість вивчати й узагальнювати відомості про фауну Приазов’я, досліджувати, які птахи живуть у нашому місті.

Таким чином, формуємо мотивацію не лише до свідомого закріплення, а й самооцінювання, логічного, змістовного викладу самостійно здобутої, опрацьованої та оформленої інформації, мотивацію до розвитку творчих здібностей і креативності, підкріпленої особистим успіхом.

Схема підготовки вчителя до проведення уроків з використанням комп’ютера

 

ні

так

ППЗ – педагогічні програмні засоби; СКЗ - система комп’ютерних завдань;        ЕДМ - електронні дидактичні матеріали

Так  підвищується мотивація до опанування пошукових процесів, а здобута самостійно інформація краще усвідомлюється та структурується.

На етапі завершальної мотивації через спонукання до пошуку, ситуації успіху та особистий досвід дітей формуємо в них уміння вчитися. Закріплення мотивації здійснюємо шляхом виконання учнями тестових завдань (ППЗ), розгадування кросвордів, ребусів (презентація), підготовки варіативного домашнього завдання, що передбачає роботу з Інтернет-ресурсами.

Таким чином Інтернет-простір сприяє розвитку пошукових компетентностей, інтересу до навчання, роботі з іншими учнями.

ВИСНОВОК: в інтегрованому навчальному середовищі засобами ІКТ в учнів формуються як навчальна мотивація, так і мотиваційні компетенції, необхідні в інформаціоному соціумі.

Комп’ютер стає потужним засобом формування мотивації, підвищення інтересу до оволодіння знаннями, дозволяє побачити результат своїх дій, усвідомити користь колективної співпраці, доє можливість розвивати ключові і предметні компетентності у учнів початкової школи.


Додаток №1

Перелік та аналіз ППЗ

з/п

Предмети

Зміст ППЗ

Аналіз ППЗ, ІКТ

1

Навчання грамоті

Азбука – відеоуроки

Російська азбука – називає звуки, букви.

Азбука (анімація)

Букварьонок

Звукарик

Ігри зі звуками

Азбука в загадках

Пропис

Уроки включають інтерактивні вправи, диктанти, тексти для аудіювання, читання мовчки, тестові завдання та ілюстрації, анімаційні фрагменти, завдання для тестового контролю за рівнем навчальних досягнень учнів.

ППЗ допоможуть учням у вивченні шкільної програми загальноосвітньої школи. У них просто й доступно поданий матеріал, який озвучений та проілюстрований. Для покращення грамотності подані диктанти, а для перевірки знань пропонуються інтерактивні вправи та завдання.

2

Російська мова

Відеоуроки:

Мова, слова, склади.

Велика буква.

Наголос.

Спільнокореневі слова.

Іменник.

Слова ввічливості.

Прийменник.

Багатозначні слова.

Дієслова.

Прикметник.

Множина.

Синоніми, антоніми.

Крилаті вирази.

ППЗ:

Словарні слова 1;2;3;4 клас

Тести:

Наголошені, ненаголошені звуки.

Наголос.

Переказ.

Прийменник.

Правопис ненаголошених в корні слова.

3

Українська мова

Дитячий тренажер грамотності

Українська абетка

4

Читання

Тренажер Техніка читання. Аудюювання

Тренажер для зору

Вірші про осінь

Вгадай казку

Чехов “На весні”

Короткі оповідання (зима,весна, літо, осінь)

5

Математика

Арифметика-малятко (DVD)

Навчаємось рахувати (відеоурок)

ЕДМ:

Геометрія

Задачі в віршах

Тренажер “Рахуємо в межах 10”

Тест “Порівняння чисел”

Ознаки предметів (за Істоміною)

Навички рахунку першого десятка

Гра з елементами інформатики

Тест “Додавання та віднімання в межах 20”

Навчаємось писати числа

Числа (анімація)

Властивості додавання

Тести за перше півріччя (1 клас)

Час (години, хвилини, місяць, рік, доба, дні доби, календар, годинник, задачі, прислів’я)

Визначаємо час за годинником

Логічні ігри

Важкі випадки таблиць множення та ділення

Дані ППЗ створені згідно з навчальними програмами початкової школи і рекомендовані Міністерством освіти та науки України.

Вони допоможуть учням оволодіти знаннями з математики у межах програми.

Дозволять зробити уроки математики більш інформаційно насиченими та цікавими.

6

Я і Україна

Твої перші тварини (анімація)

Астрономія

Динозаври

Географія малятко(DVD)

Діалогі про птахів

Зберігай воду, енергію

Екологічні ситуації

Де живуть слони

Пори року

Астрономія в загадках

Чому іде дощ

День весняного рівнодення

Природознавство

Космос. Земля

Розвиток життя на Землі

Звідки з’являються сніг та дощ

Планета “Земля” (3 клас)

Про воду (2 клас)

Загадки води (кросворд)

Урок чистої води

Ця чарівна вода

Історія України ч.1 та 2

ППЗ допомагають більш цікаво, зрозуміліше та ілюстративніше провести уроки. За допомогою різноманітного ППЗ можна зробити віртуальні подорожі до різноманітних міст нашої країни, більш цікавіше дізнатися про її історію, різноманітні природні явища та навколишній світ.

Проведення уроків з даними ППЗ дозволяють показати красу природи України, виховувати любов до Вітчизни та бажання бути гідним громадянином нашої країни.

Додаток №2

Виховний захід: МОЯ  БАТЬКІВЩИНА – Україна

Мета. Поглибити знання учнів про нашу державу – Україну, продовжити ознайомлення учнів з національними символами України, формувати національну свідомість школярів, виховувати патріотів рідної держави, повагу до її символів, розвивати пізнавальні інтереси. Виховувати любов до рідного краю, його історичнного минулого і сучасного.

Епіграф.

«Виростай, дитино, й пам  ятай:

Батьківщина – то найкращий край».

Хід заняття

1.Відеофрагмент

До кімнати заходять дівчинка і хлопчик в українських костюмах,  заносять коровай на вишитому рушнику, вклоняються і кладуть на стіл, зі словами:

Щиро сьогодні усіх ми вітаєм,

Щастя, здоров я мічного бажаєм!

Радість людську щиро даруєм,

Хлібом і сіллю усіх почастуєм!

 •  Вступне слово вчителя

Під звуки мелодії пісні «Можна все на світі вибирати, сину» вчитель читає акровірш.

На дошці записаний вірш.

У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не спитай,

Рідніша їм одна своя пустиня,

Аніж земний в чужині рай.

Їм красить все їх рідний край.

Нема без кореня рослини,

А нас, людей, без Батьківщини. (М. Чернявський)

Вчитель.

 •  Про яку святиню говориться у вірші? (Про Україну).
 •  Як  по – іншому ще можна назвати цей вірш? (Акровірш)
 •  Чим цікаві для нас такі вірші? (Складаємо перші букви кодного рядка і утворюємо слово. В цьому  акровірші ми знайшли назву своєї Батьківщини).
 •  Тож,напевно, ви всі здогадалися, про що буде мова на виховному часі? (Про нашу Батьківщину – Україну).
 •  Повідомлення теми і мети заняття.

Учні.

 •  Тема виховної години «Моя Батьківщина – Україна» Відеофрагмент.

Вчитель.

Сьогодні, діти, ми будемо говорити про нашу Батьківщину, адже ми – українці, живемо в мальовничому і квітучому краї, що зветься – Україною. Ми будемо подорожувати стежками літопису України. Відеофрагмент.  Подорожуючи,  зробимо наступні зупинки:

 •  Рідний край, Україна, Батьківщина, Вітчизна.
 •  Державні символи України.
 •  Народні символи України.
 •  Мій край – моя історія жива.
 •  Поетичний верніса.
 •  Народна скарбничка.
 •  Поради Президенту України.
 •  Люблю тебе, моя Вітчизна!

3) Подорож « Стежки літопису» Відеофрагмент.

- А тепер, поїхали!

Зупинка1. Рідний край, Україна, Батьківщина, Вітчизна.

Вчитель. Слова цієї зупинки дорогі кожній людині нашої країни.

Хліб, який ми споживаємо, земля, на якій ми живемо; мама, яка дала нам життя.. Без  всього цього жити просто не можливо. І серед найзаповітнішого є в людини Батьківщина.

Учень.

Солов  їна пісня

Одна Батьківщина і двох не буває.

Місця, де родились, завжди святі.

Хто рідну оселю свою забуває,

Той долі не знайде в житті.

Чи можна забути малому ту пісню,

Що мати співала, коли засинав?

Чи можна забути ту стежку до хати,

Що босим колись протоптав?

Тут мамина пісня лунає і нині,

Її підхопили поля і гаї,

Її вечорами по всій Україні

Співають в садах солов ї.

І я припадаю до неї устами

І серцем вбираю, мов спраглий води.

Без рідної мови, без пісні, без мами

Збідніє, збідніє земля назавжди.

                                                            М. Бакай

Вчитель. Кожна людина найбільше любить той край, де народилася і живе. Кожен пишається своєю рідною землею. Завжди хоче сказати про неї найкраще.

Україна – це держава. Вона має свою Конституцію – Основний закон України. Тобто правила, за якими живуть українці. Її прийнято Верховною Радою України.

Учні.

 •  Ми всі повинні пам  ятати дату – 24 серпня 1991 року. В цей день прийнято Акт проголошеня незалежності України. Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою.

 •  Що ж означає вислів «Україна – суверенна країна»?

Вона має  право самостійно, без втручання інших держав вирішувати всі свої внутрішні та зовнішні справи.

 •  А ще Україна  - демократична. Це означає, що влада в ній належить народові. Тільки народ може змінювати її основи – конституційний лад.

Вчитель.

А зараз робота в групах:

Перша група.

 •  Скласти тематичну «павутинку» до слова Батьківщина.

Батьківщина – найдорожча, найкраща, наймиліша, найсвітліша, найрідніша.

 Друга група.

 •  Скласти тематичну «павутинку» до слова Україна.

Україна – суверенна, демократична, незалежна, соціальна, правова.

    Третя група.

 •  Скласти тематичну «павутинку»  до слів «Рідний край».

Рідний край – тато, мама, ліс, струмок, стежка, пісенька тощо.

Зупинка 2. Державні символи України.

Вчитель. Друга зупинка: «Державні символи України».

Кожна країна світу  обов  язково повинна мати свої три символи.

 •  Що означає слово символ? (Символ це умовне позначення якогось предмета, поняття чи явища.)
 •  Вистраждавши, виборовши волю,Україна має тепер державні символи. Назвемо їх.
 •  Наш стяг – пшениця у степах

Під голубим склепінням неба. (Прапор) Відеофрагмент.

Учень.

Прапор

Прапор – це державний символ,

Він є в кожної держави;

Це для всіх ознака сили,

Це для всіх ознака слави.

Синьо-жовтий прапор маєм:

Синє небо, жовте – жито;

Прапор свій оберігаєм,

Він святиня, знають діти.

Прапор свій здіймаєм гордо,

Ми з ним дужі і єдині.

 •  Символічний знак, ключ до історії роду, міста, держави (Герб) Відеофрагмент.

Учень.

 

Герб

Наш герб – тризуб.

Це воля, слава й сила.

Наш герб – тризуб.

Недоля нас косила,

Та ми зросли, ми є,

Ми завжди будем.

Добро і пісню

Несемо ми людям.

 •  Грецьке слово, означає урочисту, похвальну пісню на честь богів і героїв (Гімн) Відеофрагмент

Слухання запису Державного Гімну України.

Учень.

Гімн

Слова палкі, мелодія врочиста…

Державний Гімн ми знаємо усі.

Для кожного села, містечка, міста –

Це клич один з мільйонів голосів.

Це наша клятва, заповідь священника,

Хай чують друзі й вороги,

Що Україна вічна, незнищенна

Від неї ясне світло навкруги.

 •  Молодці! А тепер я хочу переконатися, чи добре ви пам  ятаєте те, що необхідно знати про Герб, Гімн, Прапор.

Конкурс ерудитів.

 •  Коли звучить Гімн України? (Він звучить щоденно о 6-й і о 24-й годині по Укр. Радіо та в урочисті свята).
 •  Хто написав текст Гімну України? (Павло Чубинський)
 •  Композитор, який створив музику до Гімну? (Михайло Вербицький).
 •  Тризуб символізує -.. (Волю, славу, силу).
 •  У християнській релігії цей знак пояснюють так …(Бог-Отець – Бог-Дух Святий - Бог-Син).
 •  Роль прапора -..(бути попереду, вести людей за собою).
 •  2 вересня 1992 року над будинком Верховної Ради України піднято - …(синьо-жовтий національний прапор).

Зупинка 3. Народні символи України.

Вчитель. Наступна зупинка – «Народні символи України».

Майже в усіх народів є улюблені рослини-символи. У нас це верба, калина, барвінок та ін.

 •  Калина – символ кохання, краси, щастя. Навесні вона вкривається білим цвітом, а восени палахкотить гронами червоних плодів. Калиною уквітчують весільний коровай, оселю; нею лікуються. Про калину складено багато пісень, легенд, приказок.
 •  Пригадаємо приказки та прислів я про калину.

Учні.

 •  Пишна та красива, як червона калина.

 •  Стоїть у дворі дівонька, як над ставом калинонька.

 •  Щоки червоні, як кетяги калинові.

 •  Убралася у біле плаття, як калина в білий цвіт.

 •  Посади біля хати калину – будеш мати долю щасливу.

Вчитель. Почувши слово «Україна», зразу ж уявляєш вербу над водою, тополю у полі.

Учень.

Окрім краси, верба має багато користі. Вона ніби позначка води на землі. Тому й копають криниці під вербою, бо на сухому місці це дерево ніколи не росте.

Учениця.

А ще у Вербну неділю святять вербу. Дорослі і діти хлюскають одне одного освяченними прутиками, приказуючи:

Не я б ю – верба б є.

За тиждень – Великдень.

Недалечко – червоне яєчко!

Спаси і сохрани,Матір Божа,

Під своїм покровом.

 •  На це хлюскання  ми одне на одного не ображались, оскільки верба давала силу та здоров я.

Учень.

 •  А зараз послухайте легенду ще про один символ України.

Легенда про барвінок

Ця рослина, коли ще не мала своєї назви, дуже заздрила запашній фіалці, бо та була у великій шані серед людей. І тоді вона звернулася до богині Флори, щоб та подарувала їй аромат, красу і людську любов. Але богиня не була всесильна не  могла вона нагородити рослину великою красою. Зате дала їй назву «вінка», що означає «перемога».І відтоді люди почали вбачати в барвінкові цілющу силу, яка перемогає тяжкі недуги. За це люди подарували рослині свою любов.

От же хрещатий барвінок – символ вічності.

Вчитель. З якого твору взяті ці рядки?

Два кольори мої, два кольори.

Оба на полотні, в душі моїй оба

Два кольори мої, два кольори,

Червоний – то любов, а чорний – то журба.

(Пісня про рушник, Д. Павличко)

 •  В народі говорять: «Дім без рушників, як сім я без дітей».

Учень.

Рушники – це теж символи українського народу, старовинні обереги дому. Вишитий рушник – неодмінний атрибут багатьох обрядів: з рушником виходили в поле, справляли обжинки; проводжали в далеку дорогу; дівчата подавали рушник на знак згоди при сватанні; молоді ставали на рушник під час шлюбного обряду.

Учні про інші символи.

 •  Символом материнської любові є вишневий та яблуневий цвіт.
 •  Символ віри, надії, любові – ружа, мальва, півонія.

 •  Ромашка приносить людям здоров я, доброту та ніжність.
 •  Миють волосся, освіжають хатнє помешкання, купають маленьких дітей – любистком.
 •  А ще  люблять українці гарного птаха лелеку, який є символом добра, сімейного затишку і щастя, бо він приносить у родини немовлят.
 •  І звичайно ж, український народ має милозвучну, багатогранну, рідну українську мову.

Мово, моя найчистіша криниця,

Є і краса, і багатство в тобі,

Кожен приходить до тебе напитися

В радості, в щасті, у тихій журбі..

Ти з джерела і струмочка дзвінкого,

З лісу і поля, з квіток і роси.

З лугу розквітлого, з неба ясного,

З грому, веселки, світанку, з краси.

Відеофайл «Сім чудес України»

Зупинка 4. Мій край – моя історія жива.

- На долю нашого народу випало багато героїчного і водночас трагічного. Здавна земля наша була ласим куснем для сусідів.

Історія України - це історія народу, який протягом багатьох століть боровся за свою незалежність та єдність.Ідея єдності нашої держави була однією з найзаповітніших мрій українців.

22 січня 1919 року в Київі було урочисто проголошено Універсал соборності.  В якому говорилось про те. що однині воєдино об єднюються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України, Західна та Східна.Тепер є єдина, незалежна Українська республіка. Відеофрагмент.

А два роки тому наша країна відзначала 90-річчя Соборності України. На честь цієї події була відкрита панорама. Де поєднані події сьогодення і минулого. Відеофрагмент.

Указом президента в1999 р.  встановлене державне свято - День Соборності України.Слово соборність включає у себе єдність і згуртованість. Відеофрагмент.

Складаючи «павутинки» до слова Україна ми називали її так: соціальна, незалежна, демокр., правова, суверенна. А як же тепер ми ще можемо сказати. (Соборна)

 Зупинка 5. Народна скарбничка.

Велика любов до свого краю відображена в легендах і казках, прислів ях та приказках.

- Зараз побачимо, як добре ви знаєте прислів я   про рідний край.

Гра "Я почну, а ви продовжте"

Прислів я:

Батьківщина - мати,...(умій за неї постояти)

Людина без Вітчизни,...(як соловей без пісні)

Добре тому, хто в своєму дому)

Що країна, то...(родина)

За рідний край,...(хоч помирай)

Всюди добре, а...( вдома найкраще)

Кожному мила... (рідна сторона)

За рідний край...( життя віддай).

- Які прислів ви ще знаєте? (З рідної сторони і ворона мила. Де рідний край, там і рай. Рідна земля і в жмені мила. )

Зупинка 6. Поетичний вернісаж

На землі великій

Є одна країна:

Гарна, неповторна,

Красна, як калина.

І живуть тут люди

Добрі, працьовиті.

І скажу, до речі,

Ще й талановиті.

Землю засівають і пісні співають,

На бандурі грають і вірші складають.

Про ліси і гори,

І про синє море,

Про людей і квіти..

То скажіть же, діти,

Що це за країна?

Наша велика, славна Україна.

Он повзе мурашка,

Ось хлюпоче річка.

Не зривай ромашку,

Не топчи травичку.

В зелені діброва.

В китицях ліщина.

Глянь, яка чудова наша Україна.

Україна моя починається

Там, де доля моя усміхається,

І, як небо, як даль солов їна,

Не кінчається Україна.

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо, горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік.

Красивий, щедрий, рідний край

І мова наша солов їна.

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься, Україна!

Пісня українська, радосте шовкова,

Чебрецеві роси, калиновий цвіт!

У тобі не в яне сила барвінкова

І живе Шевченка віщий заповіт.

 •  У нашому виконанні прозвучить українська пісня «Солов їна Україна»

Зупинка7. Поради Президенту України.

Ось уже і предостання зупинка. Цікава ж вона! Чи можемо ми дати поради Президенту?

Кожен громадянин України мріє звернутися до Президента. Тож  у вас, мої дорогенькі, є сьогодні така нагода.

"Мікрофон" (Зберігати природу. Дотримуватись Конституції. Розвивати економіку. Зберігати звичаї і традиції. Бути гідними своїх пращурів.)

Зупинка 8.Люблю тебе, моя Вітчизна!

На останній зупинці підіб ємо підсумок усього сказаного.

Бліц-опитування:

1.Президент України..

2. Основний закон України (Конституція)

3. Як співають і слухають Гімн( стоячи)

4.Державний герб України - ( тризуб)

5. Скільки кольорів має український прапор?(два)

6. Столиця України(Київ)

7. 24 серпня 1991р. -(День незалежності)

8.Державна мова нашої країни (українська)

9. Назва нашої держави (Україна)

Люблю тебе, моя Вітчизна мила,

Твої поля і небо голубе.

Бо ти дала мені малому крила,

То, як же не любить мені тебе!

Люблю тебе я, мила Україно!

І все зроблю, щоб ти завжди цвіла.

Я буду вчитись в школі на «відмінно»,

Щоб мною ти пишатися могла!

Люблю твої ліси, струмки. Джерельця.

І все-усе, що є в моїм краю!

Тепло долонь, і розуму, і серця

Я Україні милій віддаю.

 

- А зараз кожен з вас розмістить навколо карти України, зроблені з кольорового паперу, сердечка та свої долоньки, щоб наша Батьківщина  була захищена любов ю, теплом наших сердець, долонь, наче дівчина у вінку. Відеофрагмент.

- Будемо завжди пам ятати, що ми - громадяни своєї милої України, а тому ми все робитемо для того, щоб Вітчизна наша процвітала. А ми будемо старанно вчитися, трудитися на благо Вітчизни.

Любіть Україну,як сонце любіть,

Як вітер і трави, і води.

В годину щасливу і в радості мить,

Любіть у годину негоди...

Любіть у труді, у коханні, в бою.

Всім серцем любіть Україну свою -

І вічно ми будемо з нею.

 

 

Додаток №3


Інтернет-ресурси

 1.  www.osnova.com.ua
 2.  osvita.ua
 3.  www. KRS. Fio. гu
 4.  www.Fio.Samara.ru
 5.  www.Botik.ru
 6.  www.ipko.isu.ru/informat/plans/leonov.htm
 7.  www.nachalka.info/uroki/
 8.  www.metodportal.net/node/595
 9.  www.valeriks.ucoz.ru/
 10.  www.ditky.at.ua
 11.  www.yrok.at.ua/
 12.  www.nsc.1september.ru/
 13.  www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32189. Способы фиксации результатов осмотров места происшествия 34 KB
  Способы фиксации результатов осмотров места происшествия. Осмотр места происшествия это неотложное следственное действие заключающееся в непосредственном восприятии исследовании и фиксации следователем обстановки места происшествия относящихся к делу следов и объектов их индивидуальных особенностей и взаимосвязей в целях выяснения сущности происшедшего события механизма преступления и отдельных обстоятельств имеющих значение для правильного разрешения дела. Осмотр места происшествия как часть процесса расследования связан не только с...
32190. Тактические особенности производства обыска помещений 30 KB
  Тактические особенности производства обыска помещений. При производстве обыска основное тактическое правило внезапность. На подготовительном этапе следователь должен принять все необходимые меры для обеспечения внезапности обыска исключить возможности утечки информации о предполагаемом обыске. Исходя из соображений внезапности и конфиденциальности данный вопрос решается следователем как правило уже по прибытии на место обыска.
32191. Тактические особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого 27.5 KB
  Тактика допроса несовершеннолетних в значительной степени обусловлена особенностями их психики повышенной внушаемостью и самовнушаемостью склонностью к фантазированию высокой эмоциональностью неустойчивостью поведения и др. Наоборот на несовершеннолетних в возрасте 15 17 лет официальная обстановка места допроса оказывает положительное влияние: проникаясь чувством ответственности они скорее скажут правду. Ложные показания несовершеннолетних в возрасте до 14 лет помимо сознательного отказа говорить правду могут объясняться самовнушением...
32192. Понятие предъявления для опознания. Его виды 27 KB
  Понятие предъявления для опознания. Предъявление для опознания следственное действие осуществляемое в регламентируемом уголовнопроцессуальным законом порядке и состоящее в том что свидетель потерпевший подозреваемый или обвиняемый обозревает предъявленные ему сходные объекты мысленно сопоставляет их признаки с запечатленным в его памяти образом и решает вопрос о наличии или отсутствии тождества либо групповой принадлежности. Суть опознания объекта состоит в его идентификации по чувственноконкретному отображению сохранившемуся в...
32193. Тактические особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля 28.5 KB
  Тактические особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. Тактика допроса несовершеннолетнего строится с учетом его возрастных особенностей. При подготовке к допросу необходимо получить сведения об уровне развития несовершеннолетнего его интересах склонностях привычках своеобразии семейной микросреды взаимоотношениях с лицом в отношении которого будет проводиться допрос. Эти лица должны быть предупреждены о недопустимости какихлибо подсказок наводящих вопросов назидательного тона раздражения в отношении несовершеннолетнего.
32194. Тактические основы проверки показаний на месте 30.5 KB
  Тактические основы проверки показаний на месте. Проверка показаний на месте должна быть организована проведена а ее результаты зафиксированы так чтобы впоследствии не возникло сомнений в объективности производства этого следственного действия. При проверке показаний нескольких лиц проверка производится с каждым из них по отдельности и так чтобы они не могли общаться друг с другом и особенно с лицами чьи показания на месте уже проверены. Понятым нужно разъяснить сущность следственного действия и объяснить что они должны не просто...
32195. Тактика задержания и личного обыска 33 KB
  Тактика задержания и личного обыска Задержание это неотложное следственное действие с целью захватить лицо подозреваемое в совершении преступления доставить и водворить в изолятор временного содержания. Подготовка к задержанию и аресту включает в себя: 1 изучение лица подлежащего задержанию и аресту; 2 определение времени и места задержания; 3 решение вопроса о количественном и персональном составе группы задержания; 4 определение обязанностей участников задержания какие действия и в какой последовательности им надлежит совершать до...
32196. Особенности предъявления для опознания трупов 28.5 KB
  Особенности предъявления для опознания трупов Трупы предъявляются для опознания в тех случаях когда нет возможности установить личность умершего по документам либо когда внешность трупа значительно изменена. При обнаружении такого трупа прежде всего устанавливают кто из жителей данной местности региона города поселка деревни пропал без вести. Раздельное предъявление трупа и предметов находившихся при нем одежда очки дипломат трость часы и т. позволяют точнее соблюсти норму закона о порядке предъявления каждого из объектов...
32197. Понятие следственной ситуации. Классификация следственных ситуаций и их роль в раскрытии и расследовании преступлений 34.5 KB
  Понятие следственной ситуации. Характеристика следственной ситуации носит по отношению к процессу расследования преимущественно внешний характер: это характеристика условий в которых протекает данный процесс. Объективные факторы это те не зависящие от участников расследования причины которые вызывают изменения ситуации; субъективные факторы причины порождаемые действиями и поведением участников расследования и иных лиц оказавшихся в той или иной степени втянутыми в сферу судопроизводства. Сочетание всех этих компонентов обусловливает...