55108

Общее учение о болезни

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: проверить и закрепить полученные знания о здоровье и болезни. Вопросы для самоподготовки: Определение понятия «здоровье» Критерии здоровья. Определение понятия «болезнь». Понятие о патологическом процессе и патологическом состоянии.

Русский

2014-03-22

108.5 KB

0 чел.

Занятие № 1.

Тема: Общее учение о болезни

Цель: проверить и закрепить полученные знания о здоровье и болезни.

Вопросы для самоподготовки:

  1.  Определение понятия «здоровье»
  2.  Критерии здоровья.
  3.  Определение понятия «болезнь».
  4.  Понятие о патологическом процессе и патологическом состоянии.

Задания:

  1.  Определить идеальную массу тела при заданных параметрах.
  2.  Оценить физическое развитие ребенка при заданных параметрах.

Литература: 1, 4.

Приложения к заданию 2.

Таблица 1 – Коридоры центильной шкалы

Коридор центильной шкалы

Оценочное суждение

Примечание

1 (до 3 центиля)

Очень низкие величины

Встречаются не чаще 3% у здоровых детей.

2 (от 3 до 10 центиля)

Низкие величины

Встречаются у 7% здоровых детей

3 (от 10 до 25 центиля)

Величины ниже среднего

Встречаются у 15% здоровых детей.

4 (от 25 до 75 центиля)

Средние величины

Встречаются у 50% здоровых детей

5 (от 75 до 90 центиля)

Величины выше среднего

Встречаются у 15% здоровых детей.

6 (от 90 до 97 центиля)

Высокие величины

Встречаются у 7% здоровых детей

7 (от 97 центиля)

Очень высокие величины

Встречаются не чаще 3% у здоровых детей

Таблица 2 – Центильные шкалы

3%

10%

25%

50%

75%

90%

97%

Длина тела (юноши 18 лет)

161,93

166,84

170,82

176,43

180,00

185,00

189,73

Масса тела (юноши 18 лет)

54,07

57,38

59,70

66,28

70,62

75,52

81,53

Окружность грудной клетки (юноши 18 лет)

78,85

83,02

86,04

89,22

91,72

95,39

100,08

Длина тела (девушки 18 лет)

153,70

156,17

160,00

163,95

167,95

171,53

174,33

Масса тела (девушки 18 лет)

47,02

49,37

52,68

58,07

63,59

69,93

77,25

Окружность грудной клетки (девушки 18 лет)

74,08

77,39

80,05

84,39

87,59

91,53

94,40

Центильная шкала оценки длины тела

Возраст в

годах

Центили

3

10

25

50

75

90

97

Девочки

12

63,0

66,1

71,3

75,7

80,5

84,9

89,5

13

67,1

71,5

74,0

78,2

82,4

87,0

91,7

14

71,3

75,0

77,0

81,4

85,5

89,7

93,9

15

75,1

77,8

80,0

83,5

86,0

91,7

97,1

Мальчики

12

63,5

66,0

68,5

72,8

76,3

79,0

86,1

13

64,3

67,5

71,0

76,0

80,1

85,0

87,4

14

65,1

69,2

73,3

78,9

83,6

88,8

94,0

15

72,0

74,0

76,0

81,1

84,3

90,2

94,4

Центильная шкала оценки массы тела

Возраст в

годах

Центили

3

10

25

50

75

90

97

Девочки

12

29,0

32,1

36,0

42,9

48,0

53,0

57,5

13

33,1

36,9

41,1

46,3

51,0

57,0

62,9

14

40,1

41,6

45,0

50,8

55,8

62,8

69,0

15

42,0

44,1

47,9

54,2

58,3

66,8

75,9

Мальчики

12

31,1

33,2

36,0

41,4

45,3

50,4

52,5

13

33,0

37,0

40,5

47,8

53,5

59,4

66,8

14

35,0

39,2

44,5

52,0

59,8

64,3

78,9

15

40,0

45,6

50,0

57,5

62,0

70,8

79,9

Центильная шкала оценки длины тела

Возраст в

годах

Центили

3

10

25

50

75

90

97

Девочки

12

138,1

143,4

150,1

154,2

159,6

164,0

168,0

13

146,4

148,4

154,0

157,9

162,0

166,6

170,5

14

150,3

153,6

157,0

160,9

164,5

169,0

171,3

15

154,6

157,7

161,1

164,6

168,5

172,0

174,9

Мальчики

12

140,5

142,8

146,5

150,5

154,7

158,1

162,9

13

145,6

147,8

153,5

159,7

166,0

170,4

174,7

14

150,0

151,4

157,3

163,9

171,0

176,0

179,0

15

152,5

161,5

166,5

171,3

176,5

181,3

186,0

Итоговая таблица

Возраст

Пол

Показатели

Фактическая величина

Коридор центильной шкалы

Оценка

Масса тела (кг)

Рост (см)

Обхват груди (см)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64816. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОПТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ МІКРООБРОБЦІ 3.99 MB
  Вперше аналіз електроннопроменевого впливу на мікрорельєф поверхні і ПШ германію та кремнію представлено в роботах Г. Ващенком розвинені математичні моделі та вперше розроблені наукові основи керування параметрами стрічкового електронного потоку при обробці оптичного скла і оптичних керамік...
64817. Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу 456 KB
  Важливою задачею при створенні нових сортів ярого рижію є вивчення колекційних зразків з метою визначення кращих із них для подальшої селекційної роботи. Тому селекційні дослідження спрямовані на вивчення мінливості ознак рижію ярого й визначення ефективності...
64818. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ШЛАКОВОГО ЛИТТЯ 3.18 MB
  Значна частина каналізаційних мереж України перебуває у передаварійному та аварійному стані і потребує термінового відновлювання. Через корозію абразивний знос розгерметизацію стикових з’єднань конструкції каналізаційних мереж передчасно руйнуються втрачаючи несучу здатність...
64819. ПАРАМЕТРИ ЗМІН ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР І ПІСЛЯДІЇ ВАПНУВАННЯ 237 KB
  Метою досліджень було встановити закономірності впливу післядії вапнування з використанням різних систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунту а саме: фізикохімічні властивості процеси перетворення кальцію вмісту гумусу агрохімічні...
64820. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами 9.9 MB
  Криволінійні антенні решітки що утворені з кругових циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів відносять до антен що знайшли найбільш широке застосування як у підводній електроакустичній апаратурі та пристроях так і в іншому обладнанні акустичної техніки.
64821. ФУНКЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 179 KB
  Вагоме місце в цьому переліку займає впровадження у повсякденну поліцейську практику функції надання послуг населенню. Мюнстер ФРН підкреслювалося що поліція має перетворитися на сервісну службу розвивати систему послуг для громадян.
64822. Обґрунтування резервів підвищення тягових якостей локомотива та їх реалізація керуванням ковзання в системі колеса з рейкою 276.5 KB
  Проблема реалізації максимальних тягових зусиль – складне та багатофакторне завдання, яке пов’язане зі значним різноманіттям конструктивних та експлуатаційних параметрів локомотива. Неточність статичного та динамічного розважування, різниця тягових зусиль та умов зчеплення...
64823. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ В ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУРАХ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 425.5 KB
  Сучасний стан розвитку радіовимірювальної техніки суттєвим чином залежить від новітніх досягнень в області розробки методів та засобів радіовимірювань та визначається використанням вдосконалених або принципово нових приладів.
64824. Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глобалізації ринку чорних металів 194 KB
  Актуальність наукової розробки обраної теми обумовлена як впливом глобальних процесів розвитку торгових відносин та кон’юнктурних коливань на світовому ринку чорних металів на міжнародну економічну діяльність країн так і посилена...