55203

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Книга

Педагогика и дидактика

Тема: Поняття сучасна українська літературна мова. Сучасна українська літературна мова - головний засіб спілкування між людьми в суспільстві. Сучасна українська ділова мова.

Украинкский

2014-03-23

64.5 KB

29 чел.

Класичний приватний університет

Інститут журналістики та масової комунікації

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни "УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ"

для студентів денної форми навчання

спеціальностей:

6.004400 – «Туризм»

6.050400 – «Готельне господарство»

Запоріжжя, 2010


Практичне заняття № 1

Тема: Поняття “сучасна українська літературна мова”. Норми сучасної української мови.

План

І. Розкрити теоретичні питання.

 1.  Сучасна українська літературна мова – головний засіб спілкування між людьми, в суспільстві.
 2.  Місце української мови серед інших мов світу.
 3.  Функції української мови.
 4.  Норми української мови.
 5.  Сучасний стан розвитку української мови.

ІІ. Оформлення ділових паперів. Заява.

ІІІ. Виконати практичне завдання:

1. Переписати речення, підбираючи відповідне слово. Використовуючи слова, що в дужках створити словосполучення.

Службовців мого відділу...(турбувати, хвилювати, непокоїти, тривожити, бентежити) майбутнє злиття компанії. Вивішена на...(минулий, колишній, дотеперішній, попередній, пережитий).Тижні об’ява не (угамувати, утішити, заспокоїти, підбадьорити, розрадити).Мені здається, єдиний спосіб...(поправити, виправити, скоректувати, скорегувати, переправити) становище – провести загальні збори, на яких службовці одержали б прямі відповіді на питання, які їх...(хвилювати, непокоїти, тривожити, турбувати, бентежити, порушувати).

Чутки... (розхитувати, ослабляти, підривати, осаджувати) довіру службовців до адміністрації. Якщо злиття компаній не відбудеться, (неприязнь, ворожість, неприхильність, антипатія, недоброзичливість)... до керівництва компанії може...(закоренитися, укоренитися, закріпитися).

Я розумію, як непросто...(обговорювати, розглядати, розбирати, обмірковувати) подібні питання на загальних зборах, але вважаю необхідним...(зважити, поважити, виважити) всі «за» і «проти», беручи до уваги почуття службовців.

2. Подані словосполучення замінити офіційно-діловими. Скласти з ними речення.

Бойків звіт, височенна вета, самий чистий, щонайліпше виконаєш завдання, день для відпочинку, входящий документ, скласти характеристику, десяток грузовиків, скрився з вида, смутно пам’ятати, регістрірувать порушення, прошлогодній долг, я рахую вистачить.

3. Відредагувати подані словосполучення відповідно до норм української мови:

Відповідно рішення; не дивлячись на обставини; винести подяку; бувший директор; охорона оточуючого середовища; досягнення в області туризму; на протязі двох місяців; завідуючий відділом.

4. Перекласти текст з фаху українською мовою.

За последние десятилетия само понятие «туризм» существенно изменилось. Если раньше туризм определялся как один из видов активного отдыха, то сегодня в этом значении данный термин применяется для обозначения этого вида деятельности только внутри страны. При использовании термина применительно к зарубежным странам его значение существенным образом расширяется: это любая поездка за рубеж, не связанная с поиском заработка и переменой постоянного места жительства (рекреационный туризм, деловой туризм, лечебный туризм, спортивный туризм, обучающий туризм и т.д.).

ІV. Опрацювати рекомендовану літературу:

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібн. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: А. С. К., 2006. – С. 13-19.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг. – 2002. – С. 9-17.

3. Курс лекцій з ділової української мови. Укладач: Н.А. Грозовська. – Запоріжжя ЗДУ, 2000. – С. 4-6.

4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – С. 7-29.

5. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – С. 19-30.


Практичне заняття № 2

Тема: Культура усного професійного мовлення

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

 1.  Основи культури мовлення (мовлення, культура мови, норми літературної мови).
 2.  Діловий етикет.
 3.  Вітання.
 4.  Знайомство і представлення.
 5.  Форми звертання.
 6.  Телефонний етикет.

ІІ. Оформлення ділових паперів. Адреса. Резюме.

ІІІ. Виконати практичні завдання:

1. Скласти речення з поданими словами: викликати – спричиняти, плата – зарплата, прийти – дійти, вирішити – розв’язати, зайняти – посісти.

2. Укласти привітання з днем Народження чи Новим роком другові та керівникові організації.

3. Перекласти словосполучення, ввести їх до складу речення:

Полномочное собрание, юбилейные торжества, хорошее отношение, ставить в известность, тщательно проверить, с удовольствием, уйти от ответственности, приступить к обсуждению, разногласия по вопросам, поступила информация, приличный партнер, содействовать работе.

4. Підібрати усі відомі на Україні форми вітання та прощання.

ІV. Опрацювати рекомендовану літературу:

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібн. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: А. С. К., 2006. – С. 291-300.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг. – 2002. – С. 304-318.

3. Курс лекцій з ділової української мови. Укладач: Н.А. Грозовська. – Запоріжжя ЗДУ, 2000. – С. 68-78.

4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – С. 81-109.

5. Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова: Теорія. Практика. Самостійна робота: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – С. 248-253.


Практичне заняття № 3

Тема: Написання та відмінювання власних назв

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

 1.  Правила написання прізвищ слов’янського походження.
 2.  Власні імена, прізвища та по батькові, їх правопис, та відмінювання.
 3.  Особливості відмінювання географічних назв.
 4.  Особливості узгодження географічних та інших назв з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні.

ІІ. Оформлення ділових паперів. Оголошення, запрошення.

ІІІ. Виконати практичне завдання:

1. Записати прізвища і географічні назви українською мовою. Пояснити їх правопис:

Песков, Ильин, Кривун, Жихарев, Жулинский, Минаев, Лесной, Онищев, Шишкин, Ветров, Радищев, Луговский, Фомин, Васильєв, Лаптев, Синев, Лебедев, Бондарев, Тимофеев, Бабичев, Крешов, Кузнецов, Афанасьев, Тульчин, Сидоров, Олефиренко. Филипп, Алексей, Кирилл, Никита, Евгений, Фёдор, Гаврил, Святослав, Пётр, Семён, Альбина, Дарья, Елизавета, Полина, Василиса, Диана, Людмила, Майя, Евдокия, Владислава. Турция, Харьков, Приднестровье, Тверь, Днепр, Могилёв-Подольский, Львов, Скандинавия, Владимирский спуск, Тибет, Таллинн, Николаев, Зауралье, Вавилон, Красная площадь, Кишинёв, Израиль, площадь независимости.

2. Від поданих імен утворити чоловічі та жіночі імена по батькові:

Олексій, Ілля, Мирослав, Ярослав, Дмитро, Андрій, Сава, Мирослав, Петро, Григорій, Павло, Геннадій, Георгій, Михайло, Леонід, Валерій, Валентин, Іван, Микола, Максим.

3. Поставити подані слова та словосполучення у кличному відмінку:

Тетяна Іванівна, Олександр Володимирович, Ніна Юріївна, шановний президент компанії, пан суддя, пан директор, секретар, шановний колега, пан професор, друг, брате, пані Ольга, пан Бондарчук, Ігор Павлович, Лілія Петрівна, Олена, Сергій Петрович, староста, Ілля, Борис, Євген, Леонід, Лариса, Ганна, Євдокія, Ксенія, Катерина.

4. З поданими прізвищами скласти речення так, щоб вони стояли в жіночому й чоловічому роді в родовому та орудному відмінках:

Біленко, Савенко, Іваненко, Бровко, Дацун, Марчук, Терещенко, Олійник, Козир, Ткачук, Савлук, Давиденко, Антоненко, Білецький, Онищенко, Коваль, Масенко, Головащук, Шевчук, Непийвода.

ІV. Опрацювати рекомендовану літературу:

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібн. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: А. С. К., 2006. – С. 354-355.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг. – 2002. – (448 с.) – С. 201-211.

3. Курс лекцій з ділової української мови. Укладач: Н.А. Грозовська. – Запоріжжя ЗДУ, 2000. – (80 с.). – С. 32-40.

4. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – (592 с.) – С. 68-72.

5. Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова: Теорія. Практика. Самостійна робота: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – (304 с.) – С. 81-82.


Практичне заняття № 4

Тема: Орфографія та орфоепія професійного мовлення

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

1. Подвоєння та подовження приголосних.

2. Спрощення приголосних та зміна приголосних при їх збігу.

3. Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження.

4. Передавання на письмі іншомовних власних назв.

ІІ. Оформлення ділових паперів. Телеграма.

ІІІ. Виконати практичне завдання:

1. Від поданих нижче іменників утворити прикметники із суфіксами –ськ (ий), –цьк (ий), –зьк (ий). Пояснити чергування в групах приголосних.

Острог, молодець, жебрак, киргиз, Рига, Кременчук, купець, Сиваш, завод, Канада, турист, заступник, Ірак, Дрогобич, узбек, Миргород, таджик, викладач, Запоріжжя, казах, Нью-Йорк, ткач, Волга, кріпак, студент.

2. Утворити іменники від поданих слів. Пояснити наявність або відсутність подвоєння літер.

Жати, віддати, горіти, плести, здобути, мислити, зібрати, творити, марити, вийти, прагнути, чути, змагатися, забов’язатися, завдати.

3. Записати іншомовні власні назви українською мовою:

Австрия, Вена, Дания, Копенгаген, Германия, Польша, Венгрия, Беловежская пуща, Бразилия, Владивосток, Аргентина, Гвинея, Палестина, Тибет, Сирия, Сан-Диего, Чикаго, Тверь, Тайланд, Рим.

4. Перекласти словосполучення з фаху.

Необычное путешествие, новые маршруты, норма багажа, разрешённый вес, аренда автомобиля, изменения в загранпаспорте, элитные удобства, программа развлечений, прихожая в номере, несколько комнат, назначенная встреча, горнолыжный курорт, место для отдыха, таможенный досмотр, курортная зона, наземное обслуживание, рождественские праздники, приводить в порядок, улаживать прибытие, одноразовое посещение.

ІV. Опрацювати рекомендовану літературу:

1. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг. – 2002. – (448 с.) – С. 139-170.

2. Курс лекцій з ділової української мови. Укладач: Н.А. Грозовська. – Запоріжжя ЗДУ, 2000. – (80 с.). – С. 28-35.

3. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Українська мова: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003. – С. 145-149.

4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – (352 с.) – С. 85-98.

5. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – (592 с.) – С. 63-66.


Практичне заняття № 5

Тема: Лексичні норми у професійному мовленні.

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

 1.  Іншомовні слова, їх джерела і причини входження до професійної лексики.
 2.  Синоніми у професійному мовленні.
 3.  Використання паронімів у діловому мовленні.
 4.  Неологізми у професійній сфері.

ІІ. Оформлення ділових паперів. Протокол.

ІІІ. Виконати практичне завдання:

1. До поданих запозичених слів підібрати українські відповідники, ввести їх до складу речення: авторитет, аргумент, ідентичний, інцидент, реальний, пріоритет, ліквідувати, дефект, рекреація, туризм, агент..

2. Підібрати синоніми до слів: спілка, обслуговування, терміновий, цілком. штучний, постійний, ввести їх до складу речення.

Розміщувати, пляж, бронювати, анімація, відпочинок, агент, обладнання.

3. Пояснити відмінності у значеннях слів: довкілля – середовище, торкатися – рушати, розв’язувати – вирішувати, скарб – майно, поширювати – розповсюджувати, здібний – здатний, заставляти – змушувати, древній – стародавній.

4. Перекласти текст українською мовою. Виписати з тексту іншомовні слова, пояснити їх значення.

Влияние экономико-географических факторов на международный туризм осуществляется по двум направлениям: в первом — данные факторы выступают как объект, привлекающий туристов в определенный район, а во втором — как важное средство, с помощью которого развивается туризм.

Экономико-географические факторы являются объектом, благоприятствующим туризму, в том смысле, что экономика paзных районов довольно различна между собой по структуре хозяйства, по их территориальному размещению и сочетании ям, специфике технологических процессов и т.д., что вызывает интерес у представителей деловых и промышленных кругов. Растущие потребности мировой экономики влекут за собой рост международных контактов. Нередко в программу путешествий бизнесменов и промышленников входит посещение научных центров и производственных предприятий с целью ознакомления с результатами достижений данной страны  в научно-технической сфере, изучения опыта, технологий, повышения профессионального уровня и квалификации.

ІV. Опрацювати рекомендовану літературу:

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібн. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: А. С. К., 2006. – С. 345-346.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг. – 2002. – (448 с.) – С. 63-66.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – (352 с.) – С. 120-152.

4. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / М.Д. Гінзбург, І.О. Требуньова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська / За ред. М.Ф. Гінзбурга. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Фірма “Інкос”, ЦНЛ, 2007. – С. 277-285

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібн. – К.: Літера ЛТД, 2001. – (480 с.) – С. 218-244.


Практичне заняття № 6

Тема: Стилі української мови

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

 1.  Поняття мовного стилю.
 2.  Офіційно-діловий стиль.
 3.  Науковий стиль.
 4.  Художній та публіцистичний стилі.
 5.  Виробничо-професійний стиль.
 6.  Розмовно-побутовий та ораторський.
 7.  Епістолярний та конфесійний стилі.

ІІ. Оформлення ділових паперів. Автобіографія.

ІІІ. Виконати практичні завдання:

1. Підібрати 5 прикладів різних стилів.

2. Відредагувати подані речення відповідно до наукового або офіційно-ділового стилю та виправити помилки.

1. Перша прем'єра театра сталася на кінець року. 2.Ми за коротенький період часу успіли скінчити будівнитство комбіната. 3. Другий бік вулиці був дуже забудован. 4. Свою особисту думку можна виразити на протязі перерива. 5. Нарешті разом з делеґацієй всі присутні разом пішли у актові зал. 6. Через три дня у відділення з кадрів поступила моя власноруч написана біографія. 7. У минулому місяці грудні передовим авангардом був Запоріжський філіал. 8. Сьогодн можна в З години ночі зупинити два аґрегата. 9. Важко рішитись й приняти це предложення. 10. Фірмі нужний освідчений спіціаліст, щоб в цьому годі не понести великих втрат.

3.Укласти автобіографію у художньому стилі.

4. Перекласти текст українською мовою

Характер природных условий оказывает большое влияние на выбор  потенциальными туристами маршрута или района путешествия. Туристы принимают во внимание климатические и ландшафтные особенности, богатство и уникальность растительного и животного мира, естественные возможности для активного отдыха. Как правило, стремление отдохнуть, сменить обстановку сочетается у многих людей с желанием познакомиться с экзотикой. Экзотические природные объекты являются одним из важнейших туристских ресурсов. Наиболее широко для привлечения туристов используется уникальная природа и ее достопримечательности в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Австралии и Океании.

ІV. Опрацювати рекомендовану літературу:

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібн. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: А. С. К., 2006. – С. 19-25.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг. – 2002. – С. 18-30.

3. Курс лекцій з ділової української мови. Укладач: Н.А. Грозовська. – Запоріжжя ЗДУ, 2000. – С. 6-13.

4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – С. 37-51.

5. Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова: Теорія. Практика. Самостійна робота: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – С. 15-17.


Практичне заняття № 7

Тема: Фразеологія професійної мови. Роль словників у професійній мові

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

 1.  Фразеологоізми у фаховій мові.
 2.  Джерела виникнення фразеологізмів.
 3.  Класифікація словників української мови.
 4.  Роль словників у професійній мові та у складанні ділових паперів.

ІІ. Оформлення ділових паперів. Розписка.

ІІІ. Виконати практичне завдання:

1. Перекласти фразеологізми, скласти з ними речення: бить тревогу, любой ценой, быть на чеку, в двух шагах, бразды правления, ставить превыше всего, оборотное средство, не по плечу, не возьму в толк, во вред, видавший виды, увлечь за собой.

2. З’ясувати значення таких виразів.

Покласти зуби на полицю, голити лоба, крізь зуби, дати драпака, око за око, зуб за зуб, держати язика за зубами, пекти раки, наговорив сім мішків гречаної вовни, гоголем ходити, держати хвіст бубликом, як дві каплі води, червоною ниткою, язик до Києва доведе, ахіллесова п’ята, гризти граніт науки.

3. Користуючись словником іншомовних слів пояснити значення поданих запозичень.

Бістро, бунгало, ефенді, кабальєро, меню, портьє, роялті, турне, франчайзі, „Форнетті”, ВТО, Бордо, Боржомі, Гоа, Марокко.

4. Перекласти словосполучення українською мовою.

Впечатление от отдыха, срок проживания, услуги по организациям, оборудование номера, предоставление скидок, санитарные удобства, изменение маршрута, осмотр достопримечательностей, карточка бронирования, бланк заказов, группа путешественников, путеводитель по городу, семейный отдых, особые услуги, представитель фирмы, предоставлять жильё, срок пребывания, сопроводительное письмо, высокий уровень, юридическая ответственность.

ІV.Опрацювати рекомендовану літературу:

1. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Українська мова: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003. – С. 135-152.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – С. 61-80.

3. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – С. 143-145.

4. Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова: Теорія. Практика. Самостійна робота: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – С. 78-79.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49054. Прогнозирование ДТП 205 KB
  Основные модели и стратегии Перспективы метода компьютерного моделирования Основные модели и стратегии Искусственный интеллект это научная отрасль занимающаяся исследованием и моделированием естественного интеллекта человека. Естественный интеллект человека является очень сложным объектом исследований и его моделирование осуществляется на разных уровнях абстрагирования...
49055. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОТИРОВОК АКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТИ 253 KB
  Сущность акций Факторы влияющие на котировки акций Прогнозирование котировок акций с применением Нейросимулятора
49056. ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ НЕПРИРЫВНЫХ СООБЩЕНИЙ 2.06 MB
  Вид модуляции сигнала во второй ступени ЧМ. С учётом заданного вида модуляции сигнала определить его параметры характеризующие форму и требуемое значение полосы пропускания приёмного устройства. По полученному значению вероятности ошибки по формулам потенциальной помехоустойчивости найти минимальное значение отношения мощностей сигнала и помехи необходимое для обеспечения допустимого уровня искажения кода за счёт действия помех. Рассчитать требуемое значение полосы приёмника при использовании сложного сигнала.
49057. Расчет проходной (методической) печи 23.07 MB
  Определение основных размеров печи. Проходные методические печи чаще всего принимаются для нагрева слитков металла перед прокаткой для придания им пластичности. В зоне сжигания топлива температура максимальная на 100200оС выше конечной температуры нагрева металла к концу печи она уменьшается. При нагреве тонких изделий время нагрева могло бы быть уменьшено при поддержании высокой температуры по всей длине печи.
49058. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ НОВОСИБИРСК – КРАСНОЯРСК 814.5 KB
  Разработана линейная часть волоконно-оптической системы передачи данных со следующими параметрами: скоростью передачи 136264 Мбит с; рабочей длиной волны 1550 нм; протяженностью трассы 761 км; вероятность ошибки BER не более 1010; энергетическим бюджетом в 40 дБ; избыточностью системы 27; коэффициентом готовности 0.Скорость передачи определяется исходя из п. Волоконная оптика: компоненты системы передачи измерения.
49059. Создание новой нейросистемы (разработанной в программе разработчиков Borland Delphi 2006) 870 KB
  Нейронные сети. Нейронные сети и нейрокомпьютеры - это одно из направлений компьютерной индустрии в основе которого лежит идея создания искусственных интеллектуальных устройств по образу и подобию человеческого мозга1. Искусственные нейронные сети представляют собой устройства использующие огромное число элементарных условных рефлексов называемых по имени недавно умершего канадского физиолога синапсами Хебба. Уже сейчас искусственные нейронные сети применяются для решения очень многих задач обработки изображений управления роботами и...
49060. Сканирующая туннельная микроскопия 1.64 MB
  История создания сканирующего туннельного микроскопа Сканирующие элементы зондовых микроскопов Недостатки пьезокерамики Устройства для прецизионных перемещений зонда и образца Шаговые электродвигатели Шаговые пьезодвигатели Измерительные методики СТМ Топографический режим Токовый режим Туннельная спектроскопия ВАХ контакта металлметалл ВАХ контакта металл полупроводник ВАХ контакта...
49061. Изготовление зубьев ковша экскаватора с применением стали 110Г13Л 604 KB
  Разработка технологического процесса термической обработки стали. Расшифруйте состав и определите группу стали по назначению; объясните назначения введения Mn в эту сталь; назначьте режим термической обработки и опешите структуру после термообработки. Совершенство производства выпуск современных разнообразных машиностроительных конструкций инструмента специальных приборов и машин невозможны без дальнейшего развития производства...
49062. Развитие творческого мышления младших школьников на уроках математики 771.5 KB
  Задачи как средство развития творческого мышления младших школьников. Систематическая работа учителя в режиме творческого обучения когда ежедневно ученикам на уроках предлагается решить по желанию на выбор нестандартные задачи способствует формированию положительного отношения к заданиям проблемно-поискового характера критичности мышления и умению проводить миниисследования; содействует проявлению более высокой степени самостоятельности в постановке вопросов и поиска решений. Поэтому очень важно в круг...