55304

Прислівник

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: узагальнити й систематизувати відомості про прислівник; активізувати розумову діяльність учнів, спрямовану на узагальнення знань, навичок; удосконалити орфографічні та пунктуаційні навички...

Украинкский

2014-03-24

108.5 KB

3 чел.

Соляник Микола Іванович. Викладач-методист  

Запорізький педагогічний коледж

Тема. Прислівник. (2 год.)

Мета: узагальнити й систематизувати відомості про прислівник; активізувати   розумову діяльність учнів, спрямовану на узагальнення знань, навичок; удосконалити орфографічні та пунктуаційні навички, навички самостійної роботи; розвивати і підвищувати культуру усного і писемного мовлення, прищеплювати любов до рідного слова.

Тип заняття. Урок узагальнення й систематизації вивченого.

Форма проведення. Заняття – практикум (змагання).

Хід заняття

І. Визначення емоційної готовності учнів до уроку.

ІІ. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Бліц-опитування (інтерактивна гра «Мікрофон»)

Скажіть, чого ви очікуєте від цього заняття, зважаючи на його тему і форму проведення. Що б ви побажали один одному.

Завдання

 •  Бліц-опитування (інтерактивна гра «Мікрофон»)
 •  «Мозковий штурм» (конкурс капітанів)
 •  Робота в групах. Інтерактивна вправа «Займи позицію»
 •  Вправа-гра «Світлофор»
 •  Робота в групах. Інтерактивна вправа «2-4 – усі разом»
 •  «Хвилинка - цікавинка»
 •  Конструювання
 •  Гра «Ланцюжок»
 •  Проблемне завдання
 •  Гра «Я - редактор»
 •  Інтерактивна вправа «Діалог»
 •  Орфографічний турнір
 •  Творче завдання
 •  Творча лабораторія

ІІІ. Узагальнення й систематизація вивченого. (Поділ на групи.)

1 завдання. «Мозковий штурм»  Конкурс капітанів.

 Дати якнайбільше правильних відповідей.

1 група

Алегорія – іносказання; троп, у якому абстрактне поняття яскраво передається за допомогою конкретного образу.

Альманах – неперіодичний збірник творів різних авторів, об’єднаних певною ознакою.

Анаграма – переставлення літер у слові, завдяки чому витворюється нове значення, прочитуване у зворотному напрямку.

Анотація – коротка узагальнювальна характеристика книжки або її частини, статті, рукопису тощо.

Гімн – урочистий музичний твір на слова символічно-програмного змісту. Синонім – славень.

Дикція – чітка, виразна вимова звуків.

Дисонанс – неблагозвучність звучання, зазвичай у віршованому тексті, зумовлена збігом приголосних при розбіжності голосних, неповній римі тощо.

Дифірамб – 1) урочиста хвалебна пісня, близька до оди чи гімну  

2) перен. Надмірна похвала.

Дифтонг – сполучення двох голосних звуків в одному складі. Функціонує як єдина складна одиниця звукової системи; вимовляється як один склад.

Екскурс – у літературному творі – відхилення від основної сюжетної лінії, теми задля висвітлення додаткових, побічних питань.

Еліпсис – пропуск певного члена синтаксичної конструкції або стійкого словосполучення, які легко домислюються, відновлюються за змістом.

Есе(й) – жанр художньо-публіцистичної, науково-популярної творчості, короткий нарис, характерний вільним, не обов’язково вичерпним, але виразно індивідуалізованим трактуванням теми.

2 група

Ідіома – стійкий, неподільний, специфічний для кожної мови вислів, що виражає єдине поняття.

Інверсія – порушення прямого порядку слів у реченні з метою емоційно-смислового увиразнення певного вислову.

Конгломерат – механічне поєднання чогось неоднотипного, безладна суміш.

Попурі – зібрання фрагментів пісень.

Експонат – предмет, який призначений для виставки.

Акомпанемент – музичний супровід.

Енциклопедія – наукове довідкове видання.

Дискусія – обговорення суперечливого питання.

Риторика – наука красномовства.

Галерея – приміщення для виставки картин.

Етика – наука про норми поведінки людини.

Шифр – знаки таємного письма.

2 завдання. Робота в групах. Інтерактивна вправа «Займи позицію». Тести.

(Учні працюють спочатку в групах, потім уголос представник групи звітує про результат роботи)

1 група

 1.  Укажіть прислівники:

а) тихо;

б) тихенько;

в) тихеньке;

г) помаленьку;

ґ) вдвоє;

д) двоє.

 1.  Укажіть прислівники, що означають спосіб дії:

а) біг босоніж;

б) вийшов звідси;

в) бачив позаторік;

г) прямував навпростець;

ґ) зустрічались щовечора;

д) глянув скоса.

 1.  Укажіть прислівники, що означають місце дії:

а) не боявся анітрохи;

б) подивився навкруги;

в) жили там;

г) розкидані всюди;

ґ) повернув ліворуч;

д) сказав мимохідь.

 1.  Укажіть прислівники, що означають час дії:

а) мчав щодуху;

б) заходив деколи;

в) скажу потім;

г) жив тимчасово;

ґ) зробив нашвидкуруч;

д) чекаю давно.

 1.  Укажіть прислівники, що означають причину дії:

а) вивчив нарешті;

б) сказав зозла;

в) йшов поволі;

г) плівся позаду;

ґ) віддав здуру;

д) лежав насподі.

 1.  Укажіть прислівники, що означають мету дії:

а) дивився спідлоба;

б) зробив на шкоду;

в) упав навзнак;

г) зачепив злегка;

ґ) вчинив на зло;

д) побачилися востаннє.

 1.  Укажіть прислівники, що означають ознаку предмета:

а) розірвав уподовж;

б) зробив вчасно;

в) квартира навпроти;

г) кава по-турецьки;

ґ) розмова віч-на-віч;

д) сказав навздогін.

 1.  Укажіть прислівники, що означають ознаку іншої ознаки:

а) злегка рожевий;

б) їхав помалу;

в) біжить абикуди;

г) удвічі довший;

ґ) сказав неспроста;

д) надзвичайно корисний.

 1.  Укажіть прислівники, які мають ступені порівняння:

а) ніжно;

б) різко;

в) насухо;

г) грубо;

ґ) видимо-невидимо;

д) навіщо.

 1.  Укажіть речення, в яких є прислівники.

а) Тобі я пропоную простіше завдання.

б) Цю контрольну ти написала гірше.

в) Його обличчя веселіше, ніж твоє.

г) Діти, співайте голосніше!

2 група

 1.  Укажіть прислівники:

а) готове;

б) легеньке;

в)напоготові;

г) легко;

ґ) легесенько;

д) вчетверо.

 1.  Укажіть прислівники, що означають спосіб дії:

а) працював замолоду;

б) сиділи допізна;

в) налив ущерть;

г) жив самотньо;

ґ) порадив по-дружньому;

д) промовив спокійно.

 1.  Укажіть прислівники, що означають місце дії:

а) чекали щохвилини;

б) лежали крізь;

в) вийшли на світанку;

г) захищалися відчайдушно;

ґ) зайшов знадвору;

д) трапляються деінде.

 

 1.  Укажіть прислівники, що означають час дії:

а) зібрали завидна;

б) кинув униз;

в) повернули назад;

г) пішов навіки;

ґ) кинули на півдорозі;

д) почали зранку.

 1.  Укажіть прислівники, що означають причину дії:

а) повторював щоразу;

б) робив абияк;

в) плакав з радості;

г) штовхнув щосили;

ґ) вилаяв згарячу;

д) проживу якось.

 1.  Укажіть прислівники, що означають мету дії:

а) візьми якнайбільше;

б) випий натщесерце;

в) виставив на сором;

г) зробив навмисне;

ґ) написав позавчора;

д) стояв напоготові.

 1.  Укажіть прислівники, що означають ознаку предмета:

а) ширший удвічі;

б) читання вголос;

в) зустріч сам на сам;

г) зігнути вручну;

ґ) розповідали наперебій;

д) котлета по-київськи.

 1.  Укажіть прислівники, що означають ознаку іншої ознаки:

а) зовсім сухий;

б) не пояснив до пуття;

в) ледь помітний;

г) аніскільки не важливо;

ґ) щогодини телефонує;

д) зібралися навколо.

 1.  Укажіть прислівники, які мають ступені порівняння:

а) всередині;

б) весело;

в) щораз;

г) близько;

ґ) глибоко;

д) гарно.

 1.  Укажіть речення, в яких є прислівники.

а) Чорне море глибше за Азовське.

б) На околиці міста повітря чистіше.

в) Ти міг би вчинити розумніше.

г) Говори, будь ласка, тихіше.

3 завдання. Вправа – гра «Світлофор»

(Кожен з учнів має картки двох кольорів – червоного і зеленого. Учитель читає вголос твердження, а учні піднімають картки відповідного кольору. Зелений – згодні, червоний - ні).

Запитання

 1.  Ступені порівняння мають прислівники способу дії?
 2.  Якісні прислівники можуть утворювати форми вищого і найвищого ступенів порівняння?
 3.  Вищий ступінь порівняння прислівників утворюється за допомогою суфіксів –ш, -іш?
 4.  При утворенні вищого ступеня прислівників можуть відбуватися чергування приголосних?
 5.  Для підсилення значення найвищого ступеня можуть вживатися префікси що-, як-?
 6.  Форми вищого і  найвищого ступенів можуть бути складеними?
 7.  Чи необхідно розрізняти прислівники вищого і найвищого ступенів порівняння і однозвучні прикметники середнього роду в називному відмінку однини?

4 завдання. Робота в групах. Інтерактивна вправа «2-4 – усі разом»

(Кожна група отримує завдання. Члени групи розподіляють порівну роботу, виконують, потім представник групи озвучує відповідь)

 

І група

 •  Від поданих прислівників утвори і запиши нові форми.

Зручно, ясно, темно, широко, тонко, сильно.

В и к о н у й т е   т а к:

Додай суфікси –іше або –ше: зручніше

Додай слова значно, багато, набагато, куди, ще, трохи: набагато зручніше

Додай префікс най-: найзручніше

Додай префікси як- або що-: якнайзручніше, щонайзручніше

ІІ група

 •  П о п р а ц ю й т е    р а з о м!

 1.  До якої частини мови належать подані слова? Чи можна точно це визначити? Поясніть свої міркування.

Вище, нижче, глибше, краще, гірше, складніше.

 1.  Із кожним словом складіть по два речення так, щоб у першому з них воно виступало прислівником, а в другому – прикметником. Запишіть речення.

З р а з о к. Ми вирішили копати глибше (прислівник).

     Озеро Байкал глибше за Каспійське море (прикметник).

 1.  Зробіть висновок про те, як можна розрізнити однакові за звучанням і написанням форми прислівників і прикметників.

5 завдання. «Хвилинка - цікавинка»

Добери і запиши кілька народних прикмет, у яких уживаються прислівники з різним ступенем вияву ознаки дії, наприклад: тепло - тепліше, холодно – холодніше.

Яка роль прислівників-синонімів у мовленні?

6 завдання. Конструювання.

напам’ять    на пам’ять

догори    до гори                                 в парах

вранці    в ранці                        

по-українському    по українському

по-новому    по новому

вшістьох    в шістьох

по-перше    по перше

замолоду    за молоду

навіки    на віки,  на віки

нащо     на що

7 завдання. Гра «Ланцюжок».

Поясни написання однозвучних слів

Простягай ніжки по своєму ліжку.

Кожен віник по-своєму мете.

Добрий баранчик, та по-вовчому виє.

За цю вівцю та за ту по вовчому хребту.

Як стіжечки покінчаєш, по-козацьки погуляєш.

Не по батьковому прізвищу шана, а по власному розуму.

8 завдання. Проблемне завдання.

Якби вам довелося вибирати між прислівником і стійким висловом, якому з них ви надали б перевагу? Чому? Як називаються такі слова?

І група                                          «З народної скарбниці»

Заміни вислови синонімічними прислівниками. Поясни.

Лягати разом з курми –

Шукати по гарячих слідах –

Хоч в око стрельни –

Як сонна муха –

Як кіт наплакав –

Як рак свисне –

Накрити мокрим рядном –

Працювати не покладаючи рук –

Кури не клюють –

В одну дудку грати –

Як сніг на голову –

Знати, як своїх п’ять пальців –

Слова  для довідок: добре, несподівано, бути разом, багато, невтомно, зненацька, невідомо коли, мало, повільно, темно, швидко, рано.

9 завдання. Антоніми.

ІІ група

П о п р а ц ю й т е   п а р а м и!

 1.  Відновіть прислів’я. Поясніть їх зміст. Запишіть.

Густо дивиться,   як неписьменний удень.

Всяк розумний по-своєму:

один спершу   а другий потім.

Письменний бачить

поночі більше,   а рідко бачить.

Говорить прямо,   як завтра голубець.

М’яко стеле,   а потім пусто.

Краще нині горобець,  а робить криво.

Спочатку густо,   та твердо спати.

 1.  Підкресліть у прислів’ях прислівники-антоніми. З якою метою їх ужито?

10 завдання. Гра «Я - редактор»

Прочитати текст. Відредагувати. Оцінити.

Прокинувшись у ранці і зробивши зарядку, я вийшла на подвіря.

На дворі було тепло. Повіяв лигенький вітерець. Небо було чисте й голубе. На ньому по волі випливало рожеве сонце. На деревах сиділи зграйки горобців.

Повернувшись до кімнати, я змінила воду у вазі з букетиком пролісків.                 А потім зклала підручники і з радісним, весняним настроєм пішла до школи.

Горобці про щось весело шчебетали. Мабуть раділи сонцю і весні.

11 завдання. Інтерактивна вправа «Діалог». Розкрити дужки, пояснити.

(Кожна група отримує однакове завдання, доповідачі озвучують результати роботи групи, звіряють їх з відповіддю іншої групи, роблять висновки).

І група

  

 (На)вкулачки   (на)бігу

 (на)віки вічні   (на)здогад

 (на)вмисне    (на)вперейми

 (на)видноті    (на)диво

 (на)впіл    (на)впочіпки

 (на)жаль    (на)зло

 (на)впростець   (на)вскоси

 (на)зразок    (на)льоту

 (на)радість    (на)їздом

 (на)останок    (на)руку

 (на)перебій    (на)яву

 (на)самоті    (на)скаку

 (на)здогін    (на)поготові

 (на)славу    (на)передодні

 (на)смерть    (на)перебій

 (на)сміх    (на)перекір

   (на)чолі    (на)пролом

 (на)шкоду    (на)щастя

 (на)сором    (на)взнак

ІІ група

 (Без)відома    (до)вподоби

 (без)жалю    (до)загину    

 (без)кінця    (до)краю

 (без)краю    (до)крихти

 (без)ладу    (до)ладу

 (без)ліку    (до)лиця

 (без)мети    (до)міри

 (без)наміру    (до)ноги

 (без)потреби   (до)останку

 (без)промаху   (до)пари

 (без)просипу   (до)побачення

 (без)пуття    (до)пуття

 (без)сліду    (до)речі

 (без)смаку    (до)решти

 (без)сумніву   (до)смаку

 (без)тями    (до)смерті

 (без)упину    (до)снаги

 (без)угаву    (до)сьогодні

 (без)черги    (до)біса

 (без)краю    (до)діла

12 завдання. Орфографічний турнір.

Завдання для 1 команди

Розкрити дужки, написати правильно

(В)літку, до(щенту), (на)(в)простець, (с)пересердя, (в)щерть, (на)(при)зволяще, (на)нівець, (на)(в)шпильки, (у)(сто)крат, (все)одно, (все)рівно, (по)(всяк)час, (тим)(часом)як, (на)(в)круги, (в)двічі, (нат)(ще)серце, (с)(покон)віку, чим(скоріш), дарма(що), (а)(ні)трохи, (як)треба, (де)далі, мимо(волі), з(близька), (в)(до)світа, (на)(при)кінці, (с)(під)лоба, (як)слід, поки(що)

 

                                                                                                                                             

Розкрити дужки, у першу колонку виписати прислівники на о (два),

які пишуться через дефіс, у другу – через два дефіси, у третю – інші

Поволі(помалу), видимо(невидимо), врешті(решт), довго(довго), будь(що) будь,    давним(давно),  без кінця(краю),  навік(віки),  віч(на)віч,   тяжко(важко),

рано(вранці), сяк(так), хитро(прехитро), де(не)де, гидко(бридко), десь(не)десь, хрест(навхрест), темно(претемно), ледь(ледь), ніжно(ніжно), пліч(о)пліч, коли(не)коли, хоч(не)хоч, яе(не)як, з давніх(давен), часто(густо).

Завдання для 2 команди

Пояснити. Чи є помилки?

Кінцем-кінцем, один одинцем, одним одно, раз у раз, день у день, рік у рік, сам на сам, час-від-часу, один в один, з дня на день, з ранку до вечора, з роду-в-рід,            з кінця в кінець, лице в лице, одна по одній, один одним, сама-самотою, рука-в-руку, слово в слово, крок за кроком, день за днем, з боку на бік, з року в рік, з усіх усюд, нога в ногу, один по одному.

Денебудь, дето, будь-коли, будьде, куди-небудь, як-от, тільки-но, по-людськи, по латині, по третє,  по-двоє, по-одному, натроє, по тричі, по-троє, по французьки.

Записати прислівники, вставляючи пропущені літери (н,нн)

 1 колонка   Н    2 колонка   НН

Самовідд…о,  зако…о, повсякде…о, безумов…о, захопле…о, попідвіко…ю, стрима…о, зваже…о, сумлі…о, гума…о, багря…о, зра…я, дарем…о, необхід…о, приєм…о, схвильова…о, безпричи…о, тума…о, бездога…о,  організова…о, спросо…я, щоде…о, відмі…о, нежда..о-негада..о, шале…о, нескінче…о, вогне…о.

13 завдання. Гра «Лексикографи». (Домашнє завдання).

- Пояснення слів.

- Наголошування слів.

14 завдання.  Гра «Хто швидше» (завдання для обох команд)

Знайти половинки, щоб утворилася правильна форма прислівника

Густо, рано, давним, видимо, без кінця, тишком, гидко, зроду, бридко, любо, повік, хитро, нишком, дорого, прехитро, часто, давно, вранці, давно, невидимо, краю, віків, давним, віку.

15 завдання. Творче завдання. Скласти продовження казки, використовуючи прислівники.

 1.  Прочитай початок казки. Яку назву, на твою думку, може мати ця казка? Усно склади продовження казки. Вживай прислівники.

Щовечора, коли сонце повільно і величаво ховалося за високі гори на спочинок, в ліс непомітно і тихо приходила темна ніч. Тоді світлячок ледь чутно і поспішно вибирався на високий пеньок край лісової стежини. Він жваво, але обережно підіймав ліхтарик. Ліхтарик був зовсім крихітний. Та його жовтогарячі промінці всю ніч постійно і впевнено освітлювали стежину. По ній крадькома і безшумно ходили мешканці лісу, аж поки червоне сонце знову не з’являлось з-за шпилів далеких гір.

За Василем Мельником

 1.  Знайди в поданому тексті прислівники. Які з них зв’язані з одним і тим самим дієсловом, відповідають на однакові питання і виконують роль другорядних членів речення?

 1.  Випиши з тексту прислівники разом із дієсловами, з якими вони зв’язані.

З р а з о к.

           як?

    як?  

Повільно і величаво ховалося.

16 завдання. Творча лабораторія.

Стилістичне вживання прислівників.  (За творчістю Л.Костенко)

17 завдання. Орфографічний аналіз тексту.

Примхи Діда Мороза

Різною буває погода взимку. Увечері безперестанку мела хуртовина. Уночі раптом похолоднішало. Коли вранці зійшло сонце, все навколо змінилось, засвітилося враз під його промінням, виблискуючи діамантами. Сніг рипів і неначе виспівував веселу пісеньку під ногами надворі.

Мороз зверху донизу розмалював шибки найдивовижнішими візерунками. Ось зранку з’явилися пір’їсті видовжені листочки, напрочуд дивні орнаменти, казкові папороті, а на другий день – на диво прекрасні пальмові гілки й не бачені ще в наших краях букети квітів.

Як і чим малює мороз? Тепла водяна пара непомітно для нашого ока осідає на склі,  нагромаджується скраю на його найменших нерівностях. Там поволі охолоджується і перетворюється на крихітні кристалики льоду. І тоді на зимовому вікні виростає фантастичний льодовий візерунок.

                                                                               За А. Волковою

СХЕМА

фонетико-орфографічного аналізу (7, 8 п.)

1. Встановіть співвідношення між звуками і буквами.

 1.  Поділіть слово на склади. Дайте характеристику складам.
 2.  Дайте характеристику наголосу.
 3.  Поясніть наявні чи можливі зміни голосних звуків у слові.
 4.  Поясніть звукові явища серед приголосних.
 5.  Обґрунтуйте правильну літературну вимову голосних, приголосних, звукосполучень.
 6.  Встановіть принципи правопису орфограм. Поясніть лінгвістичну природу орфограми. Сформулюйте правило, за яким пишеться дана орфограма.
 7.  Встановіть можливі варіанти переносу слова з рядка в рядок.

ІУ.  Р Е  Ф Л Е К С І Я

Д І З Н А Л И С Я

 1.  Чи досягли ви, узагальнюючи матеріал, поставленої мети?
 2.  Що вас найбільше зацікавило, здивувало, сподобалось?
 3.  Чи здійснилися ваші побажання один одному на уроці?
 4.  Що не вдалося осягнути?
 5.  Наскільки глибоко ми впоралися з поставленим завданням?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54078. Взаємозв’язок логопеда та родини у корекційно-відновлювальній роботі з дітьми логопатами 32.5 KB
  Одне з важливих завдань професійної діяльності вчителя логопеда дитячого дошкільного навчального закладу є залучення батьків до проведення роботи із дітьми – логопатами по закріпленню засвоєного матеріалу на корекційно відновлювальних заняттях. Оволодіння дитиною мови успішно йде тоді коли з ним займаються не тільки в дошкільному закладі але і в сім'ї: Передумовою ефективного залучення сімейного оточення до корекції звуковимови у дітей є чітко організована взаємодія логопеда з батьками регулярна...
54079. Зима 36.5 KB
  Матеріали: дзеркала на кожну дитину вітрячки сніжинки ілюстрації зими сніжинки чарівна паличка мікрофон предметні картинки музика Моцарта п’єса Сніжинки музика до пісні Сніжокпушокавтор не відомий бубон Хід заняття. Сніжинки. Логопед торкається паличкою до кожної дитини повідомляє що вони тепер сніжинки. А тепер мої сніжинки давай подорожувати та про зиму розповідати.
54080. «На гостину до пташок». Конспект підгрупового заняття з елементами логоритміки в старшій логопедичній групі 37 KB
  Стеценка Синичка картинки птахів. Як називаються птахи які мешкають у лісі лісові птахи Давайте послухаємо спів птахів. Гра на розвиток уваги: Хто як голос подає Дятел стукає: тук тук Ворона каркає: кра кра Горобець: цвірінь цвірінь Сорока: скреке ке скреке ке Голуб: туркоче Сова кричить: УУУ Ластівка: щебече Соловей: заливається свистить щебече Журавель: курличе Жайворонок: бринить Пропоную під музику передати нелегкий шлях птахів які відлітають у теплі краї:легкий біг зі змахами рук присідання з низько...
54081. ЛОНДОН - СТОЛИЦЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 80.5 KB
  Good morning! I’m very glad to see you. Today we’ll travel in the world of the English language together. We’ll practise to do tests, read and sum up all the information, which you know about London as the capital of Great Britain.
54082. Великобританія. Визначні місця Лондона 5.64 MB
  Today we will practice your speaking and listening skills. We will also read about the famous places of interest in London. в) Уведення в іншомовну атмосферу. Тренування англійських звуків(7 хв.). We start with English phonetics. The program “Professor Higgins. English without accent”will help us. The main menu is on your displays.
54083. What is London? 154.5 KB
  It is the oldest building. Since it was built in 11-th century, this castle has been a royal palace, a prison, a zoo and many others. Today it is a museum and houses the Crown Jewels. ( Tower of London).
54084. London - the capital of Great Britain 160 KB
  Yes, you are right travelling is very popular nowadays and to my mind there is nothing better than travelling around the world. Let's travel together today. I want you to visit one of the wonderful cities in the world. But you have to find out the name of the city from this task. Before doing it you have to get some instructions.
54085. London Sights. The Tower of London 137.5 KB
  Last Wednesday the Londoners went to the Tower of London with their class. The next day the children wrote about their visit and drew pictures. The Tower of London is a big castle with a lot of buildings inside it. One building was a prison. Sometimes the kings and queens of England chopped off their enemies’ heads there! So people called it the Bloody Tower.
54086. Welcome to London 70 KB
  Good morning children. I’m glad to meet you. Today we continue our sightseeings of London. “Welcome to London”. It will be the topic of our today’s lesson. I’m sure you have already known something about the capital of G.B. But I want to ask you: what sightseeings of London do you know?