55333

Градусна сітка Землі. Географічні координати точок

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Практикум Мініпрактикум Географічна розминка Світлофор Текст параграфа; позначити на контурній карті рівнини України Відносна і абсолютна висота точок місцевості Географічна мозаїка Географічний крос Проблемне питання Дивуй Кути Проблемне...

Украинкский

2014-03-24

282.5 KB

1 чел.

Науковий проект вивчення  шкільного курсу «Фізичної географії»

6 клас

Розділ ІІ «Земля на плані та карті»

Тема 1: Способи зображення Землі.

Тема 2: Градусна сітка Землі. Географічні координати точок.

Коновалюк Людмила Леонідівна

Вчитель географії

Білокриницької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Графік вивчення розділу ІІ   «Земля на плані та карті»

         № уроку

Тип        

Міні-                                 

модуля

ТЕМА 1. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ.

ТЕМА 2. ГРАДУСНА СІТКА.ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ ТОЧОК

Кількість оцінених учнів

Форма корекції та контролю компетенцій учнів та кількість балів, що їх можна отримати за виконане завдання

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

Тема 1.

Тема 2.

Ч-Е

1

1

3-4

Випереджальні завдання,           

Випереджальні завдання,           

У-М

1,2

1,2

Вибірково

Складання таблиці

Складання схеми, шляху по азимуту

З-П

3

3

4

Всі учні

Картографічний практикум

Практична робота шпаргалка

К-С

4

Всі учні

Складання схеми,

Випереджальні завдання,           

А-П

3

5,6

5.6

Всі учні

Міні- практикум

Географічний диктант, міні- прак-тикум, робота з контурною картою

С-У

7,8

7,8

Вибірково

Моделювання

Географічний диктант,

К-Р

9

9

Всі учні

Тестування

Тестування

Д/З

Компетенції – здатність виконувати визначені дії в навколишніх сферах життєдіяльності. Іншими словами, це життєві вміння, необхідні школяреві в сьогоденні та майбутньому.

Найважливіші умови формування компетенції є такі:

 •  інтерес до навколишнього світу, до того, що відбувається навколо людини;
 •  логічне мислення, вміння встановлювати зв’язки між об’єктами, процесами, явищами, ідеями;
 •  урахування різних точок зору;
 •  вміння застосовувати знання й використовувати необхідні відомості для розв’язання проблемних ситуацій, добре в них орієнтуватися, чітко формувати суть проблеми.

Тема І . « Способи зображення Землі»

         Предмет вивчення: особливості зображення Землі на плані та карті, особиста навчально – розвивальна, самоосвітня і само розвивальна діяльність учнів .

        Провідна ідея теми: особливості зображення Землі на на глобусі, географічній карті, плані місцевості за допомогою масштабу та умовних знаків; способи зображення рельєфу.

      Найважливіша задача вчителя: створити умови для усвідомлення кожним учнем усіх своїх інтелектуальних здібностей та потреб і допомогти кожному учневі розширити свій розумовий рівень розвитку.

     Найважливіша задача учнів: досягти необхідного рівня розвитку, створити особисту модель пошуку знань, здобуття вмінь та навичок, підвищити моральний та естетичний рівень власного розвитку.

     Мета: забезпечити засвоєння знань та поширити загально навчальний та суто географічні навички та вміння учнів у процесі вивчення теми  « Способи зображення Землі».

Розвивати спостережливість і логічне мислення ,зорову пам’ять, вміння порівнювати та орієнтуватися.

Виховувати  працьовитість і повагу до людей різних професій; виховувати дбайливе ставлення до природи ; почуття впевненості в собі.

                                                            Учень буде:

       Знати: про способи зображення Землі, масштаб, план місцевості й умовні знаки, види картографічних проекцій, способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті.

      Вміти: виявляти відмінності між планом і географічною картою, орієнтуватися на місцевості як за планом, так і без нього, читати за планом рельєф місцевості,

      Розрізняти: види масштабу, абсолютну та відносну висоту точок, сторони горизонту.

     Виховувати: працьовитість і повагу до праці різних людей, акуратність, точність і працьовитість.

     Цінувати: красу і неповторність природи, допомогу вчителя та товаришів, роботу людей професії топографа та географа.

 

Конструктор теми «Способи зображення Землі»

                       Прийоми

Тема уроку

                                                           Основні етапи уроку

Актуалізація

Мотивація

Вивчення

Рефлексія

Домашнє завдання

Зображення Землі на глобусі,плані,

аерофотознімку, космічному знімку

«Інтелектуальна розминка» «Вірю — не вірю» « Мозкова  атака»

«Практичність теорії»

НМШ. Бесіда за запитаннями.

«Творча лабораторія»

Мікрофон.  Експрес-тест. Взаємоперевірка.

Текст параграфа;

визначення—в словники; п'ять репродуктивних запитань

Масштаб, види масштабів. Практична робота №3. Розв’язання задач з переведення числового масштабу  в іменований.

«Бліц -опитування», «Картографічна розминка» «Міні-мандрівка» (робота в групах)

«Відстрочена відгадка»

«Шпаргалка»

«Міні-практикум».

«Картографічний практикум»

Текст параграфа;

Побудувати план своєї кімнати, повторити умовні знаки, скласти завдання на використання планів

План, його основні ознаки. Умовні знаки, особливості створення, практичне значення.

Практична робота №4 (початок)

Визначення масштабів планів та карт.

Взаємоопитування (робота в парах), « Мікрофон», конкурс творчих запитань

«Відстрочена відгадка»

«Мозкова атака»

« Картографічний практикум»

«Чомучка»

«творча лабораторія»

Текст параграфа;

Зробити 5 умовних знаків на картиках

Географічні карти. Способи картографічних зображень. Картографічні спотворення.

«Географічна розминка», «Світлофор», «Опитування-естафета»

«Приваблива

мета» 

«Творча лабораторія»

«Картографічний практикум»

Текст параграфа;

підготувати «шпаргалку» 

Класифікація карт за масштабом. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.

«Інтелектуальна розминка», «Шпаргалка», «Корова»

«Практичність теорії»

«Мозкова атака» «Проблемне питання»

«Картографічний диктант»,

«Взаємоперевірка»

Текст параграфа; 

                       Прийоми

Тема уроку

                                                         Основні етапи уроку

Актуалізація

Мотивація

Вивчення

Рефлексія

Домашнє завдання

Практична робота №4. визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.

«Взаємопитування», «Так—ні», «Географічна мозаїка»

«Проблемне питання»

«Практикум » 

«Міні-практикум»,  «Географічна розминка», «Світлофор»

Текст параграфа; позначити на контурній  карті рівнини України

Відносна і абсолютна висота точок місцевості

«Географічна мозаїка»

« Географічний крос»

« Проблемне питання»

«Дивуй»

«Кути»

« Проблемне питання»

«Географічний диктант»

«Творча лабораторія»

Текст параграфа; виписати в зошити визначення базових понять з теми

Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті. Шкала глибин та висот

«Географічний крос»

«Географічна мозаїка»

«Проблемне питання»

«Дивуй»

Робота в парах.

«Проблемне питання»

«Географічний диктант»

«Творча лабораторія»

Текст параграфа, повторити тему,

Скласти кросворд з 5-6 понять тексту

Географічний КВК. «План та карта»

«Приваблива  мета», «Географічний крос», «Практичність теорії», «Опитування – естафета»

«Мікрофон», «Картографічний практикум», «Так – ні»

Текст параграфа, повторити тему,

Скласти кросворд з 5-6 понять тексту

Тематичне оцінювання

«Географічний крос»

«Відстрочена відгадка»

«Географічний практикум»

«Творча лабораторія»

« Парктичне значення»

Скласти план своєї кімнати

урок

Міні-

модуль

Тема

Мета

Діяльність вчителя

Поняття

Діяльність учня

Дом.

Завд.

опорні

базові

9

10

Ч-Е

У-М

1

Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.

Формування первинних знань про особливості зображення Землі на глобусі, геогра-фічній карті, плані місцевості; розвиток умінь визначати відмінності та пояснювати

Активізація та систематизація знань про способи зображення Землі,

«Мозкова атака», «Практичність теорії»

Рисунок, фотографія,

зображення модель,

сторони горизонту, Мартін Бехайм

Глобус, план місцевості, карта

Робота учнів в групах над текстом підручника. «творча лабораторія» - скласти схему шляху від школи до свого будинку

Опрацювати текст § 9 – 10 творча лабораторія. Заповнити таблицю: зображення місцевості на плані та знімку з космосу.

З-П

2

Масштаб, види масштабів. Практична робота №3. Розв’язання задач з переведення числового масштабу  в іменований.

Поглибити та розширити знання про масштаб, отриманних на уроках математики та природознавства.

Формування знань про масштаб, розвиток первинних практичних умінь користування масштабом.

Алгоритм виконання практичної роботи..

Рисунок, фотографія,

зображення аерофото-знімок, місцевість, креслення

Масштаб числовий,

Іменова-ний, лінійний

Робота в зошитах для практичних робіт, робота з атласом, коментоване виконання завдання.

З-П

3

План, його основні ознаки. Умовні знаки, особливості створення, практичне значення.

Практична робота №4 (початок)

Визначення масштабів планів та карт.

Поглиблення та систематизація знань про план місцевості, його особливості, умовні знаки.

Формування практичних навичок роботи з умовними знаками плану, розвиток первинних умінь з орієнтування за допомогою плану місцевості.

«Мікрофон»

План місцевості, карта

План місцевості, умовні знаки

Складання таблиці « Умовні знаки за допомогою підручника»

« Картографічний практикум»

Практична робота №4. робота з атласом та картами.

Обладнання. Підручники, карта світу, план місцевості, атласи, роздатковий матеріал «умовні знаки»

Урок

Міні-модуль

 Тема уроку

Мета уроку

Діяльність вчителя

Поняття

Діяльність учня

Дом. завд.

Опорні

Базові

11

12

К-С

4

5

А-П

Географічні карти. Способи картографічних зображень. Картографічні спотворення.

Класифікація карт за масштабом.

Поглиблення та систематизація знань про географічні карти та їх  особливості

Поглиблення та систематизація знань про географічні карти та їх особливості.

З’ясування відмінностей у зображені місцевості на плані й карті, причини спотворень.

Гра «Вірю-не вірю»

«Мозкова атака»

Розвиток первинних практичних вмінь «читання» карти, користування умовними знаками. «Картографічний диктант»

План,умовні знаки,зобра-ження,

масштаб,
глобус, площина, класифікація

План,

карта,

сторони

горизонту,

компас

Географічна карта,

картогра-фічні про-

екції, спот-

ворення

Географічна карта

Порівняння плану місцевості та географічної карти та заповнення таблиці.

Складання схеми.

Робота з атласом по визначенню масштабів в парах.

Опрацювати текст §12,13. допрацювати над практичною роботою, творче завдання: скласти шлях в школу по азимуту

А-П

6

Практична робота №4. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.

Формування практичних вмінь з визначення масштабів

Алгоритм виконання практичної роботи, організація пунктів взаємодопомоги та взаємоперевірки.

Географічна карта,

масштаб, План,

Масштаб,

Виконання практичної роботи в зошитах з практикуму.

Обладнання : Обладнання : підручники, атласи, карта світу, таблиці, компаси, демонстраційні плакати (схеми) картографічних проекцій

Урок

Міні-модуль

Тема уроку

Мета уроку

Поняття

Діяльність вчителя

Діяльність учня

Дом. завд.

Опорні

Базові

13

14

З-П

7

Відносна і абсолютна висота точок місцевості

Дати учням поняття про абсолютну та відносну висоту точок

План, карта, висота, пагорб, котловина

Геодезія,

відносна

висота,

абсолютна

висота,

нівелір, шкала висот шкала глибин, горизонталі, берштрихи

Розвиток вмінь визначати відносну і абсолютну висоту

«Географічний крос»

«Географічна мозаїка» -з набору слів скласти правильне речення.

Робота в парах по вимірюванню висоти стільця, розмірів парти.

Робота з атласом

Опрацювати текст § 16, 17, скласти кросворд з 6-7  понять з тексту, скласти план своєї кімнати

С -У

8

Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті. Шкала глибин та висот

Географічний КВК. «План та карта»

Формування знань про способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті, формування вміння «читати» карту, визначати глибини, висоти та напрямки

Повторити та закрі-пити знання учнів, одержані під час ви-вчення теми

Формування первинних практичних навичок роботи зі шка-лою висот і шкалою глибин. Формування вміння розпізнати зо-браження горба та за-падини.Перевірити рівень засвоєння учня-ми прийомів і вмінь роботи з картографіч-ними посібниками

Робота з підручником по визначенню основних понять, робота з атласом

«Творча лабораторія» робота в групах

К - Р

9

Тематичне оцінювання 2

« Способи зображення Землі»

Перевірити рівень засвоєння учнями при-йомів і вмінь працюва-ти з картографічними посібниками, робити висновки, виокрем-лювати головне в темі, розвивати в учнів самостійність, уміння долати труднощі.

План, карта, масштаб, числовий,

іменова-ний, ліній-ний,

Умовні знаки, відносна

висота,

абсолютна

висота

Показати практичну значущість вивченого.

Алгоритм виконання завдань  тематичного оцінювання.

Робота учнів над виконанням завдань тематичного оцінювання

Обладнання : підручники, атласи, настінна карта півкуль, демонстраційні таблиці.

1 міні – модуль                          І як прекрасно мандрувати,                                                                       Складання таблиці « Умовні знаки»            

Види умовних знаків

Які об,єкти зображують

Приклади

Контурні  

Значкові

Лінійні

 Чуттєво – естетичний                    Землі красоти оглядати       

                                                                                                            

«Земне яблуко»                Глобус Мартіна Бегайма

                  «Мозкова атака»                                                                                 

   Як ми можемо оглянути Землю, не виходячи з-за парти?                                                                                           «Творча лабораторія»    

Установочно – мотиваційний                                                                                                                       Вигадайте та замалюйте свої схематичні позначення:

Прийом  «Практичність теорії»      Чи будуємо ми плани життя?                                                                Будинка, дерева, річки,  клумби, школи, вокзалу

   «Мозкова атака»                     

1.  Як ви відобразите пришкільну ділянку?                                                                                          3 міні - модуль

2.  Як відобразити територію області?                                                                                                 Адаптивно - перетворюючий

3. Як ви опишете Землю космічним друзям?                                                                                                     

                                                                                                                                                                     «Картографічний практикум» ( робота в групах)

2 міні – модуль                                                                                                                                          

Змістовно – пошуковий                                                                                                                         

                                      Експрес – опитування                                                                                           Варіант І. Переведіть числовий масштаб в іменований:

1. що означає в перекладі з латини «глобус»?                                                                                                * 1: 200 000 .     * 1 : 500.     * 1 : 1 000 000.  *  1 : 1000

2. Хто був творцем першого глобуса на Землі?                                                                                        Варіант ІІ. Переведіть іменований масштаб у числовий:

3. Яке значення фотографій з космосу?                                                                                              * В 1 см 200 км.  * В 1 см 1 км.   * В 1 см 5 м.   * В 1 см 80км                            

Виконання практичної роботи №4 (початок).                                                                                                                                                      

 Визначення масштабів планів та карт

   Робота в зошиті – практикумі.                                                                                                                  Закінчіть формулювання висновку « Чим більший

Робота в групах, заповнення таблиці:                                                                                                                    масштаб, тим місцевість зображена …».

Переваги й недоліки плану, карти та глобусу в зображенні поверхні

Основні способи зображення

земної поверхні

Переваги     

Недоліки

План

Географічна карта

Глобус

                                                                                                                                                           

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4 міні – модуль     

Контрольно – смисловий              « Картографічний практикум»   

заповнити за допомогою карт атласу таблицю

                                                                   

Спосіб зображення місцевості

Розмір території

Масштаб

Подробиці зображення

                     

                      Складання схеми

                Картографічні проекції

    ___________________________________________________     

                                 

                         

 Циліндричні                  Конічні                                    Азимутальні

   Т о ч к и   з е м н о ї   п о в е р х н і        п е р е н о с я т ь    н а

     ____________________________________________________

 Умовний циліндр              умовний конус             умовну площину

 5 міні – модуль

Адаптивно – перетворюючий

 Класифікація карт за масштабом   

              робота з підручником

                                    Великомасштабні    1:1000 – 1:20 000

                                    Середньомасштабні  1: 200 000 – 1: 1 000 000

                                     Дрібномасштабні      > 1: 1 000 000

6 міні – модуль

Адаптивно – перетворюючий           

 Підпишіть на схемі основні та проміжні сторони горизонту

                                                                                                    

«Міні – практикум»

7 міні – модуль

Змістовно – пошуковий     

«Географічний крос»         

 •  найдавніший астрономічний інструмент,

призначений для визначення полуденної лінії_______;

 •  для орієнтування по зорях найважливіший

орієнтир для мандрівників ____;

 •   величина азимуту виражається в ____;
 •  Основні сторони горизонту _______;
 •  Компас було винайдено в ________;
 •  Коли на годиннику четверта ранку,

годинна стрілка вказує напрямок за азимутом ______.

                                       

              

  «Географічна мозаїка»

З набору слів необхідно скласти  правильне за змістом речення.

 *  Кут, північ, напрямок, місцевість, розташований,

азимут, між, предмет, з, напрямок, на.

 * Півкуля, в полудень, наше, на півдні, в, Сонце, знаходиться.

*  полярна зоря, Північний полюс, завжди, над, знаходиться.

            «Творча лабораторія»         

     Доповнити схему       визначенням

                             Висота точок

                

        Абсолютна                           Відносна

                  ?                                        ?

         позначається на карті горизонталями

8 міні – модуль

Змістовно – пошуковий « Творча лабораторія» Зобразити  горб за допомогою горизонталей

Висота горба

23м

26м

18м

Відстань між горизонталями

Схил горба:

Кутий

Пн – сх.

Пд. – сх.

Сх.

Пологий

Пд. - зх

Пн - зх

зх

«Картографічний практикум»     робота з аласом

Заповнити таблицю за прикладом

Максимальні висоти

Максимальні глибини

Г.Джомолунгма

8 848м

Марсіанська западина

11 022м

Системно – узагальнюючий

Клас поділяється на дві групи, обирають капітана, назву команди.

1 конкурс. Розминка (географічний диктант)

Перша команда обирає ознаки плану, друга -  ознаки карти.

 1.  Дрібний масштаб.
 2.  Креслення невеликої ділянки місцевості.
 3.  Зображення на площині всієї Землі.
 4.  Масштаб великий.
 5.  Масштаб 1 : 500.
 6.  Напрямок на північ – угору, на південь – униз.
 7.  Зображені усі об’єкти місцевості.
 8.  Масштаб 1 : 100.
 9.  Зображення узагальнене.
 10.  Масштаб 1 : 150 000 000 .
 11.  напрямок «північ – південь» - по меридіанах,

«захід – схід» - по паралелях.

 1.  Використано умовні знаки.
 2.   Накреслено паралелі і меридіани.
 3.  Міста зображено кружечками.

 Відповіді.

Перша команда -2,4,5,6,7.8,12.

Друга команда – 1,3,9,10,11,12,13,14.

 

Конкурс 2. Математичний .

За географічною картою визначте протяжність.

Перша команда: о. Сахалін з півночі на південь.

  Друга команда : о. Мадагаскар з півночі на південь.

  (відповіді 1.- 1000 км..

                    2. 1530 км.)

Конкурс 3.

Креслярський .

Відповідно до поданої розповіді складіть план місцевості.

 Конкурс 4. Капітанський ( гра «Ромашка» - вісім пелюстків із запитаннями)

Конкурс 5 .  «Знайди помилку»

Підбиття підсумків. Оголошення переможців.

 9 міні – модуль

Контрольно - рефлексивний

Роздатковий матеріал до КВК.

2 конкурс

Математичний

ІІ

За географічною картою визначте протяжність .

о. Мадагаскар з півночі на південь.

1). Визначити площу саду, якщо на карті масштабу 1 : 50 000 він має форму квадрата, сторона якого становить 12 см.  

2 конкурс

Математичний

                                         І

За географічною картою визначте протяжність.

     1). о. Сахалін з півночі на південь.

2).  Територія лісу на карті масштабу 1 : 100 000 має форму прямокутника зі сторонами 40 мм і

50 мм. Визначити площу лісу в гектарах.

  

                     

                   

                                                  3 конкурс  

Відповідно до розповіді складіть план місцевості.

Від школи, що знаходиться на північ ночі, ми пройшли на схід 300 метрів до фруктового саду по ґрунтовій дорозі. Від саду до річки, що протікає з півночі на південь, ми йшли 500 метрів. Через річку побудовано дерев’яний міст. Перейшовши міст, по стежині, що йде вздовж берега на південь, серед луків, ми пройшли 100 метрів до одинокої сосни.

                                                  3 конкурс

Відповідно до розповіді складіть план місцевості.

Від школи, що знаходиться на північ ночі, ми пройшли на схід 300 метрів до фруктового саду по ґрунтовій дорозі. Від саду до річки, що протікає з півночі на південь, ми йшли 500 метрів. Через річку побудовано дерев’яний міст. Перейшовши міст, по стежині, що йде вздовж берега на південь, серед луків, ми пройшли 100 метрів до одинокої сосни.

 

 

 

Конкурс 5 .

Картографічний «Знайди помилку»

«Витяг із листа  П’ятачка до Вінні-Пуха». Кристофер Робін знайшов у листі кілька помилок, бо вмів користуватися планом місцевості. Спробуйте й ви знайти їх. (Скористайтесь атласом, с.9)

« Любий Вінні! Від залізничної станції ми пішли відпочивати на річку Мечота. Шлях наш був тривалий та цікавий. По шосе ми пішли на північ і потрапили в дуже густий ліс, звернули на стежку на північний схід і нею піднялися до колодязя. Після цього ми побачили на сході вітряк і почали спускатися до нього в котловину дуже крутим схилом. Після цього ми зайшли на залізничний міст через річку Андогу, і оскільки він був найвищою точкою, ми з насолодою оглянули місцевість. Потім ми перейшли через міст і попрямували до парома на річці Мечота.

Конкурс 5 .

Картографічний « Знайди помилку»

«Витяг із листа  П’ятачка до Вінні-Пуха». Кристофер Робін знайшов у листі кілька помилок, бо вмів користуватися планом місцевості. Спробуйте й ви знайти їх. (Скористайтесь атласом, с.9)

« Любий Вінні! Від залізничної станції ми пішли відпочивати на річку Мечота. Шлях наш був тривалий та цікавий. По шосе ми пішли на північ і потрапили в дуже густий ліс, звернули на стежку на північний схід і нею піднялися до колодязя. Після цього ми побачили на сході вітряк і почали спускатися до нього в котловину дуже крутим схилом. Після цього ми зайшли на залізничний міст через річку Андогу, і оскільки він був найвищою точкою, ми з насолодою оглянули місцевість. Потім ми перейшли через міст і попрямували до парома на річці Мечота.

Тема 2.  Градусна сітка Землі. Географічні координати точок

         Предмет вивчення: особливості зображення Землі  карті, географічні координати точок,особиста навчально – розвивальна, самоосвітня і само розвивальна діяльність учнів .

        Провідна ідея теми: особливості зображення Землі географічній карті,гардусна сітка Землі, її властивості, відмінності на глобусі та карті.

      Найважливіша задача вчителя: створити умови для усвідомлення кожним учнем усіх своїх інтелектуальних здібностей та потреб і допомогти кожному учневі розширити свій розумовий рівень розвитку.

     Найважливіша задача учнів: досягти необхідного рівня розвитку, створити особисту модель пошуку знань, здобуття вмінь та навичок, підвищити моральний та естетичний рівень власного розвитку.

     Мета: забезпечити засвоєння знань та поширити загально навчальний та суто географічні навички та вміння учнів у процесі вивчення теми «Градусна сітка Землі. Географічні координати точок».

 Розвивати спостережливість і логічне мислення ,зорову пам’ять, науковий математичний підхід до вивчення географії, інтерес до роботи з картою, самостійність, уміння долати труднощі.

Виховувати  старанність, точність і працьовитість під час роботи з картою, колективізм, відповідальність, увагу, інтерес до предмету, повагу до людей різних професій; виховувати дбайливе ставлення до природи ; почуття впевненості в собі.

                                                            Учень буде:

          Знати: способи зображення Землі на географічних картах, особливості градусної сітки Землі,

          Вміти: виявляти відмінності між планом і географічною картою, читати за картою рельєф місцевості, визначати географічну широту та географічну довготу точки, працювати  з картографічними посібниками, визначати відстані напрямки за меридіанами та паралелями.

         Розрізняти: карти за масштабом,  висоту точок за шкалою висот і глибин,     

         Виховувати: працьовитість, точність, уважність, старанність підчас роботи з картою.

         Цінувати: красу і неповторність природи, допомогу вчителя та товаришів,  важливість розуміння роботи з градусною сіткою в професійній діяльності.

Конструктор теми «Градусна сітка Землі. Географічні координати точок»

                       Прийоми

Тема уроку

                                                           Основні етапи уроку

Актуалізація

Мотивація

Вивчення

Рефлексія

Домашнє завдання

Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут

1

«Інтелектуальна розминка»

«Вірю — не вірю»

 

«Практичність теорії»

Бесіда за запитаннями.

«Творча лабораторія»

« Мозкова  атака»

Власні приклади

«Клуб знавців»

«Синквей»

Текст параграфа;

визначення—в словники; п'ять репродуктивних запитань

Градусна сітка на глобусі й географічній карті  карті.

2

3

«Естафета»

«Бліц – опитування»

Взаємоопитування (робота в парах),

«Мікрофон», конкурс творчих запитань

«Приваблива

мета»

«Шпаргалка»

«Мозкова атака»

« Картографічний практикум»

«Міні-практикум».

«Картографічний практикум»

«Творча лабораторія»

Текст параграфа;

Згадати правила гри «Морський бій»

Географічні координати

4

«Інтелектуальна розминка», «Світлофор»,

«Вірю- не вірю»

«Проблемне питання»

«Творча лабораторія» «Мозкова атака»

«Картографічний практикум»

Текст параграфа;

підготувати «шпаргалку» 

Географічна широта

5

Географічна довгота

«Інтелектуальна розминка»,

«Так—ні», «Географічна мозаїка»

«Проблемне питання»

«Мозкова атака»

«Географічний міні-практикум »

«Картографічний

практикум » 

«Картографічний диктант»,

«Географічний міні-практикум»,  

Текст параграфа; 

Практична робота № 5. Визначення  географіч-них координат, відстаней та напрямків за геогра-фічною картою. 6

« Лови помилку»

«Мікрофон»

« Практичність теорії»

«Мікрофон»

Повторити тему виписати в зошити визначення базових понять з теми

Градусна сітка Землі.

Географічні кординати точки. 7-8

«Географічна мозаїка»

« Географічний крос»

« Проблемне питання»

«Практичність теорії»

«Картографічний практикум»

«Мікрофон»

«Власні приклади»

Текст параграфа;

Повторити тему 

Тематичне оцінювання

9

«Географічний крос»

«Відстрочена відгадка»

«Географічний практикум»

«Творча лабораторія»

« Парктичне значення»

Текст параграфа, повторити тему,

Скласти кросворд з 5-6 понять тексту

Урок

Міні-модуль

Тема уроку

Мета уроку

Поняття

Діяльність вчителя

Діяльність учня

Дом. завд.

Опорні

Базові

15

16

Ч -Е

У-М

1

Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.

Поглиблення та систематизація знань про способи орієнтування та визначення напрямків. Розвиток практичних умінь орієнтуватися в критичних ситуаціях.

План, карта, сторони горизонту, компас

Орієнтував-ння ,

азимут

гномон

Сформувати практичне вміння визначати відстань і напрямок на глобусі й карті;розвивати інтерес і вміння орієнтуватися на місцевості, виховувати почуття впевненості в собі.

Визначення азимута. Робота в зошиті над схемою по визначенню основних та проміжних сторін горизонту. Робота з підручником та компасом

Опрацювати текст параграфа, виписати в зошит основні визначення, скласти 5 запитань до теми

У-М

2

З – П

3

Градусна сітка на глобусі й географічній карті  карті.

Продовжити формувати систему знань учнів про географічну карту. Формування знань про градусну сітку, меридіани та паралелі.

Поглибити й закріпити практичні вміння учнів працювати з географічною картою як джерелом географічних знань

Карта, глобус, екватор, геоїд, півкулі, коло

Градусна сітка, меридіани,

паралелі

Розвиток первинних практичних навичок знаходження меридіанів і паралелей на глобусі й карті, дати характеристику їх особливостей, формування первинних практичних вмінь роботи з картою

Робота з картою, атласом по визначенню напрямів на карті та плані, зображення напрямів, заповнення таблиці;

Обладнання : фізична карта півкуль, атласи, глобус, підручник, таблиця «Географічні координати»

Урок

Міні-модуль

 Тема уроку

Мета уроку

Поняття

Діяльність вчителя

Діяльність учня

Дом. завд.

Опорні

Базові

17

18

4

З –П

Географічні координати

Сформувати знання про географічні координати точок місцевості, удосконалювати вміння працювати з географічною картою атласу

Градусна сітка

меридіани, паралелі, дуга, градус, коло

Географічна широта,

географічна довгота

Поглибити і закріпити практичні вміння учнів працювати з географічною картою як джерелом географічних знань

Визначення основних понять теми, робота з картою в парах по визначенню паралелей та меридіанів.

Опрацювати текст параграфа, повторити тему, скласти кросворд з основних термінів, «Шпаргалка»

5

З - П

Географічна широта. Географічна довгота

Сформувати поняття «географічна широта»,

«географічна довгота»,

Формувати вміння визначати  географічну широту, географічну

Довготу.

Градусна сітка, паралелі,  градус, коло

меридіани, дуга, градус,

Географічна широта,

Географічна довгота

Роз’яснити важливість розуміння роботи з градусною сіткою в професійній діяльності

Робота з атласом по визначенню географічних координат, заповнення таблиці, складання алгоритму  знаходження геогра-фічних координат

6

А -П

Практична робота № 5. Визначення  географічних координат, відстаней та напрямків за географічною картою

Поглиблення і систематизація знань про географічні координати; вдосконалення практичних навичок і вмінь працювати з географічною картою, розвивати логічне мислення

Географічні координати,

географічна широта,

географічна довгота , масштаб, шкала висот, шкала глибин

Географічна широта,

Географічна довгота

Алгоритм виконання практичної роботи.

Перевірити рівень засвоєння учнями прийомів і вмінь роботи з картографічними посібниками

Виконання практичної роботи, оформлення контурної карти (особливості надписів)

Обладнання : підручники, атласи, настінна карта півкуль, глобус, таблиці «Географічні координати»

Урок

Міні-модуль

 Тема уроку

Мета уроку

Поняття

Діяльність вчителя

Діяльність учня

Дом. завд.

Опорні

Базові

19

20

7

С -У

8

С-У

Градусна сітка Землі.

Географічні координати точки. Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря.

Закріпити знання учнів з теми, розвивати в учнів самостійність, уміння долати труднощі, розвивати науковий підхід до вивчення географії, зорову пам’ять і логічне мислення.

Градусна сітка

меридіани, паралелі, дуга, градус, коло

Географічні координати.

Географічна широта,

Географічна довгота

Презентація міні – підручника «Географічні координати», алгоритм роботи з завданнями в міні - підручнику

Поетапна діяльність учнів за завданнями міні- підручника

9

К -Р

Тематичне оцінювання

Перевірити рівень засвоєння учнями прийомів і вмінь працювати з картографічними посібниками, робити висновки, виокремлювати головне в темі,

Градусна сітка

меридіани, паралелі, дуга, градус, коло

Географічні координати.

Географічна широта,

Географічна довгота

Показати практичну значущість вивченого. Алгоритм виконання завдань  тематичного оцінювання.

Робота учнів над виконанням завдань тематичного оцінювання

Обладнання : підручники, атласи, настінна карта півкуль, глобус, таблиці «Географічні координати», картки з завданнями

1 міні – модуль

Чуттєво - естетичний

Пригадайте кінофільм «Титанік». Так, він потонув. І через багато років до місця трагедії відправилась експедиція, щоб знайти на дні океану затонувший корабель. А як дізналися шукачі пригод про місце трагедії?

«Інтелектуальна розминка» - «Світлофор»

 1.  Що таке план місцевості?
 2.  Що таке географічна карта?
 3.  Що таке горизонт?
 4.  Які визнаєте сторони горизонту?
 5.  Що означає «орієнтуватися на місцевості»?
 6.  які способи орієнтування на місцевості ви знаєте?

«Вірю — не вірю»

 1.  Мох завжди росте з південного боку стовбурів дерев;
 2.  крона поодинокого дерева зі сходу густіша;
 3.  Полярна зоря вказує напрям на північ;
 4.  у мурашника більш пологим схилом є південний.

Установочно - мотиваційний

«Практичність теорії»

Кримські гори, розташовані на півдні Кримського півострова, - мальовничий район нашої країни, улюблене місце відпочинку туристів.але під час туристичних походів в горах часто губляться люди.

Існує спеціальна служба порятунку в горах, яка завжди прийде на допомогу. Але ж і мандрівники також повинні вміти поводитись у критичній ситуації, орієнтуватися на місцевості, користуватися планом і картою,від чого часто залежить їхнє життя. Сьогодні ми познайомимося з навичками виживання.

« Мозкова  атака»

Способи орієнтування на місцевості

           ?                                             

            ?                                         ?

                          «Творча лабораторія»

Знайти і записати основні поняття параграфа ,

Робота з компасом по визначенню сторін горизонту.

Підписати  на малюнку азимути основних і проміжних сторін горизонту

«Клуб знавців»  (робота в групах)

Час обговорення відповіді – 1 хвилина. Відповіді записуються на аркуші.

 1.  Назвіть якнайбільше способів  орієнтування за місцевими ознаками.
 2.  Визначте, наскільки мінлива погода та як важливо, особливо в умовах походу, вміти передбачувати її зміни. Назвіть якнайбільше ознак погіршення погоди.
 3.  Уявіть собі, що ви вирушаєте в подорож за певним маршрутом. Складіть перелік правил для учасника маршруту.
 4.  Складіть для членів другої групи завдання з орієнтування. Перевірте правильність його виконання.

Власні приклади.  Скласти шлях до школи по азимуту.

Скласти вірш у стилі «синквей»  «АЗИМУТ»

2 – 3 міні – модуль

Змістовно – пошуковий

«Естафета»

Проводиться між рядами. Перша парта отримує картку з завданням, відповідають і передають далі.

Взаємоперевірка ( обмін картками, їх перевірка у вигляді аналогічної естафети)

«Бліц – опитування»

 •  Яку форму має планета Земля?
  •  Які факти доводять кулястість Землі?
  •  Що таке екватор?
  •  На які півкулі поділяє екватор Землю?
  •  Що таке полюси Землі?

Питання

Меридіани

Паралелі

Визначення

Умовні лінії на глобусі чи карті, що з’єднують найкоротшою відстанню географічні пояси Землі

Умовні лінії на глобусі чи карті, паралельні екватору

Форма на глобусі

Півкола

Кола

Форма на карті

Вигнуті лінії -- дуги

Вигнуті лінії –дуги;

екватор –пряма лінія

Вказує напрямок

Північ – південь

«полуденна лінія»

Захід – схід

Протяжність

У градусах -  180º ;

у кілометрах -  ≈20 тис. км.

1º  - ≈111 км

У градусах -360º ;

у кілометрах – різна;

екватор - ≈ 40 тис. км.;

довжина дуги 1º  - різна, зменшується від екватора ( 1º ≈  111 км) у бік полюсів

 « Творча лабораторія».  Робота з підручником по визначенню основних понять теми.

           Заповнити таблицю  

Основні поняття теми

«Мозкова атака»

Що робить дослідник, коли хоче розв,язати певну проблему?

«Шпаргалка»

Виконання рисунка - схеми

                                                    Північний полюс

Північна  півкуля

                                                               

Південна півкуля                                                      

                                    Південний полюс  

   

«Географічний практикум»

1. На схематичному рисунку зобразіть: полюси, нульовий меридіан,  

180˚ меридіан, північну, південну, західну та східну півкулі.

2. за фізичною картою світу визначте:

а) який материк знаходиться в північній, південній, західній та східній півкулях;

б) у яких півкулях знаходиться Україна.

в)  чи є у нашому класі така точка, через яку проходять меридіан і паралель? Якщо є , то де саме?

г) якою паралеллю навколосвітня подорож є найдовшою?                                

 

 4 міні – модуль  Змістовно - пошуковий                                   «Інтелектуальна розминка» - «Світлофор»                                          

Вірю- не вірю»  -  гра

 •  Чи вірите ви в те, що в кожній точці земної поверхні меридіан спрямований на північ і південь?
  •  Чи вірите ви в те, що всі точки, розташовані на певній паралелі, знаходяться на однаковій відстані від екватора?
  •  Чи вірите ви в те, що довжина 1 градуса у кілометрах на паралелі – величина стала і дорівнює близько 111 км?
  •  Чи вірите ви в те, що через будь – яку точку земної поверхні можна провести паралель і меридіан?
  •  Чи вірите ви в те, що за допомогою градусної сітки можна визначити точне місце розташування будь – якого об’єкта на земній поверхні?

 

 •  Що таке меридіан?
  •  Що таке паралель?
  •  Що таке градусна сітка?
  •  Яка протяжність меридіана в градусах? У кілометрах?
  •  Яка протяжність паралелей в градусах? У кілометрах?
  •  Для чого на вашу думку на глобусах та картах нанесено градусну сітку?

«Проблемне питання»

В який спосіб за допомогою градусної сітки можна знайти потрібний об’єкт на карті чи глобусі?

                                           

« Творча лабораторія»

Визначення  понять теми.

Зарисовка схематичного малюнку

Географічні координати –  це адреса точки

                                                                                                                        

                                   «Мозкова атака»

Г                                                                       Пн.                                                              Способи передачі інформації про місцезнаходження точок

е                                 від екватора                               пн.широта                                                    Скільки необхідно характеристик для

о     широта                                                                                                                                              знаходження об’єкта?

г       до 90º                                                              0º

р                                                                                       пд..широта

а                         відстань у градусах         Пд.                          

ф                                                                         Захід                        Схід

і         довгота

ч          до 180º                                                      зх.довгота     сх..довгота

н                        від початкового

а                               меридіана                                             0º

       5 міні- модуль

Змістовно - пошуковий

«Інтелектуальна розминка»,

Чому карта Птоломея точніша, ніж карта Ератосфена?

Скільки паралелей і меридіанів можна провести на глобусі і карті?

Яка паралель найдовша? Який меридіан найдовший?

Який напрямок на глобусі мають паралелі і меридіани?

«Проблемне питання»

Корабель, що зазнав аварії,

передав радіосигнал, у якому було вказано його

місцезнаходження: 30˚ пн ш. Чи  досить цих даних,

щоб визначити його місцезнаходження?

«Мозкова атака»

Робота з картою: покажіть на карті паралель у вигляді кола.

«Географічний міні-практикум»

За допомогою знаків < і > порівняйте паралелі:

20˚пн.ш.          70˚ пн.ш.

50˚ пн.ш.         70˚ пд. Ш.

0˚ ш.                80˚ пд ш.

20˚ пн.ш  .      10˚  пд.ш.

30˚ пн ш         30˚ пд ш.

«Картографічний диктант»

 1.  Яку широту (пн.  чи  пд.) мають міста:

Київ, Каїр,  Вашингтон, Сідней ?

 1.  Які океани перетинає паралель 60˚пд.ш.?

3. Які материки   перетинає   паралель 10˚ пн.ш.?

4. назвіть  материки, які перетинає екватор?

5. На які півкулі поділяє екватор Землю?

6. В якій півкулі знаходиться Україна?

7. Яка широта екватора?

8. Яка широта Північного полюса?

9. Яка широта Південного полюса?

«Так—ні»

 •  Географічна широта визначається в кілометрах

( від 0 до 90 км);

 •  Географічна широта визначається в градусах

( від 0˚ до 180˚);

 •  на Землі є точки, для визначення місцезнаходження

яких досить знати тільки їхню широту;

 •  на земній кулі є два материка, усі об’єкти яких

мають південну широту.

«Географічна мозаїка»

кординати, - це, широта, довгота, Географічні, її, що,

положення, на земній, відносно, поверхні, нульового,

екватора, меридіана, точки, визначають, і.

відстань,  широта – це, між, заданою, екватором,

точкою, Географічна.

точкою, нульовим, Географічна, меридіаном, заданою,

довгота-це, відстань.

«Проблемне питання»

Чи має географічну довготу Північний та Південний полюс?

Чому « так» чи «ні». Відповідь обґрунтуйте.

«Картографічний практикум »

Виберіть усі правильні твердження:

 •  Антарктиду перетинають усі меридіани;
 •  Нульовий меридіан перетинає усі материки;
 •  Меридіан 130 ˚сх.д. перетинає три матиреки;
 •  Меридіан 80˚ зх д. перетинає два метерики.

« Гографічний практикум»

 1.  визначте за картою назви географічних об’єктів, що мають такі координати:

а)   280˚ пн.ш., 87˚ сх.д.;

б)   51˚ пн.ш. , 31˚ сх.д.;

в)    90˚ пд.ш.

2.  Нанесіть на контурну карту точки з координатами:

а)  38˚ пн.ш., 40˚ зх.д.;       в)  40˚ пн.ш.. 125˚ сх.д.;

б)  60˚ пн.ш., 80˚ сх.д.;       г)  52˚ пн.ш.,  36˚ сх.д.

3. Визначте географічні координати міста Києва, Вашингтона, Москви.

6 міні – модуль

Адаптивно – перетворюючий

   « Лови помилку», «Мікрофон»

       -     географічна довгота виражається в кілометрах;

 •  географічна широта виражається в градусах від 0 до 180;
 •  географічна довгота виражається в градусах від 0 до 180;
 •  нульовий меридіан перетинає Пн. та Пд. Америку;
 •  Антарктиду перетинають всі меридіани.

« Практичність теорії».  Виконання практичної роботи в зошитах з практикуму

«Мікрофон» - взаємодопомога в виконані практичної роботи, учні коментують завдання.

7 – 8  міні- модуль

Системно – узагальнюючий

Презентація міні – підручника « Географічні координати» та виконання завдань з міні – підручника.

 

9 міні – модуль

Контрольно - рефлексивний

Роздатковий      матеріал                                                                           «Географічна мозаїка»

координати,  - це,   широта,   довгота,    Географічні,   її,   що,    положення,     на

земній,   відносно,    поверхні,     нульового,         екватора,    меридіана,    точки,

визначають,    і.

відстань,   широта – це,    між,    заданою,   екватором,   точкою,    

Географічна.

точкою,   нульовим,     Географічна,     меридіаном,       заданою,

довгота  -  це,           відстань.

Що

таке

масштаб?

Що таке берштрих?

                 Що означають

           умовні

    знаки?

Якими кольорами на карті позначають низовини?

 Якими кольорами

         на карті позна-

        чають   гори?

       

   Що

  таке рельєф?

      Що являє

              собою нівелір?

                Що таке

             горизонталі?

              екватор


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66497. Механизмы сетевого взаимодействия 39.5 KB
  Цель работы – изучить программный интерфейс сетевых сокетов, получить навыки организации взаимодействия программ при помощи протоколов Internet и разработки прикладных сетевых сервисов.
66499. Автоматическое управление в функции времени. Реле времени 248.5 KB
  Наряду с автоматизацией технологических процессов реле времени широко применяют для автоматизации процесса пуска мощных электродвигателей посредством пусковых реостатов в металлорежущих станках бытовых машинах и пр.
66501. Программирование и использование программных модулей 83 KB
  Разработать программный модуль (ПМ), в котором содержится не менее 4 подпрограмм (таблица 1) Задание 2 Составить Паскаль-программу, в которой используется не менее 4 подпрограмм программного модуля, разработанного в задании 1. Отчет должен содержать: -название лабораторной работы и номер варианта...
66502. Вибір та тестування оперативної пам’яті ПК 319 KB
  Мета: Набути вмінь та навиків при виборі та тестуванні оперативної пам’яті. ХІД РОБОТИ 1. Отримати від викладача материнську плату. 2. Визначити кількість роз’ємів для оперативної пам’яті. 3. Визначити тип модулів пам’яті, які встановлюються в дану материнську плату...
66503. Исследование датчика линейных ускорений 806 KB
  Датчик линейных ускорений (ДЛУ) предназначен для измерения линейных ускорений летательных аппаратов и выдачи электрического сигнала, величина которого пропорциональна линейному ускорению, действующему вдоль оси чувствительности.
66504. Электроизмерительные приборы, описание устройства, принципа действия и характеристик изучаемых приборов 5.33 MB
  Ознакомиться с классификацией назначением устройством принципом действия и характеристиками основных типов измерительных приборов. По представленным наглядным образцам и макетам уяснить принципы работы приборов и варианты их конструктивного исполнения отразив в отчете их основные технические характеристики.