55336

Культура та мистецтво спілкування

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Виховні завдання проекту: розширити знання учнів про етичні норми безконфліктного спілкування та мистецтва володіти собою; формувати в учнів розуміння значення спілкування в житті людини; розвивати почуття відповідальності самодисципліни...

Украинкский

2014-03-24

201 KB

9 чел.

Проект «Культура та мистецтво спілкування»

(Творча назва «Крок на зустріч»)

Автори проекту: Решетняк Наталія Валеріївна,  викладач кафедри загальної і соціальної педагогіки та психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Поліщук Олексій Валерійович, студент-магістрант факультету педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка.

Люди – це найцікавіше і найкраще, що є в житті. Щоб спілкуватися з ними, потрібно навчитися зробити крок їм на зустріч, придаючи контакту все нові форми і відтінки.

В. О. Сухомлинський

Виховні завдання проекту:

розширити знання учнів про етичні норми безконфліктного спілкування та мистецтва володіти собою;

формувати в учнів розуміння значення спілкування в житті людини;

розвивати почуття відповідальності, самодисципліни і самоорганізації, комунікативні навички спілкування, уважність, уміння слухати, співпрацювати, бачити моральну сторону своїх слів, дій, вчинків і передбачати їх наслідки;

планувати, аналізувати діяльність, ініціювати справи, відстоювати власні погляди;

виховувати любов і повагу до рідної мови, доброзичливість, толерантність.

Актуальність:

Людина – продукт соціалізації і, перш за все, людина стає людиною через спілкування з іншими людьми.

Отже, спілкування має величезне значення як для становлення людини, так і для її подальшого життя в суспільстві, бо спілкування відіграє у нашому житті вирішальну роль.

Культура людського спілкування – це частка загальної моральної культури особистості.

Сьогодні проблема культури спілкування набуває, як ніколи, великого значення. Відбувається розвиток України як самостійної держави, інтенсивно розвиваються міжнародні та міжособистісні зв’язки з різними країнами світу. Якщо ми прагнемо збудувати  цивілізовану державу, то недостатньо одних заяв про це. Ми над усе мусимо бути цивілізованими людьми, а головним проявом цього є культура спілкування, що має формуватись з дитинства. Грубість, відсутність поваги і уваги до людини порушує принцип людяності як найбільш бажаної норми взаємостосунків між людьми, викликає загальний негативізм і руйнує духовну сферу людських взаємовідносин. На жаль, особливо гостро це проявляється у підлітковому віці й серед молоді. Не менш важливою є проблема невпевненості в собі, невміння знайти спільну мову з однолітками, батьками, що призводить до агресії та заниженої самооцінки. Вміння спілкуватись – показник морального здоров’я особистості.

Виходячи,з цього робота над проектом «Крок на зустріч» набуває особливої актуальності, сприяє формуванню в учнівської молоді культури і мистецтва спілкування, підвищення рівня духовності.

Проблема проекту:

недостатній рівень культури спілкування, наявність психологічного бар’єру в спілкуванні підлітків з оточуючими людьми.

Мета проекту:

розкрити значення спілкування в житті людини;

зясувати  зміст понять  «спілкування», «толерантність», «етика»;

ознайомити з прийомами та правилами спілкування, вимогами щодо культури мовлення;

навчити правилам толерантності, вмінню долати конфліктні ситуації, що виникають у ході спілкування.

Остаточний результат проекту: проведення круглого столу, створення  словника успішного спілкування, порадника «Мистецтво спілкування».

Тривалість проекту: грудень – січень.

Учасники проекту: учні 9 класу, батьки, вчителі.

Характер координації проекту: опосередкований.

Джерела інформації: друковані видання, інтернет-ресурси.

Опис проекту

Проект «Культура та мистецтво спілкування» включає:

Паспорт проекту.

Програму роботи над проектом.

Сценарій захисту проекту.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки (Матеріали,зібрані учнями під час роботи над проектом).

Етапи проекту

Етапи

Зміст роботи

Мета

І етап

Вибір проблеми для вирішення, визначення теми, мети та завдань проекту, складання плану виконання

Визначення проблеми проекту – недостатній рівень культури спілкування, розуміння значення спілкування в житті людини.

ІІ етап

Дослідження проблеми

Збір інформації про значення спілкування, види спілкування, мовний етикет, конфлікти, толерантне спілкування, майстерність слова.

ІІІ етап

Аналіз інформації. Вибір способу вираження проблеми проекту

Проаналізувати та систематизувати зібрану інформацію про різні підходи щодо вирішення проблеми проекту, визначення подальших дій.

ІV етап

Вирішення проблеми проекту, його презентація.

Реалізувати обраний варіант вирішення проблеми через організацію відповідних справ:

проведення круглого столу «Крок на зустріч»;

створення словника успішного спілкування;

створення портрету-моделі толерантної людини;

укладення порадника «Мистецтво спілкування».

V етап

Підсумок роботи над проектом

Обговорення результатів роботи над проектом, оцінювання проектної діяльності в цілому та особистого внеску кожного в загальну справу.

Програма презентації проекту

Вступне слово координатора проекту (обґрунтування актуальності теми).

Проведення круглого столу за планом:

 1.  Значення спілкування. Словник успішного спілкування.
  1.  Види спілкування. Міміка і жести як засоби спілкування.
  2.  Конфлікти у спілкуванні, шляхи їх подолання.
  3.  Толерантне спілкування.
  4.   Майстер-клас «Мистецтво спілкування».

Презентація порадника «Мистецтво спілкування».

Підсумки роботи над проектом, визначення подальших дій.

Сценарій презентації проекту

Мета: презентація результатів роботи над проектом.

Форма проведення: круглий стіл.

Місце проведення: читальна зала бібліотеки.

Оформлення приміщення: столи розміщені півколом, літературна  виставка «Культура та мистецтво спілкування».

Обладнання: мультимедійний проектор, екран, вислови відомих людей про особистість і правила спілкування; стенди «Словник успішного спілкування», «Портрет толерантної людини».

Вік учасників:  учні 9 класу.

Тривалість: 1 година.

Вступне слово координатора проекту: Уміння спілкуватися – велике мистецтво й життєво важлива необхідність для всіх людей. Спілкування збагачує знання, створює відчуття радості, своєї соціальної повноцінності.

В одному зі своїх романів Олександр Дюма описує життя людини в залізній масці, яку за наказом французького короля Людовіка XIV, було кинуто до в‘язниці на багато років. Важко навіть уявити собі життя цього в‘язня. Адже протягом 23 років йому було заборонено спілкуватись з іншими людьми. Нікому не дозволялося ані бачити його обличчя, ані говорити з ним.

Життя в‘язня в залізній масці, безперечно, було жахливе. Проте, хоча б якою важкою здавалася доля такої людини, треба визнати, що кожен з нас по-своєму замкнений у своєрідну маску і навіть не намагається змінити ситуацію на краще.

Про це говориться і в притчі. Задумайтесь над її змістом. 

(Учень читає притчу «Про заклопотану людину»)

Один мандрівник подорожував країною. Якось у лісі він почув дивні звуки. Чоловік пішов на ці звуки і, вийшовши на галявину, побачив дивну картину. Утомлена, змучена людина пиляла дерево і при цьому гірко плакала. Подорожній підійшов і запитав: «Чому ти плачеш?». Людина відповіла: «У мене тупа пилка!». «То зупинись і нагостри її», - сказав подорожній, на що людина відповіла: «У мене нема на це часу».

Координатор проекту: Так часто трапляється і з нами – ми не вміємо спілкуватись, але не можемо зупинитися, замислитися і спробувати навчитися спілкуванню.

Подолання невпевненості в собі краще за все можна досягнути через спілкування. Працюючи над проектом, ми зібрали цікавий матеріал, присвячений проблемі спілкування. Вам є що сказати з даного питання! Запрошуємо вас обговорити цю тему за круглим столом, і спробувати, зняти «маску» у спілкуванні з оточуючими, «наточити пилку» і щось змінити на краще у вашому житті.

Ведучий 1. Як ви зрозуміли, сьогодні мова піде про спілкування. А розпочнемо захід невеличким бліц-опитуванням, за традицією скориставшись вільним мікрофоном.

Ведучий 2.

(Бере інтерв’ю в учасників круглого столу)

- Що, на вашу думку, означає «вміти спілкуватися»?

- Чому ми з одними людьми легко починаємо спілкуватись, а до інших не можемо навіть підійти?

- А з чого починається спілкування?

- Яке значення  в житті має спілкування?

- Чи можна прожити без спілкування з оточуючими?

- Чи завжди Ви можете знайти спільну мову з іншими?

- Чи завжди Ви отримуєте радість і задоволення від спілкування?

- Чи завжди вдається Вам довести свою думку?

- Чи завжди Ви почуваєтесь комфортно, спілкуючись з малознайомими людьми?

Ведучий 1. Отже, ми дійшли висновку, що спілкування має велике значення у нашому житті, але, на жаль, не завжди ми отримуємо задоволення у спілкуванні.

Інколи важко знайти потрібні слова, а вміння говорити, слухати є важливими умовами взаєморозуміння.

Ведучий 2. Немає на світі зброї, сильнішої за слово. Недаремно говорять, що словом можна зсунути гори з місця, словом люблять, ненавидять, словом убивають, словом творять величезні справи в історії людства. А якщо це зброя, то з нею потрібно поводитися дуже обережно. Від того, наскільки ми майстерно володіємо нею, залежить і наше комфортне існування в суспільстві.

Ведучий 1. Про це свідчить і народна мудрість. У прислів’ях та приказках народ застерігає від необдуманих висловлювань, учить передбачати наслідки своїх слів, дій, вчинків, бути мудрими у спілкуванні.

Ведучий 2. Давайте разом пригадаємо ці мудрі настанови українського народу, що йдуть із глибини віків і зберегли свою актуальність і на сьогодні

(Учні називають прислів’я і приказки про слово, спілкування між людьми, коментують їх) (Додаток А).

Сказаного не наздоженеш, відрубаного не приточиш.

Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш.

Погане слово краще проковтнути, ніж промовити.

Ласкаве слово, як весняне сонце.

Яка людина, така її й мова.

Язик багато може зробити: і настрій піднести, і справу зіпсувати.

Ведучий 1. Як бачимо, існує вічна проблема вміння володіти майстерністю слова. Тож що таке спілкування? Звернемось до тлумачного словника.

(Учні висловлюють власні думки, пояснюють значення слова)

Учень 1. Спілкування – одна з форм людської взаємодії. Люди не можуть жити по-справжньому, не обмінюючись досвідом, без контактів з товаришами, без впливу один на одного.

Учень 2. Спілкування – обмін діями, вчинками, думками, почуттями, переживаннями з іншими людьми, а також звернення людини до самої себе, особистої душі, спогадів, мрій.

Ведучий 2. У ході нашого засідання спробуємо створити «Словник успішного спілкування», який допоможе навчитися майстерності.

чні пояснюють значення слів і записують їх тлумачення на стенді  «Словник успішного спілкування») (Додаток Б).

Ведучий 1. Чи достатньо тільки слів у спілкуванні?

Ведучий 2. Спробуємо в цьому розібратися.

(Двом учням пропонується стати один до одного спиною і, не обертаючись, повідомити один одному цікаву новину, обговорити її).

Ведучий 1. Чи комфортно Вам було спілкуватись? У чому причини дискомфорту?

(Учні діляться враженнями, пояснюють, чого не вистачало у спілкуванні, що допомагає людині у спілкуванні)

Ведучий 2. Отже, спілкуючись люди передають інформацію одне одному не лише словами, а й мовою без слів. Що ж це за дивна мова?

(Учні розказують про мову без слів)

Орієнтовний зміст підготовленої учнями інформації:

Учень 1. Спілкуючись, люди передають інформацію одне одному не лише словами, а й за допомогою міміки, жестів, емоцій. Обидва види інформації не обов‘язково узгоджуються між собою. Інколи очі й міміка виразніші слів.

Учень 2. Людина, яка розуміє мову тіла свого партнера, стежить за його рухами й жестами. Вона має перевагу над іншими людьми, які нездатні сприймати ці деталі.

Учень 3. Жести, рухи руками або тілом, що позначають чи супроводжують мову – часто доповнюють її і навіть інколи замінюють. На цій мові говорять усі люди світу, навіть самі того не знаючи. Тільки що ви користувалися цією мовою (знизали плечима, висловили здивування, замотали головою). У Колумбії, навіть, укладено спеціальний словник, де пояснюються 2000 жестів.

Ведучий 1. Спробуйте за допомогою жестів передати зміст запропонованого вам тексту.

(Учні отримують завдання передати жестами текст, демонструють його зміст. Йдеться обговорення).

Ведучий 2. Познайомимось з мовою жестів детальніше.

(Учні презентують зібрану інформацію)

Орієнтовний зміст:

Учень 4. Багато жестів прийшли до нас з глибокої давнини і мають свою історію. Великий палець, піднятий вгору або опущений вниз, як знак схвалення або несхвалення, був відомий ще стародавнім римлянам: так, після закінчення поєдинку імператор давав знати - чи залишає  він життя гладіаторам. Є жести, які стали міжнародними й зрозумілими всім, але деякі жести одного народу можуть бути незрозумілі іншому народу.

Учень 5. Вміння читати жести допомагає зрозуміти настрій один одного, підібрати потрібні слова. Жести також несуть культуру народу. Одні й ті самі жести, можуть нести різне значення у різних народів.
Кивок голови в українців - ТАК, у болгар - НІ.

Учень 6. Коли ми вітаємося, то стискуємо один одному руки. Цей жест зараз зрозумілий усім. У Китаї в стародавні часи віталися, стискуючи руки самі собі. У наші дні оратор таким жестом вітає слухачів.

Якщо ви потрапите до Тибету й зустрічний покаже вам язика – не засмучуйтесь. Це буде означати – «Я нічого не замишляю проти тебе, будь спокійний!» Але для інших народів цей жест образливий.

Учень 7. Якщо мешканець Іспанії вказівним пальцем лівої руки відтягне нижню повіку, це буде значити «Обережно!»

Представники деяких народів Африки на знак привітання передають гарбуза. Тримають його у правій руці, а лівою підтримують правий лікоть. Це знак глибокої поваги.

В Індії зображення пальцями язика змії, значить те, що «ви брехун».

Учень 8. Висловлюючи захоплення, ми плескаємо в долоні. А в Бразилії, захоплюючись чимось, беруться за мочку вуха.

Лапландці вітаються один з одним, труться носами.

Для того, щоб виразити знак пошани, мексиканці та іспанці складають три пальці, прижимають їх до губ і відтворюють звук поцілунку.

В Єгипті жест вітання нагадує віддачу честі – долоню прикладають до лоба.

Українці, прощаючись, машуть рукою зверху вниз. Латиноамериканці прийняли б такий жест як жест запрошення.

Учень 9. Очі виконують під час розмови важливу роль, оскільки під час розмови подаються сигнали один одному. Дивлячись у вічі співрозмовники визначають реакцію на свої слова.

Учень 10. Погляд – це часто сигнал, значення якого можна прочитати, беручи до уваги вираз обличчя або ситуацію.

Ведучий 1. Всім людям хочеться в спілкуванні з іншими бачити приємне обличчя. Пропоную вам створити «смайлики», які, як і дорожні знаки, будуть наповнені смисловим значенням – забороняти чи дозволяти.

(Звучить музична композиція, учні малюють «смайлики», що демонструють подив, сум, радість і розміщують на стенді, коментують)

Ведучий 2. Як бачимо, у спілкуванні не менш важливим є наш вираз обличчя. Але ж вирішальним залишаються слова. А чи замислювалися ви коли-небудь про те, як говорите? Як спілкуєтесь з однолітками, батьками, вчителями, знайомими? Це важливо, адже майже все наше життя минає серед людей. Що потрібно знати для того, щоб спілкування стало приємним і успішним?

Ведучий 1. Як відомо, мова – один з найважливіших засобів, що є в розпорядженні людини. Лише завдяки мові людство досягло свого нинішнього розвитку. Мова дає можливість людям обмінюватися поглядами, зближуватися, долати мирним шляхом розходження в поглядах, розв‘язувати суперечності.

Ведучий 2. З іншого боку, сказане слово може бути причиною незгод, сварок, засобом інтриг та наклепів. Красномовність, поєднана з поганим характером в одній особі, може спричинити багато зла.

З історії ми знаємо, що слово часто було причиною людських страждань.

Ведучий 1. В історії людства слова піднімали пригноблених на боротьбу проти гнобителів. Досить згадати повстання рабів під проводом Спартака, бунти селян в епоху Середньовіччя, Французьку революцію…

Ведучий 2. Якщо ви хочете навчитися гарно говорити, то мусите приділяти належну увагу вибору слів.

Ваша мова не тому така одноманітна, що складається з невеликої кількості повторюваних слів, а тому, що деякі улюблені слова ви вживаєте надто часто. Намагайтеся позбутися такої небажаної звички.

Ведучий 1. Про мистецтво мовлення поговоримо детальніше.

Учень 1. Вживання слів іншомовного походження. Є люди, які дуже полюбляють уживати в розмові слова іншомовного походження, тоді як інші віддають перевагу власне українським словам. Перефразувавши прекрасне англійське прислів’я: «Write to express, not to impress»  можна порадити - пиши для того, щоб висловитися, а не для того, щоб справити враження. Учень2. Вживання «модних» слів, прислів’їв та афоризмів. Деякі нові слова швидко стають модними і дуже поширюються. Але не всі так звані модні слова гарні і відповідають духові рідної мови. Спочатку вони надають мові більшої виразності, однак потім, поширюючись, перетворюються на банальність.

Учень 1. Неточність висловлювання. Хто хоче оволодіти вмінням гарно говорити, повинен навчитися висловлюватися чітко.

Отже, основна мета точного формулювання – виключити можливість неоднакового тлумачення змісту.

Учень 2. Кілька головних засад. Якщо ви поставили собі за мету навчитися гарно говорити, то мусите дбати про впорядкування своєї мови незалежно від того, чи йдеться про дискусію, чи про обговорення важливих справ, чи про товариську бесіду. Це залежить від змісту повідомлення або розповіді.

Учень 1. Структура і довжина речень. Говорячи про упорядкування мови, ми маємо на увазі не тільки послідовність речень, за допомогою яких висловлюються окремі думки розповіді. Велике значення має також порядок слів у реченні, його структура.

Одні вживають довгі та складні речення, інші – короткі та прості. Якщо одна й та ж думка висловлена кількома реченнями, кожне з яких складається, припустимо, з п’яти слів, то слухач зрозуміє її швидше, ніж тоді, коли вона висловлена реченням з двадцяти чи більше слів. Коли ви говорите, завжди стежте за тим, щоб слухачі вас добре розуміли.

Учень 2. Стиль мови. Кожна людина має свій стиль мови, який відрізняється від стилю інших людей. Отож оберіть власний стиль мовлення і дотримуйтесь його у спілкуванні.

Ведучий 1. Відомий французький письменник Олександр Дюма писав: «Людина, яка багато говорить, скаже, нарешті, дурницю»

Ведучий 2. А це може стати початком конфлікту. На жаль, досить часто ми потрапляємо в ситуації, які відзначаємо як конфліктні. Що таке конфлікт? Чому виникають конфлікти?

(Учні висловлюють власні судження, записують значення слова на стенді)

Учень 1. Слово «конфлікт» (у перекладі з латинського буквально означає «зіткнення») зіткнення різноспрямованих сил (цінностей, інтересів, поглядів, цілей, позицій). Часто конфлікт називають  «хворобою спілкування» або «хворобою взаємин».

Учень 2. Під час конфлікту людина перебуває в стані емоційного збудження. Які ж емоції супроводжують конфлікт? Образа, свари, гнів, заздрощі або прагнення помститися – усе це знижує захисні сили організму і скорочує життя.

Ведучий 1. Як же вийти із ситуації, що виникла під впливом негативних емоцій? Послухаємо про це докладніше.

Учень 3. Насамперед, навчіться контролювати свій настрій, відрізняти важливе від другорядного.

Учень 4. У подоланні конфлікту дотримуйтесь наступних правил:

Спробуйте висловити проблему, що лежить в основі конфлікту, однією фразою, тобто чітко визначте, через що відбувається конфлікт.

Визначте основних учасників конфлікту, тобто тих людей, що опинилися втягнутими в конфліктну ситуацію.

Визначте проблемні позиції конфліктуючих сторін на дану проблему, тобто зясуйте, чого домагаються конфліктуючі сторони.

Визначте проблемні точки, зіткнення інтересів конфліктуючих сторін, тобто безпосередньо причину конфлікту.

Спільними зусиллями знайдіть шляхи  виходу з конфліктної ситуації.

Ведучий 1. Мудрість і  толерантність у спілкуванні допоможе нам вдало розв’язати конфліктні ситуації.

Ведучий 2. А що означає бути толерантним?

(Учні висловлюють тлумачення цього слова, записують значення на стенді)

Учень 1. Розуміння толерантності неоднозначне в різних культурах, воно залежить від історичного досвіду народів. В англ. мові толерантність – «готовність та здатність без протесту сприймати особистість або річ», а у франц. мові – «повага свободи іншого, його образа думки, поведінки, політичних і релігійних поглядів». У китайській мові бути толерантним означає «дозволяти, допускати, проявляти великодушність по відношенню до інших». В арабській – толерантність «прощення, мякість, співчуття, терпіння».

Ведучий 1. Спробуємо разом скласти портрет толерантної людини

(Учні дають характеристику толерантній людині  та збирають із фрагментів модель-портрет «Толерантна людина», узагальнюють)

Орієнтовний зміст підготовленої учнями інформації:

Учень 2. Толерантність – це готовність і здатність без протесту сприймати особистість; повага до свободи іншого, його думок, поведінки, політичних та релігійних поглядів; виявлення почуття милосердя, співчуття, терпіння, готовність до примирення.

Учень 3. Толерантна особистість – людина, яка добре знає себе і знає інших; виявляє співчуття, терпіння, почуття гумору, чуйність, довіру, альтруїзм; уміє слухати, володіти собою, не засуджує інших.

Учень 4. Здатність поводитися толерантно може стати особистісною рисою, а відтак – забезпечити успіх у спілкуванні. Толерантні люди більше знають про свої недоліки та переваги. Вони критично ставляться до себе і не прагнуть в усіх бідах звинувачувати інших. Толерантна людина не ділить світ на два кольори – чорний та білий. Вона не акцентує увагу на розбіжностях між «своїми і «чужими», а тому готова вислухати й інші точки зору.

Ведучий 1. Отже, толерантна особистість знає і правильно оцінює себе. Її добре ставлення  до себе співіснує з позитивними і доброзичливим ставленням до інших. До вашої уваги пропонується експрес-тест «Наскільки ви толерантні» (Додаток В).

Ведучий 2. На дозвіллі проаналізуйте свій рівень толерантності. Створіть власну програму самовдосконалення.

Ведучий 1. Якщо ж ви по-справжньому хочете навчитися добре спілкуватись, запрошую вас на майстер-клас. Вам стануть у нагоді практичні поради, підготовлені нами в ході роботи над проектом. Розпочнемо з теорії.

(Учні презентують підготовлені поради  і знайомлять з ними всіх учасників круглого столу ) (Додатки Г, Д, Ж).

Учень 1. Нагадаємо основні правила спілкування:

Виявляйте інтерес до людей. Хай ваш співрозмовник відчує, що він не байдужий вам.

Навчіться посміхатися. Щира, доброзичлива посмішка - це мистецтво.

Зазвичай, розмовляючи, ми не звертаємось до співрозмовника на ім‘я. У кращому випадку – скоромовкою. Не заощаджуйте на цьому. Звук власного імені дуже приємний людині.

Будьте хорошим слухачем. Знаючи інтереси свого співрозмовника, намагайтеся переводити розмову в русло його інтересів.

Дайте людям відчути їх значимість і робіть це щиро. Спробуйте -  у вас вийде.

Учень 2. Чого треба навчитися і до чого прагнути під час спілкування:

Знати, з ким спілкуватися.

Не хвилюватися і не боятися.

Мати теми для розмов та ставити мету спілкування.

Уміти ставити запитання.

Тактовно і спокійно говорити.

Уміти вчасно промовчати.

Вчасно іти на компроміс.

В оптимістичному плані керувати своїм настроєм.

Прагнути до доброзичливості.

Прагнути до справедливості.

Прагнути до справедливої оцінки.

Прагнути, щоб люди були задоволені спілкуванням.

Учень 3. Запам’ятайте, чого потрібно уникати під час спілкування:

 1.  не говорити багато;
 2.  не докучати повчанням;
 3.  не говорити про свої хвороби, біди, нещастя;
 4.  не бути людиною настрою;
 5.  не говорити з іншими про те, що їх не цікавить;
 6.  якщо можна, уникати проблем критики;
 7.  не хвилюватися;
 8.  не говорити монотонно;
 9.  не говорити довгими реченнями;
 10.  не говорити спочатку про другорядне, про дрібниці й не зловживати мімікою, жестами;
 11.  не зловживати часом;
 12.  не змінювати надто часто теми розмови;
 13.  не сваритися.

Ведучий 1. Деякі люди, особливо молоді, відчувають нерішучість, навіть страх, знайомлячись з новими людьми. У товаристві незнайомих людей вони ніяковіють, мовчать, не знають, про що говорити. Через свою боязкість та мовчазність вони самі собі здаються нетямущими і тому уникають ситуацій, у яких могли б познайомитися  з цікавими співрозмовниками.

Ведучий 2. Таким людям треба рішуче долати свою скутість, якщо вони не хочуть стати усамітненими, внаслідок відсутності контактів з оточенням. Саме життя постійно вимагає знайомства з новими людьми, спілкування з ними. Хто боїться першим зробити крок, щоб познайомитися з кимось, тому важко навчитися добре говорити. Прослухайте деякі поради.

Учень 1. Як встановити контакт з людьми.

1. Намагайтесь якомога швидше знайти спільні інтереси, викликати враження, які збігаються із власними.

2. Важливою прикметою людини, яка вміє налагоджувати контакти з іншими людьми, є дружнє до них ставлення.

3. Ініціатор знайомства говорить зі співрозмовником, як з рівним.

4. Виявляйте щиру зацікавленість до співрозмовника і уважно слухайте його. Умійте добре слухати і доречними запитаннями заохочувати співрозмовника продовжувати бесіду.

5. Продумайте, як забезпечити становлення сталих і приємних для обох стосунків.

6. Спробуйте пристосуватися до поведінки людини, з якою говорите, та її термінології.

Учень 4. Як привернути і утримати увагу слухачів?

Увагу слухачів можна привернути, насамперед, повідомленням про щось нове й цікаве.

Увагу слухачів можна привернути, розповідаючи їм щось незвичне, таке, що викликає подив.

Крім того, увагу слухачів можна привернути розповіддю про нове, особливо те, що стосується коло їх інтересів.

Увагу одного слухача можна привернути, розповідаючи про те, що пов‘язано з його особистими інтересами.

Відомо, що коли в товаристві двоє починають дискутувати, увага людей посилюється. Тому не варто привертати до себе увагу слухачів нападами на когось іншого.

Увагу слухача можна привернути, запропонувавши йому для розгляду нові аспекти справи й нові аргументи, яких він доти не знав.

Гарний стиль висловлювання також привертає увагу слухачів.

Оскільки привернути увагу слухачів краще з самого початку розповіді, то варто починати з цікавого порівняння або прикладу.

Велике значення має спосіб викладу (зміни тону й сили голосу, темп мови, смислові паузи, виділення певних слів, жести).

Той, хто має звичку багато говорити, але мало що сказати, навряд чи приверне увагу товариства, починаючи щось оповідати.

Свою розповідь варто супроводжувати ілюстраціями. Таким чином, ви привернете увагу більше ніж якщо обмежетеся лише словесним описуванням.

Ведучий 2. А щоб до цих порад ви завжди могли звернутися, даруємо вам створений нами порадник майстерності спілкування.

(Учні презентують порадник майстерності «Крок на зустріч») (Додатки З)

Ведучий 1. З правилами спілкування ми познайомились. Спробуємо застосувати їх на практиці.

(Учні представляють розповіді-мініатюри, що демонструють застосування порад на практиці)

Ведучий 1. На жаль, час вичерпано, підходить до завершення наше засідання круглого столу.

Ведучий 2. Визначимо ключові моменти, що прозвучали на цій зустрічі.

Ведучий 1. Слова – людей єднання і народів.

Для спілкування перешкод нема.

Для націй толерантних і свободних.

Людини Рік вступає у права.

Ведучий 2. Від серця - серцю. У важкі моменти

Доцільне слово – мудрість із віків.

Долаючи моря – єднає континенти.

Щоб розуміння міст ще більш зміцнів

Ведучий 1. Згуртує і примирить всіх без бою.

Здається, що до цього вже і звик…

Та перетворить в найстрашнішу зброю

Недобрий розум, гострий злий язик.

Ведучий 2. Не розкидайся словом до зневір’я,

Не перетворюй квітку на будяк.

В скарбниці мудрості – поради ці, в прислів’ях,

Подумай – що сказать, коли і як.

Ведучий 1. Не забувай про мову свого тіла,

Ти по очах не раз все розумів,

Щоб твоя думка  хибна  не летіла,

І з друзів не робила ворогів.

Ведучий 2. Вам допоможуть міміка і жести

Сказати те – на що немає слів.

І сутність думки поглядом донести

Зумій, якщо словами не зумів.

Ведучий 1. Тому, хто цим мистецтвом володіє,

Не важко в світі весь свій вік прожить,

Закон суспільства кожен розуміє:

З ним легко працювати і дружить.

Ведучий 2. Не зупиняйтеся ніколи і завдання

Все вище ставте, щоб добро творить.

А складений порадник спілкування

Вам допоможе краще це зробить.

Ведучий 1.Щоб позитив знаходити в стосунках,

Наповніть змістом цей чудовий світ.

Щоб це не мірялось у долі подарунках -

А радувало людство сотні літ.

Ведучий 2.Тож будьте мудрими і виважене слово

Не кидайте,  як безцінь чи сміття.

І пам’ятайте - толерантна мова

У спілкуванні зробить відкриття.

Заключне слово координатора проекту: Пам’ятайте! Мистецтво спілкування – це результат безперервних зусиль над собою. Але це варте того. Удосконалюйтесь! Будьте відкритими й доброзичливими, виваженими у словах і діях. Сподіваюсь, матеріали створеного нами проекту вам допоможуть у цьому. Щирості й мудрості вам у спілкуванні!


Висновки

У ході роботи над проектом учні дізналися більше про особливості спілкування, норми етичного спілкування, значення спілкування в житті людини, прийоми і правила спілкування; познайомилися з вимогами щодо культури мовлення, правилами розв’язання конфліктних ситуацій, особливостями толерантного спілкування.

Працюючи над виконанням проекту, учні зібрали цікавий і змістовний матеріал з даної проблеми, створили словник успішного спілкування, провели засідання круглого столу «Крок на зустріч».

Слід відзначити, що зацікавились і залучились до роботи і батьки, що спочатку не передбачалося програмою проекту. Це сприяло творчій атмосфері, згуртованості, взаєморозумінню між підлітками й дорослими.

Результатом проекту стало створення порадника «Мистецтво спілкування», підвищення рівня культури і майстерності спілкування учасників проекту.

Робота над виконанням проекту показала, що учні із задоволенням залучаються до такого виду роботи, проявляючи дослідницькі та творчі вміння.

Тема культури і мистецтва спілкування настільки багатогранна, що дозволяє в майбутньому проводити нові дослідження й реалізовувати нові проекти.


Список використаних джерел

Атватер И. Я. Вас слушаю [советы руководителю, как правильно слушать собеседника] / Сокр. пер. с англ. И. Я. Атватер — М.: 1989. – 29-32с.

Ілецький А.О. Про мову i мовознавство / А. О. Ілецький. — К.: 1996. – 85-92с.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: електронний фонд бібліотеки: (Роль коммуникаций в организациях или парадоксы общения) [електронний ресурс] / Наврузов Ю. Автореферат – 2004 р. – с. 16 – режим доступу до автореферату:

http: www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_Gum//management.com.ua/hrm/hrm030 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: електронний фонд бібліотеки: (Язык тела. Как понять иностранца без слов) [електронний ресурс] / Фаст Дж. Стаття – 2008 р – с. 9. – режим доступу до статті:

http: www.nbuv.gov.ua/Portal/ bookap.by.ru/bod/bod/shtm

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: електронний фонд бібліотеки: (Язык разговора) [електронний ресурс] / Гарнер А. Стаття – 2005 р. – с. 4. - режим доступу до статті:

http: www.nbuv.gov.ua/Portal//education/gimnaz/edu-011.htm

Орбан Л. Е. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л.Е. Орбан, Д.М. Гриджука. — К.: 1997.-47-68с.

Отто Э. Слово предоставляю Вам: [ практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров] /Э Отто. — М.: 1998. – 22-37 с.

Палеха Ю. І. Етика ділового спілкування. / Ю.Палеха, Ю.Водерацький. — К.: 1999. – 47-59 с.

Психология и этика делового общения: [Учебник для вузов] / Под ред. В.Н. Лавриненко. — М., 1997. – 64c.


Додаток А

Скарбничка народної мудрості

 •  Вмієш сказати – вмій і змовчати.
 •  Ласкаві слова – ласкавий день.
 •  Слово людини здатне обернутися злом.
 •  Слово не стріла, а серце пробиває.
 •  Гарне слово дорожче за гроші.
 •  В легковажної людини язик довгий.
 •  Говорить гарно, мов горіхи гризе.
 •  Сухе дерево безплідне, пусте слово марне.
 •  Холодне слово поки до серця дійде – льодом стане.
 •  Птицю впізнають по пір‘ю, а чоловіка по бесіді.
 •  На сухому дереві немає плодів, у порожньому слові – глузду.
 •  Всякому слову свій час.
 •  Краще мовчати, аніж брехати.
 •  Бережи хліб на обід, а слово на відповідь.
 •  Не хочеш почути дурних слів, не кажи їх сам.
 •  Треба знати, де що сказати.
 •  Що маєш сказати, те наперед обміркуй.
 •  Базіка – мовний каліка.
 •  Говорить, наче три дні не їв.
 •  Заторохкотіла сорока, як діжка з горохом.
 •  Бесіди багато, а розуму мало.
 •  Меле, як порожній млин.
 •  Слово до слова, зложиться мова.
 •  Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш.
 •  Погане слово краще проковтнути, ніж промовити.
 •  Ласкаве слово, як весняне сонце.
 •  Яка людина, така її й мова.
 •  Язик багато може зробити: і настрій піднести, і справу зіпсувати.

Додаток Б

Словник успішного спілкування

Дискусія — це форма колективного обговорення, мета якої виявити істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання проблеми. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх пробуджує бажання активно мислити.

Діалог (dialog) — двосторонній обмін інформацією (розмова, спілкування) між двома людьми, людиною у вигляді питань та відповідей.

Етика – система норм моральної поведінки людини, суспільного класу, професійної групи тощо.

Конфлікт – зіткнення протилежних і незгідних між собою сторін, інтересів, думок, поглядів і таке інше.

Слово – основна значуща одиниця мови, що становить собою звукове вираження окремого предмета, поняття, думки.

Спілкування - одна з форм людської взаємодії; обмін діями, вчинками, думками, почуттями, переживаннями з іншими людьми, а також звернення людини до самої себе, особистої душі, спогадів, мрій.

Толерантність (від лат. Tolerantia – терпіння) – у загальному значенні здатність приймати щось, не схвалюючи це. На індивідуальному рівні – це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також особливості поведінки та способу життя інших.

Додаток В

Тест на толерантність

Проявляти толерантність - це означає розуміти один одного, ставитися один до одного терпимо, щоб будувати мирне майбутнє.
1. Для того щоб не було війни...

а) не можна нічого зробити, оскільки війни будуть завжди!

б) потрібно розуміти, чому вони відбуваються.
2. У школі проходить акція «Милосердя»...

а) це тебе не цікавить;

б) намагаєшся, чим можеш, допомогти ветеранам.
3. Ти борешся проти насильства...

а) насильством;

б) ти приєднуєшся до інших людей, щоб сказати «ні».
4. Один товариш тебе зрадив...

а) ти мстиш йому;

б) ти намагаєшся порозумітися з ним.
5. Бачиш, коли сильний кривдить слабкого...

а) байдуже проходиш повз;

б) втручаєшся.
6. Ти не згоден з кимось...

а) ти не даєш йому говорити;

б) ти все-таки слухаєш його.
7. Учитель чекає відповіді учня...

а) викрикуєш з місця;

б) даєш можливість відповісти іншому.
8. У тебе в класі біженець чи біженці з інших республік...

а) ти не спілкуєшся з ним;

б) допомагаєш йому влитися в колектив.
Вибери ту відповідь, яку ти вважаєш правильною, і порахуй, скільки відповідей під пунктом «б».

Ключ до тесту

Якщо у тебе тільки відповідь «б»:
Чудово! Ти проявляєш велику толерантність. Ти є майбутнім громадянином світу. Поясни своїм друзям, як тобі це вдається.

Якщо у тебе від 3 до 5-ти відповідей «б»:
Так! Ти не дуже толерантним. Ти занадто прагнеш нав'язати свої ідеї, але проявляєш допитливість, і в тебе гарна уява. Використовуй ці свої якості для боротьби за толерантність.

Якщо у тебе менше 3 «б»:
Ай-ай-ай! Ти зовсім не толерантний! Однак, якщо б ти був налаштований більш оптимістично, і тобі подобалося дискутувати, ти міг би стати більш щасливим! Давай, приклади ще трохи зусиль!

Додаток Г

Правила успішного спілкування:

 1.  Правильний вибір місця й часу має значний вплив на хід розмови та її наслідки.
 2.  Пристосовуйте свою поведінку й манеру розмови до обставин.
 3.  Запитання – дуже зручна форма наказу. Ставте запитання.
 4.  Природа дала людині один язик і 2 вуха для того, щоб вона слухала інших удвічі більше, ніж сама говорить.
 5.  Ввічливість обеззброює.
 6.  Якщо ви потрапили в скрутну ситуацію – слухайте. А вислухавши, говоріть дуже коротко і стисло.
 7.  Нападами та лайкою людей не переконаєте.
 8.  Вимовляйте слово «ви» голосно, а слово «я» - пошепки.
 9.  Якщо ви хочете зробити комусь зауваження щодо неякісно виконаної роботи, вживайте займенник «ми».
 10.  Сумніви й підозри висловлюйте обережно.
 11.  Будьте тактовні. Спочатку зважте, чи нікого не образить те, що ви хочете сказати, а тоді вже говоріть.
 12.  Якщо ви хочете щось зберегти у таємниці, не розголошуйте нікому це «по секрету». Адже ви не покладаєтесь на інших більше, ніж на самого себе.
 13.  Коли ваш співрозмовник роздратований, то краще помовчіть, щоб не дратувати його ще більше.
 14.  Не поспішайте говорити про свої особисті справи, труднощі, хвороби тощо, зважте, чи цікавить це інших.
 15.  У товаристві, яке поділилося на кілька самостійних груп, краще послухайте інших і помовчіть.
 16.  Якщо ви недостатньо обізнані з питань, які обговорюються, дайте можливість говорити тим, хто добре знається у справі.
 17.  Промовчіть у ситуації, коли своєю розмовою ви могли б зрадити довірену вам таємницю.
 18.  Якщо ви хочете закінчити розмову з надто балакучим співрозмовником, не давайте йому можливості для продовження розмови своїми зауваженнями та запитаннями.
 19.  Не будьте надокучливими.
 20.  Спілкуючись з людьми, які працюють на відповідальних посадах і дуже зайняті, намагайтеся говорити щонайстисліше і якомога коротше.
 21.  Поганий настрій не переносьте від однієї розмови до другої.
 22.  У деяких випадках доцільно визначити позицію партнера за допомогою запитання або зауваження, які ні до чого вас не зобов‘язують.
 23.  Для того, щоб позбутися нерішучості:
 •  використовуйте кожну нагоду, щоб потренуватися в мовленні: починайте із заздалегідь підготовленої розповіді, спочатку в розмові з однією особою у вузькому колі, а коли набудете впевненості – і в широкому;
 •  перед тим, як говорити, кілька разів вдихніть і видихніть, говоріть не поспішаючи;
 •  спочатку подумайте, що ви хочете сказати, як це можна висловити якнайстисліше.
 1.  Не говоріть багато, особливо коли йдеться про відповідальну розмову.
 2.  У товаристві не намагайтеся переговорити всіх. Дайте й іншим можливість висловитися.
 3.  Не повчайте інших і намагайтеся не справляти враження, ніби ви хочете повчати.
 4.  Щоб не створити враження людини, що любить повчати, користуйтеся такими вступними словами: «Як усі ви добре знаєте…», «Я, мабуть, не скажу вам нічого нового, якщо…», «Я говорю вам те, що більшість знає, але в даному випадку треба наголосити на тому, що…» і т. ін.
 5.  Не говоріть надто багато про себе, не нарікайте на свої біди.
 6.  Намагайтеся діяти незалежно від свого настрою.
 7.  Чи не докучаєте ви своїм співрозмовникам зайвими подробицями?
 8.  Не змінюйте надто часто тему розмови.
 9.  Під час обговорення якогось питання не відвертайте увагу від його суті й у своєму виступі послідовно пункт за пунктом дотримуйтесь її.
 10.  Не говоріть з кимось про те, що інших присутніх не цікавить.
 11.  Не будьте сварливими.

Додаток Д

Мистецтво спілкування:

 1.  Ставлення людей до вас ніби віддзеркалює ваше ставлення до них. Усміхайтеся – і вони усміхатимуться у відповідь, а якщо дивитися на них насупившись, вони відповідатимуть тим же.
 2.  Хто любить людей, того й люди люблять.
 3.  Приязність здебільшого впливає на людей так само, як і усмішка.
 4.  Виявляючи дружнє ставлення до людей,
 •  ставтеся позитивно до тих, хто вас оточує;
 •  не чекайте, доки вони виявлять до вас свої симпатії; вважайте, що ви їм уже сподобалися;
 •  виявляйте ініціативу в приязному ставленні до інших;
 •  вітайтеся й усміхайтеся перші;
 •  намагайтеся вести розмову в довірливому тоні;
 •  наголошуйте на тих питаннях, у яких ваші погляди збігаються.
 1.  Цікавтеся людьми, що вас оточують, їхньою роботою, турботами й радощами.
 2.  Ніколи не користуватиметься популярністю той, хто не виявляє зацікавлення справами інших людей.
 3.  Розмови на теми спільних інтересів і занять дуже зближують людей.
 4.  Нас притягують до себе люди, які поділяють наші інтереси й думки.
 5.  Учіться ставити себе на місце іншої людини.
 6.  Вживайте якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей: «даруйте», «перепрошую», «дякую», «будь ласка» та ін..

Додаток Ж

Мистецтво переконання:

 1.  Багато залежить від людини, яка переконує: чи зуміє вона справити на слухачів приємне враження своїм зовнішнім виглядом, поведінкою чи манерами, встановити з ними контакт.
 2.  Для того, щоб переконати когось, треба знайти необхідні аргументи, правильно їх впорядкувати і сформулювати.
 3.  Якщо промовець сповнений натхнення, то він неодмінно викличе інтерес слухачів, передасть частину свого натхнення їм.
 4.  Одні й ті самі аргументи неоднаково діють на різних людей.
 5.  Добираючи аргументи, враховуйте освітній рівень слухачів, їх поінформованість щодо теми, можливі контраргументи, ставлення до порушуваних питань.
 6.  Люди охоче погоджуються із тим, що твердить їх приятель, проте наперед відкидають те, про що говорить несимпатична для них особа або супротивник.
 7.  Переконати людину легше під час дискусії, а не лекції.
 8.  Чим старша людина, тим важче переконати її в необхідності змінити погляди.
 9.  Людина змінює погляди, коли дістає нову інформацію, що явно суперечить старій, на основі якої були сформовані погляди.
 10.  Люди намагаються відкинути інформацію, яка не узгоджується з їхньою системою поглядів.
 11.  У дискусії треба уточнити зміст невідомих слів, термінів, абстрактних понять. Слова, за допомогою яких формулюються тези, повинні бути однозначними.
 12.  Під час будь-якої дискусії слід якнайшвидше визначити головні проблеми й зосередити зусилля на їх розв‘язання.
 13.  Питання, що не мають історичного значення для доведення даної тези, необхідно вилучити.
 14.  Поступіться опонентові всім, чим можна поступитися, і не стверджуйте нічого, що неспроможний довести.
 15.  Аргументи бувають різні:
  •  посилання на авторитет;
  •  побудовані на взаємозв‘язку між причиною й наслідком;
  •  побудовані на дедукції, на аналогії.
 16.  До найефективніших методів переконування належать сугестивні методи, зокрема навіювання, яке полягає в тому, щоб непомітно нав‘язати особі якусь думку, котра потім викликає реакцію, відповідну повним навичкам даної особи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31205. Сейсморазведочные станции с цифровой магнитной регистрацией 30 KB
  Первой отечественной цифровой сейсморазведочной станцией была станция ССЦ1 созданная в 1966 г. Сейсморазведочная станция ССЦ2 была первой отечественной цифровой сейсморазведочной станцией которая достаточно успешно и сравнительно долго 1970 1976 гг. Сейсморазведочная станция ССЦ3 была разработана институтом ВНИИГеофизика Москва при участии фирмы SERSEL Франция в 1972 году. С 1976 года выпускался модернизированный вариант станции под маркой ССЦ4.
31206. Сети наблюдений 36.5 KB
  Сейсморазведочные работы 2D проводятся для изучения строения земной коры по отдельным профилям или сети профилей с целью решения задач на региональном поисковом детальном а иногда даже на детализационном этапах геологоразведочного процесса. Цели и задачи конкретной сейсмической съемки определяются этапом геологоразведочных работ на данной территории. Как известно в России принято выделять три этапа геологоразведочных работ региональный поисковый и детальный. Исследования по отдельным протяженным профилям на региональном этапе работ...
31207. Системы записи и предварительной обработки сейсмической информации 33 KB
  С точки зрения технологии применения сейсмической разведки в главном направлении в области поисков и разведки углеводородов всю выпускаемую аппаратуру можно условно разделить на два класса: аппаратура и оборудование для исследований по отдельным профилям линиям с использованием относительно ограниченного числа каналов. В ее названии присутствует индекс Л или L ; аппаратура и оборудование для исследований на площадях достаточно больших размерив с одновременной регистрацией волнового поля большим числом каналов. Для сейсморазведочных...
31208. Системы наблюдений со сложными но форме линиями приема или возбуждения 28.5 KB
  Система наблюдений при правильном планировании может обладать хорошим распределением удалений и азимутов. Предложено и ряд систем наблюдений регулярного типа в которых используются сложные по форме линии приема ЛПП или возбуждения ЛПВ. Среди систем наблюдений такого типа следует прежде всего указать на системы типа звезда и радиальная .
31209. Суда для сейсморазведочных работ 32.5 KB
  иметь специальное радионавигационное оборудование для уверенного ведения судна по запроектированной системе сейсмических профилей; обладать достаточной автономностью плавания 30 60 суток. м в наиболее комфортной части судна. Процесс смотки и размотки сейсмических кос требует установки на корме судна в полузакрытом помещении специальных барабанов с электроприводом и емкостью размещаемых кос объемом до 10 15 м3. Кроме этого весьма важно чтобы шумы самого судна шумы двигателя были бы также достаточно малыми.
31210. Типы систем наблюдений 38.5 KB
  В сейсморазведке при исследованиях по линейным профилям наиболее часто используются следующие системы наблюдений: фланговые с пунктами возбуждения расположенными по одну сторону базы приема линии пунктов приема ЛПП на ее конце или за ее пределами фланговые с выносом; встречные фланговые с пунктами возбуждения расположенными на обоих концах базы приема ЛПП или с двух сторон за ее пределами встречные фланговые с выносом; центральные с пунктом возбуждения в центре базы приема симметричные и с пунктом возбуждения...
31211. История формирования принципов телеметрии 36 KB
  Сначала появились первые телеметрические сейсморегистрирующие системы ТСС разработчики которых вообще отказались от кабельной системы передачи сейсмической информации от места ее регистрации от сейсмоприемников к месту ее окончательной записи в сейсморазведочную станцию. Телеметрические сейсморегистрирующие системы представляют собой сложно организованные и многофункциональные устройства основными элементами которых является полевой модуль сбора информации ПМ и центральная регистрирующая станция ЦРС По принципу передачи информации...
31212. Элементы методики ВСП 39 KB
  Гальперина метод ВСП начинает интенсивно развиваться и применяться при разведке на нефть и газ во всем мире. В настоящее время трудно себе представить сейсморазведочные работы без использования в том или ином объеме ВСП. ВСП метод скважинных около скважинных и межскважинных сейсмических исследований предназначенный для решения геологических методических и технологических задач на различных этапах геологоразведочного процесса с целью повышения геологоэкономической эффективности разведки месторождений различных полезных ископаемых...
31213. Телеметрические сейсморегистрирующие системы 39.5 KB
  Включает в себя следующие элементы: консоль оператора Opertor Console ModuleOSM на базе IBM486 блок управления системой System Control ModuleSCM с подблоком памяти SIM; линейный интерфейсный модуль Line Interfce ModuleLIM магнитофон Таре Trnsport ModuleTTM корреляторсумматор Correltor Stcker ModuleCSM. Оно включает в себя: полевые регистрирующие модули RSC MRX RSX; коммутационный модуль LT или АLТ Периферийное оборудование станции содержит: устройство управления источником взрыва...