55362

Народна казка як скарбниця духовних надбань людства у процесі адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Гідним прикладом для згуртування нового учнівського колективу є дії, вчинки, кращі риси ментальності українського характеру – доброта, милосердя, взаєморозуміння, взаємодопомога – героїв народних казок, творів, які вивчаються саме в цей важливий адаптивний період.

Украинкский

2014-03-24

142.5 KB

6 чел.

«Народна казка як скарбниця духовних надбань людства у процесі адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі»

                                                    

                                    Керівник: Загірняк Лілія Богданівна,

                                    вчитель української мови та літератури  

                                    Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,   

                                    класний керівник 5 класу

 

                                    Тип проекту:

І – творчий

ІІ – міжпредметний

ІІІ – поточний

ІV – опосередковано-керований

V – колективний (груповий)

VІ – середньотривалий

VІІ – внутрішній

VІІІ – теоретико-практичний

Учасники:

1.  Педагоги: вчитель української мови та літератури, класний керівник,     

вчитель образотворчого мистецтва та трудового навчання, практичний

психолог.

2. Учні 5 класу.

3. Адміністрація: заступник директора з НВР, педагог-організатор,   

соціальний педагог.

4. Бібліотекар.

 

5.Батьки учнів.

5. Спонсори (підприємці).

6. Запрошені актори аматорського драматичного гуртка

Богородчанського  районного Палацу культури.

Актуальність:

У сучасних умовах розвитку освіти виняткового значення набуває питання становлення творчої особистості, волевиявлення та розвитку її здібностей, організації такого навчання,яке стало б основою виховання креативності як важливої якості соціалізації дитини.

Тому основною метою сучасної освіти є виховання активної, творчої особистості, що може взяти відповідальність за своє благополуччя  і благополуччя суспільства в цілому.

Одним з найефективніших засобів розвитку емоційної сфери, образного мислення й емоційно-цілісного ставлення дітей до світу є народна казка як один із жанрів усної народної творчості. На казках зростає дитина, формується її світогляд, сприйняття реального світу. Саме казка й зображувані в ній герої та події  є дієвим засобом впливу на психіку дитини, її почуття, відчуття, загальний естетичний, розумовий і моральний розвиток особливо в середній освітній ланці навчання.

            Психологічна адаптація дитини до навчання в 5 класі проходить саме у вересні-жовтні. Особливо складно проходить адаптація учнів, їх згуртування, активізація до роботи в новоствореному колективі з поглибленим вивченням двох іноземних мов (англійської та німецької), яким і є 5-В клас Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. І саме даний проект, під час якого учні вивчатимуть усну народну казку, розвиватимуть свої творчі вміння та навички, активізуватиме роботу всього класу, сприятиме згуртуванню колективу, вияву лідерських якостей  учасників проекту.

Гідним прикладом для згуртування нового учнівського колективу є дії, вчинки, кращі риси ментальності українського характеру – доброта, милосердя, взаєморозуміння, взаємодопомога – героїв народних казок, творів, які вивчаються саме в цей важливий адаптивний період.

Під впливом мистецтва в дитини формуються певні відчуття, ідеї, судження, способи сприйняття й відтворення сприйнятого й переосмисленого.

Література як вид мистецтва, а особливо казка як жанр літератури,тісно пов’язана з національними мотивами, має особливу цінність у виховному впливі на дитину. Здебільшого українські народні казки, що входять до навчальної програми, які мають цікаві, динамічні, захопливі сюжети, зрозумілі й доступні дітям.  Ілюстрації до творів, ліплення казкових героїв, рольові ігри, міні- вистави, рольові ігри допомагають збагатити художній досвід дітей, художні смаки, поглиблюють їхні знання про національну культуру та народні звичаї.

Тому дана тема, я вважаю, є надзвичайно актуальною в курсі вивчення української літератури в загальноосвітній школі та психологічних досліджень життєдіяльності дітей даного вікового періоду.

Мета експерименту:

Розширити знання учнів про казки як вид усної народної творчості;

-пов’язати розвиток духовного багатства людства з розвитком фольклору і літератури;

-удосконалювати навички виразного читання та розуміння прочитаного;

-розвивати усне мислення;

-формувати творчий підхід до створення ілюстрації до твору та вміння відображати в малюнку події, про які йдеться в тексті; виховувати скромність, щирість, доброту, повагу до праці;

-поринути в чудовий мудрий світ української казки;

-розвивати просторову уяву, композиційні вміння та навички;

-розвивати творчу фантазію;

-уміння створювати образи на основі літературного твору;

-розвивати комунікативні вміння та навички роботи в групах;

-розвивати вміння розуміти казку під час гри-драматизації, проникнення та осмислення ролей казкових героїв;

-виховувати національно-культурну свідомість учнів, повагу й інтерес до усної народної творчості свого народу;

-вчитися не розгублюватися у складній ситуації, не лякатися, а придумувати засіб, який допоможе подолати труднощі;

-змінити в учнів ставлення до себе як найвищої індивідуальної та соціальної цінності через формування  й розвиток розумового, психічного та соціального

« я».

Гіпотеза:

Даний проект буде реалізовано за таких умов:

-бажання виконувати індивідуальні функції всіма учасниками проекту, виконавська дисципліна (людський фактор);

-підтримка адміністрацією школи;

-фізичний, емоційний. психологічний стан учнів класу;

-наявність технічних засобів у школі;

-матеріальна підтримка спонсорів (фінанси).

Очікувані результати:

Розвиток творчих, організаційних і комунікативних здібностей школярів.

Розвиток емоційно-вольової сфери особистості дитини, уваги, уяви, пам’яті та мислення.

Розвиток пізнавальних та естетичних смаків, почуття відповідальності за свою роботу і членів групи, зниження невпевненості в собі, підвищення самооцінки, розвиток у дитини таких позицій, як радість за інших, усвідомлення справедливості, задоволення від спільної роботи, задоволення потреби в позитивній оцінці з боку дорослих, розвиток духовності.

Адаптація п’ятикласників до навчання в середній школі, згуртування колективу.

Завдання:

-Знати зміст українських казок.

-Розуміти особливість побудови народної казки, роль у ній фантастичного елементу.

-Вміти виразно і вдумливо читати казки, переказувати їх.

-Характеризувати казкових героїв, аналізувати реальне й фантастичне в казках.

-Переказувати народні уявлення про добро і зло, красиве й потворне, смішне і страшне( на основі текстів казок).

-Вміти висловлювати власні міркування про зміст казок, проводити аналогії з сучасним життям.

-Осмислення постійної присутності в житті людини добра і зла, красивого й потворного.

-Розвиток творчих здібностей  (уяви, фантазії, прагнення експериментувати).

-Розвиток  організаційних і комунікативних здібностей школярів.

-Розвиток емоційно-вольової сфери, особистості дитини.

-Розвиток уваги, уяви, пам’яті та мислення.

-Розвиток естетичних смаків.

-Приміряння лідерської позиції і програмування нових соціальних ролей.

-Збереження та зміцнення психологічного здоров’я дитини.

-Зниження тривожності, агресивності та інших емоційних станів.

-Розвиток почуття відповідальності.

-Зниження невпевненості в собі, підвищення самооцінки.

-Розвиток у дитини таких позицій як радість за інших, усвідомлення справедливості, задоволення від спільної роботи.

-Всесторонній розвиток особистості.

-Задоволення потреби в позитивній оцінці з боку дорослих.

-Морально-духовний розвиток особистості.

-Підвищення рівня адаптованості дитини в соціумі.    

Опис проекту:

Наш проект побудований таким чином:

              І-ий етап. Ознайомлення з народними казками: «Мудра дівчина», «Про Жар-Птицю та Вовка», «Красний Іванко і закляте місто»; опрацювання теорії літератури (казка, тематика народних казок, їх різновиди); виразне читання ключових моментів казок; усний переказ улюбленої самостійно прочитаної народної казки;програвання казок з грою-драматизацією (за допомогою учнів-героїв), урок літератури рідного краю – народні казки рідного краю; контроль і корекція набутих знань.

      На першому етапі  чітко простежується  виконання мети та завдань навчальної програми з літератури, простежується навчальна, розвиваюча і виховна мета ; розширюється обсяг  знань з теорії літератури;  удосконалюються навики виразного читання  прозових і віршованих казок; залучення до гри-драматизації, у якій діти виконують роль персонажів, переймаються їхніми почуттями, ідентифікуючи себе із героями .Гра-драматизація починається з добровільного вибору учасниками героїв, яких вони будуть зображати, та костюму для відповідної ролі.

             ІІ-ий етап.Обговорення казок за допомогою міні-презентації – народна казка, її герої, казкові уроки.

         На другому етапі дітям пропонується обговорення казки, її героїв, споглядаючи міні-презентації з казковими уроками; перегляд вистави за участю аматорського колективу районного Палацу культури.

            ІІІ-ій етап.Творче завдання. Ілюстрації до казок, ліплення казкових героїв;сенкани до ключових образів казок, асоціативне ґронування до ключових слів у творах, лист до казкового героя;  створення фотоколажу «Ми у світі казки».

           На третьому етапі дітям пропонуються творчі завдання. Для цього виду роботи  учні об’єднуються в групи (відповідно до творчих нахилів і здібностей), беруть участь в міні-проектах творчого характеру.

            ІV-ий етап.Дослід.

            Кінцевим етапом повинен бути дослід, під час якого дитину ставлять в умови вибору, де необхідно пожертвувати бажаним задоволенням задля чийогось порятунку; вибрати складну ситуацію із твору і змоделювати вихід із неї у реальному житті. За діяльністю учасників проекту на всіх етапах стежить і корегує роботу практичний психолог школи.

Термін  (тривалість)проекту:

                       з    25 вересня  по 26 жовтня 2011 року.

Етапи реалізації проекту:

І- ий етап. Підготовчий. З метою реалізації державного стандарту школи та навчальних програм, у серпні 2011 року на педагогічній раді школи прийнято рішення  :відповідно до здійснення організації навчально-виховного процесу  та адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі залучити  учнів 5-В класу до діяльності у творчому проекті  з української літератури та психології. Відповідальність за виконання даного проекту покласти на вчителя – предметника, класного керівника та практичного психолога школи.

На даному етапі обговорюється діяльність всіх учасників проекту, їхніх завдань.

Проводиться бесіда з вчителями, батьками, учнями й наголошується ,що проектна робота пропонується для розвитку дитини, збагачення її духовного світу. Вирішуються всі необхідні питання з адміністрацією стосовно матеріальних ресурсів (знаходження спонсорів), з учасниками аматорського театрального колективу районного Палацу культури, з костюмерами стосовно пошиття костюмів, з вчителями образотворчого мистецтва, трудового навчання, бібліотекарем щодо забезпечення літературою, завучами по  навчальній, методичній та виховній роботі. Проводиться діагностування адміністрацією школи учнів даного  новоствореного класу, вхідне діагностування практичного психолога  щодо адаптації учнів до навчання відповідної вікової категорії.

ІІ-ий етап. Організаційний. На цьому етапі відбувається роз приділення відповідальних людей за окремі ділянки роботи. Бібліотекар забезпечує необхідною літературою, класний керівник вивчає розвиток класного колективу, проводить анкетування учнів на виховній годині:  «Якості особистості, які потрібно виробити в собі, щоб досягти успіху».

ІІІ-ій етап. Діяльнісний. Відбувається  реалізація, здійснення проекту. (Див. опис проекту) Бібліотекар забезпечує необхідною літературою, вчителі естетичних предметів допомагають у створенні ілюстрацій , у ліпленні казкових героїв, виготовленні персонажів творів з тканини, аплікацій з підручних матеріалів.

ІV-ий етап. Узагальнююче-підсумковий. Узагальнюються та оцінюються результати діяльності. Класний керівник заповнює карти рівня вихованості учнів класу, анкетування на ознайомлення з особистістю учня, його внутрішнім світом: «Чи довіряєте мені як вчителю та класному керівнику»(метод незакінчених речень); виховна година з елементами тренінгу: «Класний керівник очима дітей, згуртування учнівського колективу»; затвердження на класних зборах  Морального кодексу класу. Практичний психолог проводить соціометрію, складає психолого- педагогічну характеристику класу; класний керівник створює моніторинг успішності учнів за даний період навчання. Завершальним етапом є педагогічний консиліум за участю адміністрації школи, вчителів, які працюють в даному класі, практичного психолога та соціального працівника школи,який відбувся           24 жовтня 2011 року.

План реалізації проекту:

Етапи

Назва заходів

Термін виконання

Виконавці

Ресурси

Підготовчий з 25.08.-21.09.2011

1. Засідання педагогічної ради школи з питань адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі та участі учнів 5-В класу в проекті з української літератури та психології «Народна казка як скарбниця духовних надбань людства у процесі адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі»  

25.08.2011

Дирекція школи

Людські, інформаційні

2. Розробка перспективного плану роботи школи в запланованому проекті

29.08.2011

Дирекція школи, педагогічний колектив

Людські, інформаційні, фінансові

3. Обговорення діяльності всіх учасників проекту, індивідуальних завдань кожного

21.09.2011

Всі учасники проекту

Людські, інформаційні

4. Знаходження спонсорів проекту

Протягом вересня

Дирекція школи

Людські, фінансові

5. Домовленість з аматорським драматичним колективом районного Палацу культури про презентацію вистави

Протягом вересня

Дирекція школи

Людські, фінансові

6. Домовленість з костюмерами щодо пошиття костюмів для казкових героїв

Протягом вересня

Дирекція школи

Людські, фінансові

7. Діагностування адміністрацією школи учнів новоствореного 5-В класу

16.09.2011

Дирекція школи

Людські, інформаційні

8. Вхідне діагностування щодо адаптації учнів класу до навчання в середній ланці освіти, згуртування колективу відповідно до вікової категорії

21.09.2011

Практичний психолог

Людські, інформаційні

9. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду з даної навчально-психологічної проблеми

Вересень 2011

Дирекція школи, педагогічний колектив

Людські, інформаційні

Моделюючий (організаційний) з 21.09.-22.09.2011

1. Розприділення та закріплення учасників проекту за окремими ділянками роботи

21.09.2011

Дирекція школи

Людські, інформаційні

2. Забезпечення необхідною літературою учнів класу

Протягом вересня

Бібліотекар

Людські, інформаційні, фінансові

3. Вивчення класним керівником розвитку та процесу згуртованості новоствореного учнівського колективу, адаптація до навчання

Протягом вересня

Класний керівник, соціальний педагог, практичний психолог

Людські, інформаційні

4. Анкетування учнів на виховній годині «Якості особистості, які потрібно виробити в собі, щоб досягти успіху»

22.09.2011

Класний керівник

Людські, інформаційні

5. Розробка рекомендацій щодо проведення уроків з української літератури у розділі «Світ фантазії, мудрості» під час вивчення української народної казки

Вересень 2011

Дирекція школи, педагогічний колектив

Людські, інформаційні

Практичний (діяльнісний) з 23.09-12.10.2011

1. Ознайомлення з народними казками, їх змістом, системою образів, теорією літератури

23.09-30.09.2011

Вчитель української мови та літератури

Людські, інформаційні

2. Урок розвитку зв’язного мовлення: усний переказ самостійно прочитаної улюбленої народної казки

05.10.2011

Вчитель української мови і літератури

Людські, інформаційні

3. Література рідного краю: улюблені фольклорні твори моєї родини

07.10.2011

Вчитель української мови і літератури

Людські, інформаційні

4. Виконання творчих завдань; ілюстрацій до казок, ліплення казкових героїв, сенкани до ключових образів казок, асоціативне гронування  до ключових слів у творах, лист до казкового героя, гра –драматизація

23.09.-07.10.2011

Вчитель української мови та літератури, образотворчого мистецтва, трудового навчання

Людські, інформаційні, фінансові

5. Створення фотоколажу «Ми у світі казки»

12.10.2011

Учасники проекту

Людські, інформаційні, фінансові

6. Перегляд вистави аматорського драматичного колективу Богородчанського районного Палацу культури

12.10.2011

Учасники аматорського гуртка

Людські, інформаційні, фінансові

7. Контроль і корекція набутих знань та вмінь з теми

12.10.2011

Вчитель української мови та літератури

Людські, інформаційні

8. Вивчення розвитку класного колективу (анкетування)

Під час тривалості проекту

Класний керівник, практичний психолог

Людські, інформаційні

9. Анкета на ознайомлення з особистістю учня, його внутрішнім світом «Чи довіряєте мені як вчителю та класному керівнику» (метод незакінчених речень)

Під час тривалості проекту

Класний керівник

Людські, інформаційні

Узагальнюючий з 14.10.-26.10.2011

1. Виховна година з елементами тренінгу «Класний керівник очима учнів»

14.10.2011

Класний керівник

Людські, інформаційні

2. Анкетування «Соціометрія»

14.10.2011

Практичний психолог

Людські, інформаційні

3. Заповнення карт рівня вихованості учнів класу

14.10.2011.

Класний керівник

Людські, інформаційні

4. Складання психолого-педагогічної характеристик класу за результатами роботи в міжпредметному проекті

20.10.2011

Практичний психолог

Людські, інформаційні, фінансові

5. Затвердження Морального кодексу класу

20.10.2011

Класний керівник, учні 5-В класу

Людські, інформаційні

6. Вручення подячних листів учасникам  проекту

24.10.2011

Дирекція школи

Людські, інформаційні, фінансові

7. Педагогічний консиліум

24.10.2011

Дирекція школи, педагогічний колектив, інші учасники проекту

Людські, інформаційні

8. Узагальнення позитивного досвіду діяльності закладу в проекті та розповсюдження результатів роботи

Протягом жовтня

Дирекція школи, педагогічний колектив

Людські, інформаційні, фінансові

9. Пропагування досвіду з даного питання для вчителів району: стаття в газету «Слово народу»

Протягом жовтня

Дирекція, педагогічний колектив школи

Людські, інформаційні

10. Створення творчої групи та організація роботи з питань визначення подальшої діяльності та вироблення заходів щодо підвищення ефективності роботи в даному напрямі

Протягом жовтня

Дирекція школи

Людські, інформаційні

11. Проведення зовнішньої оцінки діяльності закладу

Протягом жовтня

Дирекція школи, педагогічний колектив

Людські, інформаційні

12. Проведення діагностування та обговорення шляхів удосконалення системи роботи з даного питання

26.10.2011

Дирекція школи

Людські, інформаційні

13. Проведення наради при директорі з питань аналізу результативності роботи

26.10.2011

Дирекція, педагогічний колектив школи

Людські, інформаційні

 Ресурси:

-людські;

-інформаційні: анкети, діагностування, статті в  шкільну газету «ШОК» та в районну – «Слово народу»;кабінет інформатики та мультимедійний клас.

-фінансові  (матеріальні).

Критерії оцінки:

-актуальність проблеми, її значущість і перспективність;

-повнота змісту, новизна, оригінальність;

-практична спрямованість;

-результативність;

-оформлення матеріалів, дотримання вимог офіційно-ділового стилю мовлення.

Результативність:

Казка, як своєрідний жанр народної творчості, здавна посідала важливе місце у фольклорі всіх народів світу. Цінність  і важливість даного проекту полягає у тому, що казка у дитячому віці сприяє розвитку в дітей уяви, власного бачення добра і зла, гідності й лицемірства, які обов’язково підріплені  творчими вміннями, що дозволяє дітям повністю віддатися емоціям, почуттям та зобразити героя так, як уявляє собі дитина. Саме це добре простежувалося під час  виразного читання уривків творів, характеристиці головних і другорядних героїв, участі дітей у рольових іграх, драматизації сценок, у листах-зверненнях до героїв казок, ілюстраціях, у виліплених персонажах.

Саме активна групова робота над даним проектом прискорила процес адаптації учнів п’ятого класу до навчання в середній школі,  покращила взаєморозуміння з вчителями-предметниками, згуртувала новостворений учнівський колектив.

Учні зрозуміли, що, потрапивши у складну ситуацію, потрібно бути уважним, бо не завжди люди чи звірі повідомляють про істинні свої наміри. Буває, що вони приховують їх.

Усвідомили, що народна творчість, зокрема казка, - це скарбниця духовності народної.

Результати анкетувань, діагностики, соціометрії, моніторингу вказують на досить високий результат навчально-виховного процесу за даний період.

Видруковано матеріали, які апробовувалися в рамках проекту (для методичної бази школи).

Випущено шкільну газету «ШОК» з інформацією про успіхи та результативну діяльність учнів під час роботи в проекті.

Створено фотоколаж  «Ми у світі казки» для тих дітей школи, що мають бажання ознайомитися з результатами учасників проекту.

Напрацьовано систему навчальних та виховних годин за даною методичною проблемою.

Написано статтю в  районну газету «Слово народу» з метою пропагування досвіду з даного питання для вчителів району.  

Кошторис проекту:

Цільове використання

Сума

1

Затрати на матеріали для творчих робіт

200 грн.

2

Виготовлення костюмів за підтримки спонсорів

300 грн.

3

Організація святкового столу

500 грн.

4

Виготовлення подяки і вручення подячних листів учасникам проекту

80 грн.

5

Оплата учасникам аматорського драматичного колективу

200 грн.

Аналіз силового поля:

Підтримка

Бал

Опір

Бал

1

Адміністрація

10

Адміністрація

0

2

Вчителі

8

Вчителі

2

3

Практичний психолог

10

Практичний психолог

0

4

Учні

9

Окремі учні

1

5

Батьки

7

Окремі батьки

3

Всього

44

Всього

6

Вхідне діагностування  адміністрацією школи учнів 5-их класів

1.Які доручення в класі ти виконуєш?

2.Яке доручення хотів би виконувати?

3.Що ти цінуєш у своєму класі?

4.Що поганого у твоєму класі?

5.Чи задоволений ти особисто взаєминами у класі?

6.Легше чи складніше тобі вчитися у 5-ому класі?

7.Чи подобаються  тобі вчителі, які навчають тебе?

8.Які предмети тобі подобаються, а які ні?

9.З яких предметів у тебе виникають труднощі, а які даються легко?

10.Чи допомагають тобі знання, отримані в початковій школі, вчитися у 5-ому класі?

11.Що б ти хотів змінити під час навчання в 5-ому класі?

12.Що заважає тобі вчитися?

Моральний кодекс класу

1.Кожен в класі повинен почувати себе безпечно, тому ніхто не повинен битися  й ображати будь-кого.

Агресивність –ознака безсилля.

2.Всі в класі рівні, незалежно від матеріального стану, національності, статі, раси та переконання.

3.Кожен має право на ім’я. І звертатися один до одного треба тільки по імені. «Найприємніший звук для людини- це звук його імені» (Дейл Карнегі).

4.Ніхто не повинен відчувати себе приниженим та ображеним. Нікому не можна придумувати й давати клички та прізвища.

5.Всі повинні поважати право на власність і без дозволу не брати чужих речей. Шкільне майно також не потрібно псувати та зневажати, адже це є колективна власність класу.

6.Ніхто не повинен боятися висловлювати свою думку з будь-якого питання. Мислити по-іншому не злочин.

7.Будь особистістю відповідальною за свої слова і вчинки. Не обманюй, завжди говори правду. Не хвалися особливо тим, що не є твоєю заслугою.

8.Не говори поза очі про людину. Прямо скажи однокласнику про все, а не на вухо подрузі чи товаришу.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28148. Уровни нравственного развития личности (по Колбергу) 128 KB
  Ребёнка любят и он это чувствует. Все потребности ребёнка быстро удовлетворяются. Ребёнок считает что мир – это уютное место а люди любят ребёнка людей можно любить и им можно доверять. 2 готовность ребёнка без тревоги и гнева переносить исчезновение матери из поля зрения.
28149. Личностный смысл болезни 46 KB
  Личностный смысл болезни есть жизненное значение для субъекта обстоятельств болезни в отношении к мотивам его деятельности. Частично смысл задаётся выбранным мифом шаманские болезни особый дар блаженные – в отл от просто болезней. Существует целый спектр типов личностного отношения к болезни: болезнь как враг наказание слабость способ решения жизненных проблем и др.
28150. «Методика преподавания психологии»: чему и как учить 40.5 KB
  Добиться реализации данной цели на лекционных занятиях невозможно курс должен быть лекционносеминарским где на практических занятиях студенты могли бы рассматривать прикладные вопросы практики обучения связанные с сохранением психического здоровья учащихся с созданием благоприятного психологического климата на уроке с возможностями объективного оценивания эффективности образовательного процесса. Однако не учитывая изменения эмоционального состояния ребенка динамику состояния соматического здоровья нельзя судить о качестве учебного...
28151. Проблема психической нормы и патологии 44 KB
  Вопрос определения нормы и патологии является крайне сложным и затрагивает различные сферы человеческой деятельности от медицины и психологии до философии и социологии. Был совершён ряд попыток вывести критерии психической нормы в число которых включали соответствующую возрасту человека зрелость чувств адекватное восприятие действительности наличие гармонии между восприятием явлений и эмоциональным отношением к ним умение уживаться с собой и социальным окружением гибкость поведения критический подход к обстоятельствам жизни наличие...
28152. Периодизация интеллектуального развития ребёнка (по Ж.Пиаже) 33.21 KB
  Швейцарский теоретиккогнитивист Жан Пиаже 1896-1980 был пионером в этой области исследований. С точки зрения Пиаже интеллект не просто реагирует на раздражители: скорее он растет меняется и адаптируется к миру. Пиаже и других когнитивных психологов называют структуралистами поскольку их интересует структура мышления и то каким образом интеллект перерабатывает информацию. Напротив когнитивные структуры Пиаже являются абстрактными и гипотетическими.
28153. Теоретические и психотерапевтические концепции Роджерса и Франкла 63 KB
  Этот мир создаваемый человеком может совпадать или не совпадать с реальной действительностью так как не все предметы в окружении человека осознаются им. Говоря о структуре Я Роджерс пришел к выводу о том что внутренняя сущность человека его Самость выражается в самооценке которая является отражением истинной сути данной личности его Я. Исследования проведенные Роджерсом доказывали что успешная социализация человека его удовлетворение работой и собой коррелируют с Уровнем его самосознания. При этом Роджерс не только говорит о...
28154. История развития представлений на природу способностей 58.5 KB
  История развития представлений на природу способностей Само понятие способности ввел в науку Платон. Источник развития способностей помещается внутрь человека они обусловлены наследственным генетическим фактором. К теориям преформизма примыкают и воззрения испанского врача Хуана Уарте Исследование способностей к наукам 1575 год. Уарте также говорил о врожденности способностей: Пусть плотник не занимается земледелием а ткач – архитектурой; пусть юрист не занимается лечением а медик адвокатским делом; но пусть каждый занимается только...
28155. Процесс психологического консультирования. Принципы, структура, техники 114.5 KB
  Цель консультирования помочь клиентам понять происходящее в их жизненном пространстве и осмысленно достичь поставленной цели на основе осознанного выбора при разрешении проблем эмоционального и межличностного характера . В консультировании акцентируется ответственность клиента т. признается что независимый ответственный индивид способен в соответствующих обстоятельствах принимать самостоятельные решения а консультант создает условия которые поощряют волевое поведение клиента. СТРУКТУРА ПРОЦЕССА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ Ни одна из...
28156. Проблема психологического «выгорания», копинг-стратегии 64.5 KB
  Проблема психологического выгорания копингстратегии. Совладающее поведение копингстратегии. Проблема копинга совладания личности с трудными жизненными ситуациями возникла в психологии во второй половине ХХ века. В настоящее время будучи свободно употребляемым в различных работах понятие копинг охватывает широкий спектр человеческой активности от бессознательных психологических защит до целенаправленного преодоления кризисных ситуаций.