55364

Володимир Сосюра – співець землі донецької

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Мета проекту: дослідити, вивчити й узагальнити факти з життя В.Сосюри; ознайомитись із творчим доробком поета, тематикою його творів; на основі цих досліджень розробити урок літератури рідного краю

Украинкский

2014-03-24

100 KB

11 чел.

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Шахтарської міської ради Донецької області

Груповий короткостроковий творчий   проект

«Володимир Сосюра – співець землі донецької»

Керівник проекту Федоренко Г.М., учитель української мови та літератури

Назва проекту «Володимир Сосюра – співець землі донецької»

Предметний розділ література рідного краю

Предмети, задіяні в проекті  українська література

Клас   6

Опис проекту: Проект розрахований на поглиблення знань учнів про письменника рідного краю В.Сосюру. Підготовка проекту триває протягом трьох тижнів. Продукт – відкритий урок із літератури рідного краю.  

Базова інформація

     1.Мета проекту: дослідити, вивчити й узагальнити факти з життя В.Сосюри; ознайомитись із творчим доробком поета, тематикою його творів; на основі цих досліджень розробити урок літератури рідного краю.

   2.Завдання проекту

1.Прищеплювати учням любов до літератури рідного краю, інтерес до її вивчення та виховувати потребу удосконалювати рівень володіння нею, поглиблюючи знання про письменників рідного краю.

2.Формувати в учнів вміння загальнонавчального й комунікативного характеру, вдосконалювати навички самоосвітньої діяльності.

3.Вчити учнів планувати роботу згідно зазначеного часу і вимог.

4.Розвивати в учнів дослідницькі вміння (виявляти проблему, добирати необхідну літературу, виділяти головне тощо).

 

    3.План реалізації проекту:

- розподіл класу на дослідницькі групи,

- складання плану роботи групи,

- практичне самостійне  ознайомлення з матеріалами щодо життя і творчості В.Сосюри, відвідування шкільної та міської бібліотек, вивчення інтернет-ресурсів, підбір віршів,

- проведення уроку літератури рідного краю.

4.Основне питання: реалізація творчих здібностей кожної дитини через пошукову роботу та проведення уроку літератури рідного краю, присвяченого творчості В.Сосюри.

5. Ключове питання: які  форми і методи роботи сприятимуть формуванню в учнів навичок пошуково-дослідницької діяльності.

6.Актуальність проекту: діти повинні знати представників  літератури рідного краю, бути добре обізнаними з їхньою творчістю. 

7. Ключові слова:  інтелект, дослідження, аналіз, синтез, самоосвіта, пізнавальні вміння та навички.

   8.Очікувані результати: 1.Розширення культурно-пізнавальних інтересів школярів

2.Підвищення ступеня активізації самоосвітньої діяльності учнів, опанування  правилами мовної поведінки.

2.Сформованість умінь проводити бібліографічний пошук, працювати з науково-популярною літературою, словниками, підручниками.

3.Сформованість навичок культури мовлення, підвищення рівня словникового запасу учнів.

4.Наявність уміння чітко й послідовно, грамотно висловлювати думки в усному та писемному мовленні.

5.Вдосконалення вмінь працювати в групах.

9.Принципи реалізації проекту:

1.Принцип пріоритетного використання до уроків художніх текстів, переважно класичних.

2.Принцип розвитку на уроках мови читацьких інтересів дітей, формування в них уявлення про неповторність мовної особистості.

3.Принцип тісного поєднання розвитку мовлення і розвитку мислення.

4.Принцип усвідомлення естетичної функції української літератури.


Мета проекту

Стосовно учнів

Стосовно учителя

Навчальна:

1.Вчитись  ставити близькі і дальні цілі.

2.Оволодівати знаннями за власною ініціативою стосовно змісту, обсягу джерел.

3.Удосконаювати вміння обробляти та аналізувати інформацію.

Розвивальна:

1.Розвивати інтелект, увагу, пам’ять, мислення.

2.Удосконалювати вміння працювати самостійно, орієнтуватись в інформаційному просторі.

Виховна:

1.Виховувати активність,

бажання підвищувати власну інформаційну культуру.

2.Формувати інтерес до письменників-представників літератури рідного краю.

Навчальна:

1.Надати учням можливість реалізувати власні  творчі здібності на терені  пошукової  діяльності.

2.Створювати максимально сприятливі умови для інтелектуального, духовного, морально-естетичного розвитку учнів.

Розвивальна:

1.Розвивати у школярів пізнавальну, особис-тісну, самоосвітню компетентності,  логічне мислення,  пізнавальні уміння.

Виховна:

1.Виховувати прагнення до постійного самовдосконалення та підвищення рівня знань з української літератури

Використовувані технології:

 •  Проектна технологія
 •  Технологія саморозвитку особистості
 •  Технологія формування творчої особистості
 •  Технологія створення ситуації успіху

І.ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП.

1.Об'єднання  учнів на групи за бажанням: «біографи», «віршознавці», «географи»

2.Визначення об’єкта дослідження (життєвий і творчий шлях В.Сосюри)

3.Формування теми ( «Володимир Сосюра – співець землі донецької»)

4.Визначення проблемних завдань кожної групи.

5.Висування гіпотез рішення проблемних завдань (кожна група окремо під керівництвом учителя)

6.Вибір методів дослідження

7.Розробка плану дослідження (кожна група окремо). Визначення обсягу групових завдань

8.Пошук інформації, вивчення літератури, інтернет-ресурсів з досліджуваної проблеми.

ІІ. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЕТАП

1.Підбір літератури згідно теми завдання.

2.Підготовка експозиції стосовно життєвого шляху В.Сосюри

3.Оформлення повідомлень «біографів»

4.Оформлення книжкової виставки поета.

5.Добір поезій В.Сосюри згідно тематики.

ІІІ.  ЕТАП ПОДАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

1.Проведення уроку літератури рідного краю.

Критерії оцінювання результатів роботи

(оцінка за проектом відбувається наприкінці уроку за таблицею)

№ з\п

Елемент оцінювання

Максимальна кількість балів

Самооцін-ка

Оцінка експертів

Оцінка вчителя

Загаль-ний бал

1

Самостійність у виконанні поставлених завдань

1

2

Творчий підхід до вирішення проблеми

1

3

Обсяг і глибина знань по темі

1

4

Загальна ерудиція по темі

1

5

Використання наочності

1

6

Почуття часу

1

7

Вміння тримати увагу аудиторії

1

8

Виразність мовлення

1

9

Культура мовлення

1

10

Вміння працювати в групі

1

11

Участь у діалозі

1

12

Додатковий бал

1

Разом

12


Перебіг уроку

І. Активізація уваги учнів, мотивація навчальної діяльності.

Вправа «Посмішка»

ІІ. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

ІІІ. Опрацювання досліджуваного матеріалу.

 1.  Вступне слово учителя.

Стоїть на березі Дінця

Верба – краса небесна;

Донеччина свого співця

Чекає кожну весну.

До неї завше він іде:

Крізь плітки, пересуди, крізь наклепи бридкі людей,

Що списом б'ють у груди.

Він стільки утисків зазнав…

А за яку провину7

Бо серцем віддано благав –

Любити Україну!

Близько шістдесяти поетичних збірок, десятки поем, автобіографічна проза – це безмежний світ Володимира Сосюри, це історія, пережита в любові й ненависті, радості й журбі гостро, до сліз, до знемоги. Як лірик тривожної, музичної душі, він черпав сили у вічно молодому русі людського життя й природи, вірив у нього.

У 1962 році в одній із поезій він писав:

Я все люблю, люблю без краю,

Люблю за серця теплого биття…

Я крапля та, що думає й співає

У океані вічному життя…

2. Презентація знахідок творчих груп біографів, географів та віршознавців.

Учень. Як важко розпочати розповідь про те, що дуже любиш і чим захоплюєшся. Мені здається, що поезія схожа на бездонну криницю. Чим більше з неї береш, тим краща в ній вода.

Учень. І дійсно, поезія Володимира Сосюри є своєрідний літопис нашої Батьківщини. Це справжній самородок, який залишив людям у спадок солов*їний голос, свої невмирущі твори.

«Біографи» 6 січня 1898 року народився той, кому долею судилося стати великим українським поетом-ліриком. Батьки – Микола Володимирович Сосюра та Антоніна Дмитрівна Сосюра сподівались на щасливу долю своєї дитини. Але життя приготувало багато несподіванок маленькому Володимиру. Це і робота на содовому заводі у 14 років,і служба козаком у петлюрівській армії у віці 20 років, і перебування у денікінському полоні у віці 22 років і так далі.  Але завжди  він безмежно любив свій рідний край – Україну – не тільки оспівував його, він боровся за нього, за його волю, за його розквіт і могутню велич.

«Географи» на карті показують місце народження (м.Дебальцеве Донецької області), зазначають особливості цієї місцевості

«Віршознавці» Душею народу звемо ми такого поета, який усвідомлює значення поетичного слова.

Вірш 1. Я знаю силу слова –

Воно гостріш штика.

І швидше навіть кулі,

Не тільки літака.

Воно проміння швидше,

В нім думка й почуття.

Воно іде в народи

Для вічного життя.  

Вірш 2. Як не любить той край,

Де вперше ти побачив

Солодкий дивний світ,

Що ми звемо життям.

«Біографи» Силу слова віддавав він своїм вчителям, згадував літа навчання, добрих наставників. Про них згадує і в романі “Третя рота”, що вже побачив світ після смерті автора у 1988 році.

Учень. Не можна без хвилювання читати його баладу “Вчителька”, написану в 1959 році. Йдеться про епізод, коли вчителька зі своїми учнями переходила вулицю:

Вірш 3. Вела дітей учителька смуглява.

Але трамвай насунувся, як мла…

Та вчителька швидкішою була,

Розсунула дітей направо і наліво

І встигла вбік відскочити сама.

І поки пролетів трамвай,

Стояли діти, як горобенята

З обох боків,

Життя врятований розмай…

А потім кинулись геройку обнімати.

Я бачив фото, і на фото тім

Вона з дітьми, смуглява і привітна.

З усмішкою, що з неї серце квітне,

На свіжому обличчі молодім,

В труді до того скромна й непомітна.

Учень. Таких наших вихователів, вчителів, непомічених багатьма, добре бачив поет, цінував їх подвижницьку місію – виводити на шляхи життя юні покоління. У цій же збірці віршів “Близька далина” (1960р.) чимало посвят і лікарям, і шахтарям, і стрілочникам…

Учень. Володимир Сосюра писав про все, чим народ, чим живе кожна людина.

 

Вірш 4. Я дивлюся на все, що хвилює мене,

І про все це пісні я співаю,

Про життя, що шумить,

Наче море ясне,

Про народ, що люблю я без краю

Учень. Читаючи вірші поета-земляка, не перестаєш дивуватися, як поет майстерно змальовує образним словом її трудові будні. Свою любов до Батьківщини він передає в поезії “Донеччино”.

Вірш 5. Донеччино моя, твоїх вітрів дихання

Я відчуваю знов, як в ті далекі дні.

Коли квітки в росі солодкого світання

Над голубим Дінцем всміхалися мені…

Іду полями я, а в глибині під ними,

У штреків плетиві підземний дивний світ

Зітхає і гримить, і дзвоном повнять рими,

Такий близький мені іще з хлоп'ячих літ.

Донеччино моя, моя ти батьківщино,

Тобі любов моя і всі мої чуття.

Я до твоїх грудей приникнув, як дитина,

Щоб знов набратись сил для пісні і життя.

«Біографи» В автобіографії В.Сосюра писав про початок свого творчого шляху: ”Вірші почав писати з 14 років. Писав російською і українською мовами. Перші вірші мої були надруковані в 1917 році в газеті “Голос рабочего”, що виходила в Лисичому”.

«Віршознавці» У поета є більше тридцяти поезій російською мовою. Ознайомимось із деякими із них.

Вірш 6.  Если можешь…

Если можешь простить, то прости,

Если можешь забыть, то забудь.

Дай мне с прошлым порвать всё, уйти,

Дай мне легче, без муки вздохнуть.

Не тоскуй. И в очах пусть слеза

Не трепещет лучистой звездой.

В сердце стонет всё тише гроза,

Друг, простимся без жалоб с тобой.

Дай мне с прошлым порвать всё, уйти,

Дай забыться, навеки уснуть.

Если можешь простить, то прости,

Если можешь забыть, то забудь.

Вірш 7. Счастье

Счастье – бред утомлённой души,

Счастье – сказка задумчивых звёзд,

Счастье – грёзы фиалок в тиши,

Счастье – сон умирающих роз.

Это – звук. Только звук в небесах.

Там в далёких надзвёздных краях.

Счастье, может быть есть,

Но не здесь.

Учень. Багато творів Володимира Сосюри покладено на музику: «Гей, тополі мої», «В моїй душі пісень моря», «В чистом небе донецком».

«Віршознавці» Невід*ємною частиною його творчості є пейзажна лірика.

Вірш 8 «Зима»

Вірш 9 «Літо»

Вірш 10 «Осінь»

Вірш 11  «Люблю весну»

Учень. Володимир Сосюра – це і глибинно-бентежний березень, і замріяно-прозорий вересень української поезії. Як не можна уявити весни без березневої безпосередності, а осені без вересневої щедрості, так не можна уявити нашої поезії без Володимира Сосюри.

Вірш 12. Чи осінь дощова, похмура,

Чи вітер, крижана імла –

Дарує нам пісні Сосюра,

А з ними холоду нема.

Його життя промінням грає,

Дніпра величний гімн шумить,

Його пісні – до небокраю,

І голос не стиха й на мить.

Учень. Вже минуло багато років, як немає на світі Володимира Миколайовича Сосюри. Але його творчість – хай це звучить банально – займає гідне місце в історії української літератури.

Учень. Донецьк – початок його творчості.

Дніпро – розквіт, а епілогу нема і не буде, бо тільки справжній поет з народом навіки.

IV. Узагальнення й систематизація матеріалу.

 1.  Аналіз матеріалів експозиції, присвяченої життєвому шляху В.Сосюри.
 2.  метод «Незакінчені речення»
 3.  В.Сосюра народився на Донеччині в місті … (Дебальцеве)
 4.  Дитячі роки пройшли в селищі …(Третя рота)
 5.  Автобіографічний роман В.Сосюри має назву … («Третя рота»)
 6.  Цей роман побачив світ у … (1988 році)
 7.  Батько його за походженням був… (француз)
 8.  Мати звали… (Антоніна Дмитрівна)
 9.  Перша збірка поета вийшла у 1921 році і мала назву… («Поезії»)
 10.  В.Сосюра почав писати вірші з… (14 років)
 11.  У 1963 році отримав премію, яка називається… (Шевченківська)
 12.  На музику покладено такі твори, як… («Гей, тополі мої», «В моїй душі пісень моря», «В чистом небе Донецьком»)
 13.  Крім української мови поет писав…. мовою (російською)
 14.   В.Сосюра похований у місті… (Київ)

V. Підведення підсумку уроку

Рефлексія. Вправа «Мікрофон»

 

VІ. Домашнє завдання.

Середній рівень – проілюструвати одну з поезій В.Сосюри

Достатній рівень – вивчити одну з поезій

Високий рівень – написати твір-мініатюру «В.Сосюра – співець ніжності, краси й кохання»

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Гальченко С. Бібліотечка вчителя-словесника \\ Диво слово. – 1998. - №1. – С. 54-61
 2.  Кальченко С. За любов до України \\ Українська мова та література. 1998. 8 лютого. - №72
 3.  Проектне навчання на уроках української мови та літератури. Учитель року \ уклад. Є.І.Науменко, О.М.Чхайло. – Х.: Вид.група «Основа», 2008, 122с.
 4.  Ющенко О. Такий я ніжний, такий тривожний…  \\ Освіта України. 1998. 1 січня. - №1/73/.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50397. Дослідження ефективності роботи комерційного банку з пластиковими картками на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк» 1.81 MB
  З’ясувати суть та розглянути види пластикових карт; вивчити способи організації роботи банку з платіжними картками; систематизувати нормативно-правова базу регулювання роботи банків з платіжними інструментами; провести аналіз діяльності ПАТ КБ «Приватбанку» на ринку платіжних карток та окреслити можливі напрями її удосконалення...
50399. Проверка закона сохранения импульса и закономерности времени упругого удара шаров с использованием теории размерности 59 KB
  Масса шара равна 17050510‾ кг Диаметр шара равен 3405 10‾ м Плотность шара равна 70210 кг м Модуль Юнга равен 100 ГПа Длина нити маятника равна 049 м Скорости шаров после соударения: V 1=2√gl sinα 1cр 2 1 V 2=2√gl sinα 2cр 2 2 Скорость шара до соударения: V1= 2 √gl sinα 2 3 По закону сохранения импульса импульс шара до соударения равен сумме импульсов шаров после соударения: P = P ...
50400. Изучение принципа работы баллистического маятника 80.5 KB
  Определение момента инерции баллистического маятника и коэффициента упругих сил кручения.2кг Результаты опытов вводим в ПЭВМ и с помощью специальной программы производим расчет: а коэффициента упругих сил кручения: б момента инерции баллистического маятника: Задание 2. Определение момента инерции баллистического маятника и коэффициента упругих сил кручения методом наименьших квадратов.
50402. Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического маятника 279 KB
  Цель работы: изучение принципа работы баллистического маятника и закона сохранения момента импульса; экспериментальная проверка зависимостей между физическими величинами характеризующими крутильные колебания; экспериментальное определение постоянной упругих сил кручения и момента инерции баллистического маятника; определение коэффициента затухания крутильных колебаний. экспериментальное определение с помощью баллистического маятника скорости пули Приборы и принадлежности: баллистический маятник ГРМ02 со счётчиком периодов...
50404. Изучение законов динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси на маятнике обербека 76.5 KB
  В этой модели считается что трение в оси блока 8 отсутствует этот блок невесом а момент сил трения Μтр в оси блока с крестовиной не зависит от угловой скорости вращения. В этих условиях ускорение груза массой m постоянно на всем отрезке Н и равно: где r радиус намотки I момент инерции блока с крестовиной r=r1 либо r2 I определяется положением грузов массой m´ каждый и моментом инерции блока без грузов I0.1 Проверка независимости момента сил трения Μтр от угловой скорости вращения блока Если Μтр не зависит от угловой...