5538

Расчет естественных характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения

Лабораторная работа

Физика

Расчет естественных характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения Цель работы: Экспериментальное построение естественных механических и электромеханических характеристик двигателя постоянного тока (ДПТ) независимого возбуждения, ...

Русский

2012-12-13

146.01 KB

24 чел.

Расчет естественных характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения

Цель работы:

Экспериментальное построение естественных механических и электромеханических характеристик двигателя постоянного тока (ДПТ) независимого возбуждения, определение модуля статической жесткости механической характеристики и построение зависимости КПД от нагрузки.

Пояснения к работе:

Для выполнения работы используется двигатель постоянного тока независимого возбуждения. Напряжение на якорную и цепь возбуждение двигателя подводится от автотрансформатора Т через выпрямители В1 и В2.

Контроль за значением подводимого напряжения производиться вольтметром PV на 250 В. Амперметры PA1, РА2, РА3 измеряют ток в обмотке якоря, возбуждения и на электромагнитном тормозе. Питание обмотки возбуждения производится через выпрямитель В2. Реостатами R1 и R2 регулируют токи в цепи якоря и возбуждения, а амперметрами РА1 и РА2 контролируются их значения. Значение тока возбуждения не должно превышать 0,4 А. Частота вращения измеряется с помощью фототахометра ФТ-1, представляющего собой переносную конструкцию, включающую электронный счетчик и фотоэлектрический преобразователь с диском. Индикаторный фототахометр имеет 4 диапазона: 0500; 01000; 02000; 05000 об/мин.

Принципиальная схема лабораторной установки.

Обозначение прибора

V

A1

R1

A2

R2

A3

Единица измерения

В

А

Ом

мА

Ом

А

Предел шкалы

0250

01

470

0500

1000

03

Механическая характеристика двигателя:

№, п/п

Измерить

Вычислить

Примечание

М, Н

n, об/мин

Iя, А

ω, 1/с

Се

См

Uя =110 В

Iв = 0,5 А

Rд = 0 Ом

1

0

2900

0,11

303,53

0,34

0

2

0,04

2800

0,18

293,07

0,338

0,222

3

0,08

2700

0,27

282,6

0,332

0,296

4

0,12

2550

0,34

266,9

0,338

0,352

5

0,16

2500

0,43

261,67

0,322

0,372

6

0,2

2450

0,52

256,43

0,307

0,384

Механическая характеристика ω = f ( M ) :

Электромеханическая характеристика ω = f ( I ) :

Исследование способов регулирования скорости вращения якоря двигателя:

  1.   Изменяем ток возбуждения


№, п/п

Измерить

Вычислить

Примечание

М, Н

n, об/мин

Iя, А

ω, 1/с

Се

См

Uя =110 В

Iв = 0,3 А

Rд = 0 Ом

1

0

3600

0,12

376,8

0,268

0

2

0,04

3500

0,21

366,33

0,257

0,19

3

0,08

3300

0,31

345,4

0,251

0,258

4

0,12

3100

0,42

324,47

0,242

0,286

5

0,16

3000

0,54

314

0,221

0,296

6

0,2

2800

0,66

293,07

0,206

0,302

Электромеханическая характеристика ω = f ( I ) :

U = Un , I = 0.3 A

Rд = 0

U = Un   I = In

Rд = 0

Механическая характеристика ω = f ( M ) :

U =  Un , I = 0.3 A

Rд = 0

U = Un   I = In

Rд = 0

  1.   Изменяем подводимое напряжения

№, п/п

Измерить

Вычислить

Примечание

М, Н

n, об/мин

Iя, А

ω, 1/с

Се

См

Uя =70 В

Iв = 0,5 А

Rд = 0 Ом

1

0

1900

0,1

198,87

0,321

0

2

0,04

1750

0,16

183,17

0,33

0,25

3

0,08

1650

0,24

172,7

0,321

0,334

4

0,12

1600

0,34

167,47

0,296

0,352

5

0,16

1450

0,41

151,77

0,3

0,39

6

0,2

1300

0,5

136,07

0,293

0,4

Электромеханическая характеристика ω = f ( I ) :

U = 70 В.  I = In 

Rд = 0

U = Un   I = In

Rд = 0

Механическая характеристика ω = f ( M ) :

U = Un   I = In

Rд = 0

U = 70 В.  I = In 

Rд = 0

  1.   Изменяем сопротивление в цепи якоря

№, п/п

Измерить

Вычислить

Примечание

М, Н

n, об/мин

Iя, А

ω, 1/с

Се

См

Uя =110 В

Iв = 0,5 А

Rд = 15 Ом

1

0

2850

0,12

298,3

0,344

0

2

0,04

2750

0,18

287,83

0,344

0,222

3

0,08

2600

0,26

272,13

0,347

0,308

4

0,12

2500

0,34

261,67

0,342

0,352

5

0,16

2350

0,42

245,97

0,344

0,38

6

0,2

2200

0,51

230,27

0,344

0,392

Электромеханическая характеристика ω = f ( I ) :

U = Un   I = In

Rд = 15 Ом

U = Un   I = In

Rд = 0

Механическая характеристика ω = f ( M ) :

U = Un   I = In

Rд = 15 Ом

U = Un   I = In

Rд = 0


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65620. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 265 KB
  Практичне розв’язання завдань які постали перед системою медичної освіти України потребує належної підготовки лікарів компетентність яких відповідатиме міжнародним стандартам та які здатні на високому професійноетичному рівні у складних умовах сьогодення ефективно вирішувати...
65621. ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВИХ МЕТОДІВ ДО ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ В РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ 5.84 MB
  Робота всіх радіотехнічних пристроїв супроводжується динамічними спотвореннями при обробці сигналів з маніпуляцією параметрів або з безперервною зміною цих параметрів. Дослідженню і розробленню методів аналізу динамічних режимів кіл та перетворень нестаціонарних сигналів в динамічних колах присвячено багато робіт.
65622. ПОВІСТІ Й РОМАНИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: АРХЕТИПНИЙ АНАЛІЗ 149 KB
  Цей аспект його творчості довго замовчувався дослідниками. Об’єктивний аналіз написаного митцем засвідчує, що його українська сутність виявляється не лише на ідеологічному рівні, а й виринає із глибин підсвідомості. Через те він немовби зсередини бачив історію України, долю українців, душу українця.
65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...
65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...
65626. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.48 MB
  Перспективним напрямом вирішення завдання щодо підвищення харчової цінності зниження дефіциту есенційних речовин є розроблення технології соусів функціонального призначення що передбачає поєднання традиційної сировини з дієтичними добавками.
65627. ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТА ДВОРІВНЕВІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В IP/MPLS-МЕРЕЖАХ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ TRAFFIC ENGINEERING 577.5 KB
  Графові моделі пошуку найкоротшого шляху, що використовуються в сучасних протоколах маршрутизації, а також засновані переважно на адміністративному впливі механізми управління чергами мають досить обмежені можливості щодо врахування характеристик трафіка й вимог, що стосуються якості обслуговування та масштабованості.
65628. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об’єктів 397 KB
  На відміну від автоматичних установок пожежогасіння які розраховують виходячи з подачі об’єму рідини на одиницю площі за відрізок часу в якості параметрів ефективності зменшення установкою екологічно шкідливого впливу аварії автором запропоновано розраховувати нову установку виходячи з відношення об’єму розпорошеного...