55383

Нахождение значений тригонометрических функций от аркфункций

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Тип урока: комбинированный, состоит из 6 учебно-воспитательных моментов: организационный момент, проверка домашнего задания и подготовка к изучению нового материала, изучение и закрепление нового материала, итог урока.

Русский

2014-03-24

94 KB

1 чел.

Е.С. Крючкова

Студент ВГУ 4курса, математического фак-та, 4группы.

Дата:___________ .

Предмет: «Алгебра и математический анализ: 10 - 11 классы».

Тема: «Нахождение значений тригонометрических функций от аркфункций».

Тип урока: комбинированный, состоит из 6 учебно-воспитательных моментов: организационный момент, проверка домашнего задания и подготовка к изучению нового материала, изучение и закрепление нового материала, итог урока.

Ход урока

1. Организационный момент

Учитель сообщает учащимся тему и цель урока.

На прошлых уроках учащиеся изучили определение аркфункций и их свойства, учились находить область определения и область значений функций, содержащих арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс, решать уравнения, содержащие аркфункции. Дома ученики должны были решить такие уравнения.

2. Проверка домашнего задания.

Проверка домашнего задания позволит определить уровень усвоения пройденного, устранить пробелы в знаниях, подготовить к изучению нового материала. Решения приготовлены на доске учащимися во время перемены.

Какие формулы были использованы при решении этих уравнений?

Как мы получили эти формулы? (Формулы следуют из определения арксинуса и арккосинуса).

Что называется арксинусом и арккосинусом числа а? (Арксинусом числа а называется такое число из отрезка [-/2; /2], синус которого равен а.. Арккосинусом числа а называется такое число из отрезка[0; ], косинус которого равен а).

Что называется арктангенсом и арккотангенсом числа а? (Арктангенсом числа а называется такое число из интервала[-/2; /2], тангенс которого равен а. Арккотангенсом числа а называется такое число из интервала(0, ), котангенс которого равен а).

Какие формулы следуют из этих определений?

(tg(arctg t) = t, ctg(arcctg t) = t).

3. Подготовка к изучению нового материала

Вычислите: (задание, записанное на доске, учащиеся выполняют устно).

Выполнение последнего задания может вызвать затруднения. Однако создание проблемной ситуации на этом этапе позволит логически перейти к изучению новой темы.

4. Изучение нового материала

5. Закрепление нового материала

Вычислите:

№1 (выполняет ученик).

№2 (учащиеся выполняют задание по вариантам, за доской его выполняют двое учащихся, выполненные задания проверяются всем классом).

а)

б)  

№3   

№4

№5  

6. Итог урока. Домашнее задание

Итак, на уроке ученики научились находить значения косинуса от арксинуса и синуса от арккосинуса. Вопросы нахождения синуса от арктангенса или тангенса от арккосинуса или арксинус от котангенса и т.д. мы будем рассматривать на факультативных занятиях. Главное запомнить принцип выполнения подобных заданий.

В качестве домашнего задания учащимся предлагается вычислить:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7892. Воєнні кампанії 1915-1918 років 19.03 KB
  Тема уроку. Воєнні кампанії 1915-1918 років. Мета: розкрити зміст воєнних кампаній 1915-1918 років розвивати аналітичні вміння при вивченні всесвітньої історії виховувати в учнів зацікавленість до новітнього періоду всесвітньої історії Обладнання:...
7893. Юридична відповідальність 48.5 KB
  Тема. Юридична відповідальність Мета: Розглянути поняття юридична відповідальність, ознаки, види, характеристика розвивати в учнів здатність застосовувати отримані на практиці виховувати в ліцеїстів правову культуру та законослухняність. Обладнанн...
7894. Історія Київської Русі 71 KB
  Історія Київської Русі 1.Київська Русь. Загальна характеристика. За часів князювання Володимира Великого (980-1015 рр.) було завершено формування території Київської Русі. Вона займала територію від Чудського, Ладозького й Онезького озер на пі...
7895. Правопорядок і правопорушення. Юридична відповідальність 57 KB
  Правопорядок і правопорушення Мета: Розглянути правопорядок, законність як важливі суспільно-правові явища, визначити зміст поняття правопорушення та його структуру формувати в учнів позитивну правосвідомість розвивати критичне мислення. Обладнанн...
7896. Правоохоронні органи України 58.5 KB
  Правоохоронні органи України Мета: закріплення знань про правоохоронні органи України, їхню структуру та функції розвиток вміння використовувати на. практиці знання, набуті на уроках з правознавства виховання поваги до органів державної влади (у ц...
7897. Орест Субтельний. Україна: Історія. 3.76 MB
  Орест Субтельний. Україна: Історія. Історія України Ореста Субтельного - ґрунтовний підручник з української історії нерадянського штабу, на якому згодом вчилося не одне покоління вітчизняних студентів. Підручник став справжньою класикою навчально-іс...
7898. Цінності та перспективи християнської моралі 97.16 KB
  Цінності та перспективи християнської моралі Зміст Вступ Поняття християнська мораль,її особливості тасутність Основні моральні цінності Перспективи християнської моралі Висновки Література Вступ Тема роботи,на мо...
7899. Поняття політики. Політика і влада 53 KB
  Поняття політика (від грецького поліс - місто-держава, і похідного від нього - політикос - усе, що повязано з містом — держава, громадянин, управління та ін.) має особливу історію. Загальновизнаною є думка, що цей термін набув поширення під впливом трактату Арістотеля Політика...
7900. Суспільний характер свідомості. Пізнання та його розуміння 66.5 KB
  Суспільний характер свідомості Природа свідомості, яка має різноманітні форми свого прояву, особливого статусу набуває в суспільному характері свого існування. І якщо раніше мова йшла насамперед про індивідуальну свідомість, то зараз ітиметься про...