55390

Міжнародні телекомунікаційні проекти як ефективний засіб формування комунікативної компетенції учнів

Курсовая

Педагогика и дидактика

Життя ставить перед сучасною освітою завдання виховання та навчання учня, який може гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, що динамічно змінюються, самостійно здобувати необхідні знання, уміло використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на практиці, щоб протягом всього життя мати можливість знайти в ньому відповідне місце

Украинкский

2014-03-24

402 KB

3 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 4

Відділ освіти Лохвицької райдержадміністрації

                             Районний методичний кабінет

  

                

Міжнародні телекомунікаційні проекти

як ефективний засіб  формування

комунікативної компетенції учнів

                                              

                                                              Антоніна Миколаївна Алова,

                                                              учитель іноземної мови

                                                              першої кваліфікаційної категорії

                                                              загальноосвітньої

                                                              школи І-ІІІ ступенів №2

                                                              м. Червонозаводського

Лохвицького району

                                              Лохвиця-2011


Укладач        Антоніна Миколаївна Алова,

                     учитель іноземної мови,

             першої кваліфікаційної категорії

             загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №2

             м.Червонозаводського Лохвицького району

Рецензент     Віра Іванівна Погрібняк, відмінник освіти України,

                     учитель-методист  вищої  кваліфікаційної  категорії

                     світової літератури

                     загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

                     м. Червонозаводського  Лохвицького району

                                           

                                             Анотація

У розробці говориться про міжнародні телекомунікаційні проекти як ефективний засіб формування комунікативної компетенції учнів, описуються етапи роботи над проектом, міститься інформація та електронні адреси деяких програм, що координують роботу міжнародних проектів, даються конкретні поради з власного досвіду щодо міжнародного співробітництва та в електронному варіанті містяться матеріали, одержані в результаті  співпраці з школами Великобританії, які можуть стати корисними про вивченні тем “Їжа і напої”, “Спорт”, “Свята і традиції Британії” на уроках англійської мови. Матеріали розробки можуть бути використані учителями і викладачами англійської мови та інших навчальних предметів, які бажають налагодити співпрацю з школами-партнерами з інших країн чи взяти участь у роботі міжнародних проектів.


Зміст

Що таке навчальні телекомунікаційні проекти?............................................   4

Етапи роботи над  проектом………………………………………………        5

Програма“Global Gateway”……………………………………………………  6

Програма “Science-Across the World”……………………………………….. 10

Компанія “ePals”……………………………………………………….. ……  11

Організація “iEARN”…………………………………………………………  12

Global Teenager Project”…………………………………………………….   13

Список використаних джерел……………………………………………….   14


Життя ставить перед сучасною освітою завдання виховання та навчання учня, який може гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, що динамічно змінюються, самостійно здобувати необхідні знання, уміло використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на практиці, щоб протягом всього життя мати можливість знайти в ньому відповідне місце; самостійно і критично мислити, чітко усвідомлювати, де і яким чином знання, які вони здобули, можуть використовуватися в оточуючому світі; бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах, вміти спільно працювати в різних галузях, не уникаючи конфліктних ситуацій, а вирішуючи їх, самостійно працювати над розвитком своєї духовності, інтелекту, культурного рівня.

Отже, головний стратегічний напрямок розвитку системи шкільної освіти має базуватися на вирішенні проблеми особистісно-орієнтованого навчання, в центрі уваги якого знаходиться особистість учня та його діяльність, а не процес викладання основ наук. Провідним чинником у вирішенні цих завдань постають новітні технології навчання, більшість  з яких стали доступними завдяки Інтернету. З'явившись на початку восьмидесятих років, телекомунікаційні мережі спочатку використовувалися у сфері науки і освіти лише як зручний і оперативний вид зв'язку, оскільки вся мережна робота тоді полягала в обміні листами між учнями. Проте, як показала міжнародна практика і численні експерименти, на відміну від простого листування, спеціально організована цілеспрямована спільна діяльність учнів в мережі може дати кращий результат. Найефективнішою виявилася організація сумісних проектів на основі  співпраці учнів різних шкіл, міст і країн. Основною формою організації учбової діяльності учнів в мережі став  телекомунікаційний проект.                                                                     

          Навчальний телекомунікаційний проект – це спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, організована на основі комп'ютерної телекомунікації, яка має спільну мету – дослідження певної проблеми, узгоджені методи, способи діяльності і направлена на досягнення спільного результату.

         Ця гуманістична технологія  дозволяє учням не лише успішно засвоювати матеріал, а й розвиватися інтелектуально, формує навички критичного мислення, виховує самостійність, комунікативні навички, толерантність та сприяє здійсненню міжпредметних зв'язків. Ідея використання методу телекомунікаційних проектів виникла в системі освіти багатьох країн світу в результаті  усвідомлення прогресивними педагогами необхідності і значущості міжнаціональних  зв’язків молоді та педагогів з тим, щоб надбання різних освітніх систем, методичних і педагогічних концепцій, а також загальнолюдські цінності, зрозумілі та прийнятні в різних куточках світу, знайшли своє реальне втілення та стали приоритетними в системах шкільної освіти цих країн і народів, для визнання необхідності розуміння різних культур, що може стати основою їх порозуміння та виживання людства. При вивченні англійської мови значення телекомунікаційних проектів важко переоцінити. Матеріали міжнародних проектів необхідно оформляти на англійській мові і це стимулює учнів до практичного застосування набутих знань. Разом з тим, опрацьовуючи інформацію, одержану від партнерів, діти збагачують  свій лексичний запас та знання  з граматики.  Міжнародні проекти, які проводяться на англійській мові, доцільно включати, якщо дозволяє програма, в структуру змісту навчання для даного класу і співвідносити його з тією або іншою темою усної мови і читання. Таким чином, вибрана тема для телекомунікаційного проекту органічно вписуватиметься в систему навчання, включаючи весь програмний мовний матеріал. Якщо міжнародний проект передбачається по інших предметах шкільної програми, але також повинен виконуватися на англійській мові, то працювати над ним доцільно під час позакласної роботи, як правило, не всією групою, а окремими учнями.

            Робота над  телекомунікаційним проектом включає певні етапи, які потрібно врахувати і чітко спланувати для досягнення максимальної ефективності праці.

1 етап -організаційний. Він  включає уявлення і пошук партнерів, який  здійснюється за допомогою представницьких листів. Автори розказують про себе, про свої захоплення і професійні інтереси. Мета таких листів -- не тільки повідомити яку-небудь інформацію, але і привернути, зацікавити потенційного партнера по листуванню, викликати у нього бажання співпрацювати. Тому чим яскравішим і цікавішим буде ваш лист, тим у вас більше шансів одержати на нього відгук. За традицією, що склалася в мережі, при листуванні вчителів їх представницькі листи обов'язково включають відповіді на наступні питання:

- що з себе представляє ваша школа: її спеціалізація і найцікавіші риси;

-де знаходиться ваша школа (республіка, місто, район), чим знамените це місце;

-які класи (вчителі, учні) хотіли б брати участь в листуванні, чому;

-ваші особисті і професійні інтереси, хобі.

Подібний лист можна розмістити під грифом "Шукаю партнера" у всіх доступних вам конференціях і чекати відгуків.  Можна відправити свій представницький лист безпосередньо ведучому тієї конференції, яка вас зацікавила. Цілком можливо, що після такого листа координатор проекту швидко запропонує вам партнера і ви станете учасником якого-небудь мережного проекту або програми.

2 етап - вибір і обговорення головної ідеї майбутнього проекту:  включає визначення цілей і задач (навіщо потрібен  цей проект, що  учні дізнаються і чому навчаться після закінчення роботи над ним) та  обговорення стратегії  їх досягнення. Цей етап проводиться вчительськими парами, що відбулися, за участю координаторів з обох боків (якщо проект міжнародний).

3 етапбговорення методичних аспектів і організація роботи учнів. На цьому етапі можлива  індивідуальна робота  координатора з вчителем.

4 етап -структуризація проекту. Він включає обєднання учнів у групи, виділення  завдання  для кожної  групи з урахуванням інтересів і можливостей дітей, підбір необхідних матеріалів, визначення планованих результатів і способів їх рішення, обговорення питання оформлення матеріалу.

5 етап включає власне роботу над проектом. Ретельно розроблені завдання для кожної групи  учнів і підібраний (якщо це необхідно) матеріал дозволяють вчителю не втручатися в роботу групи, виконуючи роль консультанта. Передбачається інтенсивний обмін інформацією, думками, одержаними результатами між партнерськими групами різних шкіл.

6 етап -підведення підсумків. На цьому етапі учні  обговорюють виконану роботу, результати узагальнюються і оформляються у вигляді книги, журналу, відеофільму чи презентації.

       Як можна бачити, участь у міжнародних телекомунікаційних проектах вимагає, крім технічного забезпечення, значних зусиль і затрат часу, але результат того вартий. Ми впевнилися в цьому на власному досвіді і хочемо поділитися своїми надбаннями.

                   Global Gateway (http://www.globalgateway.org.uk/).

            

Ми знайшли партнера за допомогою програми Global

Gateway.(http://www.globalgateway.org.uk/). Це – початкова школа міста Блекберн. В ході співпраці ми обмінюємося інформацією з різних тем, збагачуємо свої знання про традиції і звичаї Великобританії, про повсякденне життя дітей цієї країни і, звичайно ж, покращуємо рівень володіння англійською мовою. Крім того, в рамках  програми можна  взяти  участь у роботі міжнародних проектів, здійснити обмін групами школярів і навіть здобути  нагороди. “Global gateway”-це чудова можливість показати, що за допомогою міжнародних зв’язків можна не тільки налагоджувати дружні стосунки, але також розвивати навички критичного мислення, розширювати кругозір, підвищувати мотивацію навчання.

Для того, щоб налагодити співпрацю, потрібно здійснити декілька кроків. Перший крок – реєстрація. Зайдіть на сайт проекту, знайдіть  і натисніть заголовок “Register your school now”. Заповніть бланк реєстрації, давши відповіді на всі запропоновані питання. Напишіть представницький лист. Він буде розміщений на сайті проекту. Другий крок-це пошук партнера. Знайдіть і натисніть заголовок “Enter here to start finding a partner”. Вам запропонують вибрати школу у Британії чи в інших країнах. Вибравши країну, ви побачите інформацію про школи, які також шукають партнерів. Якщо вас зацікавить якась школа, надішліть їй повідомлення і чекайте відповіді.

Пропонуємо вам ознайомитися з докладнішою інформацією про пошук школи-партнера, розміщеною на сайті проекту.

    Ласкаво просимо до служби пошуку шкіл-партнерів Global Gateway. 

    Ми дуже хочемо, щоб всі школи, що входять до служби Gateway, знайшли партнерів. Бажаємо Вам успіху у Вашому пошуку!

    Спочатку Вам треба зареєструвати Вашу школу (Register your school) за допомогою кнопки на головній сторінці.  Заповніть інформацію про себе у відповідності з інструкцією. Кожну школу можна зареєструвати лише один раз.  Зберігайте Ваше ім'я користувача (Username) і пароль (Password) у надійному місці. Їх не можна змінювати з причин безпеки.  Використовуйте ім'я користувача (Username) і пароль (Password), якщо хочете оновити інформацію про себе (Edit your details). 

    Хочете скористатися корисними порадами щодо реєстрації?

    Ви повинні заповнити всі поля на екранах 1, 2 і 3 як можна точніше і уважніше. Цю інформацію побачать потенційні партнери. Особливе значення має контактна інформація. Багато шкіл можуть скористатися електронною поштою. Ви можете вказати Вашу особисту і шкільну адреси електронної пошти. При можливості заповніть обидва  поля,  щоб у разі втрати однієї адреси можна було скористатися іншою. Якщо ви перевіряєте пошту рідко, наприклад, раз на тиждень або менше, то було б корисно вказати це у Вашому повідомленні (Your Message). Тоді  школи, які зв’язуватимуться з вами, не стануть чекати негайної відповіді.

      Розділ під назвою «Ваше послання» є найважливішим етапом Вашої реєстрації. Школи бачать перші 300 символів (3-4 речення), а решту вони можуть прочитати, натиснувши на кнопку Більше (More). Тому дотримуйтесь таких порад:

• Виражайтеся чітко і ясно.

• Вкажіть особливості Вашої школи.

• Додайте деякі описи, щоб можна було краще уявити собі Вашу школу.

    Міжнародна робота полягає не в додаванні чогось нового, а в поліпшенні того, що Ви вже робите. Вкажіть деякі проекти, якими займаються Ваші учні, а також предмети і теми, які вони вивчають. Вкажіть, що нове і цікаве міг би привнести в них іноземний партнер?  Які способи поліпшення навчальної програми партнера Ви можете запропонувати?

    У Великобританії учні початкових класів найчастіше вивчають такі предмети та теми:

 Географія

Річки, міста, пустелі, забруднення навколишнього середовища, сталий розвиток, альтернативні джерела енергії, екологічно прийнятна технологія, клімат.

 Історія

Стародавній Єгипет, Стародавній Рим, Давня Греція, знамениті люди.          Людина, суспільство, здоров'я

Здорове харчування, відмінності між культурами і народами, справедливість, вміння слухати і поважати співрозмовника.

 Мистецтво

Китайський живопис, створення книг, мистецтво корінних жителів.

 Музика

У деяких школах Великобританії є інструменти різного походження, такі як  індійські металеві барабани, шаманські бубни і т.п.

    Учні старших класів вивчають більшу кількість предметів і широкий діапазон різних тем. Наприклад: сталий розвиток, інформаційні технології, сучасна історія, сучасні іноземні мови, музична композиція, мистецтво і дизайн, засоби зв'язку і т.д.

    Оновлення інформації про себе

    Щоб увійти в розділ «Оновлення інформації про себе» (Edit your details), використовуйте свій пароль (Username) і ім'я користувача (Password). Ви можете змінити інформацію про себе, якщо в чому-небудь помилитеся. Ви можете також переписати Ваше послання (Your Message): можливо, Ви захочете додати  відомості про те, що Ви зараз вивчаєте або плануєте. Має сенс перерахувати деякі з останніх досягнень школи, особливо якщо вони незвичайні, творчі або оригінальні.

    Незабаром буде додана функція пошуку за ключовими словами з тексту, тому в кінці повідомлення Ви навіть можете додати ключові слова, пов'язані з Вашою школою, Вашою країною і  Вашим регіоном. Якщо Ваша школа розташована поблизу відомої пам'ятки, міста, річки або моря, вкажіть це. Можливо, хто-небудь буде шукати Вас, користуючись  даним орієнтиром.

    Ви можете додати нове поле, якщо хочете описати особливий проект, яким займаєтеся. Можливо, він займає всього лише один урок або відноситься до одного предмета. Не забудьте повернутися і видалити інформацію про нього після його завершення.

    З Вами зв'язується занадто багато шкіл? Можливо, Вам слід більш чітко вказати те, що Ви шукаєте, і що Вас не цікавить. Якщо вказати най важливі моменти на початку повідомлення, співробітники шкіл прочитають їх під час перегляду результатів пошуку.

     Ви знайшли  школи в службі “Global Gateway”, які могли б стати Вашими партнерами? Якщо ви додаєте електронний або звичайний лист, що краще в нього написати?

    Прочитайте послання школи дуже уважно перед тим, як зв'язуватися з нею. Подивіться на карту, щоб з'ясувати її точне місце розташування. Якщо Ви зацікавлені у контактах зі школами Великобританії, то можете знайти дуже багато інформації про них тут. Просто впишіть назву школи в поле пошуку (www.ofsted.gov.uk )

    Школи Великобританії зацікавлені у партнерстві, яке передбачає не тільки обмін подарунками та листами. Якою корисною інформацією про свою країну і життя людей Ви можете поділитися? Школам Великобританії потрібні школи-партнери, які можуть зробити внесок у розвиток інтернаціоналізму.

    Чи можете Ви запропонувати який-небудь надійний спосіб зв'язку? Як часто Ви можете відповідати на електронні чи звичайні листи? Які вчителі будуть відповідальними за даний зв'язок? Чи можете Ви надати інформацію про них і, по можливості, їх фотографії? Чи хочете Ви працювати разом, щоб знайти точки дотику і розробити спільні цілі? Саме це і потрібно більшості шкіл Великобританії і це ж відноситься до багатьох школ, зареєстрованих в службі Global Gateway. Чи є у Вас повна підтримка директора школи? Це, природно, може бути корисним.

    Школи Великобританії часто скаржаться на те, що їм доводиться довго чекати інформацію і на невпевненість в тому, чи зацікавлена ​​як і раніше школа-партнер у співпраці. Уточніть, як Вам зручніше відправляти і отримувати інформацію, і як багато часу Ви зможете присвячувати спілкуванню.

   Якщо у Вас є якісь особливі вимоги, пов'язані з навчальною програмою, повідомте про них, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

     

Якщо ви зацікавлені у роботі над міжнародним проектом, вам потрібно зайти на сторінку сайту, знайти і натиснути заголовок Projects and collaboration”, вибрати форму співпраці, яка  вас цікавить. Під заголовком Connecting classrooms  projects  можна знайти назви 10 проектів, які працюють зараз.  Натиснувши на назву проекту, який вас зацікавив, ви зможете прочитати докладну інформацію про нього. Щоб приєднатися до обраного вами проекту, потрібно надіслати повідомлення за вказаною  адресою connectingclassrooms@britishcouncil.org. Крім того, на сайті міститься багато цікавої інформації з фотографіями, доступної для перегляду навіть незареєстрованим особам. Наприклад, ви можете дізнатися про традиції святкування Різдва в Британії, про робочий день школярів з різних країн, про екологічні проблеми та  інше.  Ці матеріали можна ефективно використати як на уроках англійської мови, так і в позакласній роботі.

            Нам відомо декілька інших організацій, які координують роботу міжнародних телекомунікаційних проектів. Ознайомтеся з короткою інформацією про їх діяльність та  адресами сайтів.


Science-Across the World  ( www.scienceacross.org)

Наука в усьому світі” є найбільшою глобальною мережею  шкіл для учнів віком 10-16 років. Програма була започаткована у 1990 році і швидко розвивалася. Станом на серпень 2008 року  в ній було доступно близько 6750 шкіл з 138 країн.  Програма  надає можливість представникам різних культур спілкуватися та вирішувати життєво важливі соціальні проблеми.  Однією з її переваг є велика кількість готових ресурсів з багатьох питань науки, пов'язаних з повсякденним життям.

        Мета програми -  зацікавити молодь у вивченні природничих наук та навчити приймати свідомі рішення з питань буденного життя, що пов’язані із знанням цих наук.

         Як працює програма?

Учасники програми можуть співпрацювати у міжнародних проектах.

Для цього потрібно здійснити декілька кроків:

Зареєструйте свою школу.

Виберіть  тему.

Зв'яжіться з іншими вчителями, щоб бути партнерами.

Визначте спосіб обміну ідеями та інформацією.

Опрацюйте тему з групою учнів.

Поділіться результатами роботи з партнерами, обговоріть одержану вами інформацію.

       Теми для обговорення були обрані міжнародною  робочою групою вчителів. Всі вони відповідають навчальній програмі  і пов’язані з аспектами наук, які вивчають відмінності природного середовища і життєдіяльності людини в різних країнах. Більшість тем призначені для учнів середніх шкіл, хоча над деякими з них можуть працювати і учні початкових класів.  Переважна кількість тем  доступна на декількох мовах.

Теми також дають можливість для вивчення наукових питань, які можуть відрізнятися в  регіонах або  країнах. Робота над проектом виходить за рамки пошуку фактів і являється науковим дослідженням у соціальному контексті. Учні збирають дані, факти і думки на місцевому / національному рівні а потім обмінюються результатами  по електронній пошті, інтернету, факсом або поштою. Програма пропонує постійну підтримку учнів і викладачів через свій веб-сайт. Програма заохочує міждисциплінарні роботи (природничі науки та англійська мова) і сприяє самостійнму навчанню  студентів того ж віку в усьому світі. Теми структуровані гнучко з урахуванням адаптації на широкий спектр навчальних програм. ПАР розроблений і управляється із Сполученого Королівства по асоціації наукової освіти. У число партнерів входять Британський відкритий університет, Національна освітня мережа, Британська Рада.

                            ePals (http://www.epals.com)

Загальна інформація

Дата створення:  1996

Короткий опис компанії:

         ePals –це одна з найбільших у світі  в навчальних мереж.  ePals  об’єднує більш ніж 600.000,викладачів і 25 мільйонів  учнів та батьків з 200 країн  для співпраці. Проект пропонує безпечну та надійну глобальну онлайн-комунікацію і може стати спільною платформою для створення освітніх співтовариств.

    Мета:

    Місія компанії полягає в наданні підтримки освіті  шляхом  співпраці. ePals особливо прагне надати академічні  можливості для отримання освіти в економічно слабких сімях по всьому світу через ePals фонд.  

    Товари компанії:

ePals світове співтовариство - http://www.epals.com/

ePals LearningSpace - http://learningspace.epals.com/ 

SchoolMail - http://www.epals.com/schoolmail 

In2Books - http://in2books.epals.com/

Сторінка Facebook:

http://www.facebook.com/ePals

                                         

                                           iEARN (www.iearn.org)

      Це некомерційна організація, до якої входить 40000викладачів та 2мільйони  молоді з більш ніж 130 країн світу, які розмовляють 30 мовами. Більше 2000000 учнів і студентів щодня займаються роботою над проектами в рамках iEAEN. З 1988року iEARN   надає можливість учасникам проектів спілкуватися онлайн з метою обміну інформацією з партнерами в усьому світі, користуватися ресурсами Інтернету та іншими комп’ютерними технологіями для спільної роботи та підвищення якості навчання.

iEARN-це:

-безпечне і структуроване середовище для спілкування молодих людей;

-можливість застосувати знання для виконання навчальних проектів;

-співпраця педагогів та учнів у рамках навчального процесу.

В iEARN  є понад 150 проектів, розроблених за сприяння викладачів і учнів з урахуванням їх навчальних програм і шкільних потреб. Щоб приєднатися до будь-якого з них, необхідно зареєструватися і одержати імя користувача і пароль. Для цього не обхідно заповнити реєстраційну форму. Інформація буде направлена координатору проекту у вашій країні або обраному представникові глобальної асамблеї  iEARN   за адресою ec@iearn.org.

         Global Teenager Project (GTP)   (http://www.globalteenager.org)

     

     У 1990 році Міжнародний інститут з питань комунікації та розвитку приступив до здійснення проекту з метою охоплення інтернет-навчанням  учнів віком від 14 до 18 років. На сьогоднішній день проект охоплює понад 16000 учнів з 40 країн.  Співпраця  здійснюється на шести мовах: англійській, французькій, іспанській, німецькій, голландській та арабській. Проект пропонує кола навчання, які є віртуальним середовищем для міжкультурного обміну інформацією школярів з різних країн.  Кола навчання проходять двічі на рік: у березні-травні та вересні-грудні. Під керівництвом фасілітаторів групи учнів з 8-12 класів об’єднуються в одне коло та протягом 10 тижнів досліджують обрану тему.

Робота в колах навчання проходить за такими фазами:

1. Тестування списку розсилки

 2. Відправка вітальних листів від учителя та учнів

3. Формулювання та відправка питання іншим учасникам

4. Дослідження та відправка відповідей на отримані питання

5. Обробка відповідей та підготовка висновків

6. Відправка прощальних листі

URL проекту http://www.globalteenager.org. Координатор проекту в Україні: Чередниченко Наталя, nata_chered на yahoo.com.


Список використаних джерел

Н.П.Дементієвська, Н.В.Морзе. Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи//Комп’ютер в школі та сім’ї.-1999.-№4,-С.12-19

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Под ред. Е.С.Полат. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. – 224 с.

Three Programs in One Classroom,-Sofia, Paradigma Pablisher, 2002.-268c


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32600. Трудовые ресурсы и показатели эффективности их использования 29.5 KB
  Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется двумя основными показателями: производительностью труда и трудоемкостью продукции. Производительность труда способность конкретного труда производить в единицу времени определенное количество продукции. Производительность труда Пт в сельском хозяйстве рассчитывается двумя способами: 1. Объем валовой продукции в денежной оценке в расчете на одного среднегодового работника Р:...
32601. Учет внеоборотных и оборотных активов в КФХ 34.5 KB
  На первоначальном этапе создания крестьянского фермерскогохозяйства его основные и оборотные средства формировались в основном за счет имущественного пая выделяемого сельскохозяйственным предприятием или за счет собственных средств. В дальнейшем строительство и приобретение зданий машин взрослого продуктивного и рабочего скота и других объектов основных средств осуществляется за счет собственных средств крестьянского фермерскогохозяйства. Приемпередачу объектов основных средств от сельскохозяйственного предприятия крестьянскому...
32602. Учет денежных средств в кассе‚ на расчетных и других счетах в банке 74.5 KB
  Порядок хранения и расходования денежных средств в кассе установлен Инструкцией ЦБ РФ Порядок ведения кассовых операций в РФ от 4. Поступление денежных средств учитывается по дебету списание по кредиту. Для обеспечения надлежащего контроля за сохранностью денежных средств ежемесячно проводится инвентаризация кассы комиссией утвержденной руководителем предприятия.
32603. Учет денежных средств и расчетов в крестьянском фермерском хозяйстве 33.5 KB
  Такие средства представляют собой сумму наличных денежных средств в кассе предприятия свободные денежные средства на расчетном валютном и других счетах в банке ценные бумаги и прочие денежные средства предприятия.2000 N 94н используются следующие счета в КФХ: 50 Касса ; 51 Расчетные счета ; 52 Валютные счета в редких КФХ которые только занимаются экспортом сельскохозяйственной продукции. Порядок открытия расчетного счета определяется банком. Для его открытия крестьянское фермерское хозяйство представляет учреждению банка: заявление...
32604. Учет долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов 48.5 KB
  Операции связанные с получением и погашением банковских кредитов и займов отражаются в бухгалтерском учете на счетах 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам и 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам . Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате отражают по кредиту счета 66 67 в корреспонденции с дебетом счета 91. Суммы полученных организацией краткосрочных кредитов и займов отражаются по кредиту счета 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам и дебету счетов 50 Касса 51 Расчетные счета 52...
32605. Калькулирование себестоимости продукции животноводства 52.5 KB
  Данные первичных документов по учёту приплода и прироста живой массы систематизируются в отчёте о движении скота и птицы на фермах форма №223АПК. Если мы приходуем приплод и прирост живой массы то Д11 К 20 2 Если мы приходуем молоко шерсть яйца то Д 43 2 К 20 2. Калькулирование себестоимости продукции животноводства Порядок исчисления себестоимости продукции КРС молочного направления В молочном скотоводстве по основному стаду выделяют два объекта калькулирования приплод и молоко по животным на выращивании прирост живой массы и...
32606. Вспомогательными производства 42 KB
  Учёт затрет во вспомогательных производствах ведется на счете 23 Вспомогательные производства. Он имеет следующие субсчета: 23 1 Ремонтные мастерские; 23 2 Ремонт зданий и сооружений; 23 3 Машиннотракторный парк; 23 4 Автомобильный транспорт; 23 5 Энергетические производства хозяйства; 23 6 Водоснабжение; 23 7 Гужевой транспорт; 23 8 Прочие вспомогательные производства. Аналитический учёт по счёту 23 ведут в производственных отчётах по вспомогательным производствам форма № 83АПК который открывается на...
32607. Особенности организации учёта и исчисления себестоимости продукции основных видов промышленных производств 52 KB
  Для первичных документов по учету сырья и выхода готовой продукции предусмотрен отчёт о переработке продукции форма № 180АПК. В первом разделе отчёта учитывается количество израсходованного сырья во втором количество полученной продукции. Схема учета затрат на производство и выхода продукции животноводства представлена на рисунке 6. По дебету счета собираются затраты а по кредиту учитывается выход продукции в течении года по плановой себестоимости с доведением в конце года или месяца до фактической в зависимости от вида производств.