55399

Вибір майбутньої професії

Конспект урока

Педагогика и дидактика

У цьому випадку людина вивчає власні можливості інтереси здібності переглядає багато професій і свідомо обирає ту яка підходить саме для неї з урахуванням сучасних проблем суспільства та особливостей ринку праці.

Украинкский

2014-03-24

145 KB

2 чел.

Вибір майбутньої професії

Виховна година з профорієнтації

8 клас

Мета:  -   формувати в учнів відповідальне ставлення до вибору професії,  

 •  розвивати у дітей розумові здібності та навички з метою орієнтації їх на свідомий вибір майбутньої професії;
 •  провести діагностування особистих здібностей і схильностей кожного учня;
 •  виховувати любов до праці.

Обладнання: вислови про працю, виставка літератури «Усі у нас професії почесні», анкети для учнів, додатки.

Види діяльності: колективна, індивідуальна, групова.

Відповідальні: учитель, творчі групи учнів.

Хід заняття

1. Вступне слово вчителя

Світ професій такий різноманітний. Як осягнути його? Як уникнути помилок при вирішенні питання ким бути? Яку стежку обрати у житті?
Стежок цих безліч… Є стежки, які треба торувати через болота
й пустелі, через ліси й гори, а є непомітні стежки, які пролягають від учительського столу до відкритих дитячих сердець. Біжать стежки-доріжки на великі будови та прикордонні застави, духмяні хлібопекарні й кондитерські фабрики, в родоносні кар’єри і залізничні депо. Як же не розгубитися, вибираючи стежку єдину на все життя?

Існує безліч професій. Як же зорієнтуватися серед цієї кількості? Як знайти серед тисяч ту єдину, яка стане справою всього життя?

Послухайте повідомлення і, можливо, саме ця інформація допоможе прояснити ситуацію.

Учень

 Професіяце певний вид праці. У кожній професії є свої різновиди праці, які називають спеціальностями. Наприклад, немає професії «учитель всього», а є учитель початкових класів, математики, фізики тощо, а інженер може бути інженером-електриком, програмістом, механіком.

Світ професій дуже великий: їх налічується близько шести тисяч. Існує кілька класифікацій: за знаряддями праці (ручні, механізовані, автоматизовані, комп'ютеризовані, функціональні), за метою праці (перетворюючі, гностичні, винахідницькі), за галузевою ознакою (промислові, будівельні, транспортні, зв'язку тощо), за умовами праці (робота вдома, на повітрі, в незвичайних умовах). Найпоширенішою є класифікація за предметом праці:

 

 •  Людинаприрода
 •  Людинатехніка
 •  Людиналюдина
 •  Людина знакова система
 •  Людина - художній образ

2. Бесіда з учнями

 Учні  розповідають про обрані ними професії (діти були поділені на чотири групи, їм необхідно було підготувати презентацію з інформацією про обрану професію. Кожній групі відведено 3 хвилини).

3. Слово вчителя

Подивіться, які різні професії ви обрали. Скільки цікавої інформації ми сьогодні почули про цінність кожної професії.

4. Бесіда з учнями

Учням пропонується відповісти на запитання:

- Чи свідомо був зроблений ваш вибір?

- Що саме вплинуло або хто вплинув на ваш вибір?

5. Слово вчителя.

Сьогодні ми з вами спробуємо актуалізувати проблему успішного вибору професії, сформувати відповідальне ставлення до свідомого вибору вашого майбутнього. Звичайно, вибір професії – складна задача. Для того, щоб досягти успіху, треба чітко усвідомлювати, чого саме ти хочеш, і вірно крокувати своїм шляхом.

Усі люди обирають професію по-різному, але можна виділити декілька загальних підходів до цього вибору.

6. Доповідь творчої групи «Психологи»

 (Учні заздалегідь готують інформацію щодо можливих підходів до вибору майбутньої професії (додаток № 1).

Перший підхід. Наслідувати батьків.

Це шлях, коли все вирішено завчасно, коли в родині існує традиція вибору професії. Проте, в історії є чимало прикладів серед видатних акторів, політиків, бізнесменів, які свого часу порушили родинну традицію і стали успішними у житті. Це доводить важливість власного вибору.

Другий підхід. Куди всі – туди і я.

Цей варіант доволі часто зустрічається серед випускників, які товаришують із своїми однокласниками, а після школи разом ідуть у навчальний заклад на одну спеціальність – „за компанію”.

Третій підхід. Справа всього життя.

Цей випадок зустрічається не так часто як інші. Людина ще змалку показує достатній рівень самостійності, тому що дуже сильно зацікавлена чимось. Згодом ця зацікавленість приводить до свідомого вибору професії.

Четвертий підхід. Самоаналіз. 

У цьому випадку людина вивчає власні можливості, інтереси, здібності, переглядає багато професій і свідомо обирає ту, яка підходить саме для неї з урахуванням сучасних проблем суспільства та особливостей ринку праці.

7. Дискусія

- Який з цих підходів, на вашу думку, є найефективнішим?

Учні обговорюють кожен із запропонованих підходів і аргументують свою відповідь.

8. Слово вчителя

Отже, ми вирішили, що саме самоаналіз є найефективнішим підходом до вибору професії. Але для того, щоб правильно зробити самоаналіз, потрібен чіткий алгоритм. З цього приводу я хочу надати слово наступному досліднику.

9. Доповідь творчої групи «Практики»

Для зваженого рішення такої важливої проблеми як правильний вибір професії, треба чітко дотримуватися наступних кроків (додаток № 2):

 1.  Скласти список професій, які вам подобаються, за якими ви  хотіли б працювати.

 1.  Скласти перелік вимог обраної вами професії:

- професія, яку обираєш і майбутній рід занять;

- професія, яку обираєш і життєві цінності;

- професія, яку обираєш і життєва мета;

- професія, яку обираєш і проблеми сьогодення;

- професія, яку обираєш і реальне працевлаштування за спеціальністю;

- професія, яку обираєш і твої здібності та схильності;

- бажаний рівень професійної підготовки;

- бажані зміст, характер та умови роботи.

 1.  Визначити вагомість кожної вимоги.

Визначте, наскільки всі перераховані вимоги вагомі. Можливо є такі, які можна і не враховувати.

 1.  Скласти список якостей, що вимагає обрана професія.

Крім тих вимог, які є у вас до професії, існують і вимоги самої професії. Проаналізуйте, чи розвинуті у вас професійні якості, чи відповідають ваші інтелектуальні здібності, психологічні особливості, стан здоров’я цим вимогам.

 1.  Підрахувати і проаналізувати результати.

Проаналізуйте, яка професія з усього списку найбільше вам підходить.

 1.  Перевірити результати.

Щоб упевнитися в правильності ваших роздумів, обміркуйте своє рішення з друзями, батьками, учителями, психологом; пройдіть тестові методики на визначення основних особистих якостей.

 1.  Визначити основні практичні кроки до успіху.

Отже, ви прийняли рішення, тепер важливо визначити:

 •  у якому навчальному закладі ви можете отримати професійну освіту;
 •   як розвинути в собі професійно важливі якості;
 •  як можна отримати практичний досвід роботи з даної спеціальності;
 •  як підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.

10. Слово вчителя

Діти, я хочу вам запропонувати взяти участь у діагностиці особистих здібностей і схильностей, скориставшись  методикою  Є.О.Климова (додаток №3).

Таблиця, яку ви будете заповнювати, складається з п’яти стовпчиків, кожен з яких відповідає здібностям до певних професій. Так, перший стовпчик визначає групу професій за напрямом „людина - природа”, другий - „людина - техніка”, третій - „людина – знакова система”, четвертий - „людина - мистецтво” і п’ятий - „людина - людина”. За кожним стовпчиком ви зможете набрати певну  алгебраїчну суму балів. Найбільша отримана сума вказуватиме на той тип професій, що найбільш підходить для вас. Малі та від'ємні   суми вказують на типи професій, яких треба уникати.

Перший стовпчик пов’язаний з групою професій „людина – природа”. Ці професії пов’язані із перетворенням, переробкою (садівник, технолог харчової промисловості та ін.), обслуговуванням, охороною флори і фауни (працівник лісового господарства, квітникар, птахівник. тваринник та ін.), експлуатацією природних ресурсів (мисливець, рибак, лісоруб, агроном, зоотехнік та ін.); відновленням, лікуванням (ветеринар, еколог та ін.); вивченням, описом, дослідженням (генетик, геолог, ботанік, зоолог, метролог і ін.).

Другий стовпчик пов’язаний з групою професій „людина – техніка”. Праця людей цієї групи пов’язана із перетворенням деталей, виробів, механізмів (виготовлення деталей, машин, механізмів на верстатах і автоматичних лініях та вручну, слюсарно-складальні роботи, монтажні й електромонтажні, будівельно-обробні, роботи по добуванню і переробці промислової сировини, виготовлення харчових продуктів); обслуговуванням технічних об'єктів (наладка й обслуговування устаткування, управління верстатами, машинами, механізмами, транспортними засобами і будівельними машинами); відновленням (відновлення і ремонт технічного устаткування, виробів); вивченням (контроль і аналіз якості виробів і механізмів, випробування якості виробів).

Праця людей третього стовпчика пов’язана з групою професій „людина – знакова система”, а саме перетворенням, розрахунком, сортуванням (бухгалтер, економіст, листоноша та ін.); розпізнаванням символів (стенографіст, радист, лінгвіст, філолог, історик, математик, бібліотекар та ін.);  управлінням руху (диспетчер, інспектор ДАІ та ін.); складанням і зберіганням документації (нотаріус, архіваріус, діловод та ін.); відновленням, усуненням спотворень (коректор, редактор та ін.).

Четвертий стовпчик пов’язаний з групою професій „людина - мистецтво”. Праця людей цієї групи професій пов'язана з: перетворенням, створенням (архітектор, дизайнер, скульптор, модельєр, художник, режисер, композитор та ін.); виконанням, виготовленням виробів за зразком в одиничному екземплярі (диригент, музикант, вокаліст, актор, ювелір, реставратор, оформлювач та ін.); з відтворенням, копіюванням, розмноженням художніх творів (майстер по розпису, шліфувальник по каменю, маляр та ін.).

І, нарешті, п’ятий стовпчик пов’язаний з групою професій „людина - людина”. Праця людей цієї групи професій пов'язана із: вихованням, навчанням, тренуванням інших людей (вихователь дошкільних установ, дитячих будинків, викладач у школах та інших учбових закладах, майстер виробничого навчання, тренер зі спорту та ін.); медичним обслуговуванням людей і доглядом за ними (лікар, зубний технік, медична сестра); правовою допомогою (суддя, адвокат, юрисконсульт, працівник міліції та т.д.); організацією людей, керівництвом і управлінням ними (адміністратор, менеджер та ін.); вивченням, описом, дослідженням інших людей (соціолог, психолог, журналіст, слідчий та ін.).

Разом з результатами тестування я пропоную вам класифікацію професій (додаток 5). Кожен з п’яти типів професій вміщує докладний перелік професій, які можуть бути обрані вами. Одна з цих професій, безумовно, може стати вашим майбутнім. Я пропоную вам зараз знайти цю професію і порівняти її з попереднім вибором.

(Учні самостійно роблять аналіз отриманого результату).

Отже, я сподіваюсь, що всі вже провели аналіз своїх результатів і визначилися з вибором професії за методикою Є.О.Климова.

 •  А чи співпадає результат вашого анкетування з попереднім вибором?

Наша виховна година наближається до завершення. Давайте зробимо висновок. Я хочу, щоб кожен з вас зараз сказав, що нового, корисного для себе  почув сьогодні.

12.Заключне слово вчителя

Діти,  професій поганих не буває.  І яку  б  ви  не  обрали,   скажу вам,  що  глибоку

вдячність і пошану викликає завжди той, хто чесно працює.

Хай летить, як птах крилатий,
Мрія з краю в край.
Час спливе, і життя скаже:
«Шлях свій вибирай».
Тож, шановні, не лінуйтесь:
До вибору життєвого вже зараз готуйтесь.

Я сподіваюся, що наша виховна година допомогла вам визначитися із правильним, свідомим вибором професії.

                                                              

Список використаної літератури

 1.  Климов Е.А. Как выбирать профессию: Кн. для уч-ся ст. кл. сред. шк. – 2-е изд., доп. и дораб. – М.: Просвещение, 1990. - 158 с. 

 

 1.  Матусевич В.О., Осовський В.Л. Соціальна мікросфера  та вибір професії. Київ: Наукова думка, 1982. – 127 с.

 1.  Федоришин Б.О. Психологічні та методичні основи профорієнтаційної роботи з учнями.  Київ: Київський міський інститут вдосконалення учителів, 1979.- 23 с.

 1.  Бабич М.В., Гажаман Н.О. Професій тисячі – одна твоя: Рек. бібліограф. покажчик для учнів 6-8 кл. – К.: Веселка, 1985 г. – 40с.


Додаток 1

Можливі підходи до вибору професії

1. Наслідувати батьків.

2.Куди всі, туди і я.

3. Справа всього життя.

4. Самоаналіз.


Додаток 2

Сім кроків до зваженого рішення

1. Скласти список професій, які вам  подобаються.

2. Скласти перелік вимог обраної  вами професії.

3. Визначити вагомість кожної  вимоги.

4. Скласти список якостей, що вимагає обрана професія.

5. Підрахувати і проаналізувати результати.

6. Перевірити результати.

7. Визначити практичні кроки  до успіху.


Додаток
3

Диференційно-діагностичний опитувальник Є.О. Климова "Визначення типу майбутньої професії"

Інструкція: Прочитай дані твердження. Якщо ти згоден із ними, то перед цифрою в таблиці постав "+", якщо ні, постав перед цифрою "-". Якщо ти не впевнений, то закресли цифру. 

Твердження для самооцінки

1. Природа

2. Техніка

3. Знак

4. Мистецтво

5. Людина

1. Легко       знайомлюся з людьми

2. Охоче і довго можу що-небудь майструвати

3. Люблю ходити до музеїв, театру, на виставки

4. Охоче і постійно доглядаю за рослинами, тваринами

5. Охоче і довго можу що-небудь обчислювати, креслити

6. Із задоволенням спілкуюся з однолітками або малюками

7. Із задоволенням доглядаю за рослинами і тваринами

8.Роблю мало помилок у письмових роботах

9. Мої вироби звичайно викликають інтерес у товаришів, старших

10. Люди вважають, що

у мене є художні здібності

11. Охоче читаю про тварин, рослини

12. Беру участь у спектаклях, концертах

13. Охоче читаю про пристрій механізмів, приладів, машин

14. Довго можу розгадувати ребуси, задачі

15. Легко залагоджую конфлікти

16. Вважають, що у мене є здібності до роботи з технікою

17. Людям подобається   моя    художня творчість

18. У мене є здібності до роботи з рослинами і тваринами

19. Я можу чітко висловлювати свої думки у письмовій формі

20. Я майже ніколи ні з ким не сварюся

21. Результати моєї технічної творчості схвалюють незнайомі люди

22. Без особливих зусиль засвоюю іноземні мови

23. Я  часто допомагаю навіть незнайомим людям

24. Довго можу займатися музикою, малюванням, читати книги та ін.

25. Можу впливати на хід розвитку рослин і тварин

26. Люблю розбиратися в пристрої механізмів, приладів

27. Завжди відстоюю свою точку зору та люди до мене прислухаються

28. Охоче спостерігаю за рослинами або тваринами

29. Охоче читаю науково-популярну, критичну літературу, публіцистику

30. Прагну зрозуміти секрети майстерності та випробовую  свої сили в живописі, музиці та ін.

Результати

За кожним стовпцем підрахуй алгебраїчну, тобто з урахуванням знаків, суму, закреслені цифри не рахуй. Запиши їх в рядок "Результати". Найбільша отримана сума або суми (у декількох стовпцях) указують на найбільш відповідний для тебе тип професії. Малі або від’ємні суми вказують на типи професій, яких тобі слід  уникати при виборі. Максимальне число балів в кожному стовпці – 8. 

Відповідно до даної класифікації світ сучасних професій можна розділити на 5 основних типів:

1. "Людина - природа";

2. "Людина - техніка";

3. "Людина  - знакова система";

4. "Людина - художній образ";

5. "Людина - людина”.


Додаток 4

Класифікація професій за предметом праці

(за методикою Є.О.Климова)

1. Людина - Техніка (Л-Т).

Праця людей цієї групи професій пов'язана з:

 •  перетворенням деталей, виробів, механізмів (виготовлення деталей, машин, механізмів уручну, на верстатах і автоматичних лініях, слюсарно-складальні роботи, монтажні й електромонтажні, будівельно-обробні, виготовлення харчових продуктів);
 •  обслуговуванням технічних об'єктів (наладка й обслуговування устаткування, управління верстатами, машинами, механізмами, транспортними засобами і будівельними машинами);
 •  відновленням (відновлення і ремонт технічного устаткування, виробів);
 •  вивченням (контроль і аналіз якості виробів і механізмів, випробування якості виробів).

2. Людина - Людина (Л-Л).

праця людей цієї групи професій пов'язана з:

 •  вихованням, навчанням, тренуванням інших людей (вихователь дошкільних установ, дитячих будинків, викладач в школах та інших учбових закладах, майстер виробничого навчання, тренер спорту та ін.);
 •  медичним обслуговуванням людей і доглядом за ними (лікар, зубний технік, медична сестра);
 •  правовою допомогою (суддя, адвокат, юрист, працівник міліції та ін.);
 •  організацією людей, керівництвом і управлінням ними (адміністратор, менеджер та ін.);
 •  вивченням, описом, дослідженням інших людей (соціолог, психолог, журналіст, слідчий та ін.).

3. Людина - Знакова система (Л-З).

Праця людей цієї групи професій пов'язана з:

 •  перетворенням, розрахунком, сортуванням (бухгалтер, економіст, листоноша та ін.);
 •  шифровкою, дешифровкою, розпізнаванням символів (стенографіст, радист, лінгвіст, філолог, історик, математик, бібліотекар та ін.);
 •  управлінням руху (диспетчер, інспектор ДІБДР та ін.);
 •  складанням і зберіганням документації (нотаріус, архіваріус, діловод та ін.);
 •  відновленням, усуненням спотворень (коректор, редактора та ін.).

4. Людина - Природа (Л-П).

Праця людей цієї групи професій пов'язана з:

 •  перетворенням, переробкою (садівник, технолог харчової промисловості та ін.);
 •  обслуговуванням, охороною флори і фауни (працівник лісового господарства, квітникар, птахівник, тваринник та ін.);
 •  заготівкою продуктів, експлуатацією природних ресурсів (мисливець, рибак, лісоруб, агроном, зоотехнік та ін.);
 •  відновленням, лікуванням (ветеринар, еколог, лісовод та ін.);
 •  вивченням, описом, дослідженням (генетик, геолог, ботанік, зоолог, метролог та ін.).

5. Людина - Художній образ (Л-Х).

Праця людей цієї групи професій пов'язана з:

 •  перетворенням, створенням (архітектор, дизайнер, скульптор, модельєр, художник, режисер, композитор та ін.);
 •  виконанням, виготовленням виробів за зразком в одиничному екземплярі (диригент, музикант, вокаліст, актор, ювелір, реставратор, оформлювач і ін.);
 •  з відтворенням, копіюванням, розмноженням художніх творів (майстер по розпису, шліфувальник по каменю, маляр і ін.).


                                                                                                                             Додаток 5

Класифікація професій

Людина-Природа

Професії: Агроном, обробник  овочів, обробник соків, овочівник, озеленювач, садівник, насіннєзнавець, ботанік, геоботанік, фізіолог рослин, ветеринарний фельдшер, оператор тваринницьких комплексів, оператор кормоцехів, мисливствознавець, бджоляр, рибовод, тренер коней, вівчар, гідробіолог, дресирувальник, зоотехнік, зоолог, ентомолог, іхтіолог, біохімік, вірусолог, генетик, мікробіолог, фізіолог, цитолог, еколог, ембріолог, лісник, агрометеорологія, кліматолог, метеоролог, рибовод, гідролог, іхтіолог, океанолог, підривник,  маркшейдер, технік-топограф, ботаніко географ, геоморфолог, гірський інженер, апаратник з виробництва борошна,   пекар, пресувальник напівфабрикату макаронних виробів, машиніст потокової автоматичної лінії, майстер кисломолочної продукції,  сировар-майстер, апаратник виробництва харчових продуктів, формувальник ковбасних виробів, коптильник ковбасних виробів, апаратник ферментації препаратів біосинтезу, апаратник нейтралізації, оператор вирощування дріжджів, технік мікробіологічного виробництва, інженер-технолог.
Людина-Техніка

Професії: Випробувач електромашин, кабельник, машиністи, обмотувальник електромоторів, складальник електромашин, слюсар, обробник  дротів і кабелів, електрик, електромонтер, електромеханік, інженер, монтажник, оператор процесів, складальник мікросхем, слюсарі, радіоінженер-тополог, інженер електрозв'язку, апаратник, бурильник свердловин, вишко монтажник, газозварник, газорізальник, моторист, трубоукладач, арматурник, бетонник, підривник, каменяр, покрівельник, маляр, обробник, тесляр, скляр, столяр, штукатур, шліфувальник, бляхар, ливарник металів і сплавів, модельник виробів, що виплавляються, терміст, формувальник машинного і ручного формування, токар, фрезерує, формувальник, оглядач вагонів, технік-шляховик залізничних колій, технік-електрик, водій, матрос, судновий електромеханік, судноводій, авіаційний механік,  авіаційний технік, бортрадист, технік-механік, бортінженер, пілот, в'язальник, годинникар.

Людина - Знакова система

Професії: Бібліотекар, діловод, коректор, друкарка, складач, паспортист, листоноша, радіооператор, стенографістка, архіваріус, бібліографія, сходознавець, історик, лінгвіст, нотаріус, патентознавство, перекладач, філософ, банківський службовець, касир, лаборант, оператор зв'язку, друкар, табельник, обліковець, агент з цінних  паперів, астроном, аудитор, брокер, бухгалтер, математик, метролог, податковий інспектор, провізор, статистик, стандартизує, фармацевт, фізик, фінансовий інспектор, хімік, економіст, диспетчер управління рухом, кресляр, штурман, картограф, конструктор, маркшейдер, оператор ЕОМ, технік ЕОМ, інженер-програміст, інженер-технолог АСУ, математик-програміст, програміст WEB-сайтів

Людина-Мистецтво

Професії: Артист, вокаліст, диригент, мистецтвознавець, кінознавець, режисер, композитор, концертмейстер, музикант, музикант-педагог, художник, декоратор-оформлювач, маляр, ліпник, архітектор, дизайнер, реставратор, скульптор, вишивальниця, гравер, закрійник, кондитер, косметолог, кулінар, мереживниця, перукар, кравець, кушнір, гончар, склодув, вітражист, різьбяр по дереву, ювелір, друкар, складач, фотограф, ретушер, модельєр

Людина-Людина

Професії: Няня, дефектолог, вихователь, вожатий, методист, викладач, тренер, лікар, міліціонер, адвокат, прокурор, суддя, юрисконсульт, адміністратор торгового залу, гід-перекладач, екскурсовод, бармен, бортпровідник, буфетник, гардеробник, покоївка, касир, контролер ощадкаси, офіціант, перукар, кухар, приймальник ательє, продавець, провідник, приймальник замовлень, реєстратор, соціальний працівник, телефоністка, швейцар, майстер ділянки, цеху, секретар, підприємець, організатор малого бізнесу, менеджер, журналіст, кореспондент, психолог, слідчий, соціолог.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85306. Основные мифологические циклы: классификация 36.49 KB
  К древнейшим и самым примитивным мифов принадлежали мифы о животных (или зооморфные) и зооантропоморфных мифы. Элементарные из них представляют собой наивное объяснение отдельных признаков животных. Глубоко архаические мифы - о происхождении животных от людей или мифологические представления о том, что люди были когда-то животными.
85307. Системы исходных понятий народной художественной культуры 37.16 KB
  Основными понятиями являются культура ценности традиция этническая культура. Ценности первым кто ввел это понятие в научный оборот был польский психолог В. Для большинства исследователей понятие ценности сродни понятию установка. Клакхон ценностиэто осознанное или неосознанное характерное для индивида или группы индивидов представления о желаемом которое определяет выбор целей с учетом возможных последствий.
85308. Календарные праздники и обряды: структура, функции, художественные элементы 35.95 KB
  Основные зимние праздники приходились на январь. Дети девушки и парни под Рождество ходили по домам колядовать Колядовали и в Новый год. Молодежь наряжалась стариками и старухами цыганами гусарами; мазали лица сажей надевали вывороченные наизнанку шубы и ходили по деревне подшучивая над всеми разыгрывая сценки веселясь. Ходили друг к другу в гости обильно угощались блинами оладьями пирогами была и выпивка.
85309. Календарные праздники и обряды на Руси; их связь с зимним и летним солнцеворотами; весенним и осенним равноденствием; с циклами сельскохозяйственных работ; с языческими и христианскими основами веры 35 KB
  Важнейшие на Руси языческие обряды и праздники были слиты с земледельческим трудом с жизнью природы а значит с мифологическими олицетворениями природных сил. Первыми еще в глубокой древности возникли праздники связанные с земледельческим календарем предков восточных славян. Начинаясь в декабре когда солнце поворачивается на лето предвещая скорое пробуждение кормилицы материземли от зимнего сна и заканчиваясь осенью с завершением уборки урожая праздники составляли целостный календарный цикл.
85310. Система церковных праздников 35.79 KB
  Среди двунадесятых праздников три подвижных: Вход Господень в Иерусалим за неделю до Пасхи Вербное воскресенье Вознесение Господне Вознесение в 40й день по Пасхе и день Святой Троицы Пятидесятница Троица в 50й день по Пасхе. Неподвижные великие праздники: Крещение Господне Богоявление Водокрещи Иордань 619 января; Сретение Господне Сретение 215 февраля; Благовещение Пресвятой Богородицы Благовещенье 25 марта 7 апреля; Преображение Господне второй Спас Спас на горе средний Спас Спас яблочный 619...
85311. Классификация традиционных календарных праздников и обрядов русского народа 37.14 KB
  Расписное яйцо было столь важным атрибутом обрядов что длительное время примерно с Х века держался обычай пользоваться специально изготовленными керамическими разукрашенными яйцами писанками. Для землепашца это время критическое все что мог он на полях сделал брошенное зерно дало всходы теперь все зависело от природы а значит от прихоти управляющих природными стихиями существ. И ожидали в это время от русалок не только шалостей и козней но и орошения полей живительной влагой способствующей колошению хлебов. Во время праздника...
85312. Функции фольклора 29.24 KB
  Функции фольклора в целом и отдельных его жанров не могли не изменяться в зависимости от общих изменений структуры всей духовной культуры от типа соотношения фольклорных и условно говоря ldquo;нефольклорныхrdquo; форм и видов духовной культуры. Важнейшие общественные функции фольклора функции народной истории народной философии народной социологии.
85313. Методология и методы изучения народной художественной культуры 33.46 KB
  Виды научных исследований в области НХТ. Теоретические исследования НХК выявление сущности принципов функций закономерностей развития НХТ и т. Фольклористические исследования фиксирующие образцы НХТ выявляющие особенности жанров сказки песни театральные тексты и т. Понятие модели в педагогике возможности педагогического моделирования в разработке направлений развития объединений и организаций занимающихся НХТ.
85314. Традиционное народное жилище: структура, функции 44.65 KB
  Кочевой образ жизни издавна определил тип герметически замкнутого компактного жилищасборноразборной сооружения из решетчатого каркаса и войлочного покрытия круглого в основания и полусферическим верхом. Остов стен составляется из связанных между собой складных деревянных решёток которые определяют размеры и вместимость жилища. Если северная часть считалась почётной то южное пространство примыкающая к двери самая низшая часть жилища. Таким образом круглая юрта оригинальный исторически сложившийся образец жилища идеально...