55618

АВТОРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ З НОВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НАВЧАННЯ

Научная статья

Педагогика и дидактика

У статті наведено інструментарій для створення авторських методик викладання засобами ІКТ. Актуальність створення авторського електронного освітнього ресурсу як інструменту здійснення інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями навчання пояснюється необхідністю переосмислення теоретичних...

Украинкский

2014-03-27

1.79 MB

18 чел.

АВТОРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ З НОВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НАВЧАННЯ

Метою статті є надання поради викладачам, які не хочуть та не можуть працювати за традиційними нормами освіти, а намагаються інтегрувати змістовну складову державних стандартів з новітніми технологіями. У статті наведено інструментарій для створення авторських методик викладання засобами ІКТ. Усі описані у статті програмні засоби є безкоштовними. Кожен, кого зацікавить той чи інший програмний продукт, може з легкістю його знайти в Інтернеті та викачати з серверу.

Імідж навчального закладу значно залежить від інноваційного потенціалу навчального процесу, тобто від значущих новоутворень, які виникають на основі різноманітних ініціатив, що стають перспективними для еволюції освіти.

Актуальність створення авторського електронного освітнього ресурсу як інструменту здійснення інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями навчання пояснюється необхідністю переосмислення теоретичних і методичних засад, які б стали науковою основою реформування професійно-технічної освіти.

Це визначається важливістю створення інформаційного простору професійно-технічних навчальних закладів, що забезпечує якісно новий рівень задоволення інформаційних потреб учнів, завдяки використанню новітніх електронно-інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Стратегія розвитку сучасного суспільства на основі високоефективних технологій об'єктивно вимагає внесення значних коректив у педагогічну теорію і практику. Оснащення комп'ютерною технікою і сучасними педагогічними програмними засобами ПТНЗ дозволяє по-новому підійти до організації навчального процесу. Проте без досягнення  викладачем належної кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, зусилля і кошти, що  вкладаються у створення інформаційного середовища, не принесуть належної віддачі.

Зміна освітньої парадигми, пов'язана з переходом від монокультурної традиції до діалогової культури, спричинила серйозні трансформації у технологіях викладання. Даний процес ознаменувався появою різноманітних інноваційних технологій, розвиток яких будується на основі нових принципів взаємодії його суб'єктів. Інтеграція сучасних освітніх й інформаційних технологій стає важливою умовою для вдосконалення процесу навчання різних предметів.

Для сучасної людини характерне прагнення до візуального сприйняття інформації. Це культурне явище призводить до того, що в ході інформаційної комунікації зоровий знак переважає над текстовим. Застосування мультимедійних технологій сприяє частковому вирішенню даної проблеми.

Електронні освітні ресурси, створені на базі мультимедіа, сильно впливають на пам'ять і уяву учня, полегшують процес запам'ятовування, дозволяють викладачу зробити урок цікавим і динамічним.

Сучасні освітні ресурси, створені на основі ІКТ, реалізують інтерактивність як здатність взаємодіяти з учнем та вміщують систему гіперпосилань, що дозволяє учневі вчитися самостійно, вибирати свій вектор процесу пізнання.

Пріоритет дослідницьких і проектних технологій у викладанні предметів в тому, що вони дозволяють використання значної кількості джерел, яка не завжди є в бібліотеках. Можливості електронних освітніх ресурсів щодо збереження і передачі інформації допомагають підвищити інформаційну насиченість уроку, вийти за рамки традиційних підручників, доповнити і поглибити їх зміст.

Інформаційно-комунікаційні технології розширюють можливості діагностики рівня засвоєння інформації. Різноманітні тестові системи і оболонки дозволяють індивідуалізувати процес оцінки знань учнів, розвивати здатність учнів до самооцінки.

Таким чином, електронний освітній ресурс дозволяє:

 •  стимулювати пізнавальний інтерес до предмета;
 •  додати навчальній роботі проблемний, творчий, дослідницький характер;
 •  сприяти оновленню змістовної сторони предмета;
 •  індивідуалізувати процес навчання і сприяти розвитку самостійної діяльності учнів.

Аналіз змісту освітніх компетенцій педагога показав, що інформаційно-технологічна компетенція є однією з ключових компетенцій сучасного викладача.

Слід зазначити, що у процесі методичного становлення викладача повинні враховуватися сучасні тенденції розвитку суспільства, а саме – невпинне зростання ступеня інформатизації освітнього простору. Не може зараз освічена людина уявити своє життя (працю, відпочинок) без комп`ютера, Інтернету. Звідси випливає вимога роботодавця до спеціаліста – бути компетентним у використанні інформаційних технологій у своїй роботі.

Сьогодення диктує свої вимоги до сучасного викладача. Педагог повинен керуватися інноваційними підходами до організації навчально-виховного процесу, а саме, вміти:

 •  створювати системи мультимедійних уроків;
 •  розробляти електронні посібники з предмету;
 •  впроваджувати в навчальний процес електронне тестування та online навчання;
 •  створювати сайти викладача з предмету;
 •  створювати електронні та друковані інформаційно-методичні посібники тощо.

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ ФОРМАТУ PDF. Сьогодні практично всі викладачі на достатньому рівні володіють комп’ютерною грамотністю: вони створюють програмно-планувальну документацію, розробляють навчально-методичні видання, виготовляють дидактичні матеріали до уроків.

Але інколи складається ситуація, коли треба презентувати результати своєї роботи саме у електронному вигляді. Ось тут і стане в нагоді вміння створювати PDF файли: по-перше, - це дає шанс захистити свої авторські права, по-друге, документ у вигляді PDF має більш приємний вигляд, по-третє, - ви захищаєте свій документ від випадкових змін (випадкове клацання миші і текст змінено або видалено).

Що ж таке PDF? PDF формат - це портативний формат документа, який призначено для створення документів в електронному вигляді.

PDF-формат документів дуже поширений. Наприклад, в Інтернеті близько 30% документів циркулюють саме в цьому форматі, що свідчить про його універсальний характері.

PDF - універсальний формат для обміну документами: PDF-файли однаково відображаються на всіх комп'ютерах, їх можна захищати паролями від несанкціонованих дій, їх зручно зберігати в електронних архівах.

Електронні публікації зручні для розповсюдження інформації, так як вони стають доступними широкій аудиторії, що використовує універсальні програми перегляду. При цьому формат файлу залежить від характеру документа.

Документ PDF складається з сторінок, утворених текстом, графікою, зображеннями і підтримують даними. Однак, сторінки PDF можуть використовуватися не тільки для статичного уявлення і роздруківки сторінок, оскільки ця форма підтримує гіперпосилання, пошук та інші можливості, які доступні в електронній формі.

PDF файли можуть зберігатися, передаватися по мережі, виводитися на екран або на принтер.

PDF має безліч технічних переваг. При перегляді на екрані комп'ютера більшість документів виглядає виключно розбірливо, немов надруковані, за винятком випадків, коли вони містять графіку, - це файли помірного розміру. Якщо на комп'ютері відсутній шрифт, використаний при створенні документа, вбудований описувач шрифтів (font descriptor) дозволяє програмі перегляду PDF-файлів генерувати інший штучний шрифт, який зазвичай вельми близький до оригіналу.

Сьогодні PDF став важливим форматом для он-лайнових документів.

PDF надає користувачеві багато можливостей, включаючи створення гіперпосилань (як усередині документа, так і на зовнішні URL).

Підтримка принтерів чудова. Існує навіть можливість перешкодити друку або іншому використанню документа користувачем способами, які не схвалені творцем документа.

Для створення файлів PDF формату стане в нагоді програма dopdf-7.

doPDF - безкоштовний PDF конвертер. Встановлюється як драйвер віртуального принтера, що дозволяє зберігати файли в формат PDF з усіх програм, які підтримують функцію друку.

doPDF дуже легкий у використанні. Досить натиснути "Друк" в будь-якому додатку (наприклад, Word або Excel), вибрати doPDF замість свого звичайного принтера, вказати шлях для збереження і PDF файл буде створений, після чого автоматично відкриється у вашій стандартній програмі для перегляду PDF файлів.

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕСТІВ. Одним із шляхів підвищення якості освіти є підвищення ефективності контролю знань. Здійснення контролю в навчальному процесі має на меті виявити якість засвоєння знань, виміряти її величину та присвоїти цій якості певну оцінку.

Перевірка й оцінка знань учнів є активним процесом. Викладач не тільки пасивно реєструє фактичні знання учнів, а й впливає на хід і результати всього навчального процесу. Його завдання - знайти найефективніший засіб перевірки знань, щоб виявити досягнення учнів і стимулювати їх надалі оволодівати знаннями.

Використовуючи оптимальний підбір методів за видами контролю, легко вирішується проблема «накопичення оцінок».

Запровадження у навчальний процес технічних засобів навчання на базі інформаційних технологій відкриває значні можливості для здійснення індивідуального підходу. Це дає змогу впливати на учнів з урахуванням їхніх індивідуальних психічних особливостей (пам’яті, уяви, спостережливості), розвивати критичне мислення. Особливого значення при індивідуалізації навчання набуває контроль якості знань, умінь та навичок учнів засобами комп’ютерної техніки. Сьогодні саме використання комп’ютерних програм для тестування дозволяє зробити контроль якості знань учнів систематичним, постійним, персональним. Здійснювати такий контроль, як правило, нелегко, так як така організація контролю вимагає від викладача додаткових знань та вмінь, які набуваються, зазвичай, у процесі самоосвітньої діяльності педагогічного працівника. Але використання технічних засобів контролю, комп’ютерних контролюючих програм значно полегшує роботу викладача.

Педагогічне тестування - це метод оцінювання знань, умінь, навчальних досягнень, компетентності учнів за допомогою тестів (О.І. Ляшенко).

Основною перевагою тестового контролю є те, що він є науково-обґрунтованим методом емпіричного дослідження. Тестові завдання на відміну від звичайних задач мають чітку відповідь і легко оцінюються, наприклад, оцінкою учня є сума балів за правильно виконані завдання. Тестові завдання повинні бути стислими, чіткими і коректними, що не припускають двозначності. Самий же тест являє собою систему завдань зростаючої складності. Тестовий контроль може застосовуватися як засіб усіх  видів контролю (базового (початкового), поточного (тематичного), рубіжного (залікового), підсумкового (екзаменаційного) та самоконтролю).

Тести можна створювати різноманітнішими програмами, такими як MyTest, RichTes, CreateTest, TestRunner, ABCSoftTest, OLIMP, комплект SchoolTest, TesterM, UTC152, тест під MS-DOS, «Система тестирования 2.0» тощо.

На наш погляд, однією з кращих програм для тестування є MyTest.

MyTest - це система програм для створення і проведення комп’ютерного тестування, збору і аналізу результатів, виставлення оцінки за вказаною в тесті шкалою. Програма легка і зручна у використанні. Для створення тестів є дуже зручний редактор тестів з дружнім інтерфейсом. Будь-який викладач, який володіє навичками роботи на комп’ютері, навіть на початковому рівні, може легко скласти свої тести в середовищі програми MyTest і використовувати їх на уроках.

За наявності комп’ютерної мережі можна організувати централізований збір і обробку результатів тестування, використовуючи модуль журналу MyTest. Результати виконання завдань виводяться учневі і відправляються викладачеві. Викладач може оцінити або проаналізувати їх в будь-який зручний для нього час. Так само можна організувати роздачу тестів через мережу, натомість відпадає необхідність кожного разу копіювати файли тестів на всі комп’ютери.

Програма MyTest працює з сімома типами завдань:

 •  одиничний вибір;
 •  множинний вибір;
 •  встановлення порядку слідування;
 •  встановлення відповідності;
 •  ручне введення числа;
 •  ручне введення тексту;
 •  вибір місця на зображенні.

СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІА. Нові інформаційні технології перетворюють навчання у цікавий, захоплюючий процес, сприяють розвитку дослідницьких навичок учнів. Технологія проведення уроків з використанням сучасних технічних засобів та нових інформаційних технологій тренує та активізує пам'ять учня, концентрує його увагу на конкретному матеріалі, дає змогу по-іншому оцінити нову інформацію, переміститися на віртуальне виробництво, прийняти віртуальну участь в організації виробничого процесу, виконанні фахових операцій. Комп’ютер на уроці значно розширює можливості подачі навчальної інформації; використання кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє моделювати різні ситуації та середовища, що значно підвищує ефективність навчання та посилює мотивацію учнів до навчання.

Використання комп’ютерних технологій дає змогу зробити урок по справжньому продуктивним, процес навчання цікавим, здійснює диференційований підхід до навчання та можливість об’єктивно і своєчасно проводити контроль та підведення підсумків.

Учні професійно-технічних навчальних закладів - особистості вже нового інформаційного суспільства, на відміну від більшості педагогів, які виросли, здобули освіту та досягли певних кар'єрних успіхів за часів суспільства індустріального. Саме тому бачення мети та засобів навчання часто у викладачів та учнів не збігаються. І учні небезпідставно вважають своїх учителів не здатними дати їм те, чого вони потребують, вважають уроки нудними, а знання, які вони отримають на таких уроках, непотрібними. Діти рухаються в ногу з часом, ми ж, викладачі намагаємось їх наздогнати і при цьому зберегти певний статус.

Важливою складовою інформатизації освітнього процесу є накопичення досвіду створення та використання мультимедійних засобів на уроці.

Використання на уроках мультимедійних презентації – це співпраця викладача з учнями, яка допомагає встановити тісний зв'язок між учнями та педагогом і включити учнів у зовсім нову сферу навчання, це науковий пошук нових ідей, обґрунтування фактів та створення авторської методики навчання.

Впровадження сучасних досягнень у сфері мультимедійних технологій в освіту дозволяють реально полегшити працю викладача:

 •  підвищити мотивацію до навчання;
 •  оптимізувати ефективність і якість педагогічного процесу;
 •  використання комп’ютера дозволяє створювати інформаційне середовище, що стимулює інтерес та допитливість учнів;
 •  сучасні мультимедійні засоби значно полегшують процес навчання через реалізацію одного з фундаментальних його методів – наочність.

Наочність, за Я.А. Каменським, є «золотим правилом дидактики». Сучасний навчальний процес вимагає наочності з необхідністю використання демонстраційного матеріалу, а якщо в розробку та проведення уроку активно включені учні, то цей процес, безперечно, запрограмований на успіх.

Можливості мультимедійних уроків:

 •  залучення кожного учня до активного пізнавального процесу;
 •  співпраця викладача та учня для вирішення різноманітних проблем;
 •  індивідуальний підхід в навчанні з метою формування власної незалежної аргументованої думки;
 •  можливість вивчення більшого об’єму матеріалу за порівняно менший проміжок часу;
 •  організація цікавого та результативно ефективного навчально – виховного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей та можливостей учнів.

Цінність мультимедіа технології:

 •  інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу;
 •  багатоаспектний розвиток учня;
 •  ефективніше використання навчального часу;
 •  наочність поданого навчального матеріалу;
 •  можливість розвитку просторового мислення;
 •  оперативність одержуваної інформації;
 •  підсилення мотивації навчання шляхом активного діалогу учня з комп’ютером.

Освіта, як і можливості її отримання, не стоїть на місці і зараз майже всі педагогічні працівники на достатньому рівні володіють навичками роботи в MS PowerPoint. Але сьогодення вимагає від педагогів більш варіативних підходів до подання результатів своєї творчості.

Окрім створення презентацій в MS PowerPoint необхідно вміти їх конвертувати в різні формати, наприклад swf.

Що це дає? Якщо перед вами стоїть завдання опублікувати на сайті свою презентацію, створену на Microsoft PowerPoint, то ви можете скористатися конвертором презентацій у флеш. Зручність полягає в тому, що ви можете попередньо переглянути презентацію прямо в браузері і якщо треба, потім викачати. Не менш важливо, що презентація у флеш стає мультиплатформною і може проглядатися на будь-якій операційній системі і навіть на смартфонах.

Наведемо список ключових переваг, які ви можете знайти в конвертуванні презентації PowerPoint в файл Flash:

 •  Flash презентація – це легко розповсюджуваний контент;
 •  Flash презентація може легко проглядатися в будь-якому інтернет-браузері: InternetExplorer, Mozilla, Netscape, Safari, Opera, і багато інших, оскільки більше 98% всіх браузерів вже встановили плагін Flash, вам не потрібно встановлювати ніякого спеціального додаткового ПЗ;
 •  у Flash ваша презентація PowerPoint може бути переглянута кожним, у кого є комп'ютер - не тільки тими, хто працює з ПК. Робочі станції Макінтош, Лінукс, Solaris, HP, SGI, комп'ютери PDA (Кишенькові ПК) і ручні ПК (з вбудованим Flash-плеєром) - всі вони мають можливість перегляду вашої презентації PowerPoint;
 •  перетворення у Flash може різко зменшити розмір презентації PowerPoint - до однієї десятої від вихідного розміру;
 •  файли Flash можуть також інтегрувати аудіозапис, включаючи музику і голос за кадром;
 •  файли Flash можуть програватися фактично при будь-якій резолюції або розмірі екрану, роблячи, таким чином, цей формат ідеальним засобом для поширення презентацій серед великої кількості різноманітних екранних приладів;
 •  поширення файлів PowerPoint в Інтернет для інших людей легше описати теоретично, ніж зробити на практиці. Не у всіх на ПК є PowerPoint. Але як тільки ви завантажуєте файл Flash на будь-який сервер, форум, дискусійну групу, кожен може його дивитися;
 •  файли Flash використовують потокову технологію, яка дозволяє онлайновим глядачам починати перегляд презентації без необхідності чекати, поки вся презентація скачується на їхній комп'ютер;
 •  файли Flash можуть містити опціональні вбудовані елементи керування, які дозволяють кінцевому користувачеві керувати програванням, зупинкою і перемоткою презентації, яку ви створюєте;
 •  Flash є також ідеальним форматом для розповсюдження презентацій PowerPoint через CD-ROM - економний і функціональний файл, який може інтегрувати аудіо та відео і може бути програний на всіх типах різних екранів і резолюцій.
 •  можливість відправки через Email - файли будуть набагато менші, ви зможете зберегти всі ваші переходи, анімації і ефекти, будучи впевнені в тому, що ваш адресат зможе дивитися файл без того, щоб встановлювати додаткове ПЗ;
 •  файли PowerPoint можуть редагуватися будь-ким, у кого є відповідне ПЗ на його ПК. Інакше йде справа з файлами Flash, які, якщо ви цього бажаєте, дозволяють вам підтримувати вищий рівень контролю над вашим контентом.
 •  контент, заснований на Flash, без проблем проходить через брандмауери, оскільки веде себе, як стандартний веб-контент.

Для перетворення презентації у флеш формат доцільно скористатися програмою iSpring.

iSpring - це професійний інструмент для конвертації презентацій PowerPoint у формат Flash. Продукт розроблений російською компанією CPSLabs і є одним з кращих у своєму класі.

iSpring встановлюється як плагін до PowerPoint і дозволяє створювати Flash презентації в один клік. Технологія iSpring забезпечує першокласну якість конвертації і створює точну копію презентації PowerPoint у форматі Flash.

iSpring надає безліч опцій для налаштування зовнішнього вигляду і розміру Flash презентації, дозволяє додавати інформацію про автора, надає можливість гнучко настроювати шаблони плеєрів для програвання Flash презентацій. В результаті Ви отримуєте один файл формату. SWF з впровадженими мультимедіа ресурсами, який легко відправити e-mail, розмістити на сайті або в блозі безпосередньо з PowerPoint.

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА. Останнім часом значна увага приділяється розробці електронних посібників, роботу над який можна розглядати як спробу зробити серйозний крок до рішення проблеми створення підручників нового покоління.

Для того, щоб електронний посібник щонайкраще відповідав пропонованим вимогам, необхідно, щоб він сполучав в собі функції підручника і викладача, довідково-інформаційного посібника і консультанта, тренажера і контролюючого знання програми.

Для рішення цієї проблеми запропоновано використовувати системний підхід до створення електронних посібників. Системний підхід розглядає об'єкт як систему, що складається з безлічі взаємозалежних елементів, що утворять певну цілісність системних властивостей.

Системний підхід дозволяє не орієнтувати навчальний посібник на конкретну групу користувачів, але створювати його таким чином, що їм може скористатися практично кожен. У залежності від потреб і вже наявних знань, користувач сам вибирає матеріал для вивчення, його обсяг, технологію навчання.

При створенні авторського електронного посібника (підручника) стане в нагоді конструктор підручників Constructor Electronic books 1.1.3.

Програма має інтуїтивно-зрозумілий і ергономічний інтерфейс, що дозволяє користувачеві миттєво освоїться і приступити до роботи. При проектуванні електронного підручника, всі дані відображаються у вигляді зручної деревовидної структури, програма автоматично визначає формати даних і привласнює їм певні категорії.

Можливості конструктора електронних підручників:

 •  створення нових документів, за допомогою взаємодії з додатком Microsoft Word;
 •  додавання існуючих файлів;
 •  пошук, вилучення та додавання файлів із заданих каталогів;
 •  пошук, вилучення та додавання файлів з архівів RAR, ZIP, 7z;
 •  автоматичне конвертування файлів (файли Rich Text Format - веб файли);
 •  набір стандартних функцій для редагування змісту електронного підручника.

Можливості Електронного підручника:

 •  вбудований переглядач веб файлів;
 •  вбудований аудіо-відео програвач;
 •  вбудований переглядач зображень;
 •  внутрішня система пошуку інформації;
 •  друк документів;
 •  експорт даних на пристрої зберігання інформації;
 •  експорт документів в додаток Microsoft Word.

Підтримувані формати:

 •  веб файли: MHT, MHTML, HTML, HTM, SHTML;
 •  відео файли: AVI, WMV, MOV, 3GP, MP4, MPG, MPEG;
 •  аудіо файли: MP3, WAV, WMA, MID, OGG;
 •  графічні файли: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, ICO;
 •  файли Rich Text Format (безпосередньо не підтримуються):
 •  DOC, DOCX, RTF;
 •  архівні файли: RAR, ZIP, 7z.

Створення посібника не забирає багату часу, за умови наявності документів, що буде включено до посібника.

Посібник зручний у використанні як на уроці так і при самостійній роботі учнів у позаурочний час. Він включає:

інформаційну складову;

презентації до уроків;

відересурс до уроків;

інструкційну картку тестової оболонки «MyTest»;

тематичні контрольні роботи в тестовій оболонці «MyTest» (у режимі навчання та контролю).

Застосування системного підходу при створенні електронного посібника дозволяє розширити область застосування електронних посібників і коло потенційних користувачів.

Використання мультимедії, аудіо- і відео-компонентів підвищує наочність представлення матеріалу, а також дає можливість використовувати його людям, що мають різні патології (порушення слуху, зору і т.п.). За рахунок цього можливо різке збільшення кількості користувачів і ефективності використання електронного посібника. Включення перерахованих компонентів в електронний посібник дозволяє перейти від пізнавальної моделі освіти до прагматичної, у якій той, кого навчають, стає активним об'єктом освіти.

Таким чином, використання системного підходу до розробки електронних навчальних посібників дозволяє зробити серйозний крок на шляху до переходу від пізнавальної до прагматичної моделі освіти і сприяє вирішенню проблем створення посібників нового покоління, що дають можливість наочність представлення матеріалу, звести до мінімуму витрати на пошук і підбір літератури, здійснювати контроль отриманих знань і ін.

СТВОРЕННЯ САЙТУ ВИКЛАДАЧА. Сьогодні в професійно-технічній освіти України відбувається процес гуманізації навчально-виховного процесу, який здійснюється шляхом переходу до особистісно-орієнтованого навчання. Для підтримки якості навчально-виховного процесу на порі впровадження, паралельно з існуючими, нових сучасних форм навчання, які передбачають використання Інтернет-ресурсів постає необхідність проектування та розробки електронних навчальних видань, веб-ресурсів, зокрема сайтів навчального призначення закладів освіти, особистих сайтів викладачів і майстрів в/н.

Актуальність вирішення зазначеної проблеми назріла вже давно, проте сьогодні ми відчуваємо це досить гостро. Необхідність використання викладачами веб-ресурсів в якості доповнення до навчального підручника, на жаль, підтвердилася останніми подіями, які відбуваються в Україні. Слід згадати, що восени 2009 р., з метою недопущення виникнення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань, розповсюдження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу та згідно зі статтею 32 Закону України було тимчасово призупинено навчальний процес у навчальних закладах України. Саме в цій ситуації наявність особистого сайту викладача, де могли б бути викладені навчальні матеріали, завдання для самостійної роботи, запитання для самоперевірки, встановлено зворотній зв'язок з учнями, вбачається вкрай необхідним.

Такий сайт міг бути цінним помічником всім учасникам навчально-виховного процесу з надолужування навчальної програми (в разі вимушеної перерви у відвідуванні навчального закладу).

Розгляд можливостей створення сайтів та дослідження професійної діяльності викладача спонукав до більш детального аналізу сучасних засобів діяльності в мережі Інтернет та засобів створення сайту. В результаті було зроблено висновок, що існують, засоби, за допомогою яких викладач, навіть маючи невисокий рівень комп’ютерної підготовки в змозі створити особистий сайт та підтримувати його.

Окрім того, для педагогів створення свого особистого сайту може стати поштовхом для подальшого глибшого вивчення ПК, сучасних засобів ІКТ та можливостей мережі Інтернет. Адже, створення умов, сприятливих ефективному навчанню, стає можливим тоді, коли викладач, на основі професійної педагогічної рефлексії, яка слугує чинником його самоосвіти, готовий до розуміння та сприйняття змін, ініційованих інформатизацією освіти.

Призначенням навчального сайту є:

 •  створення навчального міні-середовища;
 •  поширення передового педагогічного досвіду;
 •  підвищення власного фахового рівня;
 •  підвищення рівня володіння засобами інформаційних технологій; можливість зробити навчально-виховний процес більш гнучким;
 •  розміщення навчальних матеріалів (програм, планів, контрольних запитань до заліку та/або екзамену), теоретичних матеріалів та зразків робіт, електронних версій посібників;
 •  підтримка процесу неперервного підвищення рівня знань з інформаційних технологій для всіх форм навчання;
 •  надання можливості учням на відстані отримувати навчальний матеріал;
 •  надання можливості учням постійно користуватися підтримкою викладача тощо.

Особливої уваги заслуговує врахування унікальних можливостей використання сайту викладача в навчально-виховному процесі:

 •  комп’ютерна візуалізація навчального матеріалу;
 •  миттєвий зворотній зв’язок між учнями та викладачем;
 •  зберігання великих обсягів інформації з можливістю її передавання;
 •  швидкий доступ учнів до центрального банку даних;
 •  автоматизація процесів інформаційно-пошукової діяльності;
 •  автоматизація інформаційно-методичного забезпечення;
 •  управління навчально-виховним процесом і контроль за його якістю.

Веб-сайти викладачів доцільно розглядати як складову їх професійної діяльності. Як показує аналіз представлених в Інтернеті сайтів викладачів, в основному там є розділи, знайомі викладачам (програми, конспекти, методичні вказівки щодо виконання лабораторних, практичних та інших робіт ), а у сайтів з активними компонентами додатково – відповіді викладача на питання з предмету, форуми з предметів, консультації в онлайн та офлайн режимах. А це вже має багато спільного із засобами дистанційного навчання, інструментальні системи для створення яких достатньо широко розповсюджені і доступні.

Тема створення сайтів на сьогоднішній день досить актуальна. Тому що кількість людей, що шукають інформацію не в книгах і бібліотеках, а в електронних книгах та підручниках в Інтернеті, збільшується з кожним днем.

Створити сайт може кожен, проте часу і сил на це може знадобитися чимало - потрібно самому шукати хостинг, платити за нього, встановлювати і налаштовувати CMS і плагіни.

Зараз існує багато сервісів, які дозволяють створювати сайти безкоштовно і надають безкоштовне місце на хостингу.

Є три основні шляхи створення сайту:

1. Написати сайт самостійно.

2. Придбати або замовити скрипт сайту у фірм які займаються цими розробками.

3. Скористуватися готовим скриптом, який поширюються за ліцензією GNU безкоштовно.

Розглянемо кожен варіант.

При написанні сайту самостійно вам потрібно знати як мінімум мову гіпертекстової розмітки HTML, який містить спеціальні символи (теги) і дозволяють веб-браузера сконструювати з тексту дизайн. Але зараз недостатньо знати тільки HTML. Для створення динамічного ресурсу необхідно писати сайт на мові PHP і JavaScript. Для вивчення PHP потрібен час, терпіння і бажання. Не завадило б і знання будь-то з мов програмування. Отже, якщо Ви зібралися писати сайт, необхідно запастися терпінням і літературою.

Якщо Ви зібралися купити готовий скрипт, то Вам знадобляться гроші і мінімальні уявлення про роботу сервера щоб його адмініструвати. Не обійтися і без підтримки розробника. Щоб надалі було до кого звернутися, перед купівлею скрипта заздалегідь дізнайтеся у тих, хто вже зв'язувався з цим розробником, про якість наданої підтримки.

Останній варіант не гірше за інших. На безкоштовному програмному забезпеченні можна створювати ефективні Інтернет ресурси. Зараз набули дуже широке поширення готові системи управління контентом (CMS).

Корисні поради по створенню web-сайту.

1. Стежте, щоб Ваші сторінки не були дуже великі за розміром, найоптимальніший розмір не більш 30 кб. Сторінки з великим об'ємом довго завантажуються, відвідувач може не дочекатися повного завантаження сторінки і просто її закрити. Уникайте масштабних зображень, вони дуже довго вантажаться.

2. Акуратніше з скриптами. Не переповнюйте ними свій сайт. Використовуйте їх тільки з потреби. Деякі скрипти, наприклад - нові вікна, що відкриваються, редірект (переадресація на іншу сторінку), максимізація вікна (сторінка відкривається на весь екран) і деякі інші - можуть дратувати відвідувачів і після цього вони на Ваш сайт можуть не зайти.

3. По можливості, прагніть не використовувати на сайті фрейми (вікно або декілька вікон усередині сторінки), оскільки такі сторінки повільніше індексуються пошуковиками.

4. Деякі люди не уявляють собі дизайну без величезної кількості картинок (або без Flash-заставок, що ще гірше). Багато хто забуває головне правило дизайну - зробити так, щоб користувачеві було зручно. Якщо користувачеві буде незручно, якщо Ваша сторінка з Flash або безліччю картинок завантажується декілька хвилин, він просто закриє сторінку, не дочекавшись завантаження. І швидше за все вже не повернеться на Ваш сайт, адже сайтів в Інтернеті чимало.

5. Пам'ятаєте, що web-дизайн - це перш за все правильна подача інформації, він має бути ефективним. Якщо Ви хочете, щоб Ваш сайт добре ранжирувався пошуковими машинами, прагніть менше використовувати Flash, не дивлячись на їх "красу". Теж саме відноситься і до скриптів. 

6. Не пишіть нічого в статусному рядку, відвідувачеві хочеться знати, куди він потрапить після натиснення на посилання.

7. Використовуйте CSS. Каскадні таблиці стилів можуть достатньо полегшити сторінку, якщо їх правильно використовувати.

Отже ми зупинемося саме на безкоштовних готових скриптах, що є в Інтернеті.

Нижче Ви побачите безліч посилань для створення сайту. Вибирайте один з них. На даних посиланнях можна створити безкоштовно сайт, журнал, блог, щоденник, форум, гостьову книгу або ж соціальну мережу:

 •  http://www.ucoz.ru. Конструктор сайтів;
 •  http://v-teme.com. Конструктор сайтів;
 •  http://wol.bz. Конструктор сайтів;
 •  http://letnick.com. Конструктор сайтів;
 •  http://www.webstolica.ru. Конструктор сайтів;
 •  http://mirtesen.ru. Безкоштовний сайт на платформі mirtesen.ru;
 •  http://chat.ru. Веб-сторінка;
 •  http://livejournal.com. Журнал;
 •  http://liveinternet.ru/journal. Журнал (блог);
 •  http://my.ya.ru. Щось середнє між блогом, щоденником та сайтом. (проект от yandex);
 •  http://blogs.mail.ru. Блог від mail.ru.

Кожен з нас вже зараз може зробити свій внесок у розвиток Internet. Для цього досить створити свій Web-сайт і розмістити його в мережі. Але як це зробити? Відповідь на це запитання ми спробуємо дати в цій роботі.

Для цього необхідно вирішити наступні приватні задачі:

 •  ознайомитися з сучасними Інтернет-технологіями і, по можливості, використовувати їх у своїй розробці;
  •  вивчити програмний інструментарій, який застосовується для розробки і створення Web-сайтів;
   •  виявити і врахувати методи і способи подання на Web-сторінках різних видів інформації, що не перешкоджають їх доступності;
   •  ознайомитися з основними правилами і рекомендаціями з розробки і створення Web-сайтів та неухильно дотримуватися їх у своїй практиці;
   •  визначитися зі структурою Web-сторінок;
   •  обрати стратегію розробки та створення Web-сайту.

На наш погляд, більш оптимальним і зручним з них є хостинг uCoz, який дозволяє:

 •  містити бази даних користувачів сайту з діленням їх на групи;
 •  розподіляти права доступу по групах користувачів;
 •  реалізовувати класичні (і не тільки) веб-додатки за допомогою різних модулів;
 •  управляти дизайном сторінок і модулів шляхом редагування шаблонів;
 •  використовувати вбудований візуальний редактор HTML (особливо актуально для тих, хто незнайомий з цією мовою);
 •  здійснювати RSS імпорт і експорт;
 •  блокувати активність з певних IP-адрес або підмереж;
 •  БЕЗКОШТОВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ОБМЕЖЕНИЙ ДИСКОВИЙ ПРОСТІР;
 •  завантажувати файли через веб-інтерфейс або FTP;

Також система uCoz надає такі унікальні можливості, як:

 •  спеціальна мова шаблонів, що дозволяє виконувати перевірки різних умов у момент генерації сторінки;
 •  конструктор шаблонів, що дозволяє швидко повністю змінити дизайн всього сайту або внести корективи;
 •  використання MySQL (сторонні БД) і API.

Сайт, створений на uCoz зручний у використанні, але має деякі об’єктивні недоліки, що мало залежать від автора сайту, а саме:

 •  для коректного відображення презентацій рекомендовано використовувати браузер Internet Explorer, нажаль, на сьогоднішній день інші браузери мають більшу популярність;
 •  якщо сайт не відвідується та не оновлюється протягом 40 днів, він визнається не дієздатним і блокується (але це стимул до активності автора сайту);
 •  «об’єм» безкоштовного простору – 40 Мб, саме тому рекомендовано для конвертування презентацій використовувати програму iSpring;
 •  низька активність відвідувачів, що пояснюється тим, що наші учні не привчені до такого методу навчання. Заходи щодо підвищення активності відвідувачів – кооперація педагогів, які викладають один навчальний предмет, готують кваліфікованих робітників з однієї професії, працюють в одній освітній установі тощо.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОГО ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ

Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word– текстовий редактор для створення і редагування текстових документів: листів і факсів, записок і звітів, публікацій і web-сторінок.

Microsoft Excel (іноді Microsoft Office Excel) - програма, призначена для організації даних у таблиці для документування й графічного подання інформації.

Основне призначення MS Excel - розв'язок практично будь-яких завдань розрахункового характеру, вхідні дані яких можна представити у вигляді таблиць. Застосування електронних таблиць спрощує роботу з даними й дозволяє одержувати результати без програмування розрахунків.

Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення і проведення презентацій, що є частиною Microsoft Office.

Microso Office Picture Manager надає досить гнучкі можливості управління, редагування і спільного використання малюнків. Користувачі можуть переглядати всі малюнки незалежно від того, де вони зберігаються. Засіб пошуку малюнків допомагає знайти малюнки, виконуючи пошук автоматично. Picture Manager також допомагає автоматично виправляти малюнки. Якщо необхідна специфічне корегування зображення, можна обирати окремі інструменти редагування. Крім того, Picture Manager пропонує потужні засоби спільного використання малюнків, дозволяє відправляти малюнки в повідомленнях електронної пошти або створювати бібліотеки малюнків в Інтрамережі (Інтрамережа - комп'ютерна мережа всередині організації, що використовує технології Інтернету (наприклад, протоколи HTTP і FTP). Переходи між документами, веб-сторінками та іншими об'єктами виконуються в Інтрамережі за допомогою гіперпосилань.) організації.

Програма буде корисною, якщо треба істотно змінити «вагу» малюнку.

ABBYY FineReader 10 - програма, створена для розпізнавання документів. Вона допомагає користувачам за лічені хвилини перенести паперові документи або будь-які типи файлів PDF в формат, який можна редагувати.

STDU Viewer - російськомовна версія компактної програма для читання електронних документів (книг) у форматі DjVu, PDF і TIFF. Останнім часом великою популярністю користуються електронні книги у форматі DjVu. Файли в цьому форматі, як правило, менше за розміром, ніж документи у форматі PDF.

Проте програми для перегляду PDF не підтримують DjVu, через що доводиться працювати відразу з двома програмами.
STDU Viewer робить перегляд електронної документації більш зручним. Для читання декількох книг передбачені окремі вкладки з можливістю пошуку по кожній з них, а система закладок дозволяє повернутися до останньої прочитаної сторінки у будь-який момент часу. Окрім перегляду, можливий друк документу.

Програма doPDF дозволяє конвертувати документи у формат PDF. Після інсталяції даної утиліти в системі встановлюється драйвер віртуального принтера, завдяки чому в будь-якій програмі, що підтримує функцію друку, можна зберігати файли в цей формат.

MyTest - програма для створення та проведення комп'ютерного тестування, збору і аналізу результатів, виставлення оцінки за вказаною в тесті шкалою.

KMPlayer - найпотужніший медіацентр. Програвач KMPlayer підтримує практично всі формати мультимедіа файлів, включаючи DVD, VCD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia і QuickTime. Має вбудовану бібліотеку libavcodec, в якій вже містяться всілякі фільтри і кодеки для комфортабельного програвання практично будь-яких форматів відео і аудіо, в тому числі і потокових даних.

Плеєр KMPlayer має дуже широкі і специфічні можливості настройки відео, володіє якісною підтримкою субтитрів різних форматів, реалізовані розширені можливості по захопленню відео та аудіо, може програвати недокачані або пошкоджені AVI-файли, а також музичні файли прямо з архівів тощо.

Windows Movie Maker - програма для створення / редагування відео. Можливості: захват відео з цифрової відеокамери; створення слайд-шоу із зображень; обрізання або склеювання відео; накладення звукової доріжки; додавання заголовків і титрів; створення переходів між фрагментами відео; додавання простих ефектів; зберігання проекту у формат WMV або AVI з настроюванням якості.

Constructor Electronic books 1.1.3 – програма для створення електронних підручників.

Nero - це простий у використанні, але потужний набір програм, який допоможе вам створювати, прочитувати, копіювати, записувати, редагувати, спільно використовувати і передавати дані в мережі.

Nero Burning ROM - це інструмент для швидкого і якісного запису дисків з музикою, даними та відео файлами у всіх популярних форматах і створення резервних копій.

Nero BackItUp - дає можливість робити копію файлів, папок, а при необхідності і всього жорсткого диска і настроювати завдання резервного копіювання.

Nero CoverDesigner - дозволяє робити унікальні ярлики та обкладинки для CD і DVD дисків з ваших зображень.

Nero Express - це набір Майстрів для запису дисків в один прийом.

Nero RescueAgent - допоможе відновити видалені файли і файли з пошкоджених дисків.

Nero Kwik Media - це багатофункціональний органайзер фото, відео і музичних файлів, інструмент для редагування фотографій і створення слайд-шоу для користувачів – початківців.

Nero Video - комплексні засоби для багатодоріжкового монтажу, монтажного переходу і застосування спеціальних ефектів, призначених для створення фільмів HD кінематографічної якості.

Nero SoundTrax - допоможе зробити цифрову копію магнітних стрічок і вінілових платівок у формат MP3.

Nero WaveEditor - допоможе при записі та редагуванні звукових файлів. Завдяки наявності величезної кількості фільтрів і методів оптимізації звуку дозволить швидко і нескладно створити звукові файли.

Nero Recode - може записувати і копіювати фільми на DVD диски. При необхідності допоможе змінити формат фільму на оптимальний для запису.  

Nero Kwik Media Free - це простий і безкоштовний диспетчер мультимедіа, призначений для роботи з відео, музикою та фотографіями. Виконує функції пошуку, впорядкування, редагування, відтворення, загального доступу, синхронізації, пропалення і перегляду мультимедіа.

Nero BurnLite - полегшена безкоштовна версія популярного додатка для «прожигу» дисків. Містить тільки функції запису і копіювання даних на CD і DVD диски.

iSpring Free – програма для перетворення презентацій PowerPoint у формат Flash з підтримкою відео та анімаційних ефектів. Продукт орієнтований на нетехнічних користувачів і дозволяє створювати презентації, навчальні курси, банери, листівки у форматі Flash, використовуючи знайому і звичне середовище Microsoft PowerPoint.

μTorrent - швидкий, зручний, безкоштовний і компактний torrent-клієнт. На сьогоднішній день є одним з найбільш функціональних рішень для роботи з мережею BitTorrent. Програма поєднує в собі оптимальну функціональність при невеликому розмірі. Підтримує роботу незалежно від треккера, дозволяє завантажувати відразу декілька файлів, має смугу пропускання, швидке відновлення перерваного завантаження і багато іншого.

PhotoImpact - один з кращих редакторів графіки для обробки фотографій, дизайну і веб-графіки. Містить безліч фільтрів, ефектів і заготовок, постійно оновлюваних через Інтернет. Дозволяє оптимізувати графіку для розміщення в Інтернет.

Photosmart Essential - просте у використанні ПЗ для організації, редагування, друку та спільного використання фотографій. Основні можливості: персоналізована домашня (початкова) сторінка для швидкого доступу до останніх фотографій і діям; перегляд зображень за датою, папок або групі "Вибране"; перегляд у режимі мініатюр або слайд-шоу з музичним супроводом; фотошаблони з можливістю створення власних; безкоштовні плагіни для створення вітальних листівок, календарів, фото-DVD; автоматичне видалення ефекту червоних очей, обрізка, поворот і дзеркальне відображення, а також корекція кольору; поліпшення фотографій за допомогою кнопки Auto Fix; створення резервних копій та архівів на компакт-дисках і DVD; друк фотографій, листівок, календарів, обкладинок дисків і навіть цілих книги з фотографіями.

Система LabView призначена для автоматизації виробничих процесів, збирання даних, проведення вимірювань і керування створенням програм, що взаємодіють з апаратурою платформи. До її складу входять прикладні засоби, тестування програм і драйвери взаємодії з апаратурою, що запускаються з пульту. Буде корисною при розробці віртуальних лабораторій викладачами технічних предметів та дисциплін.

uCoz.ru – безкоштовна система розробки та управління сайтом з набором сервісів (гостьові книги, форуми, каталоги, голосування і т.д.).

Виходячи з вище розглянутого, слід відзначити, що у професійно-технічній освіті відбуваються зміни парадигми, коли її розглядають як єдину систему, що складається із взаємозв’язаних проектів, основою яких є впровадження інформаційних, науково-методичних механізмів управління та взаємодії навчального закладу.

Одним із головних завдань, що стоять перед викладачем, є розширення кругозору, поглиблення знань про навколишній світ, активізація розумової діяльності учнів. Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх у професійно-технічній освіті наклали відбиток на розвиток особистості сучасної людини. Сьогодні в традиційну схему «викладач - учень – підручник» вводиться нова ланка - комп'ютер, а в навчальну свідомість - комп'ютерне навчання.

Отже, досвід роботи щодо створення авторського електронного ресурсу свідчить, що процес розробки, апробації та використання ЕОР, надання методистом навчального закладу інтерактивних послуг є процесом незворотнім, одним із магістральних у педагогічній діяльності викладачів професійно-технічних навчальних закладів.

Перспективами подальшого розвитку роботи зі створення та поширення авторських електронних освітніх ресурсів є необхідність ефективної кооперації педагогів, які викладають один навчальний предмет, готують кваліфікованих робітників з однієї професії, працюють в одній освітній установі тощо.

Актуальним є розвиток міжучилищного партнерства у сфері формування науково-освітнього простору між ПТНЗ.

Необхідно пам’ятати, що засоби інформаційних технологій – це найдієвіший інструмент для вирішення дидактичних завдань освіти

19


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8499. Древнеиндийская философия 134 KB
  Древнеиндийская философия Индийская культура является одной из самых древних на Земле. Древнейшие письменные источники датируются III тысячелетием до н.э. Чаще всего тексты высекались на камне, металлических пластинах, дереве, а также на керамике. ...
8500. Китайская хохлатая собака 1.28 MB
  Китайская хохлатая собака. С тех пор как в 1965 году китайская хохлатая собака была вновь завезена в Великобританию, интерес к этой породе значительно вырос. Тщательное выведение породы и расширение знаний в области генетики...
8501. Жизнь и творчество Ду Фу 68 KB
  Восточные философские и религиозные взгляды существенно отличаются от западноевропейских. Их объединяют целостное восприятие мира, отсутствие сосредоточенности на человеке. Мерой всего, объектом поклонения выступает природа, в которой человек полн...
8502. Китайская мечта населения Северо-Востока КНР 109.5 KB
  Китайская мечта населения Северо-Востока КНР В настоящее время, понятие мечта занимает одно из первых мест в рейтинге модных мировых тенденций. И эта тенденция обязана столь стремительному успеху тому, что современное общество дает индивиду зн...
8503. Китайская медицина. Философские основы китайской медицины 88.5 KB
  Китайская медицина. Философские основы китайской медицины. Здоровье - одно из главных достояний человека. Между тем, по мере развития цивилизации растет и число факторов, повреждающих здоровье. Количество болезней, известных современной медицин...
8504. Философские основы китайской медицины. Китайская медицина 273.5 KB
  Китайская медицина. Философские основы китайской медицины. Основной подход: Западная медицина Использование фармакологических препаратов - чужеродных для организма химических веществ. Каждое их применение порождает новые проблемы, т.к. безвредн...
8505. Китайская медицина и зубоврачевание в Тебете, Японии, в арабских государствах 86.5 KB
  Китайская медицина и зубоврачевание в Тебете, Японии, в арабских государствах Вопросы по китайской стоматологии: Великий китайский шёлковый путь (общение с соседними государствами, обмен медицинским опытом) Марко Поло его путешествие Ки...
8506. Китайская мифология 45.5 KB
  Китайская мифология. Черты: комплекс из древнекитайской, даосской, буддийской и позднее народной мифологии мифология Китая существует в виде отдельных фрагментов в : -Шицзин -Шуцзин -И-цзин -Чжуан-цзы -Критические суждения (автор Вань...
8507. Китайско-конфуцианская цивилизация 72 KB
  Китайско-конфуцианская цивилизация Китайская цивилизация - одна из старейших в мире. По утверждениям китайских учёных, её возраст может составлять пять тысяч лет, при этом имеющиеся письменные источники покрывают период не менее 3500 лет. Налич...