55670

Творча робота «Робота з обдарованими дітьми у Донецькому НВК № 91»

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Удосконалення психологопедагогічного супроводу обдарованих дітей Завдання проекту Сприяти духовноморальному розвитку обдарованих вихованців шляхом самовдосконалення методом залучення особистості в інноваційні форми роботи...

Украинкский

2014-03-27

1.9 MB

28 чел.

?

                                                                                                                                                                                                 ?

Донецький НВК  №91

Творча робота «Робота з

обдарованими дітьми у Донецькому НВК № 91»

Наші діти різні: добрі, неуважні, активні, талановиті, брехливі, уразливі.  Кожний з них формується як індивід  на основі  внутрішньої здатності самостійно відрізняти  гарне від поганого, пережитих емоцій, відчуттів, цінностей і виражає  їх в різних формах інтелектуально - творчої діяльності,   маючи своє  особливе уявлення про світ. І у кожному конкретному випадку обдарованість виявляється  суто індивідуально.    О.Маркова

                                        

Автори:

Картамишева Олена Миколаївна, директор ДНВК № 91,

Денисенко Ольга Віталіївна, заступник директора з НВР

телефон: 277 -41-11, dzosh91@mail.ru

Донецьк 2012

ЗМІСТ

 1.  Паспорт проекту..................................................................................... 3
 2.  Пояснювальна записка ………………………………………………..… 4
 3.  Результативність роботи з обдарованими .

Методичне та ресурсне забезпечення.

Модель роботи з обдарованими у Донецькому НВК №91 ………….  6

 1.  Психолого-педагогічні аспекти

роботи з обдарованими дітьми дошкільного віку…………                13

 1.  Психологічний  супровід обдарованих дітей і підлітків

в Донецькому НВК № 91…………………………………………………27

    6. Гармонізація  талановитих молодших школярів………

    7. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках

      трудового навчання…………………………………………………………  49

Висновки………………………………………………………………………..

Література……………………………………………………………………         57

Додатки…………………………………………………….…………………     53

 

Фотоматеріали

         

Паспорт проекту

Назва номінації

Проект:«Духовно-моральний розвиток обдарованих  вихованців»

Назва навчального закладу

Донецький навчально-виховний комплекс № 91 «Загальноосвітня школа I-III  ступенів  - дошкільний навчальний заклад»  Донецької міської ради Донецької області

Контактні дані керівника

Картамишева Олена Миколаївна

м. Донецьк - 84, вул. Бірюзова - 44а,

телефон: 277 -41-11, dzosh91@mail.ru

Прізвище, ім’я, по батькові координатора проекту  

Денисенко Ольга Віталіївна

телефон: 277 -41-11, dzosh91@mail.ru

Проект підготовлено

Картамишева Олена Миколаївна, директор ДНВК № 91,

Денисенко Ольгою Віталіївною, заступником директора з ВР;.

Обґрунтування, актуальність проекту

Особливості динаміки ставлення обдарованості в дитячому і підлітковому віці впливають на складові духовно-морального розвитку вихованців

Мета проекту

 

Удосконалення роботи з обдарованими.

Удосконалення психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей

Завдання проекту

Сприяти духовно-моральному розвитку обдарованих вихованців шляхом самовдосконалення методом залучення  особистості в інноваційні форми роботи та науково - дослидніцьку  діяльність

Стислий зміст проекту

У матеріалах розкрит інноваційний проект духовно-морального розвитку обдарованих вихованців.

У проекту застосовано системний підхід, компонентно-структурний і функціональний аналіз у дослідженні феномена обдарованих вихованців.     

Термін виконання проекту

2012 – 2015

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

      Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво.

Один з важливих напрямів сучасних науково-методичних досліджень –

це розробка змісту й методів навчання обдарованих дітей, створення умов для розкриття природних здібностей учнів, виховання творчої соціально-активної особистості в духовно-моральному аспекті.

Нормативні документи: Указ Президента України від 24.04.2000р. №61/2000  “ Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді” ;   Державна національна програма  “ Освіта” (Україна ХХІ століття);

•  Концепція середніх закладів освіти для розвитку творчої обдарованості

•  Програма “Діти України”

Актуальність проекту. - Посилення негативних явищ у суспільстві: зниження інтересу дітей до освіти, їх ціннісних уявлень, інтелектуальних, моральних, духовно-катарсичних сил особистості;

- Моніторинг всебічного розвитку  обдарованих дітей  з метою розкриття причинно-наслідкових зв’язків, недоліків особистісного розвитку та  потенційних можливостей,  рішення  практичних завдань підвищення якості навчання.

 Мета: створити зону найбільш активного розвитку психолого-педагогічних компетенцій  обдарованих дітей через потребу в самопізнанні та самореалізації, що допоможе розвинути в учасників духовно-моральні аспекти, почуття гідності, поняття власних здібностей, особливостей характеру;

Предмет: особистісно-зорієнтований підхід до обдарованих дітей, їх  навчання та виховання. 

Об’єкт:  обдаровані діти.

Гіпотеза: використання інноваційних технологій сприяє морально-духовному розвитку  обдарованих вихованців.    

Інноваційність ідеї полягає у створенні ефективної моделі навчально-виховного процесу в умовах навчального закладу на основі інноваційної системи психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учня, що максимально оптимізує процес психо-соціального та духовного розвитку особистості.

Напрямки діяльності:

•  пошук здібних, обдарованих учнів, їх підтримка;

•  навчання і виховання здібних та обдарованих учнів на основі активізації навчально-пізнавальної діяльності;

•  створення необхідної навчально-матеріальної, техніко-технологічної бази;

•  передбачення заходів стимулювання інтелектуальної праці учнів та вчителів

Завдання:

-   Огляд літературних джерел  за  напрямками,  що досліджуються;

-    Корегування вад особистісного розвитку обдарованих вихованців через підняття соціального статусу методом залучення до предметно-перетворюючої та соціально-комунікативной діяльності в класних колективах.  

- Сприяння  духовно-моральному розвитку обдарованих дітей через активізацію форм соціально - психологічних тренінгів, просвітницької діяльності, створення індивідуальних програм розвитку дитини та включення в науково -  дослідницьку діяльність.

-  Розробка вчителями  навчально-виховних  корекційно-розвиваючих проектів, рекомендаційних буклетів.

Методи впровадження інноваційного проекту:

 •  діагностичний інструментарій;
 •  програми„Універсал – 3.28” і „Персонал”  – автор В.О.Киричук;
 •  наочність, проблемні завдання, індивідуальні консультації;
 •  соціально-психологічні тренінги, робота в малих групах;
 •  дослідницько-пошукова діяльність;
 •  використання новітніх засобів навчання: мульти-медіа,  інформація з мережі Інтернет.

Форма проведення: класна, групова, індивідуальна.

Види занять: рольові ігри, диспути, практикуми, семінари, тренінги.

3. Результативність  роботи з обдарованими дітьми

     Донецький навчально- виховний комплекс №91  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний  заклад»  Донецької міської ради Донецької області розташований у селищі,  де більшість  дітей - з шахтарських сімей,  неповноцінних  або неблагополучних сімей. У якій мірі тут може йти мова  про обдарованість  та творчий  розвиток?

  Але за  умови створення певної системи  роботи з  обдарованими та  здібними учнями, ми досягли  досить високих результатів.   За останні три роки – 8 призових місьць  на обласному конкурсі- захисті  учнівських науково- дослідницьких робіт МАН в секціях «Українська мова», «Математика»,  «Науково-технічна творчість  та винахідництво»,  «Фізика»,  «Психологія»;  7 призових місьць  на  третьому, обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад,   3 призових місця -  на четвертому етапі,  величезна кількість  результатів на творчих та інтелектуальних конкурсах різного  рівня (Міжнародний конкурс з   українознавства у місті Києві, обласний  конкурс учнівських електронних проектів, присвячених Г.Т.Береговому,  обласний етап  Всеукраїнського конкурсу  учнівської творчості,  присвяченого Т.Г.Шевченку,  Всеукраїнський етап  міжнародного конкурсу  технічної творчості  молоді  

« INTEL -Техно- Україна»  і так далі).

  Виконуючи місію навчально-виховного комплексу, педагоги пам’ятають про такі завдання:

*адаптація дітей до шкільного життя;

*наступність у навчанні та вихованні дітей звичайних, обдарованих та тих, що потребують  корекції;

*творчий розвиток вихованців.

  Робота з пошуку та підтримки обдарованих дітей починається з  дошкільного закладу,  де вихователі сприяють розвитку обдарованості,  реалізується принцип  профільного виховання.

У загальноосвітній школі № 91 зберігається наступність у вихованні та навчанні обдарованих,  здійснюється психологічний та педагогічний супровід   протягом всіх років навчання.

   Результативність участі учнів  в олімпіадах, турнірах, конкурсах.

   Донецький НВК №91 розташований у робочому селищі,  далеко від  установ, де  діти можуть розвиватись у фізичному, естетичному,  інтелектуальному напрямках.  Але у навчальному закладі створюються умови для розвитку особистості; і, як наслідок,  протягом  останніх декількох років Донецький НВК №91  входить у п’ятірку перших за рейтингом  за кількістю призових місць в інтелектуальних та творчих конкурсах.

Результативність  участі  учнів Донецького НВК № 91 у

Всеукраїнських учнівських олімпіадах різного рівня

(кількість призових місць).

Рівень

2008-2009

2009-2010

2010-2011   

2012-13

районний

14

11

16

15

обласний

2

2

3

Всеукраїнський

1

1

1 учасник

        

Результативність участі учнів Донецького НВК №91 у конкурсі МАН

Кількість учасників та призових місць призових місць)

Рівень

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-

2012

районний

7/7

8/8

9/ 7

19/15

обласний

2

2

3/2

Учні Донецького НВК № 91 беруть активну участь в інтерактивних конкурсах. Наприклад: у 2009-2010 н.р. учень 10 класу Самойлюк Сергій був переможцем Всеукраїнського конкурсу з українознавства «Патріот», у 2009-2010 н.р. учениця 8-В класу Воротинцева Розаліїна стала переможцем Всеукраїнського конкурсу творчості студентів та учнів «Здорова планета – здоровий ти». Кожного року старшокласники беруть участь у міжнародних конкурсах технічної творчості молоді «INTEL-Еко Україна», «INTEL-Техно Україна»: у 2008-2009 н.р. – двоє учнів – учасники очного туру; у 2009-2010 н.р. – двоє учнів отримали запрошення на очний тур (секції «Математика», «Фізика»); у 2010-2011 н.р. учень 11 класу Токарєв Олег став переможцем очного туру Всеукраїнського етапу Міжнародного конкурсу  «INTEL-Техно Україна» в номінації «Фізика».

Результати участі учнів у конкурсі «Знавці української мови» (призерів)

Рівень

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-

2012

районний

4

3

3

3

обласний

1 учасник

1 учасник

Наш девіз «Від творчості педагога -  до творчості учня». Завдяки високому  професіоналізму та творчості наших педагогів, ми маємо і творчих, талановитих учнів.

У шкільному банку «Обдаровані діти» налічується у нас 16 учнів.          У районному банку – 3 учнів: інтелектуальний напрямок – Харченко Владислава, 9-В; художньо-естетичний – Воротинцева Розаліна, 10-А; лідерсько-організаторська обдарованість – Глущук Артем.

У міському банку «Обдаровані діти» - Булавін Ігор, 9-Б (психомоторна обдарованість). У обласному банку – Деревенець Юлія, 10-а (практично-перетворювальна обдарованість), Микитчина Анастасія, 11 клас (психомоторна).

Стипендіатом Кіровської районної державної адміністрації є Микитчина Надія.

Логачова Ксенія отримує стипендію Донецької обласної державної адміністрації.

У 2011-2012 навчальному році ми досягли вагомих результатів в інтелектуальних та творчих конкурсах різного рівня.

25 учнів стали дипломантами та призерами Міжнародних та Всеукраїнських інтелектуальних конкурсів. Кротова Єлизавета, Авраменко Богдан, учні 10 кл. – призери (ІІ місце) на Всеукраїнському етапі Міжнародного конкурсу «INTEL-ЕКО-Україна»; Ян Руслан, 10 кл. – переможець очного етапу Всеукраїнського конкурсу творчих робіт учнів «Еко - світ 2012», секція «Фізика» в рамках Міжнародного конкурсу «INTEL ISEF»

15 учнів – призери ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ наук; Деревенець Юлія, Логачова Ксенія, Шабаш Катерина – призери обласного етапу олімпіад з трудового навчання.  

Наші юні науковці мають 12 призових місць на І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Двоє учнів  Добровольська Світлана, Авраменко Богдан – призери обласного етапу.

Мовознавчі конкурси набувають популярності. У нас четверо призерів районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Знавці української мови» ім.. П.Яцика, а також 19 переможців у інших інтелектуальних конкурсах різного рівня.

Художньо-естетичний та спортивний напрямки також представлені переможцями та призерами:

Декоративно-прикладний напрямок – 45 дипломів;

вокальний – 4;

хореографічний – 7;

спортивний – 3.

Методичне забезпечення роботи з обдарованими

          Методична робота в Донецькому НВК №91 побудована відповідно до Закону України «Про освіту»,  Національної доктрин розвитку освіти України,  реалізацію концепції 12- річного навчання,  де  мова йде про необхідність розвитку ініціативи і творчості, вивчення і поширення передового педагогічного  досвіду,  інноваційних підходів  до організації  методичної роботи,  з рекомендаціями  регіональних  органів керування освітою, Концепції  середньої загальної освіти (12-річна школа),  інших  нормативних документів з питань організації навчально- виховного процесу;   забезпеченням  державних стандартів освіти;  втіленням  ідеї  гармонійного  поєднання інтересів особи, суспільства,  держави;  впровадженням у практику роботи  індивідуальних технологій навчання та виховання;  формуванням  навичок  здорового способу життя учнівської молоді; створенням  психолого- педагогічних  передумов  особистісно зорієнтованої системи навчання й  виховання в умовах реформування  національної системи освіти.

  Керівництво методичною роботою здійснює заступник директора  з навчально- виховної роботи  О.В.Денисенко.

 Мета методичної  роботи:

створення умов для підвищення рівня педагогічної майстерності кожного вчителя на основі досягнень  сучасної науки  і педагогічного досвіду,   

Завдання методичної роботи:

 •  Закону України «Про освіту»,  Національної доктрин розвитку освіти України,  реалізацію концепції 12- річного навчання;
 •  спрямувати зміст і форми методичної  роботи на виконання Закону України «Про освіту»,  Національної доктрин розвитку освіти України,  реалізацію концепції 12- річного навчання;
 •  сприяти розвитку творчого потенціалу педагогів;
 •  сприяти розвитку абнотивності вчителя;
 •  створити умови для підвищення професійного рівня педагогів і рівня їх професійної компетенції;
 •  забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;
 •  сприяти науково- дослідницькій  діяльності педагогів, вивчати та популяризувати  досвід творчих педагогів закладу, знайомити із перспективним педагогічним  досвідом;

      Науково-методична проблема Донецького НВК №91:

«Проектування  розвивального змісту навчально- виховного процесу».

Науково- методична проблема проходить через усів форми  методичної роботи,  роботу предметних кафедр,  творчих груп, тематику засідань педагогічної ради та семінарів різного рівня, які проводяться у навчальному закладі.

 Науково- методична робота  у річному плані навчально-виховної роботи представлена проектами  «Педагогічні кадри», «Громадськість», «Адміністративно-організаційна робота».  

 Згідно із Положенням про предметні кафедри, яке розроблено у 2005 році,  у Донецькому  НВК №91 працюють:

 •  кафедра початкових класів;
 •  кафедра точних наук;
 •  кафедра  іноземних мов;
 •  кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін;
 •  кафедра  природничих дисциплін;
 •  кафедра естетичних дисциплін;
 •  кафедра початкових класів.

Результативність науково- методичної роботи.

Участь у Всеукраїнському професійному конкурсі «Учитель року»

(кількість учасників/ з них призерів)

Рівень

2008- 2009

2009-2010

2010-2011

2011- 2012

районний

3/2

4/1

5/2

5

учасни

ків

обласний

1 учасник

Участь в обласному професійному конкурсі «Кращий працівник освіти»

(кількість учасників/ з них призерів)

Рівень

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-

2011

2011-2012

районний

1

1

2/2

1/1

3

учасника

У 2009 -2010 навчальному році  директор  Донецького НВК №91 Картамишева Олена Миколаївна стала призером (друге місце) районного етапу  обласного  професійного конкурсу «Кращий працівник освіти» в номінації «Кращий директор опорної школи», а Маркова Олена Геннадіївна- в номінації «Кращий психолог, соціальний педагог».

 Учитель обслуговуючої праці Шляхова Галина Григорівна (має почесне  звання  «Заслужений учитель України») проводить  заняття для слухачів курсів Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, її перспективний  педагогічний досвід  узагальнено на рівні області.

  В Донецькому НВК №91 працюють  троє керівників районних методичних об’єднань: Денисенко О.В. (англійська мова), Шляхова Г.Г (обслуговуюча праця), Алексєєнко Т.О (історія, основи правознавства).

4. Психолого – педагогічні аспекти роботи

з обдарованими дітьми дошкільного віку

«Усі діти народжуються геніями,

однак упродовж перших шести

років їхнього життя ми допомагаємо

їм позбутися цієї геніальності»

                                   Б. Фулле

Серед найбільш цікавих і загадкових явищ природи дитяча обдарованість традиційно займає одне з провідних місць. Проблеми її діагностики та розвитку хвилюють педагогів протягом багатьох століть. Інтерес до неї в даний час дуже високий, що легко може бути пояснено громадськими потребами. Робота з обдарованими дітьми виступає одним з варіантів конкретної реалізації права особи на індивідуальність. Сучасна особистісно-орієнтована тенденція пов'язана з виходом на перший план цінності особистісного розвитку і самореалізації. Розбудова  державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадянах.

Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей - стільки й здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім'ї та дитячого садка і школи.

Майбутне країни напряму залежить від того об'єму доброти, уваги, піклування, яке отримує підростаюче покоління. Віддавати дітям усе необхідне, підтримувати обдарованих, зацікавить здібних, всебічне розвивати кожного – наше завдання кожного дня.

Розвивати обдарованість одне з актуальних сьогоденних завдань освіти.

На це націлені багато чисельні державні, національні програми, і перш за все національна програма «Діти України».  В Донецькій області розроблена регіональна програма «Обдаровані діти», яка спрямована на підтримку таланту, дбайливе та опікуване відношення до їстівних здібностей особистості.

Обдарована дитина – рідкісне явище. Але такі діти є, і вони заявляють про себе вже у дошкільному віці. Більшість дітей мають вроджені передумови до розвитку тих чи інших здібностей – музичних, інтелектуальних, артистичних, літературно-мовленнєвих, спортивних та інших.

В умовах нашого закладу робота з чудо-дитиною відбувається завдяки талановитим і творчим педагогам і дійсно цікавому технологічному забезпеченню яке пропонують сучасні науковці. Серед найбільш використовуємих слід назвати інноваційні технології Н.В. Гавриш з мовленнєвої творчості, Н. Водологи з розвитку театральної творчості, М. Єфименка з розвитку фізичної досконалості, Т.О. Піроженко з розвитку комунікативних здібностей. Тому одним із пріоритетних завдань наших педагогів – дошкільників є раннє діагностування перших проявів здібностей і на цьому тлі створення умов для повноцінного гармонійного розвитку особистості кожної дитини.

Для реалізації цього напрямку роботи у дошкільному навчальному закладі створюється атмосфера, сприяння розвитку обдарованості, а саме: дошкільний навчальний заклад «Ладусі» - перша ступень Донецького навчально-виховного комплексу № 91, у дитсадку функціонують 11 груп (4 – для дітей раннього дошкільного віку, 7 – дошкільний вік) з пріоритетними напрямками діяльності, в яких реалізується принцип профільного виховання. Мета діяльності цих груп – актуалізація стратегічно найбільш важливих розділів навчально – виховної та оздоровчої роботи, створення умов для ефективної реалізації особистісно – орієнтованої моделі виховання. З самого початку об’єднання  Донецького навчально-виховного комплексу ведеться робота з розвитку особистості дошкільників починаючи із трирічного віку і виявлення обдарованих серед старших дошкільників. В дошкільному закладі «Ладусі» працюють гуртки «Веселка» (для дітей старшої групи № 5, керівник Кот В.М.), «Казковий дивосвіт» (для дітей середньої групи № 3, керівник Шевченко Н.І.),  та театральна студія «У світі казки» (для дітей старшого віку, керівник Чернікова О.М.), які допомагають у атмосфері співтворчості вихователя та дитини розвинути ті чи інші здібності дошкільника, активізувати творчий потенціал кожної окремої дитини, враховувати її бажання до самовираження та самореалізації. Розроблена та активно застосовується на практиці система заходів щодо реалізації регіональної програми «Обдаровані діти». Активно в дошкільному навчальному закладі розробляються і застосовуються  індивідуальні плани – програми роботи зі здібними та талановитими дітьми, які дозволяють максимально індивідуалізувати процес освіти, створюють оптимальні умови для саморозвитку, самоосвіти, усвідомлення власних можливостей.

Перш ніж приступити до роботи з обдарованими дітьми була проведена велика аналітична робота, направлена на вивчення стану і тенденцій  розвитку виховно-освітнього процесу в цілому і можливість організації поглибленої розвиваючої роботи з обдарованими дітьми.

В результаті інноваційної діяльності по оновленню і вдосконаленню виховно-освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі «Ладусі» створена і успішно діє нова модель управління, заснована на участі кожного педагога в роботі центрів пріоритетних напрямів: «Пізнавальний розвиток дітей», «Художньо-естетичний розвиток», «Здоров'ячок», «Виховання і розвиток дітей раннього віку», «Духовно-етичне виховання». Керують роботою центрів вихователі з числа членів творчої групи.

Дана модель управління сприяє підвищенню відповідальності кожного за якість виховно-освітнього процесу, оскільки дозволяє вирішувати ідею три рівневого управління:

1 рівень – самоаналіз, самоконтроль педагогів;

2 рівень – проектний, такий, що реалізовується керівниками центрів;

3 рівень – адміністративний.  

Також дана модель управління дозволяє здійснювати делегування повноважень: центри пріоритетних напрямів самостійні в пошуку ефективних методів, прийомів роботи з дітьми по своєму напряму, відборі нових технологій, їх впровадження в педагогічний процес.

Робота педагогів в творчих групах сприяє підвищенню самостійності, творчій активності, педагогічної майстерності через інтеграцію найбільш перспективних нововведень і продуктивних проектів. До складу творчої групи  входять фахівці: вихователь-методист, практичний психолог, учитель-логопед, вихователі.

 

 

 •  консультації
 •  взаємовідвідування  
 •  клуб «Обдарована дитина»    
 •  семінари  
 •   тестування
 •   ділові ігри
 •  практикуми      
 •   дискусії                               
 •   наставництво
 •   відкриті перегляди
 •   виставки  

 •  

 •  Духовно-етичне виховання  
 •  Пізнавальний розвиток  
 •  Здоров'ячок  
 •  Виховання і розвиток дітей раннього віку  
 •  Художньо-естетичний розвиток


        Перед нами встало завдання, так організувати виховно-освітній процес, щоб він якнайповніше відповідав питанню розвитку інтелектуального і творчого потенціалу особи дитини, не вириваючи його із звичної обстановки дитячого саду.

        Для вирішення цього завдання ми визначили наступні напрями:

I. Робота з кадрами.

II. Робота з дітьми:

 •  своєчасне виявлення дітей, що мають яскраво виражені здібності в інтелектуальній сфері та організація наочно - розвиваючого середовища;
 •  організація психолого-педагогічного супроводу та розвиваючої роботи з дітьми.

III. Взаємодія з батьками.

Напрями роботи. Робота з кадрами

Працювати з дітьми, що мають передумови обдарованості повинні зосереджені і творчі педагоги. Для того, щоб зацікавити педагогів, підвищити мотивацію участі були створені наступні мотиваційні умови:

 •  доведення необхідності і актуальності роботи, а також цілей і завдань до всіх педагогів;
 •  ознайомлення із змістом і перспективами роботи;
 •  постановка завдань, що вимагають спільної роботи і співпраці;
 •  організаційне, науково-методичне, матеріально-технічне забезпечення;
 •  надання методичної і практичної допомоги;
 •  дія об'єктивної системи оцінки і контролю;
 •  дія системи стимулювання і винагороди педагогів;
 •  реалізація професійно-особової спрямованості педагогів.

Крім того, ми зіткнулися з тим, що в методичній літературі питання організації розвиваючої роботи з дітьми, що мають передумови обдарованості в інтелектуальній сфері, недостатньо освітлений. Не всі педагоги дитячого саду були готові до роботи з обдарованими дітьми, оскільки звикли орієнтуватися в основному на середню дитину. Обдарована дитина вимагає особливої уваги, часто вона стає підбурництвом внутрішнього спокою педагога, стереотипу його роботи, що склався. Тому велику роль в роботі з обдарованими дітьми грає професіоналізм і компетентність, які включають наявність педагогічних здібностей, прагнення до пізнання, ініціативність. Педагог повинен бути інтелектуально розвиненим: уміти бачити, мислити, узагальнювати і виражати свої ідеї, але, перш за все, повинен бути творцем, уміти нетрадиційно мислити і знаходити творчі рішення проблем. Назріла необхідність в зміні поглядів педагогів, підвищенні професійної компетентності, створенні умов для розкриття іх творчого потенціалу. Для вирішення цих проблем в дошкільному навчальному закладу «Ладусі» була створена і успішно працює творча педагогічна майстерня "Обдарована дитина». Плануючи роботу творчої майстерні, ми підбирали складніший теоретичний матеріал для педагогів, відповідний рівню професійної майстерності для роботи з обдарованими дітьми, продумували активні форми роботи з педагогами, наприклад: творчі завдання, проблемні ситуації, що розвивають нестандартність мислення і творчий підхід до вирішення проблеми. Робота творчої майстерні допомогла підвищити рівень професійної і особової готовності педагогів  до роботи з обдарованими дітьми, а також  створити колектив однодумців, об'єднаних загальними устремліннями.

Робота з дітьми

Виявлення дітей що мають передумови в інтелектуальній сфері.

У дитячому саду ми здійснюємо діагностику засвоєння дітьми програми, рівня розвитку психічних процесів, емоційно-вольової сфери.  Аналізуючи результати діагностики, ми звернули увагу на дітей, що мають високий рівень розвитку. У зв'язку з цим,  було рекомендовано провести фахівцям і вихователям  поглиблену діагностику з цими дітьми.  Мета діагностичного дослідження полягала у встановленні наявності передумов інтелектуальної обдарованості у дітей і визначенні ступеня їх вираженості.                                                                                                                                                                                   

 При підборі методик ми спиралися на наступні принципи організації діагностики:

  1) принцип довготривалості

  2) принцип комплексного обстеження

  3) принцип участі різних фахівців.

 Один з варіантів організаційно-педагогічного підходу - разові обстеження, або експрес-діагностика. Творче спрямування обдарованості дітей передбачає оцінювання насамперед їхніх творчих здібностей. Використовуються «Фігурна форма тесту творчого мислення Торренса», «Тест віддалених асоціацій» Медника, вербальний тест творчого мислення «Незвичне використовування» І. Аверіної, тест для визначення особистісних характеристик «Особистісний опитувальник» Г. Айзенка, «Характерологічний опитувальник» К. Леонгарда-Шмішека, «Кольоровий тест» М. Люшера та ін.
Контактні, ініціативні, з підвищеною потребою в спілкуванні й лідерстві діти мають високі організаторські здібності. Серед однолітків і дорослих вони почуваються впевнено; однолітки завжди обирають їх на головні ролі в іграх та заняттях. Під час досліджень таких дітей використовуються особистісні методики та соціометрія, наприклад «Комплексний особистісний соціометричний тест» О. Зварикіна.

Якщо ж у дитини переважають художні здібності, вона з раннього віку виявляє схильність до малювання або музики, психологічне тестування спрямовується на оцінювання ступеня її емоційної стійкості та рівня нейротизму, оскільки така дитина дуже вразлива і потребує індивідуального психологічного підходу, а часом і психотерапевтичної корекції лікаря-фахівця.
Обдарованість у руховій сфері виявляється у високому ступені психо-моторних реакцій, спритності, значній фізичній силі, розвитку рухових навичок (біг, стрибки). Діагностика обдарованості у цій сфері проводиться за допомогою методик, що призначені для визначення зорово-моторної координації (наприклад «Тест творчих здібностей у дії та русі» Торренса).

Багато дітей виявляє високий ступінь обдарованості не в одній сфері, а у декількох. У цьому разі дуже важливо не тільки виявити таку поліобдарованість, але й удосконалювати, розвивати її.

Психорозвивальна робота з обдарованими дітьми може проводитися за такими напрямами:

• розвиток інтелектуальних здібностей; формування адекватного самосприйняття;
• допомога дітям адаптуватися до навколишнього світу;
засвоєння конструктивних форм спілкування з однолітками й дорослими;
• допомога батькам, педагогам і дітям в організації навчальної діяльності.

Педагоги, складаючи конспекти  занять, не обмежуються тільки логічними (конвергентними) або тільки творчими (дивергентними) завданнями, привертають матеріал для розвитку всіх пізнавальних функцій, а також навиків самостійного пошуку. Наприклад: підбирають декілька завдань на логічне мислення, потім декілька завдань на творче мислення, включають одне - два завдання на розвиток пам'яті або уваги. Якщо перша група завдань побудована на матеріалі геометричних фігур (невербальні завдання), то другу роблять словесними (вербальними), якщо одні завдання вимагають роботи з наочними, графічними схемами, то інші підбирають так, щоб активізувати здатність діяти в думці. В ході занять з'ясовується, які завдання виконуються легко, а які викликають утруднення. Підбираючи завдання для наступного завдання, враховуємо це.

  Широко використовуємо ігрові вправи, ігри, завдання, що розвивають: Никітіна, Воськобовіча, логічні блоки Дьенеша, кольорові палички Кюїзенера, картки Кайе.   Ці ігри носять різнорівневий і багатоваріативний характер. В ході спостережень за дітьми, ми з'ясували, що діти з високим рівнем інтелектуального розвитку набагато швидше опановують варіантами гри, у них помітний інтерес, що постійно росте, до нових і складнішим варіантам гри.  

 Взаємодія з батьками.

  Організовуючи роботу з обдарованими дітьми в дитячому саду, ми особливу увагу приділяємо постійній взаємодії з батьками. Як відзначав А.М.Матюшкин: "Мати і батько дитини особово зацікавлені у виявленні обдарованості і талановитості своїх дітей, починаючи з раннього дитинства". Він же застерігав про типові батьківські ілюзії: "Одна з них полягає в престижності виховання "вундеркінда". Спроможні батьки готові доплачувати за таке виховання.  Друга помилка полягає в прагненні неодмінно виховати у дітей ті здібності, яких немає у батьків". Тому, починаючи роботу, ми провели батьківські збори, з метою введення батьків в проблему і вивчення їх відношення до неї. Із самого початку відношення батьків до проблеми було неоднозначним. Одні батьки виявили зацікавленість і були активні надалі. Деякі виявили цікавість, але потім їх активність знизилася, мотивувавши браком часу. Інші батьки були проти, вважаючи, що поглиблена робота з дітьми по розвитку здібностей виділить їх з групи однолітків і створить проблеми в спілкуванні. Спеціально організована робота з батьками (консультації фахівців, індивідуальні бесіди) допомогла переконати їх в необхідності розвиваючої роботи з дітьми. На етапі діагностичної роботи ми проводимо анкетування і опит серед батьків для об'єктивнішої оцінки наявних здібностей у дітей. В процесі розвиваючої роботи прагнемо зробити батьків своїми партнерами. Використовуємо індивідуальні форми роботи: бесіди, консультації,  влаштовуємо зустрічі батьків і педагогів, на яких інформуємо батьків про успіхи дитини і разом обговорюємо подальшу роботу.

Для того, щоб зацікавити батьків, показати на практиці особливості занять з обдарованими дітьми, партнерський стиль взаємин між дорослим і дитиною, вихователі запрошувати батьків на заняття з дітьми. Цей прийом допоміг нам встановити довірчі відносини з батьками, а батькам – краще зрозуміти свою дитину, для того, щоб правильно організувати діяльність його будинку. В допомогу батькам педагоги розробили пам'ятки, рекомендації по розвитку здібностей дітей будинку,  велику увагу, приділяючи тому, щоб у дітей не було розумових, фізичних і емоційних перевантажень, перевтоми.

Аналіз і перспективи роботи з дітьми, що мають передумови інтелектуальної обдарованості.  Аналізуючи роботу в дитячому саду з дітьми, що мають передумови інтелектуальної обдарованості, можна зробити наступні висновки:

- Ми добилися високих результатів в розвиваючій роботі з дітьми, про це можна судити за наслідками діагностики, що відображає динаміку в розвитку дітей. Діти стали нестандартно мислити, пропонувати несподівані, оригінальні рішення; здатні знаходити альтернативні шляхи вирішення проблем; здатні передбачати, прогнозувати наслідки; проявляють схильність до логічних побудов і міркувань, здатні оперувати абстрактними поняттями; зріс інтерес до рішення складних задач, що вимагають розумового зусилля і напруги; сформовано уміння робити висновки і узагальнення.   

- Підвищилася професійна майстерність і творчість педагогів і фахівців дитячого саду.

- Поповнилася методична скарбничка дошкільного навчального закладу: створений банк діагностичних методик по виявленню дітей, що мають передумови інтелектуальної обдарованості, підібраний розвиваючий матеріал (ігри, завдання, вправи), розроблені пам'ятки і рекомендації для батьків.

- Оновилася і збагатилася наочно-розвиваюче середовище дитячого саду.

  Але головним своїм досягненням ми рахуємо усвідомлення педагогами і батьками значущості поглибленої роботи з обдарованими дітьми, а так само, активну позицію кожного для досягнення загальної мети.  

Таким чином, виходячи з аналізу отриманих результатів, можна зробити наступний висновок: організована в дошкільному навчальному закладі «Ладусі» система роботи з дітьми, що мають передумови обдарованості, ефективна. Її можна представити у вигляді схеми.

 

   Дана система  не тільки доводить можливість організації роботи з обдарованими дітьми в умовах ДОУ,   але і плідно впливає на розвиток освітньої установи, оскільки підвищується рівень професійної майстерності педагогів, якість освітніх послуг, статус установи в місті і районі.

За результатами моніторингу старших дошкільників створено банк обдарованих дітей закладу до якого в 2006 р. ввійшло 7 дітей, 2007 – 8, 2008 – 9, 2009 – 8, 2010 – 8, 2011 – 8.  

Встановлено дійовий взаємозв’язок щодо подальшої роботи зі здібними та обдарованими дітьми між дошкільним навчальним закладом та позашкільними організаціями. Прикладом є співробітництво з районним спортивним комплексом «Кіровець», на базі дошкільного закладу тренер організовувала роботу фізкультурно – оздоровчої секції в групі з даним напрямком роботи.

Результат роботи добре простежити через участь обдарованих дітей у  конкурсах, виставках, змаганнях. Традиційна участь наших вихованців у інтелектуальному конкурсі «Розумники і розумниці» та спартакіаді «Малі олімпійськи ігри». Талановиті зірочки садочку залюбки приймають участь у  музичному фестивалі «Співанкова райдуга дитинства», де демонструють свої вокальні та хореографічні здобутки. В квітні 2011р. вихованка дошкільного закладу Савельева Даша (6 років) стала переможницею міського конкурсу чтецов

Велику увагу ми приділяємо установленню тісної взаємодії, співробітництва з батьками. Налагоджено взаємозв’язок ДНЗ зі школою з питань наступності у роботі з талановитими дітьми, щоб запалені у дошкільному дитинстві зірочки не згасли у шкільних стінах та кабінетах, а засяяли ще яскравіше і всіма гранями творчості.

Висновок: Створення умов, що забезпечують виявлення і розвиток здатних і обдарованих дітей, реалізацію  їх  потенційних можливостей, є одним з пріоритетних соціальних завдань держави і суспільства. Це обумовлено поряд причин. Зрозуміло, що лише праця здібних і талановитих людей на благо Батьківщини може допомогти Укріїні вибратися з низки економічних і соціальних криз. У суспільній свідомості починає формуватися розуміння того, що перехід в століття сучасних технологій неможливий без збереження і множення інтелектуального потенціалу країни. Це привело до істотного посилення інтересу до фундаментальних наукових розробок в області психології і педагогіки: до створення нових теорій і методів, направлених на виявлення психологічних закономірностей і механізмів розвитку обдарованості, а також до практико-орієнтованих досліджень, їх практичної апробації і впровадження методів пошуку, навчання і розвитку обдарованих дітей, що розробляються. Разом з тим існують і проблеми:

- немає чітких критеріїв визначення обдарованості дітей, недостатньо змістовних матеріалів з проблеми діагностики і розвитку обдарованості;

- наявні в сучасному науковому і практичному досвіді матеріали дуже теоретизують, страждають відсутністю методичної спрямованості, не є керівництвом і інструментом для педагогів, психологів, соціальних педагогів, що працюють з обдарованими дітьми.

Тому розгляд проблем обдарованості в освітніх установах йде  у напрямі створення оптимальних умов, впровадження унікальних технологій і методик розвитку обдарованості.

Таким чином, проблема розвитку дитячої обдарованості вимагає рішення ще багатьох питань.

Хочеться висловити свою думку і думку педагогів  дошкільного навчального закладу, що працюють з обдарованими дітьми: «Працювати з обдарованими дітьми цікаво, легко і в теж час важкий. Цікаво і легко, тому що у них завжди світяться очі, виражений інтерес, вони активні і допитливі. Ну а трудність полягає в тому, що педагог повинен бути, перш за все, сам готовий до роботи з обдарованими дітьми, зацікавлений в ній, оскільки треба постійно підтримувати  інтерес дітей, їх пізнавальну активність».

        Надалі плануємо продовжувати роботу по виявленню і підтримці дітей тих, що мають передумови інтелектуальної обдарованості. Здійснювати взаємодію з вчителями початкових класів Донецького НВК № 91, з метою розвитку здібностей наших випускників в школі і відстежування їх успіхів.

Список використаної літератури:

 1.  Державна програма «Освіта. Україна ХХІ століття».
 2.  Закон України «Про середню освіту».
 3.  Конституція України, ст. 42.
 4.  Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті.
 5.  Національна програма «Діти України».
 6.  Комплексна програма «Обдаровані діти» Донецької області.
 7.  Міська комплексна програма «Обдаровані діти».
 8.  Закон України «Про дошкільну освіту».
 9.  Указ «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні».
 10.    «Здравствуйте, вундеркінд» - Маріуполь, 1998 р.
 11.   Фриман Д. Як розвивати таланти дитини від народження до 5 років. -М.: Просвещение, 1996.
 12.   Доман Г.  Гармонійний розвиток дитини. – М.:Просвещение, 1996.
 13.   Леви В. Нестандартна дитина. – М.: Знання, 1989.
 14.   Н. Гавриш – серія статей у журналі «Джміль», колонка «Літературна студія».
 15.   А. Мелик – Пашаєв, З. Новлянська «Наближаючись до творчих завдань». Практичний посібник для дорослих, які бажають займатися художньо – творчим розвитком дітей.
 16.  Савенков А.И. Ваш ребенок талантлив: Детская одареность и

   домашнее обучение. – Ярославль:Академия развития, .2004.

5.Психологічний  супровід обдарованих дітей і підлітків

в Донецькому НВК № 91

Наші діти різні: добрі, неуважні, активні, талановиті, брехливі, уразливі.  Кожний з них формується як індивід  на основі  внутрішньої здатності самостійно відрізняти  гарне від поганого, пережитих емоцій, відчуттів, цінностей і виражає  їх в різних формах інтелектуально - творчої діяльності  маючи своє  особливе уявлення про світ. І у кожному конкретному випадку обдарованість виявляється  суто індивідуально.

Психологічний  супровід обдарованих дітей - це система діяльності, спрямована на створення соціально - психологічних умов для успішного навчання й розвитку дитини. В умовах навчально-виховного комплексу № 91 воно є особливо актуальним, тому що є гарантом у забезпеченні його високої якості.

   Актуальність цього питання обумовлена тим, що особливості динаміки становлення обдарованості в дитячому і підлітковому віці впливають  на рівень  досягнень, формування креативної особистості,  конкурентоспроможної  в сучасних  соціально-економічних умовах.

Мета: створення  ефективних умов у НВК № 91, що забезпечують виявлення і розвиток обдарованих дітей, через реалізацію їх потенційних можливостей.

Предмет: особистісно-орієнтований підхід  у  навчально-виховному процесі,  розвиток дитини, представлен як система відносин його з миром, оточуючими людьми й самим собою.

Об'єкт: освітній процес обдарованих дітей та фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров'я обдарованих школярів.

Гіпотеза: використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі  сприяє особистісному та інтелектуальному розвитку обдарованих вихованців.

Задачі: - консультаційна та інформаційна підтримка  психологічною службою  учасників  навчально-виховного  процесу;  - попередження виникнення проблем розвитку обдарованої дитини; - допомога обдарованим вихованцеві в рішенні актуальних завдань розвитку, навчання, соціалізації, професійного самовизначення; - підвищення психологічної компетенції вчителя-ментора з питань, пов'язаних з навчанням і розвитком обдарованих школярів; створення комфортних умов  для надання психологічної допомоги обдарованим дітям.

-  психологічне забезпечення освітніх програм.  

Форми психологічного супроводу:  спостереження; діагностика;  корекційно-розвивальна робота, індивідуальні і групові консультації; психолого-педагогічна   освіта вчителів, вихованців і батьків; факультативи: «Ділова активність», «Молодь на роздоріжжі»; предметні олімпіади; гуртки естетичного центру; науково-дослідні роботи;  професійне самовизначення (схема № 1).                                                                                      

Психологічний супровід обдарованих дітей

                                                                 Схема № 5.1

Психологічний супровід  ґрунтується на основі  взаємодії з обдарованими

вихованцями, з метою визначення їх індивідуальних особливостей, інтересів, здібностей, схильностей, недоліків особистісного розвитку, життєвих орієнтацій з подальшою корекційною роботою, у разі потреби.

 Діагностика.  Психолого-педагогічний інструментарій особистісного та інтелектуального розвитку  обдарованих дітей у НВК № 91:

1.Компьютерная програма «Універсал 3-28» - автор Киричук В.О.;

2. Дитяча креативність – автор О.М. Дяченко;   

3. Інтелектуальні здібності – автор А.Зак;

4. Оцінка інтелекту дітей – автор Д. Векслер;

5. Оцінка інтелекту дітей – автор Р. Айзенк;

6. Творчий потенціал – автор П. Торренс;

7. Особливості мислення – автор Р. Амтхауер;

8. Інтелектуальний тест «Контур» для учнів 7-11 класів     

   розроблений  інститутом психології АПН України;

9.  Колірний тест взаємовідносин – автори  Е.Ф. Бажін, А.М. Еткінд;

10.  Колір вашого характеру – М. Люшер;

11.  Семантика кольору – автор Р. Фрілінг;

12.  Міжособистісні  відносини – автор   Р. Роршех;

13.  Геометричний тест – автор З. Делінгер.

Аналітико-прогностична форма роботи: аналіз результатів діагностики, психолого-педагогічні рекомендації обдарованій дитині, батькам дитини, учителям.

Корекційно-розвивальна робота: проведення  ігор, соціально-психологічних тренінгів (додаток № 5.1). Зміст  розвиваючої  роботи з обдарованими дітьми - це  розкриття потенційних можливостей дитини. Тому головні цілі  всієї корекційно-розвиваючої роботи з обдарованими дітьми  спрямовані на:

формування в дітей упевненості в успіху й визнанні, можливості зробити та або інша дія, здійснити намічене, відчути свою значимість і захищеність;

розвиток форм і навичок особистісного спілкування в групі однолітків, способів взаєморозуміння; оволодіння способами регуляції поводження, емоційних станів;

розвиток комунікативних навичок;

зниження рівня  тривожності;  

формування адекватної самооцінки;

навчання методам релаксації.

Консультаційна: індивідуальні консультації для учнів з проблем, що їх турбують. Методична: надання методичної допомоги вчителям-предметникам, класним керівникам. Профілактично-просвітницька: підвищення психологічної грамотності обдарованих вихованців в аспектах самопізнання,  самореалізації.

Науково-дослідницька: надання допомоги школярам при написанні науково-дослідницьких робіт в Малу Академію наук (таблиця № 5.1).

Результативність з психології

Таблиця № 5.1

Начальний рік

Ф.І. учня

Назва заходу

Результативність

2006-2007

Сєдих Микола

МАН

I місце район,

Область - почесна грамота

2007-2008

Сєдих Микола

МАН

I  місце район,

III область

2008-2009

Бугрим Аліна

МАН

I  місце район,

III область

2009-2010

Гриценко Олексій

МАН

II місце район,

III область

2009-2010

Гриценко Олексій

 IX Обласна науково-практичної конференції школярів по лінії Малої академії наук України, Європейського університету

Участь, сертифікат

2010-2011

Сєдих Оксана

Міжнародний конкурс «IntelEko Україна – 2011”.

Участь, сертифікат

2010-2011

Сєдих Оксана

МАН

III район,

II область

   Вагомий вплив на обдаровану дитину має вчитель-ментор.  Він для обдарованої дитини є особою, яка продуктивно реагує на виклик, уміє сприймати критику і не страждати від стресу при роботі з дітьми більш здатними і знаючими, ніж він сам. Взаємодія вчителя з обдарованою дитиною  спрямована на оптимальний розвиток здібностей, має характер допомоги, підтримки. Цінуються учнями врівноваженість учителя, його морально-етичні якості, професійні знання, тому вчителю-ментору необхідно постійно самовдосконалюватися, розвивати свої педагогічні здібності.

   Для виявлення недоліків і потенційних можливостей вчителя-ментора психологічною службою використовується психолого-педагогічний інструментарій: 1. Комп’ютерна програма «Персонал» - автор Киричук В.О.;

2. Креативність педагога – автор Вишнякова;

3. Саморозвиток педагога – автор Л. Бережнова;

4. Професійна компетентність – автор Л. Бережнова;

5. Тип орієнтації педагога – автор Л. Кияшко;

6. Синдром емоційного вигоряння - автор –  В. Жваво;

7. Особливості міжособистісних відносин – автор  Т.  Лірі.

   Не тільки вчитель має вплив на учня, але і учень впливає на вчителя.  Розвиток обдарованої дитини  вчителем – ментором починається із зміни особистих якостей самого вчителя. Тому що з перших етапів включення дитини в навчання педагог транслює в сумісній з ним діяльності не тільки передбачені навчальними програмами знання, але і свій особовий потенціал, розуміння, бачення миру, оцінку подій, фактів історії й сучасності. Саме педагог формує в учнів у повсякденному навчанні концептуальне бачення світу, способи подолання стресових і напружених ситуацій, прагнення зберігати власну суб'єктивність, намічає зони особового і професійного зростання, демонструє зразки конструктивної поведінки. Віддзеркалена школярем, суб'єктивність вчителя примножується далі, відтворюючи еталони гідної етичної поведінки, способи рішення не тільки навчальних, але і життєвих задач, формуючи довірливе відношення до людей і до самого себе, що сприяє конструктивній самореалізації обдарованих школярів.

      Таким чином, конструктивна самореалізація обдарованої дитини як процес пов'язаний не тільки з учителем-ментором але і з багатьма іншими «само» - процесами: самоорганізацією, самопізнанням, самовизначенням, самовихованням, самоактуалізацією, самоосвітою, самовдосконаленням, духовно-етичним самозміцненням, діяльнісно-практичним самозбагаченням. Всі вони взаємозв'язані, взаємозалежні, і на різних етапах життєвого шляху обдарованого вихованця ті або інші процеси мають велику значущість. Виходячи з вказаних особливостей, необхідність формування здатності особистості до позитивної самореалізації починається з дошкільного віку. При такому підході особистість обдарованого школяра розглядається не як засіб реалізації шкільних програм і планів, а як суб'єкт власного розвитку. Найважливішою умовою, що дозволяє обдарованій дитині стати суб'єктом саморозвитку, є досягнення певного рівня особової і інтелектуальної самосвідомості.

Список літератури

 •   «Додаткова освіта» № 10, 2001; №11, 2001.
 •  Доровський А.І. «100 рад з розвитку обдарованості дітей» - М; 1997.
 •   «Обдарована дитина» /під ред. О.М. Дяченка - М; 1997.
 •  «Психологія обдарованості дітей і підлітків» /під ред. Н.С. Лейтеса –

 М; 2000.

 •  «Психологія обдарованості дітей та підлітків» / під ред. Ю.Д. Бабаєва, Н.С.Лейтеса, Т.М. Марюгина – М; 2000.
 •  «Психологія обдарованості: від теорії до практики» / під ред. Д.В.  Ушакова – М; 2000.
 •  Савенков А.И. «Дитяча обдарованість: розвиток засобами мистецтва» - М; 1999.
 •  Савенков А.И. «Обдаровані діти в дитячому саду і школі» - М; 2000.
 •  Хуторський А.В. «Розвиток обдарованості школярів: методика продуктивного навчання» - М; 2000.
 •  Юркевич В.С. «Обдарована дитина» - М; 1996.

Додаток № 5.1

Творчі проекти

                                                       Таблиця № 1

Тема творчого проекту

Тема  міні - модуля

Час

Форми роботи

Духовно-моральний розвиток обдарованих учнів

1.

Життя є збільшення

своєї душі

(духовний розвиток, для учнів 7- 11 класів)

Пошук – пошука

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Камінь пріткновення

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Мир наших почуттів

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Дерево і особистість в онтогенезі

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Милосердя -  самовдосконалення

особистості

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Гени зла

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Психологія самостійності

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Алкогольно-нікотинова пастка

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

2

Моральність та здоров’я

(подолання стигми та дискримінації пов’язаних з Віл-інфекцією і СНІДом,    для учнів 9-11 класів)

Цинізм і оптимізм

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Невидимка

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Антиреклама

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Ступінь ризику

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Захист

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Милосердя

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Хвороба та суспільство

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Продовження таблиці № 5.1

Прийняти або вигнати

1,20

Колективна,

групова

3

Жорстока спадщина

(профілактика паління та вживання алкогольних напоїв, для учнів 5-11класів)

 Данина моді

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Незаселений острів

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Однокласник

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Експеримент

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Проектування

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Образ минулого

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Рекомендації

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

4

Живу у світи тільки раз...

(профілактика суіцидної поведінки, для учнів 5-11 класів)

Краса життя

 

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Мир емоцій

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Дитячо - батьківські  відношення

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Мудра поведінка у конфлікті

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Насильство в школі

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Релігійні культи. Погляд зсередини.

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Крок назустріч

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

5

Професійне дзеркало

(для учнів 7-11 класів)

Професійні мрії минулого, теперішнього та майбутнього

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Смисложиттеві орієнтації

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Мотиви й помилки

образ минулого

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Експеримент

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

Проектування

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Рекомендації

1,10

Колективна,

групова,

індивідуальна

Професійний образ минулого

1,20

Колективна,

групова,

індивідуальна

6

Пори року й особистість. Точки зіткнення

(класні години, для 1-4 класів)

Особиста пора року. Точки зіткнення

30хв/ 1

Колективна,

групова,

індивідуальна

Осінь і особистість. Точки зіткнення

30хв/ 1

Колективна,

групова,

індивідуальна

Зима і особистість. Точки зіткнення

30хв/ 1

Колективна,

групова,

індивідуальна

Весна й особистість. Точки зіткнення

30хв/ 1

Колективна,

групова,

індивідуальна

Літо й особистість. Точки зіткнення

30хв/ 1

Колективна,

групова,

індивідуальна

Мамина пора року

30хв/ 1

Колективна,

групова,

індивідуальна

Моя єдність із природою

30хв/ 1

Колективна,

групова,

індивідуальна

Розвиток психолого-педагогічних компетенцій батьків

1

Важкі діти - важкі батьки

Важкі діти - важкі батьки

Важкі діти - важкі батьки

Самопізнання

45хв

групова,

індивідуальна

Дитячі  образи - дорослі вчинки

45хв

групова,

індивідуальна

Емоції і здоров'я

45хв

групова,

індивідуальна

Насильство в родині

45хв

групова,

індивідуальна

Сімейні конфлікти

45хв

групова,

індивідуальна

Підліткові

самогубства

45хв

групова,

індивідуальна

Сердечний біль

45хв

групова,

індивідуальна

Дитячі образи

45хв

групова,

індивідуальна

Помилки сімейного

виховання

45хв

групова

індивідуальна

Продовження таблиці 5.1

Соціалізація дітей молодшого шкільного віку

45хв

групова,

індивідуальна

Психологічні основи формування самооцінки

молодших школярів

45хв

групова,

індивідуальна

Вікові кризи в період раннього й дошкільного дитинства

45хв

групова,

індивідуальна

Шкідливі звички

45хв

групова,

індивідуальна

Готовність дитини до школи

45хв

групова,

індивідуальна

Характер дитяче - батьківських відносин у сучасних родинах

45хв

групова,

індивідуальна

Деструктивне поводження дітей

45хв

групова,

індивідуальна

Насилля в школі

45хв

групова,

індивідуальна

Дитяче-батьківські відносини

і насильство в школі

45хв

групова,

індивідуальна

Регуляторна роль емоцій у процесі розумової

діяльності і розвитку дитини

45хв

групова,

індивідуальна

Повсякденність моральності

45хв

групова,

індивідуальна

Психологічний комфорт - застава здоров'я родини

45хв

групова,

індивідуальна

Сучасна родина і її проблеми

45хв

групова,

індивідуальна

Типи сімейних взаємин

45хв

групова,

індивідуальна

Заповіді для батьків

45хв

групова,

індивідуальна

Професія - батько

45хв

групова,

індивідуальна

Мир очами дитини

45хв

групова, індивідуальна

Засоби масової

інформації й дитина

45хв

групова, індивідуальна

Продовження таблиці 5.1

Вплив казки на

формування характерологічних особливостей дитини

45хв

групова, індивідуальна

Розвиток психолого-педагогічних компетенцій вчителів

1

Психологічне самовдосконалення вчителя

Самопізнання

45хв

групова,

індивідуальна

Емоції і здоров'я

45хв

групова,

індивідуальна

Професійний успіх

45хв

групова,

індивідуальна

Вчитель-учень

45хв

групова,

індивідуальна

Творчий саморозвиток

45хв

групова,

індивідуальна

Сила слів

45хв

групова,

індивідуальна

Дитячі образи –

дорослі вчинки

45хв

групова,

індивідуальна

Культура-творчість-успіх

45хв

групова,

індивідуальна

Психологічне  вигоряння

45хв

групова,

індивідуальна

Педагогічні ситуації

45хв

групова,

індивідуальна

Самопочуття -  активність-настрій

45хв

групова,

індивідуальна

Міжособистісні відносини

45хв

групова,

індивідуальна

Стиль керівництва педагога

45хв

групова,

індивідуальна

Тип орієнтації педагога в педагогічному процесі

45хв

групова,

індивідуальна

Креативність педагога

45хв

групова,

індивідуальна

Ароматерапія

45хв

групова,

індивідуальна

Конфлікти в школі та їх розв’язання

45хв

групова,

індивідуальна

Самоінтеграція у творчості

45хв

групова,

індивідуальна

Психологія стресу.

45хв.

групова,

індивідуальна

            6. Гармонізація талановитих молодших школярів

О.О.Журавель, вчитель-методист початкової школи

Мета: допомогти обдарованим та здібним учням обрати акмеологічну стратегію життєздійснення, що базується на прагненні до гармонізації світоустрою через гармонізацію особистості.

Завдання:

1. Забезпечити сприятливі соціальні, психологічні, педагогічні умови для актуалізації багатогранних творчих задатків учнів на діагностичній основі.

2. Здійснити запобіжне усунення зовнішніх та внутрішніх деструктивних факторів, які ускладнюють вияв творчої природи особистості і утруднюють продуктивну реалізацію обдарованості.

3. Спрямувати зусилля всього шкільного колективу (педагогів, батьків, самих учнів) на створення життєтворчого освітнього простору, насиченого з одного боку реабілітаційними впливами для відновлення суб’єктного статусу особистості, а з іншого – покликаного сприяти розвитку потенційної обдарованості кожної дитини.

4. Акумулювати у навчально-виховному процесі варіативні види діяльності, форми та методи психолого-педагогічного супроводу для моделювання різноманітних сфер самовизначення особистості (таких як: довкілля, суспільство, мистецтво, наука) та спонукати учнів до результативного вияву творчої активності у цих сферах.                                       

Гіпотеза критерієм ефективного розвитку обдарованості дитини доцільно вважати її спроможність свідомо особистісно самовизначитись щодо власного потенціалу актуальної та перспективної креативності та спрямувати цей потенціал на реалізацію високої ідеї, досягнення гідної мети.     Методи роботи з обдарованими дітьми в початковій школі

1. Методи психолого – педагогічного супроводу особистості:

• Метод моделювання проблемно- насиченого виховного середовища

• Метод стимулювання групової та індивідуальної рефлексії

• Метод проблемно-конструктивного тренінгу

• Метод педагогічного сприяння

• Метод емпіричної акумуляції

• Метод суб’єкт - суб’єктного діалогу

2. Методи суб’єктної актуалізації:

• Метод перспективного самопізнання

• Метод групового прогнозування

• Метод інтерактивної взаємодії

• Метод проектування особистісних досягнень

• Метод евристичних досліджень

• Метод продукти

Реалізація на практиці

Завдання 1

Забезпечення сприятливих соціальних, психологічних, педагогічних умов для актуалізації багатогранних творчих задатків учнів на діагностичній основі.

Зміст роботи

а) Робота з учнями

- Визначення творчих здібностей та рівня академічних досягнень учнів.

- Виявлення прихованих здібностей дітей і можливостей їхнього розвитку.

- Допомога у виявленні актуальної та перспективної галузей задіяння особистісної креативності учнів.

- Спонукання дітей до розширення кола своїх інтересів і дослідження нових для себе напрямків пізнання.

- Знаходження гідного застосування результатам творчої діяльності учнів.

- Підвищення рівня загальної культури та виявлення кращих якостей особистості дітей.

- Створення позитивного емоційного фону життєдіяльності закладу.

б) Робота з педколективом

- Ознайомлення педагогів закладу з сучасними науково-теоретичними та організаційно-практичними засадами розвитку обдарованості учнів.

в) Робота з батьками

- Покращення психологічного клімату закладу за рахунок усвідомлення батьками своєї ролі щодо підтримки виявлення та розвитку творчих здібностей дітей.

Засоби виконання

- Психолого-соціологічний інструментарій діагностики обдарованості дітей.

- Мотиваційно-прогностичний тренінг виявлення актуальної креативності особистості «На перехресті обдарованості».

- Програма залучення учнів до участі у регіональних та всеукраїнських конкурсах.

- Навчально-практичний семінар для педагогічних працівників «Створення психолого-педагогічних умов для розвитку дитячої обдарованості».

- Навчальний курс-тренінг для батьків обдарованих дітей.

- Загальношкільний проект «Імідж нашої школи».

Завдання 2

Здійснити запобіжне усунення зовнішніх та внутрішніх деструктивних факторів, які ускладнюють вияв творчої природи особистості і утруднюють продуктивну реалізацію обдарованості.

Зміст роботи

а) Робота з учнями

- Виявлення соціальних, психологічних, педагогічних факторів, які стримують розвиток творчих здібностей дітей.

- Розв’язання проблематики взаємовідносин у шкільних колективах, пов’язаної з деструктивним виявленням обдарованості окремих дітей.

- Профілактика стресових розладів поведінки та подолання тривожного стану здібних учнів.

- Відновлення і розвинення здатності учнів до самокерованої поведінки.

- Допомога здібним учням у визначенні реалістичних цілей.

- Навчання дітей ставитись до проблеми, навіть найскладнішої і неприємної, як до ситуативної задачі, яка обов'язково буде розв'язана, якщо докласти творчих зусиль.

- Компенсація проблематики розвитку учнів за рахунок створення ситуацій успіху у принадних сферах життєдіяльності.

б) Робота з педколективом

- Допомога педагогічним працівникам щодо здійснення профілактичної роботи з дітьми групи ризику та відновлення позитивних якостей особистості учнів.

в) Робота з батьками

- Інформування батьків щодо проблематики життєдіяльності дітей з нестандартним рівнем розвитку здібностей.

Засоби виконання

- Проективні методики виявлення рівня тривожності, рівня самооцінки та домагань, агресивності, захисних механізмів.

- Анкетування учнів «Соціальна мережа підтримки».

- Програма допомоги підліткам у кризових станах [25].

- Скринька довіри.

- Тренінг на досягнення психічної рівноваги, зниження емоційного напруження.

- Проблемно-конструктивний тренінг.

- Консультативна допомога учням за тематикою:

«Міжособистісні стосунки»

«Поривання до успіху або страх невдачі»

«Відповідальність за свої дії та вчинки»

«Як розв’язуються проблемні ситуації»

«Як ставитися до критики та порад»

«Прояви егоцентризму»

- Анкетування вчителів «Обдаровані учні у шкільному колективі»

- Навчально-практичний семінар «Діти з проблемною поведінкою».

- Анкетування батьків «Особливі діти – особливі проблеми»

- Рекомендації батькам обдарованих дітей «Як допомогти та не зашкодити вашій дитині».

Завдання 3.Спрямувати зусилля всього шкільного колективу (педагогів, батьків, самих учнів) на створення життєтворчого освітнього простору, насиченого з одного боку реабілітаційними впливами для відновлення суб’єктного статусу особистості, а з іншого – покликаного сприяти розвитку потенційної обдарованості кожної дитини.

Зміст роботи

а) Робота з учнями

- Формування мотивації досягнення успіху у загальношкільному та класних колективах.

- Набуття учнями життєво важливих ресурсів, таких як:

- здатність до осмисленого сприйняття життя;

- набуття необхідного соціального досвіду, навичок конструктивних взаємин, оволодіння засобами спілкування;

- здатність до свідомого особистісного самовизначення;

- відповідальність за власні дії та вчинки;

- спроможність успішно долати власні проблеми;

- готовність спрямувати свої здібності, можливості та таланти на реалізацію високої ідеї та гідної мети.

- Підвищення навчальної мотивації, формування в учнів вмінь та навичок раціональної пізнавальної діяльності, оволодіння учнями алгоритмами успішного навчання.

- Формування вміння співпрацювати в умовах тимчасового творчого колективу.

- Активізація суспільно-корисної діяльності.

- Сприяння максимальному розкриттю творчого потенціалу дитини з будь-яким рівнем розвитку, реалізації її здібностей у різноманітних сферах життєдіяльності (довкілля, суспільство, мистецтво, наука).

б) Робота з педколективом

- Спрямування професійного та творчого потенціалу вчителів і класних керівників на створення умов для виявлення та розвитку потенційної обдарованості учнів.

- Поглиблення знань педагогічних працівників про сучасні методологічні засади розвитку життєвої компетентності учнів.

- Створення моделі життєтворчого простору гармонізації особистості.

в) Робота з батьками

- Орієнтування батьків на отримання дитиною творчого досвіду вибору і прийняття рішень у повсякденних життєвих ситуаціях, що пов'язані з її здоров'ям, навчанням, дозвіллям, взаємовідносинами.

Засоби виконання

- Організація роботи тимчасового творчого колективу зі створення життєтворчого простору гармонізації особистості.

- Проективно-рефлексивна технологія навчання [31]

- Виховна технологія проективного життєздійснення [31].

- Програма навчального курсу «Самоорганізація особистості».

- Технологія організації шкільного самоврядування [ 26].

- Інтерактивна гра: «До гармонійних перетворень себе і світу».

- Марафон «На шляху до вершин життєтворчості».

- Проведення тематичних батьківських зборів «Батьківська підтримка розвитку дитячих здібностей»

Завдання 4

Акумулювати у навчально-виховному процесі варіативні види діяльності, форми та методи психолого-педагогічного супроводу для моделювання різноманітних сфер самовизначення особистості (таких як: довкілля, суспільство, мистецтво, наука) та спонукати учнів до результативного вияву творчої активності у цих сферах.

Зміст роботи

а) Робота з учнями

- Опанування учнями системи знань про функціональну, соціальну, емоціональну та інтелектуальну підструктури особистості, власні потенційні можливості та способи їх актуалізації.

- Звільнення від психологічних комплексів та переживань за рахунок формування впевненості у собі, власних силах, усвідомлення широти свого творчого потенціалу.

- Компенсація проблематики розвитку за рахунок створення ситуацій успіху у принадних сферах життєдіяльності.

- Навчання учнів вмінню будувати життя за своїм власним проектом, планувати події свого життя на далеку і близьку перспективу.

- Формування достатньої самооцінки, життєвої активної позиції, адекватного рівня домагань.

- Формування здатності до доцільного та обґрунтованого професійного вибору.

б) Робота з педколективом

- Допомога педагогам у розробці та проведенні навчальних занять, виховних заходів з використанням інноваційних форм та методів активізації творчого потенціалу учнів.

в) Робота з батьками

- Допомога батькам обдарованих і здібних дітей у виробленні виховної стратегії всебічного сприяння їхньої позитивної самореалізації.

Засоби виконання

- Засідання психолого-педагогічного консиліуму з вироблення стратегії психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних дітей.

- Карта творчих досягнень учня.

- Методика педагогічної підтримки.

- Методика арт-терапії: музико-терапія, образотворча терапія, танцетерапія.

- Індивідуальне консультування вчителів:

«Варіативні форми проведення предметних тижнів»

«Підготовка учнів до предметних олімпіад»

«Керівництво науково-дослідницькою роботою учнів»

«Залучення учнів до участі у різноманітних конкурсних програмах».

- Групові консультації для учнів:

«Як вірно обрати професію»

«Вступ до ВНЗ»

«Написання науково-дослідницьких проектів»

«Участь у конкурсі Малої Академії Наук»

«Підготовка до конкурсів, предметних олімпіад»

- Інтерактивна гра «Орієнтуємо на професію».

- Тренінгові заняття з підготовки до зовнішнього незалежного тестування.

- Індивідуальний супровід учнівських пошукових проектів за сферами життєвої компетентності: Intel® «Навчання для майбутнього».

- Постійно діючий консультативний пункт для батьків обдарованих дітей.

Форми підведення підсумків реалізації програми

• Колективна та індивідуальна рефлексія «Щоденник творчих досягнень»

• Свято – презентація життєтворчих проектів

При цьому емпірично було доведено, що робота з обдарованою молоддю буде результативною лише за умов здійснення цієї роботи у контексті максимального розкриття творчого потенціалу всіх інших учнів школи, тобто дітей з будь-яким рівнем розвитку.

Список  літератури

1. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. – Вид. дім. Шкільний світ.: 2005

2. Барко В. І., Тютюнников А. М. Як визначити творчі здібності дитини? - К., 1991. 2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М.: Издательский центр „Академия”, 1998.

3. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. - М.,1991.

4. Глассер У. Школа без неудачников. Пер. с англ.. / В. Я. Пилиповского. – М.: Прогресс, , 1991

5. Губенко О. В. Соціально-каталітичні умови розвитку обдарованої особистості //Обдарована дитина. – 2008. – № 9. – С. 2–10.

6. Дружинин В.Н. «Психология общих способностей» - СПб.: Питер Ком, 1999.

7. Жук Л. В. Обдарована дитина в умовах сучасної освітньої системи // Обдарована дитина. – 2009. – № 1. – С. 3–7.

8. Заброцька С.Г. «Обдарованість» – риса тільки обраних? // Обдарована дитина – 2007, – № 5. – С. 48-51

9. Зазимко О. В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. - Обдарвана дитина, 1998, № 8, с.5 - 12.

10. Калошин, В. Ф. Педагогічні стратегії досягнення успіху // Обдарована дитина.- 2007.- № 10.- С. 23 – 29.

11. Костюк Г. С. Здібності та їх розвиток у дітей. - К., 1963.

12. Кугляр Т. І. Робота з обдарованими дітьми в умовах сільської школи // Обдарована дитина. – 2009. – № 1. – С. 21–25.

13. Кульчицька О. І. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 39–41.

14. Кульчицька О. І. Обдарованість: природа і суть // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 17–24.

15. Кульчицька О. І. Проблеми обдарованості в сучасній психології // Обдарована дитина. – 2008. – № 1. – С. 2–7.

16. Лейтес Н.С. "Психология одаренности детей и подростков”. Издательский центр "Академия”, 2000.

17. Медведєв В. Надзвичайні пригоди надзвичайного космонавта. – Київ, "Веселка”, 1979

18. Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности. - Вопросы психологии, – 1989, № 6

19. Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач. – К.: Рад. Школа, 1983.

20. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. Збірник наукових праць. Випуск 2. – К.: Інститут обдарованої дитини АПН України, 2009.

21. Настенко Н. Характерні риси обдарованих дітей // Завуч – 2000. - №6(48)

22. Нечаєва О.С. http://www.gelios-gift.com.ua/

23. Одаренные дети / Под ред. Бурменской Г. В., Слуцкого В. М. - М., 1991.

24. Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України / Терепищий С.О., Антонова О.Є., Науменко Р.А. та ін. – Київ: ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008.

25. Пузиревич К.В. Програма психопрофілактичної і психотерапевтичної допомоги підліткам у депресивному стані. - «Психолог» ¹31-32, серпень 2009.

26. Пузиревич К.В. Концептуально-технологічні підходи в організації студентсько-учнівського самоврядування. - «Психолог» ¹40 , жовтень 2009.

27. Програма психолого – педагогічного пошуку обдарованих дітей (Бегеза Л.Є Теоретичні і практичні аспекти навчання і розвитку обдарованих дітей. // Наук. – метод. засади діяльності психологічної служби. – К.:2005. Т.2.

28. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Лейтеса Н. С. - М., 1996.

29. Рабочая концепция одаренности. М., 1998.

30. Роменець В. А. Психологія творчості. - К.: Вища школа, 1971.

31. Савенков А.И. Одарённые дети в саду и школе. – М.:2000

32. Сучасні інновації в реабілітаційній педагогіці (з досвіду роботи Хортиць кого навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру м. Запоріжжя). – Запоріжжя: Прем’єр, 2002.

33. Теплов Б. М. Способности и одаренность. - В кн.: Теплов Б.М. Избранные труды. Т.1. - М., 1985.

34. Чорна Л.Г. Психологічне забезпечення розвитку творчих здібностей учнів. – Обдарована дитина, № 2, К., 2001.

35. Яковлева Е.Н. Психология развития творческого потенциала личности. М.: 1997.

7.Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках трудового навчання

Галина Григорівна Шляхова, учитель-методист трудового навчання,  „Відмінник освіти України”,  заслужений вчитель України.

Досвід роботи з  дітьми в школі  дає можливість створити результативну систему  підготовки обдарованих дітей. А досвід роботи в навчально-виховному комплексі № 91  міста Донецька дозволяє її далі вдосконалювати.

Робота проводиться у п’ять етапів:

1. виявлення обдарованих учнів;

2. створення умов для розкриття їх потенційних можливостей на уроках трудового навчання;

3. створення програм індивідуального розвитку та портфоліо учня;

4. навчання в рамках  гуртка, факультативу або спецкурсу;

5. індивідуальна підготовка.

Умови роботи в школі дозволяють проводити виявлення учнів зі здібностями до вивчення трудового навчання ще в початковій школі. З цією метою проводимо анкетування, тестування, бесіди з дітьми, їх батьками, вчителями  (Додаток 7.3). На ранніх етапах вивчення предмету  проводиться індивідуально.

Велика увага приділяється другому і третьому етапам – поурочній роботі та створенню програм індивідуального розвитку (Додаток 7.2). Зазвичай такі учні вже засвоїли шкільну програму свого класу. Тому доцільним вважаємо пропонувати їм індивідуальну програму, творчі задачі, творчі проекти, досліди. Результативним виявилося включення таких дітей у роботу класу в ролі консультантів на практичних заняттях і заліках, дослідників при вивченні нового матеріалу, при підготовках додаткового матеріалу.

Здібні діти створюють особисте портфоліо, де відбивається їх розвиток. Це дозволяє залишити учня в полі свого класу, сприяє його подальшому розвитку, систематизує знання, зміцнює його авторитет серед однолітків, привчає до самостійності й відповідальності.

На четвертому етапі, який може тривати до року, проводиться індивідуальна оцінка творчого потенціалу і психологічних особливостей кожної дитини (Додаток 7.1). Якщо за цей час виявляється учень з оригінальним мисленням, великим обсягом знань – починається п’ятий етап.

Його зміст – індивідуальна робота за спеціальною творчою програмою. Проводяться бесіди з дитиною, її батьками, вивчаються життєві умови сім’ї. З’ясовується, чи пов’язує учень майбутню професію з технологіями , чи хоче брати участь в олімпіадах? Вибір повністю за дитиною, головне, щоб він був свідомий.

Індивідуальна програма підготовки залежить від кінцевої мети учня, його здібностей та особливостей характеру. При цьому враховуються інтереси дитини. Чим подобається займатися: теорією, практикою? Який напрям в трудовому навчанні викликає особисте зацікавлення? Що краще вдається? Намагаємося розвивати сильні сторони та поступово виправляти недоліки.

На індивідуальних заняттях набувається досвід технічної творчості, розв’язуються задачі підвищеного рівня складності, формується здатність до творчої співпраці з учителем. Використовуються мотиви: соціальні, пізнавальні, самоосвітні.

У восьмому – дев’ятому класах учитель повністю веде учня, пропонуючи проекти, пізнавальну літературу. Самостійність дитини має частковий характер. У десятому та особливо одинадцятому класах рівень самостійності різко зростає: учень уже здатен знаходити та опрацьовувати літературу, оволодівати практичними навичками, формулювати й розв’язувати творчі проблеми. Роль учителя зростає до якості наставника-консультанта, який допомагає учневі в розробці стратегії подальшого творчого розвитку. Набуття необхідних трудових навичок і знань проводиться на базі шкільної майстерні та майстерень професійно-технічних ліцеїв № 91 і № 132, а також технологічного факультету Слов’янського педуніверситету в співпраці з його фахівцями.

У період підготовки до олімпіад, який починається з 1 вересня, звертається увага на вміння володіти собою, вміло користуватися здобутими знаннями в умовах конкуренції, стресу. Враховується вміння не тільки приймати перемогу, уникаючи “зіркової хвороби”, а й витримувати невдачу, за будь-яких умов поважати однолітків-конкурентів. Важливим аспектом у підготовці олімпійця є виховання порядності, формування переконання: найцінніша перемога – та, що здобута чесно, своїми силами. Практика участі в олімпіадах довела: найчастіше перемоги досягають діти з нестандартною поведінкою, прихованою обдарованістю, тобто діти які мають творчий потенціал, а також класичні відмінники. Вони незалежні, прагнуть відійти від шаблонів, здатні до творчості, мають креативний тип мислення, гнучкість розуму, цілеспрямованість. Для того, щоб вони розкрились та проявили себе, створюємо відповідні умови на уроках. Багато уваги приділяємо диференціації навчального матеріалу і завдань. Використовуємо нестандартні форми роботи. У методах навчання цих учнів мають превалювати самостійна робота, частково-пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь та навичок. Контроль за їх навчанням спрямовується на стимулювання поглибленого вивчення навчального матеріалу, його систематизацію, класифікацію, перенесення знань у нові ситуації, виявлення і розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання для таких учнів повинні бути творчими.

Реалізація розвитку творчих і пізнавальних здібностей учнів може проходити на основі наступних педагогічних технологій: проблемної, проектної, модульної, ігрової, інформаційної, а також активних методах навчання: евристичному та модельному. Школа, яку я представляю, працює за модульно-розвиваючими технологіями та психолого-педагогічного проектування розвитку особистості. Найбільш якісному засвоєнню освітніх стандартів, розвитку творчого мислення та накопиченню певного досвіду творчої діяльності сприяє позакласна освітня діяльність. У школі вона представлена предметними тижнями, олімпіадами, конференціями, презентаціями, демонстраціями моделей одягу, творчими виставками.

У роботі з обдарованими учнями не тільки створюються  сприятливі умови для їх розвитку на уроках і в позаурочній діяльності, а й психологічно їх готують до наполегливої праці. Вони мають усвідомити, що розвинути здібності й досягти успіху можуть лише ті, хто готовий подолати труднощі. Брак таланту пояснюється не збідненою людською природою, а відсутністю сильних натур, здатних виявити мужність, наполегливість, сувору дисципліну в самоосвіті — самовихованні, в критичному самоосмисленні загальноприйнятих норм, стереотипів, у захисті нового.

Така система роботи дає можливість учням не тільки знайти майбутню професію, але й допомагає сформувати адекватну самооцінку, ясно зрозуміти цілі свого життя, розвиває почуття відповідальності за результати своїх дій, виховує гуманне ставлення до навколишнього світу.

Результативність роботи

Навчальний рік

Обласний рівень

Всеукраїнський рівень

Міжнародний рівень

Назва заходу

результат

Назва заходу

результат

Назва заходу

Результат

Шепелева Дар’я Аліківна

2006-2007

Олімпіада з трудового навчання

ІІІ місце

2007-2008

Олімпіада з трудового навчання

І місце

ІV місце

Ляхова Ольга Леонідівна

2008-2009

Олімпіада з трудового навчання

ІІ місце

Олімпіада з трудового навчання

Учасниця

2009-2010

Олімпіада з трудового навчання

І місце

Логачова  Ксенія Ігорівна

2009-2010

Олімпіада з трудового навчання

ІІІ місце

2010-2011

Олімпіада з трудового навчання

І місце

Олімпіада з трудового навчання

ІI місце

Деревенець Юлія Анатоліївна

2010-2011

МАН

ІI місце

Олімпіада з трудового навчання

ІI місце

Література

 1.  А. Богданова, С. Борисов, Складові творчості // Бібліотека «Шкільного світу» - Київ , «Редакція загально педагогічних газет», 2003, стр. 104-125.
 2.  О. Писаренко, Творчий потенціал можна розвинути // Бібліотека «Шкільного світу» - Київ , «Редакція загально педагогічних газет», 2003, стр.51-59.
 3.  І.Г. Єрмаков, Д.О. Пузіков, Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної середньої освіти // Запоріжжя, 2005.
 4.  Б.О. Житник, Методичний порадник // Видавнича група «Основа», Харків, 2005.
 5.  Світлана Сисоєва. ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ . Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Київ – 2006.

   

Додаток 7.1

 

Додаток 7.2

 

 

Додаток 7.3

       

Висновки

1. Навчально-виховні творчі проекти кардинально змінюють внутрішній зміст уроку, його форми, технології, методи і наслідки. Повноцінно розкривають й реалізують здібності обдарованого учня, допомагають в подоланні труднощів розвитку дитини.

2. Психолого-педагогічні знання допомагають батькам та учням розумити: психологічні основи педагогічної діяльності вчителя; вікові особливості розвитку психіки; керувати своєю поведінкою; знаходити розуміння з оточуючими; запобігати конфліктним ситуаціям, а в разі їх виникнення швидко розв’язувати; нейтралізувати негативні зовнішні впливи на себе.

4. Міні-модулі є ефективними у морально-духовному розвитку обдарованих учнів, а саме:

        4.1. визначаються в контексті актуальної пошукової діяльності, коли кожний формує ментально значимі соціально-культурні завдання, внутрішньо приймає конкретну мету завдання й таким чином через неперервну розвивальну взаємодію забезпечується мікро-зростання психосоціального потенціалу учасників навчального процесу;

         4.2 спостерігається  зріст духовно-смислового занурення особистості у сферу знань, норм і цінностей навчально-виховного процесу;

          4.3 внутрішнього прийняття й осягнення вчителем і учнем основних складників освітньої діяльності через спільне усвідомлене  психолого-педагогічного творіння, навчально-предметного й методично-засобового різновидів змісту, наукові проекти, підручники, програми самореалізації;

          4.4 повноцінного суб’єктного проживання учасниками навчально-виховного процесу психодраматичного перебігу неперервної розвивальної взаємодії; цей простір дає змогу повно реалізувати позитивний природний і соціальний потенціал кожного.       

Література

 1.  Лігоцький А.О. Методологічні аспекти проектування сучасних освітніх систем. – К.,1995.
 2.  Киричук О.В. Концепція виховання підростаючих поколінь суверенної України // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Збірник наукових праць.  - К., 2000.
 3.   Киричук О.В. Технологія діяльності класного керівника з учнівським колективом .- Видавництво «Ранок»., 2002.
 4.  Киричук О.В., О.М. Уліцька. Рекомендації до навчально-методичного посібника «Система роботи класного керівника з учнівським колективом».  – Миколаїв., 2003.
 5.  Коберник О.М. Проектування навчально-виховного процесу в школі. - К.,1995.  
 6.  Коберник О.М. Проектування навчально-виховного процесу в школі: управлінській аспект// Освіта і управління. - 1997.- Т.1, № 4.  
 7.  Кримський С.В. Проективна наука постіндустріального суспільства // Пульсар. – 1998.- № 1.
 8.  Соціальне проектування/ Ж.Т. Тищенко, Н.А. Аітов. - М.. 1982.
 9.  Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. - К.: Наукова думка, 1998.
 10.  Психічний розвиток дитини   в умовах постчорнобильскої катастрофи // Методичний посібник. - К., 1998.
 11.  Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) // Освіта. - 1993.- № 44-46.
 12.   Савченко О.Я. Цілі і цінності реформування сучасної освіти // Шлях освіти. – 1996.- № 1.- С. 20-23.
 13.  Фурман А.В, О.Є. Гуменюк. Міні-модуль у навчанні: складники обґрунтування. // Педагогіка і психологія. – 1998.- № 2.- С. 96-108.
 14.  Ярмаченко М.Д. Деякі методологічні питання управління системою освіти // Шлях освіти.- 1996.- № 1. –С. 15-17.

ДОДАТКИ

Конспект комплексного заняття

 (розвитку мови, рідної природи, математики, художньої літератури)

“У гості до мами хмаринки”

Пономаренко Оксаною Віталіївною,  

вихователь – методист дошкільного закладу № 380;

Мета: дати дітям доступні знання про воду, про те, що вона потрібна і людям і тваринкам і рослинам.  Вода може бути чиста, прозора, брудна, холодна і гаряча, сніг і лід це теж вода. Викликати у дітей бажання розповідати про воду, збагачувати мову дітей з допомогою віршів, козак-інсценівок, дослідницьких ігор з водою. Вчити слухати невеликі за змістом оповідання та відповідати на запитання вихователя. Розвивати уяву, фантазію, закріпити кольори. Виховувати повагу і бережливе ставлення до води.

Попередня робота: бесіди з дітьми про воду і потребу для всіх живих організмів; розглядання картин про різні пори року, вивчення віршів, закріплення потішок, розучування гри-хороводу “Дружать дощик і Краплинка”, народної гри “Іванку-товаришу”.

Матеріал: казка про маму Хмаринку, картинки із зображенням 4 пір року, виготовлені персонажі до казки (Хмаринка, Краплинка. Капітошка), атрибути до гри “З якої гілочки листочок?”; оповідання В.Сухомлинського  “Як хлопчик хотів приголубити сніжинку”; магнітофонний запис звуків дощу та пісні Капітошки.

Хід заняття

Діти вітаються в колі один з одним та гостями.

Вихователь: Ви любите слухати казки? От сьогодні я вам розповім дуже цікаву казку, але хочу, щоб ви мені допомагали. Добре?

- Жила була на світі одна пречудова мама. А звали її Хмаринка. Вона жила високо-високо в небі. Ось там (Показує на прибрану шарму, з-за неї випливає мама Хмаринка). Хмаринка ця була дуже працьовита і любила все довкола поливати. Коли приходило літо, її з нетерпінням чекали в гості.  (Вивішує картинку “літо”). І тоді Хмаринка пропливала над садами, городами, полями. А там, де вона з’являлася, йшов теплий дощик. Особливо вона любила поливати квіти.

 •  Як ви думаєте, чому? (Відповіді дітей).

А зараз, заплющіть очка і уявіть собі, що зараз літо. (Звучить магнітофонний  запис звуку дощу). Діти розповідають свої враження про почуте.

Д/г “Сплети віночок” (подув літній вітерець і розгубились квіточки з віночків).

Завдання: скласти віночок і назвати якого кольору квіти на ньому.

Вихователь: Та ось літо закінчилося. Подув прохолодний вітер, з дерев почали опадати листочки.

 •  Яка пора року прийшла після літа? (показує картинку “осінь”). Відповідь дітей.

Хмарка пропливала над лісом і поливала його осіннім дощиком. А в лісі після дощику що росте?... (гриби).

 •  А зараз я пропоную вам послухати уривок з вірша О.Олеся “Ой навіщо мені листя?”

Ой навіщо мені листя,

Коли вже іде зима,

Коли холодно вже стало

І пташок ніде нема.

 •  Діти, а де поділися пташки? (Відповіді дітей).

Завдання: пригадати і назвати птахів. Які залишалися в нас зимувати.

 •  А як готуються дерева до зими? (Варіанти відповідей дітей).

Д/г “З якого дерева листочок?” (кленові, березові, вербові)

Молодці. Справились з завданням.

Вихователь: Нарешті прийшла зима (картинка “зима”)

 •  Ви любите зиму? Без чого не буває зими?
 •  В які ігри ми взимку можемо гратися на вулиці? (Відповіді дітей)

От наша Хмаринка допомагає всім діткам, там, де вона з’являється взимку, там починає падати сніг.

 •  Діти, а який сніг на дотик, пригадайте?

А якого кольору?

Оповідання В.Сухомлинського

“Хлопчик хотів приголубити сніжинку”

(запитання до оповідання). Імітація рухів “Приголубити сніжинку”

Вихователь: За зимою прийшла весна. (картинка “Весна”). Тепліше почало пригрівати Сонечко.  Що сталося зі снігом? (розтопився). З’явилися веселі струмочки і земля напилася талої водички.

 •  У мами Хмаринки було двоє діток. Донечка Хмаринка та синочок Капітошка (продовження інсценізації).

Мама Хмаринка: Донечко, краплинко, прокидайся! У нас дуже багато роботи, на нас чекають люди, звірі, рослини.

Краплинка: (потягується) Зараз, матусю, я вже встаю!

Мама: Добре! А я піду будити Капітошку.

Синочку, Капітошко, прокидайся! Де ж це він подівся? Ну й непосида. Тільки сонечко встало, а він уже помандрував. Донечко, ходімо пошукаємо Капітошку. Капітошко!!!

Звучить магнітофон. Пісня “Капітошка”.

Вихователь: - Діти, а хто ж це співав? (варіанти відповідей). Де є він, ідемо його пошукаємо. Знаходять серед кімнатних квітів).

- Як ви думаєте, що він тут робив? А чи потрібна рослинкам водичка? Що буде, якщо їх не поливати?  (доручає полити вазони) Як рослинка п’є водичку? (Відповіді дітей про будову рослин).

Діти разом з вихователем розглядають акваріум.

 •  Чи можуть рибки жити без водички?  А люди?
 •  Для чого людям вода? (п’ють, миються, варять...)
 •  Гра-хоровод “Дружать дощик і хмаринка”.
 •  Вихователь підводить дітей до столу з склянками (чиста, без запаху; брудна; холодна; гаряча) Визначають яка де вода.

Д/г “Зафарбуй водичку”

Завдання: знайти фарбу такого кольору як краплинка на ниточці у кожної дитини і таким же кольором зафарбувати водичку.

 •  Діти, а якої шкоди може принести водичка (Відповіді).

Діти сідають і розповідають вірші і потішки про воду.

Народна гра “Іванку-товаришу”

Вихователь: - Давайте подякуємо Капітошці, Хмаринці і Краплиці, за те, що так багато розповіли про водичку. Але Капітошка чомусь засумував. Він забув, де живуть його братики і сестрички краплинки.

Д/г “Де живуть краплинки?”

 •  Вам сподобалось сьогодні, як ми з вами грались? Що саме (Відповіді дітей).

Література використана при підготовці до заняття:

 1.  “У краплині води відбивається всесвіт” // методичний посібник В.Любарової, Т.Маяковської. – К –2006.
 2.  Казки В.О. Сухомлинського.
 3.  Досвід роботи І.Смирнової вихователя ДНЗ №5 ”Ялинка” м.Бпровар, Київської обл.
 4.  Гра-хородов “Дружать дощик і Хмаринка”.
 5.  Уривок з вірша О.Олеся “Ой навіщо ж мені листя?”....
 6.  Вірші та потішки проводу.

Семінар – практикум для вихователів на тему :

"ПОДОРОЖ  У  КРАЇНУ  ОБДАРОВАНИХ"

Мета: активізація знань педагогів щодо розвитку обдарованості у дітей дошкільного віку, стимулювання учасників до пошуку способів розвитку здібностей малят, розробка рекомендацій для виховання і розвитку обдарованих дітей.

Обладнання: аркуші паперу, кольорові олівці, кольоровий папір, магнітна

            дошка, конверти із завданнями.

Хід:

1. Вступне слово вихователя-методиста: привітання, повідомлення теми.

2. Практична робота "Географічна карта".

Завдання: зобразити на папері об'єкти країни Обдарованих і скласти географічну карту:

 •  Храм Логіки;
 •  Ліс Чомучок;
 •  Долина Творчості;
 •  Замок Фантазії;
 •  Гори Здібностей;
 •  Рівнина Спілкування.

    Висновок: Усі об'єкти недаремно опинились у дивовижній країні Обдарованості. Найважливішими характеристиками обдарованості вважають:

 •  Розвиток логічного мислення, швидкість і точність виконання розумових операцій;
 •  Ранній вияв високої пізнавальної активності;
 •  Творче виконання завдань;
 •  Вміння придумувати свої вірші, казки, мелодії і пісні.
 •  Багатство словникового запасу, швидкість і оригінальність вербальних асоціацій;
 •  Ранній прояв здібностей: математичних, конструктивно-технічних, художніх, музичних, літературних тощо.

3. Мозковий штурм.

   Пригадайте, що таке задатки, здібності, обдарованість.

4. Вихователь-методист: " Але не все так чудово у нашому королівстві. З'вились у країні Обдарованих віруси заздрощів, лінощів, образи, гніву. І перетворилася рівнина Спілкування на поле Самотності, ліс Чомучок – на непрохідну хащу, храм Логіки  зруйнували, долина Творчості заросла колючками; замок Фантазії занепав, гори Фантазії стали небезпечними через загрозу сходження снігових лавин.

Як нам відбудувати цю чудову країну? Мабуть, як у кожній казці нам необхідно пройти через певні випробування. Давайте спочатку відбудуємо храм Логіки

(по мірі виконання завдань, педагог знімає закриті об'єкти на карті).

5. Логічні задачі:

 •  Двоє кошенят вирушили у гості до бабусі. Перший поїхав на автомобілі, а другий –на велосипеді. Якого з них бабуся побачить першим? Чому?
 •  Жабеня і Мишка гралися біля ставка м'ячиком. Раптом він упав у воду. Кому легше дістати м'яч? Чому?
 •  Каченя, Білочка й Синичка вирушили на човні у подорож. Відпливли далеко від берега і раптом згадали, що забули на березі пакет з цукерками. Кого послати за ним? Чому?
 •  Ворона і Поросятко купили нові черевики і почали їх взувати. Хто взується швидше? Чому?

Складне було завдання? Такі задачі  вам необхідно використовувати у роботі з  дітьми для розвитку логічного мислення.

6. Ми продовжуємо відбудовувати країну Обдарованих і на черзі рівнина Спілкування. Завдання: скласти ланцюжок асоціацій.

7. Вправа "Сузір'я талантів".

   Кожен вихователь отримує написане словосполучення.

Завдання: уявити те, що написано на аркуші, і передати на малюнку.

Перелік словосполучень:

 •  Веселий будинок
 •  Хворе дерево;
 •  Незвичайний подарунок;
 •  Колюча кофта;
 •  Теплий дощ;
 •  Загадковий ліс;
 •  Приємний запах;
 •  Неправильна тарілка;
 •  Сумна ворона;
 •  Надокучлива муха.

- Як на вашу думку, вправа "Сузір'я талантів" є складною? Чи можна використовувати її в роботі з дітьми? Чим вона корисна для розвитку дитини?

Отже,  долина Творчості знову розквітла.

Але на нашому шляху замок Фантазії.

8. Вправа " Хто такий? Хто така?

   Вихователям роздаються портрети дорослих людей або дітей.

Завдання: скласти розповідь про людину. Як її звати, скільки років, де живе, що любить робити, з ким дружить тощо.

- Чи сподобалось вам фантазувати? А ваші вихованці люблять це робити? Тож давайте створювати їм для цього умови.

Замок Фантазії відбудували. Далі пропоную зайнятись екстремальним туризмом, і наш маршрут проляже через гори Здібностей.

9.  Вправа "Хвилина слави".

Сьогодні ви учасники шоу "Хвилина слави", тобто маєте можливість показати свої здібності.

Завдання:

 •  Користуючись голосом, мімікою,  зобразити  будь-який персонаж  із мультфільму.
 •  Виліпити із пластиліну героя казки.
 •  Створити архітектурний шедевр, користуючись конструктором.
 •  Зіграти мелодію на музичному інструменті.
 •  Проспівати колискову пісню.
 •  Створити картину, використовуючи нетрадиційні техніки малювання.

Скажіть, чим унікальна ця вправа? Дає можливість кожній дитині проявити свої здібності.

10. Вправа "Веселі чомучки".

- А зараз ми прямуємо до лісу Чомучок.

Завдання: пригадати і назвати найцікавіші і найоригінальніші запитання вихованців.

- Наша подорож країно Обдарованих виявилась цікавою і досить змістовною.

На завершення хочу запропонувати вам декілька порад:

 •  Співпрацюйте з батьками обдарованих дітей;
 •  Заохочуйте малят – це стимулює їх до самовдосконалення;
 •  Скеровуйте кипучу енергію у потрібне русло;
 •  Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу;
 •  Будьте справедливі – адже малюки дуже вразливі;
 •  Спонукайте дітей до різних запитань, конкурсі;
 •  Сприяйте розвитку здібностей дітей, не забуваючи при цьому розвивати і свій талант.

"ПОДОРОЖ  У  КРАЇНУ  ОБДАРОВАНИХ"

Переможець міського конкурсу чтецов «Весна красна»

Савельева Даша

Калейдоскоп творчих майстерень

дошкільного навчального закладу № 380 «Ладусі»

Гурток «Казковий дивосвіт» (для дітей середньої групи № 3, керівник Шевченко Н.І.)

Гурток «Веселка» (для дітей старшої групи № 5, керівник Кот В.М.)

 

Театральна студія «У світі казки» (для дітей старшого віку, керівник Чернікова О.М.)

Художньо-естетичний напрямок  «Талановиті пальчики»

Спортивний напрямок «Здоров'ячок»

РОЗРОБКИ МІНІ - МОДУЛІВ

Експеримент В.О.Киричук

                                          

 Міністерство освіти і науки України

Центральний інститут післядипломної і педагогічної освіти АПН України

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Головне управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Управління освіти Донецької Міської Ради  

Кіровський районний відділ освіти м. Донецька

Донецький  навчально-виховальний комплекс № 91 з поглибленним вивченням іноземних мов Донецької міської ради Донецької області

     

                                                                    СЦЕНАРІЙ

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧОГО

МІНІ - МОДУЛЯ    ПО ТЕМІ:

«ЖОРСТОКА СПАДЩИНА»

для школярів 11-17 років

                                                                          Розроблено:                                                                                                                                                                                     Марковою О.Г., практичним психологом Донецького НВК № 91

Донецьк - 2009

Тема: «Жорстока спадщина»

Ціль:  

- створювати в групі атмосферу довіри й доброзичливості;

- сприяти підготовці учнів до охорони фізичного, психічного й соціального  здоров'я;

- профілактика табакокурения і вживання спиртних напоїв.

Завдання:

   -   формування вмінь самоконтролю, самоаналізу.

   -  сприяти розвитку у вихованців почуття відповідальності  

       за своє здоров'я та здоров'я  близьких.

Обладнання: музичний супровід, пам'ятки із правилами,  ароматерапия, м'яч, плакати, олівці, маркери, буклети.

 

                                                     СЮЖЕТНА ЛІНІЯ

                Зміст міні-модуля

   Час

Виконавці

1

Духовно-эстетичний етап

Слово тренера:

«Хлопці! Сьогодні в нас  незвичайне виховне заняття. Щоб воно пройшло успішно, давайте влаштуємося зручніше  й підготуємо себе, виконавши кілька вправ.

3 хв.

 Група      

1/1

Ароматерапія  (апельсин)

Я зараз запалю свічу, а ви вдихайте аромат апельсина й представте, що ви зустрілися в апельсиновому гаї, випробовуючи почуття спокою й комфорту

1/3

Оцінка свого емоційного стану за словами: туман – щось середнє між комфортом і дискомфортом; місяць – дискомфортний стан; сонце – комфортний стан

2

Установочно-мотиваційний етап

2 хв.

Група

2/1

Тренер повідомляє присутню  тему   заняття: «Жорстока спадщина»

2/2

Повторення правил, по яких працює клас.

Інструктаж: Я буду кидати м'яч одному з вас, ви повертаєте його, і називаєте правило, по якому ми  працюємо.

Повторення правил:

1. Доброзичливість.

2. Не перебивай той, хто говорить.

3. Доброзичливість й активність.

4. Конфіденційність.

5. Чесність і правдивість.

6. Тут і зараз.

7. Не оцінюй, не давай ради.

   Ці правила допоможуть нам у нашій роботі .

2/3

Тренер:

- Діти як ви розумієте поняття: «жорстока спадщина»?

- Що в собі таїть зміст теми уроку?

- Про яку жорстоку спадщину піде мова? Обговорення.

3

Змістовно – пошуковий етап      

5 хв.

Група

3/1

Вправа: «Наслідки»

Інструкція:  хлопчики, по черзі, називають  по одному наслідку паління, а дівчинки наслідку алкогольних напоїв.

Обговорення. Хлопчики й дівчинки роблять загальний висновок про вплив алкогольних напоїв і тютюну паління на здоров'я  підлітків.

 

4

Проблемно-пошуковий етап

8 хв.

група

4/1

Вправа: «Планета здоров'я»

Інструкція: дівчинки схематично зображують свої рекомендації хлопчикам,   для збереження й зміцнення ними здоров'я.

Хлопчики схематично зображують, свої рекомендації дівчинкам,  для збереження й зміцнення їхнього здоров'я.

Обговорення

5

Адаптационно – перетворюючий етап

15 хв.

Група

5/1

Об'єднання учасників у групи, за словами:

- унікальність;

-  здоров'я.

Група № 1 (унікальність)

Ви журналісти, розробіть питання для проведення інтерв'ю, з іншою групою по темі: «Унікальність групи». Після проведення інтерв'ю зробіть висновок. Потім, створіть малюнок, схему, розкриваючи, так у чому ж унікальність кожного із представників групи й групи в цілому.

Група № 2  (здоров'я)

Ви урядова адміністрація. Ваше завдання розробити  заходи для викорінювання тютюну й алкогольних напоїв: у кожній родині, у розважальних,  жалобних заходах, у суспільстві в цілому.

Презентація робіт

6

Контрольно-рефлексивний етап

5 хв.

Група

6/1

 Вправа «Законі  пропозицію»

-  Алкоголь в  організмі сприяє…

- паління приводить до....

-  Спиртне пити й курити -  здоров'ю ...…….......

6/2

Вправа «Народна мудрість»

Інструкція: згадаєте й назвіть приказки, прислів'я, які рекомендують берегти здоров'я.  Обговорення.

- Бережи честь із молоду, а здоров'я до старості.

-  Бережи одяг, поки новій, а здоров'я - поки

    молодий.

- Ціну здоров'я знає лише той, хто його втратив.

- Тримай голову в холоді, а живіт у голоді -

 будеш здоровий.

-  Немає ліків від гніву

- Якщо тільки їсти, пити й спати, то можна

  твариною стати

- Хто дружить із вином, той сам собі ворог

- Сміх кращі ліки.

7

Духовно-эстетичний етап

2 хв.

Група

Оцінка свого емоційного стану.

Оцінка свого емоційного стану за словами: туман - щось середнє між комфортом і дискомфортом; місяць - дискомфортний стан; сонце - комфортний стан

Подарунковий буклет:

«Нікотиново - алкогольна пастка»


Експеримент В.О.Киричук

                                                 

 Міністерство освіти і науки України

Центральний інститут післядипломної і педагогічної освіти АПН України

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Головне управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Управління освіти Донецької Міської Ради  

Кіровський районний відділ освіти м. Донецька

Донецький  навчально-виховальний комплекс № 91 з поглибленним вивченням іноземних мов Донецької міської ради Донецької області

ПОГОДЖЕНО:               ПОГОДЖЕНО:                        ЗАТВЕРДЖУЮ:

практичний психолог      заступник директори                директор УВК  

                          Е.Г.Маркова                        по науково-                                      № 91

           «21» 11. 2009р.                  експериментальної                       Е. Н. Картамышева     

                                            роботі О. В. Денисенко                 «21»11 2009.          

                                                                      «21»11 2009р.          

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧИЙ

міні-модуль по темі:

«ПРИЙНЯТИ АБО ВИГНАТИ?»

                                                                                      Розроблено:                                                                                                     Марковою О.Г.,практичним психологом

                                                                                                  

Донецьк - 2010

Тема: «ПРИЙНЯТИ АБО ВИГНАТИ» 

Ціль: ознайомити школярів з поняттями «стигма» та «дискримінація»

-    направляти учнів на становлення особистої ідентичності (формування  нового відношення до миру, до себе);

-   сприяти розвитку в учнів самовиховання; виховувати здатності до самоаналізу, саморегуляції;

-  сприяти підготовці учнів до охорони свого здоров'я: фізичного й психічного.

 

Устаткування: музичний супровід, пам'ятки із правилами,  ароматерапия, м'яч, плакати, олівці, маркери, скоч.

 

СЮЖЕТНА ЛІНІЯ

                Зміст міні-модуля

   Час

Виконавці

1

Духовно - естетичний етап 

Слово тренера:

«Хлопці! Сьогодні в нас незвичайне   заняття. Щоб воно пройшло успішно, давайте влаштуємося зручніше  й підготуємо себе, виконавши кілька вправ.

5 хв

 

Група      

1/1

Ароматерапія (м'ята)

Я зараз запалю свічу, а ви вдихайте аромат м'яти.

Аромати діють очищающе й восстанавливающе. Зміцнюючи енергію й наповнюючи думки спокоєм й умиротворенням.

1/2

Оціните свій емоційний стан, на початку тренінгу,  по колірній гамі овалу.

Зелений - комфортний стан.

Рожевий - щось середнє між комфортом і дискомфортом.

1/3

Вправа «Я - успішна особистість»

Інструктаж: назвіть одну найціннішу якість й, що найкраще вмієте робити.

Обговорення

2

Установочно-мотиваційний етап

3 хв

Група

2/1

Тренер повідомляє присутню  тему   заняття: «Прийняти або вигнати?»

Діти ми сьогодні будемо з вами говорити про  людей проблеми,  яких виникли у зв'язку з Віл-інфекцією й СНІДом.

2/2

Повторення правил, по яких працює група.

Інструктаж: Я буду кидати м'яч одному з вас, ви повертаєте його, і називаєте правило, по якому ми  працюємо.

Повторення правил:

1. Доброзичливість.

2. Не перебивай той, хто говорить.

3. Активність.

4. Конфіденційність.

5. Чесність і правдивість.

6. Тут і зараз.

   Ці правила допоможуть нам у нашій роботі.

3

Змістовно - пошуковий етап     

Тренер: - Хлопці, як ви думаєте,  чи існують проблеми у ВІЛ - позитивної людини, які саме? Обговорення

   Об'єднання в групу по буквах  «З» й «Д»

Завдання в групах.

Група № 1 «З»

Уважно прочитайте запропоноване поняття, намалюйте  асоціативний малюнок до нього. Зобразите  в колірній гамі, які емоції випробовує людина, до якого застосовується стигма

Презентуйте роботу.

Стигма (клеймо, ярлик) це небажане відношення до особи або групи, результатом чого є зниження статусу цієї особи або групи в очах суспільства. Стигма, може ґрунтуватися на якій, або фізичній характеристиці, наприклад, видимі симптоми хвороби, або ж на негативному відношенні до поводження групи, наприклад, чоловіків, що мають секс із чоловіками, або працівників комерційного сексу.  

Група № 2 «Д»

Уважно прочитайте запропоноване поняття, намалюйте  асоціативний малюнок до нього. Зобразите в колірній гамі, які емоції випробовує людина, до якого застосовується дискримінація

Презентуйте роботу.

Дискримінація – відокремлення, обмеження громадян у правах по якому - або ознаці – расовому, релігійному, половому…

Дискримінація – вигнання, може виражатися як у негативному відношенні, так й в особливому поводженні або діях, часто визначається як розходження, що робиться стосовно певної особи, результатом чого є несправедливе відношення до такої особи тільки тому, що воно належить або сприймається як приналежне до особливої групи людей. Наприклад, стигма може привести до забобонів й активної дискримінації стосовно людей, які дійсно інфіковані або тільки вважаються інфікованими ВІЛ, а також стосовно соціальних груп, з якими ці люди асоціюються.    

10 хв.

Група

4

Проблемно-пошуковий етап

10 хв

Групи

4/1

Група № 1 «З»

Вправа: «Подолання  стигми»

Інструкція: Намалюйте, перерахуйте або зобразите схематично, як перебороти стигму в суспільстві.

Група № 2 «Д»

Вправа: «Подолання  дискримінації»

Інструкція: Намалюйте, перерахуйте  або зобразите схематично, як перебороти дискримінацію в суспільстві.

Презентація робіт. Обговорення завдань  

 

5

.Адаптаційно – перетворюючий етап

3 хв

Група

5/1

Вправа: «Емоційний круговорот»

Інструкція: відповідайте на питання:

- Як впливають на здоров'я людини негативні емоції?

- Як впливають на здоров'я позитивні емоції?

Обговорення

6

Контрольно-рефлексивний етап

2 хв

Група

6/1

Обговорення висловлення:

Боротися треба з вірусом, а не з людьми.

Людина вмирає не від хвороб, а від таємного рішення не робити їм                    опору.            Ю. Нагибін

Ради тренера:

- Завжди користуйся своїми правами.

- У випадку дискримінації ваших прав скористайтеся Всеукраїнською дитячою лінією  «Телефон довіри»: 8 800 500 21 80,

(044) 451 5 451.

- адреса в Інтернеті: www. dovira. kiev. ua

7

Духовно – естетичний етап

5 хв

Група

7/1

Вправа «Ми з тобою схожі»

Інструктаж:  Учасники розбиваються на 2 кола: зовнішнє й внутрішнє. Число учасників в обох колах однаково. Учасники зовнішнього кола говорять своїм партнерам фразу, що починається зі слів: " Ми з тобою схожі тим, що...".

7/2

Оцінка свого емоційного стану.

Оціните свій емоційний стан, наприкінці тренінгу,  по колірній гамі овалу.

Зелений - комфортний стан.

Рожевий - щось середнє між комфортом і дискомфортом.

Експеримент В.О. Киричук

Міністерство освіти і науки України

Центральний інститут післядипломної і педагогічної освіти АПН України

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Головне управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Управління освіти Донецької Міської Ради  

Кіровський районний відділ освіти м. Донецька

Донецький  навчально-виховальний комплекс № 91 з поглибленним вивченням іноземних мов Донецької міської ради Донецької области

    

СЦЕНАРІЙ

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧОГО

МОДУЛЯ  ЗА ТЕМОЮ:

„Пори року і особистість.

Точки зіткнення”

МІНІ-МОДУЛЬ № 1

"Особиста пора року. Точки зіткнення"

Реалізація програми   «Соціально-комунікативного розвитку особистості школяра» для учнів 4 класу

         

                                                                                                                                        Розроблено:

                                                                                   Марковою О.Г., практичним      психологом      

                                                            Журавель О.О.,

 учителем – класоводом

                                                                                             

                                                                                             

 Донецьк   2007

Тема. Особиста пора року. Точки зіткнення

Мета: згуртувати класний колектив, створювати в класі атмосферу довіри, почуття дружби, взаємопорозуміння;

формувати вміння говорити перед класом; уміння виходити

із конфліктних ситуацій;

розвивати артистизм;

виховувати почуття дружби, доброзичливості

Обладнання: пам’ятка з правилами, ароматерапія, м’яч, малюнки учнів про пори року, книжки-малюки про пори року, музичний супровід, ватман, фломастери.

Сюжетна лінія

Час

Виконавці

І.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Духовно-естетичний блок

Налагоджування добрих, довірливих відношень.

Слово тренера               - Сьогодні на занятті ми поспілкуємось з вами про пори року.                

Немає такого  письменника чи поета, який би обійшов увагою цю тему, немає такого художника, який не зобразив би пейзаж фарбами, немає такої людини на світі, яка не любила б природу.  А любити природу - значить знати її закони, не порушувати природну рівновагу, берегти все живе.       Ароматерапія ( лимон )

 •  Зараз ви вдихаєте пахощі цитрусових. Уявіть собі, що ви зустрілися на галявині і хочете привітати один одного. Подаруйте, будь ласка, посмішку.     

Вправа „ Перевтілення” 

Інструктаж: Заплющіть очі і уявіть собі, що ми заходимо до лісу. Навколо тиша. Тільки трохи повіває вітер. Десь у далечі чутно голос сороки. Ми йдемо на ці звуки. А хитра сорока стрибає з гілки на гілку. І ось ми... заблукали.             

 •  Відкрийте очі.      
 •  Запропонуйте, що будемо робити.  
 •  Чия пропозиція сподобалась найбільше?  Поаплодуйте.               
 •  Хто в якому лісі себе уявляв ?   
 •  Чим може пишатись кожна пора року? 
 •  Якими словами ви можете переконати, що кожна пора по-своєму гарна та люба?

Оцінка своєму емоційному станові.      

Оцініть, будь ласка, свій настрій за 10бальною системою

9-10

1 хв.

1 хв.

5 хв.

2 хв.

Весь колектив

ІІ.

2.1.

Установчо - мотиваційний блок  

Повторення правил, за якими працює клас. Інструктаж  „ Я буду кидати м'яча одному з вас, ви повертаєте його і називаєте правило, за яким працює і живе наш клас ”.   

- Ці правила допоможуть нам у нашій роботі на уроці.

5 хв.

Весь колектив

ІІІ.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Змістовно - пошуковий етап

Створення проблемної ситуації, ускладнення ситуації, переживання почуттів.     

Вправа „ Проблема»       Інструктаж  „ Перед вами зашифроване прислів'я. Складіть до купи прямокутники різного кольору і ви його прочитаєте”.        БЕ                                          РЕ                   ПРИ                           ДУ                                                           

                                      БЕ  РО  РІГ                    РЕ                              ДУ   

                   О                                             ЖИ  

(Бережи природу - оберіг роду ).    

 •  Як ви розумієте зміст цього вислову?   

Вправа „ Асоціація»     

 •  З чим у вас асоціюється слово „ природа ”?             
 •  Як ви вважаєте, якого кольору кожна пора року? 
 •  Яка пора року для кожного з вас найулюбленіша? 
 •  Чи можете ви порівняти себе з цією порою року? 
 •  Чим ви схожі ?      
 •  Придумайте свою пору року.    
 •  Чи змінюється настрій людини залежно від зміни пори року?  Як?             
 •  Що в природі надає вам гарного настрою?  
 •  Які зміни погіршують настрій?   

Слово тренера           - Послухайте вірш   

Поглянь, дитино, все довкола

Так щиро посміхається тобі:                                     І сонце, й небо, ліс і поле -    

Ти теж у відповідь їм посміхнись.    

Ти привітайся з днем чудовим,     

З пташками, травами, струмочком голубим,  

І знай : усе це є природа,     

Її люби, примножуй, бережи.    

- Як природа впливає на людину?          Об'єднання в групи    

 •  Назвіть чотири пори року.    
 •  Які риси людини можна віднести до кожної з них? 
 •  До якої пори року ви можете віднести себе   
 •  Оберіть ковдру, колір якої відповідає вашій порі року.   

 Творче завдання „ Оціни себе ”    

Інструктаж „ На аркуші паперу обведіть свої руки і на кожному пальчику напишіть слово, яке характеризує вашу пору року і вас як особистість ”.

45 хв.

5

7

7

5

Весь колектив

Робота в групах

ІV.

4.1.

Оцінювально - змістовнийетап

Обговорення      

 •  Які відкриття ви для себе сьогодні зробили?  
 •  Про що хотіли б дізнатись на наступному занятті? 
 •  На яку тему поспілкуватись    

5

Весь колектив

V.

5.1.

5.2.

Адаптаційно - перетворювальний етап

  Гра „ Подаруй шматочок природи ”   Інструктаж „ У мене в руках м'яка іграшка, яка символізує тепло, приємні почуття. Прошу вас передавати цю іграшку один одному, даруючи разом з     нею ту частинку природи, яка викликає тільки радість ”.

 •  Що ви відчували, слухаючи ці слова?   

Музична терапія      

У грамзапису діти слухають звуки лісу.   

 •  Які почуття викликали ці звуки?   
 •  Що ви собі уявляли, слухаючи їх?   
 •  Від яких звуків природи у вас на душі стає приємно і легко?   

10-15 хв

7

5

Весь колектив

VІ.

6.1.

6.2.

Духовно - естетичний блок.   

Оцінка своєму емоційному станові  

 •  На початку заняття ви оцінили свій настрій за 10бальною системою.
 •  Які почуття викликала тема нашого заняття  
 •  Поставте оцінку своєму станові наприкінці заняття

Вправа „ Побажання” Інструктаж „ Побажайте один одному один із емоційних станів, в якому ви хочете, щоб знаходився ваш сусід зліва ”.

10 хв

5

5

Весь колектив

Експеримент В.О. Киричук

Міністерство освіти і науки України

Центральний інститут післядипломної і педагогічної освіти АПН України

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Головне управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Управління освіти Донецької Міської Ради  

Кіровський районний відділ освіти м. Донецька

Донецький  навчально-виховальний комплекс № 91 з поглибленним вивченням іноземних мов Донецької міської ради Донецької області

СЦЕНАРІЙ

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧОГО

МОДУЛЯ  ЗА ТЕМОЮ:

„Пори року і особистість.

Точки зіткнення ”

МІНІ-МОДУЛЬ № 2

"Осінь і особистість. Точки зіткнення"

Реалізація програми   «Соціально-комунікативного розвитку особистості школяра» для учнів 4 класу  

       Розроблено

                                                                                  Марковою О.Г., практичним      психологом      

                                                                              Журавель О.О,  учителем – класоводом

                                                                                                                                                                  

 Донецьк   2008

Тема. Осінь і особистість. Точки зіткнення

Мета: згуртувати класний колектив, створювати в класі атмосферу довіри, почуття дружби, взаємо порозуміння;

формувати вміння говорити перед класом; уміння виходити із конфліктних ситуацій;

розвивати артистизм;

виховувати почуття дружби, доброзичливості

Обладнання: пам’ятка з правилами, ароматерапія, м’яч, малюнки учнів про осінь, книжки-малюки про цю пору року, музичний супровід, ватман, фломастери, комп'ютер

Сюжетна лінія

Час

Виконавці

І.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Духовно-естетичний етап

Налагоджування добрих, довірливих відношень.

Слово тренера               - Прочитайте слово, записане на осінньому листочку.  

  О    І    Ь     Н     С   

                                   1    3    5     4      2           

 •  Цій золотій порі присвячений наш урок, тема якого „Осінь і особистість. Точки зіткнення”.   
 •  Осінь хазяйнує скрізь, куди не глянь. Прибрала золотом сади, парки, ліси, струшує додолу жовте листя.      

Ароматерапія ( кедр, хвоя )    

 •  Зараз ви вдихаєте пахощі осіннього лісу. Уявіть собі, що ви зустрілися на  лісовій галявині і хочете один одного привітати. Подаруйте один одному посмішку. 

Вправа „ Привітання»     

Інструктаж „ Візьмемося за руки і привітаємось один з одним, торкаючись кінчика носа пальцем руки ”.

Вправа „ Уявлення”     

Отже, ми з вами на лісовій галявині. Закрийте очі.   Сонце посилає свій останній привіт полям і лісам, прощально всміхається. Поля й ліси пустішають, зібрано врожай, опадає листя з дерев. Листя сиплеться дощем. До підніжжя дерев лягає золотий килим. Листя    кружляє у повітрі. Листя горить, пломеніє, зеленіє, жовтіє. Квіти й трава відцвіли, примерзли, зів'яли. Вода тече, біжить, дзюрчить, дзвенить, поспішає. Птахи замовкли, не чути співу, прощаються з рідною землею.

 •  Відкрийте очі.       
 •  Що ви відчули, коли виконували цю вправу? 
 •  Заплющить очі. Подумайте, яка картина виникає у вашій уяві?      

У садках, гаях блукає,    

Жовті шати одягає,      

Золотисту стелить постіль -

Жде сестрицю білу в гості.    

 •  Що ви собі уявили?     
 •  Якими словами можна назвати осінь? 

Оцінка своєму емоційному станові   

Слово тренера      

 •  Оцініть, будь ласка, свій настрій на початку уроку.
 •  Оберіть листочок такого кольору, який відповідає вашому емоційному станові.  

10-15 хв.

1 хв.

1 хв.

2 хв.

7 хв.

2 хв.

Весь колектив

ІІ.

2.1.

2.2.

Установчо - мотиваційний етап 

Слово тренера      

 •  Ми поговоримо на нашому тренінговому занятті не лише про осінь, а й про наші почуття, які викликає ця пора року.  

Повторення правил, за якими працює клас  

Інструктаж „ Я буду кидати м'яча одному з вас, ви повертаєте його і називаєте правило, за яким працює наш клас. Ці правила допоможуть нам у                 нашій роботі на уроці ”.     

3-5 хв.

2

2

Весь колектив

ІІІ.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Змістовно - пошуковий етап

Створення проблемної ситуації, ускладнення ситуації, переживання почуттів.   

Вправа „ Асоціація»  

 •  З чим у вас асоціюється слово „ осінь”?  
 •  Чия асоціація сподобалась більше?   
 •  Давайте поаплодуємо.     

Вправа „ Режисер „ Моя осінь”    

 •  Які барви любить осінь?
 •  Змініть кольорову гамму осені.   
 •  Спробуйте зобразити свою осінь.   
 •  Чому осінь називають золотою? 
 •  Послухайте Легенду про осінь.   

За народним переказом Осінь - старша донька Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на Землі четвертою порою року. Посилаючи Осінь на Землю, Сонце сказало їй:                           - Забирай все моє багатство. Я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою і люди полюблять тебе.  

І Осінь, як ви бачите, виконує наказ Сонця і щороку дарує нам щедрі дарунки полів і садів, і чарує нас своїм осіннім золотом.

 •  Чому осінь називають щедрою?   
 •  А яку людину ви могли б назвати щедрою?  
 •  А які ще риси осені ви могли б надати людині?
 •  Про яку людину ви могли би сказати „ людина - осінь”?            
 •  З якими рисами характеру ви уявляєте собі таку людину?   
 •  Який настрій викликає у вас осінь?   

Створення проблемної ситуації    

 •  Сумнолистого жовтневого полудня брів Вітя додому. Ніщо не радувало його. На душі в хлопця шкребли коти
 •  Що відчував хлопчик?     
 •  Коли так говорять „ На душі шкребли коти”?

Об'єднання в групи   

Вправа „ Друг чи ворог”     

Інструктаж „ За поданим епізодом продовжіть ситуацію, запропонуйте вихід з неї. Оцініть емоційний стан героїв за допомогою асоціацій ”. Кожна група готує питання для інших.   Ситуація 1 Мама дала Дмитрику цукерки, щоб він почастував своїх товаришів. Коли Дмитрик вийшов у двір, він побачив, що серед друзів був і його кривдник - Сергійко, який часто його штовхав, обзивав. Що було далі? Як вчинив Дмитрик?

 •  Що б ви йому порадили?    
 •  Зобразіть емоційний стан Сергія та Дмитрика у кольоровій гаммі    

Ситуація 2. Білка стрибала з гілки на гілку та й упала на сонного вовка. Вовк схопився і хотів її з'їсти.  

 •  Продовжіть. Як ви вважаєте, що було далі?  
 •  Зобразіть емоційний стан героїв в асоціаціях.
 •  З якими властивостями осені у вас асоціюється байдужість?

35 хв.

2 хв.

5-7

5

20

Весь колектив

Робота в групах

ІV.

 •  Оцінювально- змістовний блок.  Обговорення  Які відкриття ви для себе сьогодні зробили?  Про що ви хотіли б дізнатись?  

3 хв.

Весь колектив

V.

5.1.

5.2.

5.3.

Адаптаційно - перетворювальний етап

Гра „ Подаруй тепло сусіду”  

Інструктаж „ Скажіть про сусіда зліва, чим він відрізняється від інших, що  йому найкраще вдається, що вам у ньому подобається”.         

Вправа „ Як зняти емоційне напруження”

Інструктаж „ Стисніть пальці в кулак із загнутим у середину великим пальцем. Роблячи видих, спокійно, не кваплячись, стискайте кулак із зусиллям.             Потім, послаблюючи кулак, зробіть вдих. Повторіть вправу п'ять разів”.     

Музична терапія  

Звучить мелодія із композиції П. І. Чайковського „ Осінь”. Які почуття викликала у вас ця музика?  

 •  Що ви хотіли б зараз робити? 

9-10 хв.

2

2

5

Весь колектив

VІ.

6.1.

6.2.

6.3.

Духовно - естетичний етап

Оцінка своєму емоційному станові   

На початку заняття вам поставили оцінку своєму емоційному станові.

Оцініть свій настрій на даний момент  

Висновки дітей бути уважними до природи;

 •  розповідати про свої спостереження;   
 •  намагатися передати у словах власні почуття.

Вправа „ Побажання”   Інструктаж „ Побажайте своєму сусіду зліва один із емоційних станів, в якому ви хочете, щоб він знаходився”.

8-10 хв.

2

3

Весь колектив

ФОТОМАТЕРІАЛИ

Науково-практичні конференції, семінари

     

  

 

Соціально-психологічні тренінги для учнів та їх батьків по теми:

„Подолання стигми і дискримінації пов’язаних з ВІЛ – інфекцією та СНІДом„

             

                 

               

                

Соціально-психологічні тренінги для вчителів по теми:

„Психологічне самовдосконалення вчителя ”

              

               

            

                     

                    

Соціально-психологічні тренінги  для учнів та їх батьків по теми:

„Жорстока спадщина ”

             

                    

                

        

Презентація науково – дослідницької  роботи у малій академії наук з психології

                              

          

            

Презентація науково – дослідницької  робот у малій академії наук  з трудового навчання

Олімпіада з трудового навчання

         


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36113. Планування діяльності підприємства. Планологія як наука про планування 1.33 MB
  Процес планування діяльності підприємств має багато складових: виробництво реалізація продукції її собівартість забезпеченість трудовими матеріальними і фінансовими ресурсами фінансові результати роботи фінансовий стан підприємства його інвестиційна діяльність. У практиці традиційного технікоекономічного планування на вітчизняних підприємствах такі пофакторні розрахунки завжди супроводжували розробку планів із підвищення продуктивності праці і зниження витрат на виробництво продукції. Враховуючи і те що підприємствам які працюють в...
36114. Бюджетна система України 363 KB
  Сутність призначення і роль бюджету держави. Роль бюджету у фінансовокредитному механізмі. Основним джерелом формування бюджету держави є ВВП. Роль і місце бюджету в суспільстві визначається фінансовою моделлю країни.
36115. Проект реконструкції булочного цеху ТзОВ «Хліб Трейд»(з використанням прискорених способів тісто приготування) 976.5 KB
  Темою дипломного проекту передбачено технічне переоснащення пекарні «ТзОВ Трейд» з установкою лінії виробництва хліба. На лінії № 1 виробляється хліб дніпровський, на лінії № 2 – батони канапкові. В результаті реконструкції тістомісильні машини Стандарт замінені на двошвидкісні тістомісильні машини Прима 160А, що покращить реологічні властивості тіста, прискорить дозрівання тіста і скоротить технологічний процес приготування виробів
36116. Конспект лекцій по Інформатиці 932.5 KB
  Для позначення програмних засобів під якими розуміється сукупність всіх програм використовуваних компютерами і область діяльності по їхньому створенню й застосуванню використається слово Software буквально мякі вироби що підкреслює рівнозначність самої машини й програмного забезпечення а також здатність програмного забезпечення модифікуватися пристосовуватися й розвиватися. Для позначення частини інформатики повязаної з розробкою алгоритмів і вивченням методів і прийомів їхньої побудови застосовують термін Braіnware англ. А...
36117. Технології. Курс лекцій 3.43 MB
  ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ЛЕКЦІЯ 1. Основні ознаки проектної діяльності. Проектування не є принципово новим видом людської діяльності. Творчі відкриття винахідника чи науковця створення архітектурних споруд чи художніх творів це прояв творчості і водночас це проектування у певній галузі людської діяльності.
36118. Теория ймовірностей та математична статистика 3.77 MB
  Числові характеристики вибіркового розподілу. Значення функції щільністі нормального розподілу. Функція розподілу нормального закону. Квантилі розподілу Стьюдента.
36119. Податкові системи зарубіжних країн 585 KB
  Так у Стародавньому Римі основними податками які справлялися у натуральній формі були поземельний податок податки на живий інвентар фруктові дерева виноградники та нерухомість. Іншим видом податку тих часів було поплужне тобто податок з кожного плуга. Після приєднання українських земель до Росії основним податком стає подимне або подвірний податок який сплачувався кожним селянським двором. Тому цей податок отримав назву поголовщина або подушна подать.
36120. ПОЛІТОЛОГІЯ. Курс лекцій 5.29 MB
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНИ. ДЕРЖАВА ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Проте в новий час розвиток політичної думки та уявлень про державу призвів до відокремлення науки про державу та її обособлення від політичної науки.
36121. Управління поведінкою споживача 1.03 MB
  Підходи та етапи моделювання поведінки споживачів. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу. Поведінка споживачів це дії які здійснює окрема особа купуючи і користуючись продукцією чи послугами це розумові і соціальні процеси що передують цим діям або настають за ними. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу це процес прийняття рішення яким користується підприємство чи організація для визначення потреби у продуктах послугах ідентифікації оцінювання й вибору торгових марок і постачальників.