55671

Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів – членів дитячої організації

Реферат

Педагогика и дидактика

Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти настільки це важливо організувати роботу брати на себе відповідальність приймати рішення. Важлива також варіативність у діяльності педагогаорганізатора в залежності від вікової групи учнів підлітки чи юнацтво типу школи. У своїй роботі педагогорганізатор керується державними документами про школу освіту виховання Положенням про посадові обовязки педагогаорганзітора Статутом школи інструкціями та наказами вищестоячих органів та...

Украинкский

2014-04-02

568.5 KB

29 чел.


Анотація

Інформаційний – методичний збірник містить матеріали, що розвивають та регламентують зміст діяльності педагога-оганізатора, учнівського самоврядування, які є основною організаційною ланкою у системі виховної роботи освіти України.

У роботі висвітлені окремі аспекти організації учнівського самоврядування в закладі, пропонуються теоретичні та практичні матеріали щодо організації та проведення шкільного конкурсу «Учень року».

Для педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів.


Зміст

Вступ

4

Роль педагога-організатора  у створенні сприятливих умов для саморозвитку  та самореалізації учнів – членів дитячої організації………………………………………………………………...

Учнівське самоврядування………..........................................................

5

10

Структура учнівського самоврядування НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ст. № 15»                м. Сміли Черкаської області……………………………………………

13

Основні напрямки діяльності органів самоврядування……………….

14

Вибори лідера учнівського самоврядування ………………………….

Положення про організацію та проведення виборів

шкільного прем’єр-міністра ……………………………………………

11

15

Положення про проведення шкільного конкурсу

« Учень року»……………………………………………………………

19

Завдання до шкільного конкурсу «Учень року 2012»………………...

26

Фотогалерея конкурсу «Учень року»…………………………………..

Конкурсно – розважальна програма

«Учень року має талант»……………………………………………….

Фотогалерея  конкурсно – розважальної програми

«Учень року має талант»………………………………………………..

38

41

43

Список використаних джерел………………………………………..

45


Вступ

Шкільні роки – це роки радості, ігор, казок, перших кроків до пізнання світу. Від того, що вразило, запам’яталось, здивувало у дитинстві, залежність, якою буде людина у житті: доброю, чемною і милосердною, чи навпаки – байдужою і злою.

Дитинство – це період розвитку, формування і становлення особистості. З цією метою в нашому закладі було створено учнівське самоврядування – спосіб організації життя учнівського колективу. Учнівське самоврядування – нелегка й водночас цікава справа. Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти, настільки це важливо – організувати роботу, брати на себе відповідальність, приймати рішення.

Учнівське самоврядування сприяє розвитку лідерських якостей молодих людей, забезпечує виховання активної життєвої позиції, громадянських почуттів, створює можливості для самореалізації та саморозвитку школярів.

Водночас учнівське самоврядування сприяє вихованню у дітей якостей успішної особистості: впевненості у своїх силах, оптимістичного світосприйняття, бажання жити, творити, перемагати.

Формування успішної, життєздатної, активної юної особистості – пріоритетне завдання педагога-організатора, який координує роботу учнівського самоврядування в школі.


Роль педагога-організатора

у створенні сприятливих умов для саморозвитку

та самореалізації учнів – членів дитячої організації

Сучасний педагог-організатор основну увагу в своїй діяльності має приділяти особистості учня, допомагати і підтримувати учня у його саморозвитку, самовихованні, поєднувати уміння учителя-предметника, соціального педагога, практичного психолога, наставника, старшого товариша, здатного увійти в референтне середовище школяра. Важлива також варіативність у діяльності педагога-організатора в залежності від вікової групи учнів (підлітки чи юнацтво), типу школи.

У своїй роботі педагог-організатор керується державними документами про школу, освіту, виховання, Положенням про посадові обов’язки педагога-органзітора, Статутом школи, інструкціями та наказами вищестоячих органів та директора.

Функції (або призначення) педагога-організатора:

 •  виховна (формування всебічно розвиненої особистості вихованця);
 •  розвивальна (сприяння саморозвитку особистості кожного учня);
 •  освітня (створення умов для формування компетенцій школяра);
 •  організаторська (організація і здійснення позакласної та позашкільної роботи з учнями);
 •  діагностична (визначення рівня вихованості окремих учнів і колективу класу);
 •  соціальна (виявлення впливу різних соціальних чинників на формування учнів, нейтралізація небажаних впливів);
 •  стимулююча (стимулювання ініціативи та самодіяльності учнів, учнівського самоврядування);
 •  координаційна (узгодження спільних зусиль і вимог адміністрації, вчителів-предметників, батьків, громадськості, позашкільних закладів);
 •  методична (надання допомоги активу учнів, батькам, представникам громадських організацій).

Професіограма педагога-організатора

Педагог-організатор має володіти глибокими психолого-педагогічними знаннями та уміннями (рефлективно-аналітичними, комунікативними, організаторськими, прогностичними, конструктивними, креативними тощо)

У своїй діяльності педагог-організатор весь час працює над створенням сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації у навчально-виховному процесі школи, реалізації культурно-національного, духовного і фізичного стану учнів, що є основою патріотичного, морально-естетичного та національного виховання учнів, а також складовою змістовного дозвілля.

Найкраще середовище для  саморозвитку та саморелізації учнів – це шкільна дитячо-юнацька організація. Дитяча організація – прекрасне місце для задоволення природних потреб дитини в діяльності і спілкуванні. Але саме така дитяча організація, де дорослому відведена роль помічника, а не організація дітей, у якій дорослий вирішує, що для дитини добре, а  що ні. Дитина внутрішньо мудра й реалістична, якщо їй дати спокій, залишити без усяких навіювань з боку дорослих, створити певні сприятливі умови, допомогти, вона сама розвинеться настільки, наскільки вона здатна розвинутись. За цим принципом і слід будувати роботу дитячо-юнацьких організацій.

Плануючи роботу в шкільній дитячо-юнаціькій організації, педагог-організатор повинен задавати собі певні питання і знати на них чітку відповідь:

 •  Що ж усіх дітей може об‘єднати? (Прагнення зробити шкільне життя змістовним, цікавим, радісним, бажання діяти разом).
 •  Що ж для них найдорожче? (Свобода думки, дій, особистість).
 •  Про кого можуть турбуватися? (Про тих, хто менший і слабший, один про одного і про тих, хто потребує допомоги).
 •  З ким вони будуть співпрацювати? (З тими, кому небайдужі і зрозумілі їхні інтереси, справи; хто готовий допомагати їм).
 •  Що їх може зацікавити? (Гра, сюрприз, таємниця, вигадка, фантазія, те, що вони вирішують і роблять  самі).
 •  Що вони хочуть самі вирішувати? (З ким співпрацювати, які справи  робити, які свята проводити).
 •  Якщо ти будеш з ними? (то знайдеш друзів серед своїх вихованців, допоможеш їм проявити себе в різних цікавих справах, саморозвинутись та самореалізуватися).

Важливо зазначити, що рішення про створення дитячо-юнацької організації повинно прийматися саме учнями, а не дорослими, що безумовно відіграє важливу роль в успішності її діяльності. Педагог-організатор повинен створити такі умови, щоб діти прийняли правильне рішення, налаштувати їх на співпрацю.

Планування роботи організації неможливе без попереднього вивчення інтересів, уподобань учнів. Тому на початку навчального року членами ради повинно проводитись опитування учнів про організаторські здібності й активність учнів, про заходи й конкурси, у яких вони залюбки взяли б участь. Після таких опитувань з‘ясовується, які заходи переважно цікавлять дітей. На цьому і повинно базуватися планування роботи дитячої організації.

Діяльність дітей – творча. Творчість передбачає створення нового, оригінального. Важливо, щоб дитина відкрила сама, а не взяла готове – тільки так розвиваються творчі здібності. Побільше самостійності! (звичайно під непомітним контролем з боку дорослих). Доручайте дітям самостійну організацію та оформлення виставок творчих робіт, конкурсів, вечорів-відпочинку, свят та ін. заходів. Пильний контроль змушує дітей «кривити душею», викликає недовіру, збентеження, зводить нанівець спроби самостійних дій.

Роль педагога-організатора полягає в мудрому керівництві:  у допомозі, пораді, співпраці. Це, звичайно, важливі завдання і одним із засобів і методів розв‘язання цих завдань є учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, стає моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції.

Девізом роботи кожного педагога-організатора є п’ять дієслів індивідуального підходу до учня:

 •  Любити!
 •  Розуміти!
 •  Приймати!
 •  Співпереживати!

Кінцева мета роботи педагога-організатора: формування ідеальної моделі випускника школи.


Учнівське самоврядування

Є на планеті  дороге серцю місце – рідна школа. Кожного робочого дня, мов  крихітні  гомінливі струмочки, зливаючись у єдиний  бурхливий потік, прямують сюди учні.

Учнів у школі багато, і всі вони різні: охайні  і не дуже, бешкетники і сором'язливі,  веселі і сумні, а школа – першопочаток  усього.

Мабуть, не було жодної людини, яка б від усього серця не висловлювала любові до рідної школи і свої тривоги за її долю, яка б не покладала на неї найбільших надій, бо свою долю в майбутньому бачила невідривно від долі рідної школи.

Школа – це маленька держава-республіка.

Її громадяни – учні, батьки, вчителі, а отже, за визначенням, вони є рівними в своїх правах. Батьки та вчителі – дорослі. Вони добре знають чи мають знати свої права, навіть вміють їх захищати. Учні – неповнолітні. Значна частина з них своїх прав не знає, не вміє їх захищати. Деякі вчителі та окремі представники адміністрації, а також частина батьків користуються своїми перевагами дорослих і порушують невід’ємні права дітей. Щоб забезпечити реалізацію своїх прав, учні в навчальному закладі можуть створити свою організацію, яку називають «учнівське самоврядування». Саме ця організація має допомогти у організації шкільного життя. Але організувати цікаве та ефективне шкільне життя можна тільки за умови налагодження взаємин всіма сторонами «трикутника»: учнівським самоврядуванням, вчителями, батьками.

Самоврядування – це:  

 •  метод організації дитячого колективу, який забезпечує формування відносин відповідальної залежності в колективі та організаторських рис окремої особистості;
 •  складова частина системи педагогічних закладів, оскільки воно вирішує специфічні завдання у створенні єдиного колективу дорослих і дітей;
 •  наслідок педагогічного управління дітьми з боку дорослих;
 •  принцип організації життя дитячого колективу;
 •  діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку та спрямована на вдосконалення колективу і кожної особистості зокрема.

В НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» шкільний кабінет міністрів як основний орган учнівського самоврядування розпочав свою діяльність у 1999 році.

Метою роботи учнівського самоврядування є:

 •  згуртування учнівської молоді на корисні, добрі справи;
 •  виховувати в дітях кращі риси громадянина України;
 •  формувати успішну особистість;
 •  захищати права, інтереси учнів, робити життя насиченим і цікавим.

Учнівське самоврядування в нашому закладі очолює шкільний кабінет міністрів, до складу якого входять такі міністерства:

 •  навчально-статутне міністерство;
  •  міністерство внутрішніх справ;
  •  міністерство культури;
  •  міністерство спорту та туризму;
  •  міністерство народознавчої політики та краєзнавства;
  •  міністерство інформації та зв’язку з громадкістю.

Вищим органом учнівського самоврядування є Рада учнівського самоврядування, метою діяльності якої є:

 •  розвиток навичок творчого вирішення завдань, створення позитивної мотивації та зацікавленості учнів;
 •  формування вміння мислити, узагальнювати;
 •  виховання поваги до колективу, почуття відповідальності;
 •  налагодження тісних контактів і взаєморозуміння між різними гілками громадськості, спільне вирішення проблем, профілактика виникнення конфліктних ситуацій;
 •  необхідність у творчому ставленні до справи шкільного самоврядування;
 •  використання нових інноваційних технологій у виховній роботі.

Основні принципи організації учнівського самоврядування

 •  Школа – для дитини, а не дитина – для школи.
 •  Особистість виникає в ранньому дитинстві, а дитина в школі – повноцінна особистість.
 •  Особистість дитини – суб’єкт у педагогічному процесі.
 •  Успішна особистість – мета освітньо-виховної системи.
 •  Кожна дитина талановита.
 •  Кожна дитина має право на помилки.
 •  Кожна дитина має право на вільний творчий пошук.

Структура учнівського самоврядування

НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня

школа І – ІІІ ст. № 15»  м. Сміли Черкаської області


Основні напрямки діяльності органів самоврядування

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТ

ВІЦЕ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТ

СЕКРЕТАР

 •  організовують та координують роботу усіх гілок органів учнівського самоврядування школи;
 •  виробляють тактику і стратегію діяльності органів учнівського самоврядування закладу;
 •  ініціюють проведення різноманітних заходів;
 •  координують організацію та проведення конкурсу «Учень року»;
 •  забезпечують дотримання Статуту школи;
 •  зберігають та розвивають традиції школи;
 •  забезпечують ефективну роботу органів учнівського самоврядування школи та класів.

НАВЧАЛЬНО-СТАТУТНЕ МІНІСТЕРСТВО

 •  здійснює контроль за додержанням  основних  положень щодо загального індивідуального рейтингу учня школи;
 •  вносить необхідні корективи у положення щодо загального індивідуального рейтингу  учня;
 •  здійснює контроль за успішністю школярів; створює графіки  успішності  класів;
 •  регулярно висвітлює  питання  навчання  через прес-центр школи;
 •  організовує  допомогу учням, які не встигають;
 •  сприяє науково-дослідницькій діяльності школярів;
 •  підтримує  олімпіадний  рух, сприяє участі школярів у всіх видах олімпіад;
 •  організовує та проводить  інтелектуальні  ігри, турніри тощо.

МІНІСТЕРСТВО  ВНУТРІШНІХ  СПРАВ

 •  захист  прав та інтересів  учнів;
 •  вирішення конфліктів, розв’язання суперечок;
 •  контроль за відвідуванням уроків;
 •  контроль за дотриманням учнями розпорядку школи;
 •  організація та проведення рейд–перевірок  санітарного стану  класів;
 •  організація та проведення рейд-перевірок стану шкільного майна;
 •  проведення акції «Живи, книго!»;
 •  проведення рейд-перевірок щоденників;

МІНІСТЕРСТВО СПОРТУ І ТУРИЗМУ

 •  організація та проведення  спортивних змагань, турнірів  та ін.;
 •  висвітлення через прес-центр школи результатів змагань;
 •  забезпечення роботи відеосалону “Твій вибір”, демонстрація фільмів щодо профілактики негативних явищ в  молодіжному середовищі;
 •  організація  тематичних книжкових виставок з обговоренням книг на спортивну тематику;
 •  організація  зустрічей  із спортсменами;
 •  організація туристичних походів,екскурсій;
 •  проведення  Дня Здоров’я та інших спортивно-розважальних  свят;
 •  організація  «рухливих  перерв»

МІНІСТЕРСТВО  КУЛЬТУРИ   

 •  організація змістовного дозвілля;
 •  організація та проведення традиційних свят у школі;
 •  організація  зустрічей  з цікавими людьми;
 •  проведення мистецьких фестивалів, концертів, вечорів, свят;
 •  проведення екскурсій  (в музеї,  мистецькі виставки, театр та ін.);
 •  організація роботи відеосалону «Екран»;
 •  організація книжкових виставок (з обговоренням);
 •  організація  та проведення  літературно-мистецьких  конкурсів;
 •  організація  виставок  творчих робіт учнів школи;
 •  проведення регулярних зустрічей  творчої  молоді, організація дискотек.

МІНІСТЕРСТВО  НАРОДОЗНАЧОЇ ПОЛІТИКИ   

 •  залучає учнів  школи до участі у народознавчих проектах;
 •  сприяє участі школярів у творчих конкурсах народознавчої тематики;  
 •  організовує виставки робіт народних ремесел, зустрічі з майстрами;
 •  організовує краєзнавчу роботу;
 •  сприяє пошуковій та дослідницькій роботі з народознавчих питань;
 •  керує роботою волонтерського загону;
 •  організовує благодійні акції, концерти тощо.

МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЇ

ТА ЗВ’ЯЗКУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 •  інформаційна та просвітницька  діяльність;
 •  збір матеріалів та оформлення статей для шкільної та класних газет;
 •  випуск  шкільної газети;
 •  випуск класних стінгазет, тематичних листівок і бюлетенів;
 •  організація роботи лекторської групи;
 •  проведення конкурсів  на  кращий  репортаж;
 •  організація  та проведення  радіожурналів, радіогазет;
 •  випуск  предметних  газет.

Положення про організацію

та проведення виборів

шкільного прем’єр-міністра

І. Загальні положення

 1.  Вибори мають проводитися на альтернативній основі (альтернативні вибори) – обов’язково із декількох кандидатів.
 2.  Прем’єр-міністр обирається терміном на один рік. Він має право висувати свою кандидатуру на наступний термін.
 3.  Кандидатом у прем’єр-міністри школи може бути учень, який досягнув 13 років; має зразкову поведінку; користується авторитетом у школярів.
 4.  Обирати прем’єр-міністра школи мають право всі учні, які навчаються в 5 – 11 класах.
 5.  За три тижні до проведення виборів шкільного прем’єр-міністра створюється виборча комісія. До її складу входять представники 5-11 класів школи.
 6.  На першому засіданні обирається голова виборчої комісії.
 7.  Хід кожного засідання виборчої комісії фіксується у протоколі.  

ІІ. Виборча комісія:

 1.  Складає списки виборців по кожному класу окремо; звіряє їх зі списками у шкільних журналах.
 2.  Визначає форму та виготовляє виборчі бюлетені.
 3.  Кількість виготовлених бюлетенів з прізвищами кандидатів у прем'єр-міністри має відповідати загальній кількості виборців за списками.
 4.  Проводить реєстрацію кандидатів на пост шкільного прем’єр-міністра.
 5.  Забезпечує організацію передвиборчої кампанії.
 6.  Організовує вибори шкільного прем’єр-міністра.
 7.  Забезпечує чесність та прозорість виборчого процесу.
 8.  Установлює результати виборів і оголошує їх.

ІІІ. Передвиборча кампанія

 1.  Оголошення про вибори

Оголошення про вибори прем’єр-міністра робиться на шкільній лінійці. Інформаційні листівки розвішуються у класах та на дошці оголошень у коридорі школи, учням школи роздаються агітаційні листівки-флаєри.

2. Реєстрація заявок

 1.  Кандидат складає заявку за встановленим зразком та подає до виборчої комісії. Кінцевий термін подання заявки – за два тижні до виборів.
 2.  Виборча комісія реєструє заявку кандидата.

3. Передвиборча агітація

 1.  Учні, які зареєструвалися як кандидати на пост шкільного прем’єр-міністра, мають право вести передвиборчу агітацію.
 2.  Кандидати готують передвиборчу програму, головні положення якої репрезентують у рекламних листівках, створюють комп’ютерну презентацію своєї передвиборчої програми.
 3.  Кандидати обирають своїх довірених осіб.
 4.  Кандидати та їхні довірені особи мають право проводити передвиборчу агітацію під час шкільних свят, шоу-програм, фестивалів, акцій, у статтях шкільної газети тощо.
 5.  Кандидати та їхні довірені особи проводять зустрічі з виборцями у класних колективах.
 6.  Кандидати та їхні довірені особи зустрічаються у відкритих дебатах.
 7.  Передвиборча агітація припиняється за день до виборів.

ІV. Процедура виборів шкільного прем’єр-міністра 

 1.  Вибори прем'єр-міністра школи проводяться у вихідний день (суботу) з 9.00 до 13.00. Оргкомітет має забезпечити проведення різноманітних розважальних заходів для виборців на період виборів (ігрові, спортивні, концертні, «солодкі» майданчики тощо).
 2.  Розпочинаються вибори урочистою шкільною лінійкою, на якій відкривається скринька для голосування та демонструється відсутність вмісту в ній. При всіх пуста скринька опечатується та встановлюється в кабінці для голосування. Оголошується початок виборів.
 3.  На виборчій дільниці обладнані столи для реєстрації виборців та отримання ними бюлетенів. Представники класів у виборчій комісії обслуговують учнів свого класу.
 4.  Учень отримує свій бюлетень для голосування лише за умови, якщо його прізвище є у відповідному списку. У протоколі він ставить підпис про отримання бюлетеня.
 5.  Голосування відбувається у закритій кабінці.
 6.  Виборець робить у бюлетені лише одну позначку в спеціальному квадраті навпроти прізвища того кандидата, якого він обирає (можливі позначки: + або ۷). Усі інші позначки на бюлетені роблять його недійсним. 
 7.   В 13.00 виборча дільниця закривається.
 8.  З 13.00 до 14.00 члени виборчої комісії підраховують голоси, заповнюють відповідний протокол. Копія протоколу вивішується на дошці оголошень.
 9.  В 14.10 розпочинається лінійка, на якій голова виборчої комісії оголошує ім’я обраного прем’єр-міністра школи.
 10.  Прем'єр- міністр складає присягу на Статуті школи.

V. Текст присяги прем’єр-міністра

Я, ________________, на Статуті школи урочисто присягаю: наполегливо втілювати у життя свою передвиборчу програму,  бути  завжди  вірним  шкільному братству,  справедливо  відстоювати інтереси  членів учнівської організації, особистим прикладом надихати їх на перемоги  у навчанні, суспільно-корисних справах; постійно піклуватися про збереження шкільних традицій, примножувати добру славу нашої школи.

Присягаю бути  добрим, чуйним, уважним до кожного з учнів, з повагою ставитись до вчителів, берегти атмосферу довіри і взаєморозуміння в школі.

Присягаю любити і шанувати  Україну, своїх батьків, рідну шкільну  родину.

Присягаю!


Положення

про проведення шкільного конкурсу

« Учень року»

І. Загальні положення

1. Загальношкільний конкурс «Учень року» проводиться з метою стимулювання активної творчої праці учнів у процесі навчання, громадсько-організаційної, культурно-мистецької, спортивної діяльності; пошуку обдарованих учнів і створення умов для їхнього подальшого творчого зростання.

2. Головним завданням конкурсу є сприяння навчальній, громадсько-організаційній, культурно-мистецькій, спортивній діяльності учнів.

ІІ. Участь у конкурсі

1. Участь у конкурсі беруть (без будь-яких обмежень) учні 5-11 класів НВК-ЗОШ  I-III ступенів № 15.

2. Заявка учня на участь у конкурсі подається за встановленим зразком до початку першого етапу конкурсу або разом із виконаними завданнями першого етапу конкурсу як підтвердження бажання взяти участь у конкурсі «Учень року».

3. Етапи конкурсу:

 •  Мовно-літературний з 21.11 до 25.11.
 •  Математичний з 05.12. до 09.12.
 •  Іноземна мова з 19.12. до 23.12.
 •  Історичний з 16.01. до 20.01.
 •  Природничий з 30.01. до 03.02.
 •  Світова література з 13.02. до 17.02.
 •  Створення власного проекту з 12.03 до 16.03.
 •  Фізкультурний з 09.04 до 13.04.
  1.  Виконані завдання відповідного етапу конкурсу подаються до журі не пізніше початку наступного етапу конкурсу. Останнім днем прийому виконаних завдань етапу вважається день перед початком наступного етапу.
  2.  Учень, який не здав виконаних завдань (робіт) поточного етапу конкурсу до початку наступного етапу, вважається таким, що не взяв участі у відповідному етапі конкурсу, і отримує 0 балів за даний етап.

ІІІ. Основні вимоги до учасників конкурсу

1.Навчальна діяльність:

 1.  75 % навчальних досягнень достатнього та високого рівнів (7-12 балів);
 2.  Позаурочна робота (участь у предметних тижнях, олімпіадах на рівні школи і міста).

 2. Рівень поведінки, порядку і дисципліни в класі і школі:  

 •  зразкова і добра поведінка учня в класі;
 •  виконання норм морального кодексу людини;
 •  виконання загальнолюдських моральних норм поведінки (відсутність правопорушень, шкідливих звичок);
 •  повага до старших, захист молодших;
 •  проведення якісного та результативного чергування в класі, у школі.

3. Громадсько-організаційна діяльність:

 •  шефська допомога молодшим школярам;
 •  активна діяльність у загоні милосердя (допомога ветеранам, людям похилого віку, участь в акціях милосердя та доброчинності);
 •  виявлення ініціативи в проведенні шкільних конкурсів, виховних заходів;
 •  високі  організаційні здібності, проявлені при виконанні громадських доручень.
  1.  Культурно-мистецька діяльність:
 •  участь у шкільних та позашкільних гуртках, секціях культурно-мистецького спрямування;
 •  участь у шкільних та районних оглядах, конкурсах різного тематичного спрямування.

            5. Спортивна діяльність:

 •  участь у спортивних шкільних та позашкільних секціях;
 •  участь у загальношкільних днях здоров’я;
 •  участь у спортивних змаганнях, («козацьких розвагах»).

ІV. Критерії оцінювання участі учня в конкурсі

1. Завдання кожного етапу оцінюється за 12-бальною системою.

2. Бали, отримані за завдання кожного етапу, додаються.

3. До суми балів завдання всіх етапів додаються бали за:

 •  участь у предметних тижнях – 1бал;
 •  участь у предметних олімпіадах на рівні школи – одна олімпіада – 1 бал, перемога в ній – 2 бали;
 •  участь у предметних олімпіадах на рівні міста: одна олімпіада – 2 бали, призове місце в ній – 5 балів;
 •  участь у предметних олімпіадах на рівні області – одна олімпіада –5 балів, призове місце в ній – 10 балів;
 •  участь у проведенні шкільних оглядів, змагань та конкурсів різного тематичного спрямування і перемога в них: один конкурс – 1 бал;
 •  участь у проведенні районних оглядів, змагань та конкурсів різного тематичного спрямування і призове місце в них – один конкурс – 2 бали;
 •  а також середній бал навчальних досягнень учня за результатами навчальної діяльності за навчальний рік (за умови наявності 75 % балів достатнього та високого рівнів згідно з Основними вимогами конкурсу);
 •  ще 10 балів за участь учня в інших заходах, що записані в Основних вимогах до учасників конкурсу.

V. Визначення переможця конкурсу

 1.  Переможець загальношкільного конкурсу на звання «Учень року» визначається за найбільшою кількістю набраних балів.
  1.  Переможець нагороджується цінними призами та грамотами.
  2.  Учні, які посіли друге та третє місця в конкурсі, також нагороджуються цінними подарунками.

VІ. Оформлення заяви та анкети учасника конкурсу

Директору НВК № 15,

голові оргкомітету шкільного конкурсу «Учень року-2012»

Бобришовій Л.В.

учня___________________________________________

( назва ЗНЗ)_________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові )

Заява

Прошу Вас дозволити мені брати участь у шкільному конкурсі «Учень року – 2013».

Дата                                                    підпис


АНКЕТА

учасника конкурсу «Учень року – 2013»

 1.  Прізвище, ім’я по батькові___________________________________

Дата народження___________________________________________

Домашня адреса, телефон, е-mail_____________________________

____________________________________________________________

В якому навчальному закладі навчається ______________________

Клас навчання ____________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові батьків

Мати: _____________________________________________________

Батько: ____________________________________________________

Інформація, яку б ви хотіли повідомити про себе додатково

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання до шкільного конкурсу «Учень року 2012»

Приклади завдань

Завдання математичного етапу

5 клас

 1.  Точка С – середина відрізка АВ, причому АС = 5 см 4мм. Точка Д лежить між С і В, причому СД = 3 см. Яка довжина відрізка ДВ?
 2.  Як зміниться різниця 849 – 453, якщо зменшуване збільшити на 56, а від’ємник збільшити на 43.
 3.   Парашутист падав, не розкриваючи парашута, 3 с. За першу секунду він пролетів 49 дм, а кожної наступної знижувався на 9 м 8 дм більше, ніж за попередню секунду. Яку віддаль пролетів парашутист за 3 с?
 4.  Знайдіть значення виразу:
 5.  ( х + 2048) + у, якщо х + у = 1958.
 6.  Обчисліть: 3787*о*309+1357-857=
 7.  Учні купили 4 коробки цукерок. З однієї коробки цукерки з’їли. Скільки коробок залишилось?

6 клас

 1.  Скільки ударів зробить серце людини за 75 років, коли за 1 хвилини воно робить у середньому 75 ударів?
 2.  Розв’яжіть рівняння: (10000- 333х)* 10000 – 9999 = +1
 3.  30 підручників коштують на три гривні дорожче, ніж 40 загальних зошитів. Ті ж 30 підручників коштують на 2 гривні 10 копійок дорожче, ніж 50 таких зошитів. Яка ціна одного підручника та одного загального зошита?
 4.  Як найраціональніше обчислити суму всіх натуральних чисел від 1 до 100?
 5.  Циферблат годинника розділити на 6 частин так, щоб сума чисел в усіх частинах була однакова.
 6.  За допомогою п’яти двійок і знаків дій запиши число 28.
 7.  Уяви собі, що ти машиніст потяга, що їде від Києва до Луцька. У составі потяга 13 вагонів. Обслуговує потяг бригада із 30 чоловік. Начальнику потяга 46 років, провідники на 13 років старші машиніста. Скільки років машиністу потяга?

7 клас

 1.  Спростіть вираз:  а ( -20в + 8 с) + 4в ( - 2,5а + 1,5с)
 2.  Є лінійка довжиною 9 см без поділок. Яку найменшу кількість поділок треба нанести на лінійку, щоб за допомогою неї можна було відкласти відрізки довжиною 1 см, 2 см, 3см, …, 9 см?
 3.  Як зміниться периметр і площа квадрата, якщо одну пару протилежних сторін збільшити на 7 см, а другу зменшити на 7 см?

8 клас

 1.  Як 7 яблук розділити між 12 дітьми порівно? ( Розрізати кожне яблуко можна не більш, як на 4 частини).
 2.  Виразіть у відсотках зміну площі прямокутника, якщо довжину його збільшити на 30%, а ширину зменшити на 30%.
 3.  Циферблат годинника розділити на 6 частин так, щоб сума чисел в усіх частинах була однакова.
 4.  Із чотирьох сірників складено число сім. Як можна перекласти два сірники, щоб отримати п’ять?
 5.  Число 45 поділити на 4 частини так, щоб коли до першої частини додати 2, від другої відняти 2, третю помножити на 2,а четверту поділити на 2, то всі результати були б рівними. Знайдіть ці частини.
 6.  Батько сказав синові: « 10 років тому я був у 10 разів старший за тебе,а через 22 роки я буду в 2 рази старший за тебе». Скільки років батькові і синові зараз?

9 клас

 1.  Потяг проходить міст довжиною 450 м за 45с, а повз будку стрілочника за 15 с. Яка довжина потяга і яка його швидкість.
 2.  Як найпростіше обчислити суму натуральних чисел від одного до ста.
 3.  Як 7 яблук розділити між 12 дітьми порівну? ( Розрізати кожне яблуко можна не більше як на 4 частини).
 4.  Батько сказав синові: «10 років тому я був у 10 разів старший за тебе,а через 22 роки я буду в 2 рази старший за тебе». Скільки років батькові і синові зараз?
 5.  Як за допомогою восьми вісімок і дії додавання записати число 1000?
 6.  Побудуй графік функції: у = ( 2х – 3).

Завдання  мовно-літературного етапу

5 клас

 1.  Голосних в українській мові:

а) шість

б) п’ять

в) дев’ять

 1.  Всі словосполучнення у рядку є фразеологізмами:

а) крутитись дзигою; впіймати обличчя.

б) як білка в колесі; прийшов подивитися.

в) як муха в окропі; спочивати у кімнаті.

 1.  Типи мовлення це:

а) розповідь, опис, роздум;

б) розмовний, науковий, офіційний;

в) діалог, монолог, репліка.

 1.  Звертання можуть бути усі слова у рядку:

а) син, мама, стій;

б) край, озеро, швидко;

в) весна, земля, сестра.

 1.  Другорядні члени речення, названі у рядку:

а) підмет, додаток, діалог;

б) присудок, означення, підмет;

в) означення,додаток,обставина.

 1.  Укажіть, які є різновиди народних казок:

а) історичні, космічні, суспільно-політичні;

б) про звірів, фантастичні, побутові;

в) космічні, патріотичні, мультиплікаційні.

 1.  Укажіть, з яких елементів складається казка:

а) вступ, основна частина, закінчення;

б) теза, доведення, висновок;

в) зачин, трикратні повтори,кінцівка.

 1.  Укажіть,як Хуха-Моховинка врятувала козу Лисну:

а) покликала дітей;

б) перегризла;

в) покликала хух.

6 клас

 1.  Збірні іменники мають форму:

а)однини;

б)множини;

в)число не визначається.

 1.  Іменники спільного роду, що означають осіб чоловічої і жіночої статі, належать тільки до:

а) чоловічого роду;

б) жіночого роду;

в) рід визначають за змістом речення.

 1.  Розділ науки, що вивчає звуковий склад нашої мови, називається:

а) лексикологією

б) синтаксисом;

в) фонетикою.

 1.  Тлумачний словник пояснює:

а) лексичне значення сова;

б) походження слова;

в) написання слова.

 1.  Укажіть, яка ідея вірша Т.Шевченка „Думка”:

а) козацька доля дуже важка;

б) не можна йти з дому,не спитавши на це дозволу;

в) оспівування краси моря.

 1.  Укажіть, хто підло вбив лося з однойменного оповідання Є.Гуцала:

а) заїжджі браконьєри;

б) дядько хлопчиків;

в) мисливці-начальники.

 1.  Укажіть, хто не дає матері „научати” діток у вірші Т.Шевченка „Салок вишневий коло хати”

а) сусіди сваркою;

б) соловей співом;

в) коник сюрчянням.

7 клас

 1.  Розшифруйте абревіатуру: ФРН, ООН, ЕОМ, ВДУ, СДПУ(о).
 2.  Складіть діалог, який міг би відбутися між семикласницею та бабусею, у руках якої важкі валізи, перед дверима переповненого автобуса.
 3.  Вкажіть, які художні засоби найчастіше використовують в народних думах? Наведіть приклади з відомих вам дум.
 4.  Складіть план відповіді на тему: «У чому життєвий і творчий подвиг Тараса Шевченка?»
 5.  Складіть літературний кросворд, що складався б не менше як з 10 слів.

8 клас

 1.  Запишіть 10 фразеологізмів зі словом «язик» і поясніть їхнє значення.
 2.  З’ясуйте за тлумачним словником значення кожного із запропонованих слів і запишіть як завдання до чайнворду. Накресліть його.

1.Підмет. 2. Тема. 3. Австралія. 4. Явір. 5. Рій. 6. Йод. 7. Дзьоб.               8. Басейн.  9. Напад. 10. Додаток. 11. Канал. 12.Лазарет. 13. Тир.          14. Рік.

 1.  Запишіть 10 складноскорочених назв, що використовуються у шкільному житті. Укажіть, з яких слів вони утворені.
 2.  Опишіть осінній ранок, використавши всі типи односкладних та неповні  речення.
 3.  Назвіть відомі вам історичні твори Тараса Шевченка.
 4.  Складіть хронологічну таблицю життєвого і творчого шляху Тараса Шевченка.

9 клас

 1.  Запишіть речення, поставте розділові знаки. Побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір. Визначте, якою частиною мови є кожне слово. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова.

В ранковому саду заголубіли тіні і краплею роси заснула в квітці мить.

 1.  Утворіть усі можливі форми наказового способу дієслів: їсти, наближатися, говорити.
 2.  Біблія – невичерпне джерело мудрості й любові. Хто з відомих українських діячів переклав Біблію?
 3.  Літописи як історичні й літературно-художні пам’ятки в давній українській літературі.
 4.  Запишіть афоризми (крилаті вислови), які ви запам’ятали з творчості Григорія Сковороди.

11 клас

 1.  Суфіксальним способом утворено слово, витлумачене в рядку.

а) віддалений куток;

б) водій таксі; в) один з авторів.

 1.  За допомогою суфікса -ов- утворюються прикметники від усіх іменників рядка.

а) куля, грунт; б) плащ, груша; в) пісок, вишня.

 1.  Закінчення – у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку.

а) бур’ян, талант, гопак;

б) асфальт, теніс, посуд;

в) бетон, шум, кухоль.

 1.  Утекти з полону Ігореві ( «Слово про похід Ігоря») допоміг:

а) Кончак, б) Гзак, в) Овлур.

 1.  У творі « Подвійне коло» Ю. Яновського повторюваним зоровим образом є: а) шабля, б) ліс, в) блакитні вексі.
 2.  З « Моєї автобіографії» (Остап Вишні) читач дізнається, що її автор навчався з

а) Максимом Рильським;

б) Василем Голанитним;

в) Миколою Зеровим.

Завдання історичного етапу

5 клас

 1.  Дати пояснення термінам:
 2.  князь –
 3.  імператор –
 4.  хан –
 5.  Золота орда –
 6.  гравюра -
 7.  Написати події, які відбувалися в таких роках:
 8.  988 р.
 9.  1097 р.
 10.  1489 р.
 11.  1223 р.
 12.  1240 р.
 13.  1556 р.
 14.  Написати імена князів, які правили в Київській Русі в хронологічній послідовності.
 15.  Накресліть лінію часу позначте відповідні дати на ній та розв’яжіть хронологічну задачу. Обчисліть скільки минуло часу від створення першої датованої рукописної книги Русі Остромирового Євангелія до виходу друком у львівській друкарні Івана Федоровича « Апостола».
 16.  Складіть розповідь про виникнення козацтва та Запорізької Січі.

6 клас

 1.  Яка рослина вважалася в Давній Греції «деревом життя»?

а) фінік; б) яблуко; в) маслина; г) банан.

 1.  Як називається палац із заплутаними  переходами?

а) лабіринт; б) критерії; в) міносій; г) лібріс.

 1.  Середньоелласький археологічний період датується 2000 – 1650 р.р. до н.е. До якого тисячоліття він належить?

а) І тис. до н.е.; б) ІІ тис. до н.е.; в) ІІІ тис. до н.е.; г) ІV тис. до н.е.

 1.  Установіть відповідність між іменами осіб та їхніми характеристиками.

а) Мінос;

1) Цар Афін

б) Егей;

2) Бог війни

в) Арес;

3) Дружина Зевса

г) Гера

4) Цар острова Кріт

 1.  Знайдіть помилки в тексті.

На острові Кріт (1), у лабіринті, жило чудовисько – Мінотавр. Він мав вигляд людини з головою коня (2). Тесей – син царя Афін – вирушив на Крит. Його поховала Аріадна (3),дочка Міноса, царя Кріту. Вона подарувала Тесею клубок ниток (4). Який допоміг йому вибратися з лабіринту після того, як він був убив Мінотавра.

 1.  Заповніть таблицю. Записавши у відповідний стовпчик імена, назви тощо, які стосуються міфу про Дедала ( А) і про Осіфіра (Б).

Дедал

Осіфір

 1.  Кріт; 2) Єгипет; 3) Осіріс; 4) Сет; 5) Ісіда; 6) Гор; 7) Мінос;
  1.  Ікар; 9) Дедал; 10) лабіринт.

7 клас

1. За якого князя споруджено Десятинну церкву?

2. Хто автор «Повісті минулих літ?»

3. Кого називають «батьком історії»?

4. Ім я бога громовержця у давніх слов ян.

5. Титан, що подарував людям вогонь.

6. Написи на могилах скіфських царів.

7. Назва козацьких човнів.

8. Бог сонця у давніх слов ян.

9. Засновник Січі на острові Мала Хортиця.

10. Столиця Великої Британії.

11. Річка  по якій проходив шлях «із варяг  в греки».

12.  Жіноча половина дому у мусульман.

   8-9 класи

 1.  Який російський цар для зміцнення в ввів опричнину?
 2.  Дві гілки християнської релігії, офійно узаконені  в  1054 році
 3.  Назвіть найменшу державу світу
 4.  За наказом якого російського правителя було зруйновано Запорізьку Січ?
 5.  Кого називали «залізним канцлером?»
 6.  Яку країну називають «країною сонця, що сходить»
 7.  Яку княгиню церква оголосила святою?
 8.  Хто вперше в світі надрукував першу книгу?
 9.  Найбільший театр античного світу
 10.  Як називався сплав міді і олова
 11.  У якій країні було вперше виготовлено папір
 12.  Перша одомашнена тварина.

                    11 клас

 1.  За якого князя відбулося хрещення Русі
  1.  Країна «королева морів»
  2.  Що шукали середньовічні алхіміки?
  3.  Одяг сенаторів у Стародавньому Римі
  4.  Який цар встановив закони для Вавілонської держави?
  5.  Яку країну називають туманним альбіоном?
  6.  На якій горі «мешкали» олімпійські боги?
  7.  Як називається біг на 42 км 195 м?
  8.  Яку країну називають батьківщиною тюльпанів?
  9.  Сучасний президент США
  10.  Священна книга мусульман
  11.  Як звали дружину турецького султана Сулеймана Питшного?

Завдання біологічного етапу

5 клас

1. Доведіть, що живі організми приймають участь в зміні навколишнього середовища.

2. Чому людина є складною біологічною системою.

6 клас

1. Які властивості живих організмів ви вважаєте найголовнішими.

2. Доведіть, що енергія – важливий елемент природи.

7 клас.

1. Чому гриби раніше відносили до царства рослин і тварин.

2. В чому полягає еволюція рослинного світу?

8 клас

 1.  Наведіть приклади пристосувань тваринних організмів до різних середовищ існування.
 2.  Яких небезпечних тварин для людини ви знаєте? (Не тільки тих, хто кусає).

9 клас

 1.  Виявіть ознаки людини, які в порівнянні з тваринами не є вигіднішими в природних умовах.
 2.  Дайте оцінку фізіолого-морфологічним особливостям людей різних рас.

10 клас

 1.  Наведіть ознаки органічних сполук, які відрізняють їх від неорганічних.
 2.  В чому полягає основна відмінність будови прокаріотів та еукаріотів.

11 клас

1. Складіть та розв’яжіть задачу на ІІІ закон Г. Менделя.

2. Як людина може використовувати бактерії.


Фотогалерея

конкурсу «Учень року»
Конкурсно – розважальна програма

«Учень року має талант»

Ведуча

О, юність молода, барвиста

Розмаїття натхнених сердець.

О, юність радісна, весела, промениста

Неперевершеної творчості вінець.

Ведучий. Радо вітаємо творчу співдружність, учнів, батьків та вчителів нашого навчального закладу на конкурсно-розважальній програмі «Учень року має талант», яку буде оцінювати наше вельмишановне журі.

Оголошення членів журію

Ведуча. Відкривають наш конкурс талантів запальні учасники творчого танцювального колективу «Шторм».

Танець  у виконанні Ковтун  А.

Ведучий. Серед безлічі талантів нашої школи і гарні вокалісти. Одна з них _____________ учениця ___ класу.

Виконання пісні

Ведуча

Хмельницька Юлія, учениця 7 класу, з дитинства пише власні вірші. Спочатку маленькі, дитячі. Зараз дорослі, змістовні. В них вона вкладає власне бачення життя. Сьогодні вона презентує власний вірш.

Декламування вірша

Ведучий. Гумор допомагає у нашому житті: веселить і лікує. Тож, до вашої уваги, гумореска у виконанні Андрійчука В’ячеслава

Ведуча. Брежата Катя не лише красуня, а й має хист до співу. Для сьогоднішнього виступу вона обрала дуже гарну пісню. Зустрічаймо.!!!

Ведучий. Талант, як квітка: народжується і поступово розквітає, досягаючи довершеності. Над досяганням довершеності своїх акторських здібностей та розвитком таланту наполегливо працює учениця 11 класу Опара Лілія, яка підготувала декламування вірша. Зустрічаймо її!

Ведуча. А зараз, приготуйтеся із посмішкою зустрічати нашого наступного учасника Петренка Антона з гуморескою.

Ведучий

Хай пісня летить через ріки, поля.

До кожного дому й родини,

Коли ми співаємо, радіє земля!

Без пісні немає України.

Звучить пісня «Мій рідний край» у виконанні Завгородньої Тетяни, учениці 7 класу.

Всі учасники виходять на сцену і співають пісню «Хай живе надія».

Ведуча. Ось і підійшла до завершення конкурсно-розважальна програма «Учень року має талант».

Ми із задоволенням познайомились з талановитими учнями нашої школи.

Тож слово надаємо нашому вельмишановному журі.

Виступ журі. Оголошення переможців конкурсу.

Ведучий

Хай щастям і радістю повняться ваші домівки, веселий настрій не залишає вас. А наш конкурс нехай залишить частинку радості у вашому серці.

Ведуча. До нових зустрічей!!!

                                                                         


Фотогалерея

конкурсно – розважальної програми

«Учень року має талант»Список використаної літератури

 1.  Доценко Т.М. Організація роботи комісій органів учнівського самоврядування та учнівської молоді. Методичний посібник.- Біла Церква- 2009,- с.235-258
 2.  Оржеховська В.М., Ковчанич Г.Г. Учнівське самоврядування пошук ефективних моделей і технологій. Навч. посібник. 2007.- с.232-250
 3.  Приходько М.І. Учнівське самоврядування в сучасному вимірі –Х.: вид. група « Основа»: 2008.-с. 174


Сидоренко Ю.М.

Основні характеристики педагога-організатора

професійно-педагогічна спрямованість

національна свідомість

громадянська активність

вимогливість до себе і до учнів

гуманізм

висока відповідальність,

комунікабельність, тактовність

Ідеальна модель випускника школи

патріот рідної школи та села

корисний для суспільства

творець власного життя

успішний і оптимістичний

толерантний

впевнений у собі

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

РАДА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ШКІЛЬНІ МІНІСТЕРСТВА

Навчально-статутне міністерство

Міністерство внутрішніх справ

Міністерство спорту та туризму

Міністерство культури

Міністерство народознавчої  політики

Міністерство  інформації

та зв’язку

з громадськістю

КЛАСНІ КОЛЕКТИВИ

ШКІЛЬНИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

ВІЦЕ

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

ЕКРЕТАР


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54660. Общие сведения о гидроприводе 139.5 KB
  Гидросистемы бывают: для подачи жидкости отсутствуют устройства преобразующие энергию жидкости в механическую работу системы водоснабжения зданий охлаждения смазывания машин класс разомкнутых гидросистем движение жидкости за счет работы насоса; гидравлические приводы совокупность устройств предназначенных для передачи механической энергии преобразования движения посредством рабочей жидкости класс замкнутых гидросистем. К ним относят: насосы гидромашины...
54661. Общие сведения об объемных насосах 1.21 MB
  Объемные насосы по характеру движения рабочего органа: возвратнопоступательные рабочая камера относительно корпуса неподвижна; имеются впускной и выпускной клапаны для соединения рабочей камеры с полостями всасывания и нагнетания; роторные рабочая камера подвижна клапаны отсутствуют. Возвратнопоступательные насосы По способу привода: прямодействующие за счет возвратнопоступательного воздействия непосредственно на вытеснитель простейший насос с ручным приводом; вальные за счет вращения ведущего вала преобразуемое в...
54662. Физические основы функционирования пневмосистем 792 KB
  Физические основы функционирования пневмосистем продолжение Термодинамические процессы процессы в двигателях установках компрессорах протекающие при постоянных отдельных параметрах рабочего тела или при переменных всех параметрах. Равновесные термодинамические процессы процессы проходящие при бесконечно малых перепадах давлений и температур при этом во всех точках термодинамической системы в любой момент времени параметры состояния одинаковы. Неравновесные необратимые термодинамические процессы процессы проходящие...
54663. Физические основы функционирования пневмосистем 1.66 MB
  В конце адиабатного процесса цилиндр сообщается с холодильником точка D и рабочее тело изотермически сжимается по линии D T = const; давление возрастает объем уменьшается. Знак больше относится к неравновесным процессам; знак равно к равновесным. Получим уравнение изменения энтропии для произвольного термодинамического процесса. T Sдиаграмма изохорного процесса характеризует тепло процесса.
54664. Компрессоры 339.5 KB
  Компрессоры по принципу действия: а динамические лопастного типа энергия сообщается потоку газа за счет того что рабочие органы компрессора оказывают силовое воздействие на газ находящийся в его проточной части; их называют турбокомпрессорами применяют при высокой производительности но невысоком давлении 10  15 атм. Рабочие камеры компрессора образуются поверхностью ротора стенками корпуса пластинами 3 которые свободно перемещаются в пазах ротора и центробежной силой прижимаются к корпусу компрессора. За счет эксцентриситета...
54665. Пневматические двигатели 5.3 MB
  Для осуществления рабочего хода полость C соединяется с атмосферой; канал 4 полости B – перекрывают. Давление в полости C падает; поршень двигается вправо. Как только поршень открывает отверстие m, резко возрастает движущая сила, т.к. сжатый воздух с давлением pвх действует на всю площадь поршня.
54666. Классификация приводов, схемы 1.54 MB
  Классификация приводов схемы Автоматизированный привод самодействующий привод выполняющий работу с частичным участием человека. Автоматический привод самодействующий привод выполняющий работу без участия человека. Приводы по виду энергии: электрический привод в котором источником механических движений в оборудовании является электродвигатель; пневматический привод в котором энергия сжатого воздуха или газа пневмодвигателем преобразуется в механическую;...
54667. АТМОСФЕРНІ ОПАДИ 72.5 KB
  Мета уроку: сформувати поняття про види опадів; на основі раніше набутих знань встановити взаємозвязки між температурою повітря його вологістю та опадами; ознайомити школярів з прийомами роботи з приладами для вимірювання кількості опадів; розвивати вміння аналізувати узагальнювати й обробляти теоретичні і практичні знанняувагупам'ять; виховувати цікавість до предметадоброзичливість по відношенню до своїх товаришів. Від кількості випадання опадів залежить життя рослин тварин людей. Ось чому при характеристиці клімату певної...
54668. Оператор ветвления 63 KB
  Тип урока: Изучение нового материала Знать: Алгоритмические структуры ветвления в полном и неполном варианте. Операторы ветвления в полном и неполном варианте Уметь: Использовать операторы ветвления в программах.