55672

Вивчення схильностей учнів до небажаних вчинків

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Вивчити причини, що спонукають підлітків до вчинення протиправних дій та найбільш поширені шкідливі звички. За основу даного дослідження взято анкету «Молодь і протиправна поведінка» (автор Пачковський, І. Корнієнко).

Украинкский

2014-04-02

7.01 MB

2 чел.

Вивчення схильностей учнів до небажаних вчинків

Мета дослідження: вивчити причини, що спонукають підлітків до вчинення протиправних дій та найбільш поширені шкідливі звички. За основу даного дослідження взято анкету «Молодь і протиправна поведінка» (автор Пачковський, І. Корнієнко).

Об’єкт дослідження: учні (підлітки) 8 класу (13-14 років) ЗНЗ.

Завдання дослідження: проведення соціологічного  дослідження для визначення причин, які спонукають підлітків до небажаних вчинків, його впливу на суспільне благополуччя.

Обгрутування результатів соціологічного опитування.

Основна частина.   Правопорушник – це особа,яка вчинила дії, що суперечать правовим нормам, і які загрожують соціальному порядку та благополуччю навколишнім людям. Це явище існує в нашому суспільстві на макро і мікрорівні.

Отже, чинниками, що обумовлюють небажані вчинки підлітків традиційно вважаються:

 1.   Негативний вплив сім’ї. Часто ця загальна атмосфера неповаги батьків до дітей, жорстокість стосовно них, демонстративна байдужість, пияцтво. Це призводить до того, що діти почувають себе у своїй сім’ї непотрібними, чужими, починають шукати контактів поза родиною. І на противагу їй, переносять негативний досвід і накопичену озлобленість на оточуючих.
 2.  Недоліки у шкільному виховання. В умовах соціально-економічної кризи загальноосвітні школи далекі від того, що від них вимагається.  Частина вчителів має низький рівень культури і професійної підготовки, не користується авторитетом в учнів. Все це відчужує дітей від школи, вони втрачають інтерес до навчання.
 3.  Негативний вплив макросередовища. Підліткам властиве підвищене прагнення  до спілкування, знайшовши для себе референтну групу, підліток дуже дорожить своїм становищем в ній. Однак часто-густо він не спроможний критично осмислити ситуацію, що призводить до втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність.
 4.  Вади в діяльності правоохоронних органів щодо профілактики правопорушень серед підлітків. Зокрема, слабо працюють підрозділи КМСН, орієнтуючись головним чином на розкриття вже вчинених протиправних дій. Як наслідок, неповнолітні правопорушники стверджуються у своїй безкарності, що, у свою чергу, сприяє їх подальшій криміналізації.

Це деякі з основних причин, що обумовлюють існування  небажаних вчинків підлітків. Та чи насправді вони відповідають дійсності, і які з них є першочерговими?

Об’єктом нашого соціологічного дослідження стали учні ЗНЗ. Соціологічне дослідження тривало з 2010 по 2012 роки. Сукупність респондентів протягом вказаного періоду становить 94 підлітка.

Таким чином, серед підлітків виявилося, що:

Основна причина, що спонукає молодь до протиправних дій є:

Як бачимо, найбільш згадуваними причинами є:

 •  Вплив алкоголю та наркотиків 2010р. – 66,7%; 2011р. – 100%; 2012 р. – 83%
 •  Бажання розважитись 2010 р. – 69%; 2011 р. – 100%; 2012р. – 75%;
 •  Упевненість у безкарності 2010р. – 29%; 2012 р. – 33%;
 •  Солідарність з компанією: 2010р – 35%; 2012 – 50%;
 •  Необхідність здобути гроші 201 р – 23,3:% 2010 р – 90%; 2012 – 8%;

Ці причини можуть бути спровокованими  несприятливими відносинами у дітей і батьків, чи обох з батьків.

Щодо питання,

 •  Чи спілкуються ваші батьки із вами торкаючись питання:

2010 рік

2011 рік

2012 рік

30%

80%

25%

Так

28,3%

20%

42%

Інколи

13,3%

-

16%

Практично ніколи

28,3%

-

16%

ні

    Правопорушень

      

                                      

Вживання алкоголю:

2010 рік

2011 рік

2012 рік

30%

80%

25%

Так

28,3%

20%

42%

Інколи

13,3%

-

16%

Практично ніколи

28,3%

-

16%

ні

2010 рік

2011 рік

2012 рік

26,7%

50%

16%

Так

16,7%

10%

8%

Інколи

6,6%

-

25%

Практично ніколи

50%

40%

50%

ні

Токсичних речовин:

Звернувши увагу можна помітити, що близько 50% респондентів  вибрали відповідь: - практично ніколи, - ні.  Це свідчить, що сучасна молодь мало (уникає  можливості) спілкується з батьками, або ж навпаки.

А, чи обговорюєте ви у колі своїх ровесників питання правопорушень і шкідливих звичок?

Всі попередньо показані результати свідчать,що зміни, які виникають в організмі спричиняють переживання, яке відображається на ставлення підлітка до себе, на стосунках з іншими людьми, на його поведінці. Підлітки у цей час можуть бути веселими, активними, прагнути до цікавої, захоплюючої діяльності і навпаки, пасивними, схильними до глибокого самоаналізу й усамітнення. Всі ці фактори певною мірою і впливає на попередньо отримані результати, які ми бачимо.

Видатні вчені, дослідники, стверджують, що 70% виховання дитина бере з сім’ї, а інших 30% - залежить від школи, соціуму. Отже, недолік батьківської уваги призводить до бездоглядності та розвитку надмірної само стійності у дітей.

Розглянемо наступні питання:

Як часто ви вживаєте?

Цигарки                                                             Спиртні напої

                                       

2010 рік

2011 рік

2012 рік

96%

100%

100%

Не вживаю

3%

Інколи

1%

1-2 р на тиждень

-

щоденно

2010 рік

2011 рік

2012 рік

48,3%

8%

Не вживаю

45%

100%

100%

Інколи

6,7%

1-2 р на тиждень

щоденно

                                            

2010 рік

2011 рік

2012 рік

98,3%

100%

100%

Не вживаю

1,7%

Інколи

-

1-2 р на тиждень

-

щоденно

Токсичні речовини

Аналізуючи питання 1) чи обговорюють батьки з вами питання правопорушень, алкоголю, токсичних речовин; 2) і як часто ви вживаєте цигарки, спиртні напої, токсичні речовини; отримані результати говорять самі за себе, що у підлітковому віці збільшується рівень  надмірної самостійності, яка може мати небажані наслідки.

Спостерігаючи за засобами масової інформації,  за медіа-культурою всюди присутня надмірна насиченість інформації про: крадіжки, насильство, уживання спиртних напоїв, азартних ігор, зберігання та придбання незаконної зброї, суїциду. Вся ця інформація на підсвідомому рівні певною мірою впливає на дітей, підлітків та людей із нестійкою психікою. Взявши до уваги, що підлітки (тобто підлітковий період досить великий, вікова періодизація 13-18р.) можуть важко переносити негативні події,  які відбуваються з ними, і деяким чином впливають на формування їхнього ставлення. А саме до:

2010 рік

2011 рік

2012 рік

1,7%

-

-

Позитивне

90%

70%

92%

Негативне

6,6%

10%

8%

Допустимо в окремих випадках

1,7%

20%

-

Важко відповісти

Крадіжок

                                           

2010 рік

2011 рік

2012 рік

7%

10%

-

Позитивне

42%

30%

44%

Негативне

49%

60%

66%

Допустимо в окремих випадках

2%

-

-

Важко відповісти

Застосування фізичної сили

 

2010 рік

2011 рік

2012 рік

6,6%

-

-

Позитивне

63,3%

50%

25%

Негативне

26,6%

40%

75%

Допустимо в окремих випадках

3,3%

10%

Важко відповісти

Уживання спиртних напоїв

Азартних ігор

2010 рік

2011 рік

2012 рік

6,6%

20%

-

Позитивне

58,3%

60%

75%

Негативне

25%

10%

25%

Допустимо в окремих випадках

10%

10%

-

Важко відповісти

Азартних ігор

Незаконного придбання та зберігання зброї

2010 рік

2011 рік

2012 рік

-

20%

-

Позитивне

90%

60%

75%

Негативне

5,3%

20%

25%

Допустимо в окремих випадках

4,6%

-

-

Важко відповісти

2010 рік

2011 рік

2012 рік

-

10%

-

Позитивне

92%

70%

100%

Негативне

5%

10%

-

Допустимо в окремих випадках

3%

10%

-

Важко відповісти

Самогубства

Висновки. Соціологічне дослідження, яке було на вивчення ставлення учнів до небажаних вчинків, виявило ряд причин, що спонукають підлітків до протиправних дій. Перш за все це прогалини у сімейному виховання: діти майже не спілкуються з батьками (40% опитаних респондентів). Перебувають у колі однолітків і обговорюють питання правопорушень і шкідливих звичок (67%) і це спонукає молодь до вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин, наслідком чого є вчинення небажаних вчинків.

В результаті дослідження:

 •  Виявлено  тенденції учнів  до  вживання  спиртних  напоїв,  та ставлення  учнів до  ситуативного  вживання алкоголю;
 •  В  окремих випадках  позитивно  ставляться  до  застосування  фізичної  сили;
 •  Позитивно  ставляться  до  азартних  ігор;
 •  З метою  підвищення  статусу  у  неформальній групі  вважають, що  крадіжки  допустимі, в  окремих  випадках. 

      Всі ці причини є насильницького та хуліганського характеру, мають загальну соціально-психологічні і моральну основу. І щоб виправити цю ситуацію неодмінно мають бути застосовані заходи профілактики, які передбачають:

Класним  керівникам:

- провести  години  спілкування  “Твої  права  та  обов”язки”,  “Відповідальність… Яка  вона?”,  “Шкідливі  звички. Шлях у  безодню”.

- провести  батьківські  збори “ Підліток  та  дорослий. Шляхи  до  порозуміння”.

Вчителям-предметникам:

 - в навчальній  діяльності використовувати  активні форми  та  методи  роботи, що  сприяють  формуванню  усвідомленого ставленню до  свого  здоров”я.

Соціальному  педагогу:

- відстеження  негативних  тенденцій  у поведінці  дитини в початковій  школі (спостереження, діагностика);

- постійно  проводити  просвітницько-розвивальну роботу(тренінги, батьківські збори) ДОДАТОК 1;

- роботу  з  учнями  підліткового  віку  з  формування усвідомленої  поведінки  та  ставлення  до  свого  здоров”я.

       Втілення названих профілактичних заходів у життя дасть можливість усунути причини схильностей учнів до небажаних вчинків і разом з тим ліквідує таке негативне явище нашого суспільства як підліткова злочинність.

ДОДАТОК 1

ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ. Що  ти  знаєш  про  це…

Тренінгове заняття для  підлітків.

              Мета: дати інформацію підліткам про вплив небажаних вчинків  на  здоров»я; активізувати увагу підлітків до шкідливих звичок; сприяти  формуванню  впевненої  поведінки.

Обладнання: плакат» Пісочний  годинник», «Правила  роботи», стікери, папір  А-4, фломастери, маркери, беджі, мультимедійна  презентація.

Хід заняття

1. Вступне  слово  тренера. Повідомлення  теми  та  мети  заняття.( 3  хв.)

2.  Вправа «Знайомство» (10  хв.)

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу для конструктивної роботи.

Хід вправи: усі учасники сідають у коло, кожен по черзі називає своє ім’я, і продовжує фразу, що починається зі слів: «Мене звати…», «Я думаю, що шкідливі звички – це…». У вправі мають бути задіяні всі учасники.

3. Вправа «Очікування»  (10  хв.)

Мета: визначити очікування учасників щодо проблематики заняття.

Хід вправи: тренер просить всіх учасників на стікерах написати свої сподівання щодо роботи під час тренінгу, після озвучуємо  свої очікування та приклеюємо  їх у верхню частину символічного «Пісочного годинника».

4.Прийняття правил роботи.( 3  хв.)

Мета: показати необхідність вироблення і дотримання певних правил, за якими будується взаємодія людей у групі, прийняття правил для продуктивної роботи під час тренінгу.

Хід вправи: тренер пропонує кожному учаснику написати одне чи кілька умов співпраці (кожен на окремому листочку) необхідних саме йому для ефективної роботи в групі.

Після чого кожен презентує свої пропозиції для ефективної роботи, потім обираються найбільш необхідні на тренінг.

З групою обговорюються кожне правило, тренер записує його на заздалегідь підготовлений  аркуш паперу.

Орієнтовними правилами можуть бути такі:

 1.  Дотримуватися регламенту.
 2.  Слухати і чути (один говорить – усі слухають)
 3.  Бути пунктуальним
 4.  Проявити доброзичливість
 5.  Бути активним
 6.  Говорити за темою, й від свого імені
 7.  Не критикувати: кожний має право на свою думку
 8.  Правило конфіденційності
 9.  Говорити коротко, по черзі

5.  Інформаційне повідомлення «Причини схильності підлітка до протиправної поведінки» ( 5  хв.)

Мета: проаналізувати  теоретичні  аспекти схильності  підлітка до протиправної поведінки.

            Найбільшої схильності до протиправної поведінки мають діти «грипи ризику», хоч не потрібно виключати всіх  підлітків. До «групи ризику» входять діти з асоціальними проявами в поведінці, починаючи з вербальної  агресії стосовно дорослих, недисциплінованості на уроках і проявами у  протиправної  поведінки: крадіжки, пропуски уроків, уживанням спиртних  напитків, паління або наркотиків. Унаслідок порушень взаємин із дорослими  процес засвоєння соціальних норм уповільнений або взагалі не відбувається. Постійна негативна оцінка особистості або поведінки дитини є для неї психотравмуючою ситуацією, і врешті дитина перестає навіть намагатися нормально поводитися.    

6. Вправа «Поміркуймо  разом» (20 хв)

Хід вправи.Учасники об’єднуються у    3  групи  (сім’я, друзі, вчителі). Кожна група отримує завдання. Тренер пропонує першій групі «сім’я» - розгадати кросворд про наркотичні речовини, як  фактор загрози здоров’ю. ( заздалегідь підговлений  кросворд для учасників групи). Друга група «друзі» - підготувати соціальну рекламу, з  пропаганди здорового способу життя. Третя група «вчителі» - написати прислів’я, приказки, крилаті вислови про шкідливі звички.

              Презентація   групової  роботи.

Кожна з груп презентує свою роботу з позиції певної цільової групи: сім’я, друзі, вчителі. Результати своєї роботи фіксують на плакаті.  

Запитання для обговорення?

-Чи важко було  виконувати завдання?

-Що, на  вашу  думку,  було  найважчим?

7. Енерджайзер «Австралійський дощ» (5 хв.)

Мета: забезпечити психологічне розвантаження учасників.

Хід вправи

Учасники стають у коло. Інструкція: Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом послухаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати мої рухи. Як тільки вони повернуться до мене, я передам наступні. Стежте уважно!

 •  В Австралії піднявся вітер. (Ведучий тре долоні),
  •  Починає крапати дощ. (Клацання пальцями).
  •  Дощ посилюється. (Почергове плескання долонями по грудях).
  •  Починається справжня злива. (Плескання по стегнах).
  •  А ось град – справжня буря. (Тупіт ногами).
  •  Але що це? Буря стихає. (Плескання по стегнах).
  •  Дощ стихає. (Плескання долонями по грудях).
  •  Рідкі краплі падають на землю. (Клацання пальцями).
  •  Тихий шелест вітру. (потирання долонь).
  •  Сонце! (Руки догори).

8.  Рольова гра «Що робити коли…» (20  хв.)

Тренер пропонує об’єднатися у дві групи. Кожна група отримує завдання: розіграти рольову ситуацію та спрогнозувати результат.

Ситуація 1. Два друзі розмовляють після уроків. – Андрій розповідав про «цікаві сигарети». Якщо їх спробувати – ти відчуєш КАЙФ, - сказав Назар.

Петро, подумав і відповів: - я багато чув про «цікаві сигарети» та їх шкідливість. Тому і тобі не раджу їх пробувати. Якщо хочеш отримати нові відчуття, то краще відвідуй спортивні секції.

Ситуація 2. У Романа немає мобільного телефону. Мама  його виховує без батька, тому зайвих грошей у сім’ї немає. Однокласники з ним не спілкуються, бо він «не крутий». Друг запропонував йому підзаробити. Вони мали пограбувати базу металопрокату. Після чого – здати залізо на металобрухт. Роман погодився на легкий заробіток.   

Запитання для обговорення?

- Чи важко було  виконувати завдання?

- Як повинна діяти людина в протиправних ситуаціях?

9. Рефлесія  тренінгу. (10  хв. )

Мета: Провести загальну оцінку; з’ясувати враження учасників від роботи тренінгу.

Усім роздаються стікери у вигляді листочка і пропонують записати на них свої враження від роботи на занятті. Далі по колу озвучують власні записи і приклеюють кожний листочок у нижню частину «Пісочного годинника».

Притча.

           Один чоловік все життя був щасливим. Він весь час посміхався, сміявся, ніхто й ніколи не бачив його сумним. Бувало, хтось із людей задавав йому з цього приводу різні питання:

- Чому ви ніколи не сумуєте? Як вам вдається завжди бути радісним? У чому секрет вашого щастя?

На що чоловік зазвичай відповідав: - Колись я був таким же сумним, як ви. І раптом мене осінило: це ж МІЙ вибір, МОЄ життя! Адже і я роблю цей вибір - кожен день, кожну годину, кожну хвилину. І з тих пір кожен раз, прокидаючись, я запитую себе:

- Ну, що я виберу сьогодні: печаль чи радість?

Кожен  з нас  є господарем  свого  життя. Кожного  дня ми  здійснюємо  ВИБІР:  слухати  ту, чи іншу  музику, одягати, чи  купувати  якусь  річ, читати  цікаву  книжку, грати  в  ігри, спілкутись  з своїми  друзями  чи  віртуальними  друзями в  соціальній мережі, вибирати  сумнівні  пропозиції, чи  керуватися  здоровим  глуздом…

Хай ваше серце робить правильний вибір, а розум йому служить - помічником і підтримкою. Тоді ваші рішення будуть приносити вам спокій і рівновагу не тільки вночі, але й вдень...         

Додатки

Додаток 1

Кросворд «Скажи наркотикам: НІ!»

1

            

2

3

    

4

5

-

        

6

7

             

8

9

              

10

11

12

13

                          

14

15

-

16

17

                      1

К

О

С

Я

К

            2

З

В

И

К

А

Н

Н

Я

3

М

А

К

    4

Ж

И

Т

Т

Я

Н

И

К

О

Т

И

Н

-

        6

В

О

Л

О

Н

Т

Е

Р

И

М

А

Р

І

Х

У

А

Н

А

             8

Ц

И

Р

Р

О

З

П

Р

О

Ф

І

Л

А

К

Т

И

К

А

              10

А

Л

К

О

Г

О

Л

І

К

А

Б

С

Т

И

Н

Е

Н

Ц

І

Я

Г

А

Ш

И

Ш

К

О

Л

У

М

Б

                          14

Р

А

К

Т

О

К

С

И

К

О

М

А

Н

І

я

-

Л

Е

Г

Е

Н

І

С

Н

І

Д

Питання кросворду:

 1.  Саморобна цигарка, в котру разом із тютюном засипають сильний наркотик (КОСЯК).
 2.  Процес формування наркотичної залежності, як результат поступового збільшення дози наркотичної речовини (ЗВИКАННЯ).
 3.  Велика червона квітка, з листків і стебел якої отримують дуже сильний наркотик, а насіння якої ми любимо в булочних виробах (МАК).
 4.  Сааме цінне, що є в людини. Його тривалість у курців скорочується в середньому на 17 років (ЖИТТЯ).
 5.  Одна з головних складових тютюну. Дуже небезпечна отрута. Кінь гинее від однієї краплі, людини – від 2-3 крапель, ця доза проникає в організм при випалюванні 20-25 цигарок (НИКОТИН).
 6.  Добровольці, котрі розповідають своїм одноліткам про шкідливість вживання наркотиків, тютюну та алкоголю (ВОЛОНТЕРИ).
 7.  Наркотик, котрий згадує у своїй пісні Лінда, однак котрий не варто вживати в жодному випадку (МАРІХУАНА).
 8.   Смертельна хвороба печінки, котра викликається, як правило, зловживанням алкогольними напоями (ЦИРРОЗ).
 9.  Діяльність спеціалістів і волонтерів, спрямована на зміну поведінки, що, в свою чергу, може знизити бажання палити, пити алкоголь чи вживати наркотики (ПРОФІЛАКТИКА).
 10.   Двоє читають газету. Один:

–П – п’янство скоо-роочує жисть в два рази. О, Васьок! Тобі скільки рок-ків?

– Ти-ри, ти-ри, тридцять!

– Во! А коли б не пив, було б шістдесят!

Персонаж цього анекдоту. Із 100% тих, хто вживає алкоголь, 10-20% рано чи пізно стають ними (АЛКОГОЛІК).

 1.  Гнітючий стан із страшними болями, котрий виникає в наркомана, якщо він не вживає наркотиків. На сленгові має назву «ломка» (АБСТИНЕНЦІЯ).
 2.   Вид наркотику, що виготовляють із конопель, його вживання, як правило, відкриває шлях до «важких» наркотиків (ГАШИШ).
 3.   Прізвище мореплавця, котрий зробив дві речі, відомі всьому світові – відкрив Америку та завіз до Європи тютюн (легки, однак все-таки, наркотик) (КОЛУМБ).
 4.   Дуже страшна смертельна хвороба, котра у курців зустрічається в 30 разів частіше, ніж серед тих, хто не палить, і яка, чомусь, має ж назву, як і представник типу членистоногих (РАК).
 5.   Зловживання лікарськими препаратами, продуктами побутової хімії з метою одурмацюючої дії на організм. Веде до враження серця, легенів, нирок, печінки, мозку та інших органів (ТОКСИКОМАНІЯ).
 6.  Дуже важливий внутрішній орган, котрий більше всього потерпає від паління (ЛЕГЕНІ).
 7.  Смертельна хвороба, котрою хворіють 80% ін’єкційних наркоманів. Ще її називають «Чумою ХХ століття» (СНІД). 

(роздатково на дві групи)

Ситуація 1. Два друзі розмовляють після уроків. – Андрій розповідав про «цікаві сигарети». Якщо їх спробувати – ти відчуєш КАЙФ, - сказав Назар.

Петро, подумав і відповів: - я багато чув про «цікаві сигарети» та їх шкідливість. Тому і тобі не раджу їх пробувати. Якщо хочеш отримати нові відчуття, то краще відвідуй спортивні секції.

Ситуація 2. У Романа немає мобільного телефону. Мама  його виховує без батька, тому зайвих грошей у сім’ї немає. Однокласники з ним не спілкуються, бо він «не крутий». Друг запропонував йому підзаробити. Вони мали пограбувати базу металопрокату. Після чого – здати залізо на металобрухт. Роман погодився на легкий заробіток.   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78459. Синдром трахеобронхиальной дискинезии (ТБД). Классификация дискинезии и дисплазии бронхов. Бронхоэктатическая болезнь 105.5 KB
  Классификация дискинезии и дисплазии бронхов. Синдром трахеобронхиальной дискинезии ТБД патологическая подвижность мембранозной части трахеи и или главных бронхов ведущая к экспираторному пролапсу трахеи и крупных бронхов. Развитие трахеобронхиальной дискинезии обусловлено слабостью эластического каркаса трахеи и крупных бронхов приобретенного инфекции воспаление или врожденного характера что ведет к пролабированию их стенок при выдохе и кашле. Характеристика: приступы экспираторной одышки; возникновение удушья чаще в положении...
78460. Синдром легочной гипертензии (ЛГ). Пульмональные и кардиоваскулярные причины ЛГ. Принципы дифференциального диагноза острой и хронической ЛГ 83.5 KB
  Легочная гипертензия ЛГ это состояние являющееся возможным следствием целого ряда заболеваний или имеющее идиопатическую природу которое характеризуется постепенным повышением легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии что приводит к развитию правожелудочковой недостаточности и гибели пациентов. Диагноз ЛГ определяется при среднем давлении в легочной артерии более 25 мм. Патогенез: Вазоконстрикция Редукция легочного сосудистого русла Снижение эластичности легочных сосудов Облитерация легочных сосудов...
78461. Кровохарканье и легочные кровотечения. Дифференциальный диагноз. Тактика ведения больных с кровохарканьем и легочным кровотечением 84.5 KB
  Кровохарканье появление в мокроте крови в виде прожилок или равномерной примеси яркокрасного цвета. Отхаркивание большого количества крови и наличие примеси крови в каждом плевке мокроты свидетельствуют о легочном кровотечении. Кровохарканье и легочное кровотечение могут быть обусловлены: аррозией сосудов опухоли каверны бронхоэктазы; разрывом сосудистой стенки артериовенозные аневризмы телеангиэктазии легочная форма болезни ОслераРандю; излиянием крови в альвеолы из бронхиальных артерий инфаркт легкого; диапедезным...
78462. Синдром легочно-сердечной недостаточности (ЛСН, «легочное сердце»). Тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА) 85.5 KB
  Классификация: Острое лёгочное сердце клинический симптомокомплекс возникающий прежде всего вследствие развития тромбоэмболии лёгочной артерии а также при ряде заболеваний сердечнососудистой и дыхательной систем. Основные причины: массивная тромбоэмболия в системе лёгочной артерии; клапанный пневмоторакс; тяжёлый затяжной приступ бронхиальной астмы; распространённая острая пневмония.; 3Васкулярные болезни первичная лёгочная гипертензия тромбоэмболия в системе лёгочной артерии васкулиты аллергический облитерирующий...
78463. Синдром дыхательной недостаточности. Основные причины ДН, клинические и функциональные критерии. Классификации различных видов ДН 128.5 KB
  Дыхательная недостаточность ДН тяжелое нарушение обмена дыхательных газов или состояние характеризующееся ограничением способности легких обеспечивать нормальный газовый состав артериальной крови. Факторы снижающие вентиляторное обеспечение: Нарушение механики дыхания обструкция ВП: Бронхиальная астма ХОБЛ; Деформация грудной клетки: Кифосколиоз травмы грудной клетки; Уменьшение объема легких: Пневмония интерстициальные поражения легких большой плевральный выпот; Нарушение функции диафрагмальных нервов: Синдром...
78464. Рестриктивный тип дыхательной недостаточности. Клинические и функциональные признаки, характерные для ДН рестриктивного типа 70 KB
  Рестриктивный тип ДН – вариант вентиляционной (гиперкапнической) ДН, характеризующийся снижением способности легких, грудной клетки или плевры к расправлению во время вдоха.
78465. Обструктивный тип дыхательной недостаточности. Клинические и функциональные признаки, характерные для ДН обструктивного типа 85 KB
  Встречается при: Хронический бронхит; Бронхиальная астма; Эмфизема; ХОБЛ; Синдром бронхиальной обструкции; Стенозы трахеи и крупных бронхов; Бронхоэктатическая болезнь; Причины сужения просвета бронхов: бронхоспазм; аллергический отёк; воспалительный отёк; инфильтрация слизистой оболочки бронхов; закупорка бронхов мокротой; склероз бронхиальных стенок; деструкция каркаса бронхиальных стенок; Патогенез: Сужение просвета бронхов является причиной роста сопротивления потоку воздуха в бронхах что в свою очередь приводит к снижению...
78466. Дыхательная недостаточность по смешанному типу. Клинические и функциональные признаки, характерные для ДН смешанного типа 86.5 KB
  Пневмосклероз различной этиологии; Обструктивный тип ДН: Хронический бронхит; Бронхиальная астма; Эмфизема; ХОБЛ; Синдром бронхиальной обструкции; Стенозы трахеи и крупных бронхов; Бронхоэктатическая болезнь; Развивается при длительном течении сердечнолегочных заболеваний; Диагностика: признаки ДН клиника; исследование ФВД характеризуется снижением практически всех показателей...
78467. Тяжелое течение острой дыхательной недостаточности: астматический статус. Принципы диагностики и лечения 98.5 KB
  Возросшее сопротивление воздухоносных путей преодолевается за счет больших колебаний внутриплеврального давления чрезмерно низкого на вдохе и очень высокого на выдохе что приводит к резкому увеличению работы быстрому утомлению и снижению функции дыхательной мускулатуры; Клиника: I стадия относительной компенсации: выраженный приступ удушья не купирующийся ранее эффективными ЛС; мучительный приступообразный кашель без мокроты; вынужденное положение больного; диффузный цианоз; потливость; возбуждение больного; перкуторно:...