55699

Участь студентів у позанавчальній роботі – необхідна передумова формування професійної компетентності випускника ВНЗ

Научная статья

Педагогика и дидактика

На нашу думку поєднання аудиторної та позанавчальної роботи з додаткової спеціалізації Керівник дитячого хореографічного колективу яке реалізується у ВНКЗ Білгород-Дністровське педагогічне училище Одеської області через діяльність Народного ансамблю танцю Бессарабський сувенір сприяє...

Украинкский

2014-03-27

2.16 MB

3 чел.

Участь студентів у позанавчальній роботі – необхідна передумова формування професійної компетентності випускника ВНЗ

(З досвіду роботи Заслуженого працівника культури України Мікуліна Івана Івановича, викладача ритміки та хореографії  ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської  області).

Іван Мікулін

викладач ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище»

(м. Білгород-Дністровський) 

Першочерговими тенденціями розвитку світової освітньої системи стають поглиблення і посилення гуманістичної спрямованості, духовної та загальнокультурної складової освіти, формування у студентів системного підходу до аналізу складних технічних і соціальних ситуацій, стратегічного мислення, виховання соціальної та професіональної мобільності. Необхідність підтримання високої конкурентоспроможності на динамічному ринку праці вимагає також прищеплення прагнення і навичок до самонавчання, самовиховання і самовдосконалення протягом усього активного трудового життя.

Науковці констатують, що сьогодні йдеться не просто  про вдосконалення професійної підготовки, а саме про загальнокультурний розвиток особистості, який забезпечує високий ступінь творчої активності, професійної компетентності, мобільності й адаптивності до виробничих і соціальних вимог, що швидко змінюються.

Сучасному фахівцю, який є  керівником дитячого хореографічного колективу, необхідно вивчити і засвоїти на практиці всі сторони творчої балетмейстерської діяльності, він повинен мати високий рівень виконавської майстерності та професійної підготовки. Тому майбутній керівник хореографічного колективу під час навчання у ВНКЗ «Біолгород-Дністровське педагогічне училище» вивчає методику роботи з дитячим хореографічнім колективом, теорію класичного, народно-сценічного танцю, композицію та постановку танцю. Всі ці предмети вивчаються послідовно, взаємодоповнюючи один одного.  В свою чергу це сприяє успішному складанню  державного екзамену зі спеціалізації «Керівник дитячого хореографічного колективу», який є підсумковою складовою загальної підготовки студентів в училищі.

Особливе значення для формування виконавської культури  та відточування практичних навичок  набуває   участь студентів  у  роботі хореографічних колективів. На нашу думку, поєднання аудиторної та позанавчальної роботи з додаткової спеціалізації «Керівник дитячого хореографічного колективу», яке реалізується у ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області через діяльність Народного ансамблю танцю «Бессарабський сувенір», сприяє не тільки формуванню професійної, але й загальнокульнокультурної компетентності випускника.

Ансамбль народного танцю «Бесарабський сувенір» був створений Мікуліними Іваном Івановичем та Тетяною Анатоліївною при Бритівському Будинку культури у 1994 році. Через два роки  йому було присвоєне звання «Народний аматорський колектив України».

 

 

За 19 років діяльності колективу мистецтву народного танцю навчилися понад  1000 юнаків та дівчат, середній вік яких складає 13-18 років. Колектив має три вікові группи:

- перша група –  запрошуються учні 8-9 класів та студенти-першокурсники віком 13-14років;

- друга група –  найбільш здібні до танцю учні та студенти другого курсу училища віком   15-16 років з першої групи, які обрали додаткову спеціалізацію «Керівник дитячого хореографічного колективу»;

- третя група – займаються вихованці, які досягли вагомих результатів і обрали хореографію майбутньою професією.

 Основним змістом роботи ансамблю  є відродження народного танцю Бесарабії. В його репертуарі українські, російські, молдовські, єврейські, грецькі та інші танці народів Бессарабського краю.

Робота колективу відзначається високим професіоналізмом, творчим пошуком, наполегливою роботою зі збереження та розвитку культурного надбання і традицій краю.

За період, коли було присвоєно звання «народний», були поставлені: російські танці «Топотухи», «Комарики», «Російська плясова», «Бубенци»,  українські танці «За околицею», «Вітерець», жартівливий танок                               «З капелюшками», обрядовий танець «Сватання», молдавський   дівочий весняний хоровод «Крейцеллє», молдавський святковий  танець «Мерцишор», сольний молдавський танець «Жайворонок», хореографічна казка «Ріпка».

Колектив постійно працює  над удосконаленням свого виконавського  рівня. Його керівники багато часу та уваги приділяють самовдосконаленню професійних якостей  студентів, надають методичну допомогу керівникам дитячих хореографічних колективів міста та області.

Висока якість роботи формує у вихованців відповідний рівень моральних та виконавських якостей (відповідальність, творчу активність) і, таким чином,  в подальшому впливає  на творчий процес у колективі взагалі.

В перший же рік існування колективу основний склад був підготовлений дуже швидко  до участі в концертах та масових заходах. Звичайно, накоплюючи велику кількість матеріалу, вихованці не встигали напрацьовувати достатню якість. І тепер, маючи достатньо великий досвід роботи з дитячим колективом, можна стверджувати, що протягом одного року підготувати м`язовий апарат юнаків до виконання складної «хореографічної лексики» неможливо. Тому зараз вихованці ансамблю другогого року навчання беруть участь у підсумковому концерті наприкінці навчального року лише  з одним хореографічним номером. А гуртківці першого року навчання виконують нескладні номери, поставлені на освоєній лексиці.

Тому переконані, що, насамперед, треба визначитися з метою роботи колективу. І тут не можна говорити однозначно. Справа в тому, що для досягнення головної мети, виховання соціально адаптованих, успішних громадян нашого суспільства, керівник протягом роботи повинен ставити безліч маленьких, так би мовити, проміжних цілей, яких згодом досягає разом із вихованцями.

 Кожного року здійснюється набір першокурсників у групи першого року навчання. Найважливішим для студентів, які вперше прийшли на заняття є вироблення звички свідомого дотримання дисциплінарних вимог. Саме це, на думку керівника, основна умова успішної роботи першого року навчання. І як результат – вихованці привчаються не спізнюватися, не розмовляти на занятті, запитувати керівника про щось, тільки піднявши руку і отримавши дозвіл на запитання, давати вичерпну відповідь на поставлені запитання.

Важливим в роботі з ансамблем є  також використання методів стимулювання та заохочення. На занятті кожен гуртківець підраховує кількість отриманих заохочень та зауважень, які є основою для виставлення  оцінки (оцінювання роботи проводиться на кожному занятті). Зауваження вихованці «відпрацьовують» повторенням спеціальних хореографічних вправ. Треба відзначити велику довіру керівника до вихованців, бо кількість як позитивних, так і негативних зауважень дорослими не перевіряється, а студент підраховує свою кількість балів сам.

 

Старанність стимулюється рейтинговою оцінкою, яка виставляється за традиційною, раніше згаданою системою: за правильне виконання руху вихованець отримує 1-2 бали та по закінченню етапу роботи називає суму отриманих балів. Найбільша кількість, яку він може заробити – «12». Таким чином, виконавці набувають звички чесно називати суму своїх балів, уміння не засуджувати товариша, який отримав нижчу оцінку і не насміхатися над ним, проаналізувати власні помилки та зробити висновки щодо необхідності тієї чи іншої роботи з метою покращення кінцевого результату.  Тому обдарованість та наполегливість  зумовлює високий кінцевий результат.

 Так званий «основний склад» ансамблю поповнюється з вихованців груп другого року навчання. Всі зміни у складі колективу  здійснюються у вересні після канікул. Подальша робота розпочинається з поступового входу у технічну форму із згадування вивченого матеріалу. Тобто у той час, коли вже досвідчені, більш дорослі вихованці працюють над якістю виконання окремих  епізодів чи танців цілком, вихованці, які тільки прийшли до групи колективу, вивчають те, чого ще не знають. Таким чином у дорослий склад  вводяться «початківці».  В момент напрацювання якості виконання масових номерів новачків”  необхідно ставити на визначені місця, де вони будуть вивчати малюнки танців та закріплювати навички виконання фрагментів. Працюючи у новому складі, вихованці отримують досвід виконання більш складних номерів, виступів на сцені, нового спілкування – досвід дорослого складу.

Зрозуміло, що вихованцям, які перейшли у більш дорослий склад  і  заповнили місця, звільнені випускниками, працювати набагато важче. Вправи у станка вони освоюють  безпосередньо на занятті. Фрагменти масових програмних танців вивчають самостійно чи за допомогою  вільних саме у цей час від конкретної роботи досвідчених учасників дорослого складу ансамблю. Тому можна сказати, що з часом цілі не змінюються, а ускладнюються: старшокурсники, працюючи з молодшими товаришами, вдосконалюють техніку виконання вправ чи окремих рухів, аналізують роботу на занятті (все робиться під контролем керівника). Доречно відзначити, що згодом вихованці звикають до обов'язкового піклування про новачків та здійснюють його без нагадування керівника під час занять, поїздок, просто концертних та святкових заходів тощо. 

 Паралельно з проблемою свідомого виконання дисциплінарних вимог вирішується проблема психологічної комфортності вихованців у колективі. Корекція світогляду вихованців починається з першої ж зустрічі і закінчується тільки з їх виходом із колективу. Керівник вчить своїх вихованців бути толерантними, вимогливими до себе та до товаришів, дружніми в колективі, навчає проводити самоаналіз роботи, поведінки на занятті та взагалі у житті, уважно слідкує за відносинами вихованців, вчить їх спілкуванню на особистих прикладах. Якщо виникає проблема, вирішують її разом. Таким чином,  на виховання активної, соціально адаптованої особистості зорієнтована вся  робота. Так, наприклад, під час виконання групою вправи з піднятими руками  керівник ставить завдання не самому тягтися якомога вище, а «тягнути руки один одному»; виконувати групою вправу підряд 3 рази з умовою не припустити помилки, бо один може підвести всіх, і вправу доведеться повторювати ще декілька разів тощо.

На даний момент репертуар ансамблю  різноманітний і складається з цілого ряду кращих композицій народної хореографії: привітальний танок «Ми з України» та «Казачок» в постановці А. Гомона,  «Вітерець» –                     міні-гопак, «Повзунець», «Танець з бубнами» з репертуару Державного танцю України ім.П.Вірського, хореографічне полотно за мотивами творів М.Гоголя «Сорочинський ярмарок» в постановці А.Хмельницького, «Веснянка», буковинський танок «На толоці» в постановці П.Дебелого, жартівливий сольний танок «За околицей», лубочний танок «Комарики» постановка Несіяна Тобака, «Топотухи» з репертуару Державного танцю Росії «Берізка»,  «Креіцеле» – жіночий молдавський хоровод із репертуару Державного хореографічного ансамблю Молдови, «Жок», «Мерцишор»- молдавський святковий танок з репертуару ансамблю «Мерцишор», грецький танець «Сіртаки»   

з репертуару Державного танцю Росії ім. І. Моісеєва;  «Хава на гіла» - постановка І.Мікуліна, обрядовий танець «На Івана Купала» - постановка              Т. Мікуліної, «Сплетницы» з репертуару хореографічного ансамблю «Донбасс», «Парубоцькі жарти», «Задираки» – сольний танець із ляльками на спині з репертуару хореографічного ансамблю «Донбасс», «Куклы» з репертуару Мариупільського хореографічного коллективу, «Одна калина», «Переправа», «Ніч яка місячна», «Кубанський танок», «Два птахи»  в постановці Тетяни та Івана Мікуліних. Хореографічна композиція «Українські візерунки»  у їхній постановці пройшла до Всеукраїнського туру конкурсу ім. П.Вірського від Одеської області; здійснено нову постановку жартівливого грецького танцю.

З часом у репертуарі колективу з'явилися  дипломні постановки студентів-випускників ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області. Це хореографічні композиції: «Дівчина-весна» в постановці Л.Михайлової, «Дикі танці» - постановка С.Лютої (2005р.); «Циганський танок» - постановка П.Константинова (2006р.) казка «Снігова королева» - постановка О.Зіміної (2008р.); російський жартівливий танок «Соловушка» - постановка В.Кусік (2009р.); український жартівливий танець «З капелюшками» - постановка О.Грицка (2011р.)

Колектив міцний, дружній, в якому з року в рік передаються кращі традиції. Вільний час вихованці також проводять разом, ретельно готуючи святково-розважальні програми для себе та друзів.   

           Активну участь у формуванні юних танцівників беруть також  і батьки, які повністю  підтримують лінію виховання керівника ансамблю.

Колектив вихованців ансамблю «Бесарабський сувенір» –  колектив гідних особистостей, які здатні плідно працювати самостійно та здійснювати допомогу молодшим товаришам. Працюючи в колективі, вихованці йдуть з цим умінням у життя. Випускники колективу продовжують навчання у державних закладах культури і мистецтва, працюють у державних ансамблях танцю,  військових ансамблях пісні  і танцю тощо.

Треба сказати, що більша частина вихованців  вступає у вищі навчальні заклади хореографічного напрямку. Так, у Державному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова навчалися та навчаються в цей час Наталя та Ірина Мікуліни, Іван  Козлов, Андрій Галюков, Олександр і Катерина Фурсови, Наталя та Олександр Гарш, Катерина Димченко, Катерина Даниленко, Олександр Ніков, Катерина Рожкова, Петро Константінов, Ілля Веріс, Юрій Усатенко, Олександр Грицко. Ганна Поцелуєва закінчила навчання в Миколаївському філіалі державного університету культури (відділення народної хореографії) і зараз успішно працює в Миколаївській школі мистецтв, Наталя Каражекова – випускниця Миколаївського училища культури – є керівником дитячого ансамблю танцю при ЗОШ №1 «Непоседы». Євген Корчагін сьогодні працює керівником Народного ансамблю танцю «Дністер». В Державному ансамблі танцю України ім. П.П.Вірського працювали в різні роки наші вихованці: Ярослав  Лащук, Андрій Галюков, Олександр Ніков, Ярослав Сухарев, Ілля Веріс, Юрій Усатенко. Сьогодні  в студії Державного  ансамблю танцю України ім. П.П.Вірського навчається Олександр Грицко – випускник 2012 року.

Ансамбль танцю «Бесарабський сувенір»  веде активну роботу з естетичного виховання юних глядачів та пропаганди народної хореографії. Колектив користується величезною популярністю у мешканців міста, є постійним гостем у школах, навчальних закладах, на підприємствах міста та району, у дитячих санаторіях та таборах відпочинку смт. Затока та Сергіївка, постійно бере активну участь у  різноманітних  фестивалях та конкурсах. Так, тільки протягом 1999-2012 років ансамбль виступав  у Румунії, Польщі, Росії, Грузії, Білорусії, Германії, Франції, Греції, Угорщині.

 За свою діяльність керівники ансамблю «Бессарабський сувенір» Мікулін Іван Іванович та Мікуліна Тетяна Анатоліївна   отримали значок «Відмінник освіти України», звання «Заслужений працівник культури України» та нагороджені почесною відзнакою  «Медаль Павла Вірського»  у 2007 році.

Ансамбль є лауреатом Обласного фестивалю народної творчості «Сузір'я» (1995, 1997 роки), Першого міжнародного фестивалю ромської культури (1996 рік), обласного фестивалю  - конкурсу хореографічного мистецтва «Чарівний світ танцю» (1998,  2002 роки), Міжнародного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Наша Земля – Україна» (міжнародний дитячий центр «АРТЕК» 2003, 2005 роки), Міжнародного фестивалю «Звуки і фарби світу» (Росія,  м. Санкт – Петербург,2003рік),

Міжнародного фестивалю «Золоте  руно – 2006» (Грузія, м. Поті), VІІ Міжнародного фольклорного фестивалю «Калинове літо на Дніпрі» ( м. Комсомольськ,  Полтавська область, 2006 рік), Міжнародного фольклорного фестивалю «Билы крила», (Беларусь,  м. Молодєчьно, 2006рік). I, II, III–го  відкритих фестивалів хореографічного мистецтва  «Слов’янський  кубок» (Росія, м. Санкт-Петербург, 2007, 2008, 2009 роки), II-ІІІ Всеукраїнського  фестивалю-конкурсу народної хореографії імені  Павла Вірського (2007рік.), фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Слов’янський вінець» (Болгарія, 2012 рік), є  постійним учасником звітних концертів Одеської  області у м. Києві (1998-2012 роках).

   

   Таким чином, можна сказати, що саме поєднання аудиторної  та позанавчальної роботи з додаткової спеціалізації «Керівник дитячого хореографічного колективу»  у ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище»  істотно підвищують не тільки ефективність та результативність підготовки  майбутнього фахівця, сприяють формуванню не тільки професійної, а й загальнокультурної компетенції.

Література

 1.  Астафьев Б.В. О балете. – Л-д: Просвещение, 1974. - 320 с.  
 2.  Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в шкільних та позашкільних закладах. –Київ: Музична Україна, 1985. – 220 с.
 3.  Ваганова А.Я. Основы класического танца. – Санкт-Петербург, Москва, Краснодар: Лань, 2007. – 192 с.
 4.  Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю.  – Краснодар: Лань, 1990. – 320 с.
 5.  Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю – Вінниця: Вінниця, 2007. – 413 с.
 6.  Котельникова Є.Г. Біомеханіка, хореографічних вправ: Учбовий примірник для хореографічних відділень по курсу. Дінамічна анатомія – М.: Лань, 1991. – 105 с.
 7.  Лопухов Ф.В. Пути балетмейстера. – Берлин: Петрополче, 1925. – 280с.
 8.  Маріус Петіпа. Матеріали, спогади, статті.  – Санкт-Петербург: Лань, 1971. – 190 с.
 9.  Пасютинська В. Чарівний світ танцю. – Москва: 1985. – 205 с.
 10.  Пшеничний А.В. Программа и методика преподавання елементов классического танца. – Одесса: Видавництво Бартєнєва, 2006. – 145 с.
 11.  Тарасов Н.І. Класический танец. Школа мужского  исполнительства. –  Санкт-Петербург, Москва, Краснодар: Лань, 2005. – 493 с.

Додаток 1

Ювілей ансамблю танцю «Бесарабський сувенір»

Додаток 2

Керівники: Тетяна Анатоліївна і Іван Іванович Мікуліни.

Додаток 3

Привітальний танок «Ми з України»

Додаток 4

Грецький танок  «Сіртакі»  - виконують на святі

міста Білгорода-Дністровського

Додаток 5

Циганський танець «Дві гітари» перед виступом в селі Бритівка

   Додаток 6      Додаток 7

                         

Додаток 8

Гастролювали в Парижі.

Додаток 9       Додаток10

                

Додаток 11       Додаток 12

             

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29791. Линейные методы разделения каналов. Принцип формирования линейного спектра в аппаратуре с частотным разделением каналов (ЧРК). Структурная схема 8.31 MB
  Отличительными признаками канальных сигналов в этой системе передачи являются разные неперекрывающиеся полосы частот которые занимают эти сигналы. Такое различие позволяет разделить канальные сигналы в приемной части аппаратуры с помощью электрических фильтров. Первичные информационные сигналы Cit могут быть различного вида. Другие сигналы характеризуются более широким спектром.
29792. Основные характеристики телефонного канала (канала тональной частоты) 446 KB
  Основные характеристики телефонного канала канала тональной частоты.1718 Остаточное затухание канала ТЧ r разность между уровнем сигнала измерительного генератора p0 с Rr = 600 Ом в согласованной нагрузке и уровнем и уровнем сигнала на выходе канала p2 нагруженного на сопротивление Rн = 600 Ом. Частотная характеристика остаточного затухания канала ТЧ измеряется или встроенными приборами или с помощью комплектов П321 П322 и П326.2 Амплитудная характеристика канала ТЧ называется зависимость его остаточного затухания от уровня...
29793. Классификация телефонных аппаратов и их схем. Мостовая противоместная схема 229 KB
  Тактикотехнические характеристики Аппаратура Азур1 является двухпроводной двухполосной системой передачи с ЧРК обеспечивающей получение одного канала ТЧ в диапазоне частот 43 117 кГц. В режиме А в линию передается нижняя полоса частот линейного спектра 43 74 кГц а принимается верхняя полоса частот линейного спектра 86 117 кГц. В режиме Б в линию передается верхняя полоса частот линейного спектра а принимается нижняя. Наименование характеристики Значение Диапазон передаваемых частот кГц 412 Уровень передачи канала на выходе...
29794. Классификация полевых телефонных аппаратов. Назначение и ТТХ телефонного аппарата ТА-57. Варианты включения ТА-57 в линию 122 KB
  Общая структурная схема оконечной аппаратуры Тракт передачи На входе тракта передачи установлен электронный ключ Кл1 обеспечивающий подключение к тракту тока частоты 21 кГц при получении соответствующего сигнала. Он при помощи тока несущей частоты 136 кГц осуществляет перенос спектра тональной частоты 03 34 кГц в спектр 1363 1394 кГц. выделяющий полосу частот 1363 1394 кГц. В зависимости от режима работы станции А или Б с помощью токов несущих частот 132 кГц или 148 кГц соответственно осуществляется формирование линейного...
29795. Цепи посылки и приема вызова в режимах МБ и ЦБ в ТА-57 по принципиальной схеме. 886.5 KB
  Цепи посылки и приема вызова в режимах МБ и ЦБ в ТА57 по принципиальной схеме. Прием вызова Прием вызова производится на звонок НА который как при работе в системе МБ так и при работе в системе ЦБ постоянно включен в линию по следующей цепи: Рис. Цепь посылки вызова на РТС ЦБ. Источник индукторного вызова провод линии клемма Л1 вывод индуктора GJ в шунтирующий контакт индуктора GJ ШК21 вывод индуктора GJ обмотка звонка НА конденсатор С11 клемма Л2 провод линии в источник индукторного вызова.
29796. Цепи передачи и приема разговора в ТА-57 по принципиальной схеме 47.5 KB
  Назначение и состав полевой кабельной линии ПКЛ296 303. В первом случае сигналы разговорных частот поступают с линии на телефон BF аппарата по следующей цепи: Источник электрического сигнала провод а линии клемма Л1 вывод индуктора GJ в шунтирующий контакт индуктора GJ ШК21 вывод индуктора GJ контакты 21 переключателя S2 конденсатор С10 контакты 89 переключателя S4 обмотка П1 трансформатора Т2 телефон BF клемма Л2 провод в линии источник электрического сигнала. Провод в линии подключается в цепь базы транзистора VT3: Клемма...
29797. Цепь дистанционного управления радиостанцией в ТА-57 по структурной схеме 230.5 KB
  При нажатии разговорного клапана S1 его контактами 34 создается цепь срабатывания реле К радиостанции: Плюс батареи GB радиостанции обмотка реле К провод а линии клемма Л1 вывод индуктора GJ а контакты 21 переключателя S2 обмотка дросселя L2 контакты 12 переключателя S3 контакты 34 переключателя S1 клемма Л2 провод в линии минус батареи GB радиостанции. В зависимости от назначения канал ТЧ может быть установлен в один из следующих режимов: двухпроводный оконечный с уровнями 0 дБ О Нп на входе и минус 70 дБ минус...
29798. Структурная схема системы передачи дискретных сообщений (СПДС) 1.14 MB
  Структурная схема системы передачи дискретных сообщений СПДС. Структурная схема системы передачи дискретных сообщений. Системой передачи дискретных сообщений СПДС называют совокупность оконечной аппаратуры передачи дискретных сообщений и каналов связи предназначенной для передачи сообщений от отправителя сообщений к получателю сообщений с заданной достоверностью надежностью и временем доставки. Рассмотрим основные особенности процесса передачи сообщений при телеграфной связи и передаче Данных а также их преобразования.
29799. Назначение и ТТХ телеграфного аппарата СТА-2М. Принцип работы СТА-2М. Состав и назначение элементов СТА-2М по принципиальной схеме 106 KB
  Назначение и ТТХ телеграфного аппарата СТА2М. Дальность действия аппарата определяется качеством используемых телеграфных каналов. Наращивание дальности связи допустимо до тех пор пока искажения телеграфных сигналов не превышают исправляющей способности аппарата. Эксплуатационная пропускная способность аппарата слов час: при ручной работе.