5576

Расчет шарнирного узла механизма вантовой растяжки

Контрольная

Производство и промышленные технологии

Расчет шарнирного узла механизма вантовой растяжки. Исходные данные: Максимальная нагрузка Fmax=200 103H коэффициент ассиметрии цикла RF=0.8 соотношение длины и диаметра поверхности кольца l/d=0.7 соотношение длины и ширины прямоугольного сечения...

Русский

2012-12-15

116 KB

11 чел.

Расчет шарнирного узла механизма вантовой растяжки.

Исходные данные:

Максимальная нагрузка Fmax=200 103H;

коэффициент ассиметрии цикла RF=0.8;

соотношение длины и диаметра поверхности кольца l/d=0.7;

соотношение длины и ширины прямоугольного сечения штока b/a=1.7;

число циклов изменения нагрузки

Выбор материалов и вида термообработки деталей узла:

Согласно методической рекомендации:

Палец:

Марка материала – сталь СТ45;

термообработка – закалка ТВЧ;

твердость – 40-50 HRC;

Тяга:

Марка материала – сталь СТ45;

термообработка – улучшение;

твердость – 194 НВ;

Проушина:

Марка материала – сталь СТ5;

термообработка – нормализация;

твердость – 140 НВ;

Проверка износостойкости шарнира:

Предварительный расчет диаметра пальца

Известно отношение l/d=0.7 необходимо определить диаметр d.

Воспользуемся формулой:

где -максимальная нагрузка на палец;

l, d – длина и диаметр трущейся поверхности;

[P] – допускаемое давление [P]=3.5Мпа;

0,9 – введенный для учета сокращения рабочей длинны l, посередине выполнена кольцевая проточка шириной l1 =0.1l для подвода консистентной смазки.

В первом приближении

Расчет диаметра пальца по условиям прочности:

Расчет пальца на срез:

Напряжение среза пальца в сечении 1-1

Где -допускаемое значение запаса прочности

=1,2…1,8

где

=0,62 (т.к. предварительный диаметр d=301,16мм);

=1 (т.к. МПа);

=1 (т.к. в опасном сечении нет буртиков или проточек);  

=1,7 (т.к. нет концентраторов напряжений ( =1)).

где N0=107, m=9 (базовое число циклов)

 - предел выносливости при симметричном цикле.

При =0,58 .,

Где - предел выносливости при растяжении.

Существует зависимость между пределом выносливости и пределом временного сопротивления.

МПа

Для углеродистых сталей действительно соотношение:

откуда s-1р=0,7s-1=173,2Мпа

 

где Rt=Rs=RF=0,8 т.к. 0<Rt<1 и 0<Rs<1

В этой формуле yt=0 (из таблицы зависимости y от sв )

 

[St]=1,4

В нашем случае условие прочности имеет вид 1,7<1943.8Мпа

=>условие tс<[tc] выполняется.

Расчет пальца на изгиб.

Учитывая неопределенность условий защемления пальца в щеках и влияние прогиба кольца и деформации щек, на распределение удельной нагрузки, принимают упрощенную расчетную схему балки на дух опорах. Максимальные напряжения изгиба развиваются в среднем пролете .

Напряжение изгиба пальца:

где М - изгибающий момент в опасном сечении.

W – осевой момент сопротивления

d - толщина стенки проушины (определяется в п.5)

 

[sи] – допускаемое напряжение при изгибе.

=0,62 (т.к. отклонение размера концентратора напряжений d1/d=0.05)d1=6мм, где d1 – диаметр поперечного отверстия для подвода смазки;

=1; =1; =2,8 (т.к. =2);=1,29;

=0,025 (из гистограммы нагрузки на шарнир);

МПа;

 

Определение размеров проушины

Расчет проушины на растяжение.

В опасном сечении проушины развиваются напряжения растяжения sР.

где [sр] – допускаемые напряжения при растяжении для материала проушины.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56562. Педагогічний турнір «Гра — господиня освітнього процесу» 102 KB
  Гра виконує в суспільстві певні функції: передачі накопиченого суспільно-історичного досвіду; відтворення суспільних відносин людей; здійснення всебічного гармонійного розвитку; відображення оточуючого світу; ріднить з мистецтвом; виявляє самодіяльність людей...
56564. Велика літера у кличках тварин. Складання опису тварин 40 KB
  Мета. Поглибити й розширити знання учнів про вживання великої літери на письмі; вчити писати клички тварин з великої літери; розрізняти назви тварин та їх клички; розвивати мовні вміння...
56565. Творчість на кожному уроці 98.5 KB
  Педагогічна практика свідчить про те що тільки знання набуті самостійною працею роблять випускника фахівцем здатним творчо вирішувати професійні задачі та моральноетичні проблеми.
56566. Творчість на уроках музики 29 KB
  Відомо що сприймання музики активний психічний процес а методи та прийоми які спрямовані на надання діяльності учнів творчого характеру підвищують психічну активність дітей що сприяє кращому засвоєнню матеріалу та пришвидшує розвиток музичних здібностей.
56567. ВІД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ТВОРЧОСТІ 239.5 KB
  Мотивуючи свою діяльність на реалізацію цілей і завдань роботи з обдарованими дітьми я переконалася що вона повинна скластися в безперервний педагогічний процес поетапного розвитку особистості...
56568. Сценарій літературно-музичного свята «Твори, співай – свій рід не забувай» 39 KB
  Ведучий: Українська пісня Райдужна душа нашого народу. Ведучий: Та чи ми українці ледачі Та чи ми не козацької вдачі Тож даваймо минуле згадаймо Пісні славної козацької заспіваймо Звучить пісня Ой у лузі червона калина.
56569. TWELVE MONTHS 71.5 KB
  I live in the North but on the New Years Eve I come to your places. I like to make all children happy, that is why I help Father Frost to bring presents, joy and happiness to every house. Music. (a girl with a basket appears. She is dancing)
56570. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов организации 74.25 KB
  Правильная оценка хозяйственной деятельности позволяет установить наиболее действенное, соответствующее затраченному труду, материальное поощрение, выявить имеющиеся резервы...