55802

Розвиток творчого мислення молодших школярів як засіб формування життєвої компетентності

Научная статья

Педагогика и дидактика

Научання предмету грань розумового розвитку учнів Розвиток одночасно із засвоєнням знань Читання джерело думки Значення предметів естетичного циклу та фізкультури для розвитку творчого мислення...

Украинкский

2014-03-30

107 KB

3 чел.

                                 Методична розробка

Вчитель початкових класів  Старокозацького НВК         «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»

                                     

                                     Вільк Галина Іванівна

Розвиток творчого мислення молодших школярів як засіб формування життєвої компетентності

                                           П  Л  А  Н

 І. Вступ

ІІ. Научання предмету  - грань розумового розвитку учнів

 1.  Розвиток одночасно із засвоєнням знань
 2.  Читання – джерело думки
 3.  Значення предметів естетичного циклу та фізкультури для розвитку творчого мислення
 4.  Математичне мислення – на всіх уроках

ІІІ. Процес навчання – напружена розумова праця, активність учня в ній

 1.  Обґрунтування необхідності творчих завдань на уроці
 2.  Добірка творчих завдань
 3.  Значення розв’язування «відкритих» задач для життя людини
 4.  Добірка « відкритих» задач

ІV. Висновки


         Творчість – це не сума знань, а особлива спрямованість                                                                                                                                          інтелекту, особливий зв'язок між інтелектуальним життям                                                    особистості  і проявом її сил в активній діяльності.

В. Сухомлинський.

  І.  Вступ

      Роки навчання в школі – це період людського життя, спеціально відведений для засвоєння основ наукового, етичного, естетичного та інших видів досвіду людства. Доля дитини залежить від того, що вона засвоїть із соціального досвіду і як засвоїть.

     Дана робота містить погляди на проблеми розвитку учнів початкової школи на кожному уроці. В ній розміщено добірку різноманітних вправ, що  допоможуть вчителю зорієнтуватися у складанні своїх завдань творчого характеру.

    Людина не народжується з готовим логічним мисленням, з готовими знаннями про світ. Але вона і не відкриває заново ні логічних законів мислення, ні відомих суспільству законів природи. Все це вона засвоює в процесі життя.

    Розумове виховання у всі часи було центральною проблемою педагогіки. Воно направлене на постійний розвиток розумових сил і здібностей дітей. Розумове виховання необхідне людині не тільки для того, щоб вона застосувала знання у праці, а й для повноти духовного життя – для того, щоб людина вміла цінити багатства культури і мистецтва. Уміти творчо мислити, бути розумним повинен  і майбутній математик і майбутній тракторист. Згодьтеся, що і серед дорослих зустрічаються такі, що не вміють продумувати свої дії. Отже, вирішивши повісити годинник на стіну, така людина спочатку вилізе на стілець, візьме годинник, приміряє його до стіни і тільки потім попросить, щоб їй подали молоток і потримали стілець.

    В житті треба бути не тільки знаючою людиною, а й такою, що здатна творчо осмислювати своє діло, своє місце в житті. А для цього потрібні високорозвинені творчі здібності й уміння використовувати їх на практиці, в роботі на будь - якому робочому місці, у будь - якій життєвій ситуації. Недаремно в народі є таке прислів’я: « Розумного пошли – одне слово скажи, дурня пошли – три  скажи, ще й сам за ним піди».

 ІІ.  Научання предмету -  грань розумового розвитку учнів

             

 1. Розвиток  одночасно  із  засвоєнням  знань

       Програма школи передбачає вивчення основ наук про природу  і             суспільство. Нелегка задача кожного  вчителя складається у тому, щоб розкрити свій предмет перед свідомістю учня як джерело розумової вихованості, щоб научання предмету стало гранню всебічного  розвитку особистості. Кожний шкільний предмет: фізика, хімія, біологія, географія, історія, мова, математика тощо – несе в собі розвивальні можливості. Учень повинен багато продумати, осмислити, тільки тоді в його свідомості

відкладеться головне і утвердиться правильне ставлення до минулого,

теперішнього й майбутнього, до проблем, які хвилюють людство. Задача усіх вчителів ще й у тому, щоб навчити дітей правильно думати і виражати свої думки, користуючись внутрішнім мовленням.

      Навчання у сучасній школі має забезпечувати оптимальні умови для самореалізації особистості школяра, розкриття усіх закладених у ній природних задатків, її здатності до свободи, відповідальності й творчості. Розвиток творчих здібностей має бути невід’ємною  умовою змісту усіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнювати навчальний процес, щоб забезпечити єдність знань, умінь і навичок учнів та їхніх творчих можливостей.

 2. Читання – джерело думки

       Місце читання у розумовому розвитку одне з головних. Тому уміння  читати треба довести до такого ступеня автоматизму, щоб сприймання зором, очима й свідомістю значно випереджало вимовляння вголос. Чим значніше це випередження, тим тоншою буде здатність думати під час читання – а це надзвичайно важлива умова успішного навчання й розумового розвитку взагалі. Тому я уважно вивчаю, як розвивається це уміння у моїх учнів. Ті учні, які уміють думати, читаючи, з будь - якою роботою на будь - якому уроці чи вдома справляються швидше, успішніше, ніж ті, хто не оволодів не таким уже й простим умінням швидко читати. У них не буває відставання. А тому з ними легко і цікаво працювати. І навантаження на таких дітей менше.

       Чим раніше дитина почала читати, чим органічніше пов’язане читання з її духовним життям, тим складніші розумові процеси під час читання, тим більше дає читання для розумового розвитку. І ніщо не замінить книги.

3. Значення предметів естетичного циклу та фізичної культури для    розвитку творчого мислення.

       Не можу не сказати про вплив образотворчого мистецтва, трудового навчання, музики та фізичної культури на розумовий розвиток дітей.

      З яким захопленням діти малюють, з якою радістю показують свій малюнок вчителю і однокласникам. Вони не просто переносять на папір щось з навколишнього світу, а живуть у цьому світі, почувають себе як творці красоти, насолоджуються цією красою. Поки дитина малює, вона думає про предмет свого зображення так, наче б вона розповідала про нього. У малюків своє бачення світу, вони більше символісти, ніж натуралісти. Маленький художник ніскільки не турбується про несхожість з оригіналом. Його малюнок передає те, що він знає про предмет чи явище, а не те, що він бачить, це графічна розповідь дитини про намальоване. По закінченню роботи кожен поспішає розказати про те, що намалював. Малювання розвиває мовлення і мислення дитини.    

       Активна фізична діяльність теж допомагає розумовому розвитку малюків. Можливо, для новонародженого оволодіння рухами є одним з

головних видів розумової роботи. Розвиток скелетно - м’язової  системи дитини, досягаючи високої досконалості, «витягує» (вчені кажуть «корелятивно викликає») розвиток усіх органів і систем організму. Коли

дитина рухається, то в неї, природно, частішає пульс, вона починає глибоко і часто дихати, всі внутрішні органи збільшують свою продуктивність і потужність. І дуже добре, що у школі вже по три уроки фізкультури на

тиждень. Але цього ще замало. Треба повно використовувати перерви і не забувати про фізхвилинки на уроці.

        Могутнім джерелом думки є музика. Музичний образ по - новому  розкриває перед людиною особливості предметів і явищ. Тому я знайомлю дітей з музичними  творами класиків на уроках читання, малювання, праці. Музична мелодія пробуджує у дітей яскраві уявлення, енергію мислення навіть у інертних учнів. Здається, що музична мова більш зрозуміла дітям, ніж мова язикова. Ми співаємо на уроці, перед уроком, на прогулянці. Діти люблять спів вчителя.

    У людини є особливі активні, найбільш творчі ділянки мозку, які пробуджуються до життя, дякуючи з’єднанню процесів абстрактного мислення і тонкої, мудрої роботи рук. Руки ніби  дисциплінують розум, вчать  точності, ясності мислення. Під час роботи рук на уроках письма та трудового навчання інформація іде двома неперервними зустрічними потоками – від рук до мозку і від мозку до рук. Таким чином відбувається розвиток мислення і вдосконалення руки. Я відводжу урокам малювання, музики, праці важливе місце у розумовому розвитку і вважаю, що такий розвиток в широкому значенні цього слова можливий лише за умов одержання дітьми міцних, свідомо засвоєних   знань елементарних істин науки, тобто таких азів, з котрих починається навчання і без котрих не можна осягнути вершин знань.

        Японці стверджують, що у них технічний прогрес виграв за рахунок широкої програми естетичного виховання у початковій школі. А у США в деяких школах ввели у старших класах по три години малювання. По три! Щоб виграти в технічному прогресі сьогодні, не просто треба, необхідно не тільки комп’ютеризацію та технізацію освіти розвивати, але ще ширше – її гуманітарне спрямування, зокрема, естетичне, художнє виховання. Адже, художньо розвинена людина не здатна випускати продукцію поганої якості.

     Можливо колись відбудуться зміни у шкільній програмі в цьому направленні. А що можемо зробити вже зараз ми, вчителі початкових класів? Розвиток творчих здібностей слід розпочинати з ранніх років. Чим раніше пробуджуються творчі здібності, тим вищого рівня розвитку вони досягають; чим пізніше – тим важче  їх розвивати.  Навчаючи своїх дітей програмному матеріалу, не можна підлаштовувати чудову мову дитячої фантазії під нашу мову, мову дорослих. Треба дати простір дитячій творчості, не ламати дитячу мову казкового бачення світу. Кожну творчу роботу сприймати з радістю й захопленням: «Твоя робота особлива! Її не можна порівняти ні з чиєю. Бо кожна людина унікальна». Цьому вчу і батьків. Головне, щоб дитина вірила в себе, не боялася творити. Бо вона ще така мала і недосвідчена, що спотикається на кожному кроці, її маленькі пальчики ще так незграбно тримають ручку і пензлик. Ніщо так не підносить людину, як повага до неї навколишніх.

5. Математичне  мислення -  на всіх уроках

       Знання з кожного предмету несуть у собі виховний потенціал для формування творчого мислення. Тому не можна згодитись з думкою, що для

тих дітей, що не мають, наприклад, математичних здібностей, припустимі й поверхові знання з цього предмету.

      Виключна роль у розумовому розвитку, на мою думку, належить урокам математики. Математика проникає у всі науки, які вивчають і природу, і суспільство. Математичне мислення – це не тільки поняття кількісних,

просторових, функціональних залежностей, але й своєрідний підхід до дійсності, метод дослідження фактів і явищ, спосіб міркування. Культура мислення, котрою оволодівають діти  в процесі вивчення математики, накладає відбиток на їх розумову працю в процесі учіння взагалі,  на характер вивчення біології, фізики, хімії, астрономії, географії.

     Математику люблять  в основному ті діти, які захоплюються розв’язанням задач. Для мене задачі – улюблена справа ще з дитинства. Вони навчили мене мислити. І мої учні люблять розв’язувати задачі. Я цим пишаюся. В роботі над задачами я керуюся принципом – «краще менше, та краще». Беручи відповідальність на себе, іноді дозволяю собі розв’язати на уроці лише одну задачу, але скласти до неї усі можливі обернені, розв’язати (де можна) різними способами, роблячи при цьому аналіз задач з допомогою схем. Але спочатку ми вчилися розв’язувати задачі в загальному вигляді – без дій над числами, щоб розуміти задачу, сприймати як єдине ціле, бачити взаємозв’язки та взаємозалежності. Спеціальні уроки присвячувались аналізу умови задачі. Поступово вводились буквені позначення величин, а потім  -  числові значення.

     Математика розвиває діалектичне мислення, полегшує розуміння причинно-наслідкових зв’язків. Це предмет, який вивчається з першого до останнього класу школи. І з перших кроків навчання поняття і закономірності з області математики є важливим засобом пізнання і освоєння

світу, розвитку творчості.

  ІІІ.  Процес навчання – напружена розумова праця, активність учня в ній.

1. Обґрунтування необхідності творчих завдань на уроці

    Не буду перелічувати усі навчальні предмети, але впевнена, що кожен з них без виключення може стати джерелом розвитку, або й навпаки, може відвернути дитину від школи, від знань назавжди. Головне у тому, якими методами, формами, засобами користуватися у навчанні дітей. Вчені, педагоги, психологи шукають, випробовують різні методичні системи. Знайомлюся з ними і вибираю для себе те, що ближче мені. Щоб дитина розвивалась, треба щоб вона сама активно працювала на уроці. Намагаюся вести дітей так, щоб вони самі робили відкриття непомітно для себе, щоб почувалися першовідкривачами, щоб кожний побував у позиції дослідника. Як здорово, коли дитячі очі горять від відчуття успіху. Оце вершина вчительського щастя!

      Яку б методичну систему не обрав би вчитель, велике значення має правильний підбір завдань для дітей. В своїй роботі далі я хочу навести

приклади завдань на різних уроках, які слугують розвитку дитини. Я відбирала тільки найцікавіші, на мій погляд.

Використовувати їх кожен вчитель може на свій розсуд,  можливо, змінюючи, вдосконалюючи.

    Вміло дібрані завдання з різних навчальних предметів допоможуть вчителям виявити й розвинути творчі здібності дітей, допоможуть із найбільшою віддачею  використати сенситивний вік наших вихованців.

2.  Приклади  творчих вправ

-Читання зі скороченням тексту або частини його (аналіз, класифікація на суттєві для головної думки і несуттєві.)

- Прогнозування змісту або типу тексту за заголовками.

         -пошук опорних слів тексту

-читання текстів-анаграм

 •  Вставити пропущені числа

      10 + 5  2 = 20   10 + 5    … = …

      10 + 5  4 = 30   10 + 5    … = …

      10 + 5  … = …  10 + 5    … = …

     

      24 + 24: 2 = 36  16 + 16: 2 = 24

      24 + 24: 4 = 30  16 + 16; 4 = 20

      24 + 24: … = …  16 + 16: … = …

      24 + 24: … = …  16 + 16: … = …

  

 •  Придумати приклади за схемами. Обчислити

а) …:. = …       б) …:. =        в) …    . =     г)..  . =..      д)..  . = …

 •  Вставити цифри замість крапок

 71.28                     7.3. 5             624

 2.9..                      43579              …

 •  Математична загадка

К –з + о – т – п + л – я + и + с - ж + к – г + а  ( колиска )

Ж – д – ю + у – в + р  + а – х + в – є + е – ц + л – ї + ь ( журавель )

Л – ю + і – й – ф + т – п + л   (літо)

    

 •  Мої асоціації (вправа)

В   І  дощ, злива, струмок, річка, озеро, болото,

О   І  джерело, море, океан, калюжа, крапля,

Д   І  кран, криниця, душ, ванна, корито, відро

А   І  пляшка, чай, узвар, човен, корабель, парасолька,

    І  пароплав, човен, лиман, вітрильник, водограй, водопад, повінь, помпа

В    І  подих, повітря, вентилятор, пилосос, кондиціонер,

 І     І  віяло, витяжка, вихор, смерч, ураган,,

 Т    І  шторм, вітряк, вітрильник, протяг, помпа,

 Е    І  дмухання, цунамі, повітряний змій,                                                                                                            Р       І  відбійний молоток, насос.

- Що спільне в цих поняттях?

 •  Доведіть, що:
 1.  число 820 ділиться на 10;
 2.  імена людей пишуться з великої букви
 3.  число 15 – непарне
 4.  сонце – це зірка
 5.  ми живемо в зоні степів

Відповіді

 1.  Всі числа, що закінчуються 0, діляться на 10. Число 820 закінчується     на 0. Значить воно ділиться на 10.

 1.  Власні імена пишуться з великої букви. Імена людей – це власні імена. Значить, імена людей пишуться з великої букви.

 1.  Усі непарні числа не діляться на 2. Число 15 не ділиться на 2.Значить 15 – непарне число.
 2.  Зірка – це величезні кулі розпеченого газу. Сонце – це величезна куля розпеченого газу. Значить, Сонце – Зірка.
 3.  Зона степів – це безлісна територія з рівнинною поверхнею. Ми живемо на безлісній території з горбами, ярами і балками. Значить ми живемо у зоні степів.
 •  Виправити помилку «Скатертина була чиста, а серветка круг

 •  Скласти сенкан до слова князь
 1.  Князь
 2.  Мудрий, сміливий
 3.  Керує, захищає, воює, судить
 4.  Мудрий князь – сильна держава
 5.  Володар

 •  Гра « Чуже слово» ( заміни іншим)

        Ой селом – селом,

        Ой селом – селом

        Гомінко  повсюди (кругом)

        Кожна пташечка співає

        Над квітками бджілка гуде (грає)

        Золотим крилом

 •  Складання віршів пояснень

( на основі пояснень тлумачного словника)

         М е т е л и ц я

      Хуга і метелиця,

      Віхола й завія

      Снігом білим стелиться

      Вітром шаленіє.

           Т у м а н

       Скупчення крапель дрібненьких,

       крапель води чи кристаликів льоду

       в нижніх шарах атмосферних,

       що роблять повітря навкруг непрозорим.

             К у р і н ь

      Курінь – це житло козаків

      або – частина запорізького козацтва.

      Немало в нім перебувало вояків

      Відважного озброєного братства.

 •  Вправа «Сфотографуй»  ( перепиши з карточки без пом.)

АММАДАМА,  РЕБЕРГЕ,  АССАМАС,  ГЕСКЛАЛЛА,

ЕССНЕССАСДЕТАЛЛАТА.

   Або речення – анаграми (тексти)

СтаНала  гонежа  зіпня  сіньо. В  віпотрі  хополодало. цеСон тисвіть, леа сімзов ен гріє. АН щуках і редевах жоповкло тялис.

 •  Вправа «Опиши»

   На 1 – 2 хвилину показати декілька предметів. Закрити. Описати. (колір,     розмір, … )

 •  Вправа «Знайди пару» ( метод синектики)

  За аналогією (форма, призначення, колір, стан, структура)

  Показую картинку, діти підбирають пару

  Вода- (дзеркало)

  Лід – (скло)

 •  Гра « Уяви себе»

     Прийом емпатійної аналогії

 •  Уявіть себе …. (князем, Дедалом, козаком)
 •  Де ти живеш?
 •  Що бачиш навкруги? Що чуєш?
 •  З ким дружбу ведеш? Кого боїшся?
 •  Про що ти мрієш?
 •  Що любиш?
 •  Для чого ти живеш?

 •  Перенести дії твору у сучасне.
 •  Скласти рекламу до твору

                       Р е к л а м а

  Якщо ти затятий бешкетник і витівник то прочитай казку Карло Коллоді «Пригоди Пінокіо»! Ти дізнаєшся, що буває з такими, як ти і, можливо, задумаєшся, що треба змінити в собі. Поспішай!

  ( Можна переробити)

 •  Написати лист героєві твору
 •  Ввести нового героя
 •  Скласти тлумачний словник до прочитаного
 •  Поспівчувати героєві твору та заспокоїти його.
 •  Підготувати реферати про письменників, природу, тварин тощо.

   3. Значення розв’язування «відкритих» задач для життя людини

       Все наше життя засноване на техніці. Кількість технічних задач щороку тільки стає більшою. А розв’язувати їх ми не вміємо. От я ї хочу сама повчитися і навчити дітей розв’язувати винахідницькі задачі, дослідницькі, конструкторські тощо. Такі задачі не мають точної умови, їх умова досить розмита, припускає наявність різних варіантів, різноманітні шляхи розв’язування, декілька імовірних відповідей  ( Як підвищити успішність? Як знайти роботу? Як підвищити доходи фірми?).

     Це «відкриті» задачі, їх ставить перед людиною саме життя. У школі ж розв’язують «закриті» задачі, тобто такі, що мають точну умову, визначений алгоритм розв’язання, одну правильну відповідь. Кожна людина має як інтелектуальні, так і креатині здібності, але у різному співвідношенні. У міру «дорослішання» креативне мислення «затухає». Творче, відкрите мислення не розвивається на «закритих» задачах.

     4. Добірка «відкритих» задач

      Хочу навести приклади задач ТРВЗ – педагогіки, які я розв’язувала зі своїми учнями.

 •  Пошук розв’язання проблеми
 •  У школі в спортивному залі готувалися до свята, накачували воднем повітряні кульки. Раптом декілька найкращих кульок вирвалися і полетіли під стелю. Висота залу 15 м. Драбини  пятнадцятиметрової немає. Пожежну машину викликати не можна. Як дістати кульки?
 •  Зясування   причини
 •  Хлопчик сильно штовхнув дівчинку. Чому? Підбираємо більше 20 причин. Вирішуємо, що не можна відразу ображатися на хлопчика. Треба знати причину.
 •  Ти новачок. Тебе прийняли у класі недружелюбно. Знайди причини цього

 •  Передбачення вчинків, наслідків.
 •  Що може трапитися, якщо залізти в чужу машину, щоб подивитися, яка вона?
 •  Задача – відкриття
 •  Чому підкинута палка падає на землю?
 •  Боротьба зі стандартністю мислення
 •  Чи може муха бути більшою за слона?
 •  Чи усі риби плавають?

    -   Вдень завжди світло?

 •  У всіх дерев є листя?
 •  Знаходження у явищі чи події позитивних і негативних сторін.

Вправа « Добре – погано»

 •  Подарували живі квіти

    -    Виліт літака затримується на 2 години.

 •  Вчитель захворів
 •  Хлопчик за диктант отримав двійку
 •  Раптом в небі загримів грім.
 •  Перевтілення в когось (щось)

- Ти – рибка в акваріумі. Господарі поїхали на тиждень на відпочинок і      забули поручити комусь тебе годувати. Та ще й сонце пече вдень через вікно.    Розкажи, що ти відчуваєш в цій  ситуації.

 •  Фантазування

     - На уроці образотворчого мистецтва виконайте малюнок до казки    

       «Ріпка», де ріпка виросла маленька – маленька.

 •  Намалювати людину в універсальному костюмі, у якому можна і під  

    водою плавати, і в гості ходити, і спати.

 •  Сконструювати з будівельного конструктора будинки  країни   

    «Навпаки».

 •  Щоб сталося, якби до класу зайшов інопланетянин.
 •  Навчання ставити запитання.
 •  Папузі сумно у клітці. Йому захотілося побалакати із своїм господарем Сашком. Про що він міг запитати хлопчика? (Дається схема)

Хто … ?                           Де …?

Що …?                             Як …?

Коли …?                           Чому …?

 •  Формулювання понять (словникова робота)
 •  На Землю прилетіли інопланетяни. Вони нічого земного не бачили і не знають. Поясніть їм, що таке: футбол, фонтан, гардероб, сигнал тощо.
 •  Проведення експериментів.
 •  Чи всі метали притягують магніт? (беремо шурупи, цвяхи, монети та інші металеві предмети). Робимо висновок.
 •  Як різні предмети пропускають світло?
 •  В яких предметах у кімнаті (класі) можна побачити своє відображення?
 •  Як можна змішуванням фарб отримати кольори:

                                                                                      зелений

                                                                                      фіолетовий

                                                                                      жовтогарячий

-  Що краще відбиває промінь світла: дзеркало чи білий лист паперу?

ІV. Висновки 

     Проблема розвитку творчого мислення значно ширша і глибша викладеного мною матеріалу. Не претендую на істину в останній інстанції. Мета моєї роботи – зацікавити вчителя темою, переконати в її актуальності та  значенні для майбутнього  життєвого успіху вихованців. Сподіваюсь, що ця робота спонукатиме колег до пошуку, до застосування у навчанні дітей усіх можливостей для їх розвитку на уроці та в позаурочний час, викликатиме бажання ознайомитися, вивчати та застосовувати у роботі методику критичного мислення та ТРВЗ-педагогіку.

    Я осмислено не розподіляла наведені вправи за предметами та класами. Їх можна використовувати на різних уроках в залежності від теми,  віку,  підбору дітей, в класній і позакласній роботі.

   Вправи, наведені тут, апробовані мною на практиці. Вони активно використовуються  колегами. Мої учні на другому і третьому ступенях навчання  вирізняються хорошими успіхами, умінням справлятися з творчими завданнями, беруть участь і перемагають в олімпіадах, конкурсах, МАН. Як правило, вони є членами драматичного гуртка. За результатами предметних олімпіад були зараховані поза конкурсом до деяких

вузів. Серед випускників є немало медалістів. Усі, хто вступив до вузів, успішно їх закінчують і знаходять своє місце в житті.

        Учитель творить педагогічний процес. І дуже важливо, щоб у цей час дитина могла проявити свою активність та творчість. Виникає потреба у розвитку творчої ініціативи учителів, у пошуку нових форм і методів роботи. До цієї справи необхідно підходити, чітко усвідомлюючи  те, якими мають бути  майбутні випускники. А вони мають володіти прийомами пізнання світу, здібностями та вміннями здобувати нові знання, використовувати їх як засіб існування у суспільстві. Більшість учителів і науковців у цілому світі сьогодні погоджуються з тим, що треба переходити від «передачі знань» до  «навчання життю»


                     
Література

 1.  Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1997
 2.  Савченко О.Я. Сучасний урок у початковій школі. – К.: 1997
 3.  Сухомлинський В.А.Об умственном воспитании. Сост. И автор вступ. ст. М.И.Мухин. – К.: Рад.школа, 1983
 4.  Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення.// Упоряд. Г.О.Ярош, Н.М.Седова. – Х.: Вид. гр.. « Освіта», 2005
 5.  Критичне мислення: як цього навчати. Науково-методичний посібник. – Х.: Видавнича група «Основа»: «Тріада+», 2007
 6.  Сходинки творчості. Методика ТРВЗ в початковій школі./ Автори – упорядники: О.В.Лесіна, В.П.Телячук. –Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007
 7.  Дьяченко В.К. Новая дидактика. –М.,2001
 8.  Падалка О.С. та інші. Педагогічні технології. – К.: Укр. енциклопедія, 1995
 9.  Ярошен О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. – К.: Партнер,1997


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1377. Проектирование общежития 126.5 KB
  Изыскания выполнены для стадии рабочий проект с целью выяснения геологического строения и гидрогеологических условий площадки. Наружные сети по водоснабжению и канализации зданий общежитий запроектированы на основании Техусловий на водоснабжение
1378. Дакументы i матрыялы па гiсторыi паустання 1863-1864 гг. у Беларусi 161 KB
  Ход паустання, яго асаблiвасцi i уплыу на палiтыку царызма на Беларусi. Значэнне дзейнасцi К. Калiноўскага. Рэвалюцыйныя дакументы i матэрыялы паустання 1863-1864. Задача курсавой работы заключаецца у аналiзе падзей, дакументау i матрыялау гiсторыi паустання 1863-1864 гг. у Беларусi. Задача даследвання дазваляе дасягнуць мэты курсавой работы.
1379. История Китайской цивилизации 158 KB
  Возникновение Китайской цивилизации. Объединение Китая, Империя Цинь. Китай в период правления династии Хань. Китай в период династий Суй и Тан. Первые контакты с европейцами. Обострение социальных противоречий. Манчжурское завоевание и падение династии Мин.
1380. Создание приложений с информационной базой данных 140.5 KB
  Выбор состава технических и программных средств. Обоснование управления реляционной базой данных с помощью SQL. Описание БД, содержащей сведения о файлах и справочную информацию с промежуточными результатами поиска. Описание процедуры, определяющей выбранные критерии поиска.
1381. Прием гостей и ведическое гостеприимство 171.5 KB
  Смыслом данной работы является скромная попытка научить преданных, занимающихся прием гостей. Цель такого служения состоит в создании в храме для ново прибывших атмосферы Вайкунтхи, чтобы они позднее вошли в систему кураторов и могли быть заняты разнообразным преданным служением.
1382. Проектирование 5-ти этажного жилого дома 447.5 KB
  Расчет ограждающих конструкций. Сбор действующих нагрузок на обрешетку. Расчет клеефанерных плит. Расчет стропильной (Вальмовой кровли). Сбор действующих нагрузок на прогон.
1383. Анализ предприятия по изготовлению деталей 225.5 KB
  Предприятие производит детали из оцинкованного железа с полимерным покрытием. Предприятие имеет одно производственное подразделение и аппарат управления. Форма собственности – частная.
1384. Лексико-семантичні одиниці на позначення ставлення людини до праці 175 KB
  Особливості лексико-семантичних одиниць на позначення якостей людини (ставлення до праці) (на матеріалі художньої літератури). Висвітлити теоретичні передумови та методологічні основи особливостей лексико-семантичних одиниць.
1385. Структуры и алгоритмы обработки данных 234.5 KB
  Формирование практических навыков организации и использования при решении задач динамических структур данных. Изучение наиболее распространенных алгоритмов решения задач с использованием сложных структур данных.