55824

Правописание гласных в приставках ЗА- НА- НАД-

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: научить детей правильно писать приставки с гласной буквой А. Обучить детей правильно писать приставки. Закрепить умения детей находить приставки в словах. Давайте выделим приставки поставим ударение и подчеркнём букву безударного гласного в приставках.

Русский

2014-03-30

44 KB

3 чел.

Тема: «Правописание гласных в приставках ЗА-  НА-  НАД-  ».

Цель:  научить детей правильно писать приставки с гласной буквой «А».

Задачи:

- образовательная.

   1) Обучить детей правильно писать приставки.

   2) Закрепить умения детей находить приставки в словах.

- воспитательная.

   1) Воспитывать самостоятельность в выполнении упражнений.

   2) Воспитывать дисциплинированность.

- развивающая.

   1) Развивать умение разбирать слово по составу.

   2) Развивать словарный запас.

   

   

                                      

                               

                                      

                                                 

Этапы

Деятельность

учителя

Деятельность

учащихся

1. Организационный момент.

- Здравствуйте, ребята! Меня зовут Дарья Дмитриевна и я проведу сегодня у вас урок русского языка. Садитесь пожалуйста за парты.  Уберите всё лишнее с парты и внимательно меня слушайте.

Ученики садятся за парты и слушают.

2. Словарная работа.

- Откройте тетради, давайте запишем число, классная работа и словарная работа. А теперь запишем слова, в которых из гласных букв есть только «А».

- Поставим ударение и подчеркнём «проблемные» гласные.

- Давайте откроем ваш словарик и запишем туда новое слово и разберём его.

БАРАБАН

БАГАЖ

ГАРАЖ  

КАРАНДАШ

ЗАСЕЯТЬ

3. Объяснение новой темы.

- Тема нашего урока «Правописание гласных в приставках ЗА-  НА-  НАД-».

- Откройте ваш учебник на страничке 55, давайте выполним упражнение номер 90.

  

   Надстроить, надписать,    нарезать,       замерзать, затихать,    засыпать, застучать,    затрещать, залезать,    наклонить, надрезать,  надломить.

- Давайте выделим приставки, поставим ударение и подчеркнём букву безударного гласного в приставках.

- Теперь прочитаем правило, которое находится внизу страницы.

К доске выходит 1 человек.

Читает один ученик.

4. Физ. минутка.

- Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, мы немого отдохнём и опять писать начнём!

- Повторяем! Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, мы немого отдохнём и опять писать начнём!

Дети повторяют.

5. Закрепление.

- Откройте страничку 56. Мы с вами выполним упражнение номер 92.

    Приехать, перевоз, доварить, убрать, пропеть, сшить, нарубить, полить, вышел, внести, наклеить, подземный, закричать, обрубить.

- Выделяем приставки.

Один ученик выходит к доске, а все остальные выполняют в тетрадках.

- Ещё мы с вами выполним упражнение номер 94.

- Давайте вместе прочитаем задание. Отгадайте загадку. Вы запишите, а потом вместе проверим.

- Давайте выделим все приставки, которые здесь есть.

Надо мною, над тобою

Пролетел мешок с водою,

Наскочил на дальний лес,

Прохудился и исчез.

                           (ТУЧА)

6. Итог урока

- Что мы сегодня изучали на уроке?

- Какие приставки?

- Как они пишутся и почему?

- Приставки.

- на, за, над.

7. Домашнее задание.

- Запишем в дневниках домашнее задание. Страничка 56, упражнение 93.

Дети записывают.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15192. Қошке Кемеңгерұлы 63.5 KB
  Қошке Кемеңгерұлы Білім мен білікке ұмтылған Қошке Кемеңгерұлының тағдырталайы зиялыларымыздың жарқын ғұмырымен қатқабат байланысып жатыр. Ол 1915 жылдан бастап 1930 жылға дейін үзіліссіз ұлт әдебиетіне драматургиясына журналистикасына ғылымына айрықша үлес ...
15193. М. Мағауин 60 KB
  АЛДАСПАН Алтын жұмыртқа Қылыш шағындаақ әдебиет көгінен жарқырап шалынған Мұхтар Мағауиннің жұлдызы бүгін де тым биіктен тым дара көрінеді. Қырық жылдан кейін баспасөз бетін көрген бозым қаламнан туған €œБір уыс бидай аталатын алақандай әңгімеден бастап байс...
15194. М. Мақатаевтың шығармашылығы 68.5 KB
  ӘОЖ 894.342 СЕЗІМ САЯСЫМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ТЕҢІЗДІҢ ЖАНЫНДАҒЫ ТАМШЫДАЙ С.М. Исматова Ә. Ж. Шағатаева Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Поэзия өнер мүлкі ретінде қырсыры мол жансезімнен тыс поэзия болмайды. Оның ішінде лирика тікелей сезімді
15195. Мағжан - ақынның ақыны 59 KB
  МАҒЖАН: БҰЙЫРСА ШЫРАҚ СӨНБЕС ҰЗАҚ ЖАНАР Жарасбай СҮЛЕЙМЕНОВ ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты. Мағжан Жұмабаев поэзия әлеміндегі жарық жұлдыз қайталанбас құбылыс. Оның қуатты бойға жігер жүрекке от беретін рухты үні ізденістері мен жаңашылдығы қа
15196. Майлықожа Сұлтанқожаұлы 27 KB
  Майлықожа Сұлтанқожаұлы 18351898 Майлықожа Сұлтанқожаұлы қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы Қызылқұм жерінде туып өскен.Әкесі Сұлтанқожа мұсылманша сауаттышағын дәулеттікөзі ашықдіндар адам болған. М...
15197. Марат Отаралиев 47 KB
  Марат Отарәлиев: Тағдырмын ерте жоғалған... Ақын Марат Отарәлиев. Жайсаң еді ғой. Онымен шүйіркелесіп сөйлесу әңгімедүкен құру өзінше бір ғанибет. Осы бір асықтай ғана қатпа қара жігіттің тал бойында қандай тартылыс күші барын қайдам Әйтеуір адам баласына тым үй...
15198. Махамбет Өтемісұлы 45 KB
  Махамбет Өтемісұлы 1803 1846 Махамбет Өтемісұлы 1803 жылы Ішкі Бөкей ордасы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауд. Нарын құмының Жанқұс жерінде туған. 20.10.1846 Қараой өңірі қазіргі Атырау облысы Махамбет ауданында жерденген қазақтың көрнекті ақыны сонымен бірг...
15199. Медетбай Тәжіұлы 22 KB
  Медетбай Тәжіұлы 1850-1928 Табынай Медетбай ақын туралы алғашқы дерек Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы деген бес томдық энциклопедиялық жинақтың төртінші томында жазылған.Онда Ме...
15200. Мәшһүр Жүсіп 78 KB
  Мәшһүр Жүсіп Атақты ақын ғұлама оқымысты Мәшһүр Жүсіптің көп қырлы талант екені елге мәлім. Қаршадайынан оқыған оқып қана қоймай көңіліне мол дүние тоқыған білімдар. Ақынның 1907 жылы үш бірдей кітабы €œКөп жасағаннан көрген бір тамашамыз€ €œХалахуал€ €œСары...