55845

Борьба за существование и ее формы

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Напомнила домашнее задание и тему прошлого урока дала несколько минут на повторение домашнего задания. При проверке домашнего задания использовала индивидуальный опрос так как материал прошлого урока достаточно объемный и каждый ответ на вопрос может быть оценен.

Русский

2014-03-30

24.5 KB

2 чел.

Тема: Борьба за существование и ее формы.

Цель: сформировать у учащихся представление о борьбе за существование и ее формах.

После звонка поприветствовала класс, подождала, когда все успокоятся, отметила отсутствующих. Напомнила домашнее задание и тему прошлого урока, дала несколько минут на повторение домашнего задания. При проверке домашнего задания использовала индивидуальный опрос, так как материал прошлого урока достаточно объемный, и каждый ответ на вопрос может быть оценен. Учащиеся отвечали у стоя у доски, ответы были полные и четкие с примерами. Оценки сообщала сразу после ответа, каждую оценку комментировала. В целом класс был готов к уроку.

После подведения итога по Д/з перешла к изучению нового материала, сообщила тему и цель урока. изложение нового материала шло последовательно, плавно. На уроке использовала различные виды деятельности учащихся (работа с учебником, в тетради, ответы на вопросы). При изучении нового материала использовала словесные методы (рассказ, беседа), наглядные методы (демонстрация рисунков, портретов ученых, схемы), практические (работа с учебником, в тетради). Для избежания утомления учащихся и поддержания интереса учащихся старалась сменять виды деятельности, так работа с учебником сменялась работой в тетради, устными ответами на вопросы, так же была проведена физкультминутка.

На протяжении всего урока старалась сохранить рабочую обстановку.

На закреплении изученного материала использовала составление схемы, учащиеся в тетради и на доске строили схему, и параллельно отвечая на мои вопросы. Итог урока подвела с опорой на построенную схему.

В целом урок цели достиг. Учащиеся усвоили материал, это было видно на этапе закрепления. Учащиеся без затруднений отвечали на вопросы и строили схему.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48980. Методи прогнозування основних параметрів діяльності організації та їх ефективного застосування на прикладі ГК «Хлібодар» 279.5 KB
  Центральні поняття дослідження прогнозування основних параметрів діяльності організації. Сучасні наукові підходи до розуміння прогнозування основних Параметрів діяльності організації ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Прогнозування в системі стратегічного менеджменту підприємства.
48982. Економічна ефективність виробництва ріпаку і шляхи її підвищення 320.5 KB
  Романенка Курсова робота Економічна ефективність виробництва ріпаку і шляхи її підвищення Студент відділення Економіка підприємства Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва ріпаку. Показники економічної ефективності виробництва ріпаку та методика їх визначення. Рівень виробництва ріпаку та його економічна ефективність.
48983. Проект установки для наплавлення 844.5 KB
  ВИБІР СПОСОБУ НАПЛАВЛЕННЯ РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПРИСТРОЇВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ Наплавлення це процес нанесення за допомогою зварювання шару металу на поверхню виробу. Шляхом наплавлення можна отримати вироби зі зносостійкими жароміцними антифрикційними властивостями.
48984. Розрахунок структури симетричних стаціонарних електромагнітних полів 146 KB
  Симетричне тіло радіуса R перебуває в однорідному зовнішньому електричному полі E0, що перпендикулярне до його осі. Задано матеріальні характеристики навколишнього середовища. Одержати аналітичні вирази для потенціалів й і для полів Ei й Ee відповідно всередині та поза тілом.
48985. Розрахунок структури змінних електромагнітних полів у хвилеводі 550 KB
  Порожнина хвилеводу заповнена діелектриком, електрична проникність якого овжина хвилеводу в напрямку осі z не обмежена. Процес поширення електромагнітних хвиль у порожнині прямокутного хвилеводу розглядаємо, думаючи, що стінки хвилеводу виконані з надпровідного матеріалу ( = ).
48988. Стрільба і управління вогнем. Методичні вказівки 12.85 MB
  Курсова робота призначена для поглиблення знань з дисципліни Стрільба і управління вогнем вміння вирішувати самостійно задачі з проведення заходів підготовки стрільби і управління вогнем проведення пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів. При проведенні пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів пропонується виконати наступні етапи: Визначити за даними розвідки топографічні дані по цілі а використовуючи ГРП обчислені дані по цілі; Визначити установки для стрільби коефіцієнти і подати команду...