55845

Борьба за существование и ее формы

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Напомнила домашнее задание и тему прошлого урока дала несколько минут на повторение домашнего задания. При проверке домашнего задания использовала индивидуальный опрос так как материал прошлого урока достаточно объемный и каждый ответ на вопрос может быть оценен.

Русский

2014-03-30

24.5 KB

2 чел.

Тема: Борьба за существование и ее формы.

Цель: сформировать у учащихся представление о борьбе за существование и ее формах.

После звонка поприветствовала класс, подождала, когда все успокоятся, отметила отсутствующих. Напомнила домашнее задание и тему прошлого урока, дала несколько минут на повторение домашнего задания. При проверке домашнего задания использовала индивидуальный опрос, так как материал прошлого урока достаточно объемный, и каждый ответ на вопрос может быть оценен. Учащиеся отвечали у стоя у доски, ответы были полные и четкие с примерами. Оценки сообщала сразу после ответа, каждую оценку комментировала. В целом класс был готов к уроку.

После подведения итога по Д/з перешла к изучению нового материала, сообщила тему и цель урока. изложение нового материала шло последовательно, плавно. На уроке использовала различные виды деятельности учащихся (работа с учебником, в тетради, ответы на вопросы). При изучении нового материала использовала словесные методы (рассказ, беседа), наглядные методы (демонстрация рисунков, портретов ученых, схемы), практические (работа с учебником, в тетради). Для избежания утомления учащихся и поддержания интереса учащихся старалась сменять виды деятельности, так работа с учебником сменялась работой в тетради, устными ответами на вопросы, так же была проведена физкультминутка.

На протяжении всего урока старалась сохранить рабочую обстановку.

На закреплении изученного материала использовала составление схемы, учащиеся в тетради и на доске строили схему, и параллельно отвечая на мои вопросы. Итог урока подвела с опорой на построенную схему.

В целом урок цели достиг. Учащиеся усвоили материал, это было видно на этапе закрепления. Учащиеся без затруднений отвечали на вопросы и строили схему.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81994. Дзеркало людської душі 46.51 KB
  На початку виховної години для розвитку креативного мислення проводиться мозковий штурм Вихователь пропонує дітям відгадати що в неї в подарунковому пакеті пропонуючи підказки з історії виникнення дзеркала його форми і де воно зустрічається в літературі.
81995. ЛЮБОВ – ЦЕ ДАР. І БОГ САМ ВИБИРА, ХТО ЗАСЛУЖИВ ОЦЕ ПІЗНАТИ ДИВО 42.5 KB
  Мета: поспілкуватися з учнями про кохання, про те, що вважається природним і що є небажаним у взаєминах молоді; зорієнтувати учнів на толерантне ставлення до вираження почуттів протилежними статями; допомогти учням розібратися у собі, підготувати до майбутнього сімейного життя.
81996. Виховна година «Злочин і покарання» 35.5 KB
  Мета: запобігати шкідливим звичкам, які негативно впливають на здоров’я підлітків; формувати вміння і навички учнів щодо власної безпеки, розуміння відповідальності за власні вчинки та їх наслідки; виховувати в учнів бажання зберегти власне здоров’я.
81997. Прийди до серця, Україно, благослови добром мене… 45.5 KB
  Мета: виховувати почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю, розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбувалися в Україні; формувати переконаність у нетлінності духовних скарбів народу.
81998. Пронеси добро і милосердя через усе своє життя 32.5 KB
  Пронеси добро і милосердя через усе своє життя Що таке добро милосердя Як ви думаєте діти Відповіді дітей. Я б хотіла діти щоб ви усвідомлювали свої вчинки несли за них відповідальність бо без відповідальності за них не буде добра і милосердя. Діти Що є головним для кожного з вас що є найважливіше для вас...
81999. Знакомые незнакомцы 53 KB
  Цель викторины: обобщить и расширить знания учащихся о мире животных; развивать память, логическое мышление, творчество, умение сочетать любовь к животным и бережное отношение к ним; воспитывать эстетические чувства, любовь к живой природе.
82000. Внеклассное чтение Волшебница зима 34 KB
  Цель: обобщить знания учащихся о зиме и её отображение в художественных произведениях; расширять круг чтения; совершенствовать умение выразительно читать стихотворения наизусть; развивать навыки самостоятельной работы с художественной литературой, творческие способности учащихся; прививать любовь к литературе.
82001. Сім’я і здоров’я. Ставлення до ВІЛ-інфікованих людей. Рольова гра «Як ВІЛ руйнує імунітет» 51 KB
  Мета: Виховувати любов і повагу до всіх членів родини. Виховувати співчуття і чуйне ставлення до людей ВІЛ-інфікованих. Розширити знання про сім’ю, як основний чинник здоров’я. Розширити знання про ВІЛ-інфекцію, її дію на імунну систему. Розвивати вміння піклуватися про сім’ю – обов’язок усіх членів сім’ї.
82002. УКРАЇНСЬКИЙ ВІНОЧОК 57 KB
  Мета. Познайомити учнів з давніми обрядами, традиціями, звичаями нашого народу, пов’язаними з квітами України, які вплітають в український вінок. Відкрити дивовижний світ української пісні, легенди. Допомогти учням усвідомити необхідність примножувати традиції, вчити бачити прекрасне.