55845

Борьба за существование и ее формы

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Напомнила домашнее задание и тему прошлого урока дала несколько минут на повторение домашнего задания. При проверке домашнего задания использовала индивидуальный опрос так как материал прошлого урока достаточно объемный и каждый ответ на вопрос может быть оценен.

Русский

2014-03-30

24.5 KB

2 чел.

Тема: Борьба за существование и ее формы.

Цель: сформировать у учащихся представление о борьбе за существование и ее формах.

После звонка поприветствовала класс, подождала, когда все успокоятся, отметила отсутствующих. Напомнила домашнее задание и тему прошлого урока, дала несколько минут на повторение домашнего задания. При проверке домашнего задания использовала индивидуальный опрос, так как материал прошлого урока достаточно объемный, и каждый ответ на вопрос может быть оценен. Учащиеся отвечали у стоя у доски, ответы были полные и четкие с примерами. Оценки сообщала сразу после ответа, каждую оценку комментировала. В целом класс был готов к уроку.

После подведения итога по Д/з перешла к изучению нового материала, сообщила тему и цель урока. изложение нового материала шло последовательно, плавно. На уроке использовала различные виды деятельности учащихся (работа с учебником, в тетради, ответы на вопросы). При изучении нового материала использовала словесные методы (рассказ, беседа), наглядные методы (демонстрация рисунков, портретов ученых, схемы), практические (работа с учебником, в тетради). Для избежания утомления учащихся и поддержания интереса учащихся старалась сменять виды деятельности, так работа с учебником сменялась работой в тетради, устными ответами на вопросы, так же была проведена физкультминутка.

На протяжении всего урока старалась сохранить рабочую обстановку.

На закреплении изученного материала использовала составление схемы, учащиеся в тетради и на доске строили схему, и параллельно отвечая на мои вопросы. Итог урока подвела с опорой на построенную схему.

В целом урок цели достиг. Учащиеся усвоили материал, это было видно на этапе закрепления. Учащиеся без затруднений отвечали на вопросы и строили схему.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83447. Імплементація норм міжнародного права 37.07 KB
  Буткевич моністичні концепції співвідношення двох правопорядків припускають пряму дію норм міжнародного права в національній правовій системі В інших концептуальних напрямках по різному пояснюється суть процесу виконання міжнародноправових норм у внутрішньодержавній сфері. Механізм дії національного права непридатний для регулювання міжнародних відносин а міжнародне право не здатне регулювати внутрішньодержавні взаємини. Лукашуком процес входу норм міжнародного права в правову систему називається імплементація.
83448. Поняття основних принципів міжнародного права 36.28 KB
  Основні принципи міжнародного права це система основоположних норм міжнародного права які регулюють відносини між його субєктами і є критерієм правомірності міжнародних правотворчого і правозастосовчого процесів дійсності інших міжнародноправових норм. Не всі принципи міжнародного права є універсальними нормами. Існують також регіональні принципи принцип непорушності державних кордонів партикулярних локальних принципів міжнародного права.
83450. Функції основних принципів міжнародного права 32.08 KB
  Лукашуком основними функціями принципів міжнародного права є: 1 . Сприяння становленню і розвитку системи міжнародного права як безпосередньо так і шляхом обєднання норм інститутів і галузей навколо власних загальнообовязкових правил. Закріплення основних прав обовязків і законних інтересів субєктів міжнародного права визначення основ їх взаємодії шляхом встановлення правових статусів.
83451. Перелік основних принципів міжнародного права. Нормативний зміст основних принципів міжнародного права 38.27 KB
  Нормативний зміст основних принципів міжнародного права Відповідно до принципу незастосування сили або погрози силою всі держави зобовязані утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної недоторканості та політичної незалежності інших держав або будьяким іншим чином несумісним з цілями ООН. До нормативного змісту принципу також включається: заборона окупації території іншої держави у порушення норм міжнародного права; заборона актів репресалій пов\'язаних із застосуванням сили; надання державою своєї території...
83452. Поняття та види субєктів міжнародного права 36.75 KB
  У міжнародному праві немає норми яка б містила вичерпний перелік субєктів міжнародного права. Єдиним джерелом в якому згадуються субєкти міжнародного права є стаття 3 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. Конвенція не застосовується до міжнародних угод укладених між державами та іншими субєктами міжнародного права або між такими іншими суб\'єктами міжнародного права.
83453. Поняття та зміст міжнародної правосубєктності 33.66 KB
  Зміст міжнародної правосубєктності залежить від виду субєкта міжнародного права. Найширший він у держав, міжнародна правосубєктність якихєуніверсальною (повною) тавключаєздатністьдо:
83454. Обмеження міжнародної правосубєктності 37.78 KB
  Ці території характеризувалися обмеженням або відсутністю суверенітету а звідси міжнародної правосуб\'єктності. Колонії це залежні території що знаходяться під владою іноземної держави метрополії без самостійної політичної та економічної влади управління якими здійснюється в особливому порядку. В залежності від ступеню самоврядування колонії поділялися на: самоврядні колонії домініони які пройшли розвиток від повної відсутності міжнародної правосуб\'єктності до часткової правосуб\'єктності а згодом й до повної правосуб\'єктності;...
83455. Міжнародна правосуб’єктність держав. Зміст правосуб’єктності держав. Основні права та обов’язки держав 37.61 KB
  Слід підкреслити що всі держави мають статус суб\'єкта міжнародного права. Саме держави можуть створювати інші суб\'єкти міжнародного права. Єдиним міжнародним договором в якому надано дефініцію держави є Конвенція про права та обов\'язки держав 1933 р. Не дивлячись на регіональний характер цієї Конвенції в доктрині міжнародного права стаття 1 Конвенції використовується для визначення держави як суб\'єкта міжнародного права.