55846

Время

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Специфика урока состоит в том что он готовит учащихся через повторение времени к следующему блоку Распорядок дня.

Русский

2014-03-30

34.5 KB

0 чел.

Самоанализ урока немецкого языка Воронцовой Л.В.

Класс: 6

Тема урока: «Время».

Структура урока:

1. Это 3-ий урок по данной теме.

  – Этот урок из большого блока  «Что делают наши немецкие друзья в школе?».

  – Специфика урока состоит в том, что он готовит учащихся через повторение времени к следующему блоку «Распорядок дня».

  -  Данный урок был составлен для учащихся среднего уровня. Подготовка учащихся соответствует данному уровню.

2. Тип урока – урок закрепления нового учебного материала (урок усвоения нового учембного материала, урок обобщения и систематизации учебного материала).

3. Вид урока – урок – игра.

4. Цель урока: закрепить новый учебный материал по теме «Время».

(систематизация и обобщение знаний учащихся по данной теме)

5. Задачи урока:

Обучающие (учебные):   - Активизировать лексику по теме «Время»;

- Активизация умения воспринимать на слух иноязычную речь;

- Научить спрашивать время;

- Научить отвечать на вопрос «Wie spaet ist es?»;

- Научить вести диалог по теме «Время».

Развивающие:                - Развитие умения распределять внимание;

- Развитие навыков диалогической речи;

- Развитие навыков работы в группе;

- Развитие языковой догадки.

Воспитательные:       - формирование уважительное отношения к друг друга; 

                                   - Формирование умения вежливо вести беседу.

Социокультурная задача: приобщение учащихся к культуре и реалиям страны изучаемого языка.

7. Для закрепления материала были выбраны разные методы:

- коммуникативный метод;

- игровой метод

-  объяснительно – иллюстративный метод;

 – метод проблемного обучения (зачем нам эта тема? мы хорошо понимаем время, не делаем ошибки);

 – репродуктивный (повторение);

8. Для раскрытия нового материала были следующие формы обучения:

–систематизация и закрепление материала по теме «Время»;

– личностно – ориентированный подход;

– дифференцированный подход, который заключался в объёме и содержании урока и в определённой степени помощи, оказанной учащимся;

– сочетание фронтальной, групповой и  индивидуальной форм работы с учащимися.

9. На уроке присутствовали разные виды деятельности:

 – чтение (в учебнике: стихотворение, диалог);

 – говорение (называли слова, время);

 – аудирование;

 – игровая деятельность;

 – фронтальный и групповой опрос.

10. Контроль усвоения знаний, умений, навыков учащихся осуществлялся с помощью игровых технологий.

11. Отбор дидактического материала, ТСО, наглядных пособий соответствовал  целям урока.

12. Психологическая атмосфера на уроке и общение учащихся и учителя были доброжелательными. Присутствовали взаимное расположение, сопереживание, поддержка, взаимное уважение.

12. Учебная деятельности учащихся на уроке вызвала у них интерес, активность, понимание материала и его значимости.

13. Содержание урока соответствует его цели.

14. Цели урока были достигнуты, что можно увидеть по рефлексии (самолетики запустили).

15. Я оцениваю результаты урока как положительные, т.к. мне удалось их достичь. Учащиеся могут теперь употреблять новые слова и спрашивать время, отвечать, понимать.

16. Посредством рефлексии мы увидели результаты урока и положительные эмоции детей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55630. Від роду до роду нема переводу – коріння міцне 46 KB
  Де найкраще місце на землі Де зелені змори яворів Заступили неба синій став На стежині сонце я зустрів Привітав його і запитав: Всі народи бачиш ти з висот Всі долини і гірські шпилі Де ж найкращий на землі народ Де ж найкраще місце на землі Ведуча. Ведуча.
55631. Роде мій красний, роде мій прекрасний 104 KB
  Підготувати інсценізації казки Колобок Декламатори. Казка Колобок Наперед виходять Дід Баба Мати Батько Колобок ведучий. Так і прозвали його Колобок. Та й покотився Колобок по дорозі.
55632. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія 1.2 MB
  Додаток Кожен учень отримує картку з певною буквою алфавіту виконує завдання запропоновані на картці а потім захищає свою букву. Це завдання можна використати при повторенні даної теми при підготовці до контрольної роботи а також як завдання на контрольну роботу.
55633. РІДНА МОВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ К.Д.УШИНСЬКОГО І В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 95.5 KB
  Ушинський надавав питанням вивчення рідної мови розвитку в дітей природженої здібності яку називають даром слова. Навчати дітей рідної мови радив на кращих зразках народної творчості билинах піснях казках...
55635. Римська республіка у ІІ-І ст. до н.е 182.5 KB
  Мета: ознайомити учнів із протиріччями римського суспільства в II ст. до н.е, політичною ситуацією в Римі в І ст. до н.е; розвивати вміння аналізувати діяльність історичних осіб(реформаторська діяльність братів Граків, диктатура Сулли); розглянути причини і перебіг повстання Спартака...
55636. Правовий ринг 39 KB
  Цією мовою розмовляли Юлій Цезар і Цицерон, Юліан Клавдій і Корнелій.У V ст.вона стала вмирати. Цією мовою написані «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького. Сьогодні цією мовою користується медицина.(Латинська).
55638. Работа с фрагментами рисунка 291 KB
  Цели урока: Образовательная: отработка навыков работы с графическим редактором; повторение и закрепление навыков умения работать с инструментами научить составлять рисунок используя несколько одинаковых фрагментов рисунка...