55853

Відомості із синтаксису і пунктуації

Контрольная

Педагогика и дидактика

3 З досвіду роботи 4 Фотофрагменти уроків 14 Серія уроків з української мови в 5му класі за темою: Відомості із синтаксису і пунктуації. 70 Анотація Матеріали розкривають методи і прийоми роботи над науково методичною проблемою:Самореалізація особистості учня у процесі вивчення української мови. За ці роки працювала вихователем групи продовженого дня учителем початкових класів а з 1997 року учителем української мови та літератури. Тому працюючи учителем української мови я обрала для...

Украинкский

2014-04-02

237.5 KB

2 чел.

 

Матеріали розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної    ради Шполянської гімназії № 3 від 16.02.2010 року


Зміст

Анотація ………………………………………………………………….

3

З досвіду роботи …………………………………………………………

4

Фотофрагменти уроків …………………………………………………

14

Серія уроків  з української мови в 5-му класі за темою:  „Відомості із синтаксису і пунктуації.” ………………………………………..…

18

Бібліографія…………………………………………..…….…….………

70

Анотація

Матеріали розкривають методи і прийоми роботи над науково – методичною проблемою:,,Самореалізація особистості учня у процесі вивчення української мови.’’

  Тут подано систему роботи на уроках, розміщено роздатковий матеріал, таблиці, опорні схеми, картки, дидактичні матеріали, що сприяють цікавості навчання, розвитку зорової пам’яті, привертають увагу учнів, пробуджують інтерес до предмета, викликають прагнення до здобуття знань.

                                                З досвіду роботи

Ось уже 25років стелиться моя педагогічна доріжка до Шполянської гімназії № 3. За ці роки працювала вихователем групи продовженого дня, учителем початкових класів, а з 1997 року - учителем української мови та літератури.

             Шполянська гімназія № 3 є закладом нового типу.

 

Учні поглиблено вивчають предмети математичного, гуманітарного, історичного циклів, отримують не тільки знання, а й мають змогу вивчати предмети естетичного напрямку: етику, естетику, риторику, логіку.

Гімназія дає всебічний розвиток дітям, розкриває творчо обдаровану особистість, а виховання всебічно розвиненої особистості є основним завданням освіти ХХІ століття. Саме на розвиток особистості направлена робота колективу нашої гімназії.

При використанні інтерактивних технологій у роботі, поєднавши навчальний і виховний процес, можна виховати творчу, здібну особистість.

Тому, працюючи учителем української мови, я обрала для себе науково-методичну тему: „Самореалізація особистості учня у процесі вивчення української мови ”, яка співзвучна з темою гімназії.

Перед учителем української мови стоять тісно пов’язані між собою завдання: дати школярам знання з мови і вміння використовувати їх у практиці спілкування; розвивати мислення, творчі вміння й здібності; виховувати національно свідому особистість. Мета кожного учителя – зацікавити своїм предметом, викликати бажання знати, вміти. Збудження пізнавального інтересу до українського слова, любові й поваги до нього винятково актуальні нині. Але як зробити, щоб урок був радісним, цікавим для учнів,  щоб розкрив творчий потенціал особистості, поставив у ситуацію морального вибору і прийняття самостійного рішення? Працюючи над науково-методичною проблемою: „Самореалізація особистості учня у процесі вивчення української мови ”, на перший план виношу: потреби дитини у пізнанні, самоствердженні, творчості, емоційній насолоді, спілкуванні, самостійності, теоретичній і практичній озброєності, грі.  Зацікавити учнів українською мовою як предметом навчання можна передусім шляхом уникнення одноманітності, шаблону і схематизму, в роботі над словом, позбавлення учнів необхідності нудно зубрити визначення і правила. Намагаюсь працювати так, щоб кожний урок був ефективним, оптимальним за структурою.

 

„Цікаві матеріали з мови – це дидактичні матеріали, що сприяють цікавості навчання”, а „цікавість навчання – це фактор підвищення інтересу до занять з мови ”. Цікавість – це використання під час навчання різноманітних методичних прийомів і дидактичних засобів, щоб привернути увагу учнів, збудити в них інтерес до предмета, викликати прагнення до здобуття знань.

Використовуючи цікаві матеріали з мови, ставлю за мету не розважати, а навчати школярів, збагачувати їх знаннями в обстановці розкутості, задоволення і радості. „Зміст ніде не повинен приноситись у жертву цікавості ” – говорив К.Ушинський. Цікаві мовні матеріали не повинні знижувати рівень навчальної роботи, а, навпаки, нести мовознавчу інформацію, над якою учні із задоволенням або й захопленням працюють і яку легко, невимушено засвоюють. У процесі добору таких матеріалів, крім цікавості, враховую всі загальнодидактичні й методичні принципи навчання, зокрема науковість, доступність знань. Для цікавих завдань і лінгвістичних ігор добираються науковообгрунтовані мовні факти, які відповідають рівню підготовленості учнів і зацікавлюють їх. Цікаві завдання, мовні ігри – це, по суті, вправи, спрямовані на засвоєння й осмислення знань у жвавій, приємній атмосфері. Робота над ними викликає інтерес, збудження, а опора на емоційність сприяє кращому засвоєнню і запамятовуванню відомостей з мови. Цікаві мовні матеріали передбачають досягнення дидактичної мети – розширення і зміцнення мовних знань, збагачення словникового запасу учнів й удосконалення їхнього мовлення.

Використання цікавих, ігрових мовних матеріалів винятково важливе з погляду розвитку мислячої особистості. Такі завдання здебільшого є пошуковими. Вони ставлять учня перед необхідністю самотужки знаходити шляхи розв’язання, а отже, розпізнавати, аналізувати мовні факти, зіставляти їх і формувати висновки. А це розвиває творчі можливості школяра, його увагу, самостійність та ініціативність. Робота з цікавим мовним матеріалом створює позитивну мотивацію навчання, пробуджує бажання знати і нерідко стимулює прилучення до праці над словниками, науково-популярною мовознавчою літературою, що формує уміння учитися, виховує культуру праці. Самостійно відкриваючи для себе певні мовні явища, учень дістає задоволення, впевненість у своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію особистості.

Впровадження в навчальний процес роботи над цікавими мовними матеріалами відкриває великі можливості для реалізації виховної мети – формування національно свідомого українця. Через відповідно дібраний матеріал і завдання до нього демонструється багатство і розвиненість української мови, її мелодійність і краса. У грі словом школярі навчаються відчувати дух, виразність рідного слова.

Гра „До сучасної абетки”.

Українська графіка започаткована в ІІ половині Х ст., коли писемність було запроваджено в Київській Русі. Творцями словянської азбуки стали Кирило і Мефодій. Вони ж були перекладачами книг старословянською мовою. Азбука нараховувала 43 літери і звались кирилицею.

Сучасний український алфавіт склався на базі Кирилиці, яка поступово удосконалювалась. З неї вилучили зайві для української мови літери і додали необхідні ґ (ґ) ї, й. Такою існує наша азбука з кінця ХІХ ст. Правда, в 1933 році було знято літеру ґ, яка знову повернулася до абетки в 1990 р. Чи знаєте ви?Запитання

Відповіді

 1.  Кого вважають творцем словянських букв.

Братів Кирила і Мефодія.

 1.  Як називається наше письмо?

Кириличним.

 1.  Коли, в якому столітті воно прийшло в Україну?

Х ст.

 1.  Хто такі Кирило і Мефодій?

Брати Кирило і Мефодій – слов’янські просвітителі, проповідники християнства, перші перекладачі церковних книг з грецької слов’янською мовою, розробили і впорядкували слов’янську азбуку.

 1.  Назвіть синонім слова буква?

Літера.

 1.  Що таке алфавіт?

Розташовані в певному порядку літери

 1.  Доберіть синонім до слова алфавіт?

Азбука, абетка

Як же так?

В українській мові 38 фонем – 6 голосних, 32 – приголосні. А в алфавіті всього 33 літери. При цьому 10 із них використовуються для позначення голосних. Як же так?

Як можна передати 38 фонем 33 буквами?

Скільки їх?

- „Усі стверджують, що українська азбука нараховує 33 букви. А насправді їх у чотири рази більше – аж 131” – заявив Незнайко. Знайко його вислухав і погодився. Чому? (великі і малі (64), друковані і рукописні – (66), ь(1)).

Тиха і мяка літера.

Одна із букв веде себе найскромніше. Вона тиха, мяка, самостійно нічого не вирішує і не вимовляє ні звука. Її вважають безголосою, завжди згадують однією з останніх. А виявляється – це одна з найактивніших букв. Без неї не може в багатьох випадках проявити себе аж 9 фонем. Яка це буква. У позначенні яких фонем вона бере участь?

(Ь (мякий знак) бере участь у позначенні всіх мяких, крім |й|). 

Хто найважливіший.

П’ять літер Д, Ж, З, І, Щ, які перепочивали, засперечалися про місце і роль кожної з них у графіці української мови. У розпал суперечки втрутилася присутня при цьому велика літера А. Вона сказала: „У нашому алфавіті всі літери важливі, мають своє місце й обовязки. Але одна із вас, як і 8 інших букв азбуки, служить для відтворення двох фонем, без двох взагалі можна обійтися, а от дві беруть участь у позначенні на письмі кількох фонем: одна 4, а інша – аж 5, які ж із літер д, ж, з, ї, щ беруть участь у відтворенні двох, чотирьох і п’яти фонем? А які літери А назвала зайвими?

(Для позначення двох фонем |ж| і |дж| - використовується буква ж.

чотирьох - |з|, |з′|, |дз|, |дз′| - з

п’яти    - |д| |д′|, |дз|, |дз′|, |дж| - д

зайві – ї, щ.

Тематика таких завдань різноманітна: походження української мови, місце її серед мов світу, висловлювання видатних людей про українську мову, виникнення письма, елементи історії мови, етимологія слів і фразеологізмів. „Принцип цікавості виявляється у виборі конкретних прийомів, завдань, лінгвістичних ігор, які дають можливість з більшою ефективністю домогтися поставленої мети; привернути увагу учнів до певної проблеми, настроїти їх на поглиблене ознайомлення з нею, збагатити новими знаннями”. Учні при цьому також працюють над відомостями з мови, але останні пропонуються у незвичній формі – бесіді зі спеціально дібраними запитаннями, у змаганнях, різноманітних іграх. Така форма роботи зацікавлює, бо дає змогу виявити себе, тому активність учнів досить висока. На мою думку, немає жодної теми шкільного курсу, під час вивчення якої не можна використати цікавих завдань різного типу. 

Наприклад, тему „Алфавіт” пятикласники опрацьовують без ентузіазму, вважають, що засвоїли в початкових класах. А тим часом багато учнів, добре знаючи алфавіт та ознаки звуків і букв, сплутують їх протягом усіх років навчання. Привернути увагу до теми, змусити заглибитись у суть згаданих понять можуть такі види завдань:

 1.  Чи знаєте ви алфавіт?

Запишіть до зошитів самостійно дібрані слова так, щоб другі або треті букви в

них ішли за алфавітом (наприклад: парта, абетка, квіти...). На завдання відводиться дві хвилини.

 1.  У ріднім краї.

Потренуйтесь у складанні списків за алфавітом.

 1.  Запишіть в алфавітному порядку 8 назв населених пунктів району.
 2.  Складіть список історичних памяток нашого краю.
 3.  Запишіть за алфавітом прізвища письменників, що народились у вашій області.
 4.  Запишіть в алфавітному порядку прізвища історичних осіб.

2. Криптограма.

23

11

20

19

22

23

1

8

29

3

33

22

18

12

14

19

2

18

19

3

22

¸

33

15

20

12

22

18

33

,

16

11

18

7

29

,

21

12

6

18

7

22

16

19

3

19

,

23

11

18

1

29

7

6

11

3

19

15

1

16

11

18

19

3

7

15

19

26

1

18

1

17

1

23

7

21

11

18

22

31

15

1

17

19

3

19

!

Ключем до криптограми є алфавіт, порядок розташування букв у ньому.

Цікаві завдання та ігрові форми роботи використовую на уроці й у позакласних заходах. Вони особливо ефективні під час підготовки учнів до сприймання нового матеріалу та наприкінці уроку. При вивченні певної теми цікаві завдання використовую з метою збудити інтерес учнів, привернути увагу до нового. Вони є своєрідною розумовою розминкою. Так, перед опрацюванням відомостей про прикметник як частину мови учням пропоную описати предмет, не вживаючи слів на позначення якостей і ознак його. Після невдалих спроб робляться висновки про роль і місце прикметників у мові, оголошується тема і починається докладне вивчення її.

Наприкінці уроку, коли знижується продуктивність праці, цікаві завдання, зокрема лінгвістичні ігри, знімають напруження, і учні активно виконують вправи з теми в ігровій формі.

Дуже часто на своїх уроках використовую мовні загадки, які дуже полюбляють учні.

 Наприклад.

 1.  Що стоїть посеред землі? [е]
 2.  Що є в краба, акули, кита, але немає в медузи?  [к]
 3.  Чим відрізняється сир і рис? (порядком букв)
 4.  Чим закінчується день? [ь]

Близьким до них є завдання на вилучення слів, словосполучень, речень, які

відрізняються від інших значенням чи граматичними ознаками.

Третій (четвертий) зайвий

Ураган, буревій, віхола (віхола – хуртовина)

Роль, шампунь, тюль (роль ж.р.)

Покласти руку на серце, покласти руку на стіл, покласти руку на голову (фразеологізм).

Своєрідними мовними загадками є  шаради, логогрифи, метограми, криптограми. Їх учні із задоволенням не тільки відгадують, а й самі складають, що, без сумніву, зміцнює увагу до слова, позитивно позначається на знаннях, допитливості, загальному розвиткові школярів.

Шарада – це мовна загадка, побудована на поділі загаданого слова (словосполучення, речення) на частини, що являють собою мовні одиниці, які слід відгадати. Особливо вона ефективна у процесі роботи над фонетикою, графікою, морфемікою  і словотвором. Щоб скласти шараду, треба виділити частини (звуки, букви, склади, словотворчі елементи слова) і зашифрувати їх.

 Наприклад.

Слово ялинка ділиться на три частини – склади

я – лин – ка

кожний з яких шифрується:

 1.  Особовий займенник з двох звуків, що позначається однією буквою.
  1.  Назва прісноводної риби з трьох звуків -  голосного і двох твердих сонорних.
  2.  Назва 15-ї літери української абетки.

Відгадай слово.

1. Корінь дієслова осудити (суд)

2. Префікс іменника розбрат (роз)

3. Прикметниковий суфікс в іменнику проникливість (лив)

4. Закінчення прикметника твердої групи чоловічого роду в Н.в. однини (ий)

Ціле слово – прикметник із значенням здатний, мислити, розумний.

 Логогриф – від мовної загадки, в якій задумане слово відгадується шляхом перестановки, додавання або вилучення з нього звуків, букв чи складів.

 Наприклад.

 1.  Віднявши перший звук,  перетворити заплетене волосся на комаху (коса – оса).
 2.  Вилучивши звук, зробити з підземного комахоїдного ссавця хатню тварину (кріт – кіт ).
 3.  Віднявши останній склад, замінити здійснення покарання на суворе покарання (карати – кара).

Близькими до логогрифів є завдання на відшукання слова у слові

Муркіт – кіт, милити (ми; лити)

Лицедіяти (лице; дія; ти)

Також близькими є компонування слів із поданих у довільному порядку звуків

([а, и, я, в] – вила, лави, вали)

або з букв одного слова нових слів

Бібліотекар (рак, літера, раб, краб, біола, літо, тіло, кат та інші)

 Метаграма – це загадка, у якій слово зашифровується через заміну в ньому одного звука чи букви іншим. При цьому наводяться значення першого і другого слів.

Наприклад.

Він узимку в хуртовину виростає біля тину.

Коли ж звук один змінити, можна влітку в нім пожити.

(замет – намет)

Використання логогрифів і метаграм результативне під час вивчення фонетики, графіки, орфоепії й орфографії, оскільки привертає увагу до звукового складу слів, вимови й написання їх, сприяє диференціації понять звук і буква.

 Тайнопис – зашифрований запис.

Найпростішим є літературний тайнопис, у якому склади чи букви тексту записуються у фігури, кружечки або й без них у незвичному порядку, а з інтервалом у два – чотири знаки. До тексту додається певне завдання, найчастіше з граматики чи стилістики.

    

Народ всевічний. Слово – наш народ.

  Учні розгадують тайнопис, обґрунтовують складоподіл слів, характеризують склади. Набагато складнішим різновидом тайнопису є криптограма, у якій літери шифруються цифрами, які вказують порядок літер в алфавіті.

Д.Павличко „О рідне слово, хто без тебе я?

19

21

12

6

18

7

22

16

19

3

19

,

26

23

19

2

7

10

23

7

2

7

33

?

У процесі використання цікавих мовних матеріалів і лінгвістичних ігор у центрі уваги має бути збагачення й активізація учнівського словника, розвиток творчих здібностей. Це можливе лише за умови наявності в мовця відповідного запасу слів і вміння вільно, за правилом логіки і граматики оперувати ними, компонуючи висловлювання. Кожному доводилося спостерігати, як під час розповіді (чи виступу) мовцеві бракує слів, щоб передати думку, розповісти про побачене й почуте. У роботі над удосконаленням мовленнєвих умінь мають враховуватись важливі функції мови, які реалізуються через слово, зокрема мислеформувальна, пізнавальна (у мові нагромаджено досвід поколінь, через слово пізнається світ), інформаційна, естетична, експресивна, імпресивна. Найефективнішими видами лінгвістичних ігор, що сприяють розширенню, уточненню й активізації лексичного запасу учнів є досить популярні нині чайнворди і кросворди.

 

 Кросворд – це гра задача, в якій фігури з клітинок (кружечків, ромбиків і т.ін.), що перетинаються, заповнюють літерами загаданих слів. За формою накреслених фігур й особливостями перетину слів кросворди дуже різноманітні. Проте в кожному разі вони, як і чайнворди, складаються з двох частин: це фігура з клітинок, у якій поставлені цифри, що вказують на порядок відгадуваних слів, і

текст – тлумачення цих слів.    

Супротивники.

Антонімами називаються слова, що мають протилежне значення.

Доберіть, запишіть до вертикальних рядів клітин пари антонімів так, щоб у горизонтальному виділеному рядку прочитати назву цього мовного явища.

3

1

2

А

Н

Т

О

Н

І

М

И

Орієнтовно

 1.  Додати – відняти
 2.  Багато – мало
 3.  Помірно – надмірно
 4.  Темний – світлий

Ребус – це, як відомо, загадка, в якій слова або речення зашифровані комбінацією малюнків у поєднанні з літерами або й без них.

У підготовці до уроків мені допомагає книга Г. Передрій, Т. Карпенко „У світі звуків і слів. Цікаві завдання з фонетики, лексикології і словотвору” Київ Богдана 1998 р. Цей посібник охоплює основні відомості з курсу української мови, що у відповідності з програмою вивчаються у школі. Значна частина завдань допомагає мені цікаво організувати свій урок, а учням – заглибитися у нетрадиційне вирішення мовних проблем.

В своїй роботі використовую елементи інтерактивних технологій, адже вони є найефективнішими методами навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, дає відчуття потреби в самоосвіті, формує стійкий інтерес до предмета, сприяє розвитку самореалізації особистості.

Щоб виховати любов і повагу до рідної мови, показати її красу і милозвучність, ознайомити з тернистим шляхом мови, з традиціями нашого народу розробила і провела ряд виховних заходів: свято рідної мови „Вивчайте, любіть свою мову, як світлу Вітчизну любіть”, свято „Кольори моєї України”, щоб виховний захід був результативним, намагаюся добирати цікаві матеріали, літературні ігри. Адже „принцип цікавості – один із головних у позакласній роботі”, оскільки участь у ній базується на засадах добровільності, тільки інтерес, прагнення про щось довідатись, одночасно дістаючи задоволення, можливість проявити себе, приваблює учнів, приводить їх на заняття гуртка, на репетицію, на годину спілкування, на сам захід. Бажано, щоб у позакласний час учні відповідного класу продовжували опрацьовувати тему, вивчену на уроках, розширюючи і поглиблюючи знання шляхом використання нових, оригінальних формою завдань. Це позитивно позначиться на якості засвоєння лінгвістичної теми. Так, вивчивши тему „Лексика і фразеологія”, проводжу виховний захід „Знай наших”, мета якого виховувати любов до рідної мови, розвивати логічне мислення, пам’ять, кмітливість.

А вивчивши тему „Типи і стилі мовлення”, проводжу „Конкурс знавців професій”. Саме ці і низка інших цікавих завдань, виховних заходів, ігрових матеріалів, комбінування їх дає можливість урізноманітнювати навчання і залучати до активної позакласної роботи, розвивати їх творчі здібності, самореалізовуватись як особистість.

Розвиток національної освіти в Україні, формування суспільних стосунків вимагають відповідного їм навчально-виховного процесу в сучасній школі. Сьогодні, як ніколи, постають питання: як зберегти і передати майбутньому поколінню усі ті кращі надбання національної культури, що були виплекані протягом століть українським народом; що треба зробити сьогодні, щоб і завтра лунала народна пісня, не всихало життєдайне джерело народної мудрості, й творчості; які зусилля треба докласти, щоб створити таку атмосферу, щоб молодь не цуралася національного спадку. Кого, як не учителя української мови, повинні хвилювати ці питання. Адже тільки осмисливши минуле, пізнавши витоки своєї культури та історії можна й чіткіше зрозуміти сьогодення і уявити майбутнє. „Той, хто не знає свого минулого, - любив повторювати М.Рильський, - не вартий майбутнього.”

Глибоко розуміючи суть національної освіти в Україні, я розробила і реалізувала систему виховних заходів: „Мамина пісня”, „Козацькому роду нема переводу”, „Без верби і калини нема України”, „Кольори моєї України”, „Різдво Христове”, „Свято Калити”, „Святий Миколаю, завітай до нашого краю”, „Мамина хустка”. Учні дуже люблять такі заходи, із задоволенням приходять на репетиції, виступаючи на шкільній сцені, намагаються бути справжніми артистами.

Педагогічна творчість – поняття дуже широке. Вважається, що саме спілкування з дітьми не може бути успішним без постійних творчих пошуків. А педагог – особистість творча.


Етапи самореалізації особистості учня у процесі вивчення української мови

Цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови

Нетрадиційні уроки:

урок-подорож, урок-казка, урок-екскурсія, урок-змагання, комбінований

Мовні конкурси, вікторини, аукціони

Інтерактивні технології навчання

Виховні заходи: тематичні вечори, виховні години, урок народознав-ства

Цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови

Мовні ігри

Цікавий пізнавальний матеріал

Криптограма

Тайнопис

Шаради, метаграми

Чайнворд

Кросворд

7 Я

0 А

Я

ді

ГІ

ря

А  ↔ Л

їн

Інтерактивні технології

Кооперативного навчання

Колективно-групового навчання

Технології ситуативного моделювання

Технології опрацювання дискусійних питань

Два – чотири – всі разом

Робота в малих групах

Мікрофон

Незакінчені речення

Навчаючи учусь

Асоціативний кущ

Імітаційні ігри

Рольові ігри

Займи позицію

за – проти

так - ні

Робота в парах


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34084. Разграничение государственной собственности на землю 27.5 KB
  Разграничение государственной собственности на землю. 214 ГК РФ государственная собственность имущество принадлежащее на праве собственности Российской Федерации федеральная собственность и имущество принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации собственностьсубъектов Российской Федерации. Таким образом субъектами права государственной собственности являются Российская Федерация республики края области города федерального значения автономная область автономные округа.Поскольку объектами любых прав...
34085. Понятие и общая характеристика приватизации земель в Российской Федерации 25 KB
  Приватизация земельных участков может осуществляться одновременно с приватизацией расположенных на нем объектов недвижимости на основании положений Земельного кодекса РФ ФЗ от 21 декабря 2001 г. 3 ФЗ О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации. Приватизация земельных участков может производиться путем продажи их на аукционе или конкурсе продажи посредством публичного предложения или без объявления цены путем внесения земельного участка в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества. Цена выкупа...
34086. Пожизненное наследуемое владение земельным участком 24.5 KB
  Право пожизненного наследуемого владения. предоставление земельных участков на праве пожизненного земельного владения не допускается. Основаниями возникновения права пожизненного наследуемого владения являются: принятие наследства в состав которого входит пожизненное наследуемое владение на земельный участок. договор куплипродажи или иная сделка об отчуждении здания строения сооружения расположенные на земельном участке принадлежавшем бывшему собственнику зданий строений сооружений на праве пожизненного наследуемого владения;...
34087. Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 27.5 KB
  Юридические лица могут быть разделены на 3 группы по отношению к этому праву: юридические лица которым и после введения в действие Земельного Кодекса предоставляются земельный участки на данном праве и которые могут использовать земельные участки на праве постоянного бессрочного пользования органы государственной власти органы местного самоуправления государственные и муниципальные учреждения казенные предприятия центры исторического наследия президентов России прекративших исполнение своих полномочий; юридические лица...
34088. Основания возникновения и изменения прав на земельные участки 59 KB
  По договору кули продажи одна сторона продавец обязуется пережать другой стороне покупателю земельный участок за плату. договор дарения: По договору дарения одна сторона даритель безвозмездно передает или обязуется передать земельный участок другой стороне одаряемому в собственность. договор ренты: По договору ренты одна сторона получатель ренты передаёт другой стороне плательщику ренты земельный участок в собственность а плательщик ренты обязуется периодически выплачивать ренту. Рента обременяет земельный участок поэтому...
34089. Основания прекращения прав на земельные участки 38.5 KB
  Основания добровольного прекращения: ликвидация юридического лица; смерть гражданина и отсутствие соответствующих наследников; отчуждение земельного участка другим лицам в порядке установленном гражданским законодательством; добровольный отказ от прав на земельный участок. Процедура различна для собственников и лиц не являющихся собственниками Собственник земельного участка может отказаться от своего права путем подачи заявления в орган осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним....
34090. Сделки с земельными участками: понятие и виды сделок 53.5 KB
  Особенности оборота земельных участков находят отражение в содержании соответствующих сделок с землей. Так гражданскоправовой институт наследования имущества применяется и в земельном праве однако в целях предотвращения дробления наследуемого земельного участка между многими наследниками земельным законодательством могут быть установлены особые правила наследования земельных участков. Земельное законодательство предусматривает особенности совершения например сделок куплипродажи земельных участков обусловленные необходимостью обеспечения...
34091. Договор купли-продажи земельных участков 38 KB
  По договору куплипродажи земельного участка продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок а покупатель обязуется принять земельный участок и уплатить за него определенную денежную сумму.Стороны договора не вправе изменять целевое назначение земельного участка являющегося предметом договора. Также не подлежат самовольному изменению такие условия использования земельного участка как охранные зоны и обременения участка. Продавец при заключении договора обязан предоставить покупателю имеющуюся у него информацию об...
34092. Залог земельных участков 37.5 KB
  Нормативной базой ипотеки является 3 главы 23 ГК РФ и ФЗ N 102ФЗ Об ипотеке залогенедвижимости от 16 июля 1998 г. далее Закон об ипотеке. 1 Закона об ипотеке по договору о залоге недвижимого имущества договору об ипотеке одна сторона залогодержатель являющийся кредитором по обязательству обеспеченному ипотекой имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны залогодателя преимущественно перед другими...