55866

School in our life

Конспект урока

Педагогика и дидактика

After the home, the school is the place where pupils spend a lot of time. School is not only a place of education, it is a place, where pupils develop their personal skills.

Английский

2014-03-30

86.5 KB

2 чел.

УРОК № 14

Клас 8 (за підручником О Карпюк)

Вчитель: Жупинська Ольга Миколаївна

Тема «School in our life»

Цілі: узагальнити, систематизувати вивчений матеріал з теми; перевірити рівень засвоєння; продовжувати тренувати в аудіюванні; поповнювати словниковий запас учнів; розвивати діалогічне й монологічне мовлення та розуміння мови на слух; розвивати креативне й логічне мислення; розвивати в учнів уміння самоконтролю; виховувати повагу до однокласників та їх думки; підвищувати інтерес до вивчення англійської мови.

Обладнання: підручник, телевізор з DVD; проекти;  вірш; прислів’я; роздруківки.

Тип уроку: узагальнення вивченого матеріалу.


Хід уроку
.

І Підготовка до іншомовного мовлення

Greetings: T: Good morning! Glad to see you! I hope you are fine!

Aim: T: Today children we have our final lesson about school and school life. And the topic of our lesson is “ School in our life “.

Warming up: T: 1) On our blackboard you can see a poem. Let’s read poem.

We learn such lots of things at school,

And new ones everyday,

I think the names of some of them

Are very hard to say.

  2) After the home, the school is the place where pupils spend a lot of time. School is not only a place of education, it is a place, where pupils develop their personal skills

 •  Some people say that school is your second home.
 •  What do you think of it?
 •  Do you agree with this opinion?

ІІ Основна частина уроку

Speaking T: Now let’s talk about our school. Answer the questions.

 •  Is it easy or difficult to study in our school?
 •  Do you think school gives you lots of knowledge?

             You are right. There is one Chinese proverb

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.

When we only hear we may forget, but when we see we remember and when we do we understand. So, a school improves the skills.

 •  Do you like or dislike your school?
 •  Why do some pupils hate school?
 •  Why do some pupils like school?
 •  Can you say that your school is your “second home”?

Check on homework  T: And now as usual check on the homework. What was your homework for today? Let’s start with your dialogues. Well who presents projects about our school?

Watching and listening  T: I think it is time to watch a video about one English school. After the watching you have to answer the questions and talk about a typical English school.

 •  What is the name of this school?
 •  Where is Language Studies International school situated?
 •  Is the first room a reception? (приймальня)
 •  What rooms has this school?
 •  Is a garden there?
 •  What do you know about Marta (Victor)? Where is she (he) from? How old is she (he)?
 •  What do the students tell about their teachers?
 •  Are the students happy there?
 •  What can students do when they have no lessons? What activities?

Thank you for your good listening and watching! Do you want to go to Cambridge and study there? OK. It’s a great opportunity all time listen to, practice, improve English.

Rest time T: Let’s rest now. Listen and sing the song “5 rules”.

Speaking T: 1)What can you say about our school rules? Is it very important to have school rules?

What school rules for pupils do you know?

And what about rules for teachers?

                     2) And now do the questionnaire. Work out your score. Open your pupil books at p. 29 and do ex. 4. You can see the questions and answers, choose your answer and sum up the results. At p. 30 you can see the results. Do you agree with your score? Start like in the example!

ІІІ Заключна частина

Summarizing T: Thank you for your lesson. It was very interesting to listen to all your opinions  about our school, school rules for pupils and teachers. Today we have known more information about schools in England. And maybe you’ll visit English schools in future and these knowledge help you to communicate with people in England.

Homework T: At home you must review all unit’s words and do the exercises “Into my portfolio”  ex. 1,2,3 p. 34; ex.5 p. 35.

I think your marks are excellent today. I’m giving you …….

You were very active (excellent, good, not bad)

You’ve not worked very well.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50930. Понятие «надставной трубы», ее назначение 15.13 KB
  Воздух из трахеи попадает в гортань: орган фонации (орган производящий звук), который определяет высоту, силу звука и его тембровую окраску. Все органы, что выше гортани осуществляют переработку гортанного звука и является надставной трубой.
50931. Государство. Функции государства 101.5 KB
  Государство представляет собой совокупность людей, соединившихся в одно целое под эгидой ими же установленного общего закона и создавших судебную инстанцию, правомочную улаживать конфликты между ними и наказывать преступников
50932. Знаходження коренів нелінійного рівняння комбінованим методом хорд та дотичних 37 KB
  Мета. Навчитися уточнювати корені нелінійного рівняння комбінованим методом хорд та дотичних. Обладнання. Лист формату А4, ручка , олівець, лінійка, програмне забезпечення С ++.
50933. Метод Гауса рішення системи лінійних рівнянь, складання алгоритму 48.5 KB
  Мета. Навчитися вирішувати системи лінійних рівнянь методом Гауса, скласти алгоритм. Устаткування: папір формату А4, ручка, програмне забезпечення , ПК.
50934. Метод Крилова побудови власного багаточлена матриці 61.5 KB
  Мета. Навчитися знаходити власний багаточлен матриці методом Крилова. Устаткування: лист формату А4, ручка, програмне забезпечення Borland C++
50936. Знаходження власних чисел і векторів матриці по методу Крилова 60.5 KB
  Мета: навчитися знаходити власні числа і вектори матриці по методу Крилова. Устаткування: лист формату А4, ручка, С ++. Хід роботи Правила техніки безпеки Теоретичні дані Індивідуальне завдання. Знайти одне з власних чисел і відповідний йому власний вектор матриці А по методу Крилова (використати результати лабороторної роботи № 18).
50938. Знаходження розвязку системи лінійних рівнянь методом ітерацій, складання алгоритму 43.5 KB
  Мета. Навчитися вирішувати систему лінійних рівнянь методом ітерацій с заданою точністю, скласти алгоритм. Устаткування: папір формату А4, ПК, С++. Хід роботи Правила техніки безпеки Теоретичні дані Індивідуальне завдання. Методом ітерацій вирішити систему лінійних рівнянь з точністю до 0,001, визначивши число ітерацій к.