55866

School in our life

Конспект урока

Педагогика и дидактика

After the home, the school is the place where pupils spend a lot of time. School is not only a place of education, it is a place, where pupils develop their personal skills.

Английский

2014-03-30

86.5 KB

2 чел.

УРОК № 14

Клас 8 (за підручником О Карпюк)

Вчитель: Жупинська Ольга Миколаївна

Тема «School in our life»

Цілі: узагальнити, систематизувати вивчений матеріал з теми; перевірити рівень засвоєння; продовжувати тренувати в аудіюванні; поповнювати словниковий запас учнів; розвивати діалогічне й монологічне мовлення та розуміння мови на слух; розвивати креативне й логічне мислення; розвивати в учнів уміння самоконтролю; виховувати повагу до однокласників та їх думки; підвищувати інтерес до вивчення англійської мови.

Обладнання: підручник, телевізор з DVD; проекти;  вірш; прислів’я; роздруківки.

Тип уроку: узагальнення вивченого матеріалу.


Хід уроку
.

І Підготовка до іншомовного мовлення

Greetings: T: Good morning! Glad to see you! I hope you are fine!

Aim: T: Today children we have our final lesson about school and school life. And the topic of our lesson is “ School in our life “.

Warming up: T: 1) On our blackboard you can see a poem. Let’s read poem.

We learn such lots of things at school,

And new ones everyday,

I think the names of some of them

Are very hard to say.

  2) After the home, the school is the place where pupils spend a lot of time. School is not only a place of education, it is a place, where pupils develop their personal skills

 •  Some people say that school is your second home.
 •  What do you think of it?
 •  Do you agree with this opinion?

ІІ Основна частина уроку

Speaking T: Now let’s talk about our school. Answer the questions.

 •  Is it easy or difficult to study in our school?
 •  Do you think school gives you lots of knowledge?

             You are right. There is one Chinese proverb

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.

When we only hear we may forget, but when we see we remember and when we do we understand. So, a school improves the skills.

 •  Do you like or dislike your school?
 •  Why do some pupils hate school?
 •  Why do some pupils like school?
 •  Can you say that your school is your “second home”?

Check on homework  T: And now as usual check on the homework. What was your homework for today? Let’s start with your dialogues. Well who presents projects about our school?

Watching and listening  T: I think it is time to watch a video about one English school. After the watching you have to answer the questions and talk about a typical English school.

 •  What is the name of this school?
 •  Where is Language Studies International school situated?
 •  Is the first room a reception? (приймальня)
 •  What rooms has this school?
 •  Is a garden there?
 •  What do you know about Marta (Victor)? Where is she (he) from? How old is she (he)?
 •  What do the students tell about their teachers?
 •  Are the students happy there?
 •  What can students do when they have no lessons? What activities?

Thank you for your good listening and watching! Do you want to go to Cambridge and study there? OK. It’s a great opportunity all time listen to, practice, improve English.

Rest time T: Let’s rest now. Listen and sing the song “5 rules”.

Speaking T: 1)What can you say about our school rules? Is it very important to have school rules?

What school rules for pupils do you know?

And what about rules for teachers?

                     2) And now do the questionnaire. Work out your score. Open your pupil books at p. 29 and do ex. 4. You can see the questions and answers, choose your answer and sum up the results. At p. 30 you can see the results. Do you agree with your score? Start like in the example!

ІІІ Заключна частина

Summarizing T: Thank you for your lesson. It was very interesting to listen to all your opinions  about our school, school rules for pupils and teachers. Today we have known more information about schools in England. And maybe you’ll visit English schools in future and these knowledge help you to communicate with people in England.

Homework T: At home you must review all unit’s words and do the exercises “Into my portfolio”  ex. 1,2,3 p. 34; ex.5 p. 35.

I think your marks are excellent today. I’m giving you …….

You were very active (excellent, good, not bad)

You’ve not worked very well.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80204. Модулированные сигналы. Радиосигналы с аналоговыми видами модуляции 192.5 KB
  Модулированные сигналы Под модуляцией понимают процесс медленный по сравнению с периодом несущего колебания при котором один или несколько параметров несущего колебания изменяют по закону передаваемого сообщения. Получаемые в процессе модуляции колебания называют радиосигналами. В современных цифровых системах передачи информации широкое распространение получила квадратурная амплитуднофазовая или фазоамплитуд ная ФАМ; mplitude phse modultion...
80205. Аналіз ринкових можливостей 123.5 KB
  Аналіз ринкових можливостей План Маркетингові можливості фірми. Маркетингові можливості фірми Будьякій організації слід самій вміти виявляти ринкові можливості. Маркетингова можливість фірми це найбільш привабливий напрям зосередження маркетингових зусиль за допомогою яких конкретна фірма може досягти найбільших переваг. Ринкові можливості Маркетингові Мета можливості...
80206. Інформація в маркетинговій діяльності 97 KB
  Інформація в маркетинговій діяльності План Система маркетингової інформації Процес маркетингового дослідження Система маркетингової інформації Загальний маркетинговий цикл включає в себе: маркетингові дослідження; планування; організацію маркетингу і контроль маркетингової діяльності. Маркетингова інформаційна система Процес маркетингового дослідження Мета маркетингових досліджень полягає у звязку споживачів і виробників шляхом маркетингової інформації для досягнення мети підприємства і визначення шляхів оптимального використання його...
80207. Типи ринків і моделі поведінки споживачів 115 KB
  Процес прийняття рішення про купівлю Етапи сприймання товаруновинки Промисловий та споживчий ринки З погляду маркетингового управління розрізняють два основних типи ринків: споживчий і промисловий. Порівняльна характеристика споживчого і промислового ринків Характеристика Промисловий ринок Споживчий ринок Обсяг збуту Великий Невеликий Обсяг закупок Великий Невеликий Кількість споживачів Невелика Велика Прийняття рішення про закупку Багато людей Небагато Природа покупки Фахова Дилетантська Розміщення споживачів Географічно сконцентроване...
80208. Добір цільових ринків 69 KB
  Добір цільових ринків План Поняття сегментації Критерії ефективної сегментації Основні принципи сегментації ринків Стратегії охоплення ринку Позиціонування товарів Поняття сегментації Будьяка фірма усвідомлює що її товар не може подобатись одразу всім покупцям. В останньому випадку слід зосередитися на частині ринку або сегментах. При сегментації ринку розрізнення а точніше виділення споживачів має відбуватися на основі вияву суттєвих значущих з погляду фірми різниць між групами споживачів при чому таких різниць які справляють...
80209. Основи товарної політики компанії 139.5 KB
  Товар product комбінація власне товару і обслуговування що компанія пропонує цільовому ринку дизайн позиція на ринку виробнича лінія довжина і глибина марки упаковка гарантії сервісне обслуговування і т. Ціна price визначає кількість грошей що повинні сплатити покупці щоб одержати товар ціна виробника оптовика роздрібного торговця; політика знижок і їхня структура; умови контрактів; цінова політика залежно від собівартості від ситуації на ринку від корисності товару; цінова політика загарбницька очікувальна тощо....
80210. Стратегія збуту і просування товарів 111.5 KB
  Стратегія збуту і просування товарів План Розподіл товару. Реклама Методи стимулювання збуту і пропаганда Особистий продаж і прямий маркетинг Просування товарів і правовий захист споживачів Розподіл товару. Поняття про канали розподілу Розповсюдження товарів на ринку має два елементи: Розподіл товару передача права власності від виробника до споживача. Товарорух фізичне розповсюдження товару.
80211. Маркетинговий менеджмент 120 KB
  Стратегічне планування в маркетингу. Організація відділів маркетингу. Стратегічне планування в маркетингу Раніше ми визначили що згідно з концепцією маркетингу єдиним способом досягнення корпоративних цілей щодо обороту прибутку доходу на інвестиції тощо є задоволення потреб споживачів. Маркетингу як функції менеджменту належить у цьому процесі особлива роль задавати координати іншим стратегічним напрямам діяльності фірми: управління фінансами виробництвом матеріальнотехнічним забезпеченням персоналом.
80212. Загальне поняття маркетингу 99 KB
  Загальне поняття маркетингу План Причини появи і розвитку маркетингу. Сутність маркетингу. Базові поняття маркетингу. Причини появи і розвитку маркетингу Серед понять що стали ознакою сучасного бізнесу особливе місце займає маркетинг.