55867

SCHOOL LIFE

Конспект урока

Педагогика и дидактика

I see that most of you like school and I do hope you go there to get new information. But I think these are not the only reasons why you come to school. Could you tell what you do at school. Look at the screen and make up sentences.

Английский

2014-03-30

12.18 MB

1 чел.

 SCHOOL LIFE

 5 клас

М.Василенко, вчитель БЗШ №18, м. Біла Церква, Київська область

Objectives:   

 •  to introduce and practice the vocabulary;
 •  to train grammar skills;
 •  to teach pupils to write an email;
 •  to practice listening and reading skills;
 •  to develop speaking and writing skills.

Equipment: the Power Point presentation, copies of the text, handouts.

                                                     Procedure

I. Introducing the topic

T e a c h e r : Good morning, children! I’m glad to see you. How are you? I’m glad you are fine. Our topic today is “School life”. ( Slide 1)

                             

T e a c h e r : Today we’ll speak about our school, your favourite subjects and learn to write an email to a pen-friend. (Slide 2)

                            

T e a c h e r : I see that most of you like school and I do hope you go there to get new information. But I think these are not the only reasons why you come to school. Could you tell what you do at school. Look at the screen and make up sentences. (Slide 3)

 •  In the playground we play, jump and run.
 •  On the sports field we do PE.
 •  In our classroom we study many subjects.
 •  In the computer room we look presentations.
 •  In the canteen we eat and drink.

                  

T e a c h e r : I was right. You go to school because you like your school and to study there.

II. Main part

1.Vocabulary  “S c h o o l  s u b j e c t s” (Slide4)

                              

T e a c h e r : Now we are going to speak about your school subjects. Listen and repeat. What are these words in your language?    

                              

T e a c h e r : What do we do at the Math? (We do sums at the Math lesson.) (Slide5)

                               

                               

T e a c h e r : What do we do at the Information  Technology? (We study computer programmes.)   (Slide6)

                               \

T e a c h e r :  What do we do at the Ukrainian? (We learn rules and do exercises). (Slide7)

                                 

T e a c h e r :  What do we do at the History?(We learn about our country.) (Slide8)

                                 

T e a c h e r :  What do we do at the Music?  (We sing songs.)  (Slide9)

                                   

T e a c h e r :  What do we do at the Physical Education? (We play football, basketball.) (Slide10)

                                        

T e a c h e r :  What do we do at the Art? (We paint and draw.) (Slide11)

                    

                                      

T e a c h e r :  What do we do at the Science? (We learn about nature and science.)  (Slide12)

                                      

                                    

T e a c h e r :  What do we do at the English? (We speak English, read and write sentences.) (Slide13)

T e a c h e r :  I see you are good pupils and you do much at the lessons, too.

2. Speaking ( Conversation T---P)  “M y   f a v o u r i t e   s u b j e c t”  (Slide14)

                                   

                                                                                                                                                                                          T e a c h e r :  Answer my questions please:

 •  What’s your favourite subject? (My favourite subject is English.)
 •  What do you do at the English lesson? (I …….)   
 •  What do you do at the Math lesson?
 •  What do you do at the Ukrainian lesson?
 •  What do you do at the History lesson?
 •  What do you do at the Science lesson?
 •  What do you do at the Music lesson?
 •  What do you do at the Art lesson?
 •  What do you do at the Physical Education lesson?
 •  What do you do at the Information Technology lesson?

3. Work in pair  (T---P     P1---P2)  About yourself” (Slide15)                                        

                                   

T e a c h e r :  Answer the questions about yourself.

 1.  What’s your name?   
 2.  How old re you? 
 3.  What class are you in?
 4.  What’s your favourite subject?

4. Writing  About yourself” (Slide16)

                                   

T e a c h e r : Complete the sentences about yourself.

(Учні переписують речення, які запропоновані їм на екрані, доповнюючи інформацією про себе). 

5. Reading   (Slide17) 

                                     

(Кожній дитині видається друкований варіант текстуemail. Три-чотири учня читають текст вголос, а потім відповідають на запропоновані запитання).

T e a c h e r : Look at the text. What type is it? Read it and answer some questions on the text then.

                                                  email

From:

To:

Subject:

Patricia

Jane@yahoo.com

Hi!

           

Hi! My name’s Patricia. I’m 11 years old and I’m a student at Merton Secondary School. My favourite subjects are English and History. My favourite singer is Robbie Williams. He’s great! What about you? Please write soon.

Patricia Jones

6. Listening   (Slide18)

(Учні перший раз слухають текст, потім під час другого прослуховування вони заповнюють пропуски, після чого здійснюється перевірка завдання).

                                    

T e a c h e r : Listen the text and complete the missing words.

III. Summary   (Slide19, 20)

Homework:  to write an email to your pen friend.

                                        

Everybody was very active today, so I think I should give only good and excellent marks today.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64892. МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОРДИНАЛЬНИХ ОЦІНОК З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ 383 KB
  Експертне оцінювання обєктів альтернатив застосовується в найрізноманітніших галузях людської діяльності. Потреба у експертному відборі найкращого за низкою критеріїв обєкту альтернативи виникає у випадках коли задача прийняття рішення є слабко структурованою...
64893. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ІНШОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 212.5 KB
  Особлива увага приділяється інтерпретації символів іншомовного наукового тексту як складника професійного становлення спеціалістів. Зміст тексту може бути передано як у усній так і письмовій формах. Для подальшого розуміння проблеми інтерпретації наукового іншомовного тексту вагомим є вивчення питання...
64894. МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ РІЗНИХ ПОРІД В УМОВАХ ПРИАЗОВ’Я 10.02 MB
  Для проведення науково-господарського досліду сформували три дослідні групи першу з яких укомплектували тваринами місцевої селекції червоної степової породи; а другу і третю імпортними тваринами: червоної литовської породи та чорнорябої литовської породи.
64895. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ У ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВАНИХ ЖИРІВ 329 KB
  Визначена мета обумовила вирішення наступних наукових задач: систематизувати теоретичні та прикладні аспекти визначення показників складу і якості та методів контролю в технології натуральних і модифікованих жирів...
64896. Оптимізація елементів технології вирощування топінамбура в заплавах степової зони Причорномор’я 246 KB
  З умов вирощування топінамбура практично не розроблені наступні питання: продуктивність культури залежно від ґрунтової родючості оптимальні строки збирання надземної маси і бульб у зв'язку з напрямком використання по застосуванню добрив рекомендації...
64897. РОЗРОБКА ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ З КВАЗІРЕЗОНАНСНИМИ ПРИНЦИПАМИ КОМУТАЦІЇ ДЛЯ ПЛАЗМОВОГО РІЗАННЯ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ 2.97 MB
  Основним компонентом комплексів для повітряноплазмового різання ППР є джерело живлення ДЖ від властивостей і характеристик якого безпосередньо залежить стабільність процесу різання а отже якість і точність вирізуваних заготівок...
64898. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В СОЦІОДІАГНОСТИЧНОМУ АСПЕКТІ 161.5 KB
  У сучасній науковій літературі наявний дефіцит рефлексії засобів діагностики ментального профілю соціальної системи їх структурації моделювання методологічних прийомів і технік які б чітко й конкретно констатували проблеми соціуму...
64899. Морфологія, тонка структура і властивості голчастого фериту при зміцнюванні будівельних сталей 5.41 MB
  Це стосується в першу чергу сталей які використовуються в будівельній індустрії і найбільш перспективні для успішної конкуренції з зарубіжними виробниками не тільки на внутрішньому але і на зовнішньому ринку. Такий напрямок розвитку співпадає також із загальносвітовою тенденцією спрямованою на підвищення рівня міцності...
64900. ТОНКІ ПЛІВКИ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ, ЛЕГОВАНІ ЄВРОПІЄМ ТА ІТРІЄМ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ 410.5 KB
  Останнім часом в оптоелектроніці намітився перехід до тонкоплівкових технологій через їх простоту та відносно низьку вартість. Найбільш перспективним матеріалом, як і в об’ємному виконанні, залишається кремній, завдяки дешевій та добре відпрацьованій інтегральній технології.