55883

Дисперсия света

Лекция

Педагогика и дидактика

Графически эта зависимость выглядит следующим образом: Зависимость показателя преломления вещества от частоты длины волны света или зависимость скорости световых волн от его частоты длины волны называется дисперсией света.

Русский

2014-03-30

171 KB

0 чел.

ЛЕКЦИЯ  № 4

10. Дисперсия света

Свет – это электромагнитная волна, которая в вакууме имеет  = с = 3108 м/с, а в любой другой прозрачной среде  < с.

 

Для слабомагнитных прозрачных сред  .  

Но под действием электромагнитного поля непроводящее вещество (диэлектрик) поляризуется.

Поляризованность диэлектрика – векторная физическая величина, равная суммарному дипольному моменту единицы объема диэлектрика:

  плечо диполя, а так как электроны в переменном электрическом поле будут совершать вынужденные колебания, тогда xm  амплитуда вынужденных колебаний электрона в поле электромагнитной волны.

Поляризованность связана с напряженностью электрического поля через электрическую восприимчивость диэлектрика

,

тогда

,

откуда

Из формулы, позволяющей вычислить амплитуду вынужденных колебаний (см. семестр 2 лекцию №13 формула (13-9)), найдем плечо диполя:

  (4-1)

Из этой формулы видно, что показатель преломления вещества зависит от частоты внешней электромагнитной волны. Графически эта зависимость выглядит следующим образом:

Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины волны) света или зависимость скорости световых волн от его частоты (длины волны) называется дисперсией света.

при  и  n  область нормальной дисперсии

при  и  n  область аномальной дисперсии

т. к.   = Т = , тогда

при  и  n  нормальная дисперсия

Следствием дисперсии света является разложение пучка белого света в спектр при прохождении света через стеклянную призму.

видимый свет нм.

Призматический спектр

Различия в призматическом и дифракционных спектрах!

При освещении белым светом на экране будут наблюдаться дифракционные спектры:  

дифракционный спектр.

PAGE   \* MERGEFORMAT3


n

1

0                               

EMBED Equation.DSMT4  

р

ф

Белый

к  ф   к  ф          б          ф  к   ф  к

белый


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73894. Ионная упругая поляризация 34.66 KB
  Но во внешнем электрическом поле катионы т анионы смещаются под действием кулоновских сил создавая полярную решетку с элементарными электрическими моментами. Если приложить электрическое поле то к упругой энергии заряженных частиц добавляется энергия накопленная ими в поле...
73895. Электронная тепловая поляризация 123.69 KB
  Тензоры упругости и податливости Приложенные извне механические напряжения Х упруго и обратимо изменяют форму кристалла происходит его деформация х. Поскольку xmn и Xmn тензоры второго ранга в анизотропных кристаллах или текстурах можно ожидать что каждая из девяти компонентов деформаций xkp индуктирована девятью компонентами тензора напряжения...
73896. Виникнення класичної буржуазної політичної економії в Англії. 32.5 KB
  Петті Уільям Петті 1623 1687 основоположник класичної політичної економії в Англії. Петті є неоднозначною. У своїх працях особливо ранніх Петті віддає данину меркантилізму. Отже на відміну від меркантилістів які використовували емпіричний описовий метод Петті заклав основи абстрактного методу в політичній економії.
73897. Зародження і проблеми суперечливого розвитку класичної буржуазії політекономії у Франції. 29.5 KB
  Буагільбер У XVII ст. Пєр де Буагільбер 1646 1714 засновник класичної політичної економії у Франції народився в Руані в дворянській сім'ї здобув гарну освіту займався певний час літературною діяльністю потім юриспруденцією. Особливості економічного розвитку Франції позначилися на формуванні економічних поглядів Буагільбера. 1696 Роздрібна торгівля Франції 1699 Міркування про природу багатства грошей і податків 1707 та інших Буагільбер виступає з гострою критикою меркантилізму.
73898. Виникнення політичної економії в Німеччині. Ф. Ліст, “Стара і нова” історичні школи В. Рошер, К. Кніс, Б. Гільдебранд, Г. Шмолер, В. Зомбард, Брентано 50.5 KB
  Німеччина XIX ст. — це країна, що складалася з політично й економічно відособлених держав, обєднаних у конфедерацію за національною ознакою. їхня економічна відособленість базувалась на феодальних відносинах
73899. Економічна думка Давньої Греції. 34.5 KB
  Проте Ксенофонт як захисник натурального господарства все ж помітив зрослий поділ праці в суспільстві хоча й заперечував об'єктивний недолік який випливав звідси потребу розгортання товарногрошових відносин. Зрівняльний розподіл у філософів та воїнів поєднувався з широким розподілом праці між всіма громадянами. Численні його праці охоплюють найрізноманітніші галузі знання: логіку психологію риторику етику поетику економіку фізику зоологію. Серед визначних його відкриттів у галузі економіки аналіз розвитку форм вартості в...
73900. Начала політичної економії та оподаткування 33 KB
  Давід Рікардо 17721823 рр. Рікардо покладена теорія вартості визначення вартості товару робочим часом. Рікардо і проблему усереднення прибутку та впливу застосованого капіталу на ціноутворення. Рікардо є те що він як і багато його попередників ототожнював робочу силу як товар з його функцією працею.