55962

The Ecological Problems of our Settlement

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Good afternoon, everybody! I am glad to see you at our ecological party which is called "A Boomerang". I am sure that everybody who has come here is indifferent to everything that is around us, and understands that the Earth is our home. Today we will discuss and try to solve the environmental problems of our settlement.

Английский

2014-03-31

34 KB

2 чел.

Урок – ділова гра

«The Ecological Problems of our Settlement.»

             Цілі уроку: активізувати вживання в мовленні лексичного матеріалу з        теми “Environment”; вдосконалювати навички діалогічного та монологічного мовлення; вчити висловлювати власну думку щодо проблем навколишнього середовища; практикувати у груповій роботі; виховувати свідоме ставлення до природи та необхідності її захищати.

          Обладнання: тематичні малюнки, висловлювання відомих людей з теми, аудіо запис класичної музики, комп’ютерна презентація з теми, дидактичний матеріал, папір, олівці.


                             
Lesson Plan.

  1.  Greeting. Aim.

        T. Good afternoon, everybody! I am glad to see you at our ecological party which is called "A Boomerang". I am sure that everybody who has come here is indifferent to everything that is around us, and understands that the Earth is our home. Today we will discuss and try to solve the environmental problems of our settlement. I hope by the end of our lesson you will be able to propose us some practical advice of saving our native place.

  1.  The main part of the lesson.

  1.  By the sounds of music, the presentation is shown on the computer.
  2.  Before the third slide do the spider scheme about environment.

                                             

3. T: I think that it’s time for us to act because nature needs our help.

*Well, you are divided into two groups. Give your group a name.  Give us the motto of your group.

4. T: Well, nature waits for our help, it needs it. The main problem of our reality is how to survive. And this problem deals not only with human beings, but with all living creatures.                       

   * Your task is to name the living creatures of our region that need our help.          You have one minute to think.

   5.  T: The ecological situation in Ukraine is not very safe. And our settlement     is not an exception.

* Your task is to discuss the environmental problems of our settlement. And prove them with the examples. You have three minutes to think.

 6.   T: Any kind of modern equipments can't replace clean water and air. A boomerang is the returning. That we give to nature, everything will come back to us.  How can we return previous cleanness and beauty of nature?  How to save its treasures for future generations? Let's discuss it all together in your groups.

* Your task is to write down on the list your propositions what we must do and what we mustn't do to keep our environment clean. You have two minutes to think.

  7. T: Another contest is called ''Sadness".

*Continue my sentence. '' I'm upset because…" You have one minute to think.

   T: Every business needs money. Just imagine that for solving the ecological problems the Verhovna Rada of Ukraine proposed one billion grn.

* Give your version of usage of this money. You have three minutes to discuss.  

 8.  T: One of the ways to save natural recourses is to recycle them. I think that you have seen the special logos for things that can be recycled.

*What things can be recycled and what new things can we have afterwards? It's the question for you to discuss. You have three minutes.

  9. T: As the quotation by Dalai Lama says: ”Mother planet is showing us the red warning light. Be careful. To take care of the planet is to take care of your own house.”

*To make the conclusion of our conversation I’d like to know what everybody of you will do to make our settlement better and saver to live in.

  1.  Homework.

Prepare projects on the topic “My settlement as I see it.”

  1.  Summing up.

Our lesson is over. I’d like to thank everyone for good work in the lesson, for your active participation in our discussion. As for your marks, you get…


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64302. ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ТРУБНИХ І ШТАНГОВИХ КОЛОН ДЛЯ БУРІННЯ ТА ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ 3.89 MB
  Проблема підвищення експлуатаційної надійності трубних і штангових колон для буріння та видобування нафти та газу нерозривно повязана з проблемою оцінки їх навантажування. Особливістю роботи елементів трубних і штангових колон є надзвичайно складний характер навантажування...
64303. ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА ЯК ФАКТОР РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ 328.5 KB
  Процес розподілу доходів є складною соціальноекономічною проблемою оскільки зачіпає інтереси всіх економічних суб'єктів. Економічне та соціальне значення проблеми розподілу доходів зумовлено впливом на рівень стимулювання продуктивної економічної поведінки макроекономічну рівновагу соціальну напруженість.
64304. КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 308 KB
  Транспортні системи, технології, машини, шляхи сполучення та багато інших підсистем та ланок, що забезпечують надання транспортних послуг населенню та організаціям, можна визначати як багаторівневу транспортну інфраструктуру.
64305. Процес високоточного вимірювання параметрів джерел електромагнітного випромінювання за допомогою малобазових пасивних радіотехнічних систем 15.73 MB
  Бурхливий розвиток нових технологій в галузях радіотехніки обчислювальної техніки і програмного забезпечення тенденція ускладнення структури сигналів джерел електромагнітного випромінювання ДЕВ підвищення їх скритності та ущільнення радіочастотного ресурсу...
64306. Лісівничо-селекційна оцінка півсібсових і сібсових потомств сосни звичайної в умовах західного полісся 248 KB
  Мета – вивчити мінливість вегетативних і насінних потомств сосни звичайної в умовах Західного Полісся за біометричними показниками, виявити ядерцеві характеристики меристем та на їх основі опрацювати методичні можливості проведення генетико-селекційної оцінки плюсових дерев і ранньої діагностики росту їх потомств.
64307. Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу 1.06 MB
  Метою роботи є розробка інформаційної технології територіального гідрохімічного моніторингу питної води. Обєктом дослідження є гідрохімічні процеси та показники стану питної води техногенно навантажених регіонів.
64308. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 772.5 KB
  Безперебійне перекачування природного газу неможливе без ефективної і надійної роботи газоперекачувальних агрегатів ГПА. В Україні Алжирі Росії та інших країнах налічуються тисячі одиниць ГПА різного типу потужності і конструкцій.
64309. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИДОБУВНИМИ КОМБАЙНАМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ШНЕКА 229 KB
  Це призводить до того що видобувні комбайни на тонких шарах при автоматичному управлінні працюють із заштибовкою шнека. Таким чином наукова задача дисертаційної роботи полягає у створенні інтегральної моделі яка описує процеси формування навантаження на шнеку та...
64310. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 1.19 MB
  В економічній теорії відбувається перехід до нової парадигми розвитку, що ґрунтується на інформації; змінюються погляди на простір і час. В інформаційній економіці провідну роль відіграє людський фактор, а отже, змінюються вимоги до побудови нових відносин у суспільстві.