55962

The Ecological Problems of our Settlement

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Good afternoon, everybody! I am glad to see you at our ecological party which is called "A Boomerang". I am sure that everybody who has come here is indifferent to everything that is around us, and understands that the Earth is our home. Today we will discuss and try to solve the environmental problems of our settlement.

Английский

2014-03-31

34 KB

2 чел.

Урок – ділова гра

«The Ecological Problems of our Settlement.»

             Цілі уроку: активізувати вживання в мовленні лексичного матеріалу з        теми “Environment”; вдосконалювати навички діалогічного та монологічного мовлення; вчити висловлювати власну думку щодо проблем навколишнього середовища; практикувати у груповій роботі; виховувати свідоме ставлення до природи та необхідності її захищати.

          Обладнання: тематичні малюнки, висловлювання відомих людей з теми, аудіо запис класичної музики, комп’ютерна презентація з теми, дидактичний матеріал, папір, олівці.


                             
Lesson Plan.

  1.  Greeting. Aim.

        T. Good afternoon, everybody! I am glad to see you at our ecological party which is called "A Boomerang". I am sure that everybody who has come here is indifferent to everything that is around us, and understands that the Earth is our home. Today we will discuss and try to solve the environmental problems of our settlement. I hope by the end of our lesson you will be able to propose us some practical advice of saving our native place.

  1.  The main part of the lesson.

  1.  By the sounds of music, the presentation is shown on the computer.
  2.  Before the third slide do the spider scheme about environment.

                                             

3. T: I think that it’s time for us to act because nature needs our help.

*Well, you are divided into two groups. Give your group a name.  Give us the motto of your group.

4. T: Well, nature waits for our help, it needs it. The main problem of our reality is how to survive. And this problem deals not only with human beings, but with all living creatures.                       

   * Your task is to name the living creatures of our region that need our help.          You have one minute to think.

   5.  T: The ecological situation in Ukraine is not very safe. And our settlement     is not an exception.

* Your task is to discuss the environmental problems of our settlement. And prove them with the examples. You have three minutes to think.

 6.   T: Any kind of modern equipments can't replace clean water and air. A boomerang is the returning. That we give to nature, everything will come back to us.  How can we return previous cleanness and beauty of nature?  How to save its treasures for future generations? Let's discuss it all together in your groups.

* Your task is to write down on the list your propositions what we must do and what we mustn't do to keep our environment clean. You have two minutes to think.

  7. T: Another contest is called ''Sadness".

*Continue my sentence. '' I'm upset because…" You have one minute to think.

   T: Every business needs money. Just imagine that for solving the ecological problems the Verhovna Rada of Ukraine proposed one billion grn.

* Give your version of usage of this money. You have three minutes to discuss.  

 8.  T: One of the ways to save natural recourses is to recycle them. I think that you have seen the special logos for things that can be recycled.

*What things can be recycled and what new things can we have afterwards? It's the question for you to discuss. You have three minutes.

  9. T: As the quotation by Dalai Lama says: ”Mother planet is showing us the red warning light. Be careful. To take care of the planet is to take care of your own house.”

*To make the conclusion of our conversation I’d like to know what everybody of you will do to make our settlement better and saver to live in.

  1.  Homework.

Prepare projects on the topic “My settlement as I see it.”

  1.  Summing up.

Our lesson is over. I’d like to thank everyone for good work in the lesson, for your active participation in our discussion. As for your marks, you get…


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43668. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА САЙТА ФИТНЕС-КЛУБА 15.44 MB
  Обратите внимание, как мы структурировали тэги по строкам (с помощью клавиши Enter) и какие сделали отступы (клавишей Tab). В принципе не важно, как вы структурируете ваш HTML-документ. Но, для облегчения чтения кода, настоятельно рекомендуем структурировать ваш HTML с помощью перевода строк и отступов, как в нашем примере.
43669. Изучение особенностей отражения в учете договоров финансовой аренды (лизинга) 1.2 MB
  Лизингодатель представляет собой хозяйствующий субъект (лизинговая компания, банк и т.п.) или индивидуального предпринимателя, осуществляющего лизинговую деятельность, т.е. передачу по договору в лизинг специально приобретенного для этого имущества. Иначе говоря, лизингодатель — это арендодатель данного имущества
43670. Підвищення надійності різання деревини за рахунок удосконалення електричної схеми шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих технологій 4.8 MB
  Одним з основних видів різання деревини є пиляння. Це операція ділення деревини на частини багаторізцевими зубчастими інструментами  пилками, які здатні видаляти з колоди або заготовки шар деревини, перетворюючи її в стружку. Існує три основних види пил - рамні, стрічкові і дискові. Стрічкові пили представляють собою сталеву нескінченну (у вигляді кільця) смугу з зубами на одній (рідше двох) кромці.
43671. ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С МОЛОДЕЖЬЮ 14-18 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 584.5 KB
  Психология юношеского возраста – один из самых сложных и наименее разработанных разделов возрастной психологии. Еще в 20-е годы Л.С. Выготский отмечал, что в психологии юношеского возраста значительно больше общих теорий, чем достоверно установленных фактов.
43672. Інвентаризація інформаційних активів 82.46 KB
  Оглядова частина Визначення поняття інформації. Термін цінність інформації перш за все визначає саме поняття інформації а вже потім її цінності. Єдиного визначення інформації на даний час немає. Труднощі що виникають при спробах знаходження єдиного та вичерпного визначення інформації цілком зрозумілі: поняття інформація являється одним з первісних філософських понять таких як матерія свідомість час простір та ін.
43673. Разработка программного модуля расчета статистических данных «Statistics» для Web – приложения «Office Planning System» 1.25 MB
  Данный дипломный проект посвящен разработке программного модуля расчета статистических данных Sttistics для Web приложения Office Plnning System. В данной пояснительной записке к дипломному проекту содержится подробное изложение всех этапов разработки программного модуля: изучение предметной области; постановка задачи включающая в себя анализ требований предъявляемых к программному модулю расчета статистических данных Web приложения Office Plnning System ознакомление с архитектурой Web приложения изучение...
43674. Розробка системи автоматизації виробництва соняшникової олії 122.04 KB
  Системи управління, побудовані на основі використання пристроїв програмного і логічного управління з “жорсткою” логікою функціонування консервативні до зміни структури і алгоритмів управління. Необхідність модифікувати систему в процесі експлуатації призводить до значної витрати
43675. Международный договор 40 KB
  Понятие МД – это соглашение между субъектами МП относительно возникновения, прекращения, изменения взаимных прав и обязанностей.
43676. Технологічний процес доставки небезпечних вантажів ТОВ «Вест Експрес» 737.26 KB
  Головною задачею автомобільного транспорту являється своєчасне якісне і повне задоволення народного господарства і населення в перевезеннях. Для ефективного її рішення необхідно: забезпечити розвиток єдиної транспортної системи країни прискорити створення та запровадження сучасної техніки та технологій підвищити темпи оновлення рухомого складу; ширше застосовувати прогресивні методи перевезення вантажів розвивати і вдосконалювати централізовані автомобільні перевезення підвищити ефективність використання автотранспортних засобів...