55995

Реалізація проекту «Школа Віри в себе»

Курсовая

Педагогика и дидактика

Вони дозволять вже у молодшому шкільному віці через комфортно побудоване навчання сформувати здібності особистості до самовдосконалення саморозвитку самопізнання. Педагоги отримають відповідь як зробити щоб кожна дитина вірила в свої сили викладалась на повну силу своїх інтелектуальних можливостей та виросла впевненою в собі людиною поступово за час навчання в Школі віри в себе набувала вміння вчитись вірячи у власні сили та впевнено набуваючи загальнолюдські уміння та навички. Реалізація проекту Школа Віри в себе...

Украинкский

2014-04-02

1.18 MB

1 чел.

Школа віри в себе. Методичні рекомендації щодо реалізації освітнього проекту / Н.Г. Власенко. – Срібне,             Срібнянська ЗОШ І – ІІІ ступенів, 2012 – 52с.

Рецензенти

В. П. Антипець  –   кандидат педагогічних наук, доцент          завкафедри  дошкільної  та початкової  освіти ЧОІППО       імені К.Д Ушинського

Бурнос Віктор Володимирович, завідувач відділу  дошкільної   та початкової  освіти  ЧОІППО   імені К.Д. Ушинського  

Власенко Н.Г.  Школа віри в себе. Методичні рекомендації

Методичні рекомендації містять систему роботи та додатки  щодо практичного впровадження в практику роботи школи освітнього проекту «Школа віри в себе». Вони дозволять вже  у молодшому шкільному віці через комфортно  побудоване навчання сформувати здібності особистості до самовдосконалення, саморозвитку, самопізнання. Педагоги отримають відповідь, як зробити, щоб кожна дитина вірила в свої сили, викладалась на повну силу своїх інтелектуальних можливостей та виросла впевненою в собі людиною, поступово за час навчання в «Школі віри в себе», набувала  вміння вчитись, вірячи у власні сили та  впевнено набуваючи загальнолюдські уміння та навички. Теоретичним підґрунтям реалізації освітнього проекту є  точка зору науковців   Д. Б. Ельконіна — В. В. Давидова про цілеспрямовану навчальну діяльність учня.  Завдяки впровадженню «Школи віри в себе» виховуємо, навчаємо, розвиваємо Особистість впевнену, розумну, досконалу. Методичні рекомендації  стануть у нагоді вчителям початкових класів.


ЗМІСТ

 1.  Вступ
 2.  Система роботи вчителя початкових класів

Власенко Ніни Григорівни.

Освітній проект «Школа віри в себе»

 1.  Майстер-клас

4.     Реалізація проекту «Школа Віри в себе»

 •  Урок навчання грамоти в 1 класі

Тема. Звуки і букви. Алфавіт. Розташування

слів в алфавітному порядку. Робота зі словником.

 •  Урок української мови 4 клас «Текст – опис»
 •  Урок – роздум  «Добро починається з тебе»
 •  Що містить  мій зошит для майбутніх першокласників

«Хочу до школи»

 •  Зміст брошури « Поради з досвіду для учителів – колег»
 1.  Результати  впровадження освітнього проекту  

       «Школа віри в себе».

 1.  Використана  література


Вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії,

вчитель-методист,

відмінник освіти України

Мета освітнього проекту «Школа віри в себе»

Мета – створення «Школи віри в себе» на базі   педагогіки спілкування, адже базова потреба дитини молодшого шкільного віку — це потреба у захисті, любові та постійній підтримці з боку дорослих. Ми відповідаємо за найдорожче — розум та душі майбутніх громадян країни.

«Школа віри в себе» має вектор системи «Розвивальне навчання». Вона  розроблена вітчизняною психолого-педагогічною наукою, становить один із напрямків трансформації початкової шкільної освіти. Головною метою «Розвивального навчання» є формування, вміння вчитися — загальної здібності, що дозволяє учням у майбутньому самостійно оволодівати будь-якими знаннями.

В основу формування особистості мають лягти передусім ідеї гуманістичної парадигми особистості орієнтованої освіти та виховання.

Мета особистісно орієнтованої гуманної освіти – не сформувати, й навіть не виховати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації.

Головним знаряддям суспільства у вихованні особистості є школа. Саме вона повинна допомогти дитині визначитися не лише у тому, ким бути, а й у тому, яким бути. Головне — як жити, як влаштовувати свій індивідуальний спосіб життя, вибрати режим інтелектуального, емоційного навантаження, спосіб подолання труднощів і перешкод.

Завдання освітнього проекту «Школа віри в себе»:

•   виховання духовності, становлення моральних орієнтирів;

• розвиток самостійного мислення дитини, її індивідуальних творчих здібностей;

• формування емоційного комплексу особистості, зокрема розвиток таких рис, як співчуття, доброта, справедливість, совісність, сприймання краси, терпимості, розуміння радості того, хто поряд, почуття особистої гідності і гідності іншої людини.

 •  створення випереджаючої ситуації, надання можливості заглянути в майбутнє.

Дитячий світ особливий. Діти живуть своїми уявленнями про добро і зло, честь і безчестя, людську гідність. У них — свої критерії красивого, у них — свій вимір часу. У дитинстві день — наче рік, а рік — ціла вічність.

Не кожен може залишитися в казковому світі назавжди. Це вдається тільки тій людині, яка присвячує себе дітям, стає вчителем, вірним другом, товаришем для дітей. Учитель не веде їх по життю, як усі кажуть (кожний сам виходить на дорогу), а живе разом з дітьми у країні дитинства і ніколи з неї не виходить. Учитель — не професія, а стан душі.

Немає в суспільстві більш діалектичного й багатогранного явища, ніж школа. Для того, щоб навчальна діяльність стала універсальним методом навчання в розвивальному навчанні, необхідно перш за все сформувати відповідні мотиви у дитини.


Очікувані результати:

•   формування теоретичної  свідомості  та мислення;

•   співпраця з дітьми, коли подаються не  лише знання, вміння й навички, але й способи розумових дій.

Проект «Школа віри в себе» - це реалізація   цілеспрямованої навчальної діяльності, яка    відрізняється від інших видів навчальної діяльності насамперед тим, що спрямована на отримання не зовнішніх, а внутрішніх результатів, на досягнення теоретичного рівня мислення.

Тому, маючи науковим та теоретично – практичним підґрунтям теорію розвивального навчання, мій проект «Школа віри в себе» передбачає ЦНД — особливу форму активності дитини, спрямовану на зміну самого себе як суб'єкта навчання, на виховання впевненості у власних силах та бажання здобувати все нові та нові знання, бажання вчитись усе життя і вчитись Добру, Справедливості, Красі.

Будь-яка діяльність учнів — це розв'язання проблемних завдань. Тому основним засобом, яким повинен володіти вчитель розвивального навчання, є постановка завдань і організація їх розв'язання.


Вступ

Творче впровадження досвіду  - це розвиток педагогічних ідей, а також формування  власних педагогічних переконань.

В.О. Сухомлинський

Ідею проекту «Школи віри в себе»  можна висловити таким чином: у молодшому шкільному віці через комфортно для  побудоване навчання у  особистості формуються  здібності до самовдосконалення, саморозвитку, самопізнання. За час навчання в молодших класах  дитина набуває вміння вчитись, вірячи у власні сили.

Мені, як педагогові, імпонує точка зору науковців   Д. Б. Ельконіна —           В. В. Давидова про цілеспрямовану навчальну діяльність учня.

Актуальність проекту визначена тим, що українське суспільство на сучасному етапі розвитку має особливо гостру потребу в самостійних, відповідальних, творчих особистостях, що усвідомлюють свою суб’єктність. Така людина здатна реалістично оцінювати життєву ситуацію, її джерела, ставити перед собою прогресивні цілі, знаходити ефективні засоби для їх досягнення.

Розвивальний підхід базується на теорії навчальної діяльності Д.Б.Ельконіна - В.В.Давидова і практично втілює ідеї про роль випереджаючого навчання у розвитку психіки і про залежність результатів розвитку від змісту й способу організації навчальної діяльності.


Система роботи вчителя початкових класів

Власенко Ніни Григорівни.

Проект «Школа віри в себе»

Працюю в школі давно із великим задоволенням. Кращої професії, ніж вчитель початкових класів, не знаю. Адже дитина приходить до школи, сподівається на мене, на мою підтримку, на мою допомогу.

Як зробити, щоб кожна дитина вірила в свої сили, викладалась на повну силу своїх інтелектуальних можливостей та виросла впевненою в собі людиною?

Ось що турбує мене протягом всієї педагогічної діяльності. Хочу, щоб кожна особистість, з якою мала щастя я спілкуватись, була щасливою.

З роками перечитано багато методичної літератури, застосовано немало методичних прийомів, технологій. До снаги  мені та дітям – навчання в площині розвивального навчання. На основі ідеї розвивального навчання та власного багаторічного досвіду виникла власна навчально – виховна система  «Школа віри в себе». На сьогодні напрацьовані ідеї втілення освітнього проекту:

Своєрідність навчальної діяльності дітей у «Школі віри в себе» не у засвоєнні знань і вмінь, а в самозміні дитини. При цьому школяр свідомо сприймає навчальну діяльність як особливу діяльність, особисту мету.

Проект «Школа віри в себе» молодших школярів може успішно функціонувати за пошуково-дослідницької навчальної діяльності, яка розпочинається з формулювання для учнів навчального завдання, що вимагає від них якісно нового розуміння аналізу ситуації і своїх дій.

Внесення елементу дослідження в навчальну діяльність сприяє вихованню в школярів активності, ініціативності, допитливості, розвиває їхнє мислення, заохочує потребу дітей у самостійних пошуках.

Для реалізації проекту мені необхідно було  не лише адаптувати її до конкретної навчальної ситуації, а й забезпечити принципово інший тип взаємодії з учнями.

У освітньому проекті «Школа віри в себе» навчальне завдання вимагає від учителя й учнів пошуку способів здійснення конкретної дії. Спільний пошук передбачає не поділ функцій між ними, а виокремлення послідовних етапів розв'язання навчального завдання.

Носієм навчальної діяльності є її суб'єкт. У молодшому шкільному віці, для якого характерні втрата безпосередності у соціальних відносинах, переживання, пов'язані з оцінюванням і контролем, особливо гостро відчувається потреба в самооцінці, самоствердженні та самореалізації. Становлення і розвиток їх відчутно пом'якшує перехід дитини в новий психологічний період її життя, робить його результативнішим.

Проект «Школа віри в себе» розкриває широкі можливості для розвитку самооцінки учня, допомагає усвідомити себе як суб'єкта, що саморозвивається, самостійно здобуває знання. Навчальна діяльність потребує рефлексії - оцінки того, ким учень був і ким став, яких результатів і завдяки чому досягнув, які труднощі відчуває і як їх долати.

Об'єктами самооцінки уміння вчитися є мотивація (інтерес до пізнання світу і завдяки цьому зміна себе), навчальні дії як складова навчальної діяльності, співробітництво (уміння спілкуватися, дотримуючись моральних норм, уміння вдумливо працювати) і деякі особистісні якості.

Проект «Школа віри в себе» передбачає викладання  у початкових класах таким чином, що учням пропонується засвоїти спершу загальні наукові поняття, а згодом - часткові.


Майстер - клас

З метою популяризації освітнього проекту «Школа віри в себе» серед колег – педагогів  впроваджено майстер – клас. Заняття проводяться щомісяця за погодженим з Срібнянськм РМК планом:

№ п/п

Зміст роботи

Домашнє завдання

1 заняття

Педагогічний тренінг «Розвивальні можливості уроку»

Мета. Створити атмосферу єднання, радості від спілкування та досягти розуміння стилю спілкування кожного учасника.

Опрацювати методи навчання

Визначити власні критерії порівняння різних методик

2 заняття

 Школа розумних пальчиків.  Креативні техніки малювання

Мета. Викликати захоплення людьми, які з майстерністю передавали красу навколишнього в своїх творах, викликати бажання робити впевнені кроки у світ мистецтва.

Оволодіти креативними техніками малювання

3 заняття

«Обери позицію»

Тренування уяви

Мета. Вчити продуктивному творчому мисленню. Розробити розвивальні ігри для можливого застосування в школах.

Розробити вправи для тренування уяви

4 заняття

Працюємо за формулою « Я вже творець + ти творець» Феєрверк нестандартних уроків

Мета. Дослідити та охопити увагою різні нестандартні уроки, переконатись у необхідності їх використання у педагогічній практиці.

Розробити сценарій навчальної гри «Спільний проект»

5 заняття

Казкотерапія в початковій школі

Мета. Виховувати повагу до казки, оцінити значення творчості  в духовному житті особистості.

Дослідження «Казка в дидактичній та виховній співпраці»

6 заняття

Метод ПРЕС

Плюси і мінуси інтерактивного навчання

Мета. З’ясувати види інтерактивних методів  та навчитися обертати їх ні негативні аспекти в позитивні

Практична робота

Урок із застосуванням методу ПРЕС

Розробити план уроку з застосуванням інтерактивних методів навчання

7 заняття

Ток – шоу  «Перлини інноваційних технологій у моїй педагогічній практиці»

Мета. Навчитися виступати перед колегами, переконувати, вчитись слухати і бачити позитивне  у досвіді інших

Підготувати план уроку із застосуванням інтерактивних технологій.

8 заняття

Створення ситуації співпраці на уроці

Мета. Навчитися створювати на уроці ситуацію, сприятливу для спільної роботи учнів, що дозволяє опанувати велику кількість інформації за короткий час.

Підготувати пропозиції до практичних рекомендацій

9 заняття

Практична робота

Підготовка практичних рекомендацій для вчителів початкових класів по впровадженню набутого в «Школі віри в себе»

Пропозиції для практичних рекомендацій

Образотворчим мистецтвом, художньою творчістю видатних художників ми цікавимося змалку. В нашій дитячій душі виникає захоплення людьми, які з такою майстерністю передавали навколишню красу у своїх творах.

Спостерігаючи за навколишнім світом, ми з радістю беремо олівець, чистий папір і намагаємося намалювати все, що сподобалося. Але... виходить не завжди те, що хотілося б побачити! Твердо переконана на власному багаторічному досвіді, що доступні техніки допомагають дитині успіху, активізувати свою творчість. 

Малювання гелевою чорною пастою «Дощик»

Малювання гумкою

Матеріали та інструменти: аркуш паперу, простий олівець, гумка. Що буде, якщо три, три та три? Не відгадали? Це ж величезна дірка! І з'явилась вона через гумку...

Не сподобався Олівчику білий колір паперу. Вирішив перетворити його у сірий: активні штрихи почали швидко і щільно лягати на поверхню Аркуша.

                        

Образився Аркуш на Олівця, засумував: "Як тепер діти малюватимуть?"

Та раптом з'явилася Гумка. Весело посміхнулась і давай витанцьовувати на сірому полотні.

Воскографія. Малювання свічкою. Гра "Піжмурки зі свічкою ": намалюй за допомогою свічки композиції "Дивовижні звірі", "Ялинка", "Нічне місто"

Плямографія. Матеріали та інструменти: аркуш паперу, пензлик, акварельна фарба, трубочка для коктейлю.

      

Малювання активованим вугіллям

Матеріали та інструменти:  аркуш білого паперу, активоване вугілля, серветки.

Малювання пальцем, долонькою

                    

Техніка набриску

Матеріали та інструменти: аркуш паперу, гуаш, лінійка, зубна щітка, серветка, паперові силуети або листя з дерев.

Колографія. Малювання ковпачком

Матеріали та інструменти: аркуш паперу, фарби, ковпачок.

Малювання дитячою соскою

Монотипія – вид друкованої графіки. Матеріали та інструменти: скло із стесаним краєм, акварелі, малюнок – зразок.

Тепло дитячих рук заряджає аркуш позитивними енергетичними імпульсами. Тому робота викликає творчі, розумні емоції.

Тренування уяви. Розвивальні ігри

Мета. Вчити продуктивному творчому мисленню. Розробити розвивальні ігри для можливого застосування в школах.

Пропозиції для практичних рекомендацій

Уява закладає підґрунтя здатності робити відкриття, знаходити нові шляхи розвитку техніки та технологій, способи розв'язання задач і проблем.

Серед молодших школярів є діти, які випереджають своїх ровесників у розвитку почуттів, підсилених уявою. Такі діти:

•  відчувають межу між невідомим і відомим;

•   здогадуються, що десь там, за «межею», є щось загадкове, дивовижне;

•   уявляють картину майбутнього, прагнуть визначити, оволодіти ним;

•   намагаються зробити щось дивне для людей, користуючись почуттям

гармонії;

•  стверджують діями свою значущість, самоцінність.

Уява може не тільки забезпечити процес учіння, але й розвиватися під час правильно організованої навчальної діяльності. Тренування уяви,  мислення, уваги, пам'яті й інших пов'язаних з уявою психічних функцій, ґрунтуються на використанні задач «відкритого типу», тобто таких, що мають не одну відповідь.

Уява – це процес побудови образу продукту діяльності ще до його виникнення, а також створення програми поведінки у тих випадках, коли проблемна ситуація характеризується невизначеністю. Уява допомагає знайти вихід в проблемній ситуації, коли мислення недостатньо.

Вправи для тренування уяви:

-  Конструювання. Мета:  побудова з різних геометричних фігур силуетів тварин, рослин, людей, різних предметів, геометричних фігур більшого розміру.

Цікава у цьому плані гра «Тангам».

Конструювання з паличок однакової довжини. Міркують, уявляють, чи можливо побудувати трикутник з двох паличок?  

 •  Складання слів із набору букв, багатоскладового слова.
 •  Три слова. Із пропонованих трьох слів  якнайскоріше скласти найбільшу кількість речень, щоб входили всі три слова, утворюючи  зв’язну розповідь. Добре, щоб речення були б дотепними.

-     Кола на воді. Автор ідеї – Джанні Родарі. Коли у воду кинеш камінь, від нього по воді розходяться кола — чим далі кинеш, тим більше їх буде й тим більшого вони будуть діаметру. Так і слово, запавши в голову, може викликати багато асоціацій, різні порівняння, спогади, уявлення, образи. На кожну літеру  даного слова – нові слова, речення.

 •  Фантастичні гіпотези.  Техніка дуже проста. Вона виражена у формі запитання: «Що було б, якби?» Виготовляємо 40 однакових карток, на яких пишемо 20 іменників і 20 дієслів. Для постановки запитання беремо будь-які дві картки: одну з іменником, другу — з дієсловом. Їх сполучення і дає гіпотезу, на основі якої можна працювати.  Формується гіпотеза: «Що було б, якби м'яч став живою істотою?»
 •  Відновлення образів художнього твору. Мета: розвивати уяву, спостережливість, оперативну пам'ять, образне мислення. Читаємо один раз уривок тексту. Потім даємо завдання: уявити й намалювати ті предмети, про які йдеться. Обов'язково треба передати їх

колір, розмір, форму, розташування. Після виконання завдання дитина може уважно перечитати текст і зробити другий малюнок. Цю роботу слід повторити через два тижні, текст потрібно взяти інший.

 •  Малюнок кількома руками. Групова гра Мета: розвивати вміння пов'язувати уяву та емоції. Всім учасникам пропонуємо уявити який-небудь образ. Потім один учасник на аркуші (чи на дошці) малює окремий елемент задуманого образу. Другий учасник, обов'язково враховуючи цей елемент, продовжує зображення, малюючи елемент зі свого образу. Так роблять й інші учасники. Кінцевий результат найчастіше буває дещо абстрактним, оскільки жодна з форм замислу не завершена. Але, як правило, результат мало цікавить дітей. Задоволення приносить процес виконання завдання, а також неочікуваність

і відкриття нового змісту на кожному етапі роботи.

Чудовими для розвитку уяви є ігри    «Танець», «Стежинка», «Пантоміма», «Оживлені картини», «Винахідник»,         «Перетворення».

Особливо значимою роботою в напрямку формування креативного мислення, уяви  буде робота з літературним твором, казкою, віршем: продовжити  твір, змінити кінцівку, додати  героїв.

Величезне поле фантазії  для творчого мислення і педагогів. Уяву розвинути може тільки вчитель, який сам здатен фантазувати.

Реалізація проекту «Школа віри в себе»

При «проектуванні» уроку необхідно дотримуватись певних етапів роботи на уроці.

1. Етап постановки навчальної задачі — це найважчий момент роботи

1)  Створення «ситуації успіху».

2)  Виникнення ситуації «інтелектуального конфлікту».

3)  Фіксація місця «конфлікту» в графічно-знаковій формі.

4) Формулювання навчальної задачі учнями та вчителем у словесній формі.

2. Етап розв'язання навчальної задачі

1)  Перетворення умови задачі.

2)  Моделювання.

3)  Перетворення моделі.

3. Етап розв'язання окремих задач, звідки випливає і технологія уроків

1)  Урок постановки навчальної задачі.

2)  Урок моделювання.

3)  Урок конструювання (способу, поняття).

4)  Конкретизація поняття.

5)  Урок контролю. Він має свої підтипи:

а) тестово-діагностичний (старт);

6) самостійна робота;

в) перевірна робота;

г) контрольна робота;

д) тестово-діагностичний (фініш).

6)  Урок оцінювання. Підтипи:

а)  еталон оцінки;

б)  урок соціальної значимості.

Окрім названих типів уроків, які ставлять на меті формування навчальної діяльності в учнів через оволодіння системою науково-теоретичних понять, є ряд уроків, які ставлять на меті інше. Це уроки засвоєння колективних і діалогових форм навчання.

Урок навчання грамоти в 1 класі

Тема. Звуки і букви. Алфавіт. Розташування слів в алфавітному порядку. Робота зі словником.

Мета: Закріпити і поглибити знання учнів про звуковий склад слова, розвивати уміння розпізнавати звук і букву; формувати уявлення  про роль звуків у розпізнаванні  лексичного значення слів; повторити алфавіт; формувати вміння користуватись  словником, підручником, зв’язано висловлюватись.

Обладнання: Таблиця «Алфавіт», орфографічні  словники для учнів, таблиця «Український рушник», індивідуальні дидактичні картки для дітей.


Хід уроку

І. Формування навчального завдання. Мотивація навчальної діяльності.

- Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему, говоритимемо про…А про що, ви скажете самі, коли послухаєте цю казку:

Було це дуже давно. Жили собі в незвичайному царстві звуки. Все було б добре, коли б у їхньому царстві панував закон – порядок. Незадоволені стали звуки від того, що вимовляли їх так, як кому заманеться. А букв тоді ще зовсім не було.

От вирішили звуки обрати собі царя. Голосні вибрали собі [а],  Приголосні - [б]. кому з них бути королем? Почалися суперечки. Приголосних було більше, тому вони перемогли.  Царем  став [б]. Він сильніше любив приголосних, догоджав їм. Коли збирав звуки на раду, то Приголосні садив на найпочесніші місця. А Голосні завжди сиділи десь в куточку.

Не захотіли Голосні терпіти приниження. Змовилися вони й утекли. У царстві стався переполох, замість слів виходили якісь дивні звукосполучення.

Зрозуміли Приголосні, що без Голосних їм не обійтись. Пішли вони на розшуки. А щоб швидше закінчити пошуки – написали оголошення, намалювавши себе та своїх друзів:

 

Коли Голосні побачили оголошення, то враз здогадались, що мало бути на місці пропусків. Кожен Голосний звук намалював себе.

А щоб жити у злагоді, обрали царем Алфавіт.

ІІ. Навчальні дії. Бесіда:

- Яке звернення вийшло?

- Спробуйте відтворити! ( Діти зачитують).

- Чи  здогадалися ви, що вивчатимемо на сьогоднішньому уроці? (Звуки, букви, алфавіт).

- Пригадаймо, що ми знаємо про звуки та букви.

- З чого складається слово? ( Зі звуків).

- Для чого служать букви? ( Для позначення звуків на письмі).

Каліграфічні вправляння:

РРР ви ши ний ва ник руш – здогадалися, що за слова можна скласти з літер?

Наша класна кімната прикрашена рушниками. ( Розгляд).

Як співається в пісні ( діти підспівують):

«Рідна мати моя, ти ночей не доспала,

Ти водила мене у поля край села.

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала

І рушник вишиваний на щастя, на долю дала».

Робота  групами  з таблицею та картками «Український рушник»

Читання, осмислення, стислий переказ, виокремлення голосних, приголосних звуків. Запис слів – назв предметів  в алфавітному порядку.

ІІІ. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу

Робота в групах. Виконання вправ 77 – 81. Висновок: у слові має значення кожен звук. Заміна одного звука іншим може змінити значення цілого слова.

ІV. Підсумкова рефлексія

- Що нового навчилися?

- Для чого служить алфавіт?

- Чим позначаються звуки мовлення на письмі?

V. Домашнє завдання.

Вправа 83 – пояснення виконання.


Урок навчання грамоти в 1 класі

Тема. Якого кольору земля?

Мета. Закріпити і поглибити знання учнів про звуковий склад слова;  вміння читати слова та речення; формувати навички правильного інтонаційного  читання  речень; розвивати усне мовлення, мислення, увагу; виховувати в дітей повагу до мами та бажання виконувати всі її поради - мудрі та потрібні; формувати читацькі та естетичні смаки, пробуджувати бажання самостійно читати.

І. Створення ситуації «успіху». Читання записаних на дошці слів. Порівняння їх лексичного значення, семантики.

ІІ. Створення ситуації «розриву». Читання оповідання «Корисна розмова» («Післябукварик»). Тлумачення дітьми слова «корисна».

ІІІ. Формування навчальної задачі.

 1.  Чому така назва твору? – перше читання вчителем оповідання.
 2.  Читають учні. Гра «Мікрофон»
 3.  Робота в парах, групах  – відповіді на запитання  до тексту.

VІ. Моделювання способу.

Читання оповідання Є.Гуцала «Якого кольору слова?»

VІІ. Перевірка способу – малювання усвідомлених об’єктів за кольорами.

 VІІІ. Рефлексивний контроль:

Що розповісте мамі й татові по урок?

Урок української мови 4 клас «Текст – опис»

Мета:  Повторити вивчене про текст; навчитись складати тексти;
              визначати ознаки тексту-опису; збагачувати  словниковий запас.

І. Формування навчального завдання. Мотивація навчальної діяльності.

Ти вже знаєш, що текст – це речення, що пов`язані між собою за змістом.
Вчені виділяють три види текстів, вони залежать від мети і змісту висловлювання і поділяються на:

1)Текст-розповідь

2)Текст-опис

3)Текст-міркування (роздум)

Текст-опис – це перелік одночасних або сталих ознак предмета, явища.

1)    ЗАГАЛЬНЕ ВРАЖЕННЯ ВІД ПРЕДМЕТА –

2)    РОЗКРИВАЮТЬСЯ ОЗНАКИ ПРЕДМЕТА, ВКАЗУЄТЬСЯ ЙОГО ЗНАЧЕННЯ, ДАЄТЬСЯ ОЦІНКА

ІІ. Навчальні дії

Прочитай приклад такого тексту.

Яка полуниця гарна і різна! Ось одна ягідка. У неї часточки, як у мандарина. Тільки часточки ці опуклі, а сама ягода не кругла, а витягнута. А інша полуничка немов маленьке червоне яблучко. У кожної ягідки зелений комірець. Дуже красиво!
Чому цей текст можна назвати описом? Які характерні ознаки цього тексту?

Прочитай уривок тексту.

ВЕСНЯНЕ РІЗНОБАРВ`Я

Стелиться вранці долами легкий туман, неначе невгамовний серпанок. Дні стоять блакитні, сонячні. Повітря бадьорить, чарує, бентежить… Це веслує з вирію весна. Все живе відчуло на собі її ніжний подих. Ясноока чарівниця посилає на землю своїх дітей – стрімкі та веселі промені. Ось брати-промінчики дісталися до лісу. Застрибали вони по землі, кущах, деревах… Немов зелені метелики, затріпотіли на гілках маленькі листочки. Земля вкрилася духмяним і різнобарвним килимом. Яке чудове весняне цвітіння! Тягнеться до сонця ніжний первоцвіт. Пробудилася від сну і розкрила свої пухнасті пелюстки сон-трава. Посміхаються довгожданій весні ряст і калюжниця. Вплітає свій гул у райдужний святковий передзвін маленька бджілка. Вона переможно несе у вулик свій перший здобуток, квітковий нектар, під супровід чудових пташиних пісень, дивного передзвону весняних квітів. Райдужні килими квітів – це чарівна картина весни-матінки.До якого типу відноситься цей текст? Чи можемо цей текст віднести до двох типів текстів одночасно (тексту-розповіді та тексту-опису)?

Прочитай уривок тексту-опису та добери до нього заголовок.
Сьогодні, коли хочете, я розповім вам про ведмежатко. Воно

ІІІ. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу

ЯК СКЛАСТИ ТЕКСТ-ОПИС

(візьми цей план дій собі на озброєння, він допоможе тобі скласти текст).

1.Виділити ознаки предмета.

2.Подумати, яких слів можна вжити, щоб опис був точним і яскравим, які порівняння використати.
3.Заголовок тексту.

Склади текст-опис за темою «Грибна пора» за планом.

А зараз пограємо в гру. Розглядай малюнок протягом декількох секунд, намагаючись запам`ятати все, що на ньому зображено, а потім прибери його або затули аркушем.
Перелічи спочатку всі літери, а потім – геометричні фігури, у які вони вписані.
ІV. Підсумкова рефлексія

1.Пригадай, що таке текст? 2.Які бувають типи текстів?

3.Як скласти текст-опис?

Урок української мови. 4 клас

Тема: Граматичні значення роду, числа й відмінка слів-назв ознаки, їхня тотожність і залежність значенням слів-назв предметів

І.  Ситуація «успіху»

1. Згрупуйте слова за виконуваною «роботою».

Слова-назви предметів (іменники), слова-назви ознак (прикметники), слова-назви дій (дієслова). «Роботу» слів не називаю. До цього висновку діти повинні дійти самостійно, прочитавши слова, записані на дошці.

Зелений, стіл, небо, молоді, шиє, добра, читати, словом, подають, широке.

— Прочитайте групи слів. Яку «роботу» виконує кожна група? Як ви це взнаєте?

2. Визначте граматичні значення таких слів: зошиту, дітям.

Учні виконують завдання самостійно, потім читають його і коментують.

3. Запишіть речення, розкривши дужки.

Речення записані на дошці. Учні: читають їх. Розповідають, про якого Ярослава йдеться. Пояснюють, як змінять слова, записані в дужках, і чому саме так. Потім самостійно їх записують.

Ярослав любив (книга). Він зібрав багато (писар). Вони перекладали (книга) з інших мов на слов'янську (мова).

Учитель. Що ви вже вмієте робити зі словами-назвами предметів?

Учні. Визначати їх «роботу» (належність до частини мови), граматичні значення слів-назв предметів, змінювати іменники за числами та відмінками, визначати в них рід» розбирати за будовою.

4. Прочитайте вірш Л. Первомайського так, як він записаний.

(Зелений), (зелений).

(Зелений) трава.

В (зелений) листі

Стоять дерева,

І жабки (зелений)

З поважним хрущем

Розмову ведуть

Під (зелений) кущем.

Учитель. Яка ваша думка щодо прочитаного?

Учні. Так погано звучить.

Учитель. Чому?

Учні. Бо слова не пов'язані між со-5ою за змістом.

Учитель. Хто прочитає вірш так, як потрібно?

Учні читають.

Учитель. Що ви зробили зі словами в дужках?

Учні. Змінили.

Учитель. Навіщо?

Учні. Щоб було зв'язане мовлення, щоб було зрозуміло зміст вірша.

II. Ситуація «розриву»

Учитель. Що називає слово, подане в дужках?

Учні. Ознаку предмета.

Учитель. А що ще, крім змісту, могло заставити слово зелений змінити свою форму?

Діти висловлюють різні припущення і серед них таке:

— Може, інше слово, яке стоїть біля нього.

Учитель. Ти впевнений?

Учень. Потрібно дослідити.

IIІ. Формулювання навчальної задачі

Учитель. Що потрібно дослідити?

Учні. Чому слова-назви ознак у реченні змінюють свою форму, що на це впливає?

IV. Аналіз умови навчальної задачі

1. Випишіть зміни слова-назви ознаки зелений із тими словами, що стоять біля них.

Виділіть закінчення виписаних слів, назначте «роботу» закінчень слів-назв предметів.

Цю роботу, на розсуд учителя, учні можуть виконувати самостійно або коментовано.

Учитель. Що ви помітили?

Учні. Що граматичні значення слів-назв предметів схожі на граматичні значення слів-назв ознак.

Учитель. Ваша ровесниця показала цю залежність таким чином:

— Ви погодитесь із нею чи ні?

Після обговорення діти приходять до висновку, що все зроблено правильно.

V. Моделювання

Робота в групах. Моделі учнів.  Групи пояснюють свої моделі.

Учитель. А як думала група, яка склала четверту модель?

Діти. Вони не побачили, що така залежність прикметників від іменників не тільки жіночого роду, а й чоловічого і середнього роду в однині і також у множині, їхня модель хибна.

VI. Підсумкова рефлексія

Учитель. Від чого ж залежить зміна форми слів-назв ознаки?


Урок – роздум  «Добро починається з тебе»

Мета: допомогти учням з’ясувати сутність понять «добро», «доброта», «милосердя» як принципів людського буття; навчити учнів критично ставитися до своїх вчинків та вчинків інших людей, аналізувати матеріал з різних джерел і самостійно робити правильні висновки; розвивати почуття доброти, чуйності, милосердя, гуманності, спонукати творити добро, бути милосердним, уникати злих вчинків.

На дошці написаний епіграф без останнього слова, яке учні повинні назвати в кінці заходу.

У цьому світі є тільки одна річ, перед якою належить схилятися, це - геній, і одна річ, перед якою слід упасти на коліна, це – (доброта).

Казка

 «Жила-була на землі дівчина, яку звали Любов. Не весело було їй жити на світі без подружки. Ось і звернулася вона до сивого, старого чоловіка, який прожив уже більше ста років:

- Допоможіть мені, дідусю, вибрати подружку, щоб я могла дружити з нею все життя.

Подумав чарівник і сказав:

- Приходь до мене завтра вранці, коли заспівають перші пташки і роса ще не зійде.

Уранці, коли яскраво сонечко освітило землю, прийшла Любов на призначене місце і побачила: стоять п’ять прекрасних дівчат.

- Ось вибирай, - сказав чарівник. – Одну звати Радість, іншу – Вдача, третю – Краса, четверту – Журба, п’яту – Доброта.

- Усі вони прекрасні, - сказала Любов. - Не знаю, кого й вибрати…

- Твоя правда, - відповів чарівник, -всі хороші, і ти в житті ще зустрінешся з ними, а можливо, і дружитимеш, але вибери тільки одну з них. Вона і буде тобі подругою на все життя.

Підійшла Любов до дівчат ближче і подивилася в очі кожній. Вона задумалася, а потім підійшла до Доброти і простягла їй руку…»

Проблемні питання

- А кого вибрали б ви?

- Чому на вашу думку, Любов зупинила свій вибір саме на Доброті?

- Що ж означають слова «добро» та «доброта», «милосердя»?

Якими уявляли Добро і Зло наші предки? (Легенди)

«Що ненависно вам, не робіть ближньому своєму» Християнство

Що таке добре, а що погано?

- А чи всі з вас правильно розуміють, що таке добро, а що таке зло? Наші психологи пропонують вам психологічну гру «Що таке добре, а що таке погано?».

Ваше завдання – заперечити (ні) або підтвердити (так) наведені положення.

1.Погано не співчувати людині коли з нею трапилась біда.
2. Погано хуліганити, бешкетувати.
3. Погано заздрити успіхам товариша чи однокласника.
4. Погано не дозволяти кривдити себе і не дозволяти собі кривдити інших.
5. Погано користуватися результатами праці інших.

Поради видатного земляка-педагога В. Сухомлинського. Презентація проекту

Зараз знавці моральних норм презентують інформаційно-ознайомлювальний проект «Порушення кодексу людської порядності»:

наодинці із собою робити не так, як робив би на очах у людей;
лінуватися, бути дармоїдом;
видавати за доблесть і заслугу те, що є твоїм обов’язком;
бути жадібним, корисливим, негостинним;
лицемірити, говорити не те, що думаєш і почуваєш;
запобігати перед тим, хто сильніший від тебе;
давати порожні обіцянки і не додержувати слова;
нашіптувати, доносити на товариша;
байдуже проходити повз людську біду, горе, відчай;
використовувати свою силу і фізичну перевагу на зло;
мовчати, коли треба говорити, і навпаки;
відступати перед небезпекою, щоб зберегти свій спокій, благополуччя;
кривдити дівчинку, жінку;
не слухати батьків, обманювати їх;
глузувати з калік;
не любити, кривдити тварин тощо.

Учитель. Діти, скажіть будь ласка, заради чого ви ходите до школи? Так, усе, що ви сказали, правильно. Та все ж найважливіше для кожного з нас – виховати в собі людину. В. Сухомлинський писав: «Інженером можна стати за п’ять років, учитися ж на людину треба все життя» - і закликав: «Виховай у собі людську душу!». А що таке душа? Чи є вона взагалі? Адже її не можна побачити, до неї не можна доторкнутися.

Прийом «Прес»

Продовжуйте думку: «Я вважаю, що доброта (не) може зцілити людину, тому що…»

У чому сенс життя? Служити іншим і робити добро.
Наш клас – це маленька сім’я. Мені, та й вам, хотілося б, щоб у нашій сім’ї завжди панувало добро, взаємоповага, не було сварок, лихослів’я. А наш клас – це ще й частинка більшої сім’ї – нашої школи. Я переконаний, що кожен із вас прагне, щоб наша школа стала територією Добра. Тому пропоную на паперових смужках написати, що, по-вашому, треба зробити, аби наша школа стала територією Добра, і покласти до «Скриньки доброти».

А наостанок я хочу звернутися до епіграфа. Якого слова не вистачає у вислові?

Слідуйте духовним заповідям Матері Терези.

Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе в таємній корисливості і самолюбстві. І все ж твори добро! Добро, зроблене тобою, завтра ж забудуть. І все ж твори його! Люди потребують допомоги, але ж вони стануть дорікати тобі за це. І все ж допомагай людям! Віддай світу найкраще, що маєш, і натомість одержи жорстокий удар. І все ж віддай світу найкраще що в тебе є!


Зошит для майбутніх першокласників «Хочу до школи»

Чому я вирішила його підготувати?

Вступ до школи становить етапний момент у житті дитини. Це зустріч з новим світом – загадковим, бажаним і, водночас, дуже непростим. Адже саме в початковій школі дитина вперше стане суб’єктом соціально – нормованої діяльності, коли виконувати слід не лише те, чого хочеться, а й те, що треба й саме так, як того вимагають дорослі – вчителі. То ж давайте, шановні батьки, педагоги, допоможемо нашим дітям стати максимально підготовленими, фізично здоровими, щоб безболісно пережити цей важливий етап їхнього життя.

Зошит містить малюнкові завдання тести, які  охоплюють різні сторони підготовки дитини до школи. Займаючись із дитиною, педагог чи батьки зможуть легко визначити, над якими темами варто  попрацювати більше, аби до школи  майбутній учень мав достатній рівень підготовки.

Важливою умовою готовності дитини до постійної праці є вміння підпорядковувати власні дії виконанню навчального завдання. Причиною неуспішного навчання маленьких учнів частіше буває недостатній вольовий розвиток, ніж недостатній інтелектуальний розвиток або фізична слабкість. Дитині зі слабкою волею важко дотримуватися вимог шкільного життя, їй складно опанувати свої емоції та бажання. Вона керується переважно найближчими метою та завданням.

Успішність навчання в школі великою мірою залежить від здатності учня сприймати умовність навчальної ситуації, підтримувати рольові стосунки «учитель — учень».

Якщо рівень довільності низький, дитина неспроможна усвідомити навчальне завдання в його специфічному значенні.

Друга складова особистісної готовності — вміння дитини будувати стосунки з однолітками. Процес навчання у школі має колективний характер, що передбачає взаємодію та співпрацю всіх його учасників.

Третьою складовою особистісної готовності до школи є розвиток самосвідомості, тобто розуміння дитиною того, що вона собою являє, які здібності має, як до неї ставляться інші люди. Найяскравіше самосвідомість проявляється в самооцінці — у тому, як дитина оцінює свої успіхи та невдачі, свої якості та мож Шестирічні діти, які розпочинають навчання у школі, потребують особливої уваги та захисту з боку дорослих. Адже різка зміна позицій, середовища, перехід дитини на довільну саморегуляцію, емоційна нестійкість щодо оцінних впливів, фізичні навантаження потребують перебудови всіх її психічних процесів. Особистісно-орієнтована модель виховання, за якої враховуються вікові та індивідуальні особливості дитини, допоможе педагогові встановити з маленьким учнем оптимальні партнерські стосунки, налагодити атмосферу емоційної довіри та розкутості.

Практика роботи в школі показала, що потрібен методичний посібник для підготовки майбутніх першокласників до школи та діагностики їх рівня готовності до школи. Мною такий посібник був розроблений і вже витримав успішне практичне випробування цього року.

Зошит містить завдання діагностично – розвивальні для дітей та поради батькам майбутнього першокласника.

Поради батькам майбутнього першокласника

Шановні  мої друзі!

Ваше завдання – виховати у вашої дитини  позитивне ставлення   до майбутнього навчання. Розкажіть, як цікаво в школі.

Перед вступом до першого класу ваша дитина має бути досить розвинена фізично, тобто уміти керувати своїм тілом, бути спритною, координувати свої рухи.

Вчіть дитину слухати з першого разу, виконувати доручення, закінчувати розпочату роботу, оцінювати отриманий результат, не плакати.

Вчіть дитину використовувати отриманий досвід, оцінювати життєві ситуації.

Їй потрібно  навчитися спілкувати з однолітками: домовлятися, разом працювати, не битися, поважати одне одного.

Вчіть дитину спостерігати, міркувати, знаходити відповіді.  Читайте з дитиною, займайтеся спільно творчістю.

Виховуйте в неї позитивне ставлення до себе, своєї зовнішності, поведінки, досягнень, вчіть відстоювати свої інтереси без сварки та істерик.

Успіхів вам і вашому майбутньому учневі!

Що треба знати майбутньому першокласникові?

Що має вміти майбутній першокласник?

Добре володіти ножицями, вирізати з паперу  деталі різної форми.

Володіти олівцем: проводити різні лінії, малювати геометричні фігури, заштриховувати контури малюнків у різному напрямку; зафарбовувати, не виступаючи за контури.

Уміти користуватися  пензликом, фарбами, пластиліном.

Вільно орієнтуватися на аркуші  та на просторі.

Розповідати за малюнком, переказувати знайомий текст, заучувати напам’ять вірші.

А коли  щось не виходить?

Дитина не хоче навчатися або навчається погано, вона неслухняна, не виконує свої обов’язки…. Напевне, ваша думка, покарати. Не поспішайте! Часті покарання дитини, особливо фізичні, спричиняють заниження самооцінки, появу в малюка  образи, обурення, а значить ні до  чого хорошого не призводять.

Який вихід я  б вам порадила:

Приділяйте дитині більше уваги, спілкуйтеся з нею щодня, цікавтесь її справами: що виходить, що не зовсім, разом знаходьте рішення.

Спілкуйтеся доброзичливо, посміхайтеся, обіймайте, погладьте не навмисне, а просто проходячи мимо.

Не вимагайте від дитини надто багато, враховуйте її вік, уроджені особливості. У вас найкраща дитина – лише виявляйте   здібності.

Чому дитина поводиться саме так - завжди запитуйте себе. Ваша дитина прекрасна така, якою вона є – пам’ятайте про це! Привчіть дитину і себе до цілковитої довіри вчителеві! Будьте оптимістами, радійте успіхам та допомагайте дитині!

Зошит містить завдання, які дають змогу вчителеві перевірити рівень логічного мислення майбутнього першокласника, дає можливість творчо виявити себе кожній дитині.

Перша вчителька – на чотири роки навчання дитини в початковій школі – ваш друг і порадник. Ми зустрілися з вами для того, щоб разом виховати, навчити і захистити нашого малюка!

До прикладу, завдання із зошита:

                 

                           

 


             
Брошура

«Поради з досвіду для учителів – колег»

Я підготувала брошуру – порадник для учителів-колег з метою пропагування освітнього проекту «Школа віри в себе». В  ній зазначаю:

Основною характеристикою традиційної системи освіти є конкретно-практичні знання, викладені у вигляді готових зразків. Традиційна методика викладання предметів початкової ланки спрямована здебільшого на запам'ятовування програмового матеріалу і відтворення його.

Маю думку, що  у початкових класах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба висувати його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок. Скільки б у школяра не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності – їх все одно буде замало для подальшого успішного навчання і розвитку.

Розвивальна мета реалізується на всіх уроках в початкових класах. Якщо учень залишається звичайним виконавцем і йому не вдається відчути задоволення від творчості, то сформувати стійкі пізнавальні інтереси не можливо.

Розвивальні можливості уроку мають такі важливі напрями роботи:

 •  розвиток процесів сприймання;
 •  оволодіння загальнонавчальних умінь і навичок;
 •  нагромадження індивідуального досвіду
 •  пошукової діяльності;
 •  розвиток уяви, уваги.

Розвиваючих ігри сприятимуть систематизації і подальшому розвитку розвивального впливу. Гра – найбільш природнє середовище для дитини молодшого шкільного віку, дає можливість розвивати пізнавальні здібності, розвивати мислення, просторову уяву, фантазію, пам'ять, увагу дітей, допомагає дитині оволодіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проявляти кмітливість і винахідливість.

Розвиваючі ігри створюють умови для кращого пізнання дітьми себе і людей, взаємодії людини з навколишнім світом, усвідомлення зв'язків з природою, сім'єю, родичами, з самим собою, визначення поведінки в життєвих ситуаціях.

Правильно підібрані і добре організовані ігри, логічні задачі, вправи для розвитку уяви, пам'яті, уваги сприяють всесторонньому, гармонійному розвитку школярів, допомагають виробити необхідні в житті і навчанні корисні навики і якості.

Гра – це “чарівна паличка”, з допомогою якої можна навчити дитину читати, писати, і, головне, мислити, винаходити, доводити. Важливо, щоб гра захоплювала і була доступною, щоб у ній був елемент змагання, якщо не з кимось, то, принаймні, з самим собою.

Ігри та завдання класифікуються за впливом на розвиток найважливіших технічних та пізнавальних процесів.

Основні напрямки розвиваючих  ігор  такі:

І. Розвиток образного мислення;

ІІ. Тренування логічного мислення;

ІІІ. Розвиток сенсорних здібностей;

ІV. Тренування пам'яті;

V. Розвиток уваги;

VІ. Розвиток уяви і творчих здібностей.

Своєрідними підсумковими уроками  є уроки розвиваючої діагностики «Перевір свої спроможності» Зовсім іншими очима діти дивляться і на вчителя, що разом з ними розв'язує цікаві завдання, дає пізнавальну інформацію. Вчитель для них стає другом, порадником, що ділиться своїми знаннями з дітьми. Віра вчителя в можливості своїх учнів, їх розумовий потенціал допомагає самим учням переборювати труднощі в навчанні, покращує стосунки учня і педагога.

Успіхів Вам, колеги!


Результати
впровадження освітнього проекту

«Школа віри в себе»

Проведена копітка педагогічна діяльність, співпраця з дітьми – учасниками навчально – розвивально – виховного процесу та їх родинами показали ефективність застосування  елементів методики розвивального навчання.   

Дослідженням результативності роботи в світлі проекту «Школа віри в себе» було  виявлення рівня сформованості в учнів уміння читати й розуміння тексту, застосовувати набуті у початковій школі знання і вміння в ситуаціях, наближених до життєвого досвіду дитини.

Дослідження були проведені  серед 17 учнів четвертого класу.

Аналіз результатів дослідження  засвідчив, що більшість учнів  успішно впоралися із запропонованими завданнями.

Навчальний предмет

Максимально можлива

кількість балів

Набрана учнем

(в середньому)

9,25

Читання

12

Мова

12

8,79

Я і Україна (Природознавство)

12

8,60

Математика

12

9,50

Зокрема, хорошими  виявилися результати виконання завдань мовного блоку на читання та розуміння тексту. Учні впоралися не лише з тестами, але й з тим завданням, яке передбачало застосування загальнонавчальних умінь.

Добрими виявилися й результати виконання завдань, що потребували уміння встановлювати послідовність подій, правильно й аргументовано висловлювати свої думки у писемній формі.

Аналіз завдання, яке передбачало побудову письмового висловлювання з елементами оцінки подій, поведінки персонажів з прочитаного твору, виявив, що 75 відсотків учнів  змогли повно й послідовно викласти власні думки, аргументувати власні твердження.

Дані щодо виконання завдань природознавчого блоку підтверджують, що четвертокласники розуміють правила поведінки у природі, вміють їх застосовувати для аналізу практичної ситуації та відповідно діяти в подібних життєвих ситуаціях.

При виконанні ж завдання "відкритого" типу, у якому передбачалося виявлення рівня сформованості уміння встановлювати причинно-наслідковий зв'язок, позитивні результати отримали 79 відсотків школярів.  

Рівень навчальних досягнень випускників початкової школи

Проведено було й анкетування серед випускників початкової школи щодо мотивів учіння.

Приємно відмітити, що пізнавальні мотиви, пов’язані зі змістом навчальної діяльності та процесом її виконання, займають лідируючу позицію у відповідях учнів. Їх підтримує 95% школярів.

Анкетування показало, що 96%  дітей навчаються тому, що на уроках їм цікаво. Велика кількість респондентів (98%) зазначила, що їм подобається бути знаючою та освіченою людиною, цікавою для оточуючих, 91% навчається тому, що у наш час треба багато всього знати. Ці факти свідчать про орієнтацію учнів на оволодіння новими знаннями, спрямованість на вдосконалення способів здобуття знань.

Майже всі учні класу (98%) відмітили, що навчаються для того, щоб у майбутньому мати гарну роботу, що вказує на високу професійно-ціннісну навчальну мотивацію учнів. Певно на це вплинули деякі соціальні установки нашого суспільства.

Здійснений аналіз мотивації навчання молодших школярів дає змогу зробити висновок, що 93% респондентів мають чітко визначені соціальні мотиви, тобто такі, що пов’язані зі статусом учня. Так, 94% дітей навчаються тому, що хочуть, аби батьки могли ними пишатися, 95% подобається, коли їх хвалять вдома, 86% - вчаться, щоб не засмучувати своїх батьків. Як показало опитування, дуже важливим для школярів є ставлення учня до вчителя і вчителя до учня. Тому 96% дітей відповіли, що вчаться, бо їм подобається класний керівник, і 95% учнів навчаються тому, що їм подобається, коли їх хвалить учитель у класі.

Слід зазначити, що добре сформовані у дітей і соціальні мотиви, які полягають у прагненні дітей зайняти певну позицію, місце у відносинах не тільки з учителем і батьками, а й потребу учнів у спілкуванні з іншими дітьми, вміння налагоджувати стосунки з ровесниками, заслужити у них авторитет. Значна кількість дітей відповіла, що навчаються, бо не хочуть відставати від інших учнів та своїх товаришів (90% опитаних), що їм цікаво спілкуватися з однокласниками (96%).

Соціальні мотиви навчальної діяльності учнів початкових класів полягають також у прагненні одержувати знання, у розумінні необхідності вчитися. Тому 99% дітей  зазначили, що вчаться, бо хочуть отримувати гарні оцінки і що у наш час всі вчаться (90%).

Результативність обраної методики навчання  дітей  ще й у тому, що чітко ґрунтовно сформовані  пізнавальні потреби, мотивації учіння, навички учіння, формування навчальної діяльності. У особистісній сфері добре розвинені  індивідуальні особливості і здібності, навички самоконтролю, самоорганізації та саморегуляції та адекватної самооцінки.

Мої випускники – четвертокласники порадували   сформованістю  таких центральних  вікових  новоутворень, як довільність, рефлексія, внутрішній план дій, розвиток пізнавального ставлення до дійсності.  Розвитком у перспективі здатності до подальшого конструктивного психологічного, соціального і особистісного зростання.

Одним із завдань вчителя початкових  класів вважаю – підготувати своїх випускників до навчання в 5 класі.

Які ж знаки успішної адаптації до 5 класу:

- задоволеність дитини процесом навчання;

- легкість і успішність засвоєння програмного матеріалу;

- достатня самостійність дитини при виконанні навчальних завдань,

звернення за допомогою до дорослого лише після спроб виконати

завдання самостійно;

- задоволеність дитини міжособистісними відносинами з дорослими і однокласниками.

Успішне формування цих ознак у дітей класного колективу чітко прослідковується в проведених дослідженнях та анкетуванні. Отже, успішність переходу від молодшої до середньої освітньої ланки забезпечено  врахуванням наступності та спадкоємності між ними, цілеспрямованим формуванням у дітей психологічних механізмів, що дозволять адекватно прийняти нову ситуацію діяльності та спілкування.


ВИКОРИСТАНА    ЛІТЕРАТУРА

 1.  Волканова В.В. Словник методиста: Методичний посібник./ Укладач Волканова В.В. – К.: 2008. – 192 с.

 1.  Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач   Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 176 с.

 1.  Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З.Кіктенко,  О.М.Любарська та ін..; за ред. О.М.Пєхоти. –                       К.: Вид. А.С.К., 2002, - 252 с.

 1.  Педагогічні технології /Ганна Сазоненко; упоряд.: Г.Мальченко, Т.Вороненко, - К.:Шк.світ, 2009. – 128 с.

 1.  Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод.посібник. – К.: Вид. А.С.К., 2004. – 192 с.

 1.  Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб.пос. – М.: Нар.образование, 1998


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63808. Стационарная помощь 32 KB
  Обеспеченность койками должна быть 134 на 10000 населения к 2000 году планировалось до 148 коек в мире 45 коек развитые страны 130 140 коек на 10000 населения. По мощности определяется количеством коек: первой категории 8001000 коек.
63810. Основные показатели деятельности поликлиники 29 KB
  Организация работы поликлиники оценивается по показателям характеризующим: динамику посещений отношение числа посещений поликлиники в данном году к числу посещений в прошлом году умноженное на 100; структуру посещений по поводу заболеваний или с профилактической целью...
63811. Диспансеризация городского населения. Виды диспансеров. Основные направления их работы 24 KB
  Под диспансеризацией понимается активное динамическое наблюдение за состоянием здоровья определенных контингентов населения здоровых и больных взятие этих групп населения на учет с целью раннего выявления заболеваний...
63813. Организация скорой медицинской помощи 33 KB
  Организация скорой медицинской помощи Первые станции СМП появились в нач. Сейчас СМП претерпела изменения. СМП врачи скорой помощи. В крупных городах в 70 е гг неотложную помощь и СМП объединили.
63814. Организация и управление лечебно-профилактической помощью сельскому населению 28 KB
  К функциям земского самоуправления относилась и организация мед. В 1936 году медицинская организация Лиги наций признала что наиболее удобной формой помощи сельскому населению является сельский врачебный участок.
63815. Фельдшерско-акушерский пункт 22 KB
  Санитарно – противоэпидемическая работа: а) организация прививок среди населения б) организация подворных обходов с целью выявления инфекционных больных) санитарный надзор за детскими, коммунальными, пищевыми объектам...
63816. Сельская участковая больница. Сельская врачебная амбулатория 29 KB
  В больнице 1 категории 6 отделений: терапевтическое хирургическое акушерско-гинекологическое педиатрическое инфекционное противотуберкулёзное. В каждой последующей категории на 1 отделение меньше.