56007

SHOPPING

Конспект урока

Педагогика и дидактика

You task was to revise the new words and prepare some information about shopping in Great Britain, Ukraine and other counties. You were divided into some groups. So, please at first let’s remind our words, look and try to match.

Английский

2014-04-01

31.5 KB

1 чел.

SHOPPING

Тема

Мета: формувати і вдосконалювати навички діалогічного мовлення на тему  «покупки».

Завдання: освітня: формувати та вести діалоги на тему ; розвинути аудіо навички, вміти володіти ситуацією по темі.

розвиваюча : сформувати здібності і готовність вступати в іноземне спілкування, розвивати усі види пам’яті.

комунікативн: розвиток уявлення , вміння перенести навички в певну ситуацію, розвинути мовні засади.

виховна: показати значимість вміння вирішувати комунікативні завдання через діалог, розширити кругозір, творчі здібності учить та виховувати комунікативні здібності.

Хід уроку.

І. організаційний момент:

Good morning dear

I’m glad to see let me

Begin our lesson with some

Riddles: if you guess them,

You will know what we are

Going to speak about

Listen to me and think

(презент 1 слайд)

 •  Usually two or more people take part in this process
 •  We do it in a special place
 •  We do it very often
 •  Usually women like to do it, men don’t like
 •  We can’t do it without money

T. What is it?

P: Shopping.

T. Yes we are going to speak about shopping. We’ll try to make up and  act dialogues,  repeat the works, do exercises, listen to the text. We have a lot of work. Let’s start.

ІІ. Активізація раніше вивченої лексики.

T. Do you like to go shopping?  What do you prefer to buy clothes or food? I went shopping yesterday. Can you guest what I bought?

(презент 3,4 слайд)

III. Перевірка домашнього завдання .

You task was to revise the new words and prepare   some information about shopping in Great Britain, Ukraine and other counties. You were divided into some groups. So, please at first let’s remind our words, look and try to match. Then we’ll check your answers:

(презент 6,7 слайд)

 1.  loan
 2.  discount
 3.  Bank account
 4.  savings account
 5.  guarantee

Thanks. You are brilliant! Let’s work with your information about shopping.

The first group is…….

The representative is…….

(The students presentations about shopping   )

IV. Аудіювання.

Open your books p.61 ex. 6

In pairs, students look at the photo of the  girl and read the list of six things. Try to guess which things she does.

Make your notes in to your copy books. Then we’ll check your answers   after listening to the recording.

So, how many things did you guess Taras?

P: 1,  3,  2,  1.

T: Ex. In the exercise №7 we have the worlds which the g irl says and which the

shop assistant says try to complete as you can Ex.7 p.61 (s. so exercise)

then let’s listen to the recording and some of students will read and translate the answers.

V. Діалогічне мовлення

Lets make dialogues

With some of the objects in Ex. 9

Some of you will be a customary,

Others – shop assistant.

(Read the exercise) Ex.10

 1.  Письмо(Writing) p.40. Ex.1

Now students I would like you to do some exercises into your  power books. Open your PB p.40 Ex.1

(Complete the dialogue)

VII. Підсумок. So, you were very active today. Thank you for the lesson.

VIII. Оцінки…

IX. Д\з: your task for the next time will be... Find people who work in shops, ask them if these people like their job. What kind of shops are the best to work in? What are advantages and disadvantages of working in shops.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65268. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 524.5 KB
  Поставлені задачі в умовах обмежених ресурсів крім реформування управління перевізним процесом вимагають розробки раціональних рішень щодо удосконалення технологій та конструкції вирішальних вантажних станцій де зароджуються та погашаються...
65269. Оптимальне автоматизоване управління технологічним процесом залізорудного комбінату на основі прогнозу технологічних показників для підвищення прибутку підприємства 17.29 MB
  Причини такого стану полягають у тому що у практиці аналізу процесів управління досить поширене припущення про детермінованість технологічних процесів гірничорудного виробництва їх ергодичність але таке припущення досить обмежене.
65270. НОВІТНІ БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 135 KB
  Виникає потреба осмислити потужні можливості та ризики які повязані з такими практиками. В їх системі особлива роль належить новітнім біотехнологічним практикам які виникли в галузі сучасної фундаментальної науки досить широко використовуються в житті людини змінюючи його.
65271. Ефективність використання селену і марганцю в складі преміксів для молодняку свиней у зоні Вінницького Прибужжя Лісостепу України 257.5 KB
  Маючи в адміністративному районі області регіоні підприємство або лінію з виробництва преміксів потужність якої становитиме 1 від загального виготовлення комбікормів можна за рахунок місцевих сировинних ресурсів забезпечити повноцінну і збалансовану годівлю сільськогосподарських тварин у тому числі свиней.
65272. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 224.5 KB
  Реформування адміністративного права є одним з найважливіших завдань у сфері вітчизняного права над вирішенням якого працюють ученіадміністративісти представники органів законодавчої виконавчої та судової гілок влади громадськість.
65273. Розроблення двошарових композиційних електрохімічних покриттів системи Ni–B–Cr для підвищення зносо- та корозійної тривкості виробів з вуглецевих сталей 6.65 MB
  Для поверхневого захисту виробів надання їм декоративного вигляду чи певних функціональних властивостей у промисловості широко використовують гальванічні покриття нікелем хромом їх сплавами і багатошаровими композиціями цих металів.
65274. Забезпечення мікротопографії кілець роликопідшипників на основі зміцнювально-вигладжувальної технології 188.5 KB
  Методи механічного оброблення різанням дають можливість варіювати параметрами шорсткості оброблюваних поверхонь в порівняно вузьких межах. Оброблення на основі ППД застосовується для підвищення втомної міцності зносостійкості поверхонь тертя контактної міцності...
65275. МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ БЕЗДРОТОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ З КЕРОВАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ КАНАЛЬНОГО РІВНЯ 5.76 MB
  Розвиток і широке поширення локальних і корпоративних комп'ютерних мереж для інформаційних систем різного призначення вимагає постійного вдосконалювання мережних технологій. Проблеми використання комп'ютерних мереж пов'язані з перевищенням строків і бюджету...
65276. СТАНОВЛЕННЯ НАРОДНИЦЬКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ (СЕРЕДИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) 188 KB
  За умов бездержавності та жорсткого колоніального гніту Російської та Австро-Угорської імперій представники народницької історіографії концентрували увагу на соціально-економічному та культурному становищі народних мас.