56007

SHOPPING

Конспект урока

Педагогика и дидактика

You task was to revise the new words and prepare some information about shopping in Great Britain, Ukraine and other counties. You were divided into some groups. So, please at first let’s remind our words, look and try to match.

Английский

2014-04-01

31.5 KB

1 чел.

SHOPPING

Тема

Мета: формувати і вдосконалювати навички діалогічного мовлення на тему  «покупки».

Завдання: освітня: формувати та вести діалоги на тему ; розвинути аудіо навички, вміти володіти ситуацією по темі.

розвиваюча : сформувати здібності і готовність вступати в іноземне спілкування, розвивати усі види пам’яті.

комунікативн: розвиток уявлення , вміння перенести навички в певну ситуацію, розвинути мовні засади.

виховна: показати значимість вміння вирішувати комунікативні завдання через діалог, розширити кругозір, творчі здібності учить та виховувати комунікативні здібності.

Хід уроку.

І. організаційний момент:

Good morning dear

I’m glad to see let me

Begin our lesson with some

Riddles: if you guess them,

You will know what we are

Going to speak about

Listen to me and think

(презент 1 слайд)

 •  Usually two or more people take part in this process
 •  We do it in a special place
 •  We do it very often
 •  Usually women like to do it, men don’t like
 •  We can’t do it without money

T. What is it?

P: Shopping.

T. Yes we are going to speak about shopping. We’ll try to make up and  act dialogues,  repeat the works, do exercises, listen to the text. We have a lot of work. Let’s start.

ІІ. Активізація раніше вивченої лексики.

T. Do you like to go shopping?  What do you prefer to buy clothes or food? I went shopping yesterday. Can you guest what I bought?

(презент 3,4 слайд)

III. Перевірка домашнього завдання .

You task was to revise the new words and prepare   some information about shopping in Great Britain, Ukraine and other counties. You were divided into some groups. So, please at first let’s remind our words, look and try to match. Then we’ll check your answers:

(презент 6,7 слайд)

 1.  loan
 2.  discount
 3.  Bank account
 4.  savings account
 5.  guarantee

Thanks. You are brilliant! Let’s work with your information about shopping.

The first group is…….

The representative is…….

(The students presentations about shopping   )

IV. Аудіювання.

Open your books p.61 ex. 6

In pairs, students look at the photo of the  girl and read the list of six things. Try to guess which things she does.

Make your notes in to your copy books. Then we’ll check your answers   after listening to the recording.

So, how many things did you guess Taras?

P: 1,  3,  2,  1.

T: Ex. In the exercise №7 we have the worlds which the g irl says and which the

shop assistant says try to complete as you can Ex.7 p.61 (s. so exercise)

then let’s listen to the recording and some of students will read and translate the answers.

V. Діалогічне мовлення

Lets make dialogues

With some of the objects in Ex. 9

Some of you will be a customary,

Others – shop assistant.

(Read the exercise) Ex.10

 1.  Письмо(Writing) p.40. Ex.1

Now students I would like you to do some exercises into your  power books. Open your PB p.40 Ex.1

(Complete the dialogue)

VII. Підсумок. So, you were very active today. Thank you for the lesson.

VIII. Оцінки…

IX. Д\з: your task for the next time will be... Find people who work in shops, ask them if these people like their job. What kind of shops are the best to work in? What are advantages and disadvantages of working in shops.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42903. Розробка блоку зв’язку з електроавтоматикою верстата 16Б16. Пристрій управління шпінделем 875.86 KB
  Числове програмне керування (ЧПК) (англ. Computer numerical control) - комп'ютеризована система керування, яка зчитує командні інструкції спеціалізованої мови програмування (наприклад, G-код) і керує приводами метало-, дерево- чи пластмасообробних верстатів та верстатним оснащенням.
42904. Предпримемательство: эволюционный подход 33.65 MB
  Предпринимательство есть способ хозяйствования, который в результате многовековой эволюции утвердился в экономике всех развитых стран. Первоначально предпринимателями называли предприимчивых людей, действующих на рынке, или просто людей энергичных, азартных, склонных к рискованным операциям. В дальнейшем к предпринимательству стали относить любую деятельность, направленную на увеличение прибыли и не запрещённую законом. Однако возникновение предпринимательства как оформившегося устойчивого явления относят к XVII веку.
42905. Сестринский процесс при ожирении 186.5 KB
  Эта проблема касается всех слоев населения независимо от социальной и профессиональной принадлежности, возраста, места проживания и пола. Так, в странах Западной Европы избыточную массу тела имеет от 10 до 20% мужчин и от 20 до 25% женщин. В некоторых регионах Восточной Европы доля людей, страдающих ожирением, достигла 35%. В России в среднем 30% трудоспособного населения имеют ожирение и 25% - избыточную массу тела.
42906. Разработка программы для реализации модели боя типа «Б» с учетом корректировки огня 66.8 KB
  Исходные данные В качестве исходных данных задачи принимаются следующие величины: N1 численность наших войск на момент начала бояN2 численность войск противника на момент начала бояn1 численность при которой наши подразделения выходят из бояn2 численность при которой подразделения противника выходят из бояλ1 скорострельность наших подразделенийλ2 скорострельность подразделений противникаP1 вероятность поражения БЕ противника при попаданииP2 вероятность поражения нашей БЕ при попаданииK1 коэффициент корректировки огня наших...
42907. Розробка алгоритмів покриття та сортування 733.57 KB
  Алгоритм - це точний припис, що визначає обчислювальний процес, що веде від варійованих вихідних даних до шуканого результату. Саме слово «алгоритм» походить від латинської форми написання імені великого математика IX століття Аль Хорезмі (Мухаммеда ібн Муса аль Horesmi)
42908. Разработка программы по учету покупок 4.71 MB
  Стек это линейный список в котором добавление новых элементов и удаление существующих производится только с одного конца называемого вершиной стека. Это сокращение помогает запомнить механизм работы стека. Значением указателя представляющего стек является ссылка на вершину стека и каждый элемент стека содержит поле ссылки на соседний нижний элемент.Описание процедур Процедура Функция Параметры Описание dd b:Integer Общее колво элементов p:TPElemВершина стека В стек добавляется элемент.
42910. Генератор с широтно-импульсной модуляции 667.11 KB
  Сфера применения: в схемах управления скоростью вращения электродвигателей постоянного тока преобразователях напряжения в импульсных блоках питания и т. Схема ШИМ в своём составе обычно содержит сравнивающий элемент для сравнения управляющего и опорного напряжения генератор сигналов опорного напряжения выходной каскад для обеспечения нужного уровня выходного сигнала по напряжению и мощности. В приведён пример схемы генератора пилообразного напряжения генератора импульсов прямоугольной формы мультивибратора необходимых для работы...
42911. Радиационное загрязнение среды обитания человек 181.5 KB
  Проблема радиационного загрязнения среды обитания человека очень актуальна на данный момент во всем мире. Вина за загрязнение планеты возлагается на самого человека, который из-за своей деятельности сам загрязняет свою среду обитания. Загрязнение планеты происходит из-за разных видов ошибок человечества.