56007

SHOPPING

Конспект урока

Педагогика и дидактика

You task was to revise the new words and prepare some information about shopping in Great Britain, Ukraine and other counties. You were divided into some groups. So, please at first let’s remind our words, look and try to match.

Английский

2014-04-01

31.5 KB

1 чел.

SHOPPING

Тема

Мета: формувати і вдосконалювати навички діалогічного мовлення на тему  «покупки».

Завдання: освітня: формувати та вести діалоги на тему ; розвинути аудіо навички, вміти володіти ситуацією по темі.

розвиваюча : сформувати здібності і готовність вступати в іноземне спілкування, розвивати усі види пам’яті.

комунікативн: розвиток уявлення , вміння перенести навички в певну ситуацію, розвинути мовні засади.

виховна: показати значимість вміння вирішувати комунікативні завдання через діалог, розширити кругозір, творчі здібності учить та виховувати комунікативні здібності.

Хід уроку.

І. організаційний момент:

Good morning dear

I’m glad to see let me

Begin our lesson with some

Riddles: if you guess them,

You will know what we are

Going to speak about

Listen to me and think

(презент 1 слайд)

 •  Usually two or more people take part in this process
 •  We do it in a special place
 •  We do it very often
 •  Usually women like to do it, men don’t like
 •  We can’t do it without money

T. What is it?

P: Shopping.

T. Yes we are going to speak about shopping. We’ll try to make up and  act dialogues,  repeat the works, do exercises, listen to the text. We have a lot of work. Let’s start.

ІІ. Активізація раніше вивченої лексики.

T. Do you like to go shopping?  What do you prefer to buy clothes or food? I went shopping yesterday. Can you guest what I bought?

(презент 3,4 слайд)

III. Перевірка домашнього завдання .

You task was to revise the new words and prepare   some information about shopping in Great Britain, Ukraine and other counties. You were divided into some groups. So, please at first let’s remind our words, look and try to match. Then we’ll check your answers:

(презент 6,7 слайд)

 1.  loan
 2.  discount
 3.  Bank account
 4.  savings account
 5.  guarantee

Thanks. You are brilliant! Let’s work with your information about shopping.

The first group is…….

The representative is…….

(The students presentations about shopping   )

IV. Аудіювання.

Open your books p.61 ex. 6

In pairs, students look at the photo of the  girl and read the list of six things. Try to guess which things she does.

Make your notes in to your copy books. Then we’ll check your answers   after listening to the recording.

So, how many things did you guess Taras?

P: 1,  3,  2,  1.

T: Ex. In the exercise №7 we have the worlds which the g irl says and which the

shop assistant says try to complete as you can Ex.7 p.61 (s. so exercise)

then let’s listen to the recording and some of students will read and translate the answers.

V. Діалогічне мовлення

Lets make dialogues

With some of the objects in Ex. 9

Some of you will be a customary,

Others – shop assistant.

(Read the exercise) Ex.10

 1.  Письмо(Writing) p.40. Ex.1

Now students I would like you to do some exercises into your  power books. Open your PB p.40 Ex.1

(Complete the dialogue)

VII. Підсумок. So, you were very active today. Thank you for the lesson.

VIII. Оцінки…

IX. Д\з: your task for the next time will be... Find people who work in shops, ask them if these people like their job. What kind of shops are the best to work in? What are advantages and disadvantages of working in shops.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37702. Моделювання і розробка ІС 691 KB
  У рамках Rtionl Rose використовуються наступні графічні діаграми UML: Діаграма варіантів використання – дозволяє здійснити аналіз функцій системи. Діаграма класів – дозволяє описати структуру інформаційних об’єктів ІС. Діаграма станів – дозволяє відобразити зміни станів окремого об'єкта чи суб’єкта ІС представляючи його у вигляді спеціального орієнтованого графа. Діаграма діяльності використовуються для опису інформаційних процесів; Діаграма послідовності – служить для моделювання характеристик взаємодії передачі і прийому...
37703. Побудова локальної комп’ютерної мережі 1.95 MB
  2 Завдання: Навчитись встановлювати драйвери мережних адаптерів в середовищі операційних систем Windows 2000 XP; дослідити схеми підключення мережних пристроїв в локальній комп’ютерній мережі топології â€зірка†та â€ієрархічна зіркаâ€; навчитись налаштовувати адресацію комп’ютерів в локальній комп’ютерній мережі; дослідити способи перевірки працездатності комп’ютерної мережі за допомогою діагностичних утиліт. ІРАДРЕС МАСКУ ПОДСЕТИ ШЛЮЗ...
37705. Оцінка розміру та вартості проекту за моделлю COCOMO 64.5 KB
  Тема: Оцінка розміру та вартості проекту за моделлю COCOMO Мета: набуття навиків у прогнозуванні характеристик проектів ПЗ з використанням конструктивної моделі вартості CОnstructive CОst MОdel. Короткі теоретичні відомості COCOMO – це множина моделей яка дозволяє обчислити вартість проекту ПЗ на основі одиниці виміру кількість рядків коду LOC. COCOMO включає наступні моделі: базова COCOMO застосовується у фазі специфікування вимог; проміжна COCOMO застосовується у фазах розробки множин вхідних умов проекту наприклад ...
37706. Введение в экономическую теорию. Основные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние 123.5 KB
  Экономическая теория - одна из наук об обществе. Термин экономия впервые предложен древнегреческим мыслителем Ксенофонтом. Встречается он и работах Аристотеля (IV в. до н. э.), которого иногда называют \"отцом\" экономической науки.
37707. Однофакторний аналіз 34.27 KB
  Найбільш прості розрахунки виходять при рівній кількості дослідів на кожному рівні фактора А табл. Таблиця 1 Вихідні дані для однофакторного дисперсійного аналізу з рівним числом паралельних дослідів Рівні фактора Номер досліду 1 2 . Суму квадратів всіх дослідів ; 2 3. Суму квадратів сум по стовпцях поділену на число дослідів в стовпцю ; 3 4.
37708. Глобальна культура сучасного світу 197.5 KB
  Одне за другим виникали поняття індустріального, постіндустріального, інформаційного суспільств, що с доказом прискореного загального розвитку, і водночас песимістичні прогнози щодо глобальних викликів: екологічного
37710. БЛОК МИКРОПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА С ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ 208 KB
  Изучение структуры и функций блока микропрограммного управления БМУ, составление и отладка микропрограмм обработки данных, записанных в ОП, с использованием циклов и подпрограмм.