56109

О, слово дзвінке озиваєшся в славі до нас ти крізь давні століття імляві. Година спілкування

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Вступне слово вчителя. Подорож в слово. 1й учень: Слово школа є в усіх словянських мовах; було введено ще в давньоруській мові перший запис датується 1388р. У давньоруській мові було слово схоле від якого походить наше школа от тільки значення його у греків було іншим: спочатку затримка потім заняття у вільний час далі читання а вже пізніше лекція сучасне школа.

Украинкский

2014-04-02

223.5 KB

0 чел.

Ладанська гімназія

 

 

 

Підготувала

 класний керівник

Тимченко Л. М.

Цілі: сприяти розширенню кругозору учнів, підвищити рівень володіння  українською мовою, розширити знання про походження слів шкільної тематики, виховувати повагу до культурних надбань українського народу.

Обладнання: вислови видатних людей про красу української мови, малюнки із зображенням предметів шкільної тематики, про які йтиме мова, приказки, прислів’я, загадки про мову, кросворд.

І. Вступне слово вчителя.

Літературна мова, щоб задовольнити всі потреби суспільства, повинна бути високоорганізованою: мати унормований словник, загальновживані й упорядковані граничні правила, усталену вимову й правопис, які є обов'язковими для всіх, хто нею користується. Літературна мова - неоціненний народний скарб, і ставитись до неї треба уважно, дбайливо, так як ставилися класики нашої літератури, видатні громадські діячі.

Видатні представники українського народу - письменники, публіцисти, громадські діячі - завжди дбали про розвиток української мови, багато зробили для її розвитку й слави.

Культура мови насамперед полягає у бездоганному користуванні лексичними і граматичними нормами літературної мови, у правильній вимові слів і вживанні нормативних наголосів у словах. Мати високу культуру мови - значить уміти користуватися мовними багатствами сучасності й тією спадщиною, яка віками склалась і втілилась у кращих зразках художніх, наукових і публіцистичних творів.

Сьогодні ми поговоримо про походження і мандри назв предметів з різних кінців світу до нас в Україну, про ті - дивовижні часом - зміни, яких зазнавали слова, подорожуючи в просторі й часі.

Тема розмови - слова шкільного вжитку. Знайомство з історією появи слів, запозичених у різні часи з інших мов, робить ці слова прозорими, зрозумілими, а значить переводить їх у з пасивного словника в активний, дає змогу вживати їх правильно як у сучасному нам прямому значенні, так і в переносному, образному, метафоричному.

Рідна мова - духовна цінність народу.

Вона є плодом багатовікового розвитку, предметом турботи, наслідком праці багатьох людей. Мова несе від покоління до покоління усі надбання народу, зберігаючи його традиції, етичні й естетичні ідеали, його творчі звершення.

ІІ. Подорож в слово.

1-й учень:

Слово школа є в усіх слов'янських мовах; було введено ще в давньоруській мові (перший запис датується 1388р.). У давньоруській мові було слово схоле, від якого походить наше школа, от тільки значення його у греків було іншим: спочатку "затримка", потім "заняття у вільний час", далі "читання", а вже пізніше - "лекція", сучасне - "школа". З'явилася там школи десь у VI ст. до н.е., вчилися в них хлопчики з вільних родин. Спочатку вони відвідували школу, де навчали читати і писати й рахувати, потім школу, де їх навчали співів, музики, поезії, ще пізніше, інших школах, здійснювалося фізичне виховання й загартовування: тут готували майбутніх воїнів. Усі ці школи були приватними. 

Наша середньовічна школа теж була багатоступеневою: спочатку елементарна школа, потім граматична, потім школа риторів. Училися тут також лише діти привілейованих верств. У Київській Русі перші школи з'явилися в кінці X ст.

2-й учень:

Дві назви гімназія і гімнастика - мають спільного "предка". Слово "гімназія" - називає той тип школи, який з'явився в Росії за Петра І і проіснував до Жовтневої революції, гімнастика - вид спорту. Походять обидва слова від грецького "гімнос" - "голий" (гімнастикою тоді займалися без одягу; "гімназо" - "я роблю вправи").

Відійшла в минуле і майже забулась така школа, як бурса. У Західній Європі так звалися гуртожитки для бідних студентів при середньовічних університетах. Бурси утримувалися частково на кошти університетів, а частково на кошти, які збирали студенти серед багатих мешканців міст. Слово бурса походить з латинської мови; там воно означало "волова шкіра", "гаманець із шкіри". Так от, цей гаманець прибивали на дверях бурс, щоб багаті міщани клали туди свої пожертвування.

У 1631 р. Була відкрита Києво-Могилянська академія; при ній була й бурса. Пізніше цим словом почали називати гуртожитки при середніх і нижчих духовних закладах. Про життя бурсаків написана дуже цікава книжка М.І.Пом'яловського "Нариси бурси". Та є у нас з вами й інші знайомі бурсаки - це знаменитий Хома Брут і його приятель Тиберій Горобець з повісті М.В.Гоголя "Вій".

3-й учень:

В основі слова університет лежить латинське слово "унівесум" - "світ", "всесвіт". Вищі навчальні заклади почали називатись університетами тоді, коли в них почали вивчати усі відомі на той час науки. Цим, до речі, відрізняються і сучасні університети від інших навчальних закладів, у яких кількість факультетів і їх характер вужчі за спеціалізацією. Поступово змінюючи своє значення, слово універсальний в європейських мовах стало позначати "різносторонній", "всеосяжний", "такий, що виконує різноманітні завдання".

Вислів університас літерарум ("сукупність наук"), скоротившись до одного слова, і дав сучасне університет.

4-й учень:

Грецьке з походження слово "академія" утворене від власного імені Академ. Цей Академ був героєм, тільки не в нашому розумінні цього слова, а в древньогрецькому: герой за їх віруванням - це дух померлого визначного предка, який міг впливати на долю живих, а тому був своєрідним посередником між богами і людьми. Хоча герої і були захисниками людей, їх боялися і шанували, гробниці героїв були предметом шани й поклоніння. Могила Академа була, начебто, у передмісті Афін, за міською брамою, у священному саду, який звався Академією. В цьому саду філософ Платон заснував свою школу. Згодом цим словом почали називати різні наукові і навчальні заклади.

5-й учень:

Поняття "той, хто вчить" може бути передане кількома словами: вчитель, викладач, педагог. Чи ці слова зовсім однакові за значенням? Ні, не зовсім.

Учитель - це людина, яка навчає, викладає який-небудь навчальний предмет у школі. Викладач - це той, хто читає лекції, веде уроки в навчальних закладах (найчастіше у вищих або спеціальних середніх школах). Педагог - це людина, яка веде викладацьку й виховну роботу (або розробляє проблеми з педагогіки).

Грецьке слово пайдагогос - складене з двох слів пайс - "дитина", "хлочик" і агогас - "ведучий", а разом - "дітовод", "вихователь". Виходить, що слово це одним боком повернене до свого дуже давнього, буквального значення "дітовод", а другим - до цілком сучасного, абстрактного - "педагогіка" (наука про виховання і навчання).

З цих трьох слів два можуть вживатися в переносному значенні. Можна сказати вчитель життя, можна природжений педагог - і в тому, і в тому разі йдеться не лише про вчителів, а про будь-яку людину такого типу. Слово викладач у переносному значенні не вживається.

6-й учень:

На стіні класу - карта, на столах - атласи-альбоми географічних карт. Як давно школярі користуються географічними картами? Хто їх уклав першим? Свою книжку "Атлас або картографічні роздуми про будову світу", яка з'явилась у 1585 p., видатний німецький географ і картограф Гергард Мерка-тор укладав протягом п'ятдесяти років. Він перший склав загальну карту обох півкуль, в яких ці півсфери були математично перенесені на площину. Разом з іншими вченими він був схоплений інквізицією (двох було спалено, двох закопано живими в землю, одного повішено, Меркаторові удалося втекти). Праця Меркатора стала знаменитою, а обкладинка альбому дала назву усім пізнішим виданням цього типу.

7-й учень:

Слово "таблиця" походить від латинського tabula (табула) - "дошка", "список", "таблиця". Таблицею ми звемо перелік відомостей, цифрових даних, розміщених в певному порядку за графами. У нас таблиці з'явилися на межі 17 і 18 ст. Це слово вже вміщують словники петровської епохи; прийшло воно через польську мову, а туди потрапило з інших європейських мов, які поповнювали свої термінологічні запаси за рахунок середньовічної латині.

8-й учень:

Екзаменаційний білет має всі підстави, щоб бути непідступним і мовчазним: у нього такі пишні і мовчазні родичі, що йому не можна з ними не рахуватися. Це булла - указ римського папи і білль-проект закону, що його вносить уряд в англійський парламент. Староіталійське слово bulla означало "розпорядження з підвішеною печаткою". Зменшена форма булетта означала "записка", "довідка". Французи зробили з цього слова своє billet (бійє) - "записка", "білет". Поки це бійє дійшло до нас, воно по дорозі - у німців чи поляків - набуло звучання близького до написання і стало білетом. 

9-й учень:

Новенький, блискучий циркуль, що лежить на парті, нараховує добрих 2 тисячі років. Латинське слово circus - у пізнішому читанні ціркус - "коло" - дало нам цирк, а ціркулюс - "кільце" (зменшена форма ціркус) дало нам циркуль - інструмент для креслення кіл і кілець.

10-й учень:

Навіть скромний диктант - і той "римлянин": у латинській мові діктаре означало говорити для записування. Далі слово "діктаре" почало позначати "розпорядження, наказувати". Серед нащадків цього латинського слова ми зустрічаємо свого старого знайомого - шкільний диктант, і страшного диктатора з його диктатом і ще багато інших.

11-й учень:

Крейда - це глина з острова Кріт. Як будівельний матеріал римляни вивозили білу глину з того острова і називали її крета. Цей будівельний матеріал почали застосовувати у себе германці, називаючи його кріса, креда, а потім крайде. Від германців слово дійшло й до слов'ян.

12-й учень:

Тепер про олівець. У давнину писали на пергаменті, який був дуже дорогим матеріалом, тому писати на ньому було справою відповідною. Щоб писати рівно і красиво, олов'яними кружками проводили на пергаменті лінії, а вже потім на них рівненько й акуратно писали. Пізніше з'явилися олов'яні палички в дерев'яній оправі. В Італії серединки олівців робили також зі сплаву двох частин олова та однієї частини цинку. Олівці набули поширення в Європі. Тоді ж з'явилась і їхня назва у німців - Bleistift (бляйштіфт), де Віеі -"олово", stift можна перекласти як обрубок, стержень, штифт. У нас і в поляків у назві збереглися лише олово - олівець, олувек.

13-й учень:

Говорячи про слово олівець, ми згадували пергамент. Що це за "папір"? У II ст. до н.е. у Пергамському царстві, яке було розташоване на малоазійському узбережжі, почали обробляти телячі шкури таким способом, що вони ставали придатними для написання на них. їх старанно вишкрібали з обох боків, вибілювали у ванні, натягали на раму, сушили, а потім обрізали і виходив гладенький, тонкий і дуже міцний "папір", на якому було зручно писати. За місцем, де його виготовляли і звідки вивозили, цей матеріал називали пергамен, пергамент. Ним користувалися ще досить довго після появи сучасного паперу, бо пергамент був значно міцніший і не псувався так швидко як папір. На Україні користувалися ним ще у 16 ст.: польські королі писали на ньому грамоти на володіння землею своїм українським панам. Пергамент можна побачити в музеях і в бібліотеках, де зберігаються старовинні книжки.

Вчитель:

Як бачите, навіть такі звичайні предмети шкільного вжитку, як олівець, папір, крейда, виявилися такими ж давніми, як і сама ідея школи, навчання, освіти. Народи-сусіди передавали один - одному свої здобутки у цій галузі.

А звідки ж "канікули"? канікули - від Сіріуса: Сиріус - зірка у сузір'ї Пса - мав латинську назву "Канікула", бо в латинській мові "собака" - каніс, "сузір'я Пса" - теж Canis. Сонце перебуває у сузір'ї Пса у період з 22 липня до 23 серпня. У цей час у Римі починалась найбільша спека, і римський сенат робив перерву у своїх засіданнях; пізніше - робили перерву в заняттях навчальні заклади; а згодом цей час став постійною, "узаконеною" перервою в заняттях учнів в студентів.

Діти, вашим домашнім завданням було підготувати приказки, прислів'я та загадки про мову.

Почнемо із приказок та прислів'їв.

А зараз перейдемо до загадок.

Чи зможете ви відгадати мій кросворд.

III. Наша виховна година завершується. Це лише перший крок на тому довгому шляху, який приведе до прекрасної хвилини, коли про вас скажуть, що ви - людина високої культури, що в вас гармонійно поєдналися зовнішня культура (ставлення до оточуючих, поведінка, зовнішність, одяг, звички), високий інтелект (вміння мислити самостійно, чітко) і багата мовна культура.

Закінчити сьогоднішню зустріч хотілося б монологом В.О.Сухомлинського: "слово - найтонше доторкання до серця; воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом... мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане і нетактовне - приносить біду. Словом можна вбити й оживити, поранити й вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і сльози, породити віру в людину і заронити невіру, надихнути на працю і скувати сили душі... Зле, невдале, нетактовне, просто кажучи, нерозумне слово може образити, приголомшити людину".

Отож, будемо пам'ятати про це.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36317. Импульсные характеристики статических объектов. Определение параметров объекта по импульсным характеристикам 16.59 KB
  Определение параметров объекта по импульсным характеристикам. При снятии кривых разгона приходится вносить длительные и достаточно существенные возмущения в работу объекта. При этом возмущение в работу объекта вносят на сравнительно короткое время но при этом его величина может быть значительно больше чем при ступенчатом. Для объекта без самовыравнивания Коб=.
36318. Информационное обеспечение САПР 13.94 KB
  Совокупность данных используемых всеми компонентами САПР математическое программное информационное обеспечение составляет информационный фонд. Существует несколько способов ведения информационного фонда: использование файловой системы построение библиотек использование банков данных создание специализированных программадаптеров. Она обеспечивает начальный ввод крупных массивов данных хранение текстовых документов но малопригодны при обеспечении быстрого доступа к справочным данным хранении меняющихся данных ведении текущей...
36319. Методология построения ИАСУ 33.15 KB
  Подготовки производства АСТПП На 2 уровне гибкие автоматизированные производства ГАП На 3 уровне ГА участки ГАУ Уровни ИСУП. Решаются задачи текущего перспективного календарного и оперативного планирования производства также выполнение предприятиями производственной программы по объёму номенклатуре и колву выпуска продукции. Решаются задачи проектирования новых изделий организации технологического процесса для производства этих изделий выбор материалов инструмента комплектующих изделий технологической подготовки производства....
36320. Назовите и дайте определение динамических характеристик САУ. Приведите формулы аналитической связи между ними 39.43 KB
  Динамическая характеристика это зависимость связывающая между собой приращения входной и выходной величин в переходном режиме. К динамическим характеристикам относятся: 1.Частотные: комплексная передаточная функция Wjw амплитудночастотная характеристика Ww фазочастотная характеристика w логарифмическая характеристика Lw.
36321. Перечислите и поясните виды управления: централизованное, децентрализованное, распределённое многоуровневое 58.58 KB
  Перечислите и поясните виды управления: централизованное децентрализованное распределённое многоуровневое. В системе централизованного управления все сигналы с объекта а также все данные о технологическом процессе и о внешних воздействиях на объект поступают в центральный пункт системы управления. Достоинством этой системы управления является то что сосредоточение в одном месте всей информации об объекте даёт наиболее полно и правильно оценивать общий ход технологического процесса и принимать наиболее оптимальные и правильные...
36322. SCADA-пакеты как наиболее популярные средства для ППО САТП 13.9 KB
  Разработка современной SCD системы требует больших вложений и выполняется в длительные сроки поэтому разработчикам управляющего ППО представляется целесообразным приобретать осваивать какойлибо готовый инструментарий. SCDпакеты явлся одним из наиболее популярных срв для программирования систем автоматизации ТП и предназначены для создания интерфейсов человекмашина регистрирования и архивирования данных АСУТП Применение SCDпрограмм как средства разработки ПО для СУ. Применение SCD программ как срва разработки ПО для СУ вызвана...
36323. Выбор технических средств измерения, контроля и отображения 12.26 KB
  Выбор технических средств измерения контроля и отображения. Конструктивные особенности агрегата объекта контроля и режимы его работы могут иногда оказывать решающее значение на выбор ИУ. Для контроля температуры агрессивных газов и жидкостей приходиться применять ТП с защитными чехлами из специальных сталей. Из экономических соображений автоматическое измерение того или иного параметра должен использоваться прибор с наименьшей стоимостью при соблюдении всех других требований качественного контроля.
36324. Задание на проектирование, исходные данные и материалы 15.25 KB
  Задание на проектирование исходные данные и материалы Задание на проектирование систем автоматизации технологических процессов составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации которой поручается разработка проекта. Задание на проектирование должно содержать следующие данные: наименование предприятия и задачу проекта: основание для проектирования; перечень производств цехов агрегатов установок охватываемых проектом систем автоматизации с указанием для каждого особых условий при их...
36325. Назовите задачи анализа САУ. Приведите структурную схему одноконтурной САУ и определите ее характеристики по каналам задания, возмущения и ошибок по заданию и возмущению 31.76 KB
  Задачи анализа САУ: изучение их общесистемных свойств и условий выполнения их функций и достижения заданных целей. В результате анализа констатируются свойства системы в целом и количественно оценивается степень удовлетворения требований к процессу управления. Основные задачи анализа: Установление фактов инвариантности робастности устойчивости.