56149

ВІЧ і СНІД – проблема людства

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Всесвітня організація охорони здоров′я розробила глобальну програму боротьби зі СНІДом. Серед медичних, профілактичних заходів передбачених цією програмою, велике значення бесід, тестування на цю актуальну тему.

Украинкский

2014-04-02

721.5 KB

24 чел.

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ   І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

               СЛОВ′ЯНСЬКИЙ  ЕНЕРГОБУДІВНИЙ  ТЕХНІКУМ

           

                          

                         МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

                          відкритого виховного заходу

             на тему: ″ВІЧ і СНІД – проблема людства ″

                                                     2012

Методична розробка відкритого виховного заходу

підготувала Борисенко М.В. – викладач  першої  категорії  Слов′янського  енергобудівного технікуму.

 

Методична розробка відкритого виховного заходу на тему: ″ВІЧ і СНІД – проблема людства ″ присвячена до Всесвітнього дня боротьби з  СНІД.

Для класних керівників  вищих навчальних закладів 1-2 рівнів  акредитації.

Рецензент:

Горозій  Ю.П.- методист Слов′янського енергобудівного технікуму.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії будівельних дисциплін  (протокол № 4  від ″14листопада 2012 року).

                                               Рецензія

На методичну розробку відкритого виховного заходу  присвяченому  до Всесвітнього дня боротьби з СНІДом.

Методична розробка виховного заходу на тему ″ВІЧ і СНІД-проблема людства ″ проведеного у Слов′янському енергобудівному технікумі відповідає вимогам. Використано актуальний і цікавий матеріал , який дає студентам необхідну інформацію, яка дозволяла б їм приймати розумні рішення, що застерігатимуть їх від   ВІЛу і  СНІДу.

Ця тема дуже актуальна.  Грунтовно  підібраний матеріал, оформлення та методичне забезпечення ( тести , брошури, мультимедійна презентація, показ фільму).

Матеріал викладено послідовно, логічно, чітко.

Всесвітня організація охорони здоров′я розробила глобальну програму боротьби зі СНІДом. Серед медичних , профілактичних заходів передбачених цією програмою, велике значення бесід , тестування  на цю актуальну тему.

Така виховна година  показує - краще знати гірку правду , ніж жити безтурботно.

Висновок:

Розробка може бути використана при проведенні класних годин та лекцій з теми ″ ВІЧ і СНІД  - проблема людства ″.

Рецензент:

Методист Слов′янського

енергобудівного технікуму                                                           Ю.П.Горозій

                                          Зміст

методичної розробки відкритого виховного заходу за темою

″ВІЧ і СНІД – проблема людства ″

Вступ…………………………………………………………………………. 5

1.Зміст. Обгрунтування  теми………………………………………………. 6

2.Організаційно-методичні вказівки з теми………………………………..7

2.1.Методична, дидактична( навчальна , розвиваюча), виховна мета…… 8

3. План заняття………………………………………………………………  9

3.1.Хід заняття………………………………………………………………. 11

4. Висновки щодо проведення відкритого виховного заходу……………  18

Додатки( ілюстрований матеріал,тести, брошури)…………………………28

Висновки………………………………………………………………………29

Список літератури……………………………………………………………30

 

                                                                                                                              

                                            Вступ                                                                           5

     Понад 11 мільйонів юнаків та дівчат у всьому світі є ВІЛ – інфікованими. В Україні офіційно зареєстровано 59397 ВІЛ – інфікованих, та за оцінками МОЗ України їх реальна кількість наближується до 450 тисяч.

     Половина нових випадків ВІЛ - інфікування припадає на дітей віком 18 років. Більшість із них інфікується через ін′єкційне споживання наркотиків або сексуальні контакти з ВІЛ – інфікованими.

     Попередити поширення ВІЛ/СНІД серед молоді - один із найважливіших пріоритетів уряду України, що знайшло своє підтвердження в Національній програмі профілактики  ВІЛ – інфекції, допомоги та лікування ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2012-2015 роки.

      Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ – це організація, яка працює в інтересах дітей та молоді. ЮНІСЕФ заявляє, що молодь має право володіти інформацією про ВІЛ та СНІД. Такі знання допоможуть їй приймати відповідальні рішення щодо свого життя і здоров′я та захищати себе і своїх близьких. Ці знання також сприятимуть толерантному та неупередженому  ставленню молоді до хворих на СНІД.

    ″ Надзавданням ″ профілактичної роботи, є створення у кожної дитини власної моделі безпечної поведінки, спрямованої на зниження ризику зараження ВІЛ, формування зваженого ставлення до проблеми СНІД. Тобто, ми  маємо привернути увагу учнів до проблеми, надати переконливу інформацію про ступінь ризику, висунути аргументи на захист безпечної поведінки,  допомогти виробити навички такої поведінки, сформувати толерантне ставлення до людей, які живуть із ВІЛ/ СНІД.

ВІЛ/СНІД- захист від загальнолюдської загрози в наших руках .

                                                                                                                                

  1.  Зміст.  Обгрунтування теми                                            6

     В методичній розробці відкритого виховного заходу наводиться розгорнута лекція на тему ″ВІЧ і СНІД – проблема людства ″. Заняття є  профілактикою в цьому питанні, дати студентам необхідну інформацію, яка дозволяла б їм прийняти розумні рішення, що застерігатимуть їх від СНІДу.

     Кожна молода людина має право знати таку основну інформацію про ВІЛ та СНІД.

     СНІД – це здебільшого хвороба молоді. Щодня і підлітки і молодь стикається з проблемами взаємин між статтями, спілкування з батьками та однолітками, організації відпочинку тощо. Важливо навчити приймати правильне рішення, які не зашкодять ні здоров′ю, ні життю.

Студенти мають закріпити  (тест-опитувальник) засвоєнні знання та вдосконалити вміння застосовувати їх в житті.

 

                                                                                  

2.Організаційно- методичні вказівки з теми                                      7

Готуючись до відкритого виховного заходу на тему ″ВІЧ і СНІД -

проблема людства ″  викладач використовує систематичний, послідовний виклад матеріалу використовуючи  статистичні. інформаційні данні на цю тему.

    Викладач планує систему дій, які є засобом для найефективнішого викладання теми, етапів проведення заняття.

    Заняття планується на 1 грудня ″ Всемірний день боротьби зі  СНІД .″

Група  третього курсу, у якій проводиться відкрита виховна година.

    Визначається тип вид заняття - лекція.

Визначається тип заняття – лекція з  сучасними мультимедійними технологіями ( презентація) , закріплення матеріалу ( тест - опитувальник), перегляд відеоматеріалу.

2.1.Методична, дидактична ( навчальна, розвиваюча), виховна мета       8

  Для успішного проведення заняття перш за все треба визначити дидактичну

мету -  заданий результат навчально  – виховного впливу на студентів. Специфіка технічної освіти забезпечує природну єдність дидактичних цілей, коли соціальний інтелект особистості розвивається на рівні здобутих знань  і умінь.

     Досягнення мети передбачає реалізацію низки дидактичних завдань  (починаючи з привітання, оформлення аудиторії, запису теми і до загального доброзичливого настрою):

  •  закріпити та систематизувати знання студентів за темою заняття, дати уявлення студентам про ВІЛ – інфекцію та СНІД, сформувати знання про попередження ВІЛ - інфікування;
  •  розвивати логічне мислення, увагу,  пам′ять, навички  самостійних дій ,
  •  пізнавальний інтерес, ініціативу, потребу узнати більше, обґрунтованість суджень;
  •   виховувати загальнолюдські цінності: національну свідомість, навички здорового способу життя, відповідальність за свої дії, акуратність, культуру спілкування.        

    

                                    3. ПЛАН ЗАНЯТТЯ                                                       9

Група 112-1-10     Дата  26.11.2012                                        № заняття______

Тип заняття: лекція

Тема заняття: ВІЧ і СНІД – проблема людства.

Мета заняття:

Дидактична: надати студентам науково достовірну інформацію про ВІЛ/СНІД.

Розвиваюча:  розвивати навички здорового способу життя.

Виховна: виховувати потребу активної участі у профілактиці передачі  ВІЛ/СНІД.

Методична: втілення нових педагогічних технологій у навчальний виховний  процес.

Міждисциплінарні   зв’язки:

Забезпечуючі: історія, біологія, хімія.

Забезпечувані: інформатика,  естетика.

Методичне забезпечення: Методичка розробка відкритого виховного заходу, тести, картки, плакати, брошури, мультимедійна презентація, відеоматеріал.

    

Література: 1.Конституція України, прийнята на п′ ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р.

2.Закон України ″ Про запобігання захворюванню на СНІД  та соціальний захист населення ″ від 1992 р.

3.Бойко А.М. Соціальна робота. Навчальний посібник.-К.: Фенікс,2001.С.288.

4.Гуськов Д.А. ВИЧ- позитивные наркозависимые в фокусе альтернативных парадигм биомедицинской науки и социального ответа на вызов СПИД.-К.:1997.с.87.

5. Кобыца Ю.В. Молодеже о СПИДе.-К.:,1994.с.32.

6. Павленок  П.Д. Основы социальной работы.Учебник.-М.: ИНФРА,1997.

                                                                                                                   10

7. Панова А.М.Справочное пособие по социальной работы.- М.: Юрист,1997.

8.Чайка Н.А. СПИД и ВИЧ- инфекция. Социально – психологические аспекты. Информация для профессионалов.-СПб.2000.

                                                           ПЛАН

Організаційний момент

Ознайомлення студентів з темою та метою заняття (план заняття)

Мотивація навчання

Вивчення нового матеріалу

Закріплення знань студентів: коментар цієї роботи

Підсумок заняття

Домашнє завдання

                                                ХІД ЗАНЯТТЯ                                               11

1.Організаційний момент.

2.Ознайомлення студентів з темою та метою заняття (план заняття).

2.1.СНІД- страшна біда.

2.2. Мультимедійна  презентація.

2.3.Проведення тестування.

2.4. Демонстрація відеоматеріалу.

3.Мотивація навчання.

Дати студентам необхідну інформацію, яка дозволяла б їм приймати розумні рішення, застерігатимуть їх від СНІДу.

4.Вивчення нового матеріалу.

4.1. СНІД – страшна біда.

    Викладач. Студенти, серед численних хвороб, від яких страждає людство – синдром набутого  імунодефіциту (скорочено СНІД) є  однією з найтяжчих.  Цю хворобу спричиняє особливий збудник  - вірус  імунодефіциту людини  (скорочено ВІЛ ). Синдром набутого імунодефіциту був виявлений наприкінці 70-х на початку 80-років ХХ століття, тобто не так давно. Але вже на сьогодні захворювання, в тому числі  серед дітей, зареєстровано практично у всіх країнах.

   1-й студент. Загальна кількість хворих у світі тільки за офіційними даними, становить понад 40 мільйонів чоловік. Щодня у світі СНІДом інфікується до 6 тисяч чоловік. Найбільше хворих  на СНІД у США, Канаді, Бразилії, Гаїті, Уганді, Танзанії. В Європі – у Франції, Італії, Іспанії.

     2-й студент.  Не  обминула біда й Україну. Найбільше ВІЛ – інфікованих, хворих на СНІД та померлих від нього зареєстровано  у Дніпропетровській,  Донецькій, Закарпатській областях. Сумний  рекорд встановили міста Одеса й Київ. Перший випадок ВІЛ - інфекції на території колишнього СРСР був зареєстрований у 1987 році. Хворий прибув із Танзанії, де він працював  з  1986 року.

  

                                                                                                                               12

3-й студент. СНІД  епідемічно поширюється по світу й уражає людей усіх континентів.  Перед цією хворобою виявилися беззахисними  дорослі й діти, багаті і бідні, чоловіки і жінки, білі і чорні, люди різного віросповідання. Вчені вважають, якщо не вжити відповідальних заходів, то в наступні 5-8 років близько 100 млн. чоловік будуть інфіковані вірусом імунодефіциту людини.

    4-й студент. СНІД цілить у серце народу: якщо він не буде зупинений, то у першому десятиріччі нового століття кількість носіїв інфекції н а території колишнього Радянського Союзу перевищить 5 мільйонів , а десятки тисяч людей захворіють.

    Викладач. То що таке СНІД? Що ми про нього знаємо? ВІЛ відкрив французький вірусолог  Л. Монтаньє  в 1983 р. І  практично одночасно з ним це зробила група американських вчених під керівництвом Р.Галло. ВІЛ уражає клітини крові – лімфоцити, які відповідають  за захист людського організму від дії різноманітних мікробів і розвитку пухлин. Імунітет організму повільно , протягом багатьох місяців і років, знижується. І це призводить до виникнення різноманітних захворювань, передусім інфекційних, що уражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему тощо. Смерть настає саме від цих захворювань, а не від СНІДу. В організмі ВІЛ накопичується в лімфоцитах та інших лімфоїдних клітинах: крові, сперми,  слині, жіночому молоці, піхвових виділеннях. Однак для зараження необхідна відповідна доза ( концентрація) заразного початку. Тому практичне значення в передачі СНІДу мають тільки ті речовини хворого організму, в яких збудник  міститься в достатній кількості: кров, сперма, піхвові виділення, жіноче молоко. Звідси неважко встановити основні шляхи зараження  ВІЛ – інфекцією.

     Викладач. А тепер давайте порівняємо наші версії з точки зору офіційної медицини. Нині встановлено, що основними шляхами зараження ВІЛ інфекцією є такі:

                                                                                                                                13

- статевий, коли вірус передається зі спермою та піхвовими  виділеннями;

- при переливанні донорської крові, зараженої вірусом імунодефіциту;

- при використанні нестерильного медичного інструментарію ( шприців, систем для переливання крові, крапельниць, внутрішньовенних катетерів тощо);

- від матері ( хворої або вірусоносія)  дитині – до, під час або після пологів.

  Усі інші шляхи інфекції при СНІДі не мають значення, оскільки при цьому, як правило, в організм потрапляє незначна кількість  вірусу і  зараження не відбувається.

       Студент. Отже, можна зробити висновок, що хвороба не передається через рукостискання, поцілунки, їжу, предмети  домашнього вжитку,  спортивні предмети, при купанні в басейні, душі, при спілкуванні з хворими,   тваринами, догляді за хворими на СНІД.

     Викладач. Так, ви цілком праві. Не беруть  участі в   передачі СНІДу також  і кровососні комахи та членистоногі ( комарі, клопи, кліщі, воші).

Хоча після укусу зараженої СНІДом людини, в організмі кровососів вірус деякий час  зберігається. Зараження ним здорової людини не відбувається через те, що кровососи тільки  висмоктують кров, а не вводять її під час укусу в організм людини.

    Студенти! Сьогодні ми запросили до себе на виховну годину лікаря- венеролога, який докладно нам розповість про те, як протікає хвороба СНІДу в організмі людини.

    Лікар. Інкубаційний період від моменту зараження ВІЛ до перших проявів інфекції може бути як коротким 4-5 тижнів, так і дуже довгим  - декілька десятків років. При потраплянні ВІЛ в організм, з′являються специфічні утворення, так звані антитіла проти ВІЛ, але в деяких випадках ці антитіла з′являються через 6 місяців і більше. Клінічні симптоми виникають значно пізніше, а у 2/3 хворих взагалі може бути безсимптомна стадія перебігу хвороби протягом 1,5-5 років. За цей час збудник СНІДу руйнує лімфоцити,

                                                                                                                               14

що неминуче призводить до глибоких змін усієї імунної системи хворої людини. Особливо небезпечним є те,що вірус уражає і клітини центральної нервової системи.  На початку інфекційного процесу людина почуває себе практично здоровою і не підозрює про свою недугу. Що повинно викликати  насторогу у зміні стану здоров′я людини?  Насамперед, збільшення лімфатичних вузлів, причому  одночасно у кількох місцях – на шиї, у ліктьових згинах, під руками, у паху, а також прогресуюча втрата ваги, незважаючи на збереження колишнього режиму харчування, а також часті гнійні і запальні ураження слизової   оболонки рота, шкіри, статевих органів, тривалий розлад випорожнень (18-20 разів на добу) , а ще підвищення температури тіла, що тримається більше як місяць без видимих причин.

    Наведені характерні симптоми хвороби можуть з′являтися в іншому порядку, поступово , і людина помічає їх вже тоді, коли вони  починають її явно турбувати. Незалежно від того, чиє клінічні прояви, чи ні, ВІЛ – інфікована людина є джерелом зараження інших людей.

   Студент.   Хто може бути неймовірнішим вірусоносієм?

   Лікар.  Серед населення є певні групи людей, які мають підвищений ризик інфікування, завдяки недотриманню норм сексуальної поведінки. До них належать:

  1.  гомосексуалісти, бісексуали;
  2.   наркомани, що вводять наркотики  внутрішньовенно;
  3.   повії;
  4.   особи, які часто змінюють статевих  партнерів;
  5.   новонароджені, матері яких  ВІЛ - інфіковані чи хворі на СНІД.

Але було б великою помилкою думати , що СНІД обирає собі жертви

лише серед груп ризику. Від імунодефіциту почали вмирати жінки і діти, домогосподарки і політичні діячі. Згадаємо про можливі шляхи зараження  і стане зрозуміло, що ризик інфікування на ВІЛ з більшою чи меншою

                                                                                                                               15

ймовірністю загрожує кожній  людині. СНІД являє собою серйозну небезпеку для соціального чи економічного розвитку суспільства, бо уражає людей  в найактивніший період їх життя.

   Проблема  СНІДу  пов′язана з психологічним, юридичним, етичним і соціальним аспектами  епідемії.  Економічний аспект чине найважливіший, оскільки витрати на  локалізацію епідемії, обслуговування хворих і лабораторні дослідження вже почали вимірюватися великими цифрами. Наприклад, догляд за одним  хворим у  США в період від моменту діагностики захворювання до трагічного  фіналу потребує від100 до 150 тисяч доларів.

   Студент. Таким  чином, над планетою вирує  пожежа під назвою СНІД. Як можна загасити цю пожежу і чи не загине цивілізація?

  Лікар. Всесвітня організація охорони здоров′я розробила глобальну програму боротьби  зі СНІДом.  Серед медичних заходів, передбачених  цією програмою, велике значення мають санітарно – профілактичні. З 1985 року в усіх країнах світу запроваджено  жорсткий  лабораторний контроль донорської і плацентарної крові, її препаратів, а також різних органів, які  відбираються для трансплантації.

  Студент. А чи вилікується СНІД?

  Лікар. Якщо вірус потрапляє у кров людини, знищити або евакуювати його з організму на сьогодні неможливо.  В умовах відсутності ефективних вакцин та лікарських засобів, кращими  ліками від зараження можуть стати наші знання про шляхи поширення вірусу  СНІДу та засоби його попередження. Перш за все, уникайте користування предметами, що можуть поранити шкіру. Для ін’єкцій використовуйте одноразові шприци. Такі індивідуальні речі, як леза для гоління та зубні щітки, можуть стати джерелами інфікування, якщо міститимуть залишки зараженої крові. Тож подумайте, чи варто ділити їх ще з кимось?

    

                                                                                                                     16

Але зовсім недавно в США і Англії була випробувана на добровольцях. Але чекати введення цього препарату в практику потрібно не менше 5 років.

     Викладач. Скажіть , будь ласка, який основний шлях зараження СНІДом?

      Лікар. Основний шлях зараження СНІДом - статевий. Уберегти від СНІДу може тільки наша власна обачність. Ніхто не закликає молодь відмовлятися від сексуальних взаємин, але вони мають бути захищені так званим безпечним  сексом.

По – перше, наявність постійного статевого партнера, з яким ви могли б вільно обговорювати будь - які теми, враховуючи венеричні захворювання та СНІД.

По – друге, і головне: обов′язкове користування презервативом. На сьогодні він є найнадійнішим засобом захисту не тільки від СНІДу, а й від венеричних захворювань та небажаної вагітності.

    Викладач.  ВІЛ – інфекція – проблема не менш соціальна, ніж медична. Хворі потребують соціального захисту, милосердя і співчуття, шанобливого ставлення до людської гідності, гуманного відношення з боку суспільства. Вони мають право на професійну діяльність за обраним фахом, за винятком  роботи за спеціальностями та на посадах, встановлених спеціальним переліком; на безкоштовне забезпечення ліками, безкоштовний проїзд до місця лікування й назад за рахунок лікувальної установи, яка видала направлення, на користування ізольованою житловою кімнатою. Особам, зараження яких сталося внаслідок медичних маніпуляцій, встановлюється пенсійне забезпечення та право на першочергове одержання житла.

    Інспектор кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Якщо діагноз СНІДу підтверджений результатами лабораторного дослідження, то згідно з Законом України ″ Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення ″, Кримінальним і Кримінально - процесуальним кодексами  України, інфікований ВІЛ чи хворий  на СНІД зобов′язаний вжити заходів

                                                                                                                                17

щодо  запобігання поширення інфекції, повідомивши осіб, які були з ним у статевих контактах, про можливість їх зараження. Свідоме зараження ВІЛ особою, яка знала про наявність у неї інфекції, зумовленої цим вірусом, карається позбавленням волі до 8 років.

У Законі України ″ Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний

Захист населення ″ викладено умови та порядок медичного огляду з метою виявлення зараження ВІЛ. Обстежуваним  гарантується безпека медичного огляду, його добровільність, анонімність та конфіденційність інформації про результати огляду. Обов′язковому медичному огляду на виявлення зараження ВІЛ підлягають особи, які вводять наркотичні речовини шляхом ін′єкцій , та особи за епідемічними показниками. Відомості про зараження тієї чи іншої особи  становлять службову таємницю. У Києві створено службу профілактики ВІЛ – інфекції. Якщо вас хвилюють роблеми СНІДу, за консультаціями можна звертатись до служб ″Здоров′я″. Пройти анатомічне обстеження можна в кабінеті ″Довіра″ в поліклініці за місцем проживання. Анонімність гарантується законом.

4.2.Мультимедійна  презентації.

4.3.Проведення тестування.

А тепер спробуємо дати відповіді ″Так″ чи ″Ні″ , ″Не знаю″ на тест –

опитувальник.

     4.4. Демонстрація відеоматеріалу.

  Викладач. Студенти невесела розмова відбулася у нас з вами, але подумайте самі – краще знати гірку правду, ніж жити безтурботно. Сьогодні ви одержали багато корисної інформації. Раджу вам обов′язково нею скористатися, адже доля, наше здоров′я,  наше майбутнє залежить саме від нас.

    Я дякую усім присутнім і гостям за цікаву і змістовну бесіду.

                                                                                                                              18

                                               Висновок

    Кожна людина повинна до кінця усвідомити всю небезпеку, яку не СНІД і зробити все можливе, щоб уберегти себе і своїх близьких та рідних від цієї страшної інфекції, бо СНІД може увійти практично в кожен дім, кожну сім′ю.

    Методична розробка відкритої виховної години, яка була проведена у Слов′янському енергобудівному технікумі  дає змогу ще раз нагадати: здоровий спосіб життя, чистота у взаєминах – найкращі методи профілактики СНІДу. Пам′ятайте: єдина людина, яка може вберегти вас від СНІДу ,   це ви самі.

    Питання, яке ми сьогодні обговорили, актуальне, бо живемо ми в суспільстві, де розгулює інфекційний вірус. І тому залишається особиста відповідальність людини за своє здоров′я  і  здоров′я  оточуючих.

   Для молодих хвороба – поняття абстрактне. Здається, що здоров′ - це глибока криниця. Проте перед інфекційними хворобами всі рівні. Будемо сподіватися, що вчені, урешті-решт, знайдуть засоби боротьби зі страшною хворобою. А поки що багато залежить від нас із вами. Прислухайтеся до порад і рекомендацій дорослих, старших людей, батьків, лікарів.

І тоді не страшною буде межа , за якою морок.

″Об′єднаємо наші зусилля для досягнення успіху в подоланні ВІЛ/ СНІДу!″.

Це не просто гасло. Це потреба життя.

                                                                                                                   19                                                                                                                                                                                

       Ілюстративний матеріал
                                                                                               Додаток 1            28

                                   Тест - опитувальник

з вивчення відношення молоді до ВІЛ / СНІД інфекції.

1.Ваш вік  -     до 16 років                                            так         ні

                        16-19 років                                             так         ні

        більше          19років                                              так        ні

      2.Ваша стать                                                    чоловіча    жіноча

      3.Чиє ризик зараження ВІЛ/ СНІД – інфекцією при:

      3.1. – незахищених статевих контактів з ВІЛ – позитивним

      партнером                                                                      так        ні      не знаю

       3.2. - користуючись загальним шприцом та

       та голкою з тим , хто інфікований ВІЛ                      так        ні      не знаю

       3.3. – малюка при народженні від ВІЛ- інфі-

       кованої жінки                                                                так        ні      не знаю

       3.4.- малюка материнським грудним молоком

       ВІЛ-  інфікованої матері                                              так        ні      не знаю

       3.5. – при проколювані вух, пирсінгу та нанесен-

       ні  татуїровок нестерильним  інструментом              так       ні      не знаю

       3.6. – через укуси кровососучих та інших комах      так       ні      не знаю

       3.7.-  працюючи або  контактуючи в побуті з ВІЛ-

       інфікованим                                                                    так       ні     не знаю

       3.8. – через пот, слюну, сльози, одяг, під час спіль-

       ного прийому їжі, через питні фонтанчики                 так      ні     не знаю

       3.9.- користуючись спільною білизною, посудом,

       унітазом                                                                           так      ні      не знаю

       3.10.- при здаванні крові, користуючись одноразовими

        шприцами                                                                       так      ні      не знаю

       3.11.- при купанні в воді, через поцілунки , через

        монети, гроші, при користуванні громадським

        транспортом                                                                    так     ні      не знаю

     

       4. Чи встановлена  в Україні кримінальна

        відповідальність за зараження другої особи

        ВІЛ – інфекцією ?                                                           так    ні      не знаю

   

       

                             

       

         

  

                            Висновки                                                                         29

 

 Однією з основних цілей проведення відкритої виховної години на тему

″ВІЛ і СНІД – проблема людства ″ надати студентам науково достовірну інформацію про ВІЛ/ СНІД,  розкрити проблеми профілактики та лікування захворювання; сформувати навички здорового способу життя, висвітлити заходи профілактики передачі ВІЛ; виховати потребу активної участі у профілактиці передачі ВІЛ/ СНІДу; торкнутися проблеми взаємин із ВІЛ- позитивними; виховувати в студентах добро; пропагувати їм здоровий спосіб життя.

                    Список      літератури                                                            30                 

1. Конституція України, прийнята на п′ ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р.

2. Закон України ″ Про запобігання захворюванню на СНІД  та соціальний захист населення ″ від 1992 р.

3.Бойко А.М. Соціальна робота. Навчальний посібник.-К.: Фенікс,2001.С.288.

4. Гуськов Д.А. ВИЧ- позитивные наркозависимые в фокусе альтернативных парадигм биомедицинской науки и социального ответа на вызов СПИД.-К.:1997.с.87.

5.  Кобыца Ю.В. Молодеже о СПИДе.-К.:,1994.с.32.

6.  Павленок  П.Д. Основы социальной работы.Учебник.-М.: ИНФРА,1997.

7.  Панова А.М.Справочное пособие по социальной работы.- М.: Юрист,1997.

8. Чайка Н.А. СПИД и ВИЧ- инфекция. Социально – психологические аспекты. Информация для профессионалов.-СПб.2000.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62751. Аппликация ракета 17.34 KB
  У ракеты есть водитель Невесомости любитель. Детали ракеты лучше делать яркого цвета. Части ракеты лучше приклеивать на картон темного цвета. Сначала приклеим основную часть потом треугольникэто будет верх нашей ракеты а потом крылья ракеты и иллюминаторы.
62753. Конструирование и плетение из бумаги 12.33 KB
  Учитель объясняет как правильно выполнить корзинку Дети слушают. Учитель параллельно и показывает это всё на кавадрате. На доске висит инструкционная карта Учитель ходит помогает если у когото не получается.
62754. Ліплення овочів з пластеліну 19.43 KB
  Наочність: Малюнки та ілюстрації овочів виліплені овочі з пластиліну. Тип уроку: Практичний по виліпленню овочів з пластиліну. Цибуля Діти а як одним словом можна назвати слова відгадки Овочі Які ви ще знаєте овочі...
62755. Новогодняя игрушка «Собачка» 21.32 KB
  Прежде чем начать работу правильно приготовь рабочее место. Кончил работу аккуратно убери рабочее место. Составление плана С чего начнете работу Что будете делать потом Что дальше Пословица да доске.
62756. Практична політологія. Політичний менеджмент та політичний маркетинг 37.2 KB
  Річ у тім що постійне ускладнення процесів політичного розвитку зростання ролі засобів масової інформації в суспільному житті значно посилили суспільну увагу до практичних аспектів політологічних знань.
62758. Про доброту і милосердя. Ніхто не має права ображати іншу людину 23.81 KB
  Мета: учити оцінювати вчинки дійових осібпоглиблювати уміння творчо працювати; зясувати зміст понять добриймилосерднийпривітний; розвивати память мисленнямовлення; формувати у дітей уявлення про тещо добрачуйна людина допомагає іншим...
62759. Здоровя - найдорожчий скарб 32.14 KB
  Мета: Допомогти усвідомити дітям що здоровя це великий дар не тільки для людини а й для всього суспільства а сімя осередок збереження та зміцнення здоровя.