56245

St.Valentine’s day

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Just now we are going to have Valentine quiz. I will ask you some questions. The one who knows the answer should raise a hand. The team that is first answers and gets a score. One score for one correct answer.

Английский

2014-04-03

1.89 MB

0 чел.

Сценарій позакласного заходу англійською мовою

студентки-практикантки факультету германської філології

відділення англійської мови

Малишко Софії

Тема заходу: St.Valentines day.

Практичні цілі:1)Навчити  нових ЛО

                         2) Тренувати навички написання ЛО

Освітня ціль: Розширити знання учнів щодо традицій святкування.

Розвиваючі цілі: Розвивати увагу, слухову та зорову пам'ять, мовну здогатку, дрібну моторику.

Виховні цілі: Виховувати повагу до однокласників, вміння працювати в команді.

Клас: 4-Б

Кількість учасників : 10

Оформлення класу : Стіни прикрашені картинками на романтичу тематику та повітряними кульками у вигляді сердечок.

Допоміжні матеріали:ноутбук, відео, картки з завданнями, картинки

T:  Good morning pupils! Do you now what holiday are we going to celebrate on 14th of February ?

P1:  We are going to celebrate St.Valentine’s day.

T : That’s right what do you know about this day ?

P1: This is a holiday of love

P2:  People send each other Valentines cards.

….

T : Very nice! Today we’ll have an unusual lesson. It will be a small competition. We will make different tasks and in the end you’ll get small rewards.

Right now I’ll divide you in two teams. You have 2 minutes to think of the name and the captain of your team. The name should be connected with the holiday we are talking about.

T: So the captain of the this team, please, present your title.

P1: The name of our team is “Loving Hearts”

T: OK. Dasha, and as I’ve understood you are the captain. And your team?

P2: Our team is “Desert Roses”

T: Great!!! You are very inventive.

Each team gets a heart. Here you have to collect small hearts that you will get for your answers.

T: Just now we are going to have Valentine quiz.  I will ask you some questions. The one who knows the answer should raise a hand. The team that is first answers and gets a score. One score for one correct answer.

Quiz:

What are doves a symbol of?

What did women give to knights for good luck?

Cupid is the god of __________________.

What happens when Cupid shoots an arrow at you?

What is the flower of love?

Name two symbols of Valentines Day.

Name one thing we can give to someone on Valentine’s Day.

T: Good job!!!! In the next task you have to complete short poems with the words that are missed.  But first lets read and translate the words that you have to fill in.

Each team will get a card with the translation of words.

Bright – яскравий

Busy- зайнятий

Clever – розумний

Fair-чесний

Funny-веселий, смішний

Great-чудовий

Mean- підлий

Sweet-милий

T: And now complete the poems. Don’t forget about rhyme. It will help you to do the task correctly. The team that do this task  faster will get an extra score. And then I point for one correct answer.

My darling Pete, You’re very______ 

 

sweet

Do you like me, Kate? I think you’re ______

great

1 like a boy called Dean Because he’s never _____

mean

5. Please, be my girlfriend, Lizzie! Don’t say that you’re too ________

busy

6. Please, be my girlfriend, Claire!

I like you because you’re always _______

fair

7. This poem’s for a boy called Andrew Knight. I like you because you’re kind and ______

Bright

9. I love you, Trevor, Because you’re _____

Clever

8. You’re much sweeter than honey And you’re also very __

funny

My darling Pete, You’re very______ 

 

sweet

Do you like me, Kate? I think you’re ______

great

1 like a boy called Dean Because he’s never _____

mean

5. Please, be my girlfriend, Lizzie! Don’t say that you’re too ________

busy

6. Please, be my girlfriend, Claire!

I like you because you’re always _______

fair

7. This poem’s for a boy called Andrew Knight. I like you because you’re kind and ______

Bright

9. I love you, Trevor, Because you’re _____

Clever

8. You’re much sweeter than honey And you’re also very __

funny

Вright – яскравий

 Busy- зайнятий

Clever – розумний

Fair-чесний

Funny-веселий, смішний

Great-чудовий

Mean- підлий

Sweet-милий

Вright – яскравий

 Busy- зайнятий

Clever – розумний

Fair-чесний

Funny-веселий, смішний

Great-чудовий

Mean- підлий

Sweet-милий

T: And now one more task for you. Each of you will get a card with the puzzle words. The letters in these words are mixed, but all the words are connected with St. Valentine’s Day. Make the words.

The one who is ready raise your hand. Each correct variant will bring your team a heart. The picture on the black-board  will help you.

1. THEAR HEART
2. RYBRUAFE FEBRUARY
3. CHOTECOLA CHOCOLATE
4. TNESERP PRESENT
5. LIDAYHO HOLIDAY
6. ORSE ROSE
7. VE
LO LOVE

T: Ok!!! Good for you! It was a difficult task. Both teams get a reward. And tell me please, what the main symbol of St. Valentine’s day is?

P: It is a heart!

T: Right you are!!! So I’d like each of you to create a small piece of love with your hands. I’ve prepared a video for you that will help you to make it. Let’s make it all together.

T: Now you have a hand-made Valentine card!!! Now let’s check your results. I guess the friendship has won and all of you will get a small reward. Thank you for your attention!!! I wish you to love and to be loved!!!

1. THEAR
2. RYBRUAFE
3. CHOTECOLA
4. TNESERP
5. LIDAYHO
6. ORSE
7. VELO

1. THEAR
2. RYBRUAFE
3. CHOTECOLA
4. TNESERP
5. LIDAYHO
6. ORSE
7. VE
LO

1. THEAR
2. RYBRUAFE
3. CHOTECOLA
4. TNESERP
5. LIDAYHO
6. ORSE
7. VE
LO

1. THEAR
2. RYBRUAFE
3. CHOTECOLA
4. TNESERP
5. LIDAYHO
6. ORSE
7. VE
LO

1. THEAR
2. RYBRUAFE
3. CHOTECOLA
4. TNESERP
5. LIDAYHO
6. ORSE
7. VE
LO

1. THEAR
2. RYBRUAFE
3. CHOTECOLA
4. TNESERP
5. LIDAYHO
6. ORSE
7. VE
LO

1. THEAR
2. RYBRUAFE
3. CHOTECOLA
4. TNESERP
5. LIDAYHO
6. ORSE
7. VE
LO

1. THEAR
2. RYBRUAFE
3. CHOTECOLA
4. TNESERP
5. LIDAYHO
6. ORSE
7. VE
LO

1. THEAR
2. RYBRUAFE
3. CHOTECOLA
4. TNESERP
5. LIDAYHO
6. ORSE
7. VE
LO

1. THEAR
2. RYBRUAFE
3. CHOTECOLA
4. TNESERP
5. LIDAYHO
6. ORSE
7. VE
LO

              

   

    


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68979. Функції, їх параметри. Рекурсія. Прототипи функцій 35.5 KB
  Визначення функції Опис функції та її тип Рекурсивні функції Визначення функції. Синонімами цього іншого поняття в інших мовах програмування є процедури підпрограми підпрограми-функції процедури-функції. Всі функції в мові Сі мають рекомендуємий стандартами мови єдиний формат...
68980. Структури, об’єднання 36.5 KB
  Структура - це з’єднане в єдине ціле безліч поіменованих елементів (компонентів) даних. На відміну від масиву, який завжди складається з однотипних елементів, компоненти структури можуть бути різних типів і всі повинні мати різні імена.
68981. Рекурсивні функції і процедури, параметри-процедури 30 KB
  Тобто це є визначенням функції через цю саму функцію, У мові Паскаль рекурсивний опис функції полягає в тому, що в тілі такої функції міститься звертання до цієї ж функції. Наведемо рекурсивний опис функції п...
68982. Файли, робота з файлами 41 KB
  План заняття: Організація файлів Робота з файлами Підготовчі та завершальні операції Операції уведеннявиведення Пересування по файлу Організація файлів Є багато задач коли кількість компонентів певного типу будьякого з відомих уже нам наперед визначити неможливо то її визначають у процесі виконання програми.
68983. Текстові файли 36.5 KB
  В кінці кожного рядка є символ кінець рядка внутрішнє відображення якого залежить від реалізації. Звичайно кінець рядка це комбінація коду переведення каретки символ 13 за яким може бути код переведення рядка символ 10. Для програмування переважно немає потреби знати коди символів...
68984. Модулі. Модуль і його структура 49.5 KB
  Модуль - це сукупність сталих, типів даних, змінних, процедур і функцій, які можна використати у програмі або в іншому модулі. Сам модуль не є виконуваною програмою. Модульний підхід до проектування дає змогу розділити програму на частини, які компілюють окремо.
68985. Вказівники. Вказівний тип 35.5 KB
  У мові Паскаль для роботи з динамічними об’єктами передбачено спеціальний тип значень – вказівний. Це такий же простий тип, якими є цілий, дійсний, логічний. Однак для нього в мові не зарезервовано жодного стандартного ідентифікатора. Загальний вигляд опису вказівного типу такий...
68986. Операції над змінними вказівного типу 52 KB
  Оператор присвоєння записують так само як і для інших типів: S:=r; де 5 змінна вказівного типу r може бути змінною цього ж вказівного типу функцією тобто значенням якої є вказівник цього ж вказівного типу або порожній вказівник nil. Для введених нами раніше змінних вказівного типу...
68987. Динамічні рядки символів 47 KB
  На підставі вивчених типів можна одержувати різні структури даних, яких у мові Паскаль у явному вигляді немає. Прикладом такої структури є рядки - впорядковані послідовності символів. Рядки можна відображати за допомогою векторного зображення, коли послідовність символів - це послідовність компонентів вектора...