56254

Домики, которые построила природа

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Формировать УУД: универсальные учебные действия УУД Личностные УУД: радость общения красотой окружающего мира формирование навыков работы материалами умение использовать цвет для достижения своего замысла; повышение культуры речевого общения развитие способностей к творческому самовыражению.

Русский

2014-04-03

29.5 KB

17 чел.

1-й класс

Урок изобразительного искусства на тему "Домики, которые построила природа ".

Цели: учить видеть красоту окружающего мира.

Задачи:

  •  развивать наблюдательность, творческое воображение;
  •  способствовать приобретению опыта эстетических впечатлений;
  •  способствовать формированию ценностного отношения к природе, с опорой на эмоции;
  •  способствовать формированию умения использовать художественные материалы (акварель), работать кистью;
  •  создание среды, способствующей воспитанию коллективизма, продуктивного общения.

Формировать УУД: универсальные  учебные  действия (УУД),

- Личностные УУД: радость общения красотой  окружающего мира, формирование навыков работы материалами, умение использовать цвет для достижения своего замысла; повышение культуры речевого общения, развитие способностей к творческому самовыражению. 

- Регулятивные УУД: должен научиться создавать рисунок, используя выразительные свойства художественного материала (акварель), оценивать результат своего труда.

- Коммуникативные УУД: умеет обмениваться мнениями, слушать одноклассников и учителя; обсуждает индивидуальные результаты художественно – творческой деятельности.

- Познавательные УУД: эмоциональное и ассоциативное приобретению опыта эстетических впечатлений; формирование ценностного отношения к природе, с опорой на эмоции.

Планируемый результат

Предметные:

Знать  способы работы с акварелью.

 Уметь использовать художественные материалы (акварель), работать кистью;

Личностные: создать  работу  красками, формировать навыки работы материалами, уметь использовать цвет для достижения своего замысла;, поделиться с одноклассниками результатами своей художественно – творческой деятельности.

Метапредметные: повышение культуры речевого общения, развитие способностей к творческому самовыражению, оценивание результата своего труда.

Дидактическая модель обучения: продуктивная, объяснительно-иллюстративная, частично поисковая.

Педагогические средства: рассказ, бесед а, наглядные пособия, демонстрация приемов конструктивного рисования, педагогический рисунок.

Вид деятельности учащихся: индивидуальная работа (рисованиепо представлению).

Форма организации совместной деятельности: совместно-индивидуальная.

Принцип организации коллективной композиции: свободное размещение.

Информационно-методическое обеспечение: фотографии с изображением природы, аудиозапись.

Оборудование и материалы для учащихся: бумага, акварель, киста, баночка для воды.

Структура урока

I.    Организационный момент.

II.    Введение в тему занятия.

III.   Постановка художественной задачи

IV.   Практическое выполнение задания.

V.    Физкультминутка

VI.   Рисование по представлению

VII.   Подведение итогов.

Ход урока


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47944. Правознавство. Теорія держави і права 1.42 MB
  Держава у різних народів формувалась не однаково. Окрім закономірних причин виникнення держав, що проявлялися у всіх народів були в окремих народів і специфічні причини, які Ф. Єнгельс у своїй праці „Походження сім’ї, приватної власності і держави” назвав форми виникнення держави : а) афінська; б) римська; в) германська.
47945. ПР-жанри та ПР-технології 269.39 KB
  Безумовно, працюючи над тим, щоб налагодити плідні і взаємовигідні відносини між організацією та різноманітними групами громадськості, піармени справді намагаються подати її соціальному оточенню у привабливому, зокрема й спрощеному, вигляді. У своїй практичній діяльності вони виходять із того, що сприйняття
47946. Загальна психологія 408.5 KB
  Всі психічні явища поділяють на 3 групи: Психічні процеси окремі форми чи види психічної діяльності Память мислення сприймання уява відчуття Психічні властивості найбільш суттєві і стійкі психічні особливості людини потреби інтереси здібності темперамент характер Психічні стани особлива характеристика психічної діяльності людини за певний проміжок часу сумнів радість гнів творчий підйом апатія і т. Ключові поняття: методи вивчення психіки спостереження експеримент тест вивчення продуктів діяльності бесіда...
47947. Основні категорії інформації як обєкта інформаційного права 496.5 KB
  Основні категорії інформації як обєкта інформаційного права Основні поняття Розглядаючи інформацію як обєкт захисту треба зазначити що інформація це результат відображення і опрацювання у людській свідомості різноманіття навколишнього світу це відомості про оточуючі людину предмети явища природи діяльність інших людей. Залежно від сфери і масштабів застосування тієї чи іншої системи опрацювання даних втрата або витік інформації може призвести до наслідків різної тяжкості: від невинних жартів до надзвичайно великих втрат...
47948. Регіональна економіка. Конспект лекції 924 KB
  Мета: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки а також мислення та свідомості економістів. Завдання: засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; об'єктивну необхідність раціонального та...
47952. Мотивация и стимулирование персонала 135.93 KB
  Стимулирование труда предполагает создание условий (хозяйственного механизма), при которых активная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей работника