56260

Das Aussehen

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: практична: активізувати граматичні навички з тем «Відмінювання прикметників» та «Ступені порівняння прикметників», відробити надані раніш ЛО...

Другие языки

2014-04-03

48.5 KB

1 чел.

lga Berkovych 

STUNDE 3

ТЕМА . Das Aussehen

Підтема: Gutes Aussehen

Мета: практична: активізувати граматичні навички з тем «Відмінювання прикметників» та «Ступені порівняння прикметників», відробити надані раніш ЛО, активізувати граматичні навички з теми „Satzbildung“, відробити навички роботи з автентичним текстом, пропедевтика ЗНО;

освітня: надати новий країнознавчий матеріал з життя підлітків, продовжити роботу над розвитком світогляду учнів, ознайомлення з реаліями життя німецьких підлітків, залучити до діалогу культур;

розвиваюча: розвиток мовних, мовленнєвих, граматичних ЗУНів, розвиток навичок читання мовчки, пропедевтика ЗНО (робота з тестом до тексту), розвиток навичок аудіювання, розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення, розвиток логічного мислення, розвиток уміння працювати в команді, розвиток творчих здібностей;

виховна: виховання освіченої особистості, любові і толерантного відношення до свого оточення (близьких та рідних, знайомих), почуття дружби і злагоди, уміння знаходити консенсус, поваги до інших людей і народів, зокрема німецького.

Обладнання: зошити, словники, підручники „Blick“, ксерокопії завдань, олівці та аркуші А4 для візуального диктанту, магніти (для виставки робіт «Мій візуальний диктант»), комп’ютер, презентація до уроку, магнітофон, касета (або диск) із записом для вступного аудіювання .

І Організаційний момент                1`

ІІ Фонетична зарядка                 2`

Der erste Schritt ist der schwerste.

Ein L?cheln ist die sch?nste Sprache der Welt.

Ein treuer Hund, ein braves Pferd sind mehr als tausend Frauen/M?nner wert.

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.

Kleine Kinder spielen gern, gro?e noch viel lieber

III Мовленнєва зарядка (Komplimenten Austausch)            5`

Ich finde meine Nachbarin (meinen Nachbar) sehr sympathisch, weil ihre (seine) blauen Augen so sch?n sind.

IV Heute bearbeiten wir das Thema „das Aussehen“ weiter                               35`

  1.  Visuelles Diktat                 6`

Der Lehrer liest die Geschichte und die Kinder malen in den Heften die beschriebene Person.

Heidi erz?hlt…

Gestern habe ich einen seltsamen Menschen gesehen. Ich hatte sogar Angst! Nach der Beschreibung werden Sie mir besser verstehen. Sein Gesicht war oval und sehr lang. Sein K?rper war sehr dick, fast rund, kein Hals. Seine langen Arme waren nicht stark aber nicht schwach. Seine langen Ohren sahen nicht sehr h?bsch aus. Kurze Beine und gro?e F??e. Das Beste was er hatte war sein freundliches L?cheln, aber das war auch das merkw?rdigste, weil seine 3 schwarze Augen und 2 blaue Antennen auf dem Kopf machten mir einen gro?en Angst. Ist das ein Mensch?

  1.  Turnpause                  2`
  2.  Gruppen bilden (nach den Steigerungsstufen)
  3.  das Foto bearbeiten                5`
  4.  Geschichten pr?sentieren               5`
  5.  Text lesen                10`
  6.  Test schreiben               10`

V Evaluation               3`

  1.  

VI Hausaufgabe                2`


gut

besser

am besten

sch?n

sch?ner

am sch?nsten

hoch

h?her

am h?chsten

sportlich

sportlicher

am sportlichsten

kurz

k?rzer

am k?rzesten

Romantisch

(wie ein verliebtes M?dchen)

Pessimistisch

(wie eine alte b?se Dame)

Optimistisch

(wie ein guter Freund)

Humorvoll

(wie ein Comedy-Club-Teilnehmer)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40836. Соціально-політичні і правові аспекти сучасного олімпійського спорту 79 KB
  З підвищенням рівня популярності і міжнародної ваги Олімпійських ігор останні виявилися ареною суперництва не тільки самих спортсменів і навіть не тільки їх національних збірних але держав і груп держав за світове визнання і вплив. Одним з неминучих следствій що розвернулася і продовжувалася до цього дня навколо і усередині Олімпійських ігор міждержавної політичної боротьби стали і різні способи публічної демонстрації відношення до тих або інших держав або груп держав. Це може бути демонстративна відмова в ході підготовки і проведення...
40837. Менеджмент та оптимізація структури капіталу підприємства 106 KB
  Менеджмент та оптимізація структури капіталу підприємства 1. Особливості руху капіталу підприємства Під загальним поняттям капітал підприємства розуміють такі його види що характеризуються в даний час декількома десятками термінів. Розглянемо більш докладно окремі види капіталу підприємства відповідно до основних класифікаційних ознак. Ця частина активів сформована за рахунок інвестованого в них власного капіталу являє собою чисті активи підприємства.
40838. Значення і місце аеробіки в системі фізичного виховання 51.5 KB
  Значення і місце аеробіки в системі фізичного виховання. Особливості оздоровчої аеробіки як виду фізкультурноспортивної діяльності. Класифікація видів оздоровчої аеробіки. Особливості оздоровчої аеробіки як виду фізкультурноспортивної діяльності.
40839. Особливості проведення занять з оздоровчого фітнесу (базова аеробіка) 51 KB
  Розминка. Розминка має велике значення, але, на жаль її часто ігнорують, результатом чого є розтягування м'язів. В розминки дві мета: по-перше, розігріти м'язи спини і кінцівок; по-друге, викликати деяке прискорення темпу сердечних прискорень так, щоб плавно підвищувати пульс до значень, відповідних аеробній фазі.
40840. Активи як об’єкт фінансового менеджменту 105.5 KB
  Розглядаючи наведену формулу необхідно визначити період який потрібен для перетворення виробничих запасів дебіторської і кредиторської заборгованості в готівку.з – середній період обороту дебіторської заборгованості; Ок.з – середній строк сплати кредиторської заборгованості. Аналогічно визначається середній період обороту дебіторської заборгованості
40841. Основи адміністративного права України. Адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність 34 KB
  Адміністративне правопорушення. Основним нормативним актом адміністративного права є Кодекс України про адміністративні правопорушення КпАП. Адміністративне правопорушення проступок це протиправна винна або необережна дія чи бездіяльність що посягає на державний або громадянський порядок власність права і свободи громадян на встановлений порядок управління за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність...
40842. Методы первого порядка (градиентные методы) 302.5 KB
  Соответствие методов и множеств. Методы решения переборных задач метод ветвей и границ динамическое программирование и др. Методы решения задач математического программирования условная безусловная минимизация нелинейное выпуклое и линейное программирование. Методы вариационного исчисления и методы оптимального управления уравнение ЭйлераЛагранжа принцип максимума.
40843. Методы прямого поиска в задачах одномерной минимизации 576 KB
  Найти минимум функции одной переменной нет анализа заданной функции. Больше ничего о функции неизвестно. Можно вычислить измерить значения функции в точках. После n nчетно экспериментов min функции лежит в интервале .
40844. Основи трудового права України 134.5 KB
  Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи. Влаштовуючись на роботу працівник укладає трудовий договір не з державою як власником і не з уповноваженою службовою особою що управляє підприємством яке само перебуває з власником у відносинах найму поряд з іншими найманими працівниками а із створюваним власником підприємством як юридичною особою. За допомогою погодженого з власником або уповноваженим ним органом волевиявлення і самозобов’язання працівника абстрактні права і...