56275

Формування громадянської свідомості учнів

Конспект урока

Педагогика и дидактика

З огляду на це дуже важливим і актуальним є проблема формування у школярів громадянської свідомості високих громадянських якостей наявність яких дасть їм повне право називатися громадянами Української держави.

Украинкский

2014-04-03

285.5 KB

124 чел.

«Формування громадянської свідомості учнів»

            

дитинстві відкриваєш материк,

котрий назветься потім — Батьківщина

    Л. Костенко

Із проголошенням самостійності і незалежності Україна стала на шлях переходу до громадянського суспільства, кожен член якого має право одержати вільний розвиток особистості.

  Актуальність.  У Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"), Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення свого громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота України для збагачення і примноження на цій основі культурного і творчого потенціалу нашого народу.

Без людини з розвинутою  громадянською свідомістю жодна країна не може розвиватись. І саме школі випадає відповідальна місія підготувати до життя громадянина демократичної держави.

З огляду на це дуже важливим і актуальним є проблема формування у  школярів громадянської свідомості, високих громадянських якостей, наявність яких дасть їм повне право називатися громадянами Української держави.

Враховуючи актуальність цього питання, тема моєї виховної роботи -

«Формування громадянської свідомості школярів».

Для формування громадянської свідомості у школярів потрібен системний комплексний підхід, що передбачає дотримання певних принципів, які використовую у виховній роботі. (Див. схему №1). 

ета виховної роботи – сформувати свідомого громадянина, патріота, людину з притаманними особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Теоретичною основою системи роботи є положення наукових праць, у яких розкриваються особливості та закономірності громадянського виховання (М.Грушевського, А.Макаренка, Г.Сковороди, В.Сухомлинського, К.Ушинського); праць провідних учених, присвячених проблемі становлення громадянськості у підростаючого покоління (М.Болдирєва, М.Гончарова, М.Стельмаховича, В.Сеніної, О.Сухомлинської, І.Тараненко, К.Чорної та ін.).

Формування громадянської свідомості учнів значною мірою залежить від тих технологій, які використовує педагог, тому намагаюсь, щоб основою  мого виховного процесу були інноваційні, мультимедійні технології, зорієнтовані на діяльнісний компонент, особисту творчість школярів. Крім того, велику увагу приділяю врахуванню індивідуальних рис  кожного учня, використанню їх життєвого досвіду. Часто використовую аудіовізуальні засоби (малюнки, відеокліпи, відеосюжети, караоке-пісні), застосування яких викликає невичерпний інтерес, бажання приймати активну участь у виховних заходах, розвиває творчість учнів.

На класних годинах застосовую методи «Мікрофон», «Займи позицію», «Робота в парах», «Робота в групах», «Коло ідей», «Навчаючись учусь», рольову гру, проблемні запитання та ситуації, при обговоренні яких і висловлюються власна позиція, розвиваються навички аналізу, логічного та критичного мислення.

Громадянська свідомість формується як під час навчального, так і під час виховного процесу, які є нерозривно взаємопов’язані між собою. (Див. схему №2). Викладаючи такий предмет як «історія», виховую почуття патріотизму, національну і громадянську свідомість на кожному своєму уроці, тому дотримуючись принципу безперервності і послідовності, продовжую працювати над цим питанням і у виховній роботі.

Ставши класним керівником 5-го класу, я проаналізувала взаємовідносини учнів, розуміння яких  важлива задача педагога. Знаючи і враховуючи міжособистісні стосунки в класі, розподіляю доручення  й організовую спільну діяльність дітей із врахуванням індивідуального статусу кожного учня в класі, що також сприяє формуванню громадянської свідомості, відповідальності.

   Виховну роботу проводжу так, щоб життя в класі було максимально комфортним для кожної дитини, інтелектуально цікавим, соціально значущим, по-дитячому веселим. На це спрямовані всі заходи, години спілкування, які ми проводимо разом з учнями.

Мета виховної роботи досягається через систему поставлених завдань (Див. схему «Складові громадянської свідомості»). Отже,  завданнями виховної роботи є:

  1.  Виховання почуття патріотизму, поваги до державних символів, звичаїв, традицій, історичного минулого.

Любити батьківщину – це  любити  святині  свого  народу,  його  надбання,  його культуру, мову, злитися з долею народу, творити її.

    Є такий вислів: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього», тому виховуючи своїх дітей, намагаюся сформувати в них активну життєву позицію та патріотизм: виховні години «Вона на світі одна-єдина, ненька Україна…», « Державний прапор України – святиня нашого народу».

Намагаюсь зробити цікавими і незабутніми такі класні години, де діти вперше стикаються з новими для них поняттями та особистостями, використовуючи аудіовізуальні засоби – «Стаханівському руху – 75 років», «Пересопницьке Євангеліє – найбільша святиня нашого народу».

Інформаційне забезпечення виховного процесу здійснює шкільна бібліотека, яка створює виставку книжок з тематики, що розглядається.

Неабияке значення для формування  громадянської свідомості є прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам'яті про тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну. Була проведена виховна година «Мій край – моя історія жива», присвячена жахливим подіям Голодомору 1932-1933-х рр. Учні мали змогу почути про ці події безпосередньо від свідка Голодомору Глинського М.І. Неодноразово проводилися зустрічі, бесіди, класні години із ветеранами Великої Вітчизняної війни, на яких діти могли послухати цікаві розповіді від учасників і очевидців подій, задати їм питання. На мою думку, саме під час таких зустрічей, діалогу і формується свідома громадянська позиція учнів.

Важливим напрямком роботи по вихованню любові до Батьківщини є формування у дітей уявлень про героїв рідного краю. 

У нашій школі  створений музей «Пам’яті та слави», де діти знайомляться з історією рідного міста, школи, життям героїв  Великої Вітчизняної війни. Так, на прикладі особистого життя і подвигів нашого земляка І.М. Кожедуба формуються такі риси характеру, як мужність, сміливість, порядність, патріотизм.  Неодноразово учні відвідували міський музей імені Кожедуба, здійснили поїздку на  його батьківщину – до села Ображіївка.  

Ознайомлення з рідним містом є теж досить важливим засобом формування громадянської свідомості школярів. Тому постійно проходять екскурсії по рідному місту – позашкільних закладах (СЮН, СЮТ, Школа Мистецтв, ЦЕВ) з метою залучення учнів до відвідування гуртків і розвитку своїх талантів і здібностей; бібліотек,  з метою інтелектуального розвитку дітей; військової частини. Проводяться класні години, присвячені історії виникнення і розвитку м. Шостки, видатним особистостям  – «Наше рідне місто».

Відбулись і екскурсійні поїздки до м. Путивля, Спадщанського лісу,

м. Батурину, які сприяють  громадянсько-патріотичному вихованню. Адже саме завдяки  більш глибокому  пізнанню рідного  краю, його історичної та культурної спадщини  формування громадянської свідомості дає більш вагомі результати.  

 Знайомство з видатними місцями і пам’ятками рідної держави  викликає  гордість  за  свою батьківщину в серцях дітей, стає одним з найбільш дієвих засобів  у формуванні громадянина України.

  1.  Формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу, навичок національної терпимості.

Формування громадянської свідомості передбачає і прищеплення рис національної свідомості. 

Знайомлю учнів із звичаями та традиціями українського народу, привчаю шанувати, продовжувати сімейні традиції та традиції українського народу. Так як в мене 6 клас, я роблю це в цікавій розважальній формі: свята «День Святого Миколая», «Січневі свята», вікторина «Що в Україні най-най…», родинні свята «Мати – берегиня родини», «Світи нам, Великодню!».

Проводяться класні години, присвячені життю та творчості

Т.Г. Шевченка, К.Д.Ушинського. Відвідали учні і музей Куліша, де ознайомилися з життям і творчістю нашого земляка.

3) Формування високих моральних принципів;

Ще однією важливою складовою формування громадянської свідомості є моральне виховання. Воно включає прищеплення гуманістичних рис, формування культури поведінки особистості, що ґрунтується на нормах моралі, законів.

Приємно відзначити: учні класу беруть активну участь у різних акціях по збору благодійних коштів, речей, письмового приладдя для хворих, дітей-сиріт, інвалідів, а значить у нашій класній родині немає байдужих.

Формую моральні принципи і на наступних  класних годинах: «Ввічливість – окраса людської душі», «1 жовтня – День людей похилого віку», на які були запрошені наші бабусі і дідусі; діти співали караоке-пісні про доброту, милосердя, розглядали ситуації, шляхи покращення життя людей похилого віку.

  1.  Формування політичної та правової культури.

З метою виховання і розвитку в учнів громадянської правосвідомості,  вивчення дітьми діючих правових нормативних документів, громадянських прав і обов'язків у нашій школі проводяться щорічні місячники тижні права. На класних годинах – «Права дитини», «Правопорушення», «Вчинок і наслідок» вчу дітей поважати закон, формую основи правової культури. Знайомлю учнів з Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, діти характеризують свої права, доповнюючи їх прикладами з власного життя, інсценізують і аналізують ситуації, співвідносять свої права і обов’язки.

Крім того, проводжу профілактику правопорушень серед учнів: систематично організовую зустрічі  з інспектором ДАІ, інспектором, начальником служби у справах дітей при міськвиконкомі, секретарем суду. Під час цих зустрічей учні мають можливість отримати відповіді на запитання, що їх хвилюють.

 5) Сприяння утвердженню серед учнів здорового способу життя, виробленню в них негативного ставлення до шкідливих звичок.

На класних годинах «Здоров’я та його ознаки», « Здорові зуби - здоров’ю любі», «СНІД – міфи та реальність» велику увагу приділяю формуванню у дітей принципу «В здоровому тілі здоровий дух», сприяю розвитку гармонії душі і тіла. Постійними стали і бесіди щодо запобігання шкідливих звичок, дитячого травматизму і формування здорового способу життя.

6) Розвиток критичного мислення.

Я вважаю, що саме завдяки активному включенню у перебіг виховного процесу, висловлюючи власну точку зору,  і формується та закріплюється стійка громадянська позиція учня.

Тому на класних годинах діти вчаться висловлювати власну думку, відстоювати свою громадянську позицію, аналізують правові, політичні ситуації, приймають самостійні рішення щодо вирішення державних і національних проблем, доводять свою думку.  

  1.  Сприяння розвитку органів самоврядування класу.

Дуже важливим для  формування громадянської свідомості є те, що учні безпосередньо в школі мають змогу отримати практичні навички самоврядування. Вже багато  років у нашому навчальному закладі діє учнівський парламент, де діти з допомогою вчителів-радників вирішують конкретні питання шкільного життя.

8) Формування працелюбності особистості, відповідальності за свої дії.

Серед учнів класу існує чіткий розподіл доручень. Кожен сектор слідкує і відповідає за свій напрямок роботи, допомагаючи класному керівнику здійснювати виховну роботу. Особливо слід відзначити  роботу соціального сектора: волонтери  змогли налагодити тісний зв’язок і взаємодію з ветеранами Великої Вітчизняної війни, учасниками бойових дій. Діти із задоволенням відвідують їх, цікавляться проблемами, по мірі можливості допомагають, запрошують на класні і шкільні заходи, вітають зі святами. Учні, що входять до волонтерської організації дуже скромні і сором’язливі, але допомога іншим додала їм впевненості, віри у власні сили, переконання в тому, що їх внесок має велике значення, вони підвищили свій авторитет серед однокласників. Допомагаючи іншим, діти проявляють свої найкращі якості – співчуття, сердечність, доброту, відповідальність. Своїми вчинками вони змінюють світ на краще.

  1.  Розвиток самостійності, ініціативності, творчості у колективі.

Велику увагу приділяю формуванню творчої  працелюбності. Бо праця лише тоді стає виховною силою, коли вона збагачує інтелектуальне життя, творчі інтереси, одухотворяє моральну цілісність і підносить естетичну красу особистості і колективу. В мене в класі багато дітей, які гарно малюють, танцюють, співають чи пишуть вірші. Кожен їх новий крок, здобуток я намагаюсь виділити і заохотити.

Життя класу ми відображаємо у  газеті «Класні теревеньки», редакторами якої є самі учні. Проводжу творчі заходи, в яких учні самі виступають керівниками – розважальна година «Все про ніс», колективні творчі справи – «Мороз малює на вікні…», «Валентинка власними руками», виставки-презентації «Новорічний колаж», де діти демонструють свою творчість, бачення прекрасного. Діти активно залучаються до різних класних, шкільних, міських заходах і конкурсах: участь у міському фестивалі колядок і щедрівок, участь у конкурсі віршів на патріотичну тематику, створення емблеми для оновленої назви школи і т.д. Крім того наш клас має власний герб, який був розроблений і створений нашим учнем, враховуючи  особливості і прагнення нашого колективу.

Повага і довір’я до дитини, розумне її заохочення нерідко мають вирішальне значення для учня, сприяють розвитку активності,  творчих здібностей, росту авторитету і поваги серед однолітків  та навіть покращують поведінку.

10) Залучення батьківського колективу до активної участі у житті класу.

Із сім’ї починається громадянське виховання. Сім'я  - це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави.  

Батьки нашого класу активно залучаються до виховної роботи класного керівника: відвідують класні години, на яких є не пасивними слухачами,  а активними учасниками; батьківські збори, де розглядаємо актуальні питання:   «Адаптація п’ятикласників», «Насильство в сім’ї», «Режим дня школяра», «Громадянин України формується з дитинства», «Особливості підліткового віку» і інші; залучаються до різноманітних екскурсій і походів. У вихідні дні взимку традиційним для нашого класу стало катання на ковзанах, де діти разом з родиною активно відпочивають, на канікулах – це походи до лісу. Все це згуртовує нашу класну родину, сприяє покращенню стосунків між учнями і батьками, розкриває дітей з іншого боку.

Від того, як учитель уміє спілкуватися з дітьми на уроці і поза ним, як він розуміє їх  і залежить успіх та результати  виховної і навчальної діяльності.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26598. СПОСОБЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ ПРОДУКТОВ УБОЯ ЖИВОТНЫХ, СОДЕРЖАЩИХ РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 19.52 KB
  Основной задачей дезактивации мяса и мясопродуктов является снижение их радиоактивности до допустимых величин.56096: для мяса убойных животных без костей полуфабрикатов субпродуктов по цезию137 60 Бк кг стронцию90 50 Бк кг; для оленины без костей по цезию137 250 Бк кг стронцию90 80 Бк кг; для мяса диких животных без костей по цезию137 320 Бк кг стронцию90 100 Бк кг; для костей всех видов по цезию137 160 Бк кг стронцию90 200 Бк кг; для мяса домашней и промысловой птицы субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы...
26599. СПОСОБЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МОЛОКА БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ. КОНТРОЛЬ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 2.24 KB
  СПОСОБЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МОЛОКА БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ. Высокотемпературная обработка молока проводится с целью его обеззараживания от патогенных микроорганизмов продления срока хранения и обеспечения технологических свойств при переработке в молочные продукты. Чаще применяют пастеризацию нагревание молока до температуры не выше 100 С с выдержкой или без нее при этом инактивируют вегетативные формы бактерий. Пастеризация может быть длительной молоко нагревают до температуры 63 65С и выдерживают 30 мин кратковременной нагревание до...
26600. СПОСОБЫ ОГЛУШЕНИЯ УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ, ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 12.88 KB
  СПОСОБЫ ОГЛУШЕНИЯ УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 2 способа: с оглушением и без оглушения. Животных других видов убивают без оглушения. К кольцу привязывают животное за рога чтобы в момент оглушения оно не отскочило назад.
26601. СТАНДАРТНАЯ СОРТИРОВКА ТУШ ПО УПИТАННОСТИ 15.96 KB
  Говядину взрослого скота молодняка а также баранину и козлятину подразделяют на 1ю и 2ю категории. Говядина 1й категории должна иметь как минимум удовлетворительное развитие мускулатуры; остистые отростки позвонков седалищные бугры и маклоки не должны резко выступать жировые отложения должны быть заметны в виде небольших участков на шее лопатках бедрах в тазовой полости и в области паха; слои подкожного жира от 8го ребра к седалищным буграм могут иметь значительные просветы. Говядина 2й категории характеризуется менее...
26602. СУЩНОСТЬ «ЗАГАРА» МЯСА. САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА ПРИ «ЗАГАРЕ». ЗАГАР 2.3 KB
  СУЩНОСТЬ ЗАГАРА МЯСА. САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА ПРИ ЗАГАРЕ. Это особый вид порчи мяса в первые сутки после убоя животного. Наблюдают его при недостаточно интенсивном охлаждении парного мяса а также при слабой аэрации если туши в парном состоянии плотно укладывают или тесно подвешивают одна к другой в душных помещениях при температуре выше 1520 С.
26603. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ «УСЛОВНО ГОДНОЕ МЯСО», «МЯСО ВЫНУЖДЕННО УБИТЫХ ЖИВОТНЫХ» 878 Bytes
  СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ УСЛОВНО ГОДНОЕ МЯСО МЯСО ВЫНУЖДЕННО УБИТЫХ ЖИВОТНЫХ. Мясо вынужденно убитых животных мясо от больных животных лишенных жизни ввиду нецелесообразности или неэффективности дальнейшего лечения с целью недопущения падежа. Условногодное мясо мясо использование которого для пищевых целей допускается после обеззараживания.
26604. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ПОСОЛКИ И ГИГИЕНА ПОСОЛКИ МЯСА. ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ПОСОЛА 6.28 KB
  СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ПОСОЛКИ И ГИГИЕНА ПОСОЛКИ МЯСА. Посол мяса один из самых древних ранее широко распространенных и доступных методов консервирования. В связи с развитием холодильной техники использованием высоких температур для консервирования мяса и мясопродуктов развитием колбасного производства посол уступил первое место этим методам консервирования. Однако и сейчас в сельской местности в личном хозяйстве он находит и будет находить применение как самостоятельный метод консервирования мяса н мясопродуктов.
26605. СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ МЯСА НА ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ТОКСИКОИНФЕКЦИЙ 1.54 KB
  СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ МЯСА НА ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ТОКСИКОИНФЕКЦИЙ. Схема бактериологического исследования мяса и мясопродуктов по ГОСТ 2123775.
26606. ТЕХНОЛОГИЯ УБОЯ КРС И ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТУШ. ОГЛУШЕНИЕ. 22.62 KB
  ТЕХНОЛОГИЯ УБОЯ КРС И ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТУШ. Чтобы предотвратить загрязнение туш и крови содержимым преджелудков на пищевод животным перед их обескровливанием накладывают лигатуру. Во избежание попадания крови от больных животных емкости нумеруют соответствующими номерами туш от которых собрана кровь. После этого полый нож извлекают из туши.