56275

Формування громадянської свідомості учнів

Конспект урока

Педагогика и дидактика

З огляду на це дуже важливим і актуальним є проблема формування у школярів громадянської свідомості високих громадянських якостей наявність яких дасть їм повне право називатися громадянами Української держави.

Украинкский

2014-04-03

285.5 KB

126 чел.

«Формування громадянської свідомості учнів»

            

дитинстві відкриваєш материк,

котрий назветься потім — Батьківщина

    Л. Костенко

Із проголошенням самостійності і незалежності Україна стала на шлях переходу до громадянського суспільства, кожен член якого має право одержати вільний розвиток особистості.

  Актуальність.  У Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"), Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення свого громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота України для збагачення і примноження на цій основі культурного і творчого потенціалу нашого народу.

Без людини з розвинутою  громадянською свідомістю жодна країна не може розвиватись. І саме школі випадає відповідальна місія підготувати до життя громадянина демократичної держави.

З огляду на це дуже важливим і актуальним є проблема формування у  школярів громадянської свідомості, високих громадянських якостей, наявність яких дасть їм повне право називатися громадянами Української держави.

Враховуючи актуальність цього питання, тема моєї виховної роботи -

«Формування громадянської свідомості школярів».

Для формування громадянської свідомості у школярів потрібен системний комплексний підхід, що передбачає дотримання певних принципів, які використовую у виховній роботі. (Див. схему №1). 

ета виховної роботи – сформувати свідомого громадянина, патріота, людину з притаманними особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Теоретичною основою системи роботи є положення наукових праць, у яких розкриваються особливості та закономірності громадянського виховання (М.Грушевського, А.Макаренка, Г.Сковороди, В.Сухомлинського, К.Ушинського); праць провідних учених, присвячених проблемі становлення громадянськості у підростаючого покоління (М.Болдирєва, М.Гончарова, М.Стельмаховича, В.Сеніної, О.Сухомлинської, І.Тараненко, К.Чорної та ін.).

Формування громадянської свідомості учнів значною мірою залежить від тих технологій, які використовує педагог, тому намагаюсь, щоб основою  мого виховного процесу були інноваційні, мультимедійні технології, зорієнтовані на діяльнісний компонент, особисту творчість школярів. Крім того, велику увагу приділяю врахуванню індивідуальних рис  кожного учня, використанню їх життєвого досвіду. Часто використовую аудіовізуальні засоби (малюнки, відеокліпи, відеосюжети, караоке-пісні), застосування яких викликає невичерпний інтерес, бажання приймати активну участь у виховних заходах, розвиває творчість учнів.

На класних годинах застосовую методи «Мікрофон», «Займи позицію», «Робота в парах», «Робота в групах», «Коло ідей», «Навчаючись учусь», рольову гру, проблемні запитання та ситуації, при обговоренні яких і висловлюються власна позиція, розвиваються навички аналізу, логічного та критичного мислення.

Громадянська свідомість формується як під час навчального, так і під час виховного процесу, які є нерозривно взаємопов’язані між собою. (Див. схему №2). Викладаючи такий предмет як «історія», виховую почуття патріотизму, національну і громадянську свідомість на кожному своєму уроці, тому дотримуючись принципу безперервності і послідовності, продовжую працювати над цим питанням і у виховній роботі.

Ставши класним керівником 5-го класу, я проаналізувала взаємовідносини учнів, розуміння яких  важлива задача педагога. Знаючи і враховуючи міжособистісні стосунки в класі, розподіляю доручення  й організовую спільну діяльність дітей із врахуванням індивідуального статусу кожного учня в класі, що також сприяє формуванню громадянської свідомості, відповідальності.

   Виховну роботу проводжу так, щоб життя в класі було максимально комфортним для кожної дитини, інтелектуально цікавим, соціально значущим, по-дитячому веселим. На це спрямовані всі заходи, години спілкування, які ми проводимо разом з учнями.

Мета виховної роботи досягається через систему поставлених завдань (Див. схему «Складові громадянської свідомості»). Отже,  завданнями виховної роботи є:

  1.  Виховання почуття патріотизму, поваги до державних символів, звичаїв, традицій, історичного минулого.

Любити батьківщину – це  любити  святині  свого  народу,  його  надбання,  його культуру, мову, злитися з долею народу, творити її.

    Є такий вислів: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього», тому виховуючи своїх дітей, намагаюся сформувати в них активну життєву позицію та патріотизм: виховні години «Вона на світі одна-єдина, ненька Україна…», « Державний прапор України – святиня нашого народу».

Намагаюсь зробити цікавими і незабутніми такі класні години, де діти вперше стикаються з новими для них поняттями та особистостями, використовуючи аудіовізуальні засоби – «Стаханівському руху – 75 років», «Пересопницьке Євангеліє – найбільша святиня нашого народу».

Інформаційне забезпечення виховного процесу здійснює шкільна бібліотека, яка створює виставку книжок з тематики, що розглядається.

Неабияке значення для формування  громадянської свідомості є прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам'яті про тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну. Була проведена виховна година «Мій край – моя історія жива», присвячена жахливим подіям Голодомору 1932-1933-х рр. Учні мали змогу почути про ці події безпосередньо від свідка Голодомору Глинського М.І. Неодноразово проводилися зустрічі, бесіди, класні години із ветеранами Великої Вітчизняної війни, на яких діти могли послухати цікаві розповіді від учасників і очевидців подій, задати їм питання. На мою думку, саме під час таких зустрічей, діалогу і формується свідома громадянська позиція учнів.

Важливим напрямком роботи по вихованню любові до Батьківщини є формування у дітей уявлень про героїв рідного краю. 

У нашій школі  створений музей «Пам’яті та слави», де діти знайомляться з історією рідного міста, школи, життям героїв  Великої Вітчизняної війни. Так, на прикладі особистого життя і подвигів нашого земляка І.М. Кожедуба формуються такі риси характеру, як мужність, сміливість, порядність, патріотизм.  Неодноразово учні відвідували міський музей імені Кожедуба, здійснили поїздку на  його батьківщину – до села Ображіївка.  

Ознайомлення з рідним містом є теж досить важливим засобом формування громадянської свідомості школярів. Тому постійно проходять екскурсії по рідному місту – позашкільних закладах (СЮН, СЮТ, Школа Мистецтв, ЦЕВ) з метою залучення учнів до відвідування гуртків і розвитку своїх талантів і здібностей; бібліотек,  з метою інтелектуального розвитку дітей; військової частини. Проводяться класні години, присвячені історії виникнення і розвитку м. Шостки, видатним особистостям  – «Наше рідне місто».

Відбулись і екскурсійні поїздки до м. Путивля, Спадщанського лісу,

м. Батурину, які сприяють  громадянсько-патріотичному вихованню. Адже саме завдяки  більш глибокому  пізнанню рідного  краю, його історичної та культурної спадщини  формування громадянської свідомості дає більш вагомі результати.  

 Знайомство з видатними місцями і пам’ятками рідної держави  викликає  гордість  за  свою батьківщину в серцях дітей, стає одним з найбільш дієвих засобів  у формуванні громадянина України.

  1.  Формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу, навичок національної терпимості.

Формування громадянської свідомості передбачає і прищеплення рис національної свідомості. 

Знайомлю учнів із звичаями та традиціями українського народу, привчаю шанувати, продовжувати сімейні традиції та традиції українського народу. Так як в мене 6 клас, я роблю це в цікавій розважальній формі: свята «День Святого Миколая», «Січневі свята», вікторина «Що в Україні най-най…», родинні свята «Мати – берегиня родини», «Світи нам, Великодню!».

Проводяться класні години, присвячені життю та творчості

Т.Г. Шевченка, К.Д.Ушинського. Відвідали учні і музей Куліша, де ознайомилися з життям і творчістю нашого земляка.

3) Формування високих моральних принципів;

Ще однією важливою складовою формування громадянської свідомості є моральне виховання. Воно включає прищеплення гуманістичних рис, формування культури поведінки особистості, що ґрунтується на нормах моралі, законів.

Приємно відзначити: учні класу беруть активну участь у різних акціях по збору благодійних коштів, речей, письмового приладдя для хворих, дітей-сиріт, інвалідів, а значить у нашій класній родині немає байдужих.

Формую моральні принципи і на наступних  класних годинах: «Ввічливість – окраса людської душі», «1 жовтня – День людей похилого віку», на які були запрошені наші бабусі і дідусі; діти співали караоке-пісні про доброту, милосердя, розглядали ситуації, шляхи покращення життя людей похилого віку.

  1.  Формування політичної та правової культури.

З метою виховання і розвитку в учнів громадянської правосвідомості,  вивчення дітьми діючих правових нормативних документів, громадянських прав і обов'язків у нашій школі проводяться щорічні місячники тижні права. На класних годинах – «Права дитини», «Правопорушення», «Вчинок і наслідок» вчу дітей поважати закон, формую основи правової культури. Знайомлю учнів з Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, діти характеризують свої права, доповнюючи їх прикладами з власного життя, інсценізують і аналізують ситуації, співвідносять свої права і обов’язки.

Крім того, проводжу профілактику правопорушень серед учнів: систематично організовую зустрічі  з інспектором ДАІ, інспектором, начальником служби у справах дітей при міськвиконкомі, секретарем суду. Під час цих зустрічей учні мають можливість отримати відповіді на запитання, що їх хвилюють.

 5) Сприяння утвердженню серед учнів здорового способу життя, виробленню в них негативного ставлення до шкідливих звичок.

На класних годинах «Здоров’я та його ознаки», « Здорові зуби - здоров’ю любі», «СНІД – міфи та реальність» велику увагу приділяю формуванню у дітей принципу «В здоровому тілі здоровий дух», сприяю розвитку гармонії душі і тіла. Постійними стали і бесіди щодо запобігання шкідливих звичок, дитячого травматизму і формування здорового способу життя.

6) Розвиток критичного мислення.

Я вважаю, що саме завдяки активному включенню у перебіг виховного процесу, висловлюючи власну точку зору,  і формується та закріплюється стійка громадянська позиція учня.

Тому на класних годинах діти вчаться висловлювати власну думку, відстоювати свою громадянську позицію, аналізують правові, політичні ситуації, приймають самостійні рішення щодо вирішення державних і національних проблем, доводять свою думку.  

  1.  Сприяння розвитку органів самоврядування класу.

Дуже важливим для  формування громадянської свідомості є те, що учні безпосередньо в школі мають змогу отримати практичні навички самоврядування. Вже багато  років у нашому навчальному закладі діє учнівський парламент, де діти з допомогою вчителів-радників вирішують конкретні питання шкільного життя.

8) Формування працелюбності особистості, відповідальності за свої дії.

Серед учнів класу існує чіткий розподіл доручень. Кожен сектор слідкує і відповідає за свій напрямок роботи, допомагаючи класному керівнику здійснювати виховну роботу. Особливо слід відзначити  роботу соціального сектора: волонтери  змогли налагодити тісний зв’язок і взаємодію з ветеранами Великої Вітчизняної війни, учасниками бойових дій. Діти із задоволенням відвідують їх, цікавляться проблемами, по мірі можливості допомагають, запрошують на класні і шкільні заходи, вітають зі святами. Учні, що входять до волонтерської організації дуже скромні і сором’язливі, але допомога іншим додала їм впевненості, віри у власні сили, переконання в тому, що їх внесок має велике значення, вони підвищили свій авторитет серед однокласників. Допомагаючи іншим, діти проявляють свої найкращі якості – співчуття, сердечність, доброту, відповідальність. Своїми вчинками вони змінюють світ на краще.

  1.  Розвиток самостійності, ініціативності, творчості у колективі.

Велику увагу приділяю формуванню творчої  працелюбності. Бо праця лише тоді стає виховною силою, коли вона збагачує інтелектуальне життя, творчі інтереси, одухотворяє моральну цілісність і підносить естетичну красу особистості і колективу. В мене в класі багато дітей, які гарно малюють, танцюють, співають чи пишуть вірші. Кожен їх новий крок, здобуток я намагаюсь виділити і заохотити.

Життя класу ми відображаємо у  газеті «Класні теревеньки», редакторами якої є самі учні. Проводжу творчі заходи, в яких учні самі виступають керівниками – розважальна година «Все про ніс», колективні творчі справи – «Мороз малює на вікні…», «Валентинка власними руками», виставки-презентації «Новорічний колаж», де діти демонструють свою творчість, бачення прекрасного. Діти активно залучаються до різних класних, шкільних, міських заходах і конкурсах: участь у міському фестивалі колядок і щедрівок, участь у конкурсі віршів на патріотичну тематику, створення емблеми для оновленої назви школи і т.д. Крім того наш клас має власний герб, який був розроблений і створений нашим учнем, враховуючи  особливості і прагнення нашого колективу.

Повага і довір’я до дитини, розумне її заохочення нерідко мають вирішальне значення для учня, сприяють розвитку активності,  творчих здібностей, росту авторитету і поваги серед однолітків  та навіть покращують поведінку.

10) Залучення батьківського колективу до активної участі у житті класу.

Із сім’ї починається громадянське виховання. Сім'я  - це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави.  

Батьки нашого класу активно залучаються до виховної роботи класного керівника: відвідують класні години, на яких є не пасивними слухачами,  а активними учасниками; батьківські збори, де розглядаємо актуальні питання:   «Адаптація п’ятикласників», «Насильство в сім’ї», «Режим дня школяра», «Громадянин України формується з дитинства», «Особливості підліткового віку» і інші; залучаються до різноманітних екскурсій і походів. У вихідні дні взимку традиційним для нашого класу стало катання на ковзанах, де діти разом з родиною активно відпочивають, на канікулах – це походи до лісу. Все це згуртовує нашу класну родину, сприяє покращенню стосунків між учнями і батьками, розкриває дітей з іншого боку.

Від того, як учитель уміє спілкуватися з дітьми на уроці і поза ним, як він розуміє їх  і залежить успіх та результати  виховної і навчальної діяльності.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64132. Раскрыть основные компоненты безопасности Сбербанка России 413.69 KB
  Понятие безопасности банка и ее основные компоненты Основные источники угроз безопасности банка и функции службы безопасности Стратегия обеспечения безопасности банка Обеспечение безопасности в Сбербанке России...
64133. Реализация права граждан на достойный уровень жизни в сфере социального обеспечения 390.9 KB
  Право на достойный уровень жизни: общая характеристика Понятие и сущность права на достойный уровень жизни. Нормативная правовая база обеспечения права на достойный уровень жизни в РФ. Зарубежный опыт правового регулирования права граждан на достойный уровень жизни.
64135. Товароведная характеристика, таможенная экспертиза бумажно-беловых товаров и организационно-экономические условия их реализации 4.22 MB
  Во втором разделе проводится экспериментальное исследование трех образцов офсетной бумаги с целью выявления отклонений от норм. История происхождения бумаги. Ассортимент бумаги Дефекты бумаги.
64136. Технічне обслуговування струменевого принтера Canon Pixma IP8500 4.13 MB
  За принципом друку текстової та графічної інформації принтери поділяються на: матричні голчасті; струменеві; лазерні. У цьому типі принтерів використовується для друку друкуюча головка ПГ яка містить одні чи два ряди тонких голок. Якість друку в цих принтерах поліпшується при друку інформації...
64137. Электроснабжение кузнечного цеха завода экскаваторов 4.02 MB
  Цель курсового проекта является проектирование системы электроснабжения цеха кузнечного завода экскаваторов. Курсовой проект состоит из пяти частей Расчёт электрических нагрузок Расчёт распределительной сети цеха Расчёт КТП Расчёт токов КЗ...
64139. Розробка схеми генератора низьких частот та керівництво по експлуатації 2.9 MB
  Підсилювачі електричних сигналів, застосовуються в багатьох областях сучасної науки й техніки. Особливо широке застосування підсилювачі мають у радіозв'язку й радіомовленні, радіолокації, радіонавігації, радіопеленгації...
64140. Организация технического обслуживания и ремонта стрелочных электроприводов 2.52 MB
  Стрелочные электроприводы предназначены для перемещения остряков стрелочного перевода из одного крайнего положения в другое, их запирания и контроля положения стрелок, включенных в электрическую централизацию. Кроме этого они должны контролировать промежуточное положение остряков и взрез стрелки.