56316

ТАБЛИЦІ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

Реферат

Педагогика и дидактика

Принцип використання таблиць полягає в тому, що вони спонукають учнів згадати орфографічне правило на основі зіставлення поданих у таблиці прикладів. Порівнюючи праву і ліву колонки, учень пояснює суперечливі на перший погляд приклади, аргументуючи їх відповідними правилами, винятками.

Украинкский

2014-04-04

209.5 KB

0 чел.

«ТАБЛИЦІ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ»

  

(формування орфографічних навичок учнів 5-11 класів на уроках української мови)

вчитель Шевченко Ж.В.


ЗМІСТ

 1.  Вступ ……………………………………………………………………………………………………………..........4
 2.  Таблиці суперечностей
 3.  Таблиця суперечностей №1. Велика літера у власних назвах………………………………………………….6
 4.  Таблиця суперечностей №2. Літери и-і після ж, ч, ш, щ та г, к, х в коренях слів……………………………7
 5.  Таблиця суперечностей №3. Літери а-о в коренях слів……………………….....................................................8
 6.  Таблиця суперечностей №4. Літери и-і в словах іншомовного походження…………………………………9
 7.  Таблиця суперечностей №5. М’який знак ………………………………………………………………………10
 8.  Таблиця суперечностей №6. Апостроф…………………………………………………………………………...11
 9.  Таблиця суперечностей №7. Спрощення в групах приголосних……………………………………………...12
 10.  Таблиця суперечностей №8. Літери е-и в коренях дієслів……………………………………………………..13
 11.  Таблиця суперечностей №9. Літериое-а в коренях дієслів…………………………………………………….14
 12.  Таблиця суперечностей №10. Подвоєні літери…………………………………………………………………..15
 13.  Таблиця суперечностей №11. Одна і дві літери перед закінченнямО.в. однини іменників III відміни…16
 14.  Таблиця суперечностей №12. Літери з-с у префіксі з- (с-, зі-)………………………………………………….17
 15.  Таблиця суперечностей №13. Літери е-и у префіксах……………………………………………......................18
 16.  Таблиця суперечностей №14. Літери о, е, є в складних словах………………………………………………..19
 17.  Таблиця суперечностей №15. Написання складних слів разом та через дефіс……………………………...20
 18.  Таблиця суперечностей №16. Написання складних слів разом та через дефіс (правопис прислівників)21
 19.  Таблиця суперечностей №17. Правопис слів із частинами пів-, напів-………………………………………22
 20.  Таблиця суперечностей №18. Літери о, е, є в закінченнях О.в. однини і множини іменників I відміни...23
 21.  Таблиця суперечностей №19. Літери а, я, у, ю в Р.в. однини іменників II відміни…………………………24
 22.  Таблиця суперечностей №20. Одна і дві літери перед закінченням О.в. однини іменників III відміни...25
 23.  Таблиця суперечностей №21. Літери о в суфіксі -ович та і, ї в суфіксах -івн(а), -ївн(а)……………….……26
 24.  Таблиця суперечностей №22. М’який знак у числівниках………………………………………………….…27
 25.  Таблиця суперечностей №23. Дефіс у неозначених займенниках…………………………………………….28
 26.  Таблиця суперечностей №24. Ні в заперечних займенниках………………………………………………….29
 27.  Таблиця суперечностей №25. Літери е-и в особових закінченнях дієслів…………………………………...30
 28.  Таблиця суперечностей №26. Частка би (б) з дієсловами умовного способу………………………………..31
 29.  Таблиця суперечностей №27. Не з іменником, прикметником, прислівником……………………………..32
 30.  Таблиця суперечностей №28. Не з дієсловом…………………………………………………………………….33
 31.  Таблиця суперечностей №29. Ні (ані) з різними частинами мови…………………………………………….34

III. Використана література…………………………………………………………………………………………...35


ВСТУП

Використання  «Таблиць суперечностей»  у формуванні орфографічних навичок учнів

Одна із складових загальної культури людини є її орфографічна та пунктуаційна грамотність. Запорука успіху вчителя-словесника – вироблення системи навчання грамотного письма.

Таблиці — це зорове сприймання інформації, це зовнішня пам'ять і зовнішній спосіб організації розумової діяльності, оскільки вона, з одного боку, «пам'ятає» за учня всю необхідну інформацію, а з другого – підказує або спонукає до роздумів.

Одноманітність в організації роботи щодо підвищення грамотності послаблює працездатність учнів, розсіює їх увагу. Тому  «Таблиці суперечностей» урізноманітнять роботу над підвищенням грамотності учнів на уроці.

Принцип використання таблиць полягає в тому, що вони спонукають учнів згадати орфографічне правило на основі зіставлення поданих у таблиці прикладів. Порівнюючи праву і ліву колонки, учень пояснює суперечливі на перший погляд приклади, аргументуючи їх відповідними правилами, винятками. Це сприяє ще кращому запам’ятовуванню, оскільки учень не просто читає правило або відтворює його за опорними схемами, таблицями, а доводить правильність записаних слів і правої, і лівої колонок.  

Таблиці можна використовувати на уроках української мови під час вивчення певних орфограм, для повторення вивченого матеріалу з орфографії, а також як один із етапів роботи учнів над помилками.

«Таблиці суперечностей» складено на основі теоретичного матеріалу та прикладів посібника Глазової О.П. «Українська орфографія». Тому пропонуємо алгоритми використання таблиць на уроці.

АЛГОРИТМ №1 (для вивчення однієї з орфограм):

 1.  Опрацюйте теоретичний матеріал.
 2.  Виконайте практичні вправи і завдання.
 3.  Попрацюйте з «Таблицями суперечностей». Якщо ви не можете пояснити різницю у правописі виділених слів, то поверніться до пункту №1.
 4.  Виконайте додаткові вправи на вивчене правило за посібником Глазової О.П.

АЛГОРИТМ №2 (для проведення роботи над помилками)

 1.  Назвіть орфограму, на яку у вас було допущено помилку в правописі слова.
 2.  Згадайте та розкажіть правило, що стосується правопису цього слова. Якщо ви затруднюютесь, то зверніться до підручника або посібника Глазової О.П.
 3.  Наведіть приклади.
 4.  Попрацюйте з «Таблицями суперечностей». Якщо ви не можете пояснити різницю у правописі виділених слів, то поверніться до пункту №2.
 5.  Випишіть із «Таблиць суперечностей»  слова, що схожі на ті, в яких ви помилились.

АЛГОРИТМ №3 (для проведення повторення раніше вивченого)

 1.  Попрацюйте з «Таблицями суперечностей». Якщо ви не можете пояснити різницю у правописі виділених слів, то зразу переходьте до пункту №2.
 2.  Опрацюйте теоретичний матеріл за посібником Глазової О.П.
 3.  Виконайте письмово завдання за посібником Глазової О.П. Якщо у вас щось не виходить. То зверніться до пункту №2. Якщо справились із завданням, то переходьте до пункту №1.

    «Таблиці суперечностей» можна використовувати на уроці і для повторення не лише орфографії. Вчитель може скористатися реченнями-прикладами для формулювання інших завдань для учнів. Наприклад:

     До «Таблиці суперечностей №22»:

    1. Павло Григорович Тичина, хоч не Григорович Тарас, та все ж найкращий серед нас. (В.Сосюра)                                                                                                                        

Завдання: виписати прикметник і виконати його фонетичний розбір.

    2. Поетичний голос Володимира Миколайовича Сосюри настільки своєрідний і прекрасний, що завше з гордістю хочеться говорити про нього скрізь. (П.Тичина)

Завдання: пояснити правопис слів: прекрасний, Володимир, з гордістю.

 1.  До невичерпних скарбів українського фольклору прилучила мене бабуся Ганна Андріївна. (М.Дяченко)

Завдання: пікреслити граматичну основу речення.

      4. «Ілле Григоровичу, ви збираєтесь у Лондон, сказала Тетяна Петрівна, а Марія Олександрівна нещодавно була там». (О.Іваненко)

Завдання: пояснити розділові знаки, скласти схему речення.

Також можна використовувати «Таблиці суперечностей» для диференціації роботи учнів на уроці. Наприклад: завдання групі учнів №1 – робота з «Таблицею суперечностей №17»; завдання групі учнів №2 – виконання вправи 466 за посібником О.П.Глазової.

Сподіваємось, що «Таблиці суперечностей» допоможуть вчителю на уроці й урізноманітнять роботу учнів.


ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №1

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: велика літера у власних назвах

Гей, нові Колумби й Магеллани,

Напнемо вітрила наших мрій!

(В.Симоненко)

Дороги йшли, врізалися з розгону

У племена, Помпеї та міста…

Сивіли та відходили Платони,

І формули слідів читав Сковорода.    

(Б.Олійник)

    Чого варті наші тамерлани та наполеони без коня?

(О.Гончар)

 

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №2

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери и-і після ж, ч, ш, щ та г, к, х в коренях слів

    Ти повір моїй пісні щирій.

(В.Раєвський)

    

    

    Квиток у кишені. Дай же руку востаннє твою.

(В.Сосюра)

    Паркан тут щільний, наче почерк, коли паперу вже в обріз.

(Л.Костенко)

    

    Лягли кістьми незвані гості.

(Л.Забашта)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №3

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери а-о в коренях слів

    Багатирем ти станеш, будеш паном, розкошуватимеш весь вік.

(Л.Глібов)

    Забуду я і горе, і образи, чужий богатирям життя одчай.

(В.Сосюра)

   

     Богатирі тут виростали, сильних духом людей викохував цей край.

(О.Гончар)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №4

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери и-і в словах іншомовного походження

    Як маєш диплом, не думай, що вже агроном.

(Нар. творч.)

    Чимало українців в діаспорі несхитно вірили у неминучість розпаду імперії СРСР і створення незалежної Української держави.

(О.Коваль)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №5

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: м’який знак

    Господи, яка то була радість Прісьці!

(Панас Мирний)

    Весняний гомін народився у вербовій бруньці.

(Г.Коваль)

    Смаглява ніч в колисці гір гойдала місяця малого.

(Д.Павличко)     

    Висить зоря на срібній павутинці.

(Л.Закордонець)

 

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №6

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: апостроф

    Десь далеко за безжур’ям диха сивиною ніч.

(Б.Олійник)

    

    Черв’я дерево точить, а невміла хазяйка дім переводить.

(Нар. творчість)

   

    А Рось кипіла в кам’яному ложі.

(Л.Костенко)

    Троянди і терни рясніли на наших шляхах.

(Д.Луценко)

     Хороший господар на свято не киває.

(Нар. творчість)

   

     Тут нишкнуть вітри у колисці духмяного саду.

(Н.Диб’як)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №7

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: спрощення в групах приголосних

Жде Україна убога на чесних і мужніх синів.

(А.Коляновський)

    

    Це ви лукавили, писали оди, підлесливих не шкодували слів…

(Д.Паламарчук)

    Шістнадцять месників-героїв звитяжно витримали бій, життя своє за честь, за волю вітчизні віддали своїй.

(М.Тарновський)

    

    Колодязь – дуб уже трухлявий, а тин – мов бік худий, кістлявий.

(П.Воронько)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №8

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери е-и в коренях дієслів

    Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину.

(В.Симоненко)

    Чи тільки в казці лебідь умирає не з криком навісним, а з любим співом?

(Леся Українка)

    

    Будуть зорі встилати розложистий край.

(Леся Українка)

    Життя берем мов на бігу ми.

(В.Сосюра)

    Страшніше смерті, як нема де вмерти.

(Б.Олійник)

    Прийди до мене ввечері, коли зоря вишневі рушники простеле.

(Є.Гуцало)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №9

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери о-а в коренях дієслів

    Що швидше кінь біжить, тим більше його поганяють.

(Нар. творчість)

    

    Чого громада забажає, того й пан не поламає.

(Нар. творчість)

    Як прудко гониш, голову зломиш.

(Нар. творчість)

    

    Хто прудко гонить, той голову зломить.

(Нар. творчість)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №10

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: подвоєні літери

    Циферблат годинника на розі хуртовини снігом замели.

(Л.Костенко)

    Піший кінного не дожене.

(Нар.творчість)

    Україно, краю мій, пісне тополина!

(В.Сосюра)

    

    Я плив у море під чаїний галас, під клекіт штормової крутії.

(П.Перебийніс)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №11

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: одна і дві літери перед закінченням О.в. однини іменників III відміни  

    Вдарив міддю оркестр духовий, що не вмерла іще Україна.

(В.Осадчий)

    Хвалися сіллю як приправою, а маслом як прикрасою.

(Нар.творчість)

    Про греків ми говоримо з любов’ю, і кожен з нас Гомера ввічі знає.

(П.Куліш)

    І кров’ю стукає у скроні прощальний рейок передзвін.

(В.Сосюра)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №12

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери з-с у префіксі з-(с-, зі-)

    Люблю вклонятися доземно землі, яка мене зродила.

(А.Камінчук)

         Як погано зшив, то хоч добре випрасуй.

(Нар. творчість)

    Хай людям принесе це слово благовісне журбу зцілющую і животворний біль!

(М.Рильський)

    Нам важко стояти на схилі крутому, та квітне бузок добровісно.

(П.Перебийніс)

    Мурашка хоч і мала, а гори сточує.

(Нар. творчість)

    Розмахнулись до моря степи чорноземні, сколихнулися буйним пшеничним крилом.

(М.Стельмах)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №13

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери е-и у префіксах

 Моя прекрасна Україна – квіток і сонця сторона.

(В.Сосюра)

    Хай поможе пресвятий Наум, щоб наука легше йшла на ум.                                                                       

(Д.Білоус)

    А у горниці тій хороше та прехороше, гарно та прегарно!

                        (Г.Квітка-Основ’яненко)

    Тож не питайте, що мені іще примріялось в блакитному сіянні.

(Леся Українка)

    Осінь кленам фарбувала крони, прикрашала їм багрянцем скроні.

                                             (В.Раєвський)

    Приліпилась до серця земля, і думки колосками пробиті.                                                          

                                             (Д.Павличко)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №14

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери о, е, є в складних словах

    Першими осередками науки в Київській Русі були монастирі, де створювались літописи.

                                            (З підручн.)

    Задумавсь я, древньоруський витязь.

                                             (Є.Гуцало)

    І тінь місяцехода вже зорям не чужа.

                                                (Л.Костенко)

    Тут спалюється лють змієголова, йде служба мого серця, а не слова!

                                                (Д.Павличко)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №15

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: написання складних слів разом та через дефіс

    Зелена взимку журавлина червоноягідна.

                                         (М.Доленго)

    

    Уже погналось перекотиполе за літом – по гарячому сліду.

                                         (Л.Костенко)

    Пам’ятаєте, як було у досить старій пісні, де жовтогарячі мами жовтогаряче співають своїм жовтогарячим малятам жовтогарячі пісеньки?

                                         (К.Потапова)

    Червоно-червоно так стало.

                                          (Панас Мирний)

    Де, Дунаю-батьку, твої рідні діти, що розійшлися-розтеклися по білому світі?

                                                     (П.Куліш)

Осінь димна, осінь тьмяно-золота.

                                                    (М.Бажан)

 

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №16

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: написання складних слів разом та через дефіс (правопис складних прислівників)

     З гори й сани збіжать, а на гору й віз не їде.

                                     (Нар. творчість)    

    На пам’ять всі скаржаться, а на розум – ніхто.

                                     (Нар. творчість)

    Поглянь на двір – знатимеш, який хазяїн.

                                     (Нар. творчість)

    Кожна курка у купі своїй господиня.

                                    (Нар. творчість)

   Униз вода знесе, а вгору вітер винесе.

                                     (Нар. творчість)

 

    Напам’ять знаю, що склерозу не маю.

                                           (Нар. творчість)

    Хвалений борщ надвір виливають.

                                           (Нар. творчість)

    Зуби з язиком ворогують, а живуть укупі.

                                           (Нар. творчість)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №17

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: правопис слів із частинами пів-, напів-

    Зранку за діло – вже півділа.

                                    (Нар. творчість)

    Райдуга в полі півнеба схиля до колосків, до пшеничної ниви.

                                            (В.Грінчак)

    

    І серце вам щиро порадує гірська напівдика природа.

                                           (Л.Забашта)

    Пів-Києва скаче, а пів-Києва плаче.

                                           (Нар. творчість)

    У столичному видавництві «Нора-Друк» вийшов у світ роман відомої львівської журналістки, заступника головного редактора газети «Високий Замок», людини багатогранних талантів Галини Вдовиченко «Пів’яблука».

                                                      (З газети)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №18

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери о, е, є в закінченнях О.в. однини і множини іменників I відміни

    Орися ж ти, моя ниво, долом та горою.

                                        (Т.Шевченко)

    

    Люблю всім серцем і душею я землю прадідів своїх.

                                                   (В.Сосюра)

    Я серця гнівного пекучий щем надією і споминами гою.

                                           (Д.Паламарчук)

    Великдень – з сім’єю, а паскветту – з друзями.

                                           (Нар. творчість)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №19

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери а, я, у, ю в Р.в. однини іменників II відміни

    Без труда росте лише лобода.

                                    (Нар. творчість)

    Хто шага не береже, той і карбованця не вартий.

                                    (Нар. творчість)

    Скільки меду у кожному слові наточили ми для дівчат!

                                            (В.Симоненко)

Нема краю без звичаю.

                                           (Нар. творчість)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №20

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: одна і дві літери перед закінченням О.в. однини іменників III відміни

    Час пролітає з реактивним свистом, жонглює будень святістю і свистом.

                                          (Л.Костенко)

    Я сміявся над любов’ю часом слізьми, часом кров’ю.

                                (Олександр Олесь)

   А пальці грілись на пеньках дубових, що папороттю й кмином поросли.

                                                 (Г.Тименко)

    Врізається в простір і роки спіраллю розвихрене коло.

                                                     (М.Бажан)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №21

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери о в суфіксі -ович та і, ї в суфіксах -івн(а), -ївн(а)

    Павло Григорович Тичина, хоч не Григорович Тарас, та все ж найкращий серед нас.

                                            (В.Сосюра)

    Поетичний голос Володимира Миколайовича Сосюри настільки своєрідний і прекрасний, що завше з гордістю хочеться говорити про нього скрізь.

                                            (П.Тичина)

    До невичерпних скарбів українського фольклору прилучила мене бабуся Ганна Андріївна.

                                                 (М.Дяченко)

    «Ілле Григоровичу, ви збираєтесь у Лондон, сказала Тетяна Петрівна, а Марія Олександрівна нещодавно була там».

                                                 (О.Іваненко)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №22

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: м’який знак у числівниках

    Лід покриває майже одинадцять відсотків поверхні Землі.

                                       (З підручника)

    Останні двадцять п’ять років життя Григорій Сковорода мандрував Україною.

                                      (З підручника) 

    Нині до ООН входить понад сто шістдесят держав.

                                              (З підручника)

    Кількість слів повсякденного вживання пересічної сучасної людини включає чотириста – п’ятсот слів.

                                                  (П.Таранов)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №23

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: дефіс у неозначених займенниках

    Я з тої дивної країни, що має бозна-скільки літ, країни сонця – України, яка дивує й досі світ.

                                             (О.Довгий)

    

    Є в народі гарний звичай, невідь-ким заведений.

                                              (Д.Білоус)

 

    Цей дріт приносить телеграми хтозна з якої далини.

                                             (М.Рильський)

    

    З різних сіл і хуторів потяглися валки селян, що були озброєні абичим.

                                                    (І.Борозна)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №24

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: ні в заперечних займенниках

    Птах виспівує нам втіху, і ніщо не нагадує лиха.

                                        (В.Раєвський)

 

   

     І Замовкла пісня, і зложила крила, і нічим не міг я втішити її.

                                (Олександр Олесь)

    Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись – значить не жити, а бути мертвим.

                                              (Г.Сковорода)

    

    На сині гони-перегони ні з чим повертають вітри.

                                                 (В.Поліщук)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №25

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: літери е-и в особових закінченнях дієслів

    Любим нашу рідну мову і не зрадимо її.

                                              (Г.Бідняк)

 

    Мовчиш, мій друже ясний, і зітхаєш.

                                     (Леся Українка)

    Вже так до ножа ми звикли у спину, що в чесній битві ми переможемо.

                                                (Л.Костенко)

    

    Ми прагнемо до того, чого не маємо, і нехтуємо тим, що є.

                                           (Нар. творчість)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №26

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: частка би (б) з дієсловами умовного способу

    Хотів би я злетіти в небеса, позбутися ваги земного тіла.

                                         (Д.Павличко)

 

    

    Я серце розбив би об камінь, бо довго чекати весни.

                                            (В.Сосюра)

    Я б хотів всі зірки, що над нами, перелити у зірку ясну.

                                            (В.Сосюра)

   

     Хотіла б я уплисти за водою, немов Офелія уквітчана, безумна, за мною вслід плили б мої пісні…

                                            (Леся Українка)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №27

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: не з іменником, прикметником, прислівником

    Ти нелегке життя прожила, моя мамо.

                                              (Н.Кащук)

    Мамо, мамо, мені вже немало, та для тебе я все – дитина.

                                         (В.Малишко)

    Мене, як немовлятко, сповиває і тісно в’яже музика сумна.

                                         (Д.Павличко)

    Господарський хліб не білий, але ситний.

                                           (Нар. творчість)

Сміло рвіть кайдани, бо рожевий ранок незабаром встане.

                                       (Олександр Олесь)

    Були ми не богами, а людьми.

                                               (Д.Павличко)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №28

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: не з дієсловом

    Ненавиджу душі дволичні.

                                             (П.Тичина)

    Я не нездужаю, нівроку, а щось такеє бачить око, і серце жде чогось.

                                        (Т.Шевченко)

    Як тебе немає поруч, веселіш тоді мені.

                                      (В.Симоненко)

    Не попередить четвер середу.

                                           (Нар. творчість)

       Катерино! Не та вже я стала: зледащіла, не здужаю і на ноги встати.

                                               (Т.Шевченко)

    Життя не має ціни, а воля дорожча за життя.

                                          (Нар. творчість)

ТАБЛИЦЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ №29

ПОРІВНЯЙТЕ ВИДІЛЕНІ СЛОВА ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ КОЛОНОК

І ПОЯСНІТЬ ВІДМІННІСТЬ МІЖ НИМИ

Орфограма: ні (ані) з різними частинами мови

    

    Тихо. В повітрі ні руху.

                                            (В.Сосюра)

    

    Не зможу ані кроку я по чужій землі – не виживе душа.

                                            (Ю.Каплан)

    А лепеха лагідна ні шелесне, за неї тільки запах промовля.

                                   (І.Качуровський)

    

 

    Я все ніяк допетрати не міг, що крутиться земля.

                                                  (Б.Олійник)   

    Лишилось саме Ніде поза і просторм, і часом, бо все туди й звідтіль іде.

                                                 (М.Доленго)

    

    Очерети усім шепочуть: «Люлечки!» Та річка не стомилася ніскілечки.

                                               (В.Сторожук)

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1.  Глазова О.П. Українська орфографія: навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 384 с.
  1.  Радишевська М., Михайлюта В., Корольова Т., Трош Т., Гудзенко О. новий довідник: Українська мова та література. – К.: ТОВ «КАЗКА», 2006. – 864 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27547. Форма правления 28 KB
  Форма правления это способы организации верховной государственной власти порядок образования ее органов и их взаимоотношения с населением. Дуалистическая двойственная монархия это такая организация верховной государственной власти при которой законодательная власть принадлежит парламенту а монарх и руководимое им правительство осуществляют функции исполнительной власти. Парламентарная монархия такая организация высших органов государственной власти при которой монарх €œцарствует но не правит€. 2 Республика форма правления...
27548. Формационный поход к типологии государства 29.5 KB
  Типология государства традиционно рассматривают как теория учение о типах государств когдалибо существовавших в истории человеческого общества или существующих в настоящее время. Типология государства это процесс систематизации государств с учетом их сущностных свойств для повышения эффективности в теоретической и практической деятельности по изучению государства и правоприменения. Под типом государства понимаются взятые в единстве общие черты различных государств система их важнейших свойств и сторон порождаемых соответствующей...
27549. Формы непосредственной реализации права 27 KB
  Под реализацией права следует понимать претворение воплощение норм права в правомерное поведение субъектов правоотношения. Реализация права как процесс может быть охарактеризован с объективной и субъективной стороны. С объективной стороны совершение предусмотренных нормами права правомерных действий определенными средствами в известной последовательности в некоторые сроки и некотором месте.
27550. Функции государства, формы их осуществления 26.5 KB
  Под функциями государства понимаются основные направления его деятельности определяющие его сущность и назначение в обществе. Все существующие функции государства можно подразделить на: 1 вспомогательные и основные; 2 постоянные и временные; 3 внутренние и внешние. Внутренние функции охватывают сферу внутренней самостоятельной жизни государства в которую входят экономические культурные экологические отношения а также отношения складывающиеся в области обеспечения правопорядка в обществе.
27551. Функции права: понятие, виды, характеристика 26.5 KB
  Функции права: понятие виды характеристика. Под функцией права понимают либо социальное назначение права либо направление правового воздействия на общественные отношения либо и то и другое вместе взятое. Можно выделить 5 групп функций: общеправовые свойственные всем отраслям; межотраслевые 2ум и более но не всем отраслям права; отраслевые одной отрасли права; правовых институтов конкретному институту права; норм права конкретному виду права. можно различать основные и неосновные юридические функции права.
27552. Функции теории государства и права 25 KB
  В юридической литературе в числе функций теории государства и права называются: онтологическая; методологическая; идеологическая; вводная; обобщающая. С онтологической точки зрения теория государства и права призвана констатировать что и как происходит в сфере государства и права а затем объяснять почему это происходит. 2 Методологическая функция заключается в следующем: права понятия и выводы являются предпосылкой отправным моментом для последующей научной деятельности например понятия €œнорма права€ €œправоотношение€ и т.
27553. Цивилизационные подходы к типологии государства 27 KB
  Тойнби пишет что €œкультурный элемент представляет собой душу кровь лимфу сущность цивилизации; в сравнении с ним экономический и тем более политический план кажется искусственным несущественным заурядным созданием природы и €œдвижущих сил цивилизации€. Понятие цивилизации им сформулировано как относительно замкнутое и локальное состояние социума отличающееся общностью религиозных психологических культурных географических и иных признаков два из которых остаются неизменными: религия и формы ее организации а также степень...
27554. Что такое пробелы в праве и как они устраняются в практике применения правовых норм 39.5 KB
  Точное определение этих границ сфер позволяет обнаружить: 1 отношения урегулированные правом; 2 отношения нуждающиеся в правовом опосредовании; 3 нормативные предписания подлежащие реализации; 4 пробелы и иные недостатки в праве; 5 пределы деятельности правоприменительных органов по осуществлению права. В зависимости от отрасти права в которой они установлены различают пробелы в конституционном государственном гражданском уголовном семейном и других отраслях права. Пробелы различают по форме права в которой они обнаружены.
27555. Экономика и право 27 KB
  Право это система общеобязательных формально определенных норм исходящих от государства им охраняемых и регулирующих общественные отношения Социальные последствия соотношения экономики и права: 1 позитивные право способствует развитию экономики тогда когда оно соответствует естественноисторическому ходу развития общества объективным экономическим законам; 2 негативные право тормозит развитие экономики тогда когда оно противоречит объективным экономическим законам развития общества. Пределы государственноправового...