56360

Техника безопасности на уроках технологии

Доклад

Педагогика и дидактика

Строгое выполнение правил техники безопасности служит надежной гарантией предупреждения несчастных случаев. С первых занятий необходимо знакомить учащихся с правилами техники безопасности и требовать неукоснительного их выполнения.

Русский

2014-04-04

25 KB

16 чел.

Техника безопасности на уроках технологии

На уроках трудового обучения детям приходится иметь дело с режущими инструментами, неправильное обращение с которыми сопряжено с порезами и ранениями. Травмы возможны не только при резке и прокалывании материалов, но и при выполнении ряда других трудовых операций, например, при варке клея, выпиливании и др.

Строгое выполнение правил техники безопасности служит надежной гарантией предупреждения несчастных случаев. Поэтому знание правил обращения с инструментами и приспособлениями - обязательное условие для учителя и учащихся. С первых занятий необходимо знакомить учащихся с правилами техники безопасности и требовать неукоснительного их выполнения.

Правила "техники безопасности можно подразделить на общие, относящиеся к любым работам, и частные, касающиеся отдельных работ.

Общие правила техники безопасности

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель
обращается к тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы.

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не
изучены.

3. Употребляй инструменты только по назначению. Не просверливай
ножницами отверстия. Не забивай кусачками и плоскогубцами гвозди. Для
вытаскивания гвоздей пользуйся не кусачками, а клещами.

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами.

5. При работе держи инструмент так, как показал учитель.

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого
месте. Нельзя хранить инструменты и оборудование навалом.

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем
порядке.

9. Не разговаривай во время работы.

10. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6407. Правовідносин, що регулюються нормами трудового права 101 KB
  Правовідносин, що регулюються нормами трудового права Поняття трудових правовідносин Правові відносини в суспільстві формуються і розвиваються внаслідок наявності правових норм, які приймаються державою для регулювання суспільних відносин. Всту...
6408. Створення рисунків і графічних обєктів 133.5 KB
  Для проведення ліній та стрілок. Для цього, вибравши початкову точку та утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, проведіть лінію до кінцевої точки. Якщо при проведенні лінії утримувати натиснутою клавішу...
6409. Структура операційної системи 110.5 KB
  Структура операційної системи Розглянемо шість різних структур ОС, що використовуються (або використовувалися раніше), щоб отримати деякі уявлення про спектр їхніх можливостей. Монолітні системи Така організація операційної системи є найпоширенішою....
6410. Психологічні особливості дошкільного віку 127.5 KB
  Психологічні особливості дошкільного віку 1. Особливості психічного розвитку немовляти 2. Початковий розвиток особистості на етапі раннього дитинства 3. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку 4. Психологічна готовність...
6411. Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні 182 KB
  Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в...
6412. Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин 265 KB
  Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі Власність - складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність суспільних відносин - економічних, соці...
6413. Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури 135.5 KB
  Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури. Правоохоронна та правозахисна діяльність суду. Правоохоронна та правозахисна діяльність прокуратури. Прокурорський нагляд і судовий контроль на стадії досудового слі...
6414. Характер змісту і властивості процесу управління 633.17 KB
  Характер змісту і властивості процесу управління Основні складові частини організації. Характер змісту і властивості процесу управління. Еволюція способів координації і їхній вплив на тип організації. Основні складові частини організації Якщ...
6415. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності 82.35 KB
  Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності. Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили та їх структура. Типи та еволюція економічних систем. Економічні моделі. Формаційний та цивілізацій...