56380

Литературный процесс в США на рубеже 19-20 вв.

Доклад

Литература и библиотековедение

Развитие литературы США в последней трети XIX века и в первые десятилетия XX века характеризуется ускоренными темпами и быстрой сменой литературных направлений и тенденций.

Русский

2014-04-16

15.99 KB

89 чел.

Литературный процесс в США на рубеже 19-20 вв.

Развитие литературы США в последней трети XIX века и в первые десятилетия XX века характеризуется ускоренными темпами и быстрой сменой литературных направлений и тенденций. Вслед за романтиками Купером и Ирвингом, По и Лонгфелло, Мелвиллом и Готорном выдвигаются великие Мастера реалистического искусства — Уолт Уитмен, Марк Твен, Джек Лондон, Теодор Драйзер. Их творчество определяет главную линию литературного процесса в США. Эти писатели представляют американскую литературу в глазах читателей других стран, им принадлежала честь прокладывать новые пути, которые вели на магистрали мировой литературы.

Окончание гражданской войны привело к важным переменам в политическом климате США. Победа Севера способствовала бурному развитию в США капитализма и ускорила выявление его противоречий. На смену аболиционистским лозунгам борьбы против рабства негров и романтическому протесту против буржуазной цивилизации пришли лозунги борьбы против капиталистического рабства, отвратительные черты которого выявлялись теперь с особой наглядностью. Вместе с тем распространялись и буржуазно-демократические иллюзии об американской «исключительности», о возможности для каждого американца пробить себе дорогу к богатству. Реалистическая литература в США развивалась в трудной борьбе с этими иллюзиями, мешавшими познанию американской действительности. События, в ходе которых развенчивались иллюзии и выявлялась. Вся острота и непримиримость классовых противоречий в США,— это прежде всего общенациональные выступлений рабочих в 1886 году и испано-американская война 1898 года. Буржуазно-демократические иллюзии в США были особенно живучи вследствие того, что па протяжении некоторого времени они опирались и на определенные Предпосылки экономического порядка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22959. Психіка людини 56 KB
  Голодна людина має енергію скеровану на пошук їжі. Людина народжується в суспільстві яке задає певні правила виховання. Людина деякі з цих правил бере добровільно в свою свідомість як ті правил яким вона буде підкорятись. Людина перестає контролювати себе і відчуває певне задоволення.
22960. ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ ЛЮДИНИ 68 KB
  Питання сутності людини це питання про те які глибинні людські якості визначають специфіку людини і проявляється зовні в її природі. Природи людини дуже суперечлива. Наші біологічні властивості це лише передумови виникнення людини а якщо не буде соціальних умов то людина не виникне.
22961. Виявлення сутності суспільства 63 KB
  Пізнання. Уявлення про знання і пізнання. Теорія пізнання її предмет і метод. Чуттєве і раціональне пізнання.
22962. Форми раціонального пізнання 62 KB
  На їх основі створюються більш складні форми наукового пізнання: 1. Умовивід це форма мислення за допомогою якої з раніше встановленого знання або судження виводяться нові знанні нові судження. Напрямком сучасної західної філософії для якої головна проблема це звязок пізнання і розуміння герменевтика.
22963. Наукове пізнання 46.5 KB
  Це сукупність способів принципів пізнання прийомів і процедур якими керуються в тій або іншій галузі науки. Ця дисципліна входить до якоїсь галузі науки. Для сучасної науки в цілому характерним є методологічний плюралізм тобто вона прагне використовувати будьякі принципи і прийоми дослідження в їхньому сполученні і взаємодії. Питання етики науки.
22964. Філософський зміст буття 40.5 KB
  Форми буття. Це питання стосовно буття. Буття як філософська категорія означає умоосягаєму одвічну першореальність яка обумовлює все існуюче и пронизує його.
22965. Поняття про світогляд 53 KB
  Особливості ставлення людини до світу 2. А ми пристосовуємось до світу іншим способом ми активно перетворюємо його прагення пристосувати світ до себе змінюючи його своєю діяльністю олюднення світу тобто робити світ більш придатним до людини. Все це означає пізнання людини пізнання світу пізнання одночасно. Висновок: людині щоб існувати треба перетворювати дійність але для цього це перетворювання відбувається в голові людини.
22966. Історичні типи світогляду: світоглядні погляди або уявлення певної епохи 52 KB
  Будьте уважні термін філософія змінювався. Вперше в первинному розумінні терміном філософія позначалась уся сукупність зань про все в перекладі любов до мудрості. Філософія це любов до мудрості це людська справа мудрими можуть будити лише боги а люди можуть тільки любити мудрість. Те що для буденної свідомості для релігії здається безсумнівною істиною те для філософії є вихідним пунктом роздуму над цим філософія думає.
22967. Форми філософського знання 51 KB
  Онтологія теорія буття теорія дійсності розглядаються основні принципи що визначають устрій світу. Ми робимо такий висновок що Філософія це найбільш пізній зрілий тип світогляду це система найбільш загальних теоретичних уявлень про взаємодію людини і світу. В людини є виначальні орієнтації визначаються особливостями її життєдіяльності і духовного світу. Ми змушені рахуватися з закономірностями зовнішнього світу.