56380

Литературный процесс в США на рубеже 19-20 вв.

Доклад

Литература и библиотековедение

Развитие литературы США в последней трети XIX века и в первые десятилетия XX века характеризуется ускоренными темпами и быстрой сменой литературных направлений и тенденций.

Русский

2014-04-16

15.99 KB

89 чел.

Литературный процесс в США на рубеже 19-20 вв.

Развитие литературы США в последней трети XIX века и в первые десятилетия XX века характеризуется ускоренными темпами и быстрой сменой литературных направлений и тенденций. Вслед за романтиками Купером и Ирвингом, По и Лонгфелло, Мелвиллом и Готорном выдвигаются великие Мастера реалистического искусства — Уолт Уитмен, Марк Твен, Джек Лондон, Теодор Драйзер. Их творчество определяет главную линию литературного процесса в США. Эти писатели представляют американскую литературу в глазах читателей других стран, им принадлежала честь прокладывать новые пути, которые вели на магистрали мировой литературы.

Окончание гражданской войны привело к важным переменам в политическом климате США. Победа Севера способствовала бурному развитию в США капитализма и ускорила выявление его противоречий. На смену аболиционистским лозунгам борьбы против рабства негров и романтическому протесту против буржуазной цивилизации пришли лозунги борьбы против капиталистического рабства, отвратительные черты которого выявлялись теперь с особой наглядностью. Вместе с тем распространялись и буржуазно-демократические иллюзии об американской «исключительности», о возможности для каждого американца пробить себе дорогу к богатству. Реалистическая литература в США развивалась в трудной борьбе с этими иллюзиями, мешавшими познанию американской действительности. События, в ходе которых развенчивались иллюзии и выявлялась. Вся острота и непримиримость классовых противоречий в США,— это прежде всего общенациональные выступлений рабочих в 1886 году и испано-американская война 1898 года. Буржуазно-демократические иллюзии в США были особенно живучи вследствие того, что па протяжении некоторого времени они опирались и на определенные Предпосылки экономического порядка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61182. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ З ОБРАМЛЕННЯМ НА ОСНОВІ ПОЧУТОГО 142 KB
  Довести що висловлювання належить до оповідання. Яку структуру має текст-оповідання Виділити в тексті обрамлення і зясувати яку функцію воно виконує у структурі оповідання. Формування вмінь моделювати твіроповідання з обрамленням Уведення у висловлювання обрамлення Прочитати мовчки текст.
61183. ВІДОКРЕМЛЕНІ УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З УТОЧНЮВАЛЬНИМИ ЧЛЕНАМИ 403.78 KB
  Поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити з уточнювальними членами речення, їх основними способами морфологічного вираження, видами та значенням; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені уточнювальні члени
61184. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ» 503.5 KB
  Правопис: розділові знаки в реченнях з відокремленими членами. Текст риторичний аспект: використання відокремлених членів речення в усному й писемному мовленні. Яку функцію в реченні виконують відокремлені члени речення.
61185. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ 50 KB
  Окремі постанови тодішнього карного права охороняли життя жінки й навіть її честь. Руська Правда захищає майнові права і гідність незаміжньої жінки. Багато уваги присвячує родинним справам і ролі в них жінки Устав Ярослава.
61186. ПРОСТЕ НЕУСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НЬОМУ 56.5 KB
  Мета: узагальнити й систематизувати знання восьмикласників про просте неускладнене речення; удосконалити вміння й навички працювати над визначенням його видів та структури способів вираження головних і другорядних членів речення...
61187. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ 52.5 KB
  Присутні: 13 членів гуртка керівник. Про роботу гуртка Живе слово у ІІ семестрі доповідач Клиганівська В. Про підготовку до підсумкових заходів гуртка за звітний період доповідач Зорін А.
61188. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ 53 KB
  Настановно-мотиваційний етап Психологічна настанова щодо повторення матеріалу з розділу Просте ускладнене речення. Виділити в реченнях відокремлені члени схарактеризувати їх і визначити спосіб вираження.
61189. Синтаксис. Пунктуація 202.5 KB
  Словосполучення й речення Просте двоскладне речення Односкладні й неповні речення Речення з однорідними членами Речення зі звертаннями вставними словами Речення з відокремленими членами; розвивати пізнавальний інтерес логічне мислення память увагу...
61190. Культурні процеси в незалежній Україні 46.5 KB
  Мета: визначити умови і стан розвитку культури в Україні охарактеризувати розвиток освіти стан науки здобутки літератури мистецтва фізкультури спорту; формувати уміння самостійно складати повідомлення висловлювати своє ставлення виховувати естетичні смаки.