56414

Тестування – один із видів моніторингу якості навчальних досягнень учнів

Книга

Педагогика и дидактика

Посібник містить теоретичні засади процесу створення тестів, наведені результати моніторингу якості навчальних досягнень з певної теми

Украинкский

2014-05-10

222 KB

2 чел.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 25

м. Дніпродзержинськ

2011 р.


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 25

Тестування – один із видів моніторингу якості навчальних досягнень учнів

м. Дніпродзержинськ

2011 р.


Бац Тетяна Володимирівна,  учитель хімії середньої загальноосвітньої школи № 25 м. Дніпродзержинська

Тестування – один із видів моніторингу якості  навчальних досягнень учнів (с.)

   Посібник містить теоретичні засади процесу створення тестів, наведені результати моніторингу якості навчальних досягнень з певної теми. Автор пропонує різноманітні тестові завдання, які можуть використовуватись на етапах актуалізації навчальних досягнень, закріплення та контролю знань, підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Тестові завдання економлять час у разі опитування, дають змогу проводити моніторингові дослідження якості навчальних досягнень учнів.

Рекомендовано вчителям хімії загальноосвітніх шкіл.


     Тестові завдання є об'єктивним і якісним способом контролю знань учнів і все більше використовуються в практиці. Систематичний контроль з використанням тестових завдань дозволяє впорядкувати процес навчання та більш об'єктивно оцінити рівень навчальних досягнень учнів. Тестові  перевірки на протязі всього навчального року допомагають кращій реалізації діагностичної, навчаючої, виховної та організаційної функцій контролю.

  Оперативність тест – контролю дозволяє вчителю своєчасно вносити корективи у технологію навчального процесу. Робота над тестами допомагає учням активно переробляти і узагальнювати інформацію, стимулює формування логічного мислення, дозволяє їм проводити самоперевірку без участі вчителя.

Традиційними типами тестових завдань для розвитку мислення вважаються:

 1.  Класифікація.  В завданнях цього типу необхідно розподілити даний набір об'єктів ( символів, формул) на групи ( класи). Особлива увага приділяється вмінню вибрати обґрунтування для класифікації.
 2.  Виключення « зайвого».  З набору об'єктів необхідно виключити

« зайвий», який не утворює з іншими однорідну групу.

 1.  Встановлення подібності. Необхідно зробити узагальнююче визначення набору об'єктів.
 2.  Конкретизація поняття. З набору об'єктів необхідно вибрати ті, які включають необхідні та суттєві ознаки даного поняття.
 3.  Пошук закономірності. Необхідно виявити закономірність, принцип, який дозволив би систематизувати набір об'єктів ( букв, цифр, слів, формул). Питання формулюється так: закінчіть ряд; розташуйте об'єкти в правильній послідовності.
 4.  Встановлення аналогій. Необхідно установити подібність у відношеннях між різними об'єктами.
 5.  Логічні висновки.  Необхідно установити подібність у відношеннях між різними об'єктами.
 6.  Тест доповнення. Завдання  з пропуском слова, формули, цифри, відокремлені крапками. Відповідь повинна бути однозначною і лаконічною.
 7.  Тест на відповідність. Завдання, складаються з пов'язаних один з одним за змістом даних, розміщених в двох стовпчиках під різними номерами. Необхідно знайти пов'язані між собою дані.
 8.  Тест ранжирування. Дано перелік об'єктів контролю ( явищ, величин, формул), які повинні бути розміщенні в певному порядку.
 9.  Задачі на подолання ригідності мислення. Мета їх формування у школярів почуття небезпеки при некритичному переносі звичайних способів дій на розв'язання нових задач.
 10.  Вибіркова форма тестових завдань, коли учень повинен вибрати один з деякого числа запропонованих йому відповідей. В процесі вибору правильної відповіді учні мають можливості порівнювати явища, кваліфікувати їх, що активізує діяльність, сприяє розвитку.

                                           2

Для встановлення зворотного зв'язку, закріплення, повторення, систематизації та контролю знань учнів використовують тести таких  типів:

 1.  Доповнення. Являє собою завдання - речення з пропуском слова

( цифри, формули тощо), який відмічено крапками.

 1.  Нагадування. Пряме завдання, що потребує лише однозначної відповіді
 2.  Альтернативний. Складається з речень, що містять яке-небудь твердження, правильність чи неправильність якого повинен визначити учень.
 3.  Вибірковий. Складається із завдань, які містять як правильні, так і неправильні відповіді, а учень має зробити вибір.
 4.  Зіставлення. Завдання, що складається з пов'язаних одне з одним за змістом даних, що розміщені у двох стовпчиках під різними порядковими номерами. Виконання завдання зводиться до пошуку пов'язаних між собою даних.
 5.  Ранжування.  Дано перелік об'єктів контролю ( явищ, величин, формул), які повинні бути розміщенні в певному порядку
 6.  Комбінований.  Містить завдання тестів різних типів.
 7.  Профспрямований. Містить значущу інформацію, пов'язану з предметним змістом будь –якої професії.

Переваги використання тестових завдань полягають у:

 •  високій інформативності;
 •  чіткій стандартизації  процедури оцінювання, що створює однакові умови для всіх учнів і зменшує вплив на результат сторонніх чинників;
 •  простоті  і доступності  у використанні;
 •  однозначності системи обробки та інтерпретації  одержаних кількісних показників;
 •  репрезентативності завдань.

Тестові завдання виконують не лише функцію контролю якості знань, а й навчальні функції.

                                                   3


      
Початкові    хімічні  поняття.

1.   З наведеного переліку виписати окремо  речовини та тіла:

а)  залізний цвях;                                  б)  підкова;

в)  вода;                                                  г)  залізо;

д)  голка;                                                е)  кисень.

2.  Які тіла виготовлені з однієї і тієї самої речовини:

а)  колба;                                                 б)  пробірка;

в)  мідна спіраль;                                    г)  склянка.

3.  Які речовини за звичайних умов є рідинами:

а)  цукор;                                                  а) олія;

в)  оцет;                                                    г)  спирт.

4.  Для лабораторної роботи учням видано:

а)  оцет;                                                     б)  тирса;

в)  цукор;                                                  г)  сода.

Які з названих речовин добре розчиняються у воді?

5.  З наведеного переліку виписати суміші:

а)  кисень;                                                б)  повітря;

в)  морська вода;                                     г)  цукор;

д)  чайний напій;                                     е)  водень.

6.  Для наведених сумішей ( ліворуч )  запропонуйте способи розділення

( праворуч ):

1)  залізні ошурки і тирса;                       а)  розчинення;

2)  соняшникова олія і вода;                   б)  випаровування;

3)  розчин кухонної солі у воді;              в)  фільтрування;

4)  пісок і вода;                                         г)  дія магнітом;

                                                                  д)  розділення за допомогою

                                                                       ділильної лійки.

7.  Випишіть окремо фізичні та хімічні явища:

а)  утворення інею;                                   б)  горіння свічки;

б)  гниття листя;                                        г)  кипіння води;

д)  плавлення алюмінію;                           е)  скисання молока.

8.  Назвіть ознаки хімічної реакції:

а)  виділення теплоти;                               б)  зміна забарвлення;

в)  зміна агрегатного стану;                      г)  утворення осаду;

д)  виділення газу;                                      е)  розчинення;

є)  виділення світла.

9.  З наведеного переліку  виписати окремо формули простих і складних речовин:

 Fe, H2O, CO2, H2, Al, CaC2, NaCl, K2O.

10. Написати формули речовин, молекули яких складаються:

а)  з одного атома Карбону та двох атомів Оксигену;

б)  з двох атомів Фосфору та трьох атомів Оксигену;

в)  з трьох атомів Гідрогену, одного атома Фосфору та чотирьох атомів

     Оксигену.

                                                       4

Оксиген.  Кисень  як проста речовина.

 1.  До  фізичних властивостей кисню належать ознаки:

А  важчий за повітря;

Б  твердий;

В  газоподібний за нормальних умов;

Г  зелений;

Д  солодкий;

Е  трохи розчинний у воді.

 2. Кисень у лабораторії  можна одержати з:

      А  H2O                               Г   KClO3

      Б   CO2                               Д   MgO

      В  KMnO4

 3. Виберіть речовини, з яких можна добути кисень:

      А  CaCO3                             В  CO2

      Б   KClO3                                         Г  NaNO3

 4.  Валентність кисню у сполуках  дорівнює:

      А  I                                       В   II

      Б  III                                     Г  IV

 5.  Установіть відповідність  між формулою оксиду та його назвою:

             Формула  оксиду                          Назва  оксиду

       А  Na2O                                               1  Натрій оксид

       Б   SO2                                                 2  Алюміній  оксид

       В   SO3                                                 3  Сульфур ( IV) оксид

       Г   Al2O3                                              4  Сульфур ( VІ) оксид

 6.  Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

            Реагенти                                         Продукти

       А  4 Cu  +  O2                                     1  CO2        

       Б    C +  O2                                         2   2 Cu2O

       В   4 P +  O2                                        3  2 MgO

       Г   2 Mg  +  O2                                    4   2 P2O5

 7.  Яка  маса кисню ( в грамах) відповідає кількості речовини 0,02 моль?

       А  0,64                                                В  0,48

       Б  0,32                                                 Г  6,25*10-4

 8. Укажіть схему ( ланцюжок) перетворень речовин ( на зразок

                 1           2           3

А → Б → В → Г), утворених даним елементом, на підставі таких рівнянь реакцій:

А   S + O2  → SO2

Б   SO3 + H2O → H2SO4

В    SO2  + O2  → SO3

                                                       5

       ОКСИДИ. ОСНОВИ.

1.Складні речовини, які

складаються з двох елементів

один з яких Оксиген,

називають:

а) оксиди;  б) основи; в) солі.

2. Основи бувають:

а) розчинні; б) основні;

в) кислотні

3.Вкажіть групу речовин, що

містить  лише оксиди:

а) MgO, CaO, HCl;

б) ZnO, SO2, CuO;

в) NaOH, HI, CO2.

4. Установіть відповідність між

назвами оксидів та їх хімічними

формулами:

а) Магній оксид          1.   FeO

б) Ферум (II) оксид     2.  ZnO

в) Цинк оксид              3.  MgO

5. Установіть відповідність між

хімічними формулами основ та їх

назвами:

1. NaOH    a) Алюміній гідроксид

2.Cu(OH)2 б) Натрій гідроксид

3.Al(OH)3  в) Купрум(II) гідроксид.

6. Валентність гідроксогрупи:

а)  I;  б) II,  в)  III

7. Напишіть формули речовин:

а)  Натрій  гідроксиду;

б)  Сульфур (VI)оксиду.

В-1

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

1

2

3

А

Б

В

ОКСИДИ. ОСНОВИ.

1.Складні речовини, до

складу яких входять метали

та одна, або кілька

гідроксогруп, називають:

а) основи; б) оксиди;  в)  солі.

2. Оксиди класифікують на:

а) основні;  б) кислотні; в) розчинні

3. Вкажіть групу речовин, що

містить лише  основи:

а)  Cu(OH)2, KOH, Fe(OH)3.

б)  NaOH,  CaO, HI.

в) MgO, K2O, CO.

4. Встановити відповідність

між назвами оксидів та їх

хімічними  формулами:

а) Натрій оксид          1.  BaO

б) Барій оксид            2. Fe2O3

в) Ферум (III) оксид   3. Na2O

5. Установіть відповідність між

хімічними формулами і

назвами  основ:

1. КOH    а) Ферум (III) гідрок-

                                 сид

2. Fe(OH)3     б) Цинк  гідроксид

3. Zn(OH)2    в) Калій  гідроксид.

6. Валентність Оксигену в

оксидах:

а) I,  б)  II,  в)  III

7. Напишіть формули речовин:

а)  Фосфор (V)  оксиду;

б)  Купрум ( I ) гідроксиду

.

В-2

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

1

2

3

А

Б

В

                                                        6

                                                                  

Прізвище, клас, варіант ________________________________________

КИСЛОТИ.

 1.  Позначте  назву оксигеновмісної кислоти;

А. Сульфатна.     Б. Сульфідна    В. Бромідна.  Г. Хлоридна

 2.  Позначте назву безоксигенової  кислоти:

       А. Сульфатна      Б. Сульфідна    В. Сульфітна   Г. Нітратна

 3.  Позначте назву одноосновної кислоти:

       А. Карбонатна    Б.  Сульфатна    В. Фосфатна    Г. Хлоридна

 4.  Позначте назву двохосновної кислоти:

       А. Нітратна    Б.   Сульфідна    В. Силікатна    Г. Метафосфатна

5.  Позначте хімічну формулу нітратної кислоти:

       А. H2NO2       Б. HNO3        В. HNO2    Г. HNO4

6.  Позначте хімічну формулу  сульфідної кислоти:

       А.  H2SO4      Б. H2SO4        В. H2S       Г. H2S2O3

А

Б

В

Г

 

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

                                                         7                         

Основи. Солі.

Варіант – 1

                           1 - рівень

 1.  Що таке солі?

       а)  речовини, які складаються з атомів металів і кислотних залишків;

б)  речовини, які складаються з атомів Гідрогену та кислотних залишків;

в)  речовини, які складаються з атомів металів та Оксисену.

 2.   Вкажіть формулу солі карбонатної кислоти:

        а)  CH3COONa,              б)  CaCO3,

        в)  Na2CO3.

 3.    Сульфати – це солі, що містять кислотний залишок:

        а)  хлорид  Cl (І);                    б)  гідроген карбонат  CO3 (І);

        в)  сульфат SO4 (ІІ);                г)  нітрат NO3 (І).

 4.    Встановити відповідність:

        а)  NaCl                               1)  Кальцій гідроксид;

        б)  CuO                                2)  Нітратна кислота;

        в)  Ca(OH)2                                3)  Фосфор (V) оксид;

        г)  HNO3                              4)  Купрум (ІІ) оксид;

        д)  NaHCO3                        5)  Натрій хлорид;

        е)  P2O5                                                  6)  Натрій гідроген карбонат.

 5.   Речовини, які змінюють забарвлення кислот та лугів розчинів – це:

        а)  індикатори;                     б)  каталізатори;

        в)  інгібітори.

 6.    Нерозчинні основи можна добути при взаємодії:

       а)  активних металів з водою;     б)  основних оксидів з кислотами;

       в)  солей з лугами.

                            2 – рівень.

 7.    Виберіть  реакції обміну:   

        а)  Mq + HClMqCl2 + H2

        б)  CuO + HCl  → CuCl2 + H2O

        в)  Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

        г)  CaCO3CaO + CO2.

 8.   Cкільки речовин реагують з Натрій гідроксидом:

        H2O,  CuO,  CO2.

        а)  одна;             б)  дві;       в)  три.

 9.    Виберіть та закінчить рівняння нейтралізації:

        а)   NaOH + HCl  →                       б)  K2SO4 +   NaCl →

        в)   FeCl2  + NaOH →                     г)  CaO  + CO2

                            3 – рівень.

10.    Впишіть реагенти або умови реакції:

        Fe2O3 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3.

        а)  KOH                                           б)  H2SO4

        в)  HCl

        Запишіть рівняння реакцій.

                                                       8

Варіант -2

                            1 – рівень

  1.  Основи – це складні речовини:

       а)  які складаються з атомів металів і Оксисену;

       б)  які складаються з атомів металів та кислотних залишків;

       в)  які складаються з атомів металів з’єднаних з однією, або кількома гідроксогрупами.

 2.  Вкажіть формулу Купрум (ІІ) гідроксиду:

       а)  СuO;              б)  Cu(OH)2;

       в)  CuCl2.

 3.  Барій хлорид має формулу:

       а)  BaJ;                б)  Ba(NO3)2;

       в)  BaSO4;

       г)  BaCl2.

 4.  Встановити відповідність:

       Оксиди:                                   Гідроксиди:

       а)  CuO                                     1)   Zn(OH)2

       б)  Na2O                                   2)    H2CO3

       в)  Al2O3                                                  3)   NaOH

       г)  CO2                                      4)  Cu(OH)2

       д)  SO3                                      5)  Al(OH)3

       е)  ZnO                                     6)   H2SO4.

 5.  Натрій карбонат можна добути при взаємодії:

      а)  Натрій гідроксиду з Карбон (ІV) оксидом;

      б)  Карбон (ІV) оксиду з Калій оксидом;

      в)  Натрій оксиду з хлоридною кислотою.

 6.  Хлориди – це солі, які містять кислотний залишок:

      а    Cl (І);                        б)   CO3 (ІІ);

      в)   S (ІІ);                         г)   NO3 (І).

                           2 – рівень.

 7.    Чи можна добути Магній сульфат, маючи:

      а)  Магній і сульфатну кислоту;   б)  Магній оксид і хлоридну кислоту;

      в)  Магній гідроксид і Калій сульфат.

 8.   Є  речовини: Магній оксид; Натрій гідроксид; ортофосфатна кислота;

      фенолфталеїн та необхідне обладнання.  Добудьте  дві солі

      ортофосфатної кислоти. Напишіть рівняння реакцій.  Які з солей, що

      виражені формулами, можуть реагувати з розчином Натрій гідроксиду?

Напишіть рівняння реакцій.

                  3 -  рівень.          

 9.  Впишіть реагенти, або умови реакції:

AlAl2O3AlCl3Al(OH)3Al2O3

а)  HCl                                    б) температура

в)  NaOH                                г)  O2.

Запишіть рівняння реакцій.

                                               9

      ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА

          СИСТЕМА  ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

                          Варіант – 1

 1.  До лужних металів  належать елементи:

А. Na                              В. Ca

Б.  Al                               Г. Cs

 1.  Вищий оксид елемента  Al:

 А. RO                              В. R2O

Б.  R2O3                           Г. R2O5

 1.  Воднева сполука елемента Br:

А.  HBr                           В. H2Br

Б.   H3Br

 4.  Установіть відповідність  між лужним

      металом та відповідним гідроксидом:

       А.  Li                                1. CsOH

       Б.  Na                               2.  LiOH

       В.  Cs                               3.  NaOH

        5. Періодом   називається:

      А)  вертикальний ряд елементів у порядку зростання їх атомних мас;

      Б) горизонтальний ряд елементів у порядку зростання їх атомних мас;

      В) ряд елементів, що мають подібні  властивості.

 1.  Як змінюються металічні властивості елементів у періодах із зростанням відносної атомної маси:

        А) зростають;  Б) зменшуються;

        В) залишаються незмінними;

7.  Головну підгрупу складають елементи:

        А) малих періодів;      Б) великих періодів;

        В) малих і великих періодів.

8.  Найсильніші металічні властивості

         виявляє  елемент:

         А.  Mg                          В. Na

         Б.   Si                            Г. Al

9.  Визначити елемент, якщо відомо, що відносна молекулярна маса його

   вищого   оксиду ( RO2 ) дорівнює 60.

10. Елемент вищий оксид якого відповідає  формулі RO3, утворює сполуку з

   Гідрогеном, що містить 2,47% Гідрогену.   Назвіть цей елемент.

11. При взаємодії 0,75 г двовалентного металу з водою виділяється водень

   об'ємом  420 мл (н.у). Визначте метал.

        

                                

                                               10

                                         

Класифікація хімічних реакцій.

Варіант – 1

                     1 – рівень.

1.   Вкажіть тип реакції:

 а)   Zn + 2HClZnCl2 + H2;     б)   CaO + H2OCa(OH)2;

 в)  CaCO 3 →  CaO + CO2;          г)   Hq(NO3)2 + Na2S → HqS + 2 NaNO3;

2.   Хімічна реакція, яка протікає з виділенням теплоти називається:

 а)   екзотермічна;                                 б)  ендотермічна;

 в)   необоротна.

3.  Напишіть рівняння реакції фотосинтезу. Вкажіть тепловий єфект реакції:

 а)  ∆Н < 0;                                             б)  ∆Н > 0.

4.  Реакції між металами та кислотами належать до реакцій:

 а)  обміну;                                             б)  розкладу;

 в)  сполучення;                                     г)  обміну.

5.   Які фактори впливають на стан хімічної рівноваги:

 а)  тиск;                                                 б)  температура;

 в)  каталізатор;                                     г)   концентрація.

6.   Для зміщення хімічної рівноваги реакції  CO2 (Г) + С(Т) 2СО(Г); ∆Н>0  вправо треба

 а)  зменшити температуру;                 б)  збільшити температуру;

 в)  збільшити тиск.

                      2 – рівень.

7.  Як зміниться хімічна рівновага, якщо збільшити температуру?

 1)   2SO2 (Г) + О2 (Г )  ← 2SO3 (Г) + Q

  2)    H2 (Г)+ J2 (Г) ←2HJ (Г) Q

 а)  зміститься в бік утворення продуктів реакції;

 б)  не зміниться;

 в)  зміститься в бік утворення вихідних речовин.

8.  Термохімічне рівняння реакції окиснення Нітроген (ІІ) оксиду:

 2NO (Г) + О2 (Г) ═ 2 NO2 (Г);  ∆H═ − 112,9 кДж.

 З рівняння випливає, що:

 а)  при окисненні 2 моль Нітроген (ІІ) оксиду поглинається 112,9 кДж теплоти;

 б) при окисненні 1 моль Нітроген (ІІ) оксиду виділяється 112,9 кДж теплоти;

 в)  при окисненні 2 моль Нітроген (ІІ) оксиду виділяється 112,9 кДж теплоти;

 г)   при утворенні 1 моль Нітроген (ІV) оксиду виділяється 112,9 кДж теплоти.

                       3 – рівень.

9.   У скільки разів зросте швидкість хімічної реакції від 150? до 250? С, якщо температурний  коефіцієнт швидкості реакції – 4.

10. Яка кількість теплоти виділиться при згоранні вугілля масою240 г, якщо термохімічне  рівняння реакції C + O2  ═ CO2; ∆H ═ − 393 кДж/ моль.

                                                        11

                                                     

Варіант – 2.     

                        1 – рівень.

1.  Визначити тип реакції:

 а)   Cu + Cl2CuCl2;                                 б)   2K + 2H2O → 2KOH + H2

 в)    HNO3 + KOHKNO3 + H2O;             г)    2Al(OH)3Al2O3 + 3 H2O.

2.  Якщо значення теплового ефекту реакції (∆Н ) від’ємне, то така реакція є:

 а)  екзотермічною;                                       б)  ендотермічною;

 в)  каталітичною.

3.  Як називаються речовини, які зменшують швидкість хімічних реакцій?

 а)  каталізатори;                                            б)  індикатори;

 в)  інгібітори.

4.  На швидкість хімічної реакції не впливає:

 а)  температура;                                            б)  тиск;

 в)  концентрація;                                           в)  каталізатор.

5.  Хімічні реакції, які за одних і тих же умов відбуваються одночасно у протилежних

 напрямках, називаються:

  а)  каталітичними;                                       б)  необоротними;

  в)  оборотними.

6.  При збільшенні температури швидкість хімічної реакції:

  а)  не змінюється;                                         б)  збільшується;

  в)  зменшується.

                         2 – рівень.

7.    Як зміниться рівновага хімічної реакції, якщо  збільшити тиск?

   1)  2SO2(Г) + О2 (Г)  2SO3 (Г);  ∆Н<0;

   2)  Н2 (Г) + J2  (Г)→ 2 HJ (Г); ∆Н>0;

   а)   в бік утворення продуктів реакції;

   б)   в бік утворення вихідних речовин;

   г)   не зміниться.

8.   Термохімічне рівняння реакції горіння етану:

   2C2H6 (Г) + 7О2 (Г) → 4СО2 (Г) + 6Н2О (Г);  ∆Н═ − 3120кДж.

   З рівняння випливає,  що при згорянні:

   а)  2 моль етану поглинається 3120 кДж теплоти;

   б)  1 моль етану поглинається 3120кДж теплоти;

   в)  2 моль етану виділяється 3120кДж теплоти;

   г)  1 моль етану виділяється 3120 кДж теплоти.

                         3 – рівень.

9.   У скільки разів уповільниться швидкість хімічної реакції при пониженні температури

  від 180? до 150? С, якщо температурний коефіцієнт швидкості реакції – 2.

10.  Який об’єм кисню витратиться на горіння вугілля, якщо виділилось 39,3 кДж теплоти?

                                                                 12


               АЛКАНИ.

              Варіант – 1

 1.  Найпростіший за будовою та найпоширеніший у природі газ:

а) етан;                                       б) Карбон (IV) оксид;

в) метан.

2.  Між атомами Карбону та атомами   Гідрогену утворюються хімічні

зв’язки:

а) йонні;                                       б) ковалентні полярні;

в) ковалентні неполярні.

3.  Сполуки, які мають однаковий  якісний і кількісний склад, але

різну будову, відносять до:

 а) ізомерів;                                  б) гомологів;              

 в) полімери.

4.  Ізомерія алканів обумовлена:

 а) ізомерією карбонового ланцюга;    б) положенням зв'язку;

 в) міжкласовою ізомерією.

5.  Між атомами Карбону та чотирма атомами Гідрогену утворюються

хімічні зв’язки:

а) подвійні;                                          б) потрійні;

в) одинарні.

6.  Встановіть відповідність між  назвами речовин та хімічними

формулами:

1. Метан                 А  C2H6

2. Етан                    Б   C3H8

3. Пропан               В   СН4

                                                   Г   С4Н10

7.  Встановіть  відповідність між назвами та формулами радикалів:

А  - СН3                   1.  Аміл

Б  – С3Н7                 2. Метил

В  – С5Н11               3.  Пропіл

                                 4. Бутил

8.  Закінчити рівняння реакцій та вказати суму коефіцієнтів:

 C3H8  +    O2   →

9.  Знайти об’єм кисню, який необхідний для спалювання 176 г

пропану ( н.у.).

А   Б    В

А   Б    В

А   Б   В

А   Б   В

А  Б    В

1

2

3

А

Б

В

   

                                                                       13

                                                                                             

      Оксигеновмісні органічні речовини.

Варіант – 1

 1.  Органічні сполуки молекули яких містять вуглеводневий радикал і одну або кілька   гідроксильних груп називають:

  А. Карбоновими кислотами                Б. Альдегідами;

  В. Спиртами;                                        Г. Естерами.

2.    Гомологічний ряд альдегідів відповідає загальній формулі:

  А.  CnH2n+2                                             Б. R – OH

  В.  R – COOH                                       Г.   R – COH

3.   Назва насичених одноатомних спиртів утворюється за допомогою суфікса:

  А.  – ил;                                               Б.  – ин;

  В.  – ол;                                                Г.  – діол.

4.   Укажіть назву функціональної групи карбонових кислот:

  А.  гідроксогрупа;                              Б. карбоксильна група

  В.  карбонільна група;                       Г. інша назва.

5.   За складом глюкоза належить до:

  А.  одноатомних спиртів;                  Б. багатоатомних спиртів;

  В.  альдегідів;                                     Г. альдегідоспиртів.

6.    Укажіть колір лакмусу в розчині етанової кислоти:

  А. малиновий;                                     Б. жовтий;

  В. синій;                                               Г. червоний.

7.    За хімічною природою жири належать до класу:

  А. спиртів;                                           Б. карбонових кислот;

  В. естерів;                                            Г. альдегідів.

8.    Оцтова кислота реагує з:

  А. альдегідами;                                    Б. натрієм;

  В. метаном;                                          Г. бензолом.

9.    Укажіть молекулярну масу глюкози:

  А. 60                                                      Б. 180

  В.  182                                                   Г.  196

10.  Який газ виділяється при спиртовому бродінні глюкози:

   А. кисень                                             Б.  водень

   В.  вуглекислий газ                            Г.  амоніак.

11. Установити відповідність між назвами речовин і їх формулами:

   А.  метанол                                         1.  CH3COOC2H5

   Б.  етаналь                                           2.   C6H12O6

   В.  етилацетат                                     3.   CH3OH

   Г.  глюкоза                                          4.   CH3COH

12. Розташуйте наведені речовини в ряд за збільшенням числа атомів Оксигену у

   їхніх молекулах:

   А.  етанол                                            Б.  глюкоза

   В.  метанова кислота                          Г.  гліцерин.

                                                                 14

13.  Скільки ізомерів має пентанова кислота?  Наведіть формули ізомерів. Дайте їм

    назви.

14.  Здійснити перетворення:

   CH4C2H2CH3COHC2H5OHC2H5ONa.

15.  Який об'єм водню виділиться при дії 84 г Магнію на оцтову кислоту?

16.  Знайдіть молекулярну формулу органічної речовини, якщо при спалюванні

  1,28 г її   утворюється Карбон ( ІV) оксид об'ємом 0,896 л ( н.у.) і вода масою

  1,44 г. Густина парів цієї  речовини за гелієм становить 8.

Приведене тестове завдання було запропоновано учням 11 – го класу, на початку другого семестру, після того як тема вже була вивчена.

Результати роботи показали, що переважна більшість дітей засвоїли матеріал на належному рівні.

Тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих учні  виконали добре.

У завданнях на встановлення відповідності та визначення певної послідовності були допущені помилки.

Найскладнішими виявилися завдання 13 -16 з розгорнутою відповіддю, в яких треба виконати завдання на складання ізомерів, складання схеми перетворень  та розв'язати задачі.

Діаграма показує результат якості навчальних досягнень учнів за тестову роботу.

                                                    15

                                                   

        ЛІТЕРАТУРА

 1.  Н.М.Олейник. Тест как инструмент измерения знаний и трудности заданий в современной технологи обучения.  Методические указания. ДОНГУ.
 2.  М.С.Пак. Из опыта использования тестових заданий. Химия в школе. - №3, 1993
 3.  Григорович О. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Хімія. Шкільний світ. 2007. № 32
 4.  Добірка тестових завдань. Хімія. Шкільний світ. – 2007- №21
 5.  Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. 2007 - № 8.

                                          16


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28940. Основные общественно-политические течения во второй четверти XIX в. 34.5 KB
  Следует отметить что за народность выступали представители всех направлений общественного движения в России но вкладывали в это понятие совершенно различное содержание. Западники и славянофилы Либеральнооппозиционное направление в русской общественной мысли в России второй четверти XIX в. Славянофилы выступали за отмену крепостного права сверху ратовали за развитие промышленности торговли просвещения сурово критиковали существовавшую в России политическую систему выступали за свободу слова и печати. Однако основной тезис...
28941. История как наука и ее роль в обществе 31.5 KB
  История как наука и ее роль в обществе. Пушкин История в целом изучает прошлое человечества а также отдельные стороны деятельности общества тенденции исторического процесса. Раздел История в том или ином виде присутствует во многих науках. Например: историческая география экономическая история социальная история гражданская и военная история идеология История подразделяется на Мировую Историю отдельных народов и Историю континентов.
28942. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов 26 KB
  Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Настала беспокойная эпоха великого переселения народов в ходе которого Западная Римская империя была разгромлена многочисленными варварскими племенами готы гунны вандалы и т. Каковы же причины явления получившего название Великого переселения народов Качественные сдвиги в хозяйственной жизни германских и славянских племён накануне Великого переселения привели к росту общественного богатства и большого числа людей не занятых производительным трудом. Причины их переселения...
28943. Славянский мир. Процесс этногенеза у восточных славян 24 KB
  Славянский мир. Процесс этногенеза у восточных славян. Древнерусская народность явилась тем этническим образованием восточных славян которое возникло в период зарождения и утверждение феодализма в эпоху возникновения государства в процессе формирования расширявшим свою территорию включая в состав Руси неславянские этнические элементы. В ходе Великого переселения народов в Европу хлынули также славянские племена.
28944. Основные этапы становления государственности в Древней Руси и ее особенности 26 KB
  Были разгромлены Волжская Булгария и Хазарский каганат покорены мордовские племена отражен натиск печенегов но война с Византией закончилась неудачно: дружине Святослава с трудом удалось отступить. Святослав попал в засаду печенегов в районе днепровских порогов и был убит. Был укреплен государственный аппарат и решена задача обороны от печенегов.
28945. Принятие христианства и его роль в укреплении государства, духовном объединении древнерусского общества 28.5 KB
  Язычество приводило к изоляции Руси от христианского мира Европы тормозило развитие международных связей и торговли; 2. Язычество мешало стабилизации и укреплению феодального строя на Руси; 3. Монотеизм христианской религии укреплял авторитет княжеской власти способствовал единению Руси; 5. Появляющееся социальное неравенство на Руси требовало новой идеологии которая могла бы оправдать богатство одних и бедность других утешить людей попавших в зависимость от феодала обещая им лучшую жизнь в ином мире.
28946. Русь в период политической раздробленности. Основные политический центры, их государственный и общественный строй 32 KB
  Опираясь на его мощь местные князья сумели установить свою власть в каждой земле. Однако впоследствии между силившимися боярством и местными князьями возникли противоречия и борьба за власть. Боярство обладавшее значительной экономической силой сумело победить князя в борьбе за власть. Реальная же власть была сосредоточена в руках местного боярства.
28947. Борьба русских княжеств с иноземнми захватчиками в XIII веке. Установление ордынского языке и его последствия 29 KB
  Русь переживала период политической раздробленности и шанс объединить силы перед грядущей опасностью был упущен. на съезде золотоордынской знати было принято решение о походе на Русь который возглавил внук Чингисхана Батый. предпринял новый поход на Русь теперь на юг. Приняв на себя основной удар героически сопротивляясь Русь спасла Западную Европу от страшного агрессора.
28948. Возвышение Москвы. Роль московских князей в свержении ордынского ига и создании централизованного Русского государства 32 KB
  Иван I Калита которого называют первым собирателем земель русских перенёс митрополическую кафедру из Владимира в Москву московские князья в своей политике получают в союзники главу русской церкви авторитет которого в то время был очень высок. Политику Ивана I Калиты продолжили его сыновья Симеон Гордый 13401353 и Иван II Красный 1353 1359. После смерти Василия II 1462 великим князем становится его сын Иван III 1462 1505. Человек осторожный расчетливый Иван III последовательно проводил свой курс на покорение удельных княжеств...