56478

Знайомство з традиціями українського і англійського народів

Реферат

Педагогика и дидактика

Національна програма патріотичного виховання населення формування здорового способу життя розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти.

Украинкский

2014-04-05

110.5 KB

2 чел.

                                                                                                                                                        

            Одеська спеціалізована загальноосвітня І-ІІІ ступенів

           школа №50  з поглибленим вивченням іноземних мов

                                   Одеської міської ради               

                                                                                         

                                                                                            кафедра іноземних мов

Назва проекту: Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...

        Тема: Знайомство з традиціями українського і                  англійського народів

Тип проекту: інформаційний, груповий, довгостроковий, міжпредметний.

                                                                  

                                                                     Вчитель: Чернявщук І.В.

                                       

                                                    Одеса 2009

                                               Зміст проекту

1. Аргументація.......................................................................................................3

2. Актуальність........................................................................................................4

3. Проблема над виконанням якої спрямований проект......................................7

4. Мета і завдання....................................................................................................7

5. Очікуванні результати........................................................................................8

6. План реалізації проекту

   6.1.Організаційно-діагностичний.......................................................................8

   6.2.Планування та регламент..............................................................................9

   6.3.Опис проекту................................................................................................10

   6.4.Форми і методи.............................................................................................11

7. Список використаної літератури.......................................................................13

8. Додатки

                                              І. Аргументація.

                                                           

Системою освіти вважають сукупність освітньо-виховних закладів, що функціонують у державі та суспільстві, зв’язки і взаємозв’язки між ними у процесі досягнення цілей виховання і освіти. Освітньо-виховний заклад у цій системі включає навчальну і виробничу матеріальні бази, кадри вчителів і викладачів, управлінський апарат, контингент учнів чи студентів, розроблену систему навчально-виховної роботи, зв’язки з сім’єю, громадськістю, виробничими колективами.

Державна національна програма Освіта визначає стратегію України в галузі освіти, спрямовану на розвиток національної системи освіти, формування творчої особистості. Мета програми – виведення освіти України на рівень розвинених країн світу шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних та організаційних елементів.

У законі України “Про освіту ” стверджується, що метою освіти є всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. Закон визначає основні принципи освіти в Україні:

- доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг;

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

- органічний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- науковий світський характер освіти;

- інтеграція з наукою і виробництвом;

- взаємозв’язок з освітою інших країн;

- гнучкість і прогностичність системи освіти;

- єдність і наступність системи освіти;

- безперервність і різноманітність освіти;

- поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.  

В даному проекті я хочу реалізувати ідею сходження до національних традицій українського народу через пізнання народних традицій інших народів, формування чіткої ідентифікації у молодого покоління, відчуття самосвідомого громадянина України, частини Європейської та світової спільноти.

Нормативно-правові акти:

 •  Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.
 •  Декларація прав дитини. Проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.
 •  Конвенція про права дитини. Прийнята  Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.
 •  Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку  30 вересня 1990 року.
 •  Конституція (Основний Закон) України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.
 •  “Про освіту”. Закон України від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
 •  “Про загальну середню освіту”. Закон України від 13 травня 1999 року № 651-ХІУ.
 •  “Про позашкільну освіту”. Закон України від 22 червня 2000 року № 1841-Ш.
 •  Указ Президента України від 24.01.2001 р. № 42/2001 “Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми “Діти України” на період до 2005 року.
 •  Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття).
 •  Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства. Постанова Кабінету міністрів України від 15.09.1999 р. № 1697.
 •  Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти. Затверджена колегією Міністерства освіти України 28.02.96 р.
 •  Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. “Педагогічна газета № 6(72) червень 2000 р.
 •  Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2000 р. за № 434.

ІІ.  Актуальність.

В усіх народів світу існує повір'я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми й Богом. Він никає світом, як блудний син, і ніде не може знайти собі притулку та пристановища, бо він загублений для свого народу...

Виробляючи своє, запозичуючи щось у сусідів та акумулюючи його, народ поступово формує так звану національну традицію. Традиція — це, власне, те, що передається у спадок майбутнім поколінням. Російською мовою буквальний переклад з латинської traditio більш точний: "предание", українською ж — "переказ" — більш звужене.

Одна з найактуальніших проблем сьогодення є загроза збідніння духовності людини, втрата моральних орієнтирів. Крім економічних труднощів, наша країна має кризу у виховання наших дітей. Сьогодні дуже важливо звернутися до традицій, поєднати звязок між старшим і молодшим поколіннями. Потрібно передати молодому поколінню моральні устої, які ще живуть в людях старшого покоління, які зберегли чистоту помислів, любов до свого народу. Відмова від опори на культуру свого народу, веде до бездуховності, в той час як зберігання народної культури – це основа морального здоровя любого суспільства.

Культура народу, народні традиції являє собою інтерес не тільки з художньої, але з історичної, етнографічної, соціальної точки зору. На протязі всієї історії розвитку людини народне мистецтво було невідємною частиною національної культури. Народне мистецтво зберігає прийнятність поколінь, впливає на формування художніх смаків.

Традиції – неоціненна спадщина українського народу. Сімейні традиції та обрядовість. Родинне виховання на засадах народної педагогіки. Виховний потенціал української родини.

 “Звичаї нашого народу - це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, а й в його історичному минулому”. Вони вироблені віками і віддзеркалюють тисячолітній досвід народу, його світовідчуття, взаємини з іншими людьми.

Мова – душа народу! А душа – корінь життя. Сьогодні ми маємо думати про свій корінь, про те, без чого не мислиться жоден народ.

Ну що б, здавалося, слова...

Слова та голос – більш нічого.

А серце бється – ожива,

Як їх почує!

                                          Тарас Шевченко.

У світовому літературному процесі є традиції інтернаціональні, які виявляють себе в багатьох окремих національних літературах, виходять із творчих здобутків певних письменників, дістаючи навіть їхнє ім'я. У цьому зв'язку дослідники називають ім'я англійського поета Байрона, що дав початок традиції в поетичній творчості європейських ліриків XIX століття (Байрон — Словацький — Міцкевич — Віньї — Лєрмонтов — Шевченко).

Англійці дотримуються своїх традицій, деякі з яких стали частиною повсякденного життя, а інші перетворилися на театральні видовища.

У 1605 р. Гай Фокс, що очолив ”порохову змову”, спробував висадити будівлю парламенту. З тих пір 5 листопада кожного року варта, одягнена в старовинні костюми, з ліхтарями і алебардами, обшукує підвали і закутки палацу, хоча наперед відомо, що ніяких бочок з порохом там немає.

Якщо засідання палати общин закінчується пізно вночі, то і зараз під зведеннями палацу можна почути вигук: ”Хто йде додому?”. У давнину темні лондонські вулиці не були безпечні, і парламентарії вважали за краще повертатися додому, зібравшись великою компанією. Нині будівля Вестмінстерського палацу і оточуючі його вулиці залиті електричним світлом, а членів парламенту чекають біля під’їзду автомашини. Але традиція зберігається.

У учбових закладах і установах англійці люблять сидіти на столах. Часто можна бачити вчителя, що сидить на шкільному столі і пояснює учням урок.

Освіта у Великобританії - це не тільки дань моді. Вузи Англії славляться і якістю освіти, і стародавнім корінням освітніх процесів, і гучними іменами. Всі чули про такі вузи як Кембридж, Оксфорд, Брайтон, а для багатьох студентів пройти навчання у Великобританії в одному з цих закладів – найвища мета.

Крім вищого, освіта у Великобританії приваблива і для учнів середніх класів. Школи Англії щорічно відкривають свої двері для тисяч іноземних учнів. Окремо варто згадати про приватні пансіонати – школи Великобританії закритого типу користуються популярністю у багатьох батьків.

Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливішим складником національної культури. Передача всіх культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів завжди гарантувала вічність життя нації. Нація, за Костянтином Ушинським, це, насамперед, система різноманітних природних (біологічних, анатомічних, фізіологічних, психічних), історично обумовлених ознак тіла, душі й розуму. Духовні якості певного етносу відзначаються такою ж стійкістю, як і колір шкіри, очей, волосся, бо передаються у спадок нащадкам. Отже, справжнє виховання не може існувати в «чистому вигляді», тобто поза традиційною культурою певної нації. Всі найвидатніші педагоги світу визнавали, що виховання дитини завжди мас ґрунтуватися насамперед на культурно-історичних цінностях своєї нації, а вже пізніше відбувається знайомство з традиціями інших народів. Незаперечний закон дидактики: пізнання навколишнього світу починається із знайомства з рідною вулицею, селом чи містом, своєю країною, а вже потім — з іноземними, сусідніми краями. Тобто, від пізнання свого, рідного, національного — до пізнання чужого, багатонаціонального, світового.

Слово виховання походить від ховати, переховувати, тобто оберігати, опікуватися дитиною, а отже, навчати пристойно поводитися, здобувати освіту, розширювати світогляд, моральні норми. Виховання повинно готувати дитину до самостійного життя. Порівняємо в росіян «воспитывать» — означає вигодовувати (від «питать»). Певні традиції етнопедагогіки, які застосовуються починаючи з грудного віку, впливають на весь психологічний розвиток дитини в майбутньому. Так, наприклад, англійський етнолог Джоффрі Горер вважає, що тривале дуже туге сповивання немовлят у росіян є одним із засобів привчання їх до покори і необхідності суворої влади.

Українська етнопедагогіка бере свій початок десь у далеких глибинах кількатисячолітньої історії нашої землі. Психологія мирного хлібороба, закоханого в землю, ліс, річку, дерева і квіти з роду в рід передавалася наступним поколінням. Проте потреба захищати цю землю від чужоземних нападів виробляла стійкість і мужність, вимушену войовничість і патріотизм. Не піддаватися чужим культурним впливам, чужій вірі — ці риси, притаманні народові Причорномор'я та Подніпров'я, записав для нас Геродот ще в V ст. до н.е. Як передавалася ця система знань, чи то були спеціальні школи, чи просто громадські заходи, чи це виховувалося в сім'ї? Безумовно, існували певні форми передачі світоглядних основ народу від старших поколінь до молодших. Кожен скіф мусив знати свій родовід до сьомого коліна. Отже, й шанування своїх предків, ця глибинна риса української ментальності, успадкована від геокультури української землі. Так, саме в родині дитина отримувала перші уроки любові до свого роду, землі, звичаїв.

ІІІ. Проблема над виконанням якої спрямований проект

“Консолідація зусиль викладачів, вихователів, сім’ї, громадськості з метою покращення навчання та виховання юних одеситів ”– таку проблему вирішують всі працівники нашого міста. Вважаємо її  найактуальнішою, бо головною метою сьогодні є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті. Вона співзвучна з провідною темою науково-методичної роботи школи – гуманізація виховного процесу школи – шлях до формування творчої особистості, здатної до саморозвитку і самореалізації у демократичному суспільстві. Тому даний проект націлен на саморозвиток учнів, їх здатність самостійно досліджувати проблему, знаходити потрібну інформацію, висловлювати і формулювати свої думки, своє ставлення до тієї або іншої проблеми. Учні повинні цікавитися народними звичаями і традиціями своєї рідної мови, а також іноземною мовою яку вони вивчають у нашій школі.  

ІV. Мета і завдання:    

                    1. формувати у школярів уявлення про народні традиції;  

 1.  познайомити з історією народних традицій;

                    3. вчити дітей виділяти відмітні особливості характерні для  українського і англійського народів;

 1.  привертати увагу дітей до народних прислів’їв, приказів;
 2.  активізувати мовлення учнів новими словами;
 3.  насищати реальне життя дітей фольклорним матеріалом;
 4.  розвивати інтерес до народної творчості;
 5.  формувати позитивне відношення до людей різних народів;

                    9.  забезпечити зайнятість учнів у вільний час;

 1.  визвати зацікавлення в учнів до навчання, читання книжок, приймати участь у різних шкільних виставах, бути активними.

V. Очікуванні результати:

1.  підготовка докладу про хід виконаних дій з поясненням результатів;

       2.  аналіз виконання проекту і досягнутих результатів;

       3.  слайдова презентація проекту;

       4.  розвиток намагання учнів, креативність, потенціал продовження проекту;

       5. підвищення зацікавленості в учнів до народних традицій, мови, культури;

       6.  формування позитивного відношення до людей різних народів;

       7.  зацікавлення в учнів до навчання, читання книжок, примати участь у різних шкільних виставах.

V. План реалізації проекту:

1. Організаційно-діагностичний.

Вчитель визначає тему проекту і підбирає робочу групу. Вчитель знайомить учнів зі змістом проектного підходу.  Метод проектів – це освітня технологія, яка націлена на придбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних вмінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. Метод проектів дозволяє формувати особистісні якості, які розвиваються лише в діяльності і не можуть бути засвоєні вербально. В ході роботи над проектом діти набувають досвід індивідуальної самостійної діяльності. Метод проектів:

- стимулює учнів до розв’язання проблем, які мають на увазі володіння деякою сумою знань;

- розвиває критичне мислення;

- учні набувають навички роботи з інформацією (відбирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують);

- вчаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання в співробітництві, при цьому виконують різні соціальні ролі.

В ході нашої бесіди учні разом зі мною визначили мету нашого проекту. В проекті приймають участь учні від 10-14 років.

2. Планування та регламент.  

Вчитель разом з учнями виробляють план дій.

1. Вчитель проводить анкетування серед учнів і оцінює рівень знань про традиції свого і іншого народів перед проектом, і після завершення проекту. Перше анкетування показало, що учні дуже мало знають про звичаї і традиції українського і англійського народів. (1-10 жовтня)

 1.  Керівник проекту надає завдання учням знайти інформацію про традиції англійського і українського народів. Учні використовують при цьому різні джерела. Це – Інтернет, підручники, бесіда з батьками, перегляд фільмів і т.д. На цьому етапі учні дуже активно приймали участь у дискусії. Вони підготували реферати на українській, англійській і руській мові. Учасники проекту з великою зацікавленістю розповідали і зачитували свої доповіді. (11-13 жовтня)
 2.  Наступний етап – це залучення громадськості. Вчитель підбирає потрібні місця для збору інформації, договорюється з різними навчальними закладами. Наприклад, похід в бібліотеку, відкриті уроки, відкриті заходи.

(Відкритий захід «Хеллоуін» - 30 жовтня; похід в бібліотеку – 30 листопада; відкритий урок «Свята і традиції в Україні» - 7 грудня; відкритий захід «Різдвяні пригоди» - у грудні; відкритий урок «Свята і традиції в Англії» - у березні ).

4.       Четвертий етап – учні разом з вчителем визначають завдання проекту і кінцевий результат, тобто що вони засвоїли, зрозуміли і вивчили. На даному етапі вчитель розяснює учням в чому полягає виховна роботу в школі. Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є сприяння творчому розвитку особистості. Він спрямований на розвиток власних спостережень, пізнавальних інтересів у певній галузі знань до технічної творчості, моделювання, винахідництва, сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку школярів, уміння бачити пізнавальні проблеми у сфері науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, еколого-натуралістичній, туристсько-краєзнавчій, фізкультурно-спортивній діяльності.

Основними шляхами розвитку дитячих обдарувань є оптимально-побудований навчально-виховний процес, раціональна організація позаурочних форм роботи та ефективна взаємодія сім’ї і школи.

Ці напрями виховання тісно взаємопов’язані між собою і утворюють цілісну систему, яка забезпечує виховання всебічно розвиненої особистості – вільної, гуманної, духовно і творчо зрілої, фізично досконалої, громадянсько-відповідальної і мужньої, ініціативної і активної, здатної до вирішення складних проблем, готової до самооцінки і самовиховання.

(Кінцевий результат – слайдові презентація проекту і збірка «Народні традиції українського і англійського народів»).

3.Опис проекту.

Щоденне життя учнів – це шкільне. Кожного дня учні ходять до школи, зустрічаються зі своїми однокласниками, спілкуються з ними. На заняттях учні одержують нову інформацію, пізнають щось, шліфують своє світорозуміння. І це прекрасно! Людина має постійно займатися розумовою діяльністю, інакше вона не живе, а існує. І хоч шкільна програма дає не весь обсяг знань, однак вона сприяє вихованню нахилів до самоосвіти. Тому, в даному проекті, я з учнями вирішили поглибити свої знання про народні традиції і звичаї українського і англійського народів. Розширити знання дітей про народні традиції та звичаї; ознайомити з різними видами народної творчості; виховувати любов до народної пісні, рідної мови, шанобливе ставлення до батьків, старших людей, до звичаїв і традицій свого роду, своєї сім’ї, та з повагою відноситися до мови іншого народу. І не можне не згадати чудові рядки з вірша Д. Білоуса:

                                                            Коли забув ти рідну мову,

                                                            Яка б та мова не була,

                                                            Ти втратив корінь і основу,

                                                            Ти обчухрав себе дотла!

Розподілившись на групи учні розпочали самостійну пошукову діяльність:

 1.  Народні традиції України.
 2.  Народні традиції Англії.   
 3.  Інформативна база (екскурсії, інтернет, шкільний, шкільний клуб інтер. дружби “Freedom”).

По закінченню проекту учнями створено:

 •  збірку  Народні традиції України”, “народні традиції Англії та англомовних країн;
  •  слайдову презентацію;
  •  сценарій вистав, заходів, концертів;
  •  відкриті уроки.

4. Форми і методи, інноваційні технології за допомогою яких відтворюється проект.

Підвищенню результативності виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

Напрями виховної роботи

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямами:

громадянське виховання;

родинно-сімейне виховання;

військово-патріотичне виховання;

трудове виховання;

художньо-естетичне виховання;

моральне виховання;

екологічне виховання;

формування здорового способу життя;

превентивне виховання;

сприяння творчому розвитку особистості.

Мета громадянського виховання – сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала.

Головними завданнями родинно-сімейного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу, формування у дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості.

Моральне виховання, як виховна діяльність сім’ї, школи і церкви, саме і має на меті формування стійких моральних потреб, якостей, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі.

Художньо-естетичне виховання передбачає формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, розширення їх світогляду, оволодіння цінностями і знаннями в озброєння школярів естетичними знаннями, виховання художнього смаку, вироблення естетичної активності, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу.

Метою національно-патріотичного виховання є формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків.  

Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямків діяльності школярів.

Основні форми виховної роботи в школі

Інформаційно-масові(дискусії, диспути, конференції,).__.) т.д.

Діяльнісно-практичні(свята, екскурсії, відкриті уроки, заходи..)

Інтегративні (шкільні клуби, КВК, гуртки, ...)

Індивідуальні (доручення, звіти, творче завдання)

Наочні  (виставки, стенди)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1936. Життя утворено від жита, бо хліб – усьому голова 25.74 KB
  Вшанувати працю хліборобів, виховувати повагу до праці та шанобливе ставлення до хліба.
1937. Противоречие как движущая сила воспитательного процесса в современных условиях 21.81 KB
  Общефилософский закон единства и борьбы противоположностей. Внешние противоречия, порожденные взаимодействием человека с окружающим миром. Индивидуальные противоречия, обусловленные конкретной ситуацией развития каждого человека.
1938. Стадии развития воспитательного коллектива. Средства формирования коллектива. Стили педагогического управления детским коллективом 22.28 KB
  Коллектив как специально организованное объединение учащихся. Процесс формирования коллектива. Стили управления детским коллективом.
1939. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ ФОТОХРОМНЫХ ДИГЕТАРИЛЭТЕНОВ 1.19 MB
  Получение диарил(гетарил)ацетиленов из терминальных ацетиленов. Присоединение комплексов переходных металлов к диарилацетиленам. Попытки проведения внутримолекулярной конденсации 2,2,4,4-тетраметил-2,4-бис(2,5-диметил-3-тиенил)-3-тиапентан-1,5-диона. Синтез дитиенилэтенов с помощью внутри- и межмолекулярных конденсаций карбонильных соединений ряда тиофена по мак-мурри.
1940. Анекдот как средство переживания национальной идентичности (на материале анализа еврейских анекдотов) 1.17 MB
  Анализ теоретических и эмпирических подходов к исследованию идентичности. Изучение особенностей еврейской этнической идентичности. Социально-психологические аспекты проблемы комического. Еврейский анекдот как материал изучения еврейской национальной идентичности. Различные подходы к анализу текстов. Классификация и количественный анализ еврейских анекдотов
1941. Концепт Труд как объект идеологизации 1.17 MB
  Семантическое ядро концепта труд в русском языке, лексическое значение и концепт в научно-лингвистической интерпретации. Семантическая структура слов труд, работа. Витки идеологизации концепта труд в газете Магнитогорский рабочий.
1942. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы организма детей с учетом их конституциональных особенностей 1.17 MB
  Морфофункциональные особенности здоровых детей в норме и при врожденной патологии сердечно-сосудистой системы. Конституциональный подход в фундаментальной биологической характеристике целостного организма. Клиническая характеристика врожденной сердечно-сосудистой патологии. Возрастные и конституциональные особенности функционирования сердечно-сосудистой системы организма детей.
1943. Только трудом велик человек 25.02 KB
  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
1944. Воспитательный процесс в школе 24.85 KB
  Организационно-педагогические мероприятия. Воспитание положительного отношения школьников к учению. Воспитание нравственных ценностей у школьников. Физическая культура и здоровье учащихся. Работа с родителями и общественностью.