56496

ТРАВМАТИЗМ НА УРОКАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Травматизм на заняттях фізичної культури - явище, не сумісне з оздоровчими цілями фізичної культури й спорту. Згідно із чинним законодавством, школа несе відповідальність за життя і здоровя учнів.

Украинкский

2014-04-05

134 KB

42 чел.

ТРАВМАТИЗМ НА УРОКАХ  ФІЗКУЛЬТУРИ

ПЕРЕДМОВА

Травматизм на заняттях фізичної культури - явище, не сумісне з оздоровчими цілями фізичної культури й спорту. Згідно із чинним законодавством, школа несе відповідальність за життя і здоров'я учнів. Робота з профілактики травматизму, захворювань і нещасних випадків на заняттях фізичною культурою є одним з найважливіших завдань вчителя, інструктора з фізичної культури, адміністрації школи спільно з батьками учнів. Спробуємо розібратися в причинах спортивного травматизму і способах його профілактики.

Основними причинами травматизму є організаційні недоліки при проведенні занять, зокрема:

 •  порушення інструкцій при проведенні уроків фізичної культури, змагань, неправильне складання програми змагань, неправильне розміщення учасників;
 •  неправильно прокладена лижня або непідготовлена ​​траса для кросу;
 •   неправильне комплектування груп (по рівню підготовленості, віком, статтю, чисельністю), що займаються складними в технічному відношенні видами спорту в залі, на майданчику;
 •  неорганізована зміна снаряда і перехід з місця занять при відсутності викладача;
 •  надмірна самостійність учнів, їх небажання підкорятися справедливим вимогам вчителя, які спрямовані на збереження власного здоров'я.  

Також частими причинами травматизму стають помилки в методиці викладання, які пов'язані з порушенням дидактичних принципів навчання і вимог до проведення уроків:

 •  відсутність індивідуального підходу, недостатній облік стану здоров'я, статевих і вікових особливостей, фізичної та технічної підготовленості школярів;
 •  зневажливе ставлення з боку учнів до ввідної частини уроку, неправильне виконання техніки фізичних вправ, відсутність страховки, неправильне її застосування;
 •  недостатнє матеріально-технічне оснащення занять (малі спортивні зали, відсутність зон безпеки на спортивних майданчиках, жорстке покриття легкоатлетичних доріжок та секторів, відсутність табельного інвентарю і обладнання, неправильно обрані траси для кросів та лижних гонок);
 •  незадовільний санітарно-гігієнічний стан залів і майданчиків (погана вентиляція, недостатнє освітлення місць занять, запилення, неправильно спроектовані і побудовані спортивні майданчики (промені сонячного світла б'ють в очі), низька температура повітря в басейні;
 •  несприятливі метеорологічні умови (висока вологість і температура повітря, дощ, сніг, сильний вітер);
 •  недостатня акліматизація учнів; 
 •  низький рівень вихованості (найчастіше цьому сприяє лібералізм вчителів та відсутність контролю);
 •  допуск до занять учнів без проходження лікарського огляду, невиконання вчителем і учнями лікарських рекомендацій по термінах відновлення занять після захворювання і травм, щодо обмеження інтенсивності навантажень, комплектуванню груп.     

ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМУ

Виникнення спортивних травм залежить від ряду факторів. У дівчат менше травм, ніж у юнаків. Чим молодші спортсмени, тим більше відбувається випадків травматизму. Серед  старших учнів чим вище їх спортивна кваліфікація, тим частішими є травми. Мають значення контингент, умови проведення, методика занять. У дітей, що займаються за державними програмами з фізичного виховання, травми спостерігаються рідше, ніж у тих хто займається в спортивних секціях за авторськими програмами. Механізм виникнення травм різноманітний. Пошкодження можуть бути викликані падінням, ударом і стисненням, зіткненням, різкими змінами положення тіла, граничними згинання, розгинання, розтягненнями, підгортанням (стопи), тертям об канат і т.п.

В 35-40% випадків травми пов'язані з ударами на уроках легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу. Найбільш високий рівень травматизму припадає на гімнастику. Це вимагає від вчителя більшої концентрації уваги на уроках і, відповідно, більшої слухняності учнів. Тільки одночасне виконання цих вимог дозволить знизити рівень травматизму. У початковій школі різко зростає рухова активність і збільшуються фізичні можливості дитини. Що вимагає від учителя зростаючого уваги за ходом уроку. Неправильна поведінка на уроці, ненадійна страховка дитини від необережного падіння, необачні вчинки знижують істотно рівень безпеки.

ПРО ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАВМАТИЗМУ

Причини, які призводять до нещастя, укладаються в порівняно невелике число типових штатних ситуацій, які можна попередити. Частою причиною виникнення травм є падіння. Це відбувається, коли учні затівають ігри без обговорених правил. Травми, що виникають при падінні, можуть бути найрізноманітніші: переломи кінцівок, важкі струси головного мозку, розриви внутрішніх органів і так далі. Молодші школярі влаштовують ігри без правил, не усвідомлюючи їх небезпеки. Учні старших класів часто скоюють ризиковані вчинки, неправильно вважаючи їх доказом власної сили, вміння. Необхідно пам'ятати, що падіння, нерідко закінчуються серйозними ушкодженнями, тому вимагають певних спортивних навичок. Всі травми, пов'язані з легковажністю, необережністю, молодецтвом - це біда. Але нерідко трапляється так, що за необдумані вчинки одних розплачуються інші. Неправильно вирваний м'яч у суперника, сильний залом руки назад, груба зупинка суперника недозволеним прийомом. Поставив підніжку – в результаті важкий перелом стегна зі зміщенням. Отримав несподіваний удар баскетбольним м'ячем по голові – важкий  струс головного мозку.

ГІПОКІНЕЗІЇ та ТРАВМАТИЗМ

У загальноосвітній школі більше 70% дітей страждають від наслідків малорухомого способу життя. Малорухливий спосіб життя сприяє розвитку в учнів відхилень у стані здоров'я, таких, як порушення постави, зору, підвищеного артеріального тиску, накопичення надмірної маси тіла. Причинну роль гіпокінезії у виникненні травм підтвердив і аналіз більше 150 тисяч травм, отриманих у школах на уроках фізичної культури і при заняттях спортом. З числа травмованих 84% дітей отримали травми при падінні з висоти свого зросту. Ці діти виховувалися в умовах недостатньої рухової активності. І тільки 16% з числа травмованих становили діти з девіантною поведінкою. Регулярні заняття фізичними вправами в поєднанні з твердим режимом дня служать надійним профілактичним засобом проти травм. Все це сприяє мобілізації життєво важливих властивостей організму, рухових здібностей (витривалості, сили, швидкості, гнучкості, спритності і координації рухів), таких якостей як сила волі, енергійність, зібраність, впевненість в собі і своїх силах. Для ліквідації наслідків гіпокінезії в уроки необхідно включати вправи на розтягування.

ГІПЕРКІНЕЗІЇ і ТРАВМАТИЗМ

Надмірні фізичні навантаження негативно впливають на стан здоров'я і є причиною дитячого травматизму. Іноді при проведенні лікарсько-педагогічних спостережень доводиться констатувати випадки надмірних рухових навантажень у дітей при планових уроках фізкультури. Особливо часто це зустрічається у молодих вчителів. Звідки ж перевантаження? Адже вправи відповідають плановим завданням по програмі і за віком. Справа в тому, що більшість дітей вели і продовжують вести малорухливий спосіб життя, тому навіть нормальний руховий режим може стати для них на перших порах надмірним навантаженням. Щоб уникнути перевантажень на заняттях фізичної культури шкільний лікар повинен визначити біологічний вік, адаптацію до фізичних навантажень учнів і розподілити їх за станом здоров'я на медичні групи. Учитель повинен отримати на початку навчального року від медичного працівника школи повну інформацію в письмовому вигляді про стан здоров'я кожного школяра. У класному журналі до початку занять медичний працівник заповнює листок здоров'я. Надалі вчитель спільно з лікарем школи регулярно проводять лікарсько-педагогічні спостереження в цілях визначення адаптації дітей до фізичних навантажень, правильної побудови уроку і призначення індивідуальних завдань на уроці фізичної культури. Під час уроків вчитель контролює фізичне навантаження за частотою серцевих скорочень і за зовнішніми ознаками втоми. Поділ на спортивні групи визначає режим занять і ступінь фізичних навантажень індивідуально для кожної дитини. А лікарсько-педагогічні спостереження сприяють визначенню раціонального фізичного навантаження. 

Механізми дитячого спортивного травматизму, викликані гіперкінезією, справедливо пов'язують з перенапруженням локомоторного апарату. Перенапруження локомоторного апарату це, по суті, є приватним проявом перенапруги організму в цілому, оскільки локомоторний апарат дитини нерідко найбільш слабка ланка в загальній функціональній системі. Практика показує, що для попередження цього в умовах ранньої вузькоспеціалізованої підготовки необхідно використовувати збалансовані навантаження на всі локомоторні структури. Оскільки перенапруження зростаючого організму і його локальні прояви пов'язані з нераціональним навчальним процесом, неадекватними навантаженнями, то важелі профілактики спортивного травматизму криються в оптимізації рухових режимів на уроках фізичної культури.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ.

Необхідні умови безпеки при заняттях фізичними вправами і спортом:  

 •  до занять допускаються учні, які пройшли медичний огляд та інструктаж з дотримання правил безпеки на заняттях;  
 •  при проведенні занять необхідно дотримуватися розкладу, встановлених режимів занять і відпочинку;  
 •  аптечка укомплектована всім необхідним знаходиться в спортивному залі або в медичного працівника;  
 •  перед початком занять необхідно перевірити готовність залу:  прибрати всі сторонні і виступаючі предмети, перевірити чистоту підлоги, наявність освітлення та вентиляції в залі, переконатися у справності інвентарю,  провітрити приміщення,  перевірити температурний режим в залі;  
 •  учні повинні бути у відповідній заняттю спортивній формі;  
 •  перевірити відсутність годинника, браслетів, прикрас та інших предметів;  
 •  перед заняттям нагадати про правила безпеки на даному уроці і вимагати їх виконання;  
 •  навчити учнів вести щоденник самоконтролю;  
 •  перевірити чисельність групи і заповнити журнал навчально-тренувальних занять;  
 •  починати заняття з розминки, потім переходити до основної частини;  
 •  заняття повинне бути організоване згідно плану - конспекту;  
 •  необхідно дотримуватися порядку і дисципліни на занятті;
 •  вчити учнів правильного і безпечного виконання вправ;  
 •  здійснювати страховку;
 •  за медичними показаннями знати фізичну підготовленість і функціональні можливості учнів;  
 •  не залишати дітей без нагляду під час заняття;  
 •  чергувати навантаження і відпочинок, вести контроль за фізичними навантаженнями і навчати дітей самоконтролю;  
 •  вміти візуально визначати самопочуття за зовнішніми ознаками, при поганому самопочутті звільнити учня від заняття;  
 •  не допускати входу і виходу в зал без дозволу до, під час, і після занять;  
 •  вимагати від учнів припинення виконання вправ за першим сигналом вчителя;  
 •  в процесі занять та ігор учні зобов'язані дотримуватися правил занять та ігор,  уникати зіткнень, поштовхів, ударів;  при падінні вміти згрупуватися, виконувати прийоми самостраховки.  

При виявленні обставин, які можуть нести загрозу життю і здоров'ю людей негайно припинити заняття і повідомити про це адміністрацію школи, а учнів вивести в безпечне місце. У разі ж отримання учнем травми негайно надати йому першу допомогу, запросити медпрацівника, повідомити про все адміністрацію школи і батьків.

ВИСНОВОК

Під час фізкультурних занять, зрозуміло, правильно організованих, виховується характер, формуються і удосконалюються рухові навички, точність рухів, уважність, зосередженість. Всі ці якості необхідні для попередження травматизму. При цьому важливо, щоб самі ігри не тільки цікавили школярів, але і мали елементи творчості.

Додатки

Комплекс гімнастичних вправ для розминки

 1.  Вихідне положення - основна стійка. Замiр пульсу.
  1.  Руки в сторони.
  2.  Руки вгору.
  3.  Руки в сторони.
  4.  Вихідне положення Повторити 6-8 разів.
 2.  Вихідне положення - ноги в сторони, руки на поясі. Нахили голови в сторони, вперед, назад. Круги головою. Повторити 6-10 разів.
 3.  Вихідне положення - ноги широко нарізно, руки в сторони, кисті рук сжаті в кулаки.
  1.  Поворот вліво.
  2.  Поворот вправо.
  3.  Поворот вліво.
  4.  Поворот вправо.

Повторити 6 разів.

 1.  Вихідне положення - ноги нарізно, руки на поясі. Круги тулубом.
  1.  Нахил вперед.
  2.  Круг вліво.
  3.  Нахил назад.
  4.  Круг вліво.

Виконати в кожну сторону по 3 рази.

 1.  Вихідне положення - ноги на ширині плеч, руки за головою, спина пряма, п’ятки від підлоги не відривати. Присідання. Повторити 10 разів.
 2.  Вихідне положення - ноги широко в сторони, сід на одній нозі.
  1.  Змінити центр тяжіння на другу ногу.
  2.  Вернутися у Вихідне положення Повторити 3-4 рази.
 3.  Вихідне положення - ноги широко в сторони, сід на одній нозі. Вправа на розтяжку. Нахили тулуба на ту ногу, яка на даний момент випрямлена. Повторити 6-8 разів на кожну ногу.
 4.  Вихідне положення - упор лежачі.
  1.  Зігнути руки.
  2.  Випрямити.

Повторити 10-15 разів.

 1.  Вихідне положення - ноги нарізно, руки на поясі. Стрибки стоячі на місці. Повторити 40-50 разів.

10.Замiр пульсу.

Вправи на розслаблення та відновлення.

Методика розслаблення

Введення

Мета вправ на розслаблення - заспокоєння душі і тіла. Вони прості і допомагають зняти напругу і стрес. Позитивний вплив регулярних вправ підтверджено безліччю досліджень. Так наприклад, вправи на розслаблення знижують кров'яний тиск, покращують здатність до концентрації, додають сили і просто створюють гарний настрій. На цій сторінці ви знайдете ряд різних вправ. Не існує "єдино вірного" методу, який допоможе вам розслабитися. Спробуйте кілька вправ, а потім вирішите, яке з них вам краще підходить. Ми рекомендуємо робити не більше одного-двох різних вправ в день.

З чого почати

Для виконання більшості вправ слід перш за все сісти на стілець, тримаючи спину прямо, але не напружуючись. Поставте ноги на підлогу, а руки повинні знаходитися на стегнах. Це положення забезпечує більш ефективне розслаблення організму. Тим не менше, якщо вам незручно в ньому перебувати, сядьте або ляжте так, як вам подобається. Ви можете продовжувати виконання будь-якої вправи стільки, скільки хочете, або закінчити його за будильником, налаштованому на потрібний вам час. Постарайтеся робити будь-яку вправу не менше п'яти хвилин. Ви, звичайно, можете розтягнути його і до півгодини і навіть більше, якщо хочете. Щоб закінчити виконання вправи, починайте повільно рухати руками і ногами. Зробіть п'ять глибоких вдихів і видихів, а потім відкрийте очі. Дуже важливо закінчувати будь-яку вправу м'яко і поступово - тоді його дія триватиме весь день.

Вправи

• Вправа 1

Глибоко дихайте. Вдихайте повітря через ніс, а видихати через рот. У процесі повільного видиху закрийте очі і відчуйте, що ваш організм почав розслаблятися. Продовжуйте дихати таким же методом, роблячи невелику перерву між кожним вдихом і видихом. Звертайте увагу на те, як ви дихаєте. При кожному видиху спробуйте уявити собі слово "спокій". Продовжуйте вправу кілька хвилин, не відкриваючи очей.

• Вправа 2

У цій вправі ви можете відчути фізичну різницю між напругою і розслабленням. Закрийте очі. Сконцентруйте увагу на руках. Стисніть ліву долоню в кулак, максимально зігнувши руку в лікті, щоб кулак стосувався вашого лівого плеча. Відчуйте в руці напруга і не міняйте положення протягом декількох секунд. Потім розслабтеся і поверніть руку у вихідне положення на стегні. Зверніть увагу на різницю між напругою і розслабленням. Повторіть цю вправу для ніг, стегон і живота.

Тепер сконцентруйте увагу на голові. Зморщився шкіру в області очей, лоба, носа і рота і витримайте так кілька секунд. Потім розслабтеся. Знову повторіть вправу, але на цей раз розслабте тільки половину обличчя. Збережіть це положення ще на кілька секунд, а потім повністю розслабтеся. Тепер стисніть всі м'язи: почніть зі ступень, потім, не розслабляючи їх, стисніть м'язи гомілки, стегон, таза, живота, плечей, рук і нарешті голови. При цьому всі м'язи вашого тіла будуть напружені. Зробіть глибокий вдих і не міняйте положення. Потім зніміть всі напруга відразу, і ви відчуєте, як воно повільно покидає вас.

• Вправа 3

Ляжте на кушетку або ліжко. Закрийте очі і повільно концентруйте свою увагу на кожній частині тіла по черзі: почніть зі ступень і поступово рухайтеся вгору, до голови. Уявіть собі, як кожна частина вашого тіла важчає, теплішає і розслабляється. Після цього спробуйте "очистити" голову від думок. Якщо у вас з'являється якась неприємна думка, відзначте та забудьте її. Ви відчуваєте тепло і важкість у всьому тілі. Зосередьтеся на диханні, відчуваючи кожен вдих і видих.

• Вправа 4

Закрийте очі і уявіть собі місце, яке ви найбільше любите, найкрасивіше або спокійне місце на землі. Це може бути пляж, ліс або захід сонця, а також улюблений куточок у вашому домі. Це може бути також будь-яке місце, в якому ви побували, яке уявляєте у своїй уяві, або яке бачили на зображенні. Озирніться. Що ви бачите навколо себе? Що чуєте? Які запахи відчуваєте? Вивчіть місце, в якому ви опинилися, подивіться на небо і хмари, відчуйте, як ваше обличчя обвіває приємний вітерець. Залишіться там ненадовго. Потім зробіть глибокий вдих і видих. Насолоджуйтесь враженнями.

Повільно відкрийте очі і в тиші згадуйте випробувані відчуття. Прислухайтеся до своїх думок, насолоджуючись тишею і спокоєм.

• Вправа 5

У цій вправі ви навчитеся "видихати" напруга. Сконцентруйте увагу на ногах і на всіх пов'язаних з ними відчуттях: дотик носка до шкіри, відчуття від взуття, тиск підлоги на певні ділянки ступні і багато іншого... Зробіть глибокий вдих, як би вдихнувши в легені всі ці відчуття, а потім видихніть їх. Тепер повторіть цю ж вправу для гомілок, стегон, таза, живота, грудної клітки, рук, шиї, очей, рота і лоба. У кожному разі зосередьтеся на своїх відчуттях: вдихайте їх в легені, а потім видихайте. Закінчивши вправу, перевірте, чи залишилося у вас в організмі якась напруга. Вдихніть його, а потім видихніть.

• Вправа 6

Глибоке розслаблення шляхом рівномірного дихання, при якому кожен вдих і видих однаково тривалі. Закрийте очі і зробіть вдих, вважаючи до 4. Потім зробіть видих, також вважаючи до 4. Повторюйте цю вправу кілька хвилин. Поступово ви помітите, що видих став в два рази довше, ніж вдих: це дуже добре, оскільки свідчить про те, що ваш організм досяг ще більш глибокого рівня розслаблення. Зверніть увагу, що ви вдихаєте прохолодне повітря, а видихаєте теплий. Зосередьтеся на цьому відчутті і продовжуйте вправу.

• Вправа 7

Відчуття тепла і розслаблення тісно пов'язані між собою. Тому відчуття теплоти є ще одним способом розслабитися. Ляжте на кушетку або ліжко і уявіть собі, що ви лежите на м'якому зручному покривалі. Уявіть, що ваші ноги вкриті важким теплою ковдрою. Потім уявіть собі, як це ковдру повільно розгортається - тепер воно вкриває стегна, живіт, грудну клітку... Поступово відчуйте тепло у всьому тілі - це допоможе вам розслабитися ще більше.

• Вправа 8

Уявіть собі, що спокій - це щільна прозора рідина. Відчуйте, як вона ллється, наповнюючи вашу голову почуттям умиротворення і спокою. Уявляйте, як вона повільно тече по шиї, спині і руках, які теж наповнюються іскристою прозорою рідиною, поки ви не відчуєте себе пружним рідким кулею. Залишайтеся в цьому положенні кілька хвилин.

Корисні поради

Вибрайте відповідні для вас вправи і прагніть робити їх по кілька хвилин один або два рази в день. Запишіть вказівки на магнітофон, щоб слухати їх в процесі виконання вправ.

 1.  Під час спокійної ходьби:
 •  руки догори, вдох - видох;
 •  руки донизу, вдох - видох.
 1.  Стоячи закривши очі розслабити по черзі всі групи м'язів починаючи з м'язів шиї й до гомілки.
 2.  В основній стійці почергово розслабляти ноги. Руки розслаблено висять вздовж тулуба.
 3.  З положення руки догори „упустити” розслаблені руки.
 4.  Стоячи на одній нозі, робити розгонисті рухи розслабленою ногою у сторони, зі змахами й без змахів рук.

Загально розвиваючі  вправи

(тривалість виконання 12-15 хвилин)

п/п

Зміст

Дозування

Методичні

вказівки

1

В.П.- О.С. кругове обертання головою, нахили вліво, вправо.

8-10 р.

Подих не затримувати

2

В.П. - ноги нарізно, права вгорі, ліва внизу. Ривки руками.

8-10 р.

Руки у ліктях не згинати

3

В.П. - ноги нарізно, ліва в горі, права внизу.

8-10 р.

4

В.П. - ноги нарізно, нахил вліво з оплеском над головою.

12-14 р.

Подих не затримувати, ноги в колінах не згинати

5

В.П. - ноги широко нарізно, руки догори - нахили вперед, руками торкатися підлоги.

14-16 р.

Спина рівна

6

В.П. - О.С. руки на поясі. Присісти, з поворотом тулуба вліво, руки в боки.

20-25 р.

Тулуб вперед не нахиляти

7

В.П. - стійка на лівій, права - позаду на носку, мах правого вперед догори, руками торкнутися носка

12-14 р.

8

В.П. - стійка - ноги нарізно, руки на поясі. Кругові оберти тулуба в один бік

5-6 р.

9

В.П. - упор лежачі.

1 -2 - поворот тулуба вліво, 3-4 - теж саме вправо

6-8 р.

Більше

нахилятися назад

10

В.П. - стійка - руки на поясі, присідання не відриваючи п’ят від підлоги.

20 р.

Тулуб тримати рівно

11

В.П. - О.С. - стрибки з поворотом на 360°

5р. вліво, 5 р. вправо

Підстрибувати якомога вище

12

В.П. - упор лежачі, згинання рук в упорі

15р.- хл.

10 р.- дівч.

Спина пряма. Смотреть вперёд.


Спеціальні легко атлетичні вправи

(кожну вправу виконують по 2 рази з дистанцією 30м.)

п/п

Зміст

Методичні

вказівки

1

Біг з високим підійманням стегна

Слідкувати за правильним виконанням вправи.

2

Біг з нахльостуванням голінок назад

3

По черзі вистрибування на нозі догори (багато стрибків)

4

Стрибок у кроці (багато стрибків вперед)

5

Прискорення. Ходьба. Поновлення подиху. Здача рапорту проводячого розминку на спец, бігові л/а вправи. Шикування групи.


Удосконалення техніки передачі м’яча двома руками

п/п

Зміст

Дозування

Методичні вказівки

1

Передача двома руками зверху в парах.

15 р.

Перша передача над собою, друга партнеру.

2

Передача двома руками знизу в парах.

15 р.

Перша передача над собою, друга партнеру.

3

Передача над собою зверху, партнеру повернуть знизу.

13 р.

4

Передача над собою знизу, партнеру повернуть зверху.

13 р.

5

Передача знизу через сітку

15 р.

6

Передача зверху через сітку

15 р.

7

Подача нижня пряма через сітку

13 р.


Домашнє завдання

 1.  Вправа прес (3 підходу по 10 разів).
 2.  Стрибки зі скакалкою (3 підходу по 50 раз).
 3.  Згинання рук в упорі лежачі (3 підходу по 20 раз).

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

В упоре лежачи згинання та розгинання рук

5

2

Самостiiний бiг до 20 хв.

5

3

Присідання 3 по 10раз

5

4

Стрибки зі скакалкою до 100раз

5

5

Вправи на корекцію осанки

10

6

Комплекс фiзичних вправ.

10

7

Чергування бігу та ходьби.

10

8

Підтягування.

10

9

Вправи для закріплення преса.

8


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16930. НЕРВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РАБОТЫ СЕРДЦА 147 KB
  РАЗДЕЛ. ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ. ТЕМА: НЕРВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РАБОТЫ СЕРДЦА. Работа сердца как насоса его гемодинам ическая производительность является одним из решающих факторов определяющих интенсивность кровотока и соответственно уровень снабжения органов и тк...
16931. ФИЗИОЛОГИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ. НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА 128.5 KB
  Тема. ФИЗИОЛОГИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ. НЕРВНОМЫШЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА. Вопросы теоретической подготовки: Физиологические свойства мышечных волокон. Механизм возникновения возбуждения и его проведение в волокнах скелетной мышцы. Типы сокращений мышцы. Двигатель...
16932. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА: МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ, АНАЛИЗ, ФОРМИРОВАНИЕ 162.5 KB
  Тема. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА: МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЕ. При возбуждении сердца на его поверхности и в его тканях возникает разность потенциалов закономерно меняющаяся по величине и направлению. Биоэлектрическая активность разных отделов сердца возника...
16933. Синаптическая передача в ЦНС. Понятие о синапсе. Строение электрического и химического синаптических контактов 75.5 KB
  Физиология лекция №5 Синаптическая передача в ЦНС. Понятие о синапсе. Строение электрического и химического синаптических контактов. События происходящие в химическом синапсе. Медиаторы и принцип Дэйла. Ионотропные и метаботропные эффекты медиаторов. Модуляторы
16934. Этапы изучения мозга человека (от древних египтян до Везалия), какие есть подходы в изучении мозга 72.5 KB
  Физиология лекция №2 Этапы изучения мозга человека от древних египтян до Везалия какие есть подходы в изучении мозга. Что мы знаем и чего мы не знаем о функциях мозга. Какими функциями управляет мозг. Зачем человеку нужно такое длинное детство. В этих вопросах
16935. Ранее рассмотрены функции, связанные с нейросекреторными клетками и клетками которые вырабатывают нейрофебтиды. 72.5 KB
  Физиологи ЦНС лекция №3 Ранее рассмотрены функции связанные с нейросекреторными клетками и клетками которые вырабатывают нейрофебтиды. В гипоталамусе вырабатываются статины и либерины которые включаются в ответную стрэссорную реакцию организма. Если на органи
16936. Психофизиологические методы исследования: артериальное давление, частота сердечных сокращений, ЭКГ, частота дыхания 74 KB
  Физиология ЦНС лекция №4 Психофизиологические методы исследования: артериальное давление частота сердечных сокращений ЭКГ частота дыхания электромиография электроэнцефалография кожногальваническая реакция пупиллометрия. Доказательство влияний на пс
16937. Диспетчерське керування міським електротранспортом 1.08 MB
  Диспетчер на основі автоматизованого виявлення місця розташування ТС має можливість в найкоротший термін організувати виїзд на ДТП чи НС технічної, медичної та іншої допомоги з мінімальними витратами часу. Є можливість проведення радіопереговорів і консультацій про стан учасників події
16938. Свойства нервных центров (на примере двигательной рефлекторной дуги) 79 KB
  Физиология ЦНС лекция №6 Свойства нервных центров на примере двигательной рефлекторной дуги: одностороннее проведение синаптическая задержка иррадиация суммация торможение пре и постсинаптическое Опиатная система мозга: энкефалины и