5651

Методика проведения испытаний на одноосное растяжение

Лабораторная работа

Физика

Методика проведения испытаний на одноосное растяжение Приборы и инструменты: Разрывная машина Штангенциркуль Порядок проведения лабораторной работы: Измерение образца: Выполняется измерение образца 3 раза и осредняется ...

Русский

2012-12-16

42.15 KB

10 чел.

Методика проведения испытаний на одноосное растяжение

Приборы и инструменты:

  1.  Разрывная машина
  2.  Штангенциркуль

Порядок проведения лабораторной работы:

  1.  Измерение образца:

  Выполняется измерение образца 3 раза и осредняется результат:

L0=23 мм       

a= 17,5 мм

h= 1,5 мм

где L0 –длина образца, a - ширина образца, h – толщина образца.

  1.  Растяжение образца

Определяем из полученной диаграмме из опыта напряжения деформации и свойства материала.

Предел прочности:        σв=  MПа

Pmax=924 Н

F=

Деформация:                εв=0,028

ΔL=643мкм

Модуль Юнга:

  1.  Через деформации  

                    

Где      ε3%– 3% от максимального деформирования

          ε10% – 10% от максимального деформирования

ε3%=0.00056217

ε10%=0.002956522

σ1=838095.2

σ2=2514286

      Е=0,701ГПа

  1.  Через напряжения

 

Где  σ3% – 3% от максимального нагружения

      σ10% – 10% от максимального нагружения

σ3%=1676190 Па

σ10%=3352381 Па

ε1=0.001173913

ε2=0.003565217

   

  Е=0,701ГПа

  1.  По двум произвольным точкам:

σ 1= 15085714.29Па

ε1 = 0,012565217

σ 2= 24304761.9 Па

ε2= 0,019173913

E= 1.4 ГПа

  1.  Диаграммы деформирования:

Рис 1 Зависимость силы от перемещения

Рис 2 Зависимость напряжений от деформаций

  1.  Статистическая обработка результатов

E1, ГПа

E2, ГПа

E3, ГПа

0,701

0,701

1,4

Среднее значение предела прочности   Eср==0,9323ГПа

Среднеквадратичное отклонение  Eкв= =

Дисперсия разброса свойств D==

Вариация  W==42,98

Доверительный интервал

Верхняя граница Dв= Eср+ D

                         Dн= Eср D

t – Коэффициент Стьюдента для 3 опытов и вероятностью 0.95

t= 4.30

Dв= Dн=

Вывод:    в данной лабораторной работе были получены пределы прочности и построены диаграммы деформирования, а также найден модуль упругости, и посчитан доверительный интервал.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17951. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ 115 KB
  Тема 4 ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ Економічний зміст прибутку та його склад. Прибуток від реалізації продукції. Розподіл і використання чистого прибутку. Сутність і методи обчислення рентабельності. 4.1. Економічний зміст прибутку та його склад ...
17952. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 161.5 KB
  Тема 5 ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Система оподаткування підприємств її функції та призначення. Непрямі податки та особливості їх впливу на фінансовогосподарську діяльність суб'єктів господарювання. Акцизний збір. Податок на додану вартість. Податок ...
17953. ОБОРОТНІ КОШТИ 130.5 KB
  Тема 6 ОБОРОТНІ КОШТИ Сутність оборотних коштів та їх організація. Необхідність і методи обчислення оборотних коштів. Поняття норм і нормативів оборотних коштів їх розрахунок. Джерела формування оборотних коштів. Показники стану оборотних коштів. ...
17954. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 153 KB
  Тема 7 КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 7.1.Індивідуальний кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів. Класифікація та форми кредитів що надаються підприємствам. Різновиди банківських кредитів. Принципи кредитування. Способи отримання
17955. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 154.5 KB
  Тема 8 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ Склад і структура основних фондів підприємства. Показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів. Знос і амортизація основних фондів. і 8.3. Сутність і склад капітальних вклад
17956. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 225 KB
  Тема 9 ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ Оцінювання фінансового стану підприємств його необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємств. Ліквідність підприємства. Платоспроможність підприємства. Фінансова стійкість підприєм
17957. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 251.5 KB
  Тема 10 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Зміст завдання та методи фінансового планування. Зміст і структура фінансового плану підприємства. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів. Касовий план. 10.1. Зміс
17958. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 133 KB
  Тема 11 ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ Фінансова санація підприємств. Фінансова криза на підприємстві. Санаційний аудит. Розробка програми санації. Санація шляхом реорганізації реструктуризації. 11.1. Фінансова санація підприємств Заходи щодо о...
17959. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 145.5 KB
  Тема З ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ Економічна характеристика склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Доходи виручка від реалізації продукції. Доходи від фінансовоінвестиційної та іншої діяльності. 3.1. Характеристика склад і кла