5653

Методика проведения испытаний на сдвиг

Лабораторная работа

Физика

Методика проведения испытаний на сдвиг Приборы и инструменты: Разрывная машина Штангенциркуль Порядок проведения лабораторной работы: Измерение образцов: Образец 1 № h a b Количество слоев n 1 7.1 14.09 20.35 t1=3.95 12 2 7 12 19.8...

Русский

2012-12-16

37.4 KB

2 чел.

Методика проведения испытаний на сдвиг

Приборы и инструменты:

  1.  Разрывная машина
  2.  Штангенциркуль

Порядок проведения лабораторной работы:

Измерение образцов:

Образец  1

h

a

b

Количество слоев n

1

7.1

14.09

20.35

t1=3.95

12

2

7

12

19.8

t2=2.6

3

7.35

11.9

18.35

среднее

7.15

12.6

19.5

3.275

Образец 2

a

b

1

6.5

21.4

2

6.7

20.4

3

5.6

20.4

среднее

6.26

20.73

Lраб = 55.5

МодульЮнга (по двум произвольным точкам)

P1 = 1146 Н

P2 = 1370 Н

u1 = 792 мкм

u2 = 1276 мкм

Момент инерции сечения рабочей части образца:

Крутящий момент, возникающий в рабочей части образца, при его одноосном растяжении:

Касательные напряжения, возникающие в рабочей части образца:

Параметр, определяемый как отношение крутящего момента к модулю Юнга материала и моменту инерции рабочей части образца:

Толщина одного слоя

Выбираем две точки на линейной части диаграммы

P1 = 1345 Н

P2 = 1603 Н

u1 = 924 мкм

u2 = 1386 мкм

 

Среднее смещение:

Модуль сдвига материала:

Параметр анизотропии материала

Максимальные касательные напряжения с учетом коэффициента анизотропии материала:


Статистическая обработка результатов

, ГПа

, ГПа

, ГПа

197,7

193,5

210,8

Среднее значение предела прочности   Eср=200,667 МПа

Среднеквадратичное отклонение  Eкв= = 81423

Дисперсия разброса свойств D== 5,21

Вариация  W==0.026

Доверительный интервал

Верхняя граница Dв= Eср+ D

  Dн= Eср D

t – Коэффициент Стьюдента для 3 опытов и вероятностью 0.95

t= 4.30

Dв=213.6

Dн=187.733

Вывод:   

В данной лабораторной работе по результатам испытания образцов на сдвиг и растяжение были построены диаграммы деформирования, а также вычислены модуль упругости, модуль сдвига и касательные напряжения в рабочей части образца. По модулям упругости, полученным в результате трех опытов, проведена статистическая обработка и вычислен доверительный интервал.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80535. Культура українських земель ІІ пол. XIX- поч. ХХ ст 910 KB
  Криза феодального ладу в Російській імперії заглиблювалася повільно, революційна ситуація ще не дозріла. Тому діяльність частини української інтелігенції відбувалася в руслі російської культури. У Росії XIX ст. панувала думка, що український народ...
80536. Культура Київської Русі 1.59 MB
  Культура Київської Русі. В епоху Київської Русі IXXII ст. була створена яскрава і самобутня культура її основою став економічний і духовний розвиток Русі освоєння досягнень інших словянських країн і Візантії. Писемність у Київській Русі стала відомою в Х ст.
80537. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ КОМУНІКАЦІЇ 49 KB
  Транспорт - це засіб пересування, за допомогою якого можна добратися до туристичного центру. Це може бути літак, теплохід, поїзд, туристичний автобус, автомобіль та ін. Значну частину витрат вартості турпакету складають витрати на перевезення. Чим більш комфортабельний і швидкісний вид транспорту використовується, тим вища вартість подорожі.
80538. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ 174 KB
  До найбільш розповсюджених у міжнародній практиці форм управління підприємствами гостинності відносяться: управління за контрактом; управління через договір франчайзингу; оренда. В індустрії гостинності поширення й інші організаційні форми управління акціонерні товариства T спільні підприємства СП синдикати консорціуми і т. що відрізняються змістом й пропорціями функцій структурою і ступенем централізації управління. Управління за контрактом Однією з основних форм управління підприємствами індустрії гостинності що...
80539. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ 113.5 KB
  Сутність і соціальноекономічна значущість харчування у сфері туристичних послуг. Соціальнопросторова модель організації послуг харчування. Сутність і соціальноекономічна значущість харчування у сфері туристичних послуг Дядечко Л.
80540. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 84 KB
  Поняття рекреаційних послуг Реформування суспільного виробництва зміна характеру праці збільшення вільного часу поліпшення екологічної ситуації та багато інших процесів визначають значні масштаби розвитку сфери рекреації. У звязку з цим виникла необхідність уточнення поняття рекреації та визначення її ролі у соціальноекономічному розвитку регіону. В одних випадках аналізується розвиток ок ремих типів рекреаційних обєктів в інших – досліджується функціонування певних підсистем а ще в інших – визначається стан і шляхи розвитку визна...
80541. Туристична послуга як основна складова сфери послуг 383 KB
  Туристична послуга – основна складова сфери послуг. Структура предмета його звязок з іншими навчальними дисциплінами Рекреаційна діяльність безпосередньо впливає на економіку регіону та держави через споживання рекреаційних послуг.
80542. СЕГМЕНТИ СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 63.5 KB
  Переважно це: Послуги по розміщенню туристів; Комунікативні послуги в т. по переміщенню туристів різними видами транспорту; Послуги по забезпеченню туристів харчуванням; Послуги спрямовані на задоволення рекреаційних і культурних потреб туристів; Послуги спрямовані на задоволення ділових інтересів туристів; Послуги торгових підприємств: продаж різних сувенірів та інше; Послуги по оформленню документації оформлення віз закордонних паспортів. Сутність туристичних послуг Послуги розміщення це конкретний готель який пропонується...
80543. Надходження (доходи) підприємств, формування і розподіл прибутку 162 KB
  Внутрішні грошові надходження згідно з чинною практикою обліку та звітності включають: виручку від реалізації продукції робіт і послуг; виручку від іншої реалізації; доходи від позареалізаційних операцій. Виручка від реалізації продукції робіт і послуг залежить від основної діяльності підприємства тому на неї припадає найбільша частка внутрішніх грошових надходжень. Відповідно грошові надходження підприємств тепер включають: Доходи від основної операційної діяльності – виручка від реалізації продукції товарів робіт послуг. На...