56530

Трикутники. Сторони. Кути. Основа. Висота. Розпізнавання та креслення трикутників

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Розпізнавання та креслення трикутників. Наочність: таблиця Трикутники малюнки трикутників Тип уроку: формування нових знань умінь і навичок Перебіг уроку. Види трикутників за кутами. Відшукування видів трикутників за допомогою косинця.

Украинкский

2014-04-07

276.5 KB

57 чел.

Методична розробка системи уроків із теми «Трикутники» для

5 класу  індивідуального навчання для розумово відсталих дітей.

Процес навчання математики дітей зі стійкими інтелектуальними вадами є одним із найскладніших у корекційній педагогіці, адже система математичних знань базується на достатньому розвитку таких процесів мислення, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування тощо, які пошкоджені в них найбільшою мірою. Об'єктивно розумово відсталі можуть навчатися, хоча їхні можливості в даному плані не такі, як у дітей із нормальним психофізичним розвитком, але вони здатні оволодіти матеріалом приблизно на рівні учнів молодших класів загальноосвітньої школи. Реалізувати ці можливості діти можуть лише в умовах спеціально організованого навчання і при наявності постійного цілеспрямованого впливу з боку вчителя. А вчитель, в свою чергу, для того, щоб сформувати у них систему математичних знань, повинен знати основні методи, прийоми, форми організації навчального процесу на уроках і в позаурочний час.

Згідно з програмою з математики, навчального плану спеціальної загальноосвітньої школи для розумово відсталих дітей із тижневим навантаженням 4 години, на вивчення геометричного матеріалу в 5 класі відводиться 15 годин, в тому числі на вивчення  теми «Трикутники» –

7 годин. Під час вивчення теми учень повинен:

-  знати елементи трикутника, його види за кутами та сторонами;

-  розрізняти трикутники;

- уміти визначати їх за допомогою косинця й шляхом вимірювання сторін;

- будувати  рівносторонній, рівнобедрений і різносторонній трикутники, за даними сторонами (за допомогою циркуля і лінійки).

Корекційно - розвивальна робота спрямована на розвиток просторового уявлення, збагачення словникового запасу; прийомів розумової діяльності, моторики рук; вмінь практично орієнтуватися в оточуючій дійсності; вмінь працювати за зразком, вказівками вчителя, таблицями.

До вашої уваги пропонується система уроків із теми «Трикутники» для 5 класу  індивідуального навчання для розумово відсталих дітей, які мають свою методику викладання. Так, при проведенні уроків його елементи мають гнучкий характер, можуть змінюватись у порядку та часі, тому попередній часовий розподіл майже не можливий. Наприклад, проведення фізкультхвилинок може бути перенесено на початок уроку або вводиться додаткова розминка, що пов’язано з неможливістю учня зосередити увагу на навчання. Або, на актуалізацію знань витрачено дуже багато часу, а інші етапи уроку пройшли в швидкому темпі. При проведенні уроків із математики, зокрема з геометрії, з розумово відсталими дітьми особливу увагу слід приділяти використанню наочності, частої зміни різних форм діяльності:

 •  бесіда;
 •  розповідь;
 •  демонстрація та робота з таблицями, схемами, малюнками;
 •  ігрова діяльність (читання віршів, казок; відгадування загадок);
 •  спостереження, досліди;
 •  виконання креслень, малюнків, аплікацій;
 •  робота з підручником;
 •  словникова робота;
 •  розв’язання задач на логіку;
 •  робота з роздатковим матеріалом;
 •  робота з комп’ютером;
 •  виконання вправ на координацію, м’язову пам’ять тощо.

                                                                                

Урок №1

Тема. Трикутники. Сторони. Кути. Основа. Висота. Розпізнавання та                                                    креслення трикутників.

Мета: актуалізувати знання учня з основних геометричних понять (точки, відрізку, прямої, променя ); ознайомити з означенням кута, трикутника, елементами трикутника (стороною, кутом, основою та висотою); сприяти формуванню знань, умінь та навичок розрізняти елементи трикутника, розпізнавати та креслити трикутники; розвивати просторові уявлення;  сприяти виховуванню  пізнавальної активності.

Наочність: таблиця «Трикутники», малюнки трикутників

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок

 Перебіг  уроку

1.Психологічна підготовка дитини до заняття. Вчитель читає вірш.

Всі почули ви дзвінок –

Він покликав на урок.

Кожен з вас приготувався,

На перерві постарався.

Ми урок розпочинаєм,

Математику вивчаєм,

Працюватимем старанно,

Щоб почути у кінці,

Що ми просто молодці!

2. Пропедевтичний етап.

Учню пропонується на малюнку визначити геометричні елементи  (пряма лінія, відрізок, промінь, точка ).

        3.Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчання.

Підбиваючи підсумки виконаної роботи, учитель пропонує відгадати загадку, щоб дізнатися тему уроку, на якому ознайомить з означенням кута, трикутника, елементами трикутника (стороною, кутом, основою та висотою), навчить їх  розрізняти . Розповідає, що навколишній світ складається з геометричних фігур, одна з яких – трикутник, тільки потрібно навчитися це бачити.

Загадка

Три у мене сторони,

Міцно зв’язані вони,

А між ними – три кути.

Хто я ? Чи вгадаєш ти ? (трикутник)

4.Вивчення нового матеріалу.

1.Означення кута.

Учитель пропонує учню поставити точку та провести з неї два різних промені.

Означення. Фігуру, утворену двома променями, які виходять з однієї точки, називають кутом, який складається з вершини та двох сторін.

За рисунком учень з’ясовує побудову кута.

ТРИКУТНИКИ

Зображення

Позначення

∆ АВС

              

               В         

                    

                     С             

А                                   С

 Точки А, В, С – вершини трикутника АВС .

Відрізки АВ, АС і ВС – сторони трикутника АВС.

           Таблиця «Трикутники»

2.Трикутник та його елементи: сторони, кути, основа, висота.

На побудованому куті учень проводить пряму лінію, яка перетинає його сторони. Утворилися два нових кути. Позначимо вершини кутів точками А, В, С. Скільки всього кутів? А скільки сторін? Пригадай загадку. Яку фігуру ми отримали? Правильно, трикутник. Давай розглянемо таблицю. Ще раз знайдемо  сторони, кути, основу та висоту трикутника. Позначимо висоту  трикутника в зошиті.

        Фізкультхвилинка ( руханка ).

(Учень виконує вправи за словами вірша.)

Старанно вчились ми і трохи притомились

Тож час настав нам відпочить:

На «раз» і «два» ми встали,

На «три» – присіли,

«Чотири» – знову піднялись,

На «п’ять» – всі підтягнулись,

На «шість» – трохи вперед пройшлись,

На «сім» назад вернулись.

На «вісім» – знов за парти сіли,

І прийнялись за діло!

5.Закріплення матеріалу.

Учень : розпізнає трикутники за малюнком;

             креслить трикутники на дошці;

             знаходить у класі предмети, які нагадують трикутну форму.          

6. Підсумок уроку.

Учитель повторює ( називає ) разом із учнем основні поняття, які були розглянуті на уроці. Підводить підсумки роботи на уроці, оцінює успішність та старанність учня. Читає вірш.

У нього всього є по три:

Три сторони і три кути,

Вершин у нього також три,

Як не крути, як не верти.

 7. Домашнє завдання.

Спостереження : записати назви 5 предметів, які мають трикутну форму.  

Урок №2

Тема. Трикутники. Види трикутників за кутами. Відшукування видів трикутників за допомогою косинця. Креслення.

Мета: ознайомити учня з видами трикутників за кутами; сприяти формуванню знань, умінь та навичок відшукування видів трикутників за допомогою косинця, креслення трикутників; розвивати координацію і м’язову пам'ять руки;  сприяти виховуванню зосередженості, уважності.

Наочність: роздатковий матеріал із теми «Трикутники», малюнки трикутника, геометричних елементів, видів кутів

 Обладнання: комп’ютер, косинець

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок

 Перебіг  уроку

1.Психологічна підготовка учня до уроку. Вчитель читає вірш.

Усміхнися всім навколо:

Небу, сонцю, квітам, людям.

І тоді обов’язково

День тобі цікавим буде.             

2. Пропедевтичний етап.

  Вправи на розвиток координації і м’язової пам’яті рук: намалювати контури прямої, хвилястої та ламаної лінії в повітрі; намалювати аналогічні лінії по контурам на аркуші.

3. Актуалізація знань.

 •  Показати і назвати сторони, кути трикутника, його основу та висоту за малюнком, спроектованим на дошку.

                             В

           А                                               

                                    D                       С

Рис. Трикутник

 •  Знайти на малюнку кути та трикутники.

Рис. Геометричні елементи

 •  Перелічити 5 предметів, які мають трикутну форму ( перевірка домашнього завдання ).

4. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчання.

Учитель повідомляє, що на уроці ми продовжуємо вивчати тему «Трикутники» і сьогодні познайомимося з видами трикутників за кутами, навчимося відшукувати їх за допомогою косинця та креслити . А допоможе нам твоя зосередженість і уважність. Світ трикутників дуже цікавий, тож вивчаймо його.

5.Подання нового матеріалу.

Види трикутників за кутами.

Учитель знайомить учня з видами кутів: гострим, тупим та прямим.

Учню пропонується виконати креслення декількох трикутників за  опорними точками та розглянути їх.

         За підручником ( А.Г.Мерзляк «Математика», 5 клас, с. 97) вивчається  класифікація трикутників за видом їх кутів .

                            Рис. Види кутів

Фізкультхвилинка (руханка)

( Учень виконує вправи за словами вірша.)

Разом, діти, підніміться і до сонця потягніться,

Ніби сонях золотавий, погойдайтесь вліво й вправо.

Раптом вітер налітає й до землі всіх прихиляє…

Дощик пил увесь з нас змив і усіх повеселив,

Тож за парти слід сідати і роботу розпочати!               

6.Вивчення нового  матеріалу з практичним закріпленням.

Як довідатись мені:

Є цей кут прямий, чи ні?

Допоможе нам в момент

Цей чудовий інструмент. ( Кутник )

     Учня знайомлять із  правилами відшукування видів трикутника за допомогою косинця (кутника).

7. Підсумки уроку.

     Учитель  просить учня показати під час читання вірша предмети, про які йде мова ( роздатковий матеріал розташований на парті ).

Я трикутником зовуся,

Трьома кутами я горджуся.

Коли вони гострі,- тоді я  гострокутний,

Коли один із них тупий,- тоді я тупокутний.

Коли один прямий кут  маю,-

То прямокутним величаюсь.

Підводиться підсумок уроку. Учитель дає поради, щодо швидкого відшукування видів трикутника. Оголошується оцінка за урок.

8. Домашнє завдання.

 Накреслити та вирізати з кольорового паперу різні види трикутників (5 штук ).

         Урок №3

Тема. Види трикутників за сторонами. Їх відшукування шляхом вимірювання сторін.

Мета: ознайомити учня з видами трикутників за сторонами; формувати вміння розрізняти трикутники , відшукувати їх шляхом вимірювання сторін; розвивати спостережливість, уважність;  сприяти виховуванню допитливості.

Наочність: таблиця « Види трикутників», малюнок «Трикутники», малюнки смайликів «Настрій»

Обладнання: трикутники, папір А-4, клей ПВА, пензлик

Міжпредметні зв’язки: українська література

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок

              Перебіг  уроку

1.Нервово-психологічна підготовка.

До уваги учня пропонуються малюнки смайликів, за якими визначаються його настрій та бажання працювати: хочу працювати, попрацюємо – побачимо, працювати нема настрою.

                                 

                          

                            Рис. Смайлики «Настрій»

  2.    Пропедевтичний етап.

З трикутників, виготовлених удома, учень виконує аплікацію будь-якого предмету (вчитель, у разі необхідності , збільшує їх кількість). Під час роботи   повторюється  поняття трикутника та його видів.

3. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчання.

Учитель розповідає, що трикутники можна класифікувати не тільки за видом кутів, а й за кількістю рівних сторін. Сьогодні на уроці ми розглянемо такі трикутники, навчимося відшукувати їх  шляхом вимірювання сторін. Тому будь особливо спостережливим та уважним. Сподіваюся, що ця робота тобі сподобається.

4.Подання нового матеріалу.

Види трикутників за сторонами.

Учитель розповідає, що трикутники розрізняють за кількістю рівних сторін.

Якщо дві сторони трикутника рівні, то його називають рівнобедреним, а якщо рівні всі його сторони – рівностороннім. Трикутник, у якого всі сторони різної довжини, називають різностороннім.

Під час пояснення вчитель демонструє таблицю «Види трикутників».

                          Рис. Таблиця «Види трикутників

Фізкультхвилинка (руханка)

( Учень виконує вправи за словами вірша.)

Час настав відкласти діло й руханку зробити сміло.

Уявіть, що ми із вами летимо поміж зірками,

Тут великі і маленькі, і сумні, і веселенькі.

Ми їх радо обіймаєм, у кишені набираєм.

А вони летять, танцюють, з нами весело жартують.

Добре нам серед зірок, але час знов на урок!

Тож припинимо ми жарти й знову сядемо за парти.

5.Вивчення нового  матеріалу з практичним закріпленням.

Учитель знайомить із  правилами відшукування видів трикутника шляхом вимірювання сторін (за малюнком «Трикутники»). Учень виконує вправи на закріплення матеріалу.

6. Підсумки уроку.

- Учитель читає казку й пропонує придумати її закінчення.

       Зібралася вся велика родина трикутників на лісовій галявині і стали вибирати короля трикутників. Розшумілися, кожен доводив свою думку. Довго сперечалися і ніяк не могли дійти до спільної думки. І ось вийшов один трикутник та каже: «Давайте помандруємо всі до королівства Чудових Трикутників. Хто буде першим, той і стане королем». Всі погодилися. Рано-вранці усі трикутники взяли свої властивості та й вирушили у далеку подорож. На шляху мандрівників зустрілася річка, яка сказала: «Перепливуть мене тільки ті, у яких кути гострі». Засумувала частина трикутників, але залишилася на березі: не тонути ж. Решта трикутників щасливо перепливли та помандрували далі. Аж тут на дорозі їм з’явилася висока гора, яка сказала, що дасть пройти тільки тим, у кого хоча б дві сторони рівні. Ті, що подолали другу перешкоду, продовжили свій шлях. І дійшли вони до великого та глибокого урвища, через яке було перекинуто вузький міст. Міст пропустив тільки тих, у кого всі сторони рівні. По мосту пройшов…

- Учитель підбиває підсумки діяльності учня на уроці, пропонує йому відповісти на запитання (рефлексія).

- Що нового ти дізнався на уроці?

- Чим запам’ятався тобі урок?

- Про щоб  ти ще хотів  поговорити?

- Учитель оцінює успішність та старанність учня. Заохочує його до навчання.

7. Домашнє завдання.

Вивчити види трикутників. Скласти коротку розповідь про трикутники ( 5 речень ).

Урок № 4

Тема. Рівносторонній трикутник. Побудова його  за допомогою циркуля і лінійки

Мета: формувати знання про види трикутників за кутами та сторонами; вміння та навички побудови рівностороннього трикутника за допомогою циркуля і лінійки;  розвивати  просторове уявлення;  сприяти виховуванню інтересу до «загадок» природи.

Наочність: роздатковий матеріал (трикутники), малюнок «Бермудський трикутник»

Словникова робота: циркуль 

Обладнання: циркуль, лінійка

Міжпредметні зв’язки: географія

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок

 Перебіг  уроку

1. Нервово-психологічна підготовка. Вчитель читає вірш.

До всіх сердець, як до дверей,

Є ключики малі.

Їх кожен легко підбере,

Якщо йому не лінь.

Ти, друже, мусиш їх знайти.

Запам’ятати їх не важко.

Маленькі ключики твої -

«Спасибі» і «Будь ласка»

2. Словникова робота: циркуль.

  Циркуль – інструмент для малювання кола, дуги кола, може використовуватися для вимірювання відстаней. Зроблений з металу і складається з двох частин, з’єднаних шарніром. Звичайно на кінці однієї з них розташована голка, а на кінці другої – пишучий предмет (грифель). У вимірювального циркуля голки на двох ніжках.

3.Актуалізація знань.

- Послухати розповідь учня про трикутники.

- Гра «Мовчанка»:

учень повинен відповідати на запитання вчителя, не промовляючи жодного слова, знаходячи серед запропонованих геометричних  фігур названу.

1.Яка геометрична фігура має 3 кута, один з яких - тупий?

2.Чи знаєш ти гострокутний трикутник?

3.В якому трикутнику всі сторони рівні?

4. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчання.

Зараз ми розглянемо цей трикутник ( рівносторонній). Пам’ятаєш, рівносторонній трикутник  став королем трикутників у казці на попередньому уроці. Це,  дійсно, незвичайний трикутник ( розповідь вчителя про Бермудський трикутник).  

 •  

Бермудський трикутник - « загадка» природи. 

 •  Тут безвісти зникають кораблі, літаки. Не було виявлено жодного тіла, жодного уламка корабля чи літака.
 •  Це аномальне явище і до сьогодні залишається  «загадкою» природи.

                   Рис. «Бермудський трикутник»

Сьогодні я навчу тебе будувати цей трикутник за допомогою циркуля і лінійки.

Фізкультхвилинка (руханка)

( Учень виконує вправи за словами вірша, сидячи за партою. )

Треба, діти, нам хвилинку

Приділити відпочинку:

Простягніть вперед ви ніжки,

Потягніться наче кішка.

Помахайте головою,

Мов не згодні ви зі мною.

Вправо вліво поверніться,

До сусіда посміхніться,

Від роботи відпочили?

Тож приймаємось за діло!

5.Вивчення нового  матеріалу з практичним закріпленням.

Під керівництвом учителя учень будує рівносторонній трикутник за допомогою циркуля і лінійки. Учитель виконує навчально – корекційну роль.

6. Підсумки уроку.

Учитель дякує учню за плідну спільну роботу на уроці, повідомляє йому оцінку, оголошує тему наступного заняття («рівнобедрений трикут-ник»).

7. Домашнє завдання.

Побудувати разом з батьками рівносторонній трикутник із стороною  5см.

Урок №5

Тема. Рівнобедрений трикутник. Побудова його  за допомогою циркуля та лінійки.

Мета: формувати знання про види трикутників за кутами та сторонами; вміння та навички побудови рівнобедреного трикутника за допомогою циркуля і лінійки; розвивати логічне мислення;  сприяти виховуванню інтересу до історії.

Наочність: трикутник з окремих частин, склади слів із теми «Трикутник», малюнок   єгипетської піраміди

Обладнання: циркуль, лінійка, піраміда

Міжпредметні зв’язки: історія, українська мова

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок

 Перебіг  уроку

1.Нервово-психологічна підготовка.

Створення  позитивного емоційного настрою. Вправа «Урок починається з усмішки».

Учитель. Я, мабуть, не відкрию таємниці, що усмішка має велику силу. Усмішку можна дарувати. Я посміхнулася – тобі стало приємно? А тепер ти мені. А ще я, потискуючи руку, передаю тобі заряд успіху на уроці. Ти також можеш його комусь передати. Отже, сподіваймося, що успіх у наших руках.

2.Пропедевтичний етап.

Гра «Склади трикутник». Учень повинен скласти трикутник з окремих частин, запропонованих учителем, та визначити його вид. Кількість частин можна змінювати в залежності від здібностей учня ( рівнобедрений трикутник) .

3.Актуалізація знань. Розумово-тренувальні вправи.

Учню пропонується декілька складів, з яких він повинен скласти слова з теми «Трикутники».

ит ку           ник кут три            дре бе рів но ний         мо ни кут пря й 

(кути, трикутник, рівнобедрений, прямокутний)

4. Перевірка домашнього завдання.

Учитель перевіряє домашнє завдання, повторює з учнем порядок побудови рівностороннього трикутника за допомогою циркуля і лінійки.

Фізкультхвилинка (руханка)

( Учень виконує вправи за словами вірша.)

Час настав нам, любі діти,

Від заняття відпочити,

Тож прошу усіх піднятись

І зі мною розім’ятись!

Покрокуємо ми полем,

Де картопельку прополем,

Потім підемо ми гаєм,

Квіточок там назбираєм,

Далі підемо до річки,

Щоб умити свої  личка.

Все ми встигли, все зробили

І за парти знову сіли.

5.Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчання.

Сьогодні на уроці ми вивчимо ще  один вид трикутників – рівнобедрений, розглянемо  його побудову за допомогою циркуля і лінійки, познайомимося з пірамідою.

6.Вивчення нового  матеріалу з практичним закріпленням.

- Учитель разом із учнем розглядають рівнобедрений трикутник, аналізують його та прогнозують порядок побудови.

- Учень під керівництвом учителя будує рівнобедрений трикутник за допомогою циркуля і лінійки. Учитель виконує навчально – корекційну роль.

7. Підсумки уроку.

- Учитель підкреслює практичне значення рівнобедреного трикутника,  демонструє та знайомить учня з пірамідою, розповідає про її застосування ще в стародавні часи на прикладі   єгипетської піраміди.

  Єгипетські піраміди - одне  з семи чудес світу. Найбільші з них -  піраміда Хеопса  (висота 146м) і  Хефрена (висота 143м ).

- Підводиться підсумок уроку. Учню дякують за уважність на уроці. Учитель оцінює його успішність та старанність.

8. Домашнє завдання.

Виконати креслення рівнобедреного трикутника під керівництвом батьків (сторони трикутника по 6см, основа – 4см). Знайти та ознайомитися з інформацією про  єгипетські піраміди .

                    Рис. Єгипетські піраміди

Урок №6

Тема. Різносторонній трикутник. Побудова його за допомогою циркуля та лінійки.

Мета:  формувати знання про  види трикутників за кутами та сторонами; вміння та навички побудови різностороннього трикутника за допомогою циркуля і лінійки; розвивати логічне мислення, винахідливість, спостережливість;  сприяти виховуванню інтересу до професії слюсаря.

Наочність: елементи  гри «Конструктор», малюнки геометричних фігур, малюнок різностороннього трикутника  

Обладнання: циркуль, лінійка

Словникова робота: слюсар

Профорієнтація: слюсар

Тип: уроку: формування нових знань, умінь і навичок

 Перебіг  уроку

1.Нервово-психологічна підготовка.

( До уваги учня на дошці пропонуються три геометричні фігури: коло, трикутник та квадрат). 

Учню необхідно підійти до дошки, визначити фігуру, яку ми вивчаємо протягом  декількох уроків та намалювати на ній свій настрій.

2.Пропедевтичний етап. 

Учень  будує різноманітні фігури з трикутників (гра «Конструктор»).

3.Актуалізація знань. Розумова гімнастика.

Мета: розвивати логічне мислення, винахідливість, спостережливість.

На столі лежать 3 трикутники. Посередині – не гострокутний, скраю – не тупокутний. Де знаходиться прямокутний трикутник?

(До розв’язання залучається вчитель, виконуються малюнки варіантів відповідей, учень знайомиться з методом виключення).

4. Перевірка домашнього завдання.

- Учитель перевіряє домашнє завдання: креслення рівнобедреного трикутника  (сторони трикутника –  6см, основа – 4см).

- Слухає інформацією про  єгипетські піраміди.

Фізкультхвилинка (руханка)

( Учень виконує вправи за словами вірша.)

По планеті крокує людина

(Учень крокує.)

Й бачить – у світі вона не єдина:

(Прикладає долоню до очей, ніби дивиться в далечінь.)

Зліва,справа й попереду люди,

(Повертають голову праворуч, ліворуч, озираються назад.)

І позаду, ну, тобто, усюди.

(Розводять руками.)

Усміхнулася радо людина,

(Усміхається учень.)

Через те,що воно не єдина,

Й стала впевнено знов крокувати…

(Крокує на місці.)

Ну а нам час настав працювати!

5.Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчання.

Оголошується тема уроку про вивчення різностороннього трикутника та порядку його побудови. Учитель заохочує учня до роботи, обіцяє розповісти, де і коли йому можуть знадобитись отримані знання.

6.Вивчення нового  матеріалу.

Учню пропонується виміряти сторони трикутника на малюнку. Одержані результати: 8см, 6см, 4см. Робиться висновок, що одержаний трикутник – різносторонній.

Учитель дає означення різностороннього трикутника.

7.Вивчення нового  матеріалу з практичним закріпленням.

- Учитель разом із учнем розглядають різносторонній трикутник, аналізують його та прогнозують порядок побудови.

- Учень під керівництвом учителя будує рівнобедрений трикутник за допомогою циркуля і лінійки. Відбувається контроль та корекція вмінь і навичок учня під час побудови.

8. Підсумки уроку. 

Учитель розповідає, що  знання з геометрії необхідні  людям багатьох професій: інженерам, архітекторам, художникам, креслярам, столярам, слюсарям, токарям, кравцям; коротко ознайомлює з професією «слюсар». Слю́сар — робітник, який обробляє метали ручним або механічним інструментом, а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми.

9. Домашнє завдання.

Накреслити й вирізати трикутник зі сторонами 10см,12см,14 см.

                          Урок № 7

Тема. Побудова трикутника за даними сторонами за допомогою циркуля та лінійки.

Мета: закріпити знання учня про трикутник та його види за кутами і сторонами, відшукувати  їх за зовнішніми ознаками; вдосконалювати вміння та навички побудови трикутників за даними сторонами за допомогою циркуля та лінійки; розвивати просторове уявлення; сприяти виховуванню  спостережливості.

Наочність: малюнок «Види трикутників», схема «Види трикутників», комп’ютерна презентація «Трикутники», картинка з геометричними фігурами 

Обладнання: комп’ютер,  циркуль, лінійка, косинець, іграшковий мікрофон

Словникова робота: журналіст

Профорієнтація: журналіст

Тип  уроку: комбінований

 Перебіг уроку

1.Нервово-психологічна підготовка. Вчитель читає вірш.

Давайте один одному всміхнемось.

Й натхнення з усмішки зачерпнемо,

Із настроєм почнемо працювати

Та перешкоди будь – які долати!

2. Словникова робота.

До нас у кінці  уроку завітає журналіст. Ти знаєш, хто такий журналіст?

Учитель розповідає про  професію  журналіста.

 Журналіст - особа, яка займається збором, створенням, редагуванням,           підготовкою та оформленням інформації для редакції  засобу масової інформації.

3.Пропедевтичний етап. 

Гра «Впізнай предмети»

Учню пропонують картинку з зображенням предметів, накладених один на одного.  Він повинен упізнати та назвати предмети. В якості підказки можна обвести контур предмета олівцем.

     Рис. Геометричні фігури

4.Актуалізація знань, повторення.

 •  Учню пропонують показати виготовлений удома трикутник, назвати його елементи та визначити вид.
 •  Задають питання за схемою:

                           

- Назви правила відшукування видів трикутників (за допомогою косинця;  шляхом вимірювання сторін).

(Під час відповідей учень користується малюнком «Види трикутників», лінійкою, косинцем.)

5.Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчання.

Сьогодні у нас підсумковий урок із теми «Трикутники». Мені приємно, що ти знаєш види трикутників, умієш їх розрізняти й визначати. А чи можеш ти самостійно виконати креслення будь-якого трикутника?  Наприкінці уроку ми переглянемо  комп’ютерну презентацію «Трикутники».

6. Самостійна робота (практична робота).

Учню пропонується побудувати трикутник за даними сторонами за допомогою циркуля і лінійки (сторони трикутника – 6см, 4см, 6см).

Відбувається  контроль та корекція вмінь та навичок учня.

Фізкультхвилинка (руханка)

(Учень виконує вправи за словами вірша.)

Раз, два, три, чотири, п’ять –

Будем ми відпочивать:

Підніміться всі швиденько,  

Усміхніться веселенько,

Помахайте ви руками

І потупайте ногами.

Уперед, назад пройдіться,

Знову весело всміхніться.

Трішечки поприсідайте

Й працювати починайте!

7. Підсумки уроку.

- Учень разом із учителем переглядає  комп’ютерну презентацію «Трикутники».

- Учитель. Уяви, що до тебе підійшов журналіст і запитав: «Що цікавого відбулося впродовж заняття». Що б ти йому відповів? (Дати учню іграшковий мікрофон, щоб він відповів  на поставлене запитання).

- Учитель повідомляє і пояснює учню отриману оцінку; аналізує його досягнення під час вивчення теми «Трикутники», дає побажання щодо подальшої роботи.

8. Домашнє завдання.

Намалювати казковий замок, використавши різні види трикутників.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44829. Источники загрязнения 27.5 KB
  В сельском хозяйстве следует сократить непроизводительное расходование воды в орошаемом земледелии реконструировать действующие ирригационные системы в целях снижения расхода воды. В коммунальном хозяйстве необходимо повысить технический уровень эксплуатации систем водоснабжения реконструировать их сократив удельный расход воды.
44830. Охрана природных вод от загрязнения 28.5 KB
  Водный кодекс. Цели водопользования: для целей питьевого и хозбыт водоснабжения сброса сточн вод и дренажных вод произва электрич Е водн и воздушн транспорта сплава древесины и иных целей. Виды водопользования: 1 совместное водопользование; 2 обособленное водопользование может осущся на водн объектах находящихся в собстви физ лиц юр лиц в гос или муницип собствти и предоставленных для обеспечения обороны страны и безопасности госва гос или муниципальных нужд обеспечение кот исключает испе водных объектов др физ лицами юр...
44831. Эпоха Средневековья V – XVI 19.42 KB
  Опыт средневековой школы лёг в основу всех современных педагогических систем составил неотъемлемый пласт культуры. Монастырские школы были и начальными и средними и высшими осуществляли воспитание духовных феодалов. Затем стали образовываться церковно-приходские школы из которых впоследствии развились начальные народные школы. В монастырских и соборных школах существовали внутренние школы где обучались мальчики которых готовили к пострижению в монахи и внешние школы в которых учились дети мирян.
44833. UN fordert besseren Schutz vor Gefahren aus dem All 25.5 KB
  Аuch die Bevölkerung müss besser informiert werden. Dies ist die grobe Grenze b der mn im Flle eines Einschlgs mit weltweiten Konsequenzen rechnen muss. Die Wissenschftler wollen nun ein llgemeines Netzwerk und verschiedene interntionle Expertengruppen etblieren die im Flle verschiedener Szenrios ktiv werden können. Wenn es dnn eine Bedrohung gibt muss mn nur die Schublde öffnen und ht die richtige Mission prt sgte der Vorsitzende des UNktionstems für kosmische Objekte Sergio Cmcho.
44834. Виды строительной продукции и их характеристики 25.13 KB
  Строительная продукция вводимые в действие и принятые в установленном порядке новые реконструированные или капитальноотремонтированные здания и сооружения с завершенными в них работами по монтажу и испытанию оборудованию.Предупредительный текущий ремонт систематически проводимые работы по предупреждению износа и устранение мелких неисправностей. В их состав включаются затраты на строительномонтажные работы приобретение оборудования инвентаря прочие капитальные работы и затраты. Капитальные вложения состоят из следующих основных...
44835. Растворы 25.67 KB
  Определение концентрации кислоты методом титрования Перед началом титрования бюретку сполосните раствором щелочи выданным для работы. Для этого в пипетку с помощью груши наберите 10мл приготовленного раствора кислоты. Каждый раз перед титрованием новой пробы кислоты подливайте щелочь в бюретку до нулевой отметки или до того уровня с которого начали титровать в первом опыте. Результаты опыта занесите в таблицу 1 Рассчитайте нормальную концентрацию раствора кислоты используя закон эквивалентов: вещества взаимодействуют друг с другом в...
44836. История культурного развития средневековой Западной Европы 16.91 KB
  После сдачи экзамена ученик становился подмастерьем после того как находились деньги на открытие своей школы он получал статус мастера. Лишь к концу XV века церковь осознала это принялась открывать духовные семинарии и школыи т. Монастырские школы были начальными средними и высшими осуществляли воспитание феодалов....
44837. Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами 26 KB
  Отходы производства и потребления далее отходы остатки сырья материалов полуфабрикатов иных изделий или продуктов которые образовались в процессе производства или потребления а также товары продукция утратившие свои потребительские свойства. Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями установленными федеральным органом исполнительной власти осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды на пять классов...