57310

Introductions. Знакомство

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Whats your name? Im Alex! And you are...? Im Sam. Where are you from, Alex? Im from Russia. And you? Where are you from? Im from the US. Are you here on business or on vacation? On vacation. And you?

Английский

2014-04-12

39.5 KB

0 чел.

Понятный английский

 UNIT 5. Introductions / Знакомство

определенный результат к настоящему моменту (Я был здесь несколько раз (к настоящему моменту).

Слово time [taim] может быть как неисчисляемым (в этом случае оно имеет значение время), так и исчисляемым (в этом случае оно имеет значение раз). Обычно по смыслу всегда понятно, что имеенно имеется в виду. Например:

We have little time. — У нас мало времени.

I've been here many times. — Я была здесь много раз.

Итак, в ситуации знакомства может состояться такой диалог:

А: В: А: В: А: В:

А:

В: А: В: А: B.A.-

о

О

3. Кроме вопросов о том, сколько раз вы здесь были и зачем вы сюда приехали, вас могут спросить следующее: Do you like it here? — Вам здесь нравится?

Обратите внимание на конструкцию Do you like it here?, которая условно переводится: Вам здесь это нравится? Конечно, по-русски мы так не говорим. Однако по-английски надо говорить именно так: Do you like it here?

Ответ может быть следующим: I like it very much. — Очень нравится.

Привет!

Здравствуйте!

Меня зовут Генри, я из Канады. А вы...?

Я Соня, я из Москвы.

Вы здесь по делам или на отдыхе?

31

Ю

Hi!

Hi!

What's your name?

I'm Alex! And you are...?

I'm Sam. Where are you from, Alex?

I'm from Russia. And you? Where are you from?

I'm from the US. Are you here on

business or on vacation?

On vacation. And you?

I'm here on business.

Is this your first time here?

No, that's my second time.

Nice to meet you, Sam.

Nice to meet you.

 

Привет!

Привет!

Как вас зовут?

Алекс, а вас?

Я Сэм. Откуда ты, Алекс?

Я из России. А ты откуда?

Я из США. Ты здесь по делам или на отдыхе?

На отдыхе. А ты?

Я здесь по делам.

Ты здесь в первый раз?

Нет, второй.

Приятно познакомиться, Сэм.

Взаимно.

Если восторга относительно места пребывания вы не испытываете; просто скажите: Yeah, it's OK here. — Здесь нормально (неплохо).

Если это и не будет правдой, то по крайне мере прозвучит вежливо.

— Да, здесь нормально (неплохо). Также можно сказать: It's a nice place. — Это хорошее место.

A: Do you like it here? В: Yeah, it's OK here.

Вам здесь нравится?

Вам здесь нравится? Да. Это хорошее место.

A Do you like it here? В: Yeah, it's a nice place.

4. Еще вас, скорее всего, спросят: How long [lorj] will you stay (here)? — Сколько еще вы здесь пробудете?

Вместо будущего времени можно употребить конструкцию going to:

How long are you going to stay here?

Сколько вы здесь еще пробудете?

— Еще три дня. / Одну неделю. / Десять дней.

Кстати, английская конструкция going to в разговорной речи часто употребляется в сокращенной форме: gonna

A How long will you stay here?

B: Three more days. / One week. / Ten days.

Если вы собираетесь уезжать завтра, то следует сказать: I'm leaving tomorrow [ts'rrmrau]. — Я уезжаю завтра.

Диалоги

Прочитайте и заучите следующие диалоги

 -г-г .

A Hi!

В: Hello!

A I'm Henry from Canada. And you

are...? B: I'm Sonia, from Moscow. A Are you here on business or on

vacation?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22701. Експорт та імпорт України 26.5 KB
  Існує заборона експорту або імпорту того чи іншого товару для захисту національних інтересів економічна безпека захист культурних цінностей фінансові положення тощо. Сьогодні ні розміри експорту ні його структура не можуть задовольнити Україну. Розміри експорту поки що недостатні: в 1995 р. У його структурі найбільшу частку мають сировина матеріали і товари народного споживання 876; машини і устаткування 103 інші товари у тому числі послуги 21 що вказує на дуже неефективну структуру експорту оскільки майже 90 його...
22702. Структурна політика розвитку 35.5 KB
  сукупних економічних проблем які виникають внаслідок структурних зрушень всередині галузей народного господарства та між ними регіонами і між групами підприємств структурна політика розвитку.Структурна політика розвитку використовується там і тоді де і коли виникає потреба у скороченні періоду адаптації галузей і регіонів до необхідних змін макроекономічної структури та коли структурні зрушення мають стати соціально вигідними для економічних суб'єктів. Заходи держави орієнтовані на галузі народного господарства визначаються як галузева...
22703. Зовнішньоекономічна діяльність 26 KB
  ЗЕЗ це комплексна система різних форм міжнародного співробітництва. ЗЕЗ категорія історична: продукт цивілізації виникає з появою держави та розвивається разом з нею. ЗЕЗ виступають елементом зростання та прискорення. В залежності від ефективності ЗЕЗ розглядають класифікацію.
22704. Українська класифікація товарів ЗЕД 19 KB
  Вона розроблена на базі гармонізованої системи опису та кодування товарів яка існує в світі з 1983 р. Цифрові коди товарів уніфіковано з гармонізованою системою в світі.
22705. Географічна і галузева структура прямих іноземних інвестицій 27 KB
  Географічна і галузева структура прямих іноземних інвестицій Державний комітет статистики зафіксував у 2002 році рекордний для України показник залучення прямих іноземних інвестицій у 107 млрд. Галузева структура іноземних інвестицій визначається значною диференціацією. Більше 60 іноземних інвестицій зосереджено у п'яти галузях харчовій промисловості внутрішній торгівлі машинобудуванні фінансах та паливній промисловості. Безпосередньо в 2000 році до галузей промисловості надійшло лише близько 42 прямих іноземних інвестицій тоді як...
22706. Основні системні наслідки економічного спаду 1992-1999 рр 44.5 KB
  Об'єкт економічної стратегії в Україні на початку періоду трансформації характеризувався складною і недосконалою структурою великою кількістю неузгоджених чинників розвитку що мають різну природу. Надмірний негативний вплив цих чинників став можливим через значну розбалансованість економічної стратегії неузгодженість її елементів. Ефективність економічної стратегії на цьому етапі може бути оцінена як вкрай низька. В основі його виникнення і поширення лежить відсутність економічної свободи і надмірно високі податки.
22707. Реформування відносин власності в Україні 37.5 KB
  Зокрема у Великобританiї нараховувалось понад два десятки методик якi застосовувались у ходi приватизацiї залежно вiд ситуацiї. Для зростання виробництва iнколи достатньо лише приватизацiї управлiння шляхом переведення пiдприємств у ринковi умови iснування лiбералiзацiї ринкiв тощо. Дослiдники видiлили вимоги недотримання яких зумовлює неефективнiсть приватизацiї. Серед них утворення сприятливого для приватної власностi середовища широкi програми iнформування населення i пiдготовки спецiалiстiв встановлення прiоритетiв врахування...
22709. Нетарифні заходи ЗЕД 32.5 KB
  Ліцензування це комплекс питань повязаних з підготовкою та поданням переліку документів потрібних для отримання ліцензії. Вимоги до системи ліцензування: коли не обмежує конкуренцію коли створені чіткі і прозорі ліцензійні умови коли використання ліцензій сприяє розвитку окремого виду діяльності. Ліцензування має бути логічним послідовним економічно обґрунтованим умови зрозумілі для всіх підприємств.