57310

Introductions. Знакомство

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Whats your name? Im Alex! And you are...? Im Sam. Where are you from, Alex? Im from Russia. And you? Where are you from? Im from the US. Are you here on business or on vacation? On vacation. And you?

Английский

2014-04-12

39.5 KB

0 чел.

Понятный английский

 UNIT 5. Introductions / Знакомство

определенный результат к настоящему моменту (Я был здесь несколько раз (к настоящему моменту).

Слово time [taim] может быть как неисчисляемым (в этом случае оно имеет значение время), так и исчисляемым (в этом случае оно имеет значение раз). Обычно по смыслу всегда понятно, что имеенно имеется в виду. Например:

We have little time. — У нас мало времени.

I've been here many times. — Я была здесь много раз.

Итак, в ситуации знакомства может состояться такой диалог:

А: В: А: В: А: В:

А:

В: А: В: А: B.A.-

о

О

3. Кроме вопросов о том, сколько раз вы здесь были и зачем вы сюда приехали, вас могут спросить следующее: Do you like it here? — Вам здесь нравится?

Обратите внимание на конструкцию Do you like it here?, которая условно переводится: Вам здесь это нравится? Конечно, по-русски мы так не говорим. Однако по-английски надо говорить именно так: Do you like it here?

Ответ может быть следующим: I like it very much. — Очень нравится.

Привет!

Здравствуйте!

Меня зовут Генри, я из Канады. А вы...?

Я Соня, я из Москвы.

Вы здесь по делам или на отдыхе?

31

Ю

Hi!

Hi!

What's your name?

I'm Alex! And you are...?

I'm Sam. Where are you from, Alex?

I'm from Russia. And you? Where are you from?

I'm from the US. Are you here on

business or on vacation?

On vacation. And you?

I'm here on business.

Is this your first time here?

No, that's my second time.

Nice to meet you, Sam.

Nice to meet you.

 

Привет!

Привет!

Как вас зовут?

Алекс, а вас?

Я Сэм. Откуда ты, Алекс?

Я из России. А ты откуда?

Я из США. Ты здесь по делам или на отдыхе?

На отдыхе. А ты?

Я здесь по делам.

Ты здесь в первый раз?

Нет, второй.

Приятно познакомиться, Сэм.

Взаимно.

Если восторга относительно места пребывания вы не испытываете; просто скажите: Yeah, it's OK here. — Здесь нормально (неплохо).

Если это и не будет правдой, то по крайне мере прозвучит вежливо.

— Да, здесь нормально (неплохо). Также можно сказать: It's a nice place. — Это хорошее место.

A: Do you like it here? В: Yeah, it's OK here.

Вам здесь нравится?

Вам здесь нравится? Да. Это хорошее место.

A Do you like it here? В: Yeah, it's a nice place.

4. Еще вас, скорее всего, спросят: How long [lorj] will you stay (here)? — Сколько еще вы здесь пробудете?

Вместо будущего времени можно употребить конструкцию going to:

How long are you going to stay here?

Сколько вы здесь еще пробудете?

— Еще три дня. / Одну неделю. / Десять дней.

Кстати, английская конструкция going to в разговорной речи часто употребляется в сокращенной форме: gonna

A How long will you stay here?

B: Three more days. / One week. / Ten days.

Если вы собираетесь уезжать завтра, то следует сказать: I'm leaving tomorrow [ts'rrmrau]. — Я уезжаю завтра.

Диалоги

Прочитайте и заучите следующие диалоги

 -г-г .

A Hi!

В: Hello!

A I'm Henry from Canada. And you

are...? B: I'm Sonia, from Moscow. A Are you here on business or on

vacation?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80932. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні 33.28 KB
  Головна мета шкільної історичної освіти може бути визначена як створення та становлення особистості учня як субєкта історичного розвитку та суспільних відносин громадянинапатріота. Завданнями сучасної шкільної історичної освіти є забезпечення умов для: набуття школярами ключових та предметних компетентностей; виховання повноправного громадянина патріота України який здатен вільно орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль та відповідальність перед суспільством та державою формування в учнів самосвідомості та власної...
80933. Структура та методичне забезпечення підручника «Всесвітньої історії» (10-11кл.) 37.68 KB
  Бесіда діалогічний метод навчання за допомогою якого вчитель із поставленими питаннямь спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання робити самостійні висновкиузагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу. Бесіда є одним із активних методів навчання. Бесіда дозволяє залучити до діяльності на уроці дітей незалежно від їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей що сприяє досягненню високих результатів у навчально виховному процесі. Така бесіда зазвичай проводиться на початку вивчення теми чи розділу.
80934. Аналіз програми з історії України для 5 кл. Мета ,завдання та зміст 29.92 KB
  Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:...
80935. Кабінет історії в школі, його значення 34.32 KB
  Важливе значення має вигляд меблів якими обладнаний кабінет. Важливе значення має також оформлення передньої стінки яку складають державна символіка України розкладна проста чи магнітна дошка екран шафи з тумбами стаціонарний стелаж чи рухома підставка для книг.
80936. Аналіз програми з історії України для 6-9 кл. Мета ,завдання та зміст 35.39 KB
  Мета завдання та зміст. Програма з історії спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі Суспільствознавство Державного стандарту базової середньої освіти конкретизує зміст історичного компоненту галузі та вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів з історії. Основними компонентами змісту окремих курсів за цією програмою є: зміст історичного навчального матеріалу перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів на який учитель орієнтується під час вивчення конкретних тем відповідних курсів. До кожної теми надано...
80937. Види історичних документів, особливості їх вивчення 35.44 KB
  До історичних джерел належить все створене людиною, у тому числі результати його взаємодії з навколишнім середовищем, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, памятки писемності. У широкому сенсі слова памятники писемності в методиці називають документами
80938. Аналіз програми з історії України для 10-11 класів мета завдання та зміст курсу Нової історії України 35.68 KB
  Мета курсу за вибором Досліджуємо історію України для профільних класів суспільногуманітарного напряму поглиблення системи знань учнів про історію України XX століття яке забезпечується набуттям старшокласниками власного інтелектуального досвіду вивчення історичного матеріалу розвитком навчальнопізнавальних умінь та ключових предметних компетенцій. Реалізація курсу за вибором Досліджуємо історію України здійснена у контексті профілізації старшої школи допоможе виконати наступні завдання: поглибити цілісні уявлення старшокласників...
80939. Позакласна позашкільна робота з історії в загальноосвітній школі 30.73 KB
  Позакласна робота різноманітна освітня і виховна робота спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позашкільна робота освітньовиховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.
80940. Побудова та використання на уроках історії України тренувальних та змістовних завдань 36.8 KB
  Наведіть приклад розроблених завдань. Під системою тренувальних завдань і вправ ми розуміємо сукупність послідовних завдань зі складністю що поступово зростає які повязані між собою спільною метою та змістом передбачають багаторазове виконання певної дії або діяльності метою набуття певного навику. Характерною ознакою системи тренувальних завдань та вправ є спрямованість на створення найбільш сприятливих умов для активної взаємодії субєкта з обєктом вивчення й забезпечення високої інтелектуальної активності субєкта що забезпечує...