57310

Introductions. Знакомство

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Whats your name? Im Alex! And you are...? Im Sam. Where are you from, Alex? Im from Russia. And you? Where are you from? Im from the US. Are you here on business or on vacation? On vacation. And you?

Английский

2014-04-12

39.5 KB

0 чел.

Понятный английский

 UNIT 5. Introductions / Знакомство

определенный результат к настоящему моменту (Я был здесь несколько раз (к настоящему моменту).

Слово time [taim] может быть как неисчисляемым (в этом случае оно имеет значение время), так и исчисляемым (в этом случае оно имеет значение раз). Обычно по смыслу всегда понятно, что имеенно имеется в виду. Например:

We have little time. — У нас мало времени.

I've been here many times. — Я была здесь много раз.

Итак, в ситуации знакомства может состояться такой диалог:

А: В: А: В: А: В:

А:

В: А: В: А: B.A.-

о

О

3. Кроме вопросов о том, сколько раз вы здесь были и зачем вы сюда приехали, вас могут спросить следующее: Do you like it here? — Вам здесь нравится?

Обратите внимание на конструкцию Do you like it here?, которая условно переводится: Вам здесь это нравится? Конечно, по-русски мы так не говорим. Однако по-английски надо говорить именно так: Do you like it here?

Ответ может быть следующим: I like it very much. — Очень нравится.

Привет!

Здравствуйте!

Меня зовут Генри, я из Канады. А вы...?

Я Соня, я из Москвы.

Вы здесь по делам или на отдыхе?

31

Ю

Hi!

Hi!

What's your name?

I'm Alex! And you are...?

I'm Sam. Where are you from, Alex?

I'm from Russia. And you? Where are you from?

I'm from the US. Are you here on

business or on vacation?

On vacation. And you?

I'm here on business.

Is this your first time here?

No, that's my second time.

Nice to meet you, Sam.

Nice to meet you.

 

Привет!

Привет!

Как вас зовут?

Алекс, а вас?

Я Сэм. Откуда ты, Алекс?

Я из России. А ты откуда?

Я из США. Ты здесь по делам или на отдыхе?

На отдыхе. А ты?

Я здесь по делам.

Ты здесь в первый раз?

Нет, второй.

Приятно познакомиться, Сэм.

Взаимно.

Если восторга относительно места пребывания вы не испытываете; просто скажите: Yeah, it's OK here. — Здесь нормально (неплохо).

Если это и не будет правдой, то по крайне мере прозвучит вежливо.

— Да, здесь нормально (неплохо). Также можно сказать: It's a nice place. — Это хорошее место.

A: Do you like it here? В: Yeah, it's OK here.

Вам здесь нравится?

Вам здесь нравится? Да. Это хорошее место.

A Do you like it here? В: Yeah, it's a nice place.

4. Еще вас, скорее всего, спросят: How long [lorj] will you stay (here)? — Сколько еще вы здесь пробудете?

Вместо будущего времени можно употребить конструкцию going to:

How long are you going to stay here?

Сколько вы здесь еще пробудете?

— Еще три дня. / Одну неделю. / Десять дней.

Кстати, английская конструкция going to в разговорной речи часто употребляется в сокращенной форме: gonna

A How long will you stay here?

B: Three more days. / One week. / Ten days.

Если вы собираетесь уезжать завтра, то следует сказать: I'm leaving tomorrow [ts'rrmrau]. — Я уезжаю завтра.

Диалоги

Прочитайте и заучите следующие диалоги

 -г-г .

A Hi!

В: Hello!

A I'm Henry from Canada. And you

are...? B: I'm Sonia, from Moscow. A Are you here on business or on

vacation?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63236. Греко-перські війни 19.73 KB
  Мета: визначити головні причини й розглянути основні події грекоперських війн; дати оцінку війнам як способу вирішення суперечностей між людьми. Після цього уроку учні зможуть: називати час грекоперських війн...
63237. Розквіт афінської демократії 23.09 KB
  Мета: розглянути форму державного правління за часів правління Перікла що називають золотою добою Афін визначити причини поразки Афін у Пелопоннеській війні й наслідки перемоги Спарти для подальшого розвитку суспільного ладу Афін.
63238. Побут, традиції і господарювання греків 30.63 KB
  Мета: дати уявлення про релігійні вірування давніх греків порівняти їх із релігійними уявленнями інших давніх народів; простежити звязок між рівнями розвитку господарського і духовного життя в Давній Греції...
63239. Грецька культура 26.07 KB
  Мета: розглянути досягнення грецької науки літератури театру; визначити особливості формування культури Давньої Греції показати особливості грецької архітектури скульптури живопису; простежити вплив давньогрецького мистецтва на розвиток культури інших народів.
63240. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї 30.65 KB
  Мета: розглянути суспільне, господарське та духовне життя колоній, заснованих давніми греками в Північному Причорноморї; визначити причини створення грецьких колоній у Північному Причорноморї та їхній вплив на розвиток цивілізації у Давній Греції та на території сучасної України.
63241. Урок узагальнення з теми «Греція в V—IV ст. до нашої ери 21.86 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати характерні риси тиранічного й демократичного правлінь політичного устрою Афін доби Перикла; найзначніших політичних та культурних діячів Греції...
63242. Криза грецької державності і піднесення Македонії 23.04 KB
  Мета: розглянути причини занепаду Греції й піднесення Македонії; дати уявлення про Македонію як велику військову державу; удосконалити навички роботи з підручником установлення причиннонаслідкових звязків.
63243. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії 24.48 KB
  Мета: розглянути основні етапи східного походу Олександра Македонського та утворення найбільшої монархії давнини; надати учням можливість оцінити історичну особистість.
63244. Елліністичні держави в IV—II ст. до н. є. Елліністична культура 23.02 KB
  Мета: розкрити суть еллінізму; дати коротку характеристику елліністичних держав; визначити основні причини розквіту культури і науки часів еллінізму розглянути їхні основні досягнення.