57310

Introductions. Знакомство

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Whats your name? Im Alex! And you are...? Im Sam. Where are you from, Alex? Im from Russia. And you? Where are you from? Im from the US. Are you here on business or on vacation? On vacation. And you?

Английский

2014-04-12

39.5 KB

0 чел.

Понятный английский

 UNIT 5. Introductions / Знакомство

определенный результат к настоящему моменту (Я был здесь несколько раз (к настоящему моменту).

Слово time [taim] может быть как неисчисляемым (в этом случае оно имеет значение время), так и исчисляемым (в этом случае оно имеет значение раз). Обычно по смыслу всегда понятно, что имеенно имеется в виду. Например:

We have little time. — У нас мало времени.

I've been here many times. — Я была здесь много раз.

Итак, в ситуации знакомства может состояться такой диалог:

А: В: А: В: А: В:

А:

В: А: В: А: B.A.-

о

О

3. Кроме вопросов о том, сколько раз вы здесь были и зачем вы сюда приехали, вас могут спросить следующее: Do you like it here? — Вам здесь нравится?

Обратите внимание на конструкцию Do you like it here?, которая условно переводится: Вам здесь это нравится? Конечно, по-русски мы так не говорим. Однако по-английски надо говорить именно так: Do you like it here?

Ответ может быть следующим: I like it very much. — Очень нравится.

Привет!

Здравствуйте!

Меня зовут Генри, я из Канады. А вы...?

Я Соня, я из Москвы.

Вы здесь по делам или на отдыхе?

31

Ю

Hi!

Hi!

What's your name?

I'm Alex! And you are...?

I'm Sam. Where are you from, Alex?

I'm from Russia. And you? Where are you from?

I'm from the US. Are you here on

business or on vacation?

On vacation. And you?

I'm here on business.

Is this your first time here?

No, that's my second time.

Nice to meet you, Sam.

Nice to meet you.

 

Привет!

Привет!

Как вас зовут?

Алекс, а вас?

Я Сэм. Откуда ты, Алекс?

Я из России. А ты откуда?

Я из США. Ты здесь по делам или на отдыхе?

На отдыхе. А ты?

Я здесь по делам.

Ты здесь в первый раз?

Нет, второй.

Приятно познакомиться, Сэм.

Взаимно.

Если восторга относительно места пребывания вы не испытываете; просто скажите: Yeah, it's OK here. — Здесь нормально (неплохо).

Если это и не будет правдой, то по крайне мере прозвучит вежливо.

— Да, здесь нормально (неплохо). Также можно сказать: It's a nice place. — Это хорошее место.

A: Do you like it here? В: Yeah, it's OK here.

Вам здесь нравится?

Вам здесь нравится? Да. Это хорошее место.

A Do you like it here? В: Yeah, it's a nice place.

4. Еще вас, скорее всего, спросят: How long [lorj] will you stay (here)? — Сколько еще вы здесь пробудете?

Вместо будущего времени можно употребить конструкцию going to:

How long are you going to stay here?

Сколько вы здесь еще пробудете?

— Еще три дня. / Одну неделю. / Десять дней.

Кстати, английская конструкция going to в разговорной речи часто употребляется в сокращенной форме: gonna

A How long will you stay here?

B: Three more days. / One week. / Ten days.

Если вы собираетесь уезжать завтра, то следует сказать: I'm leaving tomorrow [ts'rrmrau]. — Я уезжаю завтра.

Диалоги

Прочитайте и заучите следующие диалоги

 -г-г .

A Hi!

В: Hello!

A I'm Henry from Canada. And you

are...? B: I'm Sonia, from Moscow. A Are you here on business or on

vacation?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65542. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІШЕНЬ РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОПРОВІДНИХ ТРУБОПРОВОДІВ 8.81 MB
  Трубопровідні системи які транспортують воду для будьякого населеного пункту є найдорожчими і найуразливішими частинами інженерної інфраструктури. Як свідчать результати досліджень велика кількість водопровідних трубопроводів країн СНД у тому числі України...
65543. ОДЕРЖАННЯ ЖОВТОГО ЗАЛІЗООКСИДНОГО ПІГМЕНТУ МЕТОДАМИ ГОМОГЕННОГО ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ТА МОДИФІКУВАННЯ КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНИМИ ПОЛІМЕРАМИ 2.98 MB
  Дослідити закономірності взаємодії карбаміду з формальдегідом у присутності солей заліза і осадження гетиту карбамідоформальдегідними полімерами надалі КФП. Об'єктом дослідження були процеси на яких ґрунтується запропонований спосіб одержання...
65544. Розширення функціональних можливостей верстатів-гексаподів шляхом визначення їх раціональних конструктивних параметрів 502.95 KB
  Актуальність дисертаційної роботи визначається обмеженою кількістю теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо особливостей будови та функціонування ВПК визначенню їх технічних та технологічних показників конкретних результатів досліджень...
65545. РЕГУЛЬОВАНІ ЕЛЕКТРОПРИВОДИ З АКТИВНИМИ ВИПРЯМЛЯЧАМИ 243.5 KB
  Формування вхідних струмів АВ може здійснюватись низькочастотним та високочастотним керуванням ШІМкерування. Системи керування АВ дуже різняться між собою деякі АВ можуть мати кілька варіантів системи керування ними як наприклад шестиключовий АВ напруги тому потребують більш детального...
65546. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ІДЕЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТРАКТУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ЕМІГРАЦІЙНОЇ ХВИЛІ 157.5 KB
  Останнє набуло особливої значимості для формування національної ідеї збереження духовності нації. Своє бачення національної ідеї українства оприявнювала й література передусім через твори тих письменників доробок котрих мав виразне національне спрямування.
65547. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДСИСТЕМАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ 937 KB
  Метою роботи є підвищення ефективності функціонування ТК цукрового заводу за рахунок удосконалення систем автоматизації шляхом використання алгоритмів діагностики і прогнозування. При вирішенні поставлених задач одержані нові наукові результати: вперше показано що для оцінки...
65548. МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА БАЗІ ЛОГІКО-ЧАСОВИХ ПЕРЕТВОРЕННЬ 857.65 KB
  Для візуального подання інформації та її реалістичного відображення необхідно створити системи відтворення зображень серед яких перспективними є світлодіодні матричні екрани які широко використовуються в професійних інсталяціях.
65549. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ НА СЕРЕДНІХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗЦІВ І РЕЖИМІВ РІЗАННЯ 868.5 KB
  В умовах ринкової економіки вибір типа конструкції інструменту його параметрів режимів різання має бути кількісно обґрунтований з урахуванням багатьох технічних економічних і ергономічних факторів причому рішення що приймаються мають бути оптимальними.
65550. ТЕХНОЛОГІЯ СТРУКТУРНИХ МОДИФІКАЦІЙ ДЕГРАДАЦІЙНО-РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ СТЕКОЛ ТА КЕРАМІКИ ДЛЯ СЕНСОРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 376.5 KB
  Визначальним фактором прогресу сучасного людського суспільства є розвиток матеріалознавства, пошук, розробка та широке впровадження принципово нових та синтетичних матеріалів з унікальними функціональними властивостями, високою надійністю і технологічною відтворюваністю.