5733

Определение закона наработки изделия по статистическим данным

Практическая работа

Производство и промышленные технологии

Определение закона наработки изделия по статистическим данным Цель работы: Определение основных параметров безотказности P(t), f(t), ...

Русский

2012-12-18

75 KB

2 чел.

Определение закона наработки изделия по статистическим данным

 1.  Цель работы:
  1.  Определение основных параметров безотказности P(t), f(t), (t), Тср.от
  2.  Определение закона наработки по гистограмме (t)
 2.  Исходные данные: Вариант №7
  1.  Число наблюдаемых изделий, N=544
  2.  Число отказавших изделий, n=35
  3.  Время наблюдения, tн=750 ч
  4.  Наработка отказавших изделий (вариационный ряд) ti:

50,100,150,180,200,250,250,280,310,320,350,400,400,450,470,500,500,530,550,550,

580,580,600,620,620,640,640,660,660,680,680,700,700,750,750.

 1.  Выполнение работы:
  1.  Определение параметров безотказности:
   1.  Интервал времени:

t = tн / 5, ч (1)

Где 5 –число интервалов;

t = 750/5=150, ч

Числа отказавших изделий в каждом интервале приведены в таблице

Таблица 1.

Параметры

Интервал времени t, ч

0…150

151…300

301…450

451…600

601…750

Число отказавших изделий, n

3

5

6

9

12

f(t)*10-4, 1/ч

0,55147

0,91911

1,10294

1,65441

2,20588

(t) *10-4, 1/ч

0,38241

0,64062

0,90381

1,28865

1,73797

P(t)

0,99809

0,99299

0,98537

0,98729

0,95165

 1.  Определение частоты отказов:

f(t)=n(t)/N(0)*t, 1/ч (2)

f(t)1=3/544*150=0,36764*10-4, 1/ч

f(t)2=5/544*150=0,61274*10-4, 1/ч

f(t)3=6/544*150=0,73529*10-4, 1/ч

f(t)4=9/544*150=1,10294*10-4, 1/ч

f(t)5=12/544*150=1,47058*10-4, 1/ч

 1.  Определение интенсивности отказов:

(t)= n(t)/Nср*t, 1/ч (3)

Где Nср=N(t) + N(t+t)/2 (4)

Nср1=(544+541)/2=542,5

Nср2=(541+539)/2=540

Nср3=(539+533)/2=536

Nср4=(533+524)/2=528,5

Nср5=(524+512)/2=518

(t)1=3/542,5*150=0,36866*10-4, 1/ч

(t)2=5/540*150=0,61728*10-4, 1/ч

(t)3=6/536*150=0,74626*10-4, 1/ч

(t)4=9/528,5*150=1,13528*10-4, 1/ч

(t)5=12/518*150=1,5625*10-4, 1/ч

 1.  Определение вероятности безотказности:

P(t)=f(t)/(t) (5)

P(t)1=0,36764/0,36866=0,99723

P(t)2=0,61274/0,61728=0,99264

P(t)3=0,73529/0,74626=0,98530

P(t)4=1,10294/1,13528=0,97151

P(t)5=1,47058/1,5625=0,94117

 1.  Определение среднего времени наработки до отказа:

 (6)

Тср.от.=(16650+509*750)/544=539,60661 ч

По результатам построить гистограмму интенсивности отказов (t), построить график (t)=f(t).

Рисунок 1. Гистограмма интенсивности

                                             отказов (t).

                                                    Рисунок 2. График (t)=f(t).

 1.  Вывод: по статистическим данным были определены основные параметры безотказности: P(t), f(t), (t), Тср.от .По гистограмме определен закон наработки-нормальный.

 


Тср.от
= ti + (N-n) * tнабл/N(0)

i=1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42640. Аналітичні обчислення у середовищі MathCad 45.5 KB
  Мета: Ознайомитися з аналітичним обчисленням у середовищі MthCd. Обладнання: ПК ПЗ MthCd Хід роботи Індивідуальне завдання. Варіант 10 Висновок: Ознайомилася з аналітичним обчисленням у середовищі MthCd.
42641. Хлебопекарное предприятие малой мощности 761.5 KB
  Малое и среднее хлебопечение – динамично развивающийся сектор экономики. Возросшая конкуренция на рынке хлебобулочных изделий заставляет предпринимателей интенсивно заниматься улучшением качества продукции, что невозможно без внедрения новых видов оборудования и технологий.
42642. ДОСЛІДЖЕННЯ БЛОЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОГРАМ, СТРАТЕГІЙ РОЗПОДІЛУ ПАМ'ЯТІ 71 KB
  Статичні програмні об’єкти існують весь час життя програми та доступні в тій частині програми, в якій вони описані. Статичними програмними об’єктами у мові Pascal є всі об’єкти, які об’являються у секції Var головної програми (зовнішній блок) або як типізовані константи. У мові С статичні об’єкти об’являються з позначенням „static”.
42643. Операції С, їхні пріоритети і використання. Перетворення типів 47.5 KB
  Перетворення типів Ціль роботи: Вивчити основні логічні арифметичні й інші операції С навчитися правильно складати вираження С вивчити пріоритети операцій С навчитися використовувати перетворення типів. варіант арифметична операція арифметична операція логічна операція бітова операція перетворення: явне 20 2b3c 4b1 3c2 =b =10 b^c intchr Программа: Результат: Висновок: я вивчив основні логічні арифметичні й інші операції С навчився правильно складати вираження С вивчив пріоритети операцій С навчися використовувати...
42644. Циклічні алгоритми 26 KB
  Контрольні питання 1 Накреслити схему простого циклу. 2 Що таке тіло циклу Многократно повторяющийся процесс. 3 Для чого потрібна змінна циклу Для того чтобы выполнялся цикл.
42645. Вкладені цикли 42.5 KB
  Визначити які блоки складають тіло циклу що є зміною циклу зовнішнього та внутрішнього. Накреслити схему вкладеного циклу.
42646. Виконання розрахунків у MatСad 113 KB
  Виконання розрахунків у MtСd Мета: набуття навиків вводу і редагування формул використання стандартних функцій засвоєння особливостей застосування локального і глобального операторів присвоювання використання змінних що можуть приймати значення з заданого інтервалу. Обчислити значення виразу з графи 2. Значення змінної обчислити за виразом з графи 2. Обчислити значення функції для двох значень аргументу п і к графи 5 і 6.
42647. Робота з векторами і матрицями в системі MathCad 49.5 KB
  Розв’язати систему рівнянь методом зворотної матриці виконати перевірку. Розв’язати систему рівнянь за правилами Крамера й з допомогою вирішувального блоку.Розвязати систему рівнянь методом Гауса. Розв’язати систему рівнянь методом зворотної матриці виконати перевірку.
42648. Операційна система Windows 3.31 MB
  Закріпити та систематизувати набуті знання, уміння та навички з теми «Операційна система Windows», розвивати логічне мислення, наполегливість, акуратність, виховувати культуру письма, мови, поведінки.