5733

Определение закона наработки изделия по статистическим данным

Практическая работа

Производство и промышленные технологии

Определение закона наработки изделия по статистическим данным Цель работы: Определение основных параметров безотказности P(t), f(t), ...

Русский

2012-12-18

75 KB

2 чел.

Определение закона наработки изделия по статистическим данным

 1.  Цель работы:
  1.  Определение основных параметров безотказности P(t), f(t), (t), Тср.от
  2.  Определение закона наработки по гистограмме (t)
 2.  Исходные данные: Вариант №7
  1.  Число наблюдаемых изделий, N=544
  2.  Число отказавших изделий, n=35
  3.  Время наблюдения, tн=750 ч
  4.  Наработка отказавших изделий (вариационный ряд) ti:

50,100,150,180,200,250,250,280,310,320,350,400,400,450,470,500,500,530,550,550,

580,580,600,620,620,640,640,660,660,680,680,700,700,750,750.

 1.  Выполнение работы:
  1.  Определение параметров безотказности:
   1.  Интервал времени:

t = tн / 5, ч (1)

Где 5 –число интервалов;

t = 750/5=150, ч

Числа отказавших изделий в каждом интервале приведены в таблице

Таблица 1.

Параметры

Интервал времени t, ч

0…150

151…300

301…450

451…600

601…750

Число отказавших изделий, n

3

5

6

9

12

f(t)*10-4, 1/ч

0,55147

0,91911

1,10294

1,65441

2,20588

(t) *10-4, 1/ч

0,38241

0,64062

0,90381

1,28865

1,73797

P(t)

0,99809

0,99299

0,98537

0,98729

0,95165

 1.  Определение частоты отказов:

f(t)=n(t)/N(0)*t, 1/ч (2)

f(t)1=3/544*150=0,36764*10-4, 1/ч

f(t)2=5/544*150=0,61274*10-4, 1/ч

f(t)3=6/544*150=0,73529*10-4, 1/ч

f(t)4=9/544*150=1,10294*10-4, 1/ч

f(t)5=12/544*150=1,47058*10-4, 1/ч

 1.  Определение интенсивности отказов:

(t)= n(t)/Nср*t, 1/ч (3)

Где Nср=N(t) + N(t+t)/2 (4)

Nср1=(544+541)/2=542,5

Nср2=(541+539)/2=540

Nср3=(539+533)/2=536

Nср4=(533+524)/2=528,5

Nср5=(524+512)/2=518

(t)1=3/542,5*150=0,36866*10-4, 1/ч

(t)2=5/540*150=0,61728*10-4, 1/ч

(t)3=6/536*150=0,74626*10-4, 1/ч

(t)4=9/528,5*150=1,13528*10-4, 1/ч

(t)5=12/518*150=1,5625*10-4, 1/ч

 1.  Определение вероятности безотказности:

P(t)=f(t)/(t) (5)

P(t)1=0,36764/0,36866=0,99723

P(t)2=0,61274/0,61728=0,99264

P(t)3=0,73529/0,74626=0,98530

P(t)4=1,10294/1,13528=0,97151

P(t)5=1,47058/1,5625=0,94117

 1.  Определение среднего времени наработки до отказа:

 (6)

Тср.от.=(16650+509*750)/544=539,60661 ч

По результатам построить гистограмму интенсивности отказов (t), построить график (t)=f(t).

Рисунок 1. Гистограмма интенсивности

                                             отказов (t).

                                                    Рисунок 2. График (t)=f(t).

 1.  Вывод: по статистическим данным были определены основные параметры безотказности: P(t), f(t), (t), Тср.от .По гистограмме определен закон наработки-нормальный.

 


Тср.от
= ti + (N-n) * tнабл/N(0)

i=1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65397. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАГОТОВОК 1.35 MB
  Дослідження особливостей оброблюваності металів із субмікро та нанокристалічною структурою; закономірностей розподілу температурних полів в оброблюваній заготовці; впливу початкового розміру зерна температурного і часового факторів на остаточний розмір зерна структури та визначення...
65398. Діяльності політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету 138 KB
  Внаслідок політики перебудови відбулися кардинальні зміни, що призвели до появи політичних партій та політизованих громадських організацій. Це засвідчувало: в Україні відбувається процес громадянської структуризації суспільства, що є запорукою розбудови України...
65399. КІНЕТИКА ЗМІНИ ЗМАЩУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАНСМІСІЙНИХ І МОТОРНИХ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ РЯСНОГО ТА ОБМЕЖЕНОГО МАЩЕННЯ 847 KB
  Гідродинамічна та еластогідродинамічна теорії мащення ЕГД ТМ не враховують при виводі рівнянь товщини мастильного шару гідродинамічні та негідродинамічні шари можливість виникнення турбулентності потоку та високих градієнтів швидкостей зсуву.
65400. СПІРАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ 265.5 KB
  Актуальність вивчення можливостей СКТ та МРТ у дослідженні скроневих кісток обумовлена зростаючими потребами отіатрії та нейрохірургії що пояснюється складністю їхньої анатомічної будови відношенням їх як до органа слуху та рівноваги людини так і до мозкових структур...
65401. МОТИВАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ 239.5 KB
  За цих умов одним із головних завдань сучасного військового відомства є пошук ефективних шляхів добору та підготовки військовослужбовців за контрактом далі ВЗК до ВПД. Однак як показує практика недосконалість нормативноправової бази з питань соціального захисту...
65402. ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ В СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ НА ТЕПЛОВИХ ТРУБАХ 415.5 KB
  При створенні сучасних електронних систем і пристроїв що містять елементи з високою тепловіддачею виникає задача проектування та розрахунку систем охолодження. Аналіз сучасних середовищ розрахунку процесів теплопередачі показує що засобів ефективного...
65403. Формування готовності до самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки 238 KB
  У ході самопізнання відбувається напрацювання проектів і програм формування здорового способу життя та середовища перебування формується Я-концепція зорієнтована на цінності фізичної підготовки.
65404. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) 404 KB
  Глибина і міцність вітчизняних традицій милосердя багатий історичний досвід поєднання державного громадського і приватного компоненту в практиці вітчизняної благодійності які відобразилися як у багатоманітності напрямів так і у великій кількості форм її існування...
65405. Міжнародно-правова регламентація кримінальної юрисдикції держав у внутрішніх водах і територіальному морі 135.5 KB
  Багаторазове ускладнення цих проблем виникає за ситуації коли їхнє вирішення потребує врахування регламентації юрисдикції держав у різних категоріях морських просторів. Через специфіку правового режиму морських просторів проблеми кримінальної юрисдикції держав...