57649

Nature. Weather

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Objectives: by the end of the lesson pupils will be able to use the words from the topic “Weather”; to complete the dialogues; to compare the weather in different parts of the world; to answer the questions about the weather...

Английский

2014-04-14

55 KB

3 чел.

Спеціалізована природничо - математична школа

І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка

Урок учителя англійської мови

Лузько Наталії Петрівни 

Topic: Nature. Weather.

Objectives: by the end of the lesson pupils will be able

                  to  use the words from the topic “Weather”;

                  to  complete the dialogues;

                  to  compare the weather in different parts of the world;

                  to  answer the questions about the weather;

                  to  work in pair to solve a problem;

                  to use The Future Simple to complete the sentences.

Type of the lesson: combined lesson

Materials: multimedia presentation,  computer, CD player, CDs, cards, worksheets,

                  the map of  Ukraine, weather labels.


Procedure

Introduction

Good morning pupils! I’m glad to see you here. I’m sure you are ready for active work today.

Warming up

Reflectoin

-  You’ve got two picture labels.

- If you are good –draw sun rays.

- If you feel bad – draw rain drops.

- Stick your pictures on the board.

Setting objectives

Our topic today is “Nature. Seasons and weather” By the end of the lesson you should learn more about nature, the weather in Ukraine and in the world.

 

-So let’s start the lesson with the words task.

- Look at the black board. You can see the words. You should complete three lists of them. The first one – the weather list, the second – the season list and the third – the months list.

- Let’s check together

the weather list

Слайд 4

the season list

Слайд 5

the months list.

Слайд 6

- Look at the pictures and match them.

(rainy, foggy, snowy, sunny, cloudy)

-Answer the Question.

Read the Riddle and guess What season is it?

Reading

Слади 7-11

  •  What’s your favourite season?
  •  Why do you like it?

Student’s book task

You need your student’s book to do the next task.

Слайди 12-19

Listening

Слайд 20

  •  Listen to the sounds and write the words

Слайд 21

- What country do you live in? (Ukraine)

- Do you know its map?

Слайд 25

  •  Let’s check. Look at the map and find out what the weather is like in different places of Ukraine?

Слайди 26-30

  •  Are you tired?  Let’s have a song time.

Слайд 31

Listening

Listen to the world weather report. What is the weather like in different cities of the world?

Слайд 32

  •  What’s  your favourite weather?

Слайд 33

  •  You’ve got worksheets.
  •  Read the sentences.
  •  Draw a happy face if you like the weather. If you don’t like it  - draw a sad face and neutral – if it doesn’t matter to you.

Слайд 24

I like sunny weather.

I like rainy weather.

I like cloudy weather.

I like windy weather.

Change the worksheets with your partner. Tell what the weather does he or she like or don’t like.

Reflectoin.

-  You’ve got two picture labels.

- If you are good –draw sun rays.

- If you feel bad – draw rain drops.

- Stick your pictures on the board to the another part.

- compare, how many pictures of sun do you draw at the beginning and at the end of the lesson.

Homework

Open your day-books.  Write your homework. Ex. 1, page 84(WB)

Summary

-Thank you for the lesson/ The most active children were …. They have….

- …have done some mistakes. Your marks are…

- Goodbye pupils! Have a good day!

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22696. Вільні економічні зони в Україні 35.5 KB
  На Україні існують вільні ВЕЗ чи спеціальні СЕЗ економічні зони та території пріоритетного розвитку ТПР і являють собою частину території України на якій встановлюються i діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування i дії законодавства України. 2001 року зареєстровано: 11 СЕЗ і 9 ТПР. Загальна територія на яку поширюється режим СЕЗ та ТПР 105 території України. Кількість областей України на які поширюються режим СЕЗ та ТПР 12.
22697. Проблеми тінізації Економіки України та її олігархізації 23 KB
  Світовою практикою доведено: чим слабша держава тим вищий ступінь тінізації економіки. Зв'язок між традиційними проявами тіньової економіки: корупція відмивання коштів поширення сфери дії кримінальних угруповань діяльність фіктивних фірм поширення проявів тінізації національної економіки в цілому. Автор робить висновок що будьякі прояви нелегальної економіки які не знаходять відповідної протидії з боку органів державної влади не тільки спотворюють пропорції розширеного відтворення виробництва а й знецінюють демократичні...
22698. Національний банк України 24.5 KB
  2 Забезпечити високий рівень довіри в суспільстві до банків завдяки створенню дієвої системи нагляду за банківською діяльністю системи захисту інтересів вкладників та інвесторів системи оперативного кредитування комерційних банків з метою підвищення їх ліквідності. 3 Забезпечити високий ступінь незалежності і самостійності НБУ в проведенні монетарної політики з питань що стосуються сталості грошей чітко розмежувати кредитну діяльність банківської системи і фінансову діяльність уряду виключити пряме кредитування НБУ бюджетних витрат...
22699. Залучення іноземних інвестицій в Україну 27 KB
  На приплив іноземних інвестицій можна впливати лише побічно а саме: шляхом приведення інституційних та правових норм в Україні відповідно до міжнародних вимог. Для залучення іноземних інвестицій в Україну та їх ефективного використання необхідно: 1. На державному рівні відмовитися від мети залучення іноземних інвестицій будьякою ціною тобто не ставити іноземні компанії в більш привілейоване положення ніж національні.
22700. Ситсема держорганів, щ о регулюють ЗЕД 34 KB
  ситсема держорганів щ о регулюють ЗЕД Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється для того щоб забезпечити: 1 захист економічних інтересів України та законних інтересів субєктів зовнішньоекономічної діяльності; 2 створення рівних можливостей для субєктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; 3 заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності....
22701. Експорт та імпорт України 26.5 KB
  Існує заборона експорту або імпорту того чи іншого товару для захисту національних інтересів економічна безпека захист культурних цінностей фінансові положення тощо. Сьогодні ні розміри експорту ні його структура не можуть задовольнити Україну. Розміри експорту поки що недостатні: в 1995 р. У його структурі найбільшу частку мають сировина матеріали і товари народного споживання 876; машини і устаткування 103 інші товари у тому числі послуги 21 що вказує на дуже неефективну структуру експорту оскільки майже 90 його...
22702. Структурна політика розвитку 35.5 KB
  сукупних економічних проблем які виникають внаслідок структурних зрушень всередині галузей народного господарства та між ними регіонами і між групами підприємств структурна політика розвитку.Структурна політика розвитку використовується там і тоді де і коли виникає потреба у скороченні періоду адаптації галузей і регіонів до необхідних змін макроекономічної структури та коли структурні зрушення мають стати соціально вигідними для економічних суб'єктів. Заходи держави орієнтовані на галузі народного господарства визначаються як галузева...
22703. Зовнішньоекономічна діяльність 26 KB
  ЗЕЗ це комплексна система різних форм міжнародного співробітництва. ЗЕЗ категорія історична: продукт цивілізації виникає з появою держави та розвивається разом з нею. ЗЕЗ виступають елементом зростання та прискорення. В залежності від ефективності ЗЕЗ розглядають класифікацію.
22704. Українська класифікація товарів ЗЕД 19 KB
  Вона розроблена на базі гармонізованої системи опису та кодування товарів яка існує в світі з 1983 р. Цифрові коди товарів уніфіковано з гармонізованою системою в світі.