57649

Nature. Weather

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Objectives: by the end of the lesson pupils will be able to use the words from the topic “Weather”; to complete the dialogues; to compare the weather in different parts of the world; to answer the questions about the weather...

Английский

2014-04-14

55 KB

3 чел.

Спеціалізована природничо - математична школа

І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка

Урок учителя англійської мови

Лузько Наталії Петрівни 

Topic: Nature. Weather.

Objectives: by the end of the lesson pupils will be able

                  to  use the words from the topic “Weather”;

                  to  complete the dialogues;

                  to  compare the weather in different parts of the world;

                  to  answer the questions about the weather;

                  to  work in pair to solve a problem;

                  to use The Future Simple to complete the sentences.

Type of the lesson: combined lesson

Materials: multimedia presentation,  computer, CD player, CDs, cards, worksheets,

                  the map of  Ukraine, weather labels.


Procedure

Introduction

Good morning pupils! I’m glad to see you here. I’m sure you are ready for active work today.

Warming up

Reflectoin

-  You’ve got two picture labels.

- If you are good –draw sun rays.

- If you feel bad – draw rain drops.

- Stick your pictures on the board.

Setting objectives

Our topic today is “Nature. Seasons and weather” By the end of the lesson you should learn more about nature, the weather in Ukraine and in the world.

 

-So let’s start the lesson with the words task.

- Look at the black board. You can see the words. You should complete three lists of them. The first one – the weather list, the second – the season list and the third – the months list.

- Let’s check together

the weather list

Слайд 4

the season list

Слайд 5

the months list.

Слайд 6

- Look at the pictures and match them.

(rainy, foggy, snowy, sunny, cloudy)

-Answer the Question.

Read the Riddle and guess What season is it?

Reading

Слади 7-11

  •  What’s your favourite season?
  •  Why do you like it?

Student’s book task

You need your student’s book to do the next task.

Слайди 12-19

Listening

Слайд 20

  •  Listen to the sounds and write the words

Слайд 21

- What country do you live in? (Ukraine)

- Do you know its map?

Слайд 25

  •  Let’s check. Look at the map and find out what the weather is like in different places of Ukraine?

Слайди 26-30

  •  Are you tired?  Let’s have a song time.

Слайд 31

Listening

Listen to the world weather report. What is the weather like in different cities of the world?

Слайд 32

  •  What’s  your favourite weather?

Слайд 33

  •  You’ve got worksheets.
  •  Read the sentences.
  •  Draw a happy face if you like the weather. If you don’t like it  - draw a sad face and neutral – if it doesn’t matter to you.

Слайд 24

I like sunny weather.

I like rainy weather.

I like cloudy weather.

I like windy weather.

Change the worksheets with your partner. Tell what the weather does he or she like or don’t like.

Reflectoin.

-  You’ve got two picture labels.

- If you are good –draw sun rays.

- If you feel bad – draw rain drops.

- Stick your pictures on the board to the another part.

- compare, how many pictures of sun do you draw at the beginning and at the end of the lesson.

Homework

Open your day-books.  Write your homework. Ex. 1, page 84(WB)

Summary

-Thank you for the lesson/ The most active children were …. They have….

- …have done some mistakes. Your marks are…

- Goodbye pupils! Have a good day!

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16119. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник 1.79 MB
  Курси порівняльного правознавства у західних університетах є традиційними вже багато років. В юридичних вузах багатьох країн світу викладається навчальний курс Основні правові системи сучасності. Нині існує нагальна потреба в оновленні системи вищої юридичної освіти в Україні, приведення її у відповідність з потребами нашого часу, загальноєвропейськими вимогами.
16120. нститут адміністративної відповідальності, ароблеми розвитку. Навчальний посібник 864.5 KB
  Монографія присвячена одному Із основних інститутів адміністративного права — Інституту адміністративної відповідальності. Розглядається Історія його розвитку та сучасний стан. Основна увага приділяється найбільш актуальним проблемам адміністративної відповідальності, зокрема відповідальності юридичних осіб. її підставам. принципам і функціям. Для науковців, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів.
16121. Кримінально-процесуальне право 2.55 MB
  У посібнику викладено основні поняття кримінальне-процесуальної науки та проблеми практики застосування норм кримінально-процесуального права органами дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду. Книгу підготовлено з урахуванням багаторічного досвіду читання лекцій з кримінально-процесуального права у вищих юридичних нав¬чальних закладах III та IV рівнів акредитації.
16122. Кримінально-процесуальне право. Навчальний посібник 3.34 MB
  У посібнику викладено основні поняття кримінально-процесуальної науки та проблеми практики застосування норм кримінально-процесуального права органами дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду. Книгу підготовлено з урахуванням багаторічного досвіду читання лекцій з кримінально-процесуального права у вищих юридичних навчальних закладах III та IV рівнів акредитації.
16123. Конституція України. Матеріали до вивчення. Навчальний посібник 1.36 MB
  У посібнику розглянуто основні теоретичні питання конституції, коротку історію українського конституціоналізму, його ідеї та спроби їх реалізації, здійснювані на різних етапах розвитку нашого суспільства. Докладно висвітлено зміст основних положень Конституції незалежної України, роз'яснено відповідну юридичну термінологію
16124. Кримінальне право, злочин, покарання, судочинство. Англійський підхід 917 KB
  У книжці стисло розказано про англійську систему кри¬мінального судочинства, різновиди та ієрархію судів, основні типи злочинів, найголовніші закони, що регулюють царину кримінального права. Розповідь не переобтяжена спеціальною термінологією, проілюстрована багатьма повчальними судовими прецедентами і безперечно буде цікава як усім представникам судового і правничого фаху, так і нефахівцям, що матимуть змогу познайомитись із кримінальним судочинством.
16125. Права жінок, зміст, стан та перспективи розвитку 2.17 MB
  Книга присвячена аналізу міжнародних документів з прав жінок, можливостей та практики їх застосування в незалежній Україні, а також виявлення протиріч між положеннями міжнародних документів щодо прав жінок та реаліями українського суспільства.
16126. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном процессе 455.5 KB
  Возврат к списку научных трудов Сильнов М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном процессе досудебные стадии Москва 2001 Оглавление Введение I.Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве и задачи прокурора по ее обеспеч...
16127. Криминологическая характеристика и профилактика компьютерных преступлений 177.5 KB
  25 ЦЕНТРОСОЮЗ РФ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С. Л. СИБИРЯКОВ Криминологическая характеристика и профилактика компью