57651

Occupation, Profession, Trade

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Objectives: to practice the new vocabulary for talking about professions and trades to develop communicative skills to involve students into reading, writing, communicative activities...

Английский

2014-04-14

31 KB

8 чел.

English 10 form

Тема: Заняття, професія, ремесло

Автор:

Бассараба Надія Миколаївна

вчитель англійської мови

Білоцерківської загальноосвітньої

середньої школи І-ІІІ ступенів № 18

Тема  : Occupation, Profession, Trade 

Objectives:

- to  practice the new vocabulary for talking about professions and trades

- to  develop  communicative skills

- to involve students into reading, writing, communicative activities.

- to develop pupils’ thinking

-             to revise the usage of grammar construction ‘’ used to’’ and ‘’ be used to’’

Equipment:  cards with the tasks, books and  a presentation ‘’ Occupation, Profession, Trade’’

Lesson type: combined

Procedure

  1.  Warming- up

You will choose some profession in the future. What professions do you know? Can you name them?  Today we ‘ll speak about professions and trades.

  1.  Reading. Look at the advertisements and complete the sentences.

-NEEDED! A (teacher)

who is good at Maths and has more than 5 years experience working with kids.

- NEEDED! A (cook)

who can make vegetarian menu.

- NEEDED!  An      (actor)                                   

who has acting experience in soap operas.

- NEEDED! A (salesman)

who has a year experience in working   in any shop.

- NEEDED! A (vet)

not less than 4 year experience in treating animals, especially cats and dogs.

- NEEDED! A (waiter, waitress)

in a restaurant,  who has more than 2 year experience.

3.Match the jobs on the left with the workplaces on the right

          Jobs                                               Workplaces

1.ski instructor           a)at beaches and swimming pools

2.nanny                             b) at Alpine resorts

3.camp counselor           c) in private homes

4.language teacher       d) in restaurant kitchens

5.cook                              e) at summer camp

6.lifeguard                       f) at universities and schools

4.Work in groups. Play the game ‘’ Guess the profession’’  . Pupils read the texts and try to guess what profession it is.

1.If you enjoy working with children and want to spend your summer full of sports and fun, this job is right for you.

We are looking for young and creative people who want to work in our international  summer camp in Germany.

Good English and German is essential.     _______________(camp counselor)

2.We are looking for a creative and skilled person to help in our large restaurant kitchen. We want somebody imaginative to create new dishes.  _______________(cook)

1.If you love talking to people and want to help them with their life  problems, this job is just for you.  You must be cheerful, charming and responsible.  Please write details about  qualification and experience._______________ (psychologist)

2.Would you like the chance to earn  a lot while visiting  exotic places. You will have to help serving food in the restaurants and cafes. All you need is a charming personality and  good  English. _________(waiter)

1.A company is looking for a person with very good spoken English, IT skills, strong communication, ability to work hard. Experience is essential. _______________(office-manager)

2.If you are good at swimming, strong and fit , this job is just for you.  Spend your summer at the beach and earn money.  WE are waiting for a qualified person. _______________(lifeguard)

1.A building company is looking for young people for summer months. If you are strong and hard-working –we are waiting for you. Experience is not essential.  ____________________(bricklayer)

2.We are looking for hard-working and skilled people, who  can repair any automobile. They must be responsible, energetic  and organised.   (mechanic)

5. Presenting new words- occupation, profession and trade.

Which occupation will he choose for your abilities?

The profession of a doctor is very popular nowadays.

Dressmaking is a useful trade.

He is a tailor by trade. She is a dressmaker by trade.

-Look at the picture and say what is a trade and what is a profession:

A scientist, doctor nurse , plumber

A painter, bricklayer, lawyer,dentist

A dentist, doctor, blacksmith, teacher

A blacksmith, conductor, pilot, a firefighter

6. Work in groups. Say what sort of people should they be?

A waiter, a firefighter,  a pilot, a teacher, a policeman, a porter, a manager, a soldier, a nurse.

7. Grammar revision. Complete the sentences with the right form of ‘’used to’’ or ‘’be used to’’

1.When she worked in the employment agency,    she ..…. (find)

work  for people, but now she doesn’t.

2. He is a porter so he …..  (carry) heavy suitcases.

3. She is a nurse so she  …… ( look after) sick people.

4. My grandmother ……. (go) 5 km to school every morning.

5. He …… (play ) with children because he is a camp counselor.

6. I ….. (drive) on the left when I lived  in England several years ago.

7. My brother …. (the cold) because he is a ski instructor.  

8.  Hometask

Ex.3,4, p.23 (written form)

9. Summing-up the lesson.

You worked hard today . I’m satisfied with your job.

The lesson is over. Good-bye

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23171. Нацiональний пафос поезiї Олега Ольжича 28 KB
  Звичка оцiнювати творчiсть поетiв за вiдповiднiстю тiй або iншiй iдеологiї зазвичай виправдана. До того ж подiбний пiдхiд нерiдко породжував флюгерiв вiд поезiї що завжди намагаються дотримуватись офiцiйного найзручнiшого курсу. Та все ж таки часом треба переступати через iдеологiчнi забобони й вiдокремлювати подумки поета вiд полiтика в однiй особi талант вiд переконань.
23172. Неокла́сики 34 KB
  На відміну від інших груп Неокласики не дбали про своє організаційне оформлення і не виступали з ідейноестетичними маніфестами. Те що неокласики прагнули впроваджувати в своїй творчості форми та методи грецького й римського мистецтва представникам влади здалось невизнанням радянської дійсності. Неокласики позиціонували себе як естетів і жорстко протиставляли себе народництву і романтизму. Неокласики належать до так званих письменників доби розстріляного відродження.
23173. Неоромантизм поезiї Олени Телiги 28.5 KB
  Але крiм бiльшої наближеностi до дiйсностi неоромантизм мав ще одну суттєву вiдмiннiсть вiд течiїпопередника: полiтичне зумовлення що розкидало естетично близьких митцiв по рiзних таборах революцiйної романтики що iдейно грунтувалася на своєрiдному месiанiзмi свiтової пролетарської революцiї та неоромантизму нацiональновизвольної боротьби що набув розквiту трохи пiзнiше: напередоднi й пiд час Другої свiтової вiйни. Телiгу до боротьби та залишилося в її творчостi назавжди. Скорiше це розмiрковування над ролями чоловiкiв i жiнок що...
23175. ОЛЕГ ОЛЬЖИЧ 34 KB
  Олег Ольжич народився 8 липня 1907 р. після заснування ОУН організації українських націоналістів Ольжич став одним з найактивніших її членів очолив культурний сектор організації а трохи пізніше став заступником голови проводу ОУН. у Львові вийшла збірка Ольжича Рінь.
23176. Cтруктура світогляду 38 KB
  У систему цінностей людини входять уявлення про добро і зло щастя і нещастя мету і сенс життя. Наприклад: життя це головна цінність людини безпека людини це теж велика цінність і т. Ціннісне відношення людини до світу і до самого себе формується в певну ієрархію цінностей на вершині якої розташовуються свого роду абсолютні цінності зафіксовані в тих або інших суспільних ідеалах. які регулюють повсякденне життя як окремої людини так і всього суспільства.
23177. Історичні типи світогляду 39 KB
  Історичні типи світогляду Підкреслимо що світогляд не просто узагальнене уявлення про світ а форма суспільної самосвідомості людини вузловими категоріями якої виступають поняття світ і людина . Через ці поняття суб'єкт світогляду усвідомлює своє призначення у світі і формує життєві установки. Світогляд за самою своєю суттю є універсальним і практич ним оскільки орієнтує на вирішення найважливіших проблем людського існування виражає імперативи поведінки людини та сенс її життя. В цьому і полягає функціональне призначення світогляду.
23178. Класична онтологія та її фундаментальні проблеми 40.5 KB
  Класична онтологія та її фундаментальні проблеми Онтологія розділ філософії що вивчає проблеми буття. ТермінОнтологія був запропонований Р. Вольфом явно розділили семантику термінівонтологія іметафізика. Формально онтологія складається з понять термінів організованих в таксономія їх описів і правил виводу.
23179. Технология Token Ring 81.5 KB
  Сети Token Ring, так же как и сети Ethernet, характеризует разделяемая среда передачи данных, которая в данном случае состоит из отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему требуется не случайный алгоритм