57656

MY FUTURE PROFESSION

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Teacher: Good morning, children! I am glad to see you! Pupils: Good morning, teacher! We are glad to see you too! Teacher: today we shall talk about professions and your future professions.

Английский

2014-04-14

56.5 KB

5 чел.

Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 14

     Запорізької міської ради запорізької області

                           РОЗРОБКА УРОКУ

                  “MY FUTURE PROFESSION”

                            З учнями 5 класу

                                                                                                         Вч. англ. мови

                                                                                                         Тимчук В. М.

 

                                                 Запоріжжя

                                                      2012

МЕТА ЗАХОДУ:

 1.  Активізувати лексичний матеріал з теми «Професії».

 1.  Удосконалювати навички вимови лексичних одиниць за темою «Професії».

 1.  Закріпити навички читання та вимови звуків [w], [Ө], [s].

 1.  Закріпити в усному і письмовому мовленні граматичний матеріал Future Simple Tense. 

 1.  Тренувати навички складання речень за наданим зразком з лексикою уроку.

 1.  Розвивати навички читання тексту з розумінням змісту тексту.


ХІД ЗАХОДУ

 1.  Організаційний момент:

Teacher: Good morning, children! I am glad to see you!

Pupils: Good morning, teacher! We are glad to see you too!

Teacher: today we shall talk about professions and your future professions.

 1.  Рольова розминка:

Teacher: Katia, how are you?

Teacher: Vova, what about you? How are you? I am glad to hear that.

Teacher: Yanosh, what date is it today?

 1.  Фонетична розминка:

Read the transcription of the following words:

['fa:mə]                             ['prəugræmə]

['draivə]                             ['saiəntist]

['ti:t∫ə]                                ['lo:jə]

[di'zainə]                            [lai'breəriən]

[nз:s]                                  ['doktə]

 1.  Активізація лексичного матеріалу

 1.  Look at the pictures and name the professions

 1.  Match the profession to its meaning

Librarian

Carries people by car

Driver

Gives us the book we need

Computer programmer

Treats our teeth

Dentist

Helps sick people in hospital

Nurse

Works with computer

Lawyer

Grows fruit and vegetables

Farmer

Knows many laws

Housewife

Treats sick people

Doctor

Helps people to buy food and clothes

Shop-assistant

Doesn’t work, takes care of the house and the baby

 1.  Удосконалення навичок вимови

Listen to the tongue – twister and repeat them.

What is well, Willy, and what is bad, Wendy?

I think of six things and you think of six thin things, too.

Is it windy and wet in winter, Willy?

 1.  Закріплення Future Simple, розвиток навичок письма

1). Formation of the Future Simple Tense

   Допоміжне дієслово Will/Shall + основне дієслово 

   Показники часу: tomorrow, in 10 days, the next year/month/week.

I shall cook dinner tomorrow.

You will cook dinner tomorrow.

She/he/it will cook dinner tomorrow.

We shall cook dinner tomorrow.

You will cook dinner tomorrow.

They will cook dinner tomorrow

He will go to Spain the next year.

2) Make up and write down 5 sentences as in the example, using the names of professions.

Example: In 15 years I will be a doctor. In 10 years Masha will be a computer programmer.

3) Answer the questions in a written form. You can choose several variants.

 1.  What will a classroom be like?
  1.  pupils, a teacher and a computer
  2.  pupils and a robot teacher
  3.  a pupil at home with a computer
 2.  What will children learn?
  1.  English
  2.  Mathematics
  3.  the history and Geography of space
  4.  space cooking
 3.  Where will people live?
  1.  in houses
  2.  in spaceships
  3.  under water
  4.  on the Moon
 4.  What will people eat and drink?
  1.  pizza
  2.  space milk
  3.  star hamburgers
  4.  space fruit
  5.  moon chips
 5.  What sport will children play?
  1.  tennis
  2.  moon badminton
  3.  star skating
  4.  space chess
 6.  What transport will be there?
  1.  bicycles
  2.  buses
  3.  cars
  4.  spaceships
 7.  When will people live on the Moon?
  1.  in 1999
  2.  in 2050
  3.  in 2099
  4.  never

 1.  Удосконалення навичок читання

a. m. [ei em]до опівдня, у ранковий час

p. m. [pi: em] – після опівдня

magazines [mægə'zi:nz] – журнали

polite [pə'lait]ввічливий

necessary ['nesəsri] – необхідний

important [im'po:tnt] – важливий

1. Read the text.

I’m Sara Clifford. I live in Bath. I work from 9.00 a.m. till 6 p.m. I shall not work at weekends and on holidays. There are a lot of different books, newspapers and magazines at my work place. I shall work both with books and people. And I shall always be friendly and polite. I’ll help people to find necessary books and magazines. I love my job. I think it’s very important.

2.Mark the sentences with plus (+) or minus (-)

1) Sara lives in Australia.

2) She will work on holidays.

3) Sara will work with people.

4) Sara helps people.

5) Sara’s job is not very important.

Підведення підсумків уроку.

Today we were revising professions, the usage of the Future Simple Tense.

Your marks are:

Your homework for the next lesson will be to do the vocabulary work, page 103.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33478. Громадські роботи 24.5 KB
  56 КК полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільне корисних робіт вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день.
33479. Звільнення від кримінальної відповідальності 26 KB
  Перебіг давності переривається в разі ухилення особи від органу досудового розслідування або суду або в разі вчинення іншого злочину середньої тяжкості тяжкого чи особливо тяжкого. Давність не застосовується в разі вчинення таких злочинів: ст.
33480. Територія України 29.5 KB
  6 КК де зазначено що особи які вчинили злочини на території України підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом. б КК злочин визнається вчиненим на території України якщо його було почато продовжено закінчено або припинено на території України незалежно від того де особу було віддано до суду в зв'язку з його вчиненням. Зазначене положення охоплює як випадки вчинення всього діяння на території України так і випадки вчинення діяння як на території України так і на території інших держав. Поняттям територія України...
33481. Принципи чинності кримінального закону у часі 30.5 KB
  За загальним правилом закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення. При цьому під опублікуванням закону про кримінальну відповідальність треба розуміти опублікування його в офіційному друкованому виданні.Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Закон про кримінальну відповідальність який скасовує злочинність діяння або пом’якшує кримінальну відповідальність має зворотну дію у часі тобто поширюється на осіб що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом...
33482. Ексцес виконавця 26 KB
  Ексцес виконавця вчинення виконавцем злочину дій які не охоплюються умислом інших співучасників якщо його дії утворюють самостійний склад злочину або його дії суттєво відрізняються від дій запланованих іншими учасниками. Кількісний ексцес має місце там де виконавець учинив однорідний злочин але більш тяжкий ніж було заплановано співучасниками наприклад вчинив розбій замість крадіжки. В цьому разі виконавець несе відповідальність за статтею що передбачає покарання за фактично вчинений ним злочин а співучасники несуть...
33483. Загальні засади призначення покарання 28 KB
  Інакше кажучи яка б кримінальна справа не розглядалася яке б покарання не призначалося винному суд зобов'язаний виходити з цих загальних критеріїв. 65 загальні засади призначення покарання складаються з таких трьох критеріїв. Суд призначає покарання: 1 у межах встановлених у санкції статті Особливої частини КК що передбачає відповідальність за вчинений злочин; 2 відповідно до положень Загальної частини КК; 3 враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину особу винного та обставини що пом'якшують та обтяжують покарання.
33484. Звільнення від відбування покарання з випробуваннями 41.5 KB
  Відомий багато років нашому праву інститут засудження з випробуванням умовне засудження і відстрочка виконання вироку трансформований новим КК в один із видів звільнення від відбування покарання звільнення від відбування покарання з випробуванням. 75 КК зазначено якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт службових обмежень для військовослужбовців обмеження волі а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років враховуючи тяжкість злочину особу винного та інші обставини справи дійде висновку про можливість...
33485. правових відносин між особою яка вчинила злочин і державою. 27.5 KB
  Прийняття судом рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності є актом що свідчить про припинення кримінальноправових відносин між особою яка вчинила злочин і державою. Тобто вчинене раніше нею діяння визнається юридичне незначним підлягає забуттю залежно від того правом чи обов'язком суду є звільнення особи від кримінальної відповідальності виділяють два види такого звільнення: обов'язкове і. Факультативним є звільнення передбачене ст. Звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути безумовним і умовним.
33486. Поняття злочину та його ознаки 28 KB
  Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння дія або бездіяльність вчинене субєктом злочину. Три ознаки злочину: суспільна небезпечність діяння винність і передбаченість діяння в законі про кримінальну відповідальність. Суспільна небезпечність як матеріальна ознака злочину полягає в тому що діяння або заподіює шкоду відносинам які охороняються кримінальним законом або містить у собі реальну можливість заподіяння такої шкоди.