57656

MY FUTURE PROFESSION

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Teacher: Good morning, children! I am glad to see you! Pupils: Good morning, teacher! We are glad to see you too! Teacher: today we shall talk about professions and your future professions.

Английский

2014-04-14

56.5 KB

5 чел.

Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 14

     Запорізької міської ради запорізької області

                           РОЗРОБКА УРОКУ

                  “MY FUTURE PROFESSION”

                            З учнями 5 класу

                                                                                                         Вч. англ. мови

                                                                                                         Тимчук В. М.

 

                                                 Запоріжжя

                                                      2012

МЕТА ЗАХОДУ:

 1.  Активізувати лексичний матеріал з теми «Професії».

 1.  Удосконалювати навички вимови лексичних одиниць за темою «Професії».

 1.  Закріпити навички читання та вимови звуків [w], [Ө], [s].

 1.  Закріпити в усному і письмовому мовленні граматичний матеріал Future Simple Tense. 

 1.  Тренувати навички складання речень за наданим зразком з лексикою уроку.

 1.  Розвивати навички читання тексту з розумінням змісту тексту.


ХІД ЗАХОДУ

 1.  Організаційний момент:

Teacher: Good morning, children! I am glad to see you!

Pupils: Good morning, teacher! We are glad to see you too!

Teacher: today we shall talk about professions and your future professions.

 1.  Рольова розминка:

Teacher: Katia, how are you?

Teacher: Vova, what about you? How are you? I am glad to hear that.

Teacher: Yanosh, what date is it today?

 1.  Фонетична розминка:

Read the transcription of the following words:

['fa:mə]                             ['prəugræmə]

['draivə]                             ['saiəntist]

['ti:t∫ə]                                ['lo:jə]

[di'zainə]                            [lai'breəriən]

[nз:s]                                  ['doktə]

 1.  Активізація лексичного матеріалу

 1.  Look at the pictures and name the professions

 1.  Match the profession to its meaning

Librarian

Carries people by car

Driver

Gives us the book we need

Computer programmer

Treats our teeth

Dentist

Helps sick people in hospital

Nurse

Works with computer

Lawyer

Grows fruit and vegetables

Farmer

Knows many laws

Housewife

Treats sick people

Doctor

Helps people to buy food and clothes

Shop-assistant

Doesn’t work, takes care of the house and the baby

 1.  Удосконалення навичок вимови

Listen to the tongue – twister and repeat them.

What is well, Willy, and what is bad, Wendy?

I think of six things and you think of six thin things, too.

Is it windy and wet in winter, Willy?

 1.  Закріплення Future Simple, розвиток навичок письма

1). Formation of the Future Simple Tense

   Допоміжне дієслово Will/Shall + основне дієслово 

   Показники часу: tomorrow, in 10 days, the next year/month/week.

I shall cook dinner tomorrow.

You will cook dinner tomorrow.

She/he/it will cook dinner tomorrow.

We shall cook dinner tomorrow.

You will cook dinner tomorrow.

They will cook dinner tomorrow

He will go to Spain the next year.

2) Make up and write down 5 sentences as in the example, using the names of professions.

Example: In 15 years I will be a doctor. In 10 years Masha will be a computer programmer.

3) Answer the questions in a written form. You can choose several variants.

 1.  What will a classroom be like?
  1.  pupils, a teacher and a computer
  2.  pupils and a robot teacher
  3.  a pupil at home with a computer
 2.  What will children learn?
  1.  English
  2.  Mathematics
  3.  the history and Geography of space
  4.  space cooking
 3.  Where will people live?
  1.  in houses
  2.  in spaceships
  3.  under water
  4.  on the Moon
 4.  What will people eat and drink?
  1.  pizza
  2.  space milk
  3.  star hamburgers
  4.  space fruit
  5.  moon chips
 5.  What sport will children play?
  1.  tennis
  2.  moon badminton
  3.  star skating
  4.  space chess
 6.  What transport will be there?
  1.  bicycles
  2.  buses
  3.  cars
  4.  spaceships
 7.  When will people live on the Moon?
  1.  in 1999
  2.  in 2050
  3.  in 2099
  4.  never

 1.  Удосконалення навичок читання

a. m. [ei em]до опівдня, у ранковий час

p. m. [pi: em] – після опівдня

magazines [mægə'zi:nz] – журнали

polite [pə'lait]ввічливий

necessary ['nesəsri] – необхідний

important [im'po:tnt] – важливий

1. Read the text.

I’m Sara Clifford. I live in Bath. I work from 9.00 a.m. till 6 p.m. I shall not work at weekends and on holidays. There are a lot of different books, newspapers and magazines at my work place. I shall work both with books and people. And I shall always be friendly and polite. I’ll help people to find necessary books and magazines. I love my job. I think it’s very important.

2.Mark the sentences with plus (+) or minus (-)

1) Sara lives in Australia.

2) She will work on holidays.

3) Sara will work with people.

4) Sara helps people.

5) Sara’s job is not very important.

Підведення підсумків уроку.

Today we were revising professions, the usage of the Future Simple Tense.

Your marks are:

Your homework for the next lesson will be to do the vocabulary work, page 103.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

107. Економічне обґрунтування рішення щодо налагодження власного виробництва і реалізації на вітчизняному ринку електрогрилів 614.5 KB
  Вибір товару для просування на ринок і оцінювання його конкурентоздатності. Розрахунок витрат на виробництво по роках життєвого циклу проекта виробництва і реалізації товару. Розрахунок узагальнюючих показників ефективності реалізації бізнес-ідеї.
108. Особливості роботи редакторів растрової та векторної графіки 615.5 KB
  Редактор растрової графіки Adobe Photoshop, програма верстки Adobe PageMaker, редактор векторної графіки Corel DRAW. Найбільш широке поширення на комп’ютерах IBM PC одержали монітори типу MDA, CGA, Hercules, EGA і VGA.
109. Загальна теорія лінійних операторів 598.5 KB
  Лінійні оператори в комплексному Евклідовому просторі. Основний вигляд матриці лінійного оператора. Одним з найважливіших моментів у створенні основ цих математичних дисциплін є введення поняття функція.
110. Расчёт технологии прокатки листа 16х2000х5000 из стали 3 на стане 2800 ОАО АМК 518 KB
  Расчет режима обжатий в черновой и чистовой клетях. Расчет скоростного режима прокатки на клети Кварто. Определение допустимого момента при прокатке на клети Дуо. Определение допустимых усилий на валках.
111. Разработка экономических характеристик ООО 7-С Ритейл 89.11 KB
  Изучение и анализ всех видов деятельности предприятия в условиях перехода к рыночной экономике. Анализ экономических процессов, выбор и обоснование управленческих решений в конкретных производственных ситуациях.
113. Теория международного маркетинга 1.61 MB
  Процессы, происходящие на мировых рынках, имеют безусловно универсальный характер. И хотя естественным представляется утверждение. Технология внедрения фирмы на международные рынки требует рассмотрения факторов и способов вхождения на внешние рынки.
114. Управління системою маркетингової діяльності на підприємстві ТОВ Компанія Юнівест Маркетинг 807.92 KB
  Теоретична інформація та методологічні підходи до проблеми організації управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. Техніко-економічний аналіз та маркетинговий аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища.