57658

Му School. At School

Конспект урока

Педагогика и дидактика

There are fifty two pupils form. The pupils play in the playground before classes. Some of them wear their school uniform: a white blouse or a shirt and a blue skirt or trousers. Before lessons they sing one or two songs.

Английский

2014-04-14

34.5 KB

1 чел.

Тема: Му School.

Мета: 1) активізувати лексику по темі «At School»;

           2) розвивати навички монологічного мовлення;

           3) удосконалювати навички читання;

           4) ввести нові лексичні одиниці по темі;

           5) виховувати любов і гордість за рідну школу.

Обладнання: картки з прислів’ями,  комп’ютерна презентація, картки з завданнями.

Хід уроку:

 1.  Організаційний момент. Розмова з черговим.
 2.  Warm-up: proverbs.

Live and learn.

It is never too late to learn.

(Pay attention to the sound “T”)

 1.  Eliciting: School.
 •  Where can people study? Where can you get information?
 •  Of course, at school.
 •  What does the word “school” mean? Give your associations.

 

 1.  Make up as many sentences as you can using “The Mind Map”.
 2.  Reading.
 •  A letter has come to us. But it is an unusual letter. It is a video letter. Let’s read it. ( комп’ютерна презентація).

(My name is Santi. I am eight years old. I live in America and go to school there. School starts at seven o’clock in the morning, but I go to school at half past six. Why? Well, I want to get a desk near the teacher’s table.

       There are fifty two pupils form. The pupils play in the playground before classes. Some of them wear their school uniform: a white blouse or a shirt and a blue skirt or trousers. Before lessons they sing one or two songs.

      The pupils usually have 5 lessons a day. We study English, Maths, Geography, Physical Training, History, Music, Arts and Computer.

    After lessons I play football and then go home. When Icome home I have dinner. Then I watch cartoons on TV and do my homework.

  And I want to know about your school and your school life.

 •  Is your school big?
 •  When do your lessons begin?
 •  What subjects do you have?
 •  How many pupils are there in your form?
 •  Do you like to go to school?

Now, I must go. Write to me, please. Good-bye.

               Your pen-friend,

                  Santi.)

 1.  A game: “Take a side”

Say if I am right or wrong. (A person who agrees with my sentence take the right side of the classroom, who disagrees – the left one. And prove your choice).

 •  Santi lives in America.
 •  School starts at half past six in the morning.
 •  Santi comes to school early because he wants to get a desk near the teacher’s table.
 •  He always wears school uniform.
 •  The school uniform is jeans and a sweater.
 •  Santi likes Maths.
 •  He plays football after classes.
 •  Santi has his dinner at home.
 •  He does his homework after supper.
 •  Santi plays computer every morning.
 1.  Let’s answer Santi’s letter. But we shall work in groups.

(Поділяємо дітей на групи. Кожна група отримує своє завдання)

 •  1група.

Вставте пропущені слова за змістом.

 •  They have many … at school.
 •  They are…
 •  Our lessons are very…
 •  At the lessons we read, 
 •  Our favourite lessons are…

 •  2 група

Виберіть вірне слово.

-Our school is very… (big, little)

-There are … floors in it. ( two, three)

- We have many… teachers at school. (good, bad)

- Our lessons begin at … o’clock in the morning. (seven, eight)

- We… a school uniform. ( have, do not have)

 •  3група

Поставте слова у правильній послідовності.

-There are, classrooms, 23,school, our, in.

- Clean, and, light, are, they.

- After classes, clean, pupils, the classrooms.

- In the classrooms, desks, chairs, a teacher’s table, a blackboard, we, have.

- Green, our classroom, are, many, flowers, there, in.

 •  4 група

Переклади англійською.

 •  Моя школа дуже гарна.
 •  Ми маємо комп’ютерний центр у школі.
 •  Ми маємо зал народознавства у школі.
 •  Є спортивна зала у школі, де ми маємо уроки фізкультури.

 1.  Let’s check your work.
 2.  A game “ A Microphone”.

-If Santi comes to our school what would you tell him about it.

10) Summarizing.

- Why are you proud of your school?

11) Your homework for the next lesson is to write an answer to Santi’s letter.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66800. Податковий контроль в трактуванні ПК України та кодексів інших держав 54.63 KB
  З ростом податкового тягаря в багатьох країнах світу потенційні вигоди від ухилення від сплати податків стають все більш привабливими. Щоб протистояти діям недобросовісних платників податків порушення при оподаткуванні законодавством багатьох країн віднесені до податкових злочинів...
66802. Порівняльний аналіз текстів Податкових кодексів України, Росії, Казахстану та Білорусії стосовно порядку визначення та узгодження податкових зобов’язань 55.61 KB
  Крім випадків передбачених податковим законодавством платник податків самостійно обчислює суму податкового та або грошового зобов'язання та або пені яку зазначає у податковій митній декларації або уточнюючому розрахунку що подається контролюючому органу у строки встановлені цим Кодексом.
66803. Антидемпінгова політика як метод регулювання ЗЕД 92.76 KB
  Метою дослідження є аналіз організаційних і правових основ процесу застосування антидемпінгових мит в Україні виявлення сутності основних принципів та цілей даного виду діяльності органів виконавчої влади визначення місця відповідних правових норм в правовій системі України.
66804. Проектирование финансовых потоков инвестиционной деятельности 718 KB
  Финансовые технологии отвечают за источник финансирования возведения объекта коммерческая технология отвечает за дальнейшее действие организации по окончании строительства объекта. Любая из этих трех организаций единовременно может строить только 1 объект параллельно 2 объекта строить не может Расчет показателей...
66805. Міжнародний менеджмент 4.46 MB
  Для завершення економічних реформ у країні, інтеграції української економіки в СОТ необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів управління транснаціональними корпораціями, дослідження вітчизняного та світового ринків, економічної кон’юнктури...
66806. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2.27 MB
  Акцентується увага на визначення параметрів функціональної залежності загального виду по способу найменших квадратів складання початкових умовних рівнянь рівнянь поправок і нормальних рівнянь. Значна увага приділяється рішенню нормальних рівнянь і оцінці точності зрівноважених елементів.