57658

Му School. At School

Конспект урока

Педагогика и дидактика

There are fifty two pupils form. The pupils play in the playground before classes. Some of them wear their school uniform: a white blouse or a shirt and a blue skirt or trousers. Before lessons they sing one or two songs.

Английский

2014-04-14

34.5 KB

2 чел.

Тема: Му School.

Мета: 1) активізувати лексику по темі «At School»;

           2) розвивати навички монологічного мовлення;

           3) удосконалювати навички читання;

           4) ввести нові лексичні одиниці по темі;

           5) виховувати любов і гордість за рідну школу.

Обладнання: картки з прислів’ями,  комп’ютерна презентація, картки з завданнями.

Хід уроку:

 1.  Організаційний момент. Розмова з черговим.
 2.  Warm-up: proverbs.

Live and learn.

It is never too late to learn.

(Pay attention to the sound “T”)

 1.  Eliciting: School.
 •  Where can people study? Where can you get information?
 •  Of course, at school.
 •  What does the word “school” mean? Give your associations.

 

 1.  Make up as many sentences as you can using “The Mind Map”.
 2.  Reading.
 •  A letter has come to us. But it is an unusual letter. It is a video letter. Let’s read it. ( комп’ютерна презентація).

(My name is Santi. I am eight years old. I live in America and go to school there. School starts at seven o’clock in the morning, but I go to school at half past six. Why? Well, I want to get a desk near the teacher’s table.

       There are fifty two pupils form. The pupils play in the playground before classes. Some of them wear their school uniform: a white blouse or a shirt and a blue skirt or trousers. Before lessons they sing one or two songs.

      The pupils usually have 5 lessons a day. We study English, Maths, Geography, Physical Training, History, Music, Arts and Computer.

    After lessons I play football and then go home. When Icome home I have dinner. Then I watch cartoons on TV and do my homework.

  And I want to know about your school and your school life.

 •  Is your school big?
 •  When do your lessons begin?
 •  What subjects do you have?
 •  How many pupils are there in your form?
 •  Do you like to go to school?

Now, I must go. Write to me, please. Good-bye.

               Your pen-friend,

                  Santi.)

 1.  A game: “Take a side”

Say if I am right or wrong. (A person who agrees with my sentence take the right side of the classroom, who disagrees – the left one. And prove your choice).

 •  Santi lives in America.
 •  School starts at half past six in the morning.
 •  Santi comes to school early because he wants to get a desk near the teacher’s table.
 •  He always wears school uniform.
 •  The school uniform is jeans and a sweater.
 •  Santi likes Maths.
 •  He plays football after classes.
 •  Santi has his dinner at home.
 •  He does his homework after supper.
 •  Santi plays computer every morning.
 1.  Let’s answer Santi’s letter. But we shall work in groups.

(Поділяємо дітей на групи. Кожна група отримує своє завдання)

 •  1група.

Вставте пропущені слова за змістом.

 •  They have many … at school.
 •  They are…
 •  Our lessons are very…
 •  At the lessons we read, 
 •  Our favourite lessons are…

 •  2 група

Виберіть вірне слово.

-Our school is very… (big, little)

-There are … floors in it. ( two, three)

- We have many… teachers at school. (good, bad)

- Our lessons begin at … o’clock in the morning. (seven, eight)

- We… a school uniform. ( have, do not have)

 •  3група

Поставте слова у правильній послідовності.

-There are, classrooms, 23,school, our, in.

- Clean, and, light, are, they.

- After classes, clean, pupils, the classrooms.

- In the classrooms, desks, chairs, a teacher’s table, a blackboard, we, have.

- Green, our classroom, are, many, flowers, there, in.

 •  4 група

Переклади англійською.

 •  Моя школа дуже гарна.
 •  Ми маємо комп’ютерний центр у школі.
 •  Ми маємо зал народознавства у школі.
 •  Є спортивна зала у школі, де ми маємо уроки фізкультури.

 1.  Let’s check your work.
 2.  A game “ A Microphone”.

-If Santi comes to our school what would you tell him about it.

10) Summarizing.

- Why are you proud of your school?

11) Your homework for the next lesson is to write an answer to Santi’s letter.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70234. Розвиток і особливості політичної думки в Росії 51 KB
  Слов’янофільство - вияв приязні, симпатії до слов’янства, зацікавлення ним з боку різних громадсько-політичних та культурних діячів, які, виходячи з етнічної та мовної спорідненості слов’ян, підтримували ідею їхнього тісного єднання. Форми вияву слов’янофільства були найрізноманітнішими...
70235. Діалектико-матеріалістичні погляди К. Маркса, Ф.Енгельса, В.І. Леніна 99.5 KB
  Перший виклад диалектичного матерiалiзму здiйснений 6ув Марксом у групi праць, написаних мiж 1844-м i 1848 роком пiд впливом Фоєр6ахової матерiалiстичної iнтерпретацii Гегеля, i його можна вважати епiзодом у Марксовому зростаннi як революцiйного соцiалiста.
70236. Політичні концепції ХХ століття 72 KB
  Значною мірою на формування сучасної парадигми політичної науки вплинули праці німецького філософа соціолога історика Макса Вебера 1864-1920. Як бачимо вирішальне значення відведено вождеві й бюрократії другорядна роль парламенту що пояснюється негативною оцінкою їм політичних партій...
70237. Політичні погляди в Київській Русі 56 KB
  У IX—XII ст. в Київській Русі відбулося формування феодального суспільства і, звісно, стали розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і в усьому житті, відігравало християнство, яке сприяло розвиткові духовного...
70238. Платон, Сократ і проекти ідеального політичного устрою 36 KB
  Він вів пошуки раціонального логічно-понятійного обґрунтування обєктивного характеру етичних норм моральної природи держави і права. Основу нормального функціонування держави її благополуччя він вбачав у непорушності законів підпорядкуванні їм усіх громадян.
70239. Політичні вчення Арістотеля 53 KB
  У центрі політичного вчення Арістотеля перебувають проблеми походження сутності та форми держави. Форму держави Арістотель характеризує як політичну систему що визначається верховною владою в державі. Трьома правильними формами держави виступають монархія аристократія і політія а трьома...
70240. Соціально-політичні погляди періоду Середньовіччя та епохи Відродження 59.5 KB
  Вершини своєї могутності i впливу римо-католицька церква, папство досягли у ХIII ст. Тодi ж завершилось створення системи схоластики - релiгiйної фiлософiї католицизму, спрямованої на виправдання постулатiв вiри рацiональними,
70241. Політичні ідеї французьких просвітителів 38 KB
  Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Руссо 1712-1778 рр. Джерелом протиріч цивілізації Руссо визнав соціальну нерівність зумовлену нерівністю майновою.
70242. Соціально-політичні вчення Давнього Сходу. Даосизм 55.5 KB
  План: Політичні погляди Давнього Сходу; Конфуцій та конфуціанстово; Політичні ідеї Індії Китаю.Політичні погляди Давнього Сходу. Особливості політикоправової думки стародавнього Сходу: На зміст політичної ідеології Давньго Сходу позначилися насамперед традиціоналізм общинної життя.