57658

Му School. At School

Конспект урока

Педагогика и дидактика

There are fifty two pupils form. The pupils play in the playground before classes. Some of them wear their school uniform: a white blouse or a shirt and a blue skirt or trousers. Before lessons they sing one or two songs.

Английский

2014-04-14

34.5 KB

2 чел.

Тема: Му School.

Мета: 1) активізувати лексику по темі «At School»;

           2) розвивати навички монологічного мовлення;

           3) удосконалювати навички читання;

           4) ввести нові лексичні одиниці по темі;

           5) виховувати любов і гордість за рідну школу.

Обладнання: картки з прислів’ями,  комп’ютерна презентація, картки з завданнями.

Хід уроку:

 1.  Організаційний момент. Розмова з черговим.
 2.  Warm-up: proverbs.

Live and learn.

It is never too late to learn.

(Pay attention to the sound “T”)

 1.  Eliciting: School.
 •  Where can people study? Where can you get information?
 •  Of course, at school.
 •  What does the word “school” mean? Give your associations.

 

 1.  Make up as many sentences as you can using “The Mind Map”.
 2.  Reading.
 •  A letter has come to us. But it is an unusual letter. It is a video letter. Let’s read it. ( комп’ютерна презентація).

(My name is Santi. I am eight years old. I live in America and go to school there. School starts at seven o’clock in the morning, but I go to school at half past six. Why? Well, I want to get a desk near the teacher’s table.

       There are fifty two pupils form. The pupils play in the playground before classes. Some of them wear their school uniform: a white blouse or a shirt and a blue skirt or trousers. Before lessons they sing one or two songs.

      The pupils usually have 5 lessons a day. We study English, Maths, Geography, Physical Training, History, Music, Arts and Computer.

    After lessons I play football and then go home. When Icome home I have dinner. Then I watch cartoons on TV and do my homework.

  And I want to know about your school and your school life.

 •  Is your school big?
 •  When do your lessons begin?
 •  What subjects do you have?
 •  How many pupils are there in your form?
 •  Do you like to go to school?

Now, I must go. Write to me, please. Good-bye.

               Your pen-friend,

                  Santi.)

 1.  A game: “Take a side”

Say if I am right or wrong. (A person who agrees with my sentence take the right side of the classroom, who disagrees – the left one. And prove your choice).

 •  Santi lives in America.
 •  School starts at half past six in the morning.
 •  Santi comes to school early because he wants to get a desk near the teacher’s table.
 •  He always wears school uniform.
 •  The school uniform is jeans and a sweater.
 •  Santi likes Maths.
 •  He plays football after classes.
 •  Santi has his dinner at home.
 •  He does his homework after supper.
 •  Santi plays computer every morning.
 1.  Let’s answer Santi’s letter. But we shall work in groups.

(Поділяємо дітей на групи. Кожна група отримує своє завдання)

 •  1група.

Вставте пропущені слова за змістом.

 •  They have many … at school.
 •  They are…
 •  Our lessons are very…
 •  At the lessons we read, 
 •  Our favourite lessons are…

 •  2 група

Виберіть вірне слово.

-Our school is very… (big, little)

-There are … floors in it. ( two, three)

- We have many… teachers at school. (good, bad)

- Our lessons begin at … o’clock in the morning. (seven, eight)

- We… a school uniform. ( have, do not have)

 •  3група

Поставте слова у правильній послідовності.

-There are, classrooms, 23,school, our, in.

- Clean, and, light, are, they.

- After classes, clean, pupils, the classrooms.

- In the classrooms, desks, chairs, a teacher’s table, a blackboard, we, have.

- Green, our classroom, are, many, flowers, there, in.

 •  4 група

Переклади англійською.

 •  Моя школа дуже гарна.
 •  Ми маємо комп’ютерний центр у школі.
 •  Ми маємо зал народознавства у школі.
 •  Є спортивна зала у школі, де ми маємо уроки фізкультури.

 1.  Let’s check your work.
 2.  A game “ A Microphone”.

-If Santi comes to our school what would you tell him about it.

10) Summarizing.

- Why are you proud of your school?

11) Your homework for the next lesson is to write an answer to Santi’s letter.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56564. Велика літера у кличках тварин. Складання опису тварин 40 KB
  Мета. Поглибити й розширити знання учнів про вживання великої літери на письмі; вчити писати клички тварин з великої літери; розрізняти назви тварин та їх клички; розвивати мовні вміння...
56565. Творчість на кожному уроці 98.5 KB
  Педагогічна практика свідчить про те що тільки знання набуті самостійною працею роблять випускника фахівцем здатним творчо вирішувати професійні задачі та моральноетичні проблеми.
56566. Творчість на уроках музики 29 KB
  Відомо що сприймання музики активний психічний процес а методи та прийоми які спрямовані на надання діяльності учнів творчого характеру підвищують психічну активність дітей що сприяє кращому засвоєнню матеріалу та пришвидшує розвиток музичних здібностей.
56567. ВІД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ТВОРЧОСТІ 239.5 KB
  Мотивуючи свою діяльність на реалізацію цілей і завдань роботи з обдарованими дітьми я переконалася що вона повинна скластися в безперервний педагогічний процес поетапного розвитку особистості...
56568. Сценарій літературно-музичного свята «Твори, співай – свій рід не забувай» 39 KB
  Ведучий: Українська пісня Райдужна душа нашого народу. Ведучий: Та чи ми українці ледачі Та чи ми не козацької вдачі Тож даваймо минуле згадаймо Пісні славної козацької заспіваймо Звучить пісня Ой у лузі червона калина.
56569. TWELVE MONTHS 71.5 KB
  I live in the North but on the New Years Eve I come to your places. I like to make all children happy, that is why I help Father Frost to bring presents, joy and happiness to every house. Music. (a girl with a basket appears. She is dancing)
56570. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов организации 74.25 KB
  Правильная оценка хозяйственной деятельности позволяет установить наиболее действенное, соответствующее затраченному труду, материальное поощрение, выявить имеющиеся резервы...
56571. Число 4. Цифра 4 79.5 KB
  Планируемый результат Личностные УУД: формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности учить формулировать тему и цели урока...