57658

Му School. At School

Конспект урока

Педагогика и дидактика

There are fifty two pupils form. The pupils play in the playground before classes. Some of them wear their school uniform: a white blouse or a shirt and a blue skirt or trousers. Before lessons they sing one or two songs.

Английский

2014-04-14

34.5 KB

1 чел.

Тема: Му School.

Мета: 1) активізувати лексику по темі «At School»;

           2) розвивати навички монологічного мовлення;

           3) удосконалювати навички читання;

           4) ввести нові лексичні одиниці по темі;

           5) виховувати любов і гордість за рідну школу.

Обладнання: картки з прислів’ями,  комп’ютерна презентація, картки з завданнями.

Хід уроку:

 1.  Організаційний момент. Розмова з черговим.
 2.  Warm-up: proverbs.

Live and learn.

It is never too late to learn.

(Pay attention to the sound “T”)

 1.  Eliciting: School.
 •  Where can people study? Where can you get information?
 •  Of course, at school.
 •  What does the word “school” mean? Give your associations.

 

 1.  Make up as many sentences as you can using “The Mind Map”.
 2.  Reading.
 •  A letter has come to us. But it is an unusual letter. It is a video letter. Let’s read it. ( комп’ютерна презентація).

(My name is Santi. I am eight years old. I live in America and go to school there. School starts at seven o’clock in the morning, but I go to school at half past six. Why? Well, I want to get a desk near the teacher’s table.

       There are fifty two pupils form. The pupils play in the playground before classes. Some of them wear their school uniform: a white blouse or a shirt and a blue skirt or trousers. Before lessons they sing one or two songs.

      The pupils usually have 5 lessons a day. We study English, Maths, Geography, Physical Training, History, Music, Arts and Computer.

    After lessons I play football and then go home. When Icome home I have dinner. Then I watch cartoons on TV and do my homework.

  And I want to know about your school and your school life.

 •  Is your school big?
 •  When do your lessons begin?
 •  What subjects do you have?
 •  How many pupils are there in your form?
 •  Do you like to go to school?

Now, I must go. Write to me, please. Good-bye.

               Your pen-friend,

                  Santi.)

 1.  A game: “Take a side”

Say if I am right or wrong. (A person who agrees with my sentence take the right side of the classroom, who disagrees – the left one. And prove your choice).

 •  Santi lives in America.
 •  School starts at half past six in the morning.
 •  Santi comes to school early because he wants to get a desk near the teacher’s table.
 •  He always wears school uniform.
 •  The school uniform is jeans and a sweater.
 •  Santi likes Maths.
 •  He plays football after classes.
 •  Santi has his dinner at home.
 •  He does his homework after supper.
 •  Santi plays computer every morning.
 1.  Let’s answer Santi’s letter. But we shall work in groups.

(Поділяємо дітей на групи. Кожна група отримує своє завдання)

 •  1група.

Вставте пропущені слова за змістом.

 •  They have many … at school.
 •  They are…
 •  Our lessons are very…
 •  At the lessons we read, 
 •  Our favourite lessons are…

 •  2 група

Виберіть вірне слово.

-Our school is very… (big, little)

-There are … floors in it. ( two, three)

- We have many… teachers at school. (good, bad)

- Our lessons begin at … o’clock in the morning. (seven, eight)

- We… a school uniform. ( have, do not have)

 •  3група

Поставте слова у правильній послідовності.

-There are, classrooms, 23,school, our, in.

- Clean, and, light, are, they.

- After classes, clean, pupils, the classrooms.

- In the classrooms, desks, chairs, a teacher’s table, a blackboard, we, have.

- Green, our classroom, are, many, flowers, there, in.

 •  4 група

Переклади англійською.

 •  Моя школа дуже гарна.
 •  Ми маємо комп’ютерний центр у школі.
 •  Ми маємо зал народознавства у школі.
 •  Є спортивна зала у школі, де ми маємо уроки фізкультури.

 1.  Let’s check your work.
 2.  A game “ A Microphone”.

-If Santi comes to our school what would you tell him about it.

10) Summarizing.

- Why are you proud of your school?

11) Your homework for the next lesson is to write an answer to Santi’s letter.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72944. Специфика формирования издержек и доход предприятия (фирмы) 45.31 KB
  Общественно необходимое рабочее время есть то рабочее время которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличии общественно нормальных условий производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда...
72945. МЕТОДИКА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО ДАННЫМ САНИТАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА ПРОБ 208 KB
  Усвоить общие требования к качеству питьевой воды и гигиенического значения отдельных ее показателей. Овладеть методикой чтения анализа и оценки качества питьевой воды при местном и централизованном водоснабжении.
72946. МЕТОДИКА САНИТАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО И САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 629.5 KB
  Овладеть методикой санитарного обследования источников водоснабжения и отбора проб воды для бактериологического и санитарно-химического анализа. Исходные знания и умения Знать: Гигиеническое значение воды физиологическое эндемическое эпидемиологическое токсикологическое...
72947. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ 218.5 KB
  Для національної економіки участь в міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля– це торгівля однієї країни з іншими країнами, яка складається з вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) товарів і послуг.
72948. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ 116.49 KB
  Міжнародна міграція робочої сили виникла багато століть тому і, за минулий з тих пір час, перетерпіла серйозні зміни. Першим масовим переміщенням трудящих став цілеспрямований завезення рабів з Африки на американський континент, в результаті чого в 18-19 ст.
72949. Реструктуризація підприємств 6.12 MB
  Мета: сформувати у студентів знання щодо основ проведення реорганізації підприємства спрямованої на розукрупнення змісту реорганізаційної угоди. Реорганізація підприємств спрямована на їх розукрупнення поділ виділення До розукрупнення підприємства поділ виокремлення вдаються...
72950. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями 291 KB
  Розглянути особливості визначення вартості капіталу сформованого за рахунок різних джерел визначити суть фінансового лівериджу та принципи формування ефекту фінансового важеля розкрити основи оптимізації структури капіталу і фактори що на неї впливають розглянути особливості...
72951. Управління фінансовими ризиками 203.5 KB
  Економічна сутність фінансових ризиків. Основні види фінансових ризиків. Фактори які впливають на рівень фінансових ризиків. Фінансовий ризик є об’єктивним явищем у функціонуванні будь–якого підприємства; він супроводжує практично всі види фінансових операцій і всі напрями його фінансової діяльності.
72952. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності 162 KB
  Віднесення банку до категорії проблемних Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних за умови його відповідності хоча б одному з таких критеріїв: 1 банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків: щоденного розміру...